ฉันจะใช้งานแป้น Fn/แป้น F Lock/แป้นคำสั่งอื่นๆ ได้อย่างไร

แป้นที่มีแป้น Fn หรือ F Lock จะมีชุดคำสั่งสองชุดสำหรับแป้นต่างๆ ซึ่งรวมถึงแถวด้านบนสุดของแป้นฟังก์ชันมาตรฐาน (F1–F12) ด้วย

คำสั่งมาตรฐานจะมีชื่อกำกับอยู่ที่ด้านหน้าแป้น (เช่น F3) คำสั่งอื่นๆ จะมีชื่อกำกับอยู่ที่ด้านบนของแป้น (เช่น Redo) ในบางโปรแกรม ฟังก์ชันการใช้งานของคำสั่งมาตรฐานและคำสั่งอื่นๆ อาจเหมือนกัน (ตัวอย่างเช่น F1 มักแสดง วิธีใช้ สำหรับหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ และในแป้นพิมพ์บางรุ่นคำสั่งอื่นๆ สำหรับ F1 ก็เป็น วิธีใช้ ด้วยเช่นกัน)

การใช้งานแป้น Fn

  • บนแป้นพิมพ์ที่มีแป้น Fn ให้กด Fn ค้างไว้ แล้วกดแป้นเพื่อใช้คำสั่งอื่น

เคล็ดลับ

  • คุณยังสามารถกด Fn ค้างไว้ พร้อมกับเลื่อนนิ้วขึ้นและลงบนการนำทางบนแป้นพิมพ์เพื่อเลื่อนไปมาภายในเอกสาร

  • คุณสามารถกด Fn ค้างไว้ พร้อมกับกดตัวอักษร M, J, K, L, U, I, O, P, /, ;, และ 0 บนแป้นพิมพ์ เพื่อจับคู่เค้าโครงทางกายภาพของแป้นพิมพ์ตัวเลข

การใช้งานแป้น F Lock

  • ถ้าแป้นพิมพ์ของคุณมีแป้น F Lock กดที่แป้นเพื่อสลับระหว่างคำสั่งมาตรฐานและคำสั่งอื่น

    เมื่อไฟ F Lock ไม่ติดสว่าง ฟังก์ชันอื่นๆ จะทำงาน (วิธีใช้ เลิกทำ และอื่นๆ)
    เมื่อเปิดไฟ F Lock ฟังก์ชันมาตรฐานทำงาน (F1, F2 และอื่นๆ)

การใช้แป้นคำสั่งอื่น

ตารางต่อไปนี้จะระบุการกำหนดแป้นที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับแป้นคำสั่งอื่น ซึ่งคุณสามารถกำหนดแป้นต่างๆ ใหม่ได้โดยใช้ Microsoft Mouse and Keyboard Center

แป้นคำสั่งอื่น

ทำหน้าที่อะไร

วิธีใช้

เปิดระบบ วิธีใช้ (ถ้ามี) สำหรับหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

เลิกทำ

ยกเลิกการดำเนินการก่อนหน้า

ทำซ้ำ

ยกเลิกการเลิกทำก่อนหน้า

รายการใหม่

สร้างเอกสารใหม่ในโปรแกรมที่รองรับคำสั่งนี้

เปิด

เปิดเอกสารในโปรแกรมที่รองรับคำสั่งนี้

ปิด

ปิดเอกสารหรือไฟล์ที่อยู่ในหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

ตอบกลับ

ตอบกลับข้อความอีเมลที่อยู่ในหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

Fwd

ส่งต่อข้อความอีเมลที่อยู่ในหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

ส่ง

ส่งข้อความอีเมลที่อยู่ในหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

สะกด

เริ่มต้นตรวจสอบการสะกดคำในเอกสารที่ใช้งานอยู่ หากโปรแกรมของเอกสารมีตัวตรวจสอบการสะกด

บันทึก

บันทึกไฟล์ที่อยู่ในหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

พิมพ์

พิมพ์ไฟล์ที่อยู่ในหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

การเปิดใช้งาน FN Lock บน All in One Media Keyboard

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน FN Lock บน All in One Media Keyboard ให้กดแป้น FN และแป้น Caps Lock พร้อมกัน เมื่อต้องการปิดใช้งาน FN Lock ให้กดแป้น FN และแป้น Caps Lock พร้อมกันอีกครั้ง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×