ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึง Domain Name System (DNS) และส่วนประกอบหลัก

ข้อมูลเพิ่มเติม

DNS คือ บริการชื่อสำหรับที่อยู่อินเทอร์เน็ตที่แปลชื่อโดเมนที่เป็นมิตรไปยังที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) เป็นตัวเลข ตัวอย่างเช่น "www.microsoft.com" แปลเป็น 198.105.232.6.DNS ประกอบด้วยคอมโพเนนต์ต่อไปนี้:

  • โดเมน: โดเมนคือ กลุ่มทางตรรกะของคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายขนาดใหญ่ การเข้าถึงคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในกลุ่มที่กำหนดจะถูกควบคุม โดยเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน

  • ฐานข้อมูลถูกแจกจ่าย: ฐานข้อมูลแบบกระจายคือ การเก็บถาวรข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย

  • เซิร์ฟเวอร์ชื่อ: ชื่อเซิร์ฟเวอร์ประกอบด้วยข้อมูลที่อยู่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ บนเครือข่าย ข้อมูลนี้สามารถกำหนดให้คอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ที่ทำการร้องขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ชื่อ

  • ไคลเอนต์: ไคลเอนต์ร้องขอข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ ในระบบชื่อโดเมน ไคลเอนต์ร้องขอรายละเอียดการกำหนดที่อยู่เครือข่ายจากชื่อเซิร์ฟเวอร์

  • ตัวแก้ไขปัญหา: ตัวแก้ไขปัญหาการให้ไคลเอนต์ ด้วยข้อมูลที่อยู่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ บนเครือข่าย

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×