ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

สิ่งสำคัญ: บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสทรี ก่อนที่คุณแก้ไขรีจิสทรี ทำให้แน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลไว้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเข้าใจวิธีการคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล เรียกคืน และแก้ไขรีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

คำอธิบายของรีจิสทรีของ Microsoft Windows

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงฟังก์ชันของคีย์รีจิสทรี RunOnceEx

ข้อมูลเพิ่มเติม

RunOnceEx มีคุณลักษณะต่อไปนี้:

  • สถานะ - กล่องโต้ตอบจะแสดงขึ้นในขณะที่กำลังประมวลผลรายการที่อยู่ในคีย์รีจิสทรี การประมวลผลรายการจะถูกจัดกลุ่มออกเป็นส่วน ๆ และกล่องโต้ตอบเน้นส่วนปัจจุบันที่กำลังประมวลผล คุณสามารถปิดใช้งานคุณลักษณะการกล่องโต้ตอบสถานะ

  • ประสิทธิภาพ - ส่วนใหญ่ของคำสั่งที่มีอยู่ในคีย์รีจิสทรี Run และ RunOnce สร้างกระบวนการที่แยกต่างหาก ซึ่งเป็นต่ำ คีย์รีจิสทรี RunOnceEx ไม่สร้างกระบวนการแยกต่างหาก นอกจากนี้คีย์รีจิสทรี RunOnceEx ยังสนับสนุนรายการอ้างอิงของ Dll ที่ยังคงโหลดในขณะที่กำลังถูกประมวลผลเป็นส่วนทั้งหมดหรือบางส่วนของส่วน

  • จัดการข้อผิดพลาด - ถ้ามีข้อยกเว้นเกิดขึ้นขณะเรียกฟังก์ชันใน DLL ข้อยกเว้นถูกตรวจจับ และกล่องโต้ตอบข้อผิดพลาดถูกแสดงแก่ผู้ใช้ คุณสามารถระงับกล่องโต้ตอบข้อผิดพลาดนี้ โดยใช้ค่าสถานะในคีย์รีจิสทรี RunOnceEx คุณยังสามารถตั้งค่าสถานะเพื่อเปิดใช้งานข้อผิดพลาดในการบันทึกและการดำเนินการของคีย์รีจิสทรี RunOnceEx

  • Deterministic - รีจิสทรี RunOnceEx คีย์เรียงลำดับรายการและส่วนตัวอักษรเมื่อต้องการบังคับใบสั่ง deterministic

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×