ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บันทึกย่อ    ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานกับคู่ค้า Microsoft Cloud ที่เป็นที่ปรึกษาการสมัครใช้งานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ค้นหาเนื้อหาวิธีใช้ของคู่ค้าอื่น ๆ ได้อย่างไร ดูวิธีใช้สำหรับคู่ค้า

บันทึกย่อ    ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานกับคู่ค้า Microsoft Cloud ที่เป็นที่ปรึกษาการสมัครใช้งานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ค้นหาเนื้อหาวิธีใช้ของคู่ค้าอื่น ๆ ได้อย่างไร ดูวิธีใช้สำหรับคู่ค้า

บันทึกย่อ    บทความนี้นำไปใช้เฉพาะกับ Office 365 ดำเนินการ โดย 21Vianet ใน China ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานสำหรับ Office 365 ดำเนินการ โดย 21Vianet คู่ค้าที่เป็นที่ปรึกษาการสมัครใช้งานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

หลังจากที่คุณส่งคำเชิญให้ทดลองใช้งานสำหรับMicrosoft 365 ไปยังลูกค้า คุณสามารถติดตามได้ ด้วยการสร้าง และส่งข้อเสนอการสั่งซื้อที่กำหนดเองให้พอดีกับความต้องการของลูกค้าของคุณ ถ้าคุณกำลังรับการรับรองให้เสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์ คุณสามารถเพิ่มตัวเลือกข้อเสนอการสั่งซื้อที่ช่วยให้คุณสามารถดูแลบัญชีผู้ใช้ในนามของลูกค้าของคุณ

เมื่อคุณสร้างข้อเสนอการสั่งซื้อ ตัวช่วยสร้าง สร้างข้อเสนอการสั่งซื้อ จะสร้าง URL ที่กำหนดเองสำหรับคุณ โดย URL ดังกล่าวมีโค้ดฝังตัวที่ระบุถึงตัวคุณในฐานะที่ปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครใช้งาน คุณสามารถใช้ URL นี้สำหรับลูกค้าหนึ่งรายหรือหลายรายก็ได้ ให้ส่ง URL นี้ให้ลูกค้าของคุณในอีเมล หรือคุณสามารถโพสต์ URL บนเว็บไซต์ของคุณได้ ถ้าลูกค้ายอมรับข้อเสนอดังกล่าว คุณจะเกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อของลูกค้าของคุณ

ถ้าลูกค้าของคุณต้องการจำนวนสิทธิ์การใช้งานอื่น ให้ส่งข้อเสนอใหม่ให้กับลูกค้าเหล่านั้น หรือให้พวกเขาเปลี่ยนจำนวนของสิทธิ์การใช้งานเมื่อพวกเขาซื้อการสมัครใช้งาน

เมื่อต้องการสร้างข้อเสนอการสั่งซื้อ

 1. ถ้าคุณจัดการลูกค้าน้อยกว่า 100 นำทางไปยังสร้างธุรกิจของคุณ >ข้อเสนอการซื้อ

 2. บนหน้า เลือกตัวเลือก ให้เลือกตัวเลือกข้อเสนอการสั่งซื้อที่คุณต้องการ

  • สำนักงานของคู่ค้า: ถ้าบริษัทของคุณมีสำนักงานหลายแห่ง ให้เลือกสำนักงานที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับข้อเสนอการสั่งซื้อนี้

   คุณสามารถเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานของคู่ค้าที่เว็บไซต์Microsoft Partner Network ตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานใหม่อาจจำเป็นต้องใช้ถึง 24 ชั่วโมงหลังจากที่พวกเขากำลังสร้างการให้ปรากฏในรายการoffice คู่ค้า

  • ตำแหน่งที่ตั้งการใช้งาน: เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ลูกค้าของคุณจะใช้บริการ

  • การสมัครใช้งาน: รายการของการสมัครใช้งานที่คุณสามารถเลือกได้ซึ่งจะถูกกำหนดโดยตำแหน่งที่ตั้งการใช้งานของประเทศหรือภูมิภาคของลูกค้าของคุณ เลือกกล่องของการสมัครใช้งานดังกล่าวหรือการสมัครใช้งานที่คุณจะเสนอลูกค้าของคุณ

  • จำนวนสิทธิ์การใช้งาน: เมื่อคุณเลือกการสมัครใช้งาน ให้พิมพ์จำนวนสิทธิ์การใช้งานที่คุณต้องการรวมไว้ในข้อเสนอการสั่งซื้อ

  • การดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับคู่ค้าที่ได้รับการรับรองให้เสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิเท่านั้น เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการเสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิแก่ลูกค้าของคุณ ถ้าคุณเสนอ ลูกค้าของคุณสามารถยอมรับข้อเสนอการสั่งซื้อที่มีหรือไม่มีการยอมรับของการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิได้

 3. คลิก ถัดไป

 4. บนหน้า ส่ง ให้คัดลอกข้อมูลข้อเสนอการสั่งซื้อและ URL แล้ววางลงในอีเมล เอกสาร หรือเว็บเพจเพื่อสร้างข้อเสนอการสั่งซื้อแบบกำหนดเอง

เมื่อต้องการสร้างข้อเสนอการสั่งซื้อ

 1. ถ้าคุณจัดการลูกค้าน้อยกว่า 100 นำทางไปยังสร้างธุรกิจของคุณ >ข้อเสนอการซื้อ

 2. บนหน้า เลือกตัวเลือก ให้เลือกตัวเลือกข้อเสนอการสั่งซื้อที่คุณต้องการ

  • สำนักงานของคู่ค้า: ถ้าบริษัทของคุณมีสำนักงานหลายแห่ง ให้เลือกสำนักงานที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับข้อเสนอการสั่งซื้อนี้

   คุณสามารถเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานของคู่ค้าที่เว็บไซต์Microsoft Partner Network ตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานใหม่อาจจำเป็นต้องใช้ถึง 24 ชั่วโมงหลังจากที่พวกเขากำลังสร้างการให้ปรากฏในรายการoffice คู่ค้า

  • ตำแหน่งที่ตั้งการใช้งาน: เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ลูกค้าของคุณจะใช้บริการ

  • การสมัครใช้งาน: รายการของการสมัครใช้งานที่คุณสามารถเลือกได้ซึ่งจะถูกกำหนดโดยตำแหน่งที่ตั้งการใช้งานของประเทศหรือภูมิภาคของลูกค้าของคุณ เลือกกล่องของการสมัครใช้งานดังกล่าวหรือการสมัครใช้งานที่คุณจะเสนอลูกค้าของคุณ

  • จำนวนสิทธิ์การใช้งาน: เมื่อคุณเลือกการสมัครใช้งาน ให้พิมพ์จำนวนสิทธิ์การใช้งานที่คุณต้องการรวมไว้ในข้อเสนอการสั่งซื้อ

  • การดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับคู่ค้าที่ได้รับการรับรองให้เสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิเท่านั้น เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการเสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิแก่ลูกค้าของคุณ ถ้าคุณเสนอ ลูกค้าของคุณสามารถยอมรับข้อเสนอการสั่งซื้อที่มีหรือไม่มีการยอมรับของการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิได้

 3. คลิก ถัดไป

 4. บนหน้า ส่ง ให้คัดลอกข้อมูลข้อเสนอการสั่งซื้อและ URL แล้ววางลงในอีเมล เอกสาร หรือเว็บเพจเพื่อสร้างข้อเสนอการสั่งซื้อแบบกำหนดเอง

เมื่อต้องการสร้างข้อเสนอการสั่งซื้อ

 1. ถ้าคุณจัดการลูกค้าน้อยกว่า 100 นำทางไปยังสร้างธุรกิจของคุณ >ข้อเสนอการซื้อ

 2. บนหน้า เลือกตัวเลือก ให้เลือกตัวเลือกข้อเสนอการสั่งซื้อที่คุณต้องการ

  • สำนักงานของคู่ค้า: ถ้าบริษัทของคุณมีสำนักงานหลายแห่ง ให้เลือกสำนักงานที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับข้อเสนอการสั่งซื้อนี้

  • ตำแหน่งที่ตั้งการใช้งาน: เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ลูกค้าของคุณจะใช้บริการ

  • การสมัครใช้งาน: รายการของการสมัครใช้งานที่คุณสามารถเลือกได้ซึ่งจะถูกกำหนดโดยตำแหน่งที่ตั้งการใช้งานของประเทศหรือภูมิภาคของลูกค้าของคุณ เลือกกล่องของการสมัครใช้งานดังกล่าวหรือการสมัครใช้งานที่คุณจะเสนอลูกค้าของคุณ

  • จำนวนสิทธิ์การใช้งาน: เมื่อคุณเลือกการสมัครใช้งาน ให้พิมพ์จำนวนสิทธิ์การใช้งานที่คุณต้องการรวมไว้ในข้อเสนอการสั่งซื้อ

  • การดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับคู่ค้าที่ได้รับการรับรองให้เสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิเท่านั้น เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการเสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิแก่ลูกค้าของคุณ ถ้าคุณเสนอ ลูกค้าของคุณสามารถยอมรับข้อเสนอการสั่งซื้อที่มีหรือไม่มีการยอมรับของการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิได้

 3. คลิก ถัดไป

 4. บนหน้า ส่ง ให้คัดลอกข้อมูลข้อเสนอการสั่งซื้อและ URL แล้ววางลงในอีเมล เอกสาร หรือเว็บเพจเพื่อสร้างข้อเสนอการสั่งซื้อแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: ให้จดบันทึก ID สรุปข้อเสนอการสั่งซื้อ ใช้ ID นี้เพื่อติดตามข้อเสนอ

 1. คุณสามารถปรับข้อความให้เป็นแบบของคุณด้วยการใส่โลโก้ของบริษัทของคุณ บทนำ ข้อสังเกตปิดท้าย หรือข้อมูลอื่นๆ ได้

 2. ส่งข้อเสนอการสั่งซื้อให้ลูกค้าของคุณ

เมื่อคุณปรับแต่งข้อความของคุณ ให้พิจารณาการใส่ข้อมูลต่อไปนี้

 • ระบุตัวคุณในฐานะคู่ค้าของ Microsoft Cloud ที่ได้รับอนุญาต

 • ให้ลูกค้าได้ทราบว่าพวกเขาจะถูกเรียกเก็บเงินจากไมโครซอฟท์โดยตรง

 • ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับวิธีการติดต่อคุณเมื่อมีคำถามเรื่องการบริการหรือข้อเสนอ

 • ให้ลูกค้าของคุณทราบว่าพวกเขาสามารถควบคุมจำนวนสิทธิ์การใช้งานผู้ใช้ที่สั่งซื้อไว้ และสามารถเปลี่ยนจำนวนสิทธิ์การใช้งานได้เมื่อพวกเขายอมรับข้อเสนอ

 • ถ้าคุณเสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์ ให้อธิบายความหมาย และหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์ ให้ดูที่ เสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×