ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ประกาศ

การอัปเดตนี้ไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไป เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ให้ติดตั้งการอัปเดตล่าสุดของ Microsoft Office จากบทความ Microsoft เอกสารต่อไปนี้:

การอัปเดตล่าสุดสำหรับ Office เวอร์ชันที่ใช้ Windows Installer (MSI)

ข้อมูลเพิ่มเติม

การอัปเดตนี้มีไฟล์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้32-bitข้อมูล Visio-x-none

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Aec.dll

15.0.4569.1503

๙๔๑,๒๔๘

12-Mar-2014

12:07

Aec.vsl

15.0.4442.1000

๖๕,๑๔๔

14-Mar-2014

04:09

Aec.vsl

15.0.4454.1000

๖๒,๕๖๐

12-Mar-2014

12:08

Aecutils.vsl

15.0.4442.1000

๓๕,๔๙๖

14-Mar-2014

04:09

Aecutils.vsl

15.0.4454.1000

๓๔,๙๒๐

12-Mar-2014

12:08

Asset.vrd

Not Applicable

๑,๖๙๑

14-Mar-2014

04:08

Bstorm.dll

15.0.4569.1503

๗๐๐,๑๐๔

12-Mar-2014

12:07

Bstorm.vsl

15.0.4567.1000

๔๑,๖๘๘

12-Mar-2014

12:08

Bstorm.vsl

15.0.4567.1000

๔๓,๒๒๔

14-Mar-2014

04:09

Calevent.vrd

Not Applicable

๒,๑๕๗

14-Mar-2014

04:08

Dbwiz.vsl

15.0.4442.1000

๑๗๔,๗๓๖

14-Mar-2014

04:08

Dbwiz.vsl

15.0.4454.1000

๑๕๗,๗๘๔

12-Mar-2014

12:08

Doorschd.vrd

Not Applicable

๑,๗๐๕

14-Mar-2014

04:08

Drilldwn.dll

15.0.4569.1503

๙๒๖,๔๐๐

12-Mar-2014

12:07

Drilldwn.vsl

15.0.4442.1000

๖๒,๐๘๘

14-Mar-2014

04:09

Drilldwn.vsl

15.0.4454.1000

๕๘,๔๔๐

12-Mar-2014

12:08

Dwgcnv.dll

15.0.4569.1503

๑๔๖,๖๐๐

12-Mar-2014

12:07

Dwgcnv.vsl

15.0.4442.1000

๓๒,๘๙๖

14-Mar-2014

04:09

Dwgcnv.vsl

15.0.4454.1000

๓๑,๘๐๘

12-Mar-2014

12:08

Dwgdp.dll

15.0.4599.1000

๖,๑๖๙,๒๖๔

12-Mar-2014

12:07

Dwgdpres.dll

15.0.4442.1000

๑๘,๐๓๒

14-Mar-2014

04:09

Eqplist.vrd

Not Applicable

๑,๖๘๘

14-Mar-2014

04:08

Facility.dll

15.0.4569.1503

๙๙๓,๔๕๖

12-Mar-2014

12:07

Facility.vsl

15.0.4442.1000

๘๕,๑๒๘

14-Mar-2014

04:09

Facility.vsl

15.0.4454.1000

๗๖,๘๗๒

12-Mar-2014

12:08

Floch.vrd

Not Applicable

๒,๐๘๙

14-Mar-2014

04:08

Gantt.dll

15.0.4569.1503

๙๘๔,๗๕๒

12-Mar-2014

12:07

Gantt.vrd

Not Applicable

๒,๐๙๘

14-Mar-2014

04:08

Gantt.vsl

15.0.4442.1000

๓๒๑,๖๘๐

14-Mar-2014

04:09

Gantt.vsl

15.0.4454.1000

๓๑๔,๔๔๘

12-Mar-2014

12:08

Hvac.dll

15.0.4569.1503

๓๕๐,๓๘๔

12-Mar-2014

12:07

Hvac.vsl

15.0.4442.1000

๒๙,๒๙๖

14-Mar-2014

04:09

Hvac.vsl

15.0.4454.1000

๒๙,๒๘๐

12-Mar-2014

12:08

Hvacdiff.vrd

Not Applicable

๑,๙๓๔

14-Mar-2014

04:08

Hvacduct.vrd

Not Applicable

๑,๓๘๗

14-Mar-2014

04:08

Instlist.vrd

Not Applicable

๑,๙๑๓

14-Mar-2014

04:08

Inventry.vrd

Not Applicable

๘๓๕

14-Mar-2014

04:08

Lgnd.vsl

15.0.4442.1000

๓๒,๙๑๒

14-Mar-2014

04:08

Lgnd.vsl

15.0.4454.1000

๓๒,๓๖๐

12-Mar-2014

12:08

Move.vrd

Not Applicable

๑,๔๓๗

14-Mar-2014

04:08

Mpxres.dll

15.0.4442.1000

๑๔,๔๘๘

14-Mar-2014

04:09

Msoutls.dll

15.0.4569.1503

๒๐๖,๕๒๘

12-Mar-2014

12:07

Network1.vrd

Not Applicable

๑,๘๕๕

14-Mar-2014

04:08

Network2.vrd

Not Applicable

๒,๑๙๓

14-Mar-2014

04:08

Network3.vrd

Not Applicable

๓,๒๕๘

14-Mar-2014

04:08

Orgch.vrd

Not Applicable

๑,๕๖๔

14-Mar-2014

04:08

Orgchart.dll

15.0.4569.1503

๑,๒๘๑,๗๔๔

12-Mar-2014

12:07

Orgchart.vsl

15.0.4442.1000

๕๔,๙๖๐

14-Mar-2014

04:09

Orgchart.vsl

15.0.4454.1000

๕๒,๓๖๘

12-Mar-2014

12:08

Orgchwiz.dll

15.0.4569.1503

๔๘๖,๐๘๘

12-Mar-2014

12:07

Orgpos.vrd

Not Applicable

๑,๑๐๓

14-Mar-2014

04:08

Orgwiz.vsl

15.0.4442.1000

๖๗,๗๘๔

14-Mar-2014

04:09

Orgwiz.vsl

15.0.4454.1000

๖๒,๖๐๘

12-Mar-2014

12:08

Pe.dll

15.0.4569.1503

๕๔๓,๔๐๘

12-Mar-2014

12:07

Pe.vsl

15.0.4442.1000

๒๒๒,๘๖๔

14-Mar-2014

04:09

Pe.vsl

15.0.4454.1000

๒๒๑,๒๙๖

12-Mar-2014

12:08

Pipeline.vrd

Not Applicable

๑,๙๔๒

14-Mar-2014

04:08

Pmenures.dll

15.0.4442.1000

๑๑,๙๒๘

14-Mar-2014

04:09

Proprpt.vsl

15.0.4567.1000

๑๖๗,๖๓๒

12-Mar-2014

12:08

Proprpt.vsl

15.0.4567.1000

๑๗๐,๗๑๒

14-Mar-2014

04:08

Savasweb.dll

15.0.4605.1000

๔๑๖,๔๓๒

12-Mar-2014

12:07

Savasweb.vsl

15.0.4442.1000

๔๓,๖๗๒

14-Mar-2014

04:08

Savasweb.vsl

15.0.4454.1000

๔๑,๕๔๔

12-Mar-2014

12:08

Sg.dll

15.0.4569.1503

๑,๗๑๔,๓๔๔

12-Mar-2014

12:07

Sgres.dll

15.0.4442.1000

๗๐,๒๘๐

14-Mar-2014

04:08

Shapnum.vsl

15.0.4442.1000

๓๖,๔๘๘

14-Mar-2014

04:08

Shapnum.vsl

15.0.4454.1000

๓๕,๔๓๒

12-Mar-2014

12:08

Space.vrd

Not Applicable

๑,๖๒๐

14-Mar-2014

04:08

Timesoln.dll

15.0.4569.1503

๙๙๑,๔๒๔

12-Mar-2014

12:07

Timesoln.vsl

15.0.4567.1000

๓๕๖,๕๒๘

12-Mar-2014

12:08

Timesoln.vsl

15.0.4567.1000

๓๖๐,๑๑๒

14-Mar-2014

04:09

Useqme_m.vssx

Not Applicable

๓๗,๘๕๗

14-Mar-2014

04:08

Useqme_m.vstx

Not Applicable

๒๕,๘๐๒

14-Mar-2014

04:08

Useqme_u.vssx

Not Applicable

๓๕,๐๒๗

12-Mar-2014

12:08

Useqme_u.vstx

Not Applicable

๒๕,๔๑๙

12-Mar-2014

12:08

Valve.vrd

Not Applicable

๑,๘๘๘

14-Mar-2014

04:08

Visbrgr.dll

15.0.4603.1000

๑๐,๘๓๗,๑๙๒

12-Mar-2014

12:07

Visbrres.dll

15.0.4442.1000

๔๕,๒๓๒

14-Mar-2014

04:08

Visbrres.dll

15.0.4454.1000

๓๙,๕๔๔

12-Mar-2014

12:08

Viscolor.dll

15.0.4569.1503

๖๕,๗๑๒

12-Mar-2014

12:07

Viscolor.vsl

15.0.4442.1000

๒๙,๘๕๖

14-Mar-2014

04:08

Viscolor.vsl

15.0.4454.1000

๒๙,๗๙๒

12-Mar-2014

12:08

Visdlgu.dll

15.0.4567.1000

๑๔๒,๕๐๔

12-Mar-2014

12:07

Visicon.exe

15.0.4553.1000

๒,๓๘๙,๖๗๒

12-Mar-2014

12:07

Visintl.dll

15.0.4599.1000

๘๓๗,๘๒๔

12-Mar-2014

12:08

Visintl.dll

15.0.4599.1000

๙๓๔,๐๘๘

14-Mar-2014

04:08

Visio.exe

15.0.4605.1000

๑,๓๔๗,๒๓๒

12-Mar-2014

12:07

Vislib.dll

15.0.4605.1000

๑๘,๗๗๔,๖๙๖

12-Mar-2014

12:07

Visocx.dll

15.0.4454.1000

๒๘๑,๖๙๖

12-Mar-2014

12:07

Visshe.dll

15.0.4454.1000

๘๖๑,๗๗๖

12-Mar-2014

12:07

Visutils.dll

15.0.4569.1503

๔๗๖,๘๔๐

12-Mar-2014

12:07

Visutils.vsl

15.0.4442.1000

๔๖,๗๒๐

14-Mar-2014

04:08

Visutils.vsl

15.0.4454.1000

๔๔,๑๑๒

12-Mar-2014

12:08

Visweb.dll

15.0.4569.1503

๖๙๔,๙๘๔

12-Mar-2014

12:07

Visweb.vsl

15.0.4442.1000

๖๖,๑๘๔

14-Mar-2014

04:09

Visweb.vsl

15.0.4454.1000

๖๒,๐๕๖

12-Mar-2014

12:08

Wdalllnk.vrd

Not Applicable

๑,๙๘๕

14-Mar-2014

04:08

Wderrlnk.vrd

Not Applicable

๑,๙๐๕

14-Mar-2014

04:08

Winschd.vrd

Not Applicable

๑,๕๓๐

14-Mar-2014

04:08

Xfunc.dll

15.0.4569.1503

๔๖๗,๑๓๖

12-Mar-2014

12:07

Xfunc.vsl

15.0.4442.1000

๔๗,๒๘๘

14-Mar-2014

04:09

Xfunc.vsl

15.0.4454.1000

๔๕,๖๘๐

12-Mar-2014

12:08

64-bitข้อมูล Visio-x-none

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Aec.dll

15.0.4569.1503

๑,๔๑๕,๓๖๐

12-Mar-2014

12:10

Aec.vsl

15.0.4442.1000

๗๐,๗๗๖

14-Mar-2014

04:31

Aec.vsl

15.0.4454.1000

๖๘,๑๙๒

12-Mar-2014

12:10

Aecutils.vsl

15.0.4442.1000

๔๑,๑๐๔

14-Mar-2014

04:31

Aecutils.vsl

15.0.4454.1000

๔๐,๕๕๒

12-Mar-2014

12:10

Asset.vrd

Not Applicable

๑,๖๙๑

14-Mar-2014

04:31

Bstorm.dll

15.0.4569.1503

๙๕๖,๑๐๔

12-Mar-2014

12:10

Bstorm.vsl

15.0.4567.1000

๔๗,๘๓๒

12-Mar-2014

12:10

Bstorm.vsl

15.0.4567.1000

๔๙,๓๖๘

14-Mar-2014

04:31

Calevent.vrd

Not Applicable

๒,๑๕๗

14-Mar-2014

04:31

Dbwiz.vsl

15.0.4442.1000

๑๘๐,๓๖๘

14-Mar-2014

04:31

Dbwiz.vsl

15.0.4454.1000

๑๖๓,๔๑๖

12-Mar-2014

12:10

Doorschd.vrd

Not Applicable

๑,๗๐๕

14-Mar-2014

04:31

Drilldwn.dll

15.0.4569.1503

๑,๔๘๔,๔๘๐

12-Mar-2014

12:10

Drilldwn.vsl

15.0.4442.1000

๖๗,๗๒๐

14-Mar-2014

04:31

Drilldwn.vsl

15.0.4454.1000

๖๔,๐๘๘

12-Mar-2014

12:10

Dwgcnv.dll

15.0.4569.1503

๒๒๑,๓๕๒

12-Mar-2014

12:10

Dwgcnv.vsl

15.0.4442.1000

๓๙,๐๔๐

14-Mar-2014

04:31

Dwgcnv.vsl

15.0.4454.1000

๓๗,๙๕๒

12-Mar-2014

12:10

Dwgdp.dll

15.0.4599.1000

๘,๘๔๓,๔๔๐

12-Mar-2014

12:10

Dwgdpres.dll

15.0.4442.1000

๑๘,๕๔๔

14-Mar-2014

04:31

Eqplist.vrd

Not Applicable

๑,๖๘๘

14-Mar-2014

04:31

Facility.dll

15.0.4569.1503

๑,๔๔๐,๙๔๔

12-Mar-2014

12:10

Facility.vsl

15.0.4442.1000

๘๙,๗๒๐

14-Mar-2014

04:31

Facility.vsl

15.0.4454.1000

๘๑,๔๙๖

12-Mar-2014

12:10

Floch.vrd

Not Applicable

๒,๐๘๙

14-Mar-2014

04:31

Gantt.dll

15.0.4569.1503

๑,๔๔๘,๖๒๔

12-Mar-2014

12:10

Gantt.vrd

Not Applicable

๒,๐๙๘

14-Mar-2014

04:31

Gantt.vsl

15.0.4442.1000

๓๒๗,๒๙๖

14-Mar-2014

04:31

Gantt.vsl

15.0.4454.1000

๓๒๐,๐๙๖

12-Mar-2014

12:10

Hvac.dll

15.0.4569.1503

๕๔๔,๔๓๒

12-Mar-2014

12:10

Hvac.vsl

15.0.4442.1000

๓๔,๙๔๔

14-Mar-2014

04:31

Hvac.vsl

15.0.4454.1000

๓๔,๘๙๖

12-Mar-2014

12:10

Hvacdiff.vrd

Not Applicable

๑,๙๓๔

14-Mar-2014

04:31

Hvacduct.vrd

Not Applicable

๑,๓๘๗

14-Mar-2014

04:31

Instlist.vrd

Not Applicable

๑,๙๑๓

14-Mar-2014

04:31

Inventry.vrd

Not Applicable

๘๓๕

14-Mar-2014

04:31

Lgnd.vsl

15.0.4442.1000

๓๘,๕๖๘

14-Mar-2014

04:31

Lgnd.vsl

15.0.4454.1000

๓๗,๙๙๒

12-Mar-2014

12:10

Move.vrd

Not Applicable

๑,๔๓๗

14-Mar-2014

04:31

Mpxres.dll

15.0.4442.1000

๑๕,๐๐๐

14-Mar-2014

04:31

Msoutls.dll

15.0.4569.1503

๒๗๘,๗๒๐

12-Mar-2014

12:10

Network1.vrd

Not Applicable

๑,๘๕๕

14-Mar-2014

04:31

Network2.vrd

Not Applicable

๒,๑๙๓

14-Mar-2014

04:31

Network3.vrd

Not Applicable

๓,๒๕๘

14-Mar-2014

04:31

Orgch.vrd

Not Applicable

๑,๕๖๔

14-Mar-2014

04:31

Orgchart.dll

15.0.4569.1503

๑,๗๒๙,๗๔๔

12-Mar-2014

12:10

Orgchart.vsl

15.0.4442.1000

๖๑,๑๐๔

14-Mar-2014

04:31

Orgchart.vsl

15.0.4454.1000

๕๘,๔๙๖

12-Mar-2014

12:10

Orgchwiz.dll

15.0.4569.1503

๖๘๓,๒๐๘

12-Mar-2014

12:10

Orgpos.vrd

Not Applicable

๑,๑๐๓

14-Mar-2014

04:31

Orgwiz.vsl

15.0.4442.1000

๗๓,๙๒๘

14-Mar-2014

04:31

Orgwiz.vsl

15.0.4454.1000

๖๘,๗๖๘

12-Mar-2014

12:10

Pe.dll

15.0.4569.1503

๘๓๙,๓๔๔

12-Mar-2014

12:10

Pe.vsl

15.0.4442.1000

๒๒๘,๔๙๖

14-Mar-2014

04:31

Pe.vsl

15.0.4454.1000

๒๒๖,๙๒๘

12-Mar-2014

12:10

Pipeline.vrd

Not Applicable

๑,๙๔๒

14-Mar-2014

04:31

Pmenures.dll

15.0.4442.1000

๑๒,๔๔๐

14-Mar-2014

04:31

Proprpt.vsl

15.0.4567.1000

๑๗๓,๒๖๔

12-Mar-2014

12:10

Proprpt.vsl

15.0.4567.1000

๑๗๖,๓๔๔

14-Mar-2014

04:31

Savasweb.dll

15.0.4605.1000

๕๕๑,๐๘๘

12-Mar-2014

12:10

Savasweb.vsl

15.0.4442.1000

๔๙,๒๘๐

14-Mar-2014

04:31

Savasweb.vsl

15.0.4454.1000

๔๗,๑๗๖

12-Mar-2014

12:10

Sg.dll

15.0.4569.1503

๒,๓๖๘,๖๘๐

12-Mar-2014

12:10

Sgres.dll

15.0.4442.1000

๗๐,๗๙๒

14-Mar-2014

04:31

Shapnum.vsl

15.0.4442.1000

๔๒,๑๓๖

14-Mar-2014

04:31

Shapnum.vsl

15.0.4454.1000

๔๑,๐๖๔

12-Mar-2014

12:10

Space.vrd

Not Applicable

๑,๖๒๐

14-Mar-2014

04:31

Timesoln.dll

15.0.4569.1503

๑,๔๙๕,๗๔๔

12-Mar-2014

12:10

Timesoln.vsl

15.0.4567.1000

๓๖๑,๑๓๖

12-Mar-2014

12:10

Timesoln.vsl

15.0.4567.1000

๓๖๔,๗๒๐

14-Mar-2014

04:31

Useqme_m.vssx

Not Applicable

๓๗,๘๕๗

14-Mar-2014

04:30

Useqme_m.vstx

Not Applicable

๒๕,๘๐๒

14-Mar-2014

04:30

Useqme_u.vssx

Not Applicable

๓๕,๐๒๗

12-Mar-2014

12:10

Useqme_u.vstx

Not Applicable

๒๕,๔๑๙

12-Mar-2014

12:10

Valve.vrd

Not Applicable

๑,๘๘๘

14-Mar-2014

04:31

Visbrgr.dll

15.0.4603.1000

๑๕,๔๓๒,๙๐๔

12-Mar-2014

12:10

Visbrres.dll

15.0.4442.1000

๔๖,๗๕๒

14-Mar-2014

04:31

Visbrres.dll

15.0.4454.1000

๔๑,๐๘๐

12-Mar-2014

12:10

Viscolor.dll

15.0.4569.1503

๙๑,๘๒๔

12-Mar-2014

12:10

Viscolor.vsl

15.0.4442.1000

๓๕,๙๗๖

14-Mar-2014

04:31

Viscolor.vsl

15.0.4454.1000

๓๕,๙๕๒

12-Mar-2014

12:10

Visdlgu.dll

15.0.4567.1000

๑๙๓,๑๙๒

12-Mar-2014

12:10

Visicon.exe

15.0.4553.1000

๒,๓๘๙,๖๗๒

12-Mar-2014

12:09

Visintl.dll

15.0.4599.1000

๘๓๗,๘๒๔

12-Mar-2014

12:10

Visintl.dll

15.0.4599.1000

๙๓๔,๐๘๘

14-Mar-2014

04:31

Visio.exe

15.0.4605.1000

๑,๓๔๘,๗๖๘

12-Mar-2014

12:10

Vislib.dll

15.0.4605.1000

๒๕,๒๔๙,๔๔๘

12-Mar-2014

12:10

Visocx.dll

15.0.4454.1000

๓๒๕,๒๓๒

12-Mar-2014

12:10

Visshe.dll

15.0.4545.1000

๙๒๒,๘๐๘

12-Mar-2014

12:10

Visutils.dll

15.0.4569.1503

๗๑๑,๓๓๖

12-Mar-2014

12:10

Visutils.vsl

15.0.4442.1000

๕๒,๓๕๒

14-Mar-2014

04:31

Visutils.vsl

15.0.4454.1000

๔๙,๗๖๐

12-Mar-2014

12:10

Visweb.dll

15.0.4569.1503

๑,๐๙๔,๘๕๖

12-Mar-2014

12:10

Visweb.vsl

15.0.4442.1000

๗๒,๓๒๘

14-Mar-2014

04:31

Visweb.vsl

15.0.4454.1000

๖๘,๒๑๖

12-Mar-2014

12:10

Wdalllnk.vrd

Not Applicable

๑,๙๘๕

14-Mar-2014

04:31

Wderrlnk.vrd

Not Applicable

๑,๙๐๕

14-Mar-2014

04:31

Winschd.vrd

Not Applicable

๑,๕๓๐

14-Mar-2014

04:31

Xfunc.dll

15.0.4569.1503

๗๓๗,๔๗๒

12-Mar-2014

12:10

Xfunc.vsl

15.0.4442.1000

๕๒,๙๒๐

14-Mar-2014

04:31

Xfunc.vsl

15.0.4454.1000

๕๑,๓๒๘

12-Mar-2014

12:10

Windows 8

  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอแล้วแตะค้นหา ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอแล้วคลิกค้นหา

  2. พิมพ์windows updateแล้วแตะหรือคลิกการตั้งค่าจากนั้นแตะหรือคลิกดูการอัปเดตที่ติดตั้งไว้ในผลลัพธ์การค้นหา

  3. ในรายการของการอัปเดตให้ค้นหาแล้วแตะหรือคลิกอัปเดต๒๘๓๗๖๓๒จากนั้นแตะหรือคลิกถอนการติดตั้ง

Windows 7

  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้

  2. พิมพ์Appwiz. cplแล้วคลิกตกลง

  3. คลิก ดูการอัปเดตที่ติดตั้งไว้

  4. ในรายการของการอัปเดตให้ค้นหาแล้วคลิกอัปเดต๒๘๓๗๖๓๒แล้วคลิกถอนการติดตั้ง

ระบบ Office TechCenter มีการอัปเดตการดูแลระบบล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับ Office เวอร์ชันทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Office TechCenter ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

การสนับสนุนและแหล่งข้อมูล IT สำหรับ Microsoft Office

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×