ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้อธิบายถึงการรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วน 3096438 ที่พร้อมใช้งานสำหรับการ Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่รวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วนแก้ไข ดูส่วน "ปัญหาที่แก้ไขยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้"

การแก้ปัญหา

โปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานได้ในขณะนี้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม นั้นมีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำวิธีนี้ไปใช้กับระบบที่ประสบกับปัญหาที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุน ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportหมายเหตุ ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์อาจสามารถยกเลิกถ้า Professional สนับสนุน Microsoft กำหนดว่า มีการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ระบุต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมปรับปรุงเฉพาะที่สงสัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีการ.NET Framework 3.5 ติดตั้ง SP1

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้ามีการใช้แฟ้มที่ได้รับผลกระทบใด ๆ เราขอแนะนำให้ คุณปิดโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework ทั้งหมดก่อนที่จะใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ออกมาก่อนหน้านี้

รุ่นสากลของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows รุ่นที่ใช้ x86

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

normnfc.nlp

45,794

22-Sep-2015

13:49

normnfd.nlp

39,284

22-Sep-2015

13:49

normnfkc.nlp

66,384

22-Sep-2015

13:49

normnfkd.nlp

60,294

22-Sep-2015

13:49

prc.nlp

83,748

22-Sep-2015

13:49

prcp.nlp

83,748

22-Sep-2015

13:49

sortkey.nlp

262,148

22-Sep-2015

13:49

sorttbls.nlp

20,320

22-Sep-2015

13:49

xjis.nlp

28,288

22-Sep-2015

13:49

mscordacwks.dll

2.0.50727.8669

990,360

22-Sep-2015

13:49

mscorwks.dll

2.0.50727.8669

5,947,440

22-Sep-2015

13:49

sos.dll

2.0.50727.8669

391,208

22-Sep-2015

13:49

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

352,256

15-Aug-2015

02:20

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

15-Aug-2015

02:22

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Aug-2015

02:22

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

315,392

15-Aug-2015

02:22

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

15-Aug-2015

02:21

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

15-Aug-2015

02:25

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Aug-2015

02:22

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

311,296

15-Aug-2015

02:20

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

331,776

15-Aug-2015

02:20

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

315,392

15-Aug-2015

02:24

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

15-Aug-2015

02:23

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

348,160

15-Aug-2015

02:24

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

319,488

15-Aug-2015

02:25

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

290,816

15-Aug-2015

02:21

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

15-Aug-2015

02:22

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

311,296

15-Aug-2015

02:21

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

15-Aug-2015

02:22

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

15-Aug-2015

02:21

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

397,312

15-Aug-2015

02:22

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Aug-2015

02:23

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Aug-2015

02:21

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

278,528

15-Aug-2015

02:22

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

278,528

15-Aug-2015

02:23

big5.nlp

66,728

22-Sep-2015

13:48

bopomofo.nlp

82,172

22-Sep-2015

13:48

ksc.nlp

116,756

22-Sep-2015

13:49

mscorlib.dll

2.0.50727.8669

4,554,752

22-Sep-2015

13:49

normidna.nlp

59,342

22-Sep-2015

13:49

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows รุ่นที่ใช้ x64

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

big5.nlp

66,728

22-Sep-2015

13:47

bopomofo.nlp

82,172

22-Sep-2015

13:47

ksc.nlp

116,756

22-Sep-2015

13:48

mscorlib.dll

2.0.50727.8669

4,571,136

22-Sep-2015

13:48

normidna.nlp

59,342

22-Sep-2015

13:48

normnfc.nlp

45,794

22-Sep-2015

13:48

normnfd.nlp

39,284

22-Sep-2015

13:48

normnfkc.nlp

66,384

22-Sep-2015

13:48

normnfkd.nlp

60,294

22-Sep-2015

13:48

prc.nlp

83,748

22-Sep-2015

13:48

prcp.nlp

83,748

22-Sep-2015

13:48

sortkey.nlp

262,148

22-Sep-2015

13:48

sorttbls.nlp

20,320

22-Sep-2015

13:48

xjis.nlp

28,288

22-Sep-2015

13:48

mscordacwks.dll

2.0.50727.8669

1,757,336

22-Sep-2015

13:48

mscorwks.dll

2.0.50727.8669

10,008,624

22-Sep-2015

13:48

sos.dll

2.0.50727.8669

486,024

22-Sep-2015

13:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

352,256

15-Aug-2015

02:22

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

15-Aug-2015

02:24

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Aug-2015

02:23

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

315,392

15-Aug-2015

02:23

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

15-Aug-2015

02:22

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

22-Sep-2015

13:09

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

22-Sep-2015

13:09

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

311,296

15-Aug-2015

02:24

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

331,776

22-Sep-2015

13:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

315,392

22-Sep-2015

13:09

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

22-Sep-2015

13:10

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

348,160

22-Sep-2015

13:10

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

319,488

22-Sep-2015

13:09

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

290,816

22-Sep-2015

13:08

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

22-Sep-2015

13:09

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

311,296

22-Sep-2015

13:09

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

22-Sep-2015

13:09

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

22-Sep-2015

13:09

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

397,312

22-Sep-2015

13:09

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

22-Sep-2015

13:09

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

22-Sep-2015

13:08

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

278,528

22-Sep-2015

13:09

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

278,528

15-Aug-2015

02:25

big5.nlp

66,728

22-Sep-2015

13:48

bopomofo.nlp

82,172

22-Sep-2015

13:48

ksc.nlp

116,756

22-Sep-2015

13:49

mscorlib.dll

2.0.50727.8669

4,554,752

22-Sep-2015

13:49

normidna.nlp

59,342

22-Sep-2015

13:49

normnfc.nlp

45,794

22-Sep-2015

13:49

normnfd.nlp

39,284

22-Sep-2015

13:49

normnfkc.nlp

66,384

22-Sep-2015

13:49

normnfkd.nlp

60,294

22-Sep-2015

13:49

prc.nlp

83,748

22-Sep-2015

13:49

prcp.nlp

83,748

22-Sep-2015

13:49

sortkey.nlp

262,148

22-Sep-2015

13:49

sorttbls.nlp

20,320

22-Sep-2015

13:49

xjis.nlp

28,288

22-Sep-2015

13:49

mscordacwks.dll

2.0.50727.8669

990,360

22-Sep-2015

13:49

mscorwks.dll

2.0.50727.8669

5,947,440

22-Sep-2015

13:49

sos.dll

2.0.50727.8669

391,208

22-Sep-2015

13:49การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ปัญหาที่ 1

ResourceManager มีสภาวะการแย่งชิงใน AddResourceSet เมื่อหลายเธรดกำลังเพิ่ม resourcesets, ObjectDisposedExceptions เกิดขึ้น

ตัวอย่างเช่น

ResourceManager ใช้ ResourceSet หนึ่งสำหรับซอฟต์แวร์หลาย cultures เช่น fr FR และ fr ถ้าคุณเพิ่มภาษาหนึ่ง (เช่น fr-FR) บนเธรดหนึ่ง และเพิ่ม fr บนเธรดอื่น เธรดแรกอาจพยายามเพิ่มของ ResourceSet สำหรับ fr ในสถานการณ์นี้ เธรดแรกจะปิดทรัพยากรเพิ่มแล้วสำหรับ fr FR และที่ทำให้เกิด ObjectDisposedExceptions บนเธรดอื่น

ปัญหาที่ 2

เมื่อคุณพยายามที่จะเรียกใช้คำสั่งบนเซิร์ฟเวอร์ นั้นเวลาเอาท์บนฝั่งไคลเอ็นต์ แต่เสร็จสิ้นบนเซิร์ฟเวอร์ แล้ว ไคลเอนต์ส่งแพ็คเก็ตดึงดูดความสนใจไปยังเซิร์ฟเวอร์ และตั้งค่าตัวเองเข้าสู่สถานะการหมดเวลา อย่างไรก็ตาม ไคลเอนต์ไม่ตั้งค่าสถานะทันทีที่กู้คืนจากการหมดเวลาถ้าเซิร์ฟเวอร์คำสั่งที่ไคลเอนต์หมดเวลาในการประมวลผล

การแก้ไขนี้ตั้งค่ารัฐสำหรับไคลเอนต์เมื่อจะสามารถกู้คืนจากหมดเวลา

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×