ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงการรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วน 3000056 ที่พร้อมใช้งานสำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5.1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่รวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วนแก้ไข ดูส่วน "การแก้ไข"

ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 SP1

การแก้ปัญหา

รุ่นสากลของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม

หมายเหตุข้อมูลแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานได้ในขณะนี้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม มีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ไขเฉพาะปัญหาที่บทความนี้อธิบายไว้เท่านั้น นำวิธีนี้ไปใช้กับระบบที่ประสบกับปัญหาที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportหมายเหตุ ในกรณีพิเศษ ค่าบริการที่เรียกเก็บตามปกติเมื่อโทรติดต่อฝ่ายสนับสนุนอาจจะยกเลิกได้หาก Microsoft Support Professional ตัดสินว่าโปรแกรมปรับปรุงที่เฉพาะเจาะจงจะแก้ไขปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนตามปกติจะใช้กับคำถามและปัญหาในการสนับสนุนเพิ่มเติมซึ่งไม่สอดคล้องตามเกณฑ์สำหรับโปรแกรมปรับปรุงเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดเบื้องต้นเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี.NET Framework 3.5.1 ที่ติดตั้งอยู่

ข้อกำหนดการรีสตาร์ทคุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้ามีการใช้แฟ้มที่ได้รับผลกระทบใด ๆ เราขอแนะนำให้ คุณปิดโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework ทั้งหมดก่อนที่จะใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ออกมาก่อนหน้านี้

สำหรับ Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดที่สนับสนุน

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

352,256

09-Jul-2013

06:29

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

303,104

09-Jul-2013

06:46

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

09-Jul-2013

06:30

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

425,984

09-Jul-2013

06:29

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

307,200

09-Jul-2013

06:35

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

09-Jul-2013

06:36

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:41

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

331,776

09-Jul-2013

06:36

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:33

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

307,200

09-Jul-2013

06:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

348,160

09-Jul-2013

06:36

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

319,488

09-Jul-2013

06:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

290,816

09-Jul-2013

06:35

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

303,104

09-Jul-2013

06:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:34

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

303,104

09-Jul-2013

06:34

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

307,200

09-Jul-2013

06:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

397,312

09-Jul-2013

06:46

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

09-Jul-2013

06:46

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

09-Jul-2013

06:46

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

278,528

09-Jul-2013

06:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

278,528

09-Jul-2013

06:33

system.resources.dll

2.0.50727.5420

241,664

09-Jul-2013

06:29

system.resources.dll

2.0.50727.5420

204,800

09-Jul-2013

06:46

system.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

09-Jul-2013

06:31

system.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

09-Jul-2013

06:47

system.resources.dll

2.0.50727.5420

294,912

09-Jul-2013

06:29

system.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

09-Jul-2013

06:35

system.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

09-Jul-2013

06:36

system.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

09-Jul-2013

06:41

system.resources.dll

2.0.50727.5420

221,184

09-Jul-2013

06:36

system.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

09-Jul-2013

06:33

system.resources.dll

2.0.50727.5420

204,800

09-Jul-2013

06:47

system.resources.dll

2.0.50727.5420

233,472

09-Jul-2013

06:36

system.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

09-Jul-2013

06:47

system.resources.dll

2.0.50727.5420

196,608

09-Jul-2013

06:35

system.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

09-Jul-2013

06:47

system.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

09-Jul-2013

06:34

system.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

09-Jul-2013

06:34

system.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

09-Jul-2013

06:47

system.resources.dll

2.0.50727.5420

266,240

09-Jul-2013

06:46

system.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

09-Jul-2013

06:46

system.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

09-Jul-2013

06:47

system.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

09-Jul-2013

06:47

system.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

09-Jul-2013

06:33

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

09-Jul-2013

06:46

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:31

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:47

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:29

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

77,824

09-Jul-2013

06:35

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:36

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:41

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

09-Jul-2013

06:33

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

77,824

09-Jul-2013

06:47

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

86,016

09-Jul-2013

06:36

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:47

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:35

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

09-Jul-2013

06:47

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

09-Jul-2013

06:34

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

09-Jul-2013

06:34

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

09-Jul-2013

06:47

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

09-Jul-2013

06:46

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:46

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:47

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

73,728

09-Jul-2013

06:47

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

73,728

09-Jul-2013

06:33

system.web.mobile.dll

2.0.50727.8643

835,584

03-Oct-2014

22:22

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8643

98,304

03-Oct-2014

22:22

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

684,032

09-Jul-2013

06:29

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

606,208

09-Jul-2013

06:46

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

593,920

09-Jul-2013

06:31

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

09-Jul-2013

06:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

815,104

09-Jul-2013

06:29

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

614,400

09-Jul-2013

06:35

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

585,728

09-Jul-2013

06:36

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

09-Jul-2013

06:41

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

647,168

09-Jul-2013

06:36

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

630,784

09-Jul-2013

06:33

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

610,304

09-Jul-2013

06:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

671,744

09-Jul-2013

06:36

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

09-Jul-2013

06:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

577,536

09-Jul-2013

06:35

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

626,688

09-Jul-2013

06:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

606,208

09-Jul-2013

06:34

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

602,112

09-Jul-2013

06:34

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

610,304

09-Jul-2013

06:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

753,664

09-Jul-2013

06:46

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

589,824

09-Jul-2013

06:46

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

598,016

09-Jul-2013

06:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

552,960

09-Jul-2013

06:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

557,056

09-Jul-2013

06:33

system.dll

2.0.50727.8640

3,203,072

09-Sep-2014

01:43

big5.nlp

66,728

09-Jul-2013

06:04

bopomofo.nlp

82,172

09-Jul-2013

06:04

ksc.nlp

116,756

09-Jul-2013

06:07

mscorlib.dll

2.0.50727.8643

4,554,752

17-Sep-2014

22:22

normidna.nlp

59,342

09-Jul-2013

06:11

normnfc.nlp

45,794

09-Jul-2013

06:11

normnfd.nlp

39,284

09-Jul-2013

06:11

normnfkc.nlp

66,384

09-Jul-2013

06:11

normnfkd.nlp

60,294

09-Jul-2013

06:11

prc.nlp

83,748

09-Jul-2013

06:11

prcp.nlp

83,748

09-Jul-2013

06:11

sortkey.nlp

262,148

09-Jul-2013

06:11

sorttbls.nlp

20,320

09-Jul-2013

06:11

xjis.nlp

28,288

09-Jul-2013

06:13

aspnet_wp.exe

2.0.50727.8643

31,376

03-Oct-2014

22:22

mscordacwks.dll

2.0.50727.8643

990,352

17-Sep-2014

22:22

mscorwks.dll

2.0.50727.8643

5,946,000

17-Sep-2014

22:22

sos.dll

2.0.50727.8643

389,760

17-Sep-2014

22:22

webengine.dll

2.0.50727.8643

437,400

03-Oct-2014

22:22

system.web.dll

2.0.50727.8643

5,287,936

03-Oct-2014

22:22

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนของ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 รุ่นที่ใช้ x64

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

big5.nlp

66,728

09-Jul-2013

05:53

bopomofo.nlp

82,172

09-Jul-2013

05:53

ksc.nlp

116,756

09-Jul-2013

05:54

mscorlib.dll

2.0.50727.8643

4,571,136

18-Sep-2014

17:43

normidna.nlp

59,342

09-Jul-2013

06:00

normnfc.nlp

45,794

09-Jul-2013

06:00

normnfd.nlp

39,284

09-Jul-2013

06:00

normnfkc.nlp

66,384

09-Jul-2013

06:00

normnfkd.nlp

60,294

09-Jul-2013

06:00

prc.nlp

83,748

09-Jul-2013

06:00

prcp.nlp

83,748

09-Jul-2013

06:00

sortkey.nlp

262,148

09-Jul-2013

06:01

sorttbls.nlp

20,320

09-Jul-2013

06:01

xjis.nlp

28,288

09-Jul-2013

06:05

aspnet_wp.exe

2.0.50727.8643

43,160

03-Oct-2014

22:22

mscordacwks.dll

2.0.50727.8643

1,757,328

18-Sep-2014

17:43

mscorwks.dll

2.0.50727.8643

10,007,192

18-Sep-2014

17:43

sos.dll

2.0.50727.8643

486,024

18-Sep-2014

17:43

system.web.mobile.dll

2.0.50727.8643

835,584

03-Oct-2014

22:22

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8643

98,304

03-Oct-2014

22:22

system.dll

2.0.50727.8640

3,203,072

09-Sep-2014

01:42

webengine.dll

2.0.50727.8643

746,648

03-Oct-2014

22:22

system.web.dll

2.0.50727.8643

5,296,128

03-Oct-2014

22:22

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

352,256

09-Jul-2013

06:36

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

303,104

09-Jul-2013

06:33

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

09-Jul-2013

06:31

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:38

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

425,984

09-Jul-2013

06:38

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

307,200

09-Jul-2013

06:44

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

09-Jul-2013

06:36

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:39

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

331,776

09-Jul-2013

06:31

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

307,200

09-Jul-2013

06:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

348,160

09-Jul-2013

06:38

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

319,488

09-Jul-2013

06:43

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

290,816

09-Jul-2013

06:28

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

303,104

09-Jul-2013

06:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:43

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

303,104

09-Jul-2013

06:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

307,200

09-Jul-2013

06:43

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

397,312

09-Jul-2013

06:44

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

09-Jul-2013

06:43

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

09-Jul-2013

06:33

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

278,528

09-Jul-2013

06:44

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

278,528

09-Jul-2013

06:35

system.resources.dll

2.0.50727.5420

241,664

09-Jul-2013

06:36

system.resources.dll

2.0.50727.5420

204,800

09-Jul-2013

06:33

system.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

09-Jul-2013

06:31

system.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

09-Jul-2013

06:38

system.resources.dll

2.0.50727.5420

294,912

09-Jul-2013

06:38

system.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

09-Jul-2013

06:44

system.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

09-Jul-2013

06:36

system.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

09-Jul-2013

06:39

system.resources.dll

2.0.50727.5420

221,184

09-Jul-2013

06:31

system.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

09-Jul-2013

06:42

system.resources.dll

2.0.50727.5420

204,800

09-Jul-2013

06:42

system.resources.dll

2.0.50727.5420

233,472

09-Jul-2013

06:38

system.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

09-Jul-2013

06:43

system.resources.dll

2.0.50727.5420

196,608

09-Jul-2013

06:28

system.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

09-Jul-2013

06:42

system.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

09-Jul-2013

06:43

system.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

09-Jul-2013

06:42

system.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

09-Jul-2013

06:43

system.resources.dll

2.0.50727.5420

266,240

09-Jul-2013

06:44

system.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

09-Jul-2013

06:43

system.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

09-Jul-2013

06:33

system.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

09-Jul-2013

06:44

system.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

09-Jul-2013

06:35

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

09-Jul-2013

06:33

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:31

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:38

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:38

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

77,824

09-Jul-2013

06:44

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:36

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:39

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

09-Jul-2013

06:42

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

77,824

09-Jul-2013

06:42

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

86,016

09-Jul-2013

06:38

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:43

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:28

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

09-Jul-2013

06:42

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

09-Jul-2013

06:43

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

09-Jul-2013

06:42

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

09-Jul-2013

06:43

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

09-Jul-2013

06:44

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:43

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:33

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

73,728

09-Jul-2013

06:44

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

73,728

09-Jul-2013

06:35

system.web.mobile.dll

2.0.50727.8643

835,584

03-Oct-2014

22:22

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8643

98,304

03-Oct-2014

22:22

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

684,032

09-Jul-2013

06:36

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

606,208

09-Jul-2013

06:33

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

593,920

09-Jul-2013

06:31

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

09-Jul-2013

06:38

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

815,104

09-Jul-2013

06:38

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

614,400

09-Jul-2013

06:44

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

585,728

09-Jul-2013

06:36

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

09-Jul-2013

06:39

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

647,168

09-Jul-2013

06:31

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

630,784

09-Jul-2013

06:42

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

610,304

09-Jul-2013

06:42

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

671,744

09-Jul-2013

06:38

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

09-Jul-2013

06:43

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

577,536

09-Jul-2013

06:28

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

626,688

09-Jul-2013

06:42

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

606,208

09-Jul-2013

06:43

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

602,112

09-Jul-2013

06:42

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

610,304

09-Jul-2013

06:43

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

753,664

09-Jul-2013

06:44

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

589,824

09-Jul-2013

06:43

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

598,016

09-Jul-2013

06:33

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

552,960

09-Jul-2013

06:44

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

557,056

09-Jul-2013

06:35

system.dll

2.0.50727.8640

3,203,072

09-Sep-2014

01:43

big5.nlp

66,728

09-Jul-2013

06:04

bopomofo.nlp

82,172

09-Jul-2013

06:04

ksc.nlp

116,756

09-Jul-2013

06:07

mscorlib.dll

2.0.50727.8643

4,554,752

17-Sep-2014

22:22

normidna.nlp

59,342

09-Jul-2013

06:11

normnfc.nlp

45,794

09-Jul-2013

06:11

normnfd.nlp

39,284

09-Jul-2013

06:11

normnfkc.nlp

66,384

09-Jul-2013

06:11

normnfkd.nlp

60,294

09-Jul-2013

06:11

prc.nlp

83,748

09-Jul-2013

06:11

prcp.nlp

83,748

09-Jul-2013

06:11

sortkey.nlp

262,148

09-Jul-2013

06:11

sorttbls.nlp

20,320

09-Jul-2013

06:11

xjis.nlp

28,288

09-Jul-2013

06:13

aspnet_wp.exe

2.0.50727.8643

31,376

03-Oct-2014

22:22

mscordacwks.dll

2.0.50727.8643

990,352

17-Sep-2014

22:22

mscorwks.dll

2.0.50727.8643

5,946,000

17-Sep-2014

22:22

sos.dll

2.0.50727.8643

389,760

17-Sep-2014

22:22

webengine.dll

2.0.50727.8643

437,400

03-Oct-2014

22:22

system.web.dll

2.0.50727.8643

5,287,936

03-Oct-2014

22:22

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนของ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 รุ่นที่ใช้ IA64

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

big5.nlp

66,728

09-Jul-2013

06:15

bopomofo.nlp

82,172

09-Jul-2013

06:15

ksc.nlp

116,756

09-Jul-2013

06:15

mscorlib.dll

2.0.50727.8643

4,014,080

18-Sep-2014

17:41

normidna.nlp

59,342

09-Jul-2013

06:16

normnfc.nlp

45,794

09-Jul-2013

06:16

normnfd.nlp

39,284

09-Jul-2013

06:16

normnfkc.nlp

66,384

09-Jul-2013

06:16

normnfkd.nlp

60,294

09-Jul-2013

06:16

prc.nlp

83,748

09-Jul-2013

06:16

prcp.nlp

83,748

09-Jul-2013

06:16

sortkey.nlp

262,148

09-Jul-2013

06:16

sorttbls.nlp

20,320

09-Jul-2013

06:16

xjis.nlp

28,288

09-Jul-2013

06:17

aspnet_wp.exe

2.0.50727.8643

83,088

03-Oct-2014

22:20

mscordacwks.dll

2.0.50727.8643

3,083,416

18-Sep-2014

17:41

mscorwks.dll

2.0.50727.8643

20,403,856

18-Sep-2014

17:41

sos.dll

2.0.50727.8643

873,600

18-Sep-2014

17:41

system.web.mobile.dll

2.0.50727.8643

835,584

03-Oct-2014

22:20

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8643

98,304

03-Oct-2014

22:20

system.dll

2.0.50727.8640

3,203,072

09-Sep-2014

01:41

webengine.dll

2.0.50727.8643

1,233,552

03-Oct-2014

22:20

system.web.dll

2.0.50727.8643

4,816,896

03-Oct-2014

22:20

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:30

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:30

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

348,160

09-Jul-2013

06:31

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

319,488

09-Jul-2013

06:34

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

278,528

09-Jul-2013

06:28

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

278,528

09-Jul-2013

06:34

system.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

09-Jul-2013

06:30

system.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

09-Jul-2013

06:30

system.resources.dll

2.0.50727.5420

233,472

09-Jul-2013

06:31

system.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

09-Jul-2013

06:34

system.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

09-Jul-2013

06:28

system.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

09-Jul-2013

06:34

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:30

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:30

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

86,016

09-Jul-2013

06:31

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:34

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

73,728

09-Jul-2013

06:28

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

73,728

09-Jul-2013

06:34

system.web.mobile.dll

2.0.50727.8643

835,584

03-Oct-2014

22:22

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8643

98,304

03-Oct-2014

22:22

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

09-Jul-2013

06:30

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

09-Jul-2013

06:30

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

671,744

09-Jul-2013

06:31

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

09-Jul-2013

06:34

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

552,960

09-Jul-2013

06:28

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

557,056

09-Jul-2013

06:34

system.dll

2.0.50727.8640

3,203,072

09-Sep-2014

01:43

big5.nlp

66,728

09-Jul-2013

06:04

bopomofo.nlp

82,172

09-Jul-2013

06:04

ksc.nlp

116,756

09-Jul-2013

06:07

mscorlib.dll

2.0.50727.8643

4,554,752

17-Sep-2014

22:22

normidna.nlp

59,342

09-Jul-2013

06:11

normnfc.nlp

45,794

09-Jul-2013

06:11

normnfd.nlp

39,284

09-Jul-2013

06:11

normnfkc.nlp

66,384

09-Jul-2013

06:11

normnfkd.nlp

60,294

09-Jul-2013

06:11

prc.nlp

83,748

09-Jul-2013

06:11

prcp.nlp

83,748

09-Jul-2013

06:11

sortkey.nlp

262,148

09-Jul-2013

06:11

sorttbls.nlp

20,320

09-Jul-2013

06:11

xjis.nlp

28,288

09-Jul-2013

06:13

aspnet_wp.exe

2.0.50727.8643

31,376

03-Oct-2014

22:22

mscordacwks.dll

2.0.50727.8643

990,352

17-Sep-2014

22:22

mscorwks.dll

2.0.50727.8643

5,946,000

17-Sep-2014

22:22

sos.dll

2.0.50727.8643

389,760

17-Sep-2014

22:22

webengine.dll

2.0.50727.8643

437,400

03-Oct-2014

22:22

system.web.dll

2.0.50727.8643

5,287,936

03-Oct-2014

22:22


การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ปัญหาที่ 1ตัวสร้างโพรไฟล์แอพลิเคชันที่มีการจัดการที่ล้มเหลวเมื่อคุณของโพรไฟล์โปรแกรมประยุกต์ ASP.NET โดยใช้.NET Framework 3.5.1

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แก้ไขเงื่อนไขที่แอพลิเคชันล้มเหลวเนื่องจากปัญหานี้

ปัญหาที่ 2โปรแกรมแก้ไขด่วนการรักษาความปลอดภัยล่าสุดแสดงการขึ้นต่อความผิดพลาดระหว่างไลบรารีคลาสเครือข่ายและSystem.Configuration Manifestation ของปัญหานี้จะเห็นได้เฉพาะเมื่อคุณใช้การปรับใช้การสัมผัสไม่ใช่แบบดั้งเดิม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ย้ายการตั้งค่าคอนฟิกจาก App.Config รีจิสทรี:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\[Wow6432Node\]Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319
SchUseStrongCrypto DWORD 1

คีย์ต่อไปนี้จะถูกเปิดการใช้งาน และที่ช่วยให้การกำหนดค่าของเส้นทาง EXE ของแต่ละกระบวนการ:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\[Wow6432Node\]Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319\System.Net.ServicePointManager.SecurityProtocol

S:\Prj\console_pg\console_pg45\bin\Release\console_pg45.exe REG_SZ <SecurityProtocolType>
<RegistryKeyName> REG_SZ <SecurityProtocolType>

หมายเหตุ

  • สำหรับโปรแกรมประยุกต์ 32 บิตที่รันในระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต เส้นทางWow6432Nodeต้องรวมอยู่ในชื่อ (ใช้ไม่ได้กับโปรแกรมประยุกต์ 32 บิตที่รันในระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต)

  • รุ่นที่สอดคล้องกับ.NET Framework ที่ใช้แอพลิเคชันได้ รุ่นจะเปลี่ยนแปลง ด้วย.NET Framework รุ่นในอนาคต

  • เส้นทางแบบเต็มของ EXE จะถูกใช้ในรูปแบบยาว ถ้าแอพลิเคชันจะเริ่มต้น โดยใช้รูปแบบชื่อแฟ้มแบบสั้น 8.3 คีย์รีจิสทรีควรประกอบด้วยรูปแบบแฟ้มแบบยาว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเรียกใช้<ชื่อผู้ใช้ > C:\Users\\Desktop\CONSOL~1.EXEคีย์รีจิสทรีควรเป็น<ชื่อผู้ใช้ > C:\Users\\Desktop\console_pg453.exe

ปัญหาที่ 3หลังจากใช้การปรับปรุงความปลอดภัยกันยายนคุณสมบัติPage.IsPostBackอาจไม่ถูกต้อง

โปรแกรมปรับปรุงนี้ประกอบด้วยการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ สำหรับการแนะนำแนวทางปฏิบัติ สำหรับการประกาศระหว่างเพจ และ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอตทริบิวต์EnableViewStateMacไปที่เซิร์ฟเวอร์ & เครื่องมือบล็อกบทต่อไปนี้:

เครื่องมือบล็อกและการพัฒนาเว็บ.NET

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×