ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ประกาศ

ชุดรวมอัปเดตนี้ได้รับการอัปเดตเพื่อรวมการแก้ไขเพิ่มเติม สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู ที่ ชุดรวมอัปเดต 2.1 สําหรับ System Center 2016 Virtual Machine Manager เราขอแนะนําให้คุณติดตั้ง ชุดรวมอัปเดต 2.1 แทนการอัปเดตนี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงการปรับปรุงและปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในชุดรวมอัปเดต 2 สําหรับ Microsoft System Center 2016 Virtual Machine Manager มีการอัปเดตสามรายการสําหรับตัวจัดการเครื่องเสมือน การอัปเดตหนึ่งสําหรับเซิร์ฟเวอร์ Virtual Machine Manager หนึ่งรายการสําหรับคอนโซลผู้ดูแลระบบและอีกรายการหนึ่งสําหรับตัวแทนผู้เยี่ยมชม บทความนี้มีคําแนะนําในการติดตั้งสําหรับการอัปเดตนี้ด้วย

การแก้ไขที่รวมอยู่ในการอัปเดตนี้

เนื่องจากการอัปเดตสําหรับ System Center 2016 Virtual Machine Manager เป็นแบบสะสม การอัปเดตนี้จึงรวมการปรับปรุงและการแก้ไขทั้งหมดที่รวมอยู่ในการอัปเดตแบบสะสมก่อนหน้านี้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู ที่ ชุดรวมอัปเดต 1 สําหรับ System Center 2016 Virtual Machine Manager

การปรับปรุงและปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในการอัปเดตนี้

 • ตัวจัดการเครื่องเสมือนช่วยให้คุณ ไม่ อ้างสิทธิ์อุปกรณ์เก็บข้อมูลบางอย่างโดย I/O แบบหลายเส้นทาง (MPIO) เมื่อคุณเพิ่มโฮสต์ รายการอุปกรณ์เก็บข้อมูลนี้จะถูกควบคุมผ่านรีจิสทรีคีย์บนเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการเครื่องเสมือน

 • เมื่อโฮสต์ถูกเพิ่มลงในคลัสเตอร์ที่เปิดใช้งาน Storage Spaces Direct (S2D) คุณจะได้รับคําเตือนต่อไปนี้:

  I/O แบบหลายเส้นทางไม่ถูกเปิดใช้งานสําหรับอาร์เรย์ที่เก็บข้อมูลที่รู้จักบนชื่อโฮสต์

 • I/O แบบหลายเส้นทาง (MPIO) ไม่ถูกปิดใช้งานสําหรับโฮสต์ในคลัสเตอร์ BMC Storage Spaces Direct

 • มอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกันในคลัสเตอร์ Hyper-V และ S2D สําหรับการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทบนไดรฟ์ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันบนคลัสเตอร์ (CSV)

 • ระบบคลาวด์ Virtual Machine Manager ไม่สามารถคํานวณความจุการจัดประเภทที่เก็บข้อมูล (แสดงเป็น 0) ด้วยคลัสเตอร์ S2D

 • หลังจากการออนบอร์ด Hyper Converged หรือ S2D Scale Out FileServer (SOFS) ในตัวจัดการเครื่องเสมือน จะไม่มีการเพิ่มผู้ให้บริการที่เก็บข้อมูล และคุณสมบัติ SOFS เช่น ไดรฟ์ข้อมูล ดิสก์ทางกายภาพ และระดับไม่พร้อมใช้งานในตัวจัดการเครื่องเสมือน

 • การโยกย้ายเครื่องเสมือน (VM) จากโฮสต์ VMware ESXi ไปยังโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ Nano ล้มเหลวด้วยข้อผิดพลาด 2903

 • การโยกย้าย SAN ของเครื่องเสมือนล้มเหลวระหว่างโฮสต์ Nano Server แบบสแตนด์อโลนสองโฮสต์

 • ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการแปลง V2V สําหรับเครื่องเสมือนที่พร้อมใช้งานสูง VMWare ตัวจัดการเครื่องเสมือนจะคํานวณการจัดอันดับโฮสต์โดยไม่ต้องพิจารณา CSV

 • การโยกย้ายและ/หรือโคลนเครื่องเสมือนล้มเหลวเนื่องจากเวอร์ชันของซอฟต์แวร์การจําลองเสมือนบนโฮสต์ไม่ตรงกับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์การจําลองเสมือนของเครื่องเสมือนบนแหล่งที่มา

 • ไฟล์จะเหลืออยู่ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

  • ในไดเรกทอรีไลบรารีของเครื่องเสมือน แม้ว่าหลังจากเครื่องเสมือนถูกลบออกจากไลบรารีแล้ว

  • เมื่ออินสแตนซ์ของบริการล้มเหลวและถูกลบ

 • คุณไม่สามารถลบการเชื่อมต่อ NAT จาก UI สําหรับเครือข่ายที่จัดการโดยตัวควบคุมเครือข่าย (NC)

 • ข้อมูลสรุประบบคลาวด์ไม่มีข้อมูลความจุสําหรับการดูแลผู้เช่า

 • การลบ Logical Switch ทําให้ UI ตัวจัดการเครื่องเสมือนหยุดทํางาน

 • เมนูโปรแกรมย้อนกลับไปยัง System Center 2012 หลังจากการติดตั้งชุดรวมอัปเดต System Center Virtual Machine Manager 2016 1

 • การป้องกันเครื่องเสมือนที่มีอยู่ล้มเหลวเป็นระยะๆ ด้วยข้อผิดพลาด (1730)

 • เครื่องเสมือนเริ่มรายงานงานล้มเหลวด้วยข้อผิดพลาด 12711 เมื่อเครื่องเสมือนมีชุดตัวเลือกตั้งค่าลําดับความสําคัญของลําดับ

 • มีตัวช่วยสร้างไดรฟ์ข้อมูลแบบเรียบง่ายสําหรับการสร้างคลัสเตอร์ S2D

 • ตัวแทนผู้เยี่ยมชมไม่ได้รับการอัปเกรดในการให้บริการหลังจากที่คุณอัปเกรด Virtual Machine Manager จาก System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager เป็น System Center 2016 Virtual Machine Manager

 • การดําเนินการบริการล้มเหลวเมื่อมี VHDX ที่แชร์บนไดรฟ์ข้อมูล CSV และเครื่องเสมือนของบริการมากกว่าหนึ่งเครื่องที่โฮสต์บนโฮสต์เดียว

 • มีการปรับปรุงความน่าเชื่อถือในบริการตัวจัดการเครื่องเสมือน

 • การลบ Hyper-V Host ล้มเหลวในสถานการณ์ต่อไปนี้:

  • หากมีเครื่องเสมือนใดๆ บนโฮสต์ที่มีจุดตรวจสอบ

  • ถ้าโฮสต์มี VHD ที่อ้างอิงโดยดิสก์บนโฮสต์อื่น

 • ประสิทธิภาพการทํางานช้าลงเมื่อคุณทําการรีเฟรชบนเครื่องเสมือนที่มีจุดตรวจสอบหลายจุด

 • การปรับใช้เครื่องเสมือน Nano ผ่านเทมเพลตเครื่องเสมือนไม่เข้าร่วมโดเมน

 • เครื่องเสมือน VDI ที่ปรับใช้ผ่าน RDS ไม่ปรากฏในคอนโซลตัวจัดการเครื่องเสมือน

 • เมื่อออนบอร์ดตัวควบคุมเครือข่าย (NC) การดําเนินการของเครื่องเสมือนจะล้มเหลวเมื่อมีการใช้ Port SACL บนเครือข่ายเครื่องเสมือน

 • การปรับปรุง NAT รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

  • การเผยแพร่ที่อยู่ IP ที่สงวนไว้สําหรับการเชื่อมต่อ NAT เมื่อการเชื่อมต่อส่งข้อยกเว้น

  • การแสดงรายการขยะหากเครือข่ายเครื่องเสมือนมีการเชื่อมต่อ NAT

 • การเอากฎ NAT ขาเข้าที่ใช้กับอะแดปเตอร์เครือข่ายออกหลังจากที่อะแดปเตอร์เครือข่ายถูกยกเลิกการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อใหม่

 • การสร้างคลัสเตอร์โฮสต์ด้วยที่อยู่ IP แบบคงที่ล้มเหลว

 • การปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับตัวควบคุมเครือข่าย (NC) รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

  • มาตราส่วนออกและปรับขนาดในเครื่องเสมือน NC

  • การบล็อกการสร้างเครือข่ายเครื่องเสมือนที่ใช้ IPV6 จาก UI

 • อะแดปเตอร์เครือข่ายที่มีการจัดการตัวควบคุมเครือข่ายจะไม่แสดงเป็นไม่สอดคล้องกันหลังจากกฎ PortACL ถูกเอาออก

 • การปรับปรุงโหลดบาลานเซอร์รวมถึงสถานการณ์ต่อไปนี้:

  • ตัวจัดการเครื่องเสมือนเข้าสู่สถานะที่ไม่สอดคล้องกันหลังจากการปรับใช้ SLB MUX ล้มเหลว

  • กฎการปรับสมดุลการโหลดไม่ทํางานหลังจากยกเลิกการเชื่อมต่อและเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เครือข่ายที่จัดการโดยตัวควบคุมเครือข่ายอีกครั้ง

 • เกตเวย์ไม่จําเป็นต้องมีใบรับรอง พวกเขาใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสําหรับการรับรองความถูกต้อง แต่เทมเพลตเกตเวย์จะเริ่มบริการ MUX ซึ่งต้องใช้ใบรับรองสําหรับใบรับรองตัวควบคุมและใบรับรอง MUX ตามสถานการณ์ที่ลงนามด้วยตนเองของ CA ซึ่งจะบังคับเกตเวย์ให้บังคับใช้ใบรับรองแม้จะไม่จําเป็นก็ตาม

 • Virtual Machine Manager จะบังคับให้พูลส่วนหน้าของเกตเวย์ทั้งหมดพร้อมใช้งานสําหรับขอบเขตกลุ่มโฮสต์ตัวควบคุมเครือข่าย

 • ตัวจัดการเครื่องเสมือนช่วยให้ผู้ใช้สร้างอะแดปเตอร์เครือข่ายที่มีตัวเลือกแบบไดนามิกสําหรับเครือข่ายที่เชื่อมต่อที่มีการจัดการตัวควบคุมเครือข่าย ซึ่งควรถูกบล็อกด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เหมาะสมเนื่องจากตัวควบคุมเครือข่ายไม่สนับสนุนการกําหนดค่า IP แบบไดนามิกสําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย

 • การเปลี่ยนเครือข่ายเครื่องเสมือนระหว่างเครือข่ายที่เชื่อมต่อที่จัดการโดยตัวควบคุมเครือข่ายประสบความสําเร็จในตัวจัดการเครื่องเสมือน อย่างไรก็ตาม ตัวควบคุมเครือข่ายยังคงมีข้อมูลเก่าในอะแดปเตอร์เครือข่าย JSON เมื่อใช้ตัวเลือก DHCP

 • การปรับปรุง UI มีดังต่อไปนี้:

  • คําเตือนไม่ตรงตามมาตรฐาน (26909) แสดงขึ้นสําหรับเครื่องเสมือนและอะแดปเตอร์เครือข่ายเมื่อคุณปรับใช้เครื่องเสมือนที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้ที่อยู่ IP แบบไดนามิก

  • โฮสต์ Hyper-V Nano แสดงเป็นไม่ตรงตามมาตรฐานสําหรับ SET team Logical Switch

 • ตามค่าเริ่มต้น การเชื่อมต่อเกตเวย์การเข้าถึงระยะไกลจะถูกปิดใช้งานเมื่อกําหนดค่าผ่านตัวจัดการเครื่องเสมือน

 • ความสามารถในการจัดการ SDN ที่ได้รับการปรับปรุงมีดังต่อไปนี้:

  • เมื่อคุณใช้ตัวเลือก Force เพื่อเอาเกตเวย์เครือข่ายเสมือนออกแม้ว่าตัวควบคุมเครือข่ายจะไม่ทํางาน

  • การตั้งค่าโปรไฟล์พอร์ตของเครื่องเสมือนที่จัดการโดยตัวควบคุมเครือข่ายหลังจากการโยกย้าย

 • ตัวจัดการเครื่องเสมือนจะไม่ลบเส้นทางจากตัวควบคุมเครือข่าย อย่างไรก็ตาม การลบการเชื่อมต่อ VPN จะลบเส้นทางและการเชื่อมต่อ VPN การสร้างเส้นทางเดียวกันจากตัวจัดการเครื่องเสมือนจะทํางานเช่นเดียวกับที่ค้นหาเส้นทางในตัวควบคุมเครือข่าย

 • เมื่อผู้ใช้แบบบริการตนเองปรับใช้เครื่องเสมือนบนระบบคลาวด์และเปลี่ยนโปรไฟล์ฮาร์ดแวร์ Virtual Machine Manager จะไม่อนุญาตให้คุณใช้พูล IP ที่มีอยู่ใน VLAN ที่เลือก

 • ไม่สามารถสร้างเครือข่ายแบบลอจิคัลที่ใช้ VLAN ผ่านตัวจัดการเครื่องเสมือนเมื่อไม่ได้ระบุเครือข่ายย่อย

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์อื่นๆ ที่พร้อมใช้งานใน Virtual Machine Manager 2016 โปรดดู มีอะไรใหม่ใน VMM 2016


ปัญหาที่ทราบแล้ว

 • คุณไม่สามารถปรับปรุงคุณสมบัติของส่วนกําหนดค่าฮาร์ดแวร์ VM สําหรับ VM ด้วยหน่วยความจําแบบไดนามิกหลังจากที่คุณติดตั้งชุดการปรับปรุง 2 ข้อผิดพลาดที่คุณเห็นเป็นเพราะหน่วยความจําเริ่มต้นระบบในคอนโซลถูกรีเซ็ตเป็น 1 ทุกครั้งที่คุณเริ่มกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ VM จากคอนโซลสําหรับ VM ที่เปิดใช้งานหน่วยความจําแบบไดนามิก ปัญหานี้เป็นเพียงปัญหาการแสดงผลและหน่วยความจําจริงของ VM จะไม่ได้รับผลกระทบ

  เนื่องจากนี่เป็นเพียงปัญหาของคอนโซล คุณจึงยังคงสามารถใช้ VMM PowerShell เพื่อจัดการคุณสมบัติของฮาร์ดแวร์ได้โดยไม่ต้องดําเนินการขั้นตอนเพิ่มเติมใดๆ หรือสามารถอัปเดตคุณสมบัติจากคอนโซลหลังจากหยุด VM และอัปเดตหน่วยความจําเริ่มต้นระบบภายในช่วงที่ยอมรับได้เดิม

 • เมื่อคุณสร้าง VM ที่มีหน่วยความจําแบบไดนามิกผ่านคอนโซล หรือโดยการอัปเดตหน่วยความจําของ VM จากแบบคงที่เป็นไดนามิกผ่านคอนโซลหลังจากที่คุณปรับใช้ชุดรวมอัปเดต 2 หน่วยความจําสูงสุดเริ่มต้นจะถูกตั้งค่าเป็นค่าที่มากกว่า 1 TB ซึ่งทําให้การสร้าง/อัปเดต VM ล้มเหลว

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้อัปเดตค่าหน่วยความจําสูงสุดเป็น 1TB หรือน้อยกว่าในคอนโซลเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ PowerShell เพื่อสร้าง VM ที่มีหน่วยความจําสูงสุด 1TB ได้โดยไม่ต้องดําเนินการขั้นตอนเพิ่มเติมใดๆ

 • หลังจากที่คุณใช้ชุดรวมอัปเดต 2 ถ้าคุณพยายามเปลี่ยนค่าสําหรับ 'จํานวนตัวประมวลผล' ของ VM ที่ปรับใช้ผ่านคอนโซลผู้ดูแลระบบหรือ VMM PowerShell เป็นจํานวนที่มากกว่า 64 คุณจะพบข้อผิดพลาด ปัญหานี้ใช้กับ VM ใหม่ที่คุณสร้างหลังจากที่คุณติดตั้งชุดรวมอัปเดต 2

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เตรียมใช้งาน VM ที่มีจํานวนตัวประมวลผลไม่เกิน 64 ตัวต่อ

 • เมื่อคุณสร้างโปรไฟล์ระบบปฏิบัติการ Guest โปรไฟล์จะไม่ถูกสร้างขึ้น และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  ไม่พบพารามิเตอร์ที่ตรงกับชื่อพารามิเตอร์ 'Deployment Type Nano'

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้ ชุดรวมอัปเดต 2.1 สําหรับ System Center 2016 Virtual Machine Manager

วิธีรับชุดรวมอัปเดต 2 สําหรับ System Center 2016 Virtual Machine Manager

ข้อมูลการดาวน์โหลด

แพคเกจการอัปเดตสําหรับตัวจัดการเครื่องเสมือนจะพร้อมใช้งานจาก Microsoft Update หรือโดยการดาวน์โหลดด้วยตนเอง

Microsoft Update

เมื่อต้องการรับและติดตั้งแพคเกจการอัปเดตจาก Microsoft Update ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ที่มีคอมโพเนนต์ตัวจัดการเครื่องเสมือนติดตั้งอยู่:

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ใน แผงควบคุม ให้ดับเบิลคลิกที่ Windows Update

 3. ในหน้าต่างWindows Update ให้คลิก ตรวจหาการอัปเดตจาก Microsoft Update ทางออนไลน์

 4. คลิก การอัปเดตที่สําคัญพร้อมใช้งาน

 5. เลือกแพคเกจชุดรวมอัปเดต แล้วคลิก ตกลง

 6. คลิก ติดตั้งการอัปเดต เพื่อติดตั้งแพคเกจการอัปเดต

ดาวน์โหลดด้วยตนเอง

ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดแพคเกจการอัปเดตด้วยตนเองจากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:

ไอคอนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการเครื่องเสมือนทันที

ไอคอนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจการอัปเดตคอนโซลผู้ดูแลระบบทันที

ไอคอนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจการอัปเดตตัวแทนผู้เยี่ยมชมทันที

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

119591 วิธีรับไฟล์การสนับสนุนของ Microsoft จาก บริการออนไลน์

Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจหาไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการโพสต์แฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์เพิ่มความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

คําแนะนําในการติดตั้ง

เมื่อต้องการติดตั้งแพคเกจการปรับปรุงด้วยตนเอง ให้เรียกใช้คําสั่งต่อไปนี้จากพร้อมท์คําสั่งด้วยสิทธิ์ผู้ดูแล:

msiexec.exe /update packagename

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการติดตั้งแพคเกจชุดรวมอัปเดต 2 สําหรับ System Center 2016 Virtual Machine Manager 2016 Server (KB3209586) ให้เรียกใช้คําสั่งต่อไปนี้:

msiexec.exe /update kb3209586_vmmserver_amd64.msp

หมายเหตุ


หลังจากการติดตั้ง

เมื่อต้องการแก้ไขคําเตือน "พบเครื่องอื่นที่มี SMBIOS GUID เดียวกัน" บนคลัสเตอร์ Storage Spaces Direct (S2D) ที่มีอยู่ของคุณ ให้เอาผู้ให้บริการออก แล้วเพิ่มกลับเข้าไปใหม่ หลังจากเพิ่มผู้ให้บริการแล้ว ให้อัปเดตผู้ให้บริการเหล่านั้น

ไฟล์ที่อัปเดตในชุดการอัปเดตนี้

ไฟล์ที่ถูกเปลี่ยนแปลง

ขนาดไฟล์

เวอร์ชัน

รหัสภาษา

DBUpdate.dll

1371464

4.0.2043.0

0

Errors.resources.dll

1801032

4.0.2043.0

4

Errors.resources.dll

2238792

4.0.2043.0

12

Errors.resources.dll

2265416

4.0.2043.0

7

Errors.resources.dll

2112328

4.0.2043.0

16

Errors.resources.dll

2502984

4.0.2043.0

17

Errors.resources.dll

2124616

4.0.2043.0

1046

Errors.resources.dll

2989384

4.0.2043.0

25

Errors.resources.dll

2174280

4.0.2043.0

10

Errors.resources.dll

1828168

4.0.2043.0

1028

Errors.resources.dll

2212168

4.0.2043.0

18

Errors.resources.dll

2117448

4.0.2043.0

5

Errors.resources.dll

2081608

4.0.2043.0

19

Errors.resources.dll

2279752

4.0.2043.0

14

Errors.resources.dll

2188104

4.0.2043.0

21

Errors.resources.dll

2144584

4.0.2043.0

2070

Errors.resources.dll

2031432

4.0.2043.0

29

Errors.resources.dll

2054472

4.0.2043.0

31

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0

Utils.dll

1080136

4.0.2043.0

0

Remoting.dll

1189704

4.0.2043.0

0

vmmAgent.exe

3872584

4.0.2043.0

1033

vmmservice.exe

57672

4.0.2043.0

0

Engine.Common.dll

254792

4.0.2043.0

0

Engine.MomDal.dll

673096

4.0.2043.0

0

Engine.VmOperations.dll

1605960

4.0.2043.0

0

Engine.ServiceOperations.dll

353608

4.0.2043.0

0

Engine.Backup.dll

75080

4.0.2043.0

0

Engine.BitBos.dll

317256

4.0.2043.0

0

Engine.Adhc.Operations.dll

1757512

4.0.2043.0

0

Engine.OSDeployment.dll

179528

4.0.2043.0

0

ClusterUtil.dll

162120

4.0.2043.0

0

Engine.ImgLibOperation.dll

563016

4.0.2043.0

0

ImgLibEngine.dll

5149512

4.0.2043.0

0

NetworkServiceInterfaces.dll

69960

4.0.2043.0

0

Engine.Deployment.dll

856392

4.0.2043.0

0

NCRestApiWrappers.dll

192328

4.0.2043.0

0

WsManWrappers.dll

3039560

4.0.2043.0

0

WSManAutomation.dll

35648

4.0.2043.0

127

ViridianImplementationV2.dll

428872

4.0.2043.0

0

ValHyperVImplementation.dll

522056

4.0.2043.0

0

VMWareImplementation.dll

2066760

4.0.2043.0

0

Engine.UMOperation.dll

79688

4.0.2043.0

0

vmmguestagent.exe

280904

4.0.2043.0

1033

WindowsRemoteServerPlugin.dll

339784

4.0.2043.0

0

NetworkControllerPlugin.dll

206664

4.0.2043.0

0

Errors.resources.dll

1801032

4.0.2043.0

4

Errors.resources.dll

2238792

4.0.2043.0

12

Errors.resources.dll

2265416

4.0.2043.0

7

Errors.resources.dll

2112328

4.0.2043.0

16

Errors.resources.dll

2502984

4.0.2043.0

17

Errors.resources.dll

2124616

4.0.2043.0

1046

Errors.resources.dll

2989384

4.0.2043.0

25

Errors.resources.dll

2174280

4.0.2043.0

10

Errors.resources.dll

1828168

4.0.2043.0

1028

Errors.resources.dll

2212168

4.0.2043.0

18

Errors.resources.dll

2117448

4.0.2043.0

5

Errors.resources.dll

2081608

4.0.2043.0

19

Errors.resources.dll

2279752

4.0.2043.0

14

Errors.resources.dll

2188104

4.0.2043.0

21

Errors.resources.dll

2144584

4.0.2043.0

2070

Errors.resources.dll

2031432

4.0.2043.0

29

Errors.resources.dll

2054472

4.0.2043.0

31

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0

Utils.dll

1080136

4.0.2043.0

0

ClusterUtil.dll

162120

4.0.2043.0

0

Remoting.dll

1189704

4.0.2043.0

0

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll

188232

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.dll

1133896

4.0.2043.0

0

Engine.Common.dll

254792

4.0.2043.0

0

ImgLibEngine.dll

5149512

4.0.2043.0

0

Engine.Deployment.dll

856392

4.0.2043.0

0

WsManWrappers.dll

3039560

4.0.2043.0

0

WSManAutomation.dll

35648

4.0.2043.0

127

VMWareImplementation.dll

2066760

4.0.2043.0

0

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0ไฟล์ที่ถูกเปลี่ยนแปลง

ขนาดไฟล์

เวอร์ชัน

รหัสภาษา

Errors.resources.dll

1801032

4.0.2043.0

4

Errors.resources.dll

2238792

4.0.2043.0

12

Errors.resources.dll

2265416

4.0.2043.0

7

Errors.resources.dll

2112328

4.0.2043.0

16

Errors.resources.dll

2502984

4.0.2043.0

17

Errors.resources.dll

2124616

4.0.2043.0

1046

Errors.resources.dll

2989384

4.0.2043.0

25

Errors.resources.dll

2174280

4.0.2043.0

10

Errors.resources.dll

1828168

4.0.2043.0

1028

Errors.resources.dll

2212168

4.0.2043.0

18

Errors.resources.dll

2117448

4.0.2043.0

5

Errors.resources.dll

2081608

4.0.2043.0

19

Errors.resources.dll

2279752

4.0.2043.0

14

Errors.resources.dll

2188104

4.0.2043.0

21

Errors.resources.dll

2144584

4.0.2043.0

2070

Errors.resources.dll

2031432

4.0.2043.0

29

Errors.resources.dll

2054472

4.0.2043.0

31

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0

Utils.dll

1080136

4.0.2043.0

0

Remoting.dll

1189704

4.0.2043.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33096

4.0.2043.0

4

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

12

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

7

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

16

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34632

4.0.2043.0

17

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

1046

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

36168

4.0.2043.0

25

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

10

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33096

4.0.2043.0

1028

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

18

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

5

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

19

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

14

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

21

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

2070

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33608

4.0.2043.0

29

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33608

4.0.2043.0

31

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll

2236232

4.0.2043.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33096

4.0.2043.0

4

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

12

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

7

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

16

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34632

4.0.2043.0

17

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

1046

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

36168

4.0.2043.0

25

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

10

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33096

4.0.2043.0

1028

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

18

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

5

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

19

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

14

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

21

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

2070

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33608

4.0.2043.0

29

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33608

4.0.2043.0

31

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll

188232

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.dll

1133896

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.dll

177480

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll

3656520

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.dll

156488

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.dll

668488

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.dll

820040

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.dll

425800

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.dll

327496

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.dll

3688264

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.dll

359752

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.dll

304456

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.dll

940872

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.dll

177992

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.dll

346440

4.0.2043.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManger.PowerShell.CmdletWrappers.dll

1973576

4.0.2043.0

0

Errors.resources.dll

1801032

4.0.2043.0

4

Errors.resources.dll

2238792

4.0.2043.0

12

Errors.resources.dll

2265416

4.0.2043.0

7

Errors.resources.dll

2112328

4.0.2043.0

16

Errors.resources.dll

2502984

4.0.2043.0

17

Errors.resources.dll

2124616

4.0.2043.0

1046

Errors.resources.dll

2989384

4.0.2043.0

25

Errors.resources.dll

2174280

4.0.2043.0

10

Errors.resources.dll

1828168

4.0.2043.0

1028

Errors.resources.dll

2212168

4.0.2043.0

18

Errors.resources.dll

2117448

4.0.2043.0

5

Errors.resources.dll

2081608

4.0.2043.0

19

Errors.resources.dll

2279752

4.0.2043.0

14

Errors.resources.dll

2188104

4.0.2043.0

21

Errors.resources.dll

2144584

4.0.2043.0

2070

Errors.resources.dll

2031432

4.0.2043.0

29

Errors.resources.dll

2054472

4.0.2043.0

31

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0

Utils.dll

1080136

4.0.2043.0

0

ClusterUtil.dll

162120

4.0.2043.0

0

Remoting.dll

1189704

4.0.2043.0

0

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll

188232

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.dll

1133896

4.0.2043.0

0

Engine.Common.dll

254792

4.0.2043.0

0

ImgLibEngine.dll

5149512

4.0.2043.0

0

Engine.Deployment.dll

856392

4.0.2043.0

0

WsManWrappers.dll

3039560

4.0.2043.0

0

WSManAutomation.dll

35648

4.0.2043.0

127

VMWareImplementation.dll

2066760

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

675656

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1153352

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

303432

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

551752

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1369928

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

141640

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117576

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

300360

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

4

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56648

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

122696

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

680776

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1194824

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

308040

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

560448

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1409352

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

143176

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119616

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

307528

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

12

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

128328

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

681288

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1187656

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40776

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

308040

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

561992

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1401160

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305480

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

7

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

127304

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

679240

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1181512

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

306504

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

559944

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1396040

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305480

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

16

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

127304

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

680264

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1210184

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

310088

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

560968

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1423176

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

144200

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119624

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

309576

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165704

4.0.2043.0

17

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

129864

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

688456

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1183560

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40776

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

307016

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

564040

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1396552

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305480

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

1046

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

126280

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

694600

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1268552

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

41288

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

317768

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

573768

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1477960

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

146248

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

122184

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

321864

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165704

4.0.2043.0

25

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

137032

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

680264

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1187656

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

307016

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

559944

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1401160

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119112

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305992

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

10

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

126792

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

676168

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1155912

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

303944

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

553288

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1373000

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

141640

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117576

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

300872

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

1028

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56648

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

123208

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

678216

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1183560

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

306504

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

555848

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1397576

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

304456

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

18

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56648

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

126280

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

678216

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1186632

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

307016

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

556360

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1400136

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305480

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

5

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56648

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

127304

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

684872

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1179464

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

307016

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

563528

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1393480

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

304456

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

19

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56648

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

126280

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

679752

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1193288

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

307528

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

557384

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1406792

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

143176

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119112

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

307016

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

14

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

127304

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

678216

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1184072

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

307016

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

555848

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1398088

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305480

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

21

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

126792

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

678728

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1186120

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

306504

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

556360

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1400648

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119112

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305480

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

2070

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

126792

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

683848

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1173832

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40776

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

305992

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

563016

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1389384

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142152

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

303432

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

29

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56648

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

125768

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

684872

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1178440

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40776

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

306504

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

562504

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1393480

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142152

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118088

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

304456

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

31

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

125256

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.dll

377672

4.0.2043.0

0ไฟล์ที่ถูกเปลี่ยนแปลง

ขนาดไฟล์

เวอร์ชัน

รหัสภาษา

WebDeployV2.dll

30536

4.0.2043.0

0

WebDeployV3.dll

30536

4.0.2043.0

0

vmmApplicationManager.dll

62792

4.0.2043.0

0

GuestAgent.StateManager.dll

24392

4.0.2043.0

0

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0
ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม Microsoft Insider >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×