ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

คุณสามารถใช้คุณลักษณะแว่นขยายเช่นเดียวกับที่คุณใช้แว่นขยายเพื่อขยายข้อความและรูปภาพบนทุกส่วนของหน้าจอของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้แว่นขยายเพื่ออ่านกลุ่มข้อความขนาดเล็กบนเว็บเพจ หรือดูส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปภาพในโปรแกรมแก้ไขภาพถ่ายได้โดยง่าย

หากคุณไม่ได้กำหนดคำสั่งแว่นขยายให้กับปุ่มบนเมาส์ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถกำหนดคำสั่งให้กับปุ่มได้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดปุ่มเมาส์ใหม่ ดู ฉันจะกำหนดปุ่มเมาส์ใหม่ได้อย่างไร

ปุ่มเมาส์อื่นๆ จะทำงานตามปกติเมื่อแว่นขยายเปิดอยู่

การใช้แว่นขยาย

มีโหมดขยายหน้าจอสองโหมดให้ใช้งานกับ Windows 7 ได้แก่ การขยายแบบเต็มหน้าจอและการขยายแบบเลนส์

 • เมื่อใช้ การขยายแบบเต็มหน้าจอ:

  • หน้าจอทั้งหมดจะถูกขยาย

  • คุณสามารถย่อหรือขยายและสลับไปใช้โหมดการขยายแบบเลนส์ได้

 • เมื่อใช้ การขยายแบบเลนส์:

  • พื้นที่เฉพาะของหน้าจอจะถูกขยายในหน้าต่างที่ปรับขนาดได้

  • คุณสามารถเพิ่มหรือลดความสูงและความกว้างของหน้าต่างแว่นขยาย ย่อหรือขยาย และสลับไปใช้โหมดการขยายแบบเต็มหน้าจอได้

เมื่อต้องการเปิดและปิดแว่นขยาย

 • คลิกปุ่มเมาส์ที่กำหนดให้เป็น แว่นขยาย

เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมองแว่นขยาย

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมองแว่นขยายและสลับระหว่างแว่นขยายหน้าจอแบบเต็มหน้าจอและแว่นขยายหน้าจอแบบเลนส์ ให้กดปุ่ม แว่นขยาย ค้างไว้ แล้วคลิกปุ่มซ้าย

หมายเหตุ: แว่นขยายจะเก็บการตั้งค่าต่างๆ ของคุณไว้ในระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น หากคุณปิดหน้าต่างแว่นขยายในโหมดเลนส์ หน้าต่างจะเปิดในโหมดเลนส์ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดใช้งาน

เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับการขยาย

 • เมื่อหน้าต่างแว่นขยายเปิด คลิกปุ่ม แว่นขยาย ค้างไว้ จากนั้นหมุนล้อเมาส์ออกจากตัวคุณ (ไปข้างหน้า) เพื่อเพิ่มระดับการขยาย หรือเข้าหาคุณ (ย้อนกลับ) เพื่อลดระดับการขยาย

หมายเหตุ: 

 • หากเมาส์ของคุณไม่มีล้อ ให้กดแป้น Windows และ + (เครื่องหมายบวก) หรือ - (เครื่องหมายลบ) ค้างไว้เพื่อเพิ่มหรือลดระดับการขยาย

 • แว่นขยายจะเก็บการตั้งค่าต่างๆ ของคุณไว้ในระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น หากคุณปิดหน้าต่างแว่นขยายที่มีระดับการขยายที่สูง หน้าต่างจะเปิดขึ้นที่ระดับเดียวกันเมื่อคุณใช้งานในครั้งถัดไป

เมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงและความกว้างของหน้าต่างของแว่นขยายแบบเลนส์

 1. เมื่อหน้าต่างแว่นขยายเปิด ให้กดปุ่มแว่นขยายค้างไว้ จากนั้นเลื่อนเมาส์ลงเพื่อเพิ่มความสูงของหน้าต่างและเลื่อนเมาส์ขึ้นเพื่อลดความสูงของหน้าต่าง

 2. เลื่อนเมาส์ไปทางขวาเพื่อเพิ่มความกว้างของหน้าต่างและไปทางซ้ายเพื่อลดความกว้างของหน้าต่าง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×