ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

หมายเหตุ    ฟีเจอร์นี้จะพร้อมให้ใช้งานเฉพาะกับคู่ค้า Microsoft Cloud ที่เป็นที่ปรึกษาการสมัครใช้งานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น กำลังมองหาเนื้อหาคู่ค้าอื่นๆใช่หรือไม่ ดูวิธีใช้สำหรับคู่ค้า

หมายเหตุ    ฟีเจอร์นี้จะพร้อมให้ใช้งานเฉพาะกับคู่ค้า Microsoft Cloud ที่เป็นที่ปรึกษาการสมัครใช้งานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น กำลังมองหาเนื้อหาคู่ค้าอื่นๆใช่หรือไม่ ดูวิธีใช้สำหรับคู่ค้า

หมายเหตุ    บทความนี้นำไปใช้กับ Microsoft 365 ที่ดำเนินการโดย21Vianet ในประเทศจีนเท่านั้น ฟีเจอร์นี้ใช้ได้เฉพาะกับ Microsoft 365 ที่ดำเนินการโดยคู่ค้า21Vianet ที่ที่ปรึกษาการสมัครใช้งานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

คุณสามารถสร้างและส่งการเชิญให้ใช้งานเวอร์ชันทดลองใช้ไปยังลูกค้าของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถลองใช้ Microsoft 365 ได้ เมื่อคุณสร้างคำเชิญให้ทดลองใช้ตัวช่วยสร้างการเชิญให้ทดลองใช้จะสร้าง URL แบบกำหนดเองให้กับคุณ URL มีโค้ดฝังตัวที่ระบุว่าคุณเป็นที่ปรึกษาการสมัครใช้งาน คุณสามารถใช้ URL นี้สำหรับลูกค้าหนึ่งรายหรือหลายราย ส่ง URL ไปยังไคลเอ็นต์ของคุณในอีเมลหรือใช้ URL ในเอกสารอื่น การสมัครใช้งานสามารถมีอย่างน้อยหนึ่งบริการขึ้นอยู่กับข้อเสนอที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถส่งคำเชิญได้สำหรับการสมัครใช้งานเวอร์ชันทดลองใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในแต่ละครั้ง

ถ้าคุณได้รับการรับรองให้นำเสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์คุณสามารถเพิ่มตัวเลือกลงในคำเชิญการทดลองที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการบัญชีผู้ใช้ในนามของลูกค้าของคุณได้ การทำเช่นนี้จะทำให้ลูกค้าของคุณลองใช้งาน Microsoft 365 ได้ง่ายขึ้น

เมื่อต้องการสร้างคำเชิญให้ทดลองใช้งาน

 1. นำทางเพื่อสร้างธุรกิจ > คำเชิญให้ทดลองใช้งานของคุณ

 2. บนหน้าเลือกตัวเลือกให้เลือกตัวเลือกการเชิญให้ทดลองใช้ที่คุณต้องการรวม:

  • สำนักงานคู่ค้า: ถ้าบริษัทของคุณมีสำนักงานหลายแห่งให้เลือกสำนักงานที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับการเชิญรุ่นทดลองใช้นี้

   คุณสามารถเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานคู่ค้าบนเว็บไซต์Microsoft Partner networkได้ ตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของ office อาจจำเป็นต้องใช้เวลาถึง24ชั่วโมงหลังจากที่สร้างขึ้นเพื่อให้ปรากฏในรายการOffice คู่ค้า

  • ตำแหน่งที่ตั้งการใช้งาน: เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ลูกค้าของคุณจะใช้บริการ

  • การสมัครใช้งานแบบทดลองใช้: รายการของการสมัครใช้งานเวอร์ชันทดลองใช้ที่คุณสามารถเลือกได้จะถูกกำหนดโดยตำแหน่งที่ตั้งการใช้งานของประเทศหรือภูมิภาคของลูกค้าของคุณ

  • การดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะคู่ค้าที่ได้รับการรับรองให้มีการจัดการที่ได้รับมอบสิทธิ์ เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการนำเสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์ของลูกค้าของคุณ ถ้าคุณทำลูกค้าของคุณสามารถยอมรับการเชิญให้ใช้งานเวอร์ชันทดลองใช้หรือไม่มีการยอมรับการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์ให้ดูที่เสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์

 3. คลิก ถัดไป

 4. บนหน้าส่งให้คัดลอกข้อมูลการเชิญให้ใช้งานเวอร์ชันทดลองใช้และ URL จากนั้นวางลงในอีเมลเอกสารหรือเว็บเพจเพื่อสร้างคำเชิญให้ใช้งานเวอร์ชันทดลองใช้แบบกำหนดเอง

เมื่อต้องการสร้างคำเชิญให้ทดลองใช้งาน

 1. นำทางเพื่อสร้างธุรกิจ > คำเชิญให้ทดลองใช้งานของคุณ

 2. บนหน้าเลือกตัวเลือกให้เลือกตัวเลือกการเชิญให้ทดลองใช้ที่คุณต้องการรวม:

  • สำนักงานคู่ค้า: ถ้าบริษัทของคุณมีสำนักงานหลายแห่งให้เลือกสำนักงานที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับการเชิญรุ่นทดลองใช้นี้

   คุณสามารถเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานคู่ค้าบนเว็บไซต์Microsoft Partner networkได้ ตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของ office อาจจำเป็นต้องใช้เวลาถึง24ชั่วโมงหลังจากที่สร้างขึ้นเพื่อให้ปรากฏในรายการOffice คู่ค้า

  • ตำแหน่งที่ตั้งการใช้งาน: เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ลูกค้าของคุณจะใช้บริการ

  • การสมัครใช้งานแบบทดลองใช้: รายการของการสมัครใช้งานเวอร์ชันทดลองใช้ที่คุณสามารถเลือกได้จะถูกกำหนดโดยตำแหน่งที่ตั้งการใช้งานของประเทศหรือภูมิภาคของลูกค้าของคุณ

  • การดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะคู่ค้าที่ได้รับการรับรองให้มีการจัดการที่ได้รับมอบสิทธิ์ เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการนำเสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์ของลูกค้าของคุณ ถ้าคุณทำลูกค้าของคุณสามารถยอมรับการเชิญให้ใช้งานเวอร์ชันทดลองใช้หรือไม่มีการยอมรับการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์ให้ดูที่เสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์

 3. คลิก ถัดไป

 4. บนหน้าส่งให้คัดลอกข้อมูลการเชิญให้ใช้งานเวอร์ชันทดลองใช้และ URL จากนั้นวางลงในอีเมลเอกสารหรือเว็บเพจเพื่อสร้างคำเชิญให้ใช้งานเวอร์ชันทดลองใช้แบบกำหนดเอง

เมื่อต้องการสร้างคำเชิญให้ทดลองใช้งาน

 1. นำทางเพื่อสร้างธุรกิจ > คำเชิญให้ทดลองใช้งานของคุณ

 2. บนหน้าเลือกตัวเลือกให้เลือกตัวเลือกการเชิญให้ทดลองใช้ที่คุณต้องการรวม:

  • สำนักงานคู่ค้า: ถ้าบริษัทของคุณมีสำนักงานหลายแห่งให้เลือกสำนักงานที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับการเชิญรุ่นทดลองใช้นี้

  • ตำแหน่งที่ตั้งการใช้งาน: เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ลูกค้าของคุณจะใช้บริการ

  • การสมัครใช้งานแบบทดลองใช้: รายการของการสมัครใช้งานเวอร์ชันทดลองใช้ที่คุณสามารถเลือกได้จะถูกกำหนดโดยตำแหน่งที่ตั้งการใช้งานของประเทศหรือภูมิภาคของลูกค้าของคุณ

  • การดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะคู่ค้าที่ได้รับการรับรองให้มีการจัดการที่ได้รับมอบสิทธิ์ เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการนำเสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์ของลูกค้าของคุณ ถ้าคุณทำลูกค้าของคุณสามารถยอมรับการเชิญให้ใช้งานเวอร์ชันทดลองใช้หรือไม่มีการยอมรับการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์ให้ดูที่Microsoft ๓๖๕ที่ดำเนินการโดยคู่ค้า 21Vianet: เสนอการดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์

 3. คลิก ถัดไป

 4. บนหน้าส่งให้คัดลอกข้อมูลการเชิญให้ใช้งานเวอร์ชันทดลองใช้และ URL จากนั้นวางลงในอีเมลเอกสารหรือเว็บเพจเพื่อสร้างคำเชิญให้ใช้งานเวอร์ชันทดลองใช้แบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: ทำบันทึกย่อของรหัสสรุปการเชิญให้ใช้งานเวอร์ชันทดลองใช้ ใช้ ID นี้ในการติดตามข้อเสนอ

 1. ปรับข้อความของคุณให้เป็นแบบส่วนตัวโดยรวมโลโก้บริษัทของคุณบทนำข้อสังเกตปิดหรือข้อมูลอื่นๆ

 2. ส่งคำเชิญให้ทดลองใช้ไปยังลูกค้าของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×