ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้อธิบายถึงการรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วน 3088946 ที่พร้อมใช้งานสำหรับการ Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่รวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วนแก้ไข ดูส่วน "ปัญหาที่แก้ไขยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้"

การแก้ปัญหา

โปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานได้ในขณะนี้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม นั้นมีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำวิธีนี้ไปใช้กับระบบที่ประสบกับปัญหาที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportหมายเหตุ ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์อาจสามารถยกเลิกถ้า Professional สนับสนุน Microsoft กำหนดว่า มีการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ระบุต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมปรับปรุงเฉพาะที่สงสัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี SP2 3.0 กรอบงาน.NET ที่ติดตั้งอยู่

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้ามีการใช้แฟ้มที่ได้รับผลกระทบใด ๆ เราขอแนะนำให้ คุณปิดโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework ทั้งหมดก่อนที่จะใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ออกมาก่อนหน้านี้

รุ่นสากลของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows รุ่นที่ใช้ x86

ชื่อแฟ้ม

Fileversion

ขนาดแฟ้มแสดงเป็น

วันที่

เวลา

presentationframework.dll

3.0.6920.8687

5,283,840

21-Aug-2015

13:38

reachframework.dll

3.0.6920.8687

532,480

21-Aug-2015

13:38

windowsbase.dll

3.0.6920.8687

1,253,376

21-Aug-2015

13:38

presentationcore.dll

3.0.6920.8687

4,227,072

21-Aug-2015

13:38

presentationfontcache.exe.config

161

18-Jun-2013

12:33

wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8687

1,737,888

21-Aug-2015

13:39

system.printing.dll

3.0.6920.8687

372,736

21-Aug-2015

13:38

penimc.dll

3.0.6920.8687

68,752

21-Aug-2015

13:39

presentationframework.dll

3.0.6920.8687

5,283,840

21-Aug-2015

13:38

presentationhostdll.dll

3.0.6920.8687

132,680

21-Aug-2015

13:39

reachframework.dll

3.0.6920.8687

532,480

21-Aug-2015

13:38

windowsbase.dll

3.0.6920.8687

1,253,376

21-Aug-2015

13:38

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows รุ่นที่ใช้ x64

ชื่อแฟ้ม

Fileversion

ขนาดแฟ้มแสดงเป็น

วันที่

เวลา

presentationcore.dll

3.0.6920.8687

4,009,984

21-Aug-2015

13:36

presentationfontcache.exe.config

161

18-Jun-2013

14:53

wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8687

2,257,464

21-Aug-2015

13:36

system.printing.dll

3.0.6920.8687

358,400

21-Aug-2015

13:36

penimc.dll

3.0.6920.8687

87,088

21-Aug-2015

13:36

presentationframework.dll

3.0.6920.8687

4,640,768

21-Aug-2015

13:36

presentationhostdll.dll

3.0.6920.8687

173,640

21-Aug-2015

13:36

reachframework.dll

3.0.6920.8687

532,480

21-Aug-2015

13:36

windowsbase.dll

3.0.6920.8687

1,114,112

21-Aug-2015

13:36

presentationframework.dll

3.0.6920.8687

5,283,840

21-Aug-2015

13:38

reachframework.dll

3.0.6920.8687

532,480

21-Aug-2015

13:38

windowsbase.dll

3.0.6920.8687

1,253,376

21-Aug-2015

13:38

presentationcore.dll

3.0.6920.8687

4,227,072

21-Aug-2015

13:38

presentationfontcache.exe.config

161

18-Jun-2013

12:33

wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8687

1,737,888

21-Aug-2015

13:39

system.printing.dll

3.0.6920.8687

372,736

21-Aug-2015

13:38

penimc.dll

3.0.6920.8687

68,752

21-Aug-2015

13:39

presentationframework.dll

3.0.6920.8687

5,283,840

21-Aug-2015

13:38

presentationhostdll.dll

3.0.6920.8687

132,680

21-Aug-2015

13:39

reachframework.dll

3.0.6920.8687

532,480

21-Aug-2015

13:38

windowsbase.dll

3.0.6920.8687

1,253,376

21-Aug-2015

13:38การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แก้ไขปัญหากับแบบสัมผัสมูลนิธิงานนำเสนอ Windows (WPF) โปรแกรมประยุกต์ที่กำลังทำงานอยู่ในกระบวนการเดียวกัน แต่กำหนดเป้าหมายสอง.NET Framework เวอร์ชันอื่น ตัวอย่างของปัญหานี้คือ สอง VSTO Office add-ins ที่เขียนใน WPF แต่มุ่งเป้ามายังกรอบงาน.NET--เคียงข้างกันแตกต่างกัน ผู้ใช้ในสถานการณ์สมมตินี้สามารถเห็นลักษณะการทำงานด้วยการสัมผัสผิดปกติและ/หรือล้มเหลว ณจุดต่าง ๆ ในระหว่างการดำเนินการของโปรแกรม

การแก้ไขทำให้แน่ใจว่า โปรแกรมเกิดปัญหาโหลด Dll ที่เหมาะสม และเข้าถึงได้ในสถานการณ์เหล่านี้ การหยุดปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับลักษณะการทำงานด้วยการสัมผัส

หมายเหตุ ถ้าคุณใช้แบบ 4.0 กรอบงาน.NET หรือ.NET Framework 4.5.2 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ติดตั้งการแก้ไขที่สอดคล้องกันสำหรับรุ่นของคุณเพื่อแก้ไขปัญหานี้

ปัญหาที่ทราบพบการแก้ไขที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้สำหรับแบบสัมผัส VSTO เพิ่มเติมใน WPF มีการถดถอยในสถานการณ์ที่ใช้แอพลิเคชันบางส่วนความน่าเชื่อถือบนอุปกรณ์แบบสัมผัส ในสถานการณ์เหล่านี้ ลูกค้าเห็นการเกิดความผิดพลาดของแอพลิเคชัน และไม่สามารถโหลดโปรแกรมประยุกต์ที่เชื่อถือได้บางส่วน ดังนั้น แก้แบบสัมผัส VSTO เพิ่มเติมได้ถูกเอาออก

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×