ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงฟีเจอร์และปัญหาใหม่ๆ ที่ได้รับการแก้ไขใน ชุดรวมอัปเดต 3 สําหรับ Microsoft System Center 2012 R2 Data Protection Manager (DPM) นอกจากนี้ บทความนี้มีคําแนะนําในการติดตั้งสําหรับชุดรวมอัปเดต 3 สําหรับ System Center 2012 R2 Data Protection Manager

คุณลักษณะที่นํามาใช้ในชุดรวมอัปเดตนี้

 • การสํารองข้อมูล

  VM ที่ปรับขนาดได้ การเปิดตัวการอัปเดตนี้ปรับปรุงความน่าเชื่อถือที่มาตราส่วนสําหรับการสํารองข้อมูล Virtual Machine (VM) บนโครงสร้างพื้นฐาน Hyper-V และ Windows Server 2012 R2 ฟีเจอร์นี้ได้รับการสนับสนุนในการกําหนดค่าที่เก็บข้อมูล Cluster Shared Volumes (CSV) และ Scale-out File Server (SOFS) สําหรับ VM

  ข้อ กำหนด เบื้อง ต้น

 • หน้าต่าง

  การตรวจสอบข้อมูลสํารองและความสอดคล้องกัน สําคัญ ฟีเจอร์นี้สนับสนุนเฉพาะสําหรับการปกป้องดิสก์สําหรับแหล่งข้อมูล VM เท่านั้น

  คุณลักษณะนี้ซึ่งตั้งค่าคอนฟิกผ่านWindows PowerShell ช่วยให้หน้าต่างเวลาเฉพาะสามารถจํากัดงานการตรวจสอบการสํารองข้อมูลและความสอดคล้องกัน (CC) หน้าต่างนี้สามารถใช้ได้ต่อกลุ่มการป้องกัน และจะจํากัดงานทั้งหมดสําหรับการป้องกันนั้นไว้ที่หน้าต่างเวลาที่ระบุ

  หลังจากที่งานการสํารองสิ้นสุดลง งานที่อยู่ในคิวใดๆ ที่อยู่นอกงานการสํารองข้อมูลและความสอดคล้องกันจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

  ลักษณะการทํางานนี้จะมีผลกระทบต่องานที่จัดกําหนดการไว้เท่านั้น

  ตัวอย่างสคริปต์Windows PowerShellพร้อมใช้งานบน Microsoft TechNet ตัวอย่างเหล่านี้แสดงวิธีใช้ PowerShell cmdlets เพื่อสร้างหน้าต่างการสํารองข้อมูลและความสอดคล้องกัน

  หมาย เหตุ

  • คุณลักษณะนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนสําหรับงานป้องกันเทปหรือระบบคลาวด์

  • ฟีเจอร์นี้ไม่ได้รับการสนับสนุนสําหรับแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่ VM

  • การตั้งค่าหน้าต่างเหล่านี้จะเหมือนกับการเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ปรับเปลี่ยนกลุ่มการป้องกัน • การสนับสนุนสําหรับช่องทางใยสังเคราะห์เป็นเทป

  ชุดอัปเดตนี้ทําให้เกิดการสนับสนุนสําหรับกระบวนการต่อเทปใยสังเคราะห์ ทําตามขั้นตอนการรับรองเทปสําหรับอุปกรณ์เทปของบริษัทอื่นเมื่อคุณใช้ Data Protection Manager 2012 R2 และ Windows Server 2012 R2

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในชุดรวมอัปเดตนี้

 • การสํารองข้อมูลของอินสแตนซ์SQLที่มิเรอร์จะล้มเหลวถ้าอินสแตนซ์หลักSQLที่สํารองข้อมูลไว้ครั้งแรกเป็นมิเรอร์

 • คอนโซล DPM หยุดทํางานขณะดําเนินการตรวจเทียบใหม่หรือ "ทําเครื่องหมายเป็นว่าง" บนเทปที่นําเข้า

 • บริการ MSDPM หยุดทํางานเมื่อแหล่งข้อมูลที่ได้รับการป้องกันมีชื่อยาว

 • บริการ DPMRA หยุดทํางานระหว่างการสร้างแบบจําลองเมื่อชื่อฐานข้อมูลบนหนึ่งในอินสแตนซ์SQLตรงกัน หรือเป็นสตริงย่อยของชื่ออินสแตนซ์SQLที่ถูกโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการป้องกัน

 • โปรแกรมปรับปรุงนี้ช่วยให้ผู้ดูแลระบบกําหนดค่าพอร์ต DPMRA และเลือกพอร์ตที่ไม่ใช่เพจโดยทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ติดตั้ง UR3 สําหรับ DPM 2012 R2

  2. เรียกใช้Setagentcfg.exeโดยใช้คําสั่งต่อไปนี้:

   บันทึกย่อ<protected_server_FQDN> <alternative_port>
   ของsetagentcfg.exe

   • ในคําสั่งนี้ <พอร์ตสํารอง> แสดงพอร์ตที่ไม่ใช่แฟลต

   • ตามค่าเริ่มต้น คําสั่งนี้ควรอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:

    %PROGRAMFILES%/Microsoft System Center 2012 R2/DPM/DPM/Setup

  3. ตรวจสอบว่ามีการสร้างรายการใหม่ในซับคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:

   HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager\Agent\2.0\PsPortConfig

  4. คัดลอกไฟล์setagentcfg.exeจากเซิร์ฟเวอร์ DPM ไปยังโฟลเดอร์ต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการป้องกัน:

   %PROGRAMFILES%\Microsoft Data Protection Manager\DPM\bin

  5. เรียกใช้คําสั่งต่อไปนี้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการป้องกัน:

   setagentcfg.exe e DPMRA <alternative port> 

   หมายเหตุ ใช้หมายเลขพอร์ตเดียวกันกับที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1

  6. รีสตาร์ตเซิร์ฟเวอร์ DPM

  7. รีสตาร์ตบริการ DPMRA บนเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการป้องกัน

วิธีการรับและติดตั้งชุดรวมอัปเดต 3 สําหรับ System Center 2012 R2 Data Protection Manager

ข้อมูลการดาวน์โหลด

แพคเกจการอัปเดตสําหรับ Data Protection Manager พร้อมใช้งานจาก Microsoft Update หรือโดยการดาวน์โหลดด้วยตนเอง

Microsoft Update

เมื่อต้องการรับและติดตั้งแพคเกจการอัปเดตจาก Microsoft Update ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ที่มีคอมโพเนนต์ System Center 2012 R2 ที่เกี่ยวข้องติดตั้งอยู่:

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ใน แผงควบคุม ให้ดับเบิลคลิกที่ Windows Update

 3. ในหน้าต่างWindows Update ให้คลิก ตรวจหาการอัปเดตจาก Microsoft Update ทางออนไลน์

 4. คลิก การอัปเดตที่สําคัญพร้อมใช้งาน

 5. เลือกแพคเกจชุดรวมอัปเดตที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วคลิก ตกลง

 6. เมื่อต้องการติดตั้งแพคเกจการอัปเดตที่เลือก ให้คลิก ติดตั้งการอัปเดต


ดาวน์โหลดแพคเกจการอัปเดตด้วยตนเอง

ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดแพคเกจการอัปเดตด้วยตนเองจาก Microsoft Update Catalog:

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจการอัปเดต Data Protection Manager ทันที

คําแนะนําในการติดตั้ง

เมื่อต้องการติดตั้งการอัปเดตนี้สําหรับ Data Protection Manager ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ก่อนที่คุณจะติดตั้งการอัปเดตนี้ ให้ทําการสํารองข้อมูลของฐานข้อมูล Data Protection Manager

 2. ติดตั้งแพคเกจชุดรวมอัปเดตนี้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ System Center 2012 R2 Data Protection Manager เมื่อต้องการทําเช่นนี้ ให้เรียกใช้ Microsoft Update บนเซิร์ฟเวอร์

  หมายเหตุ ก่อนที่คุณจะติดตั้งการอัปเดตนี้ผ่านทาง Microsoft Update คอนโซลผู้ดูแลระบบ Data Protection Manager ควรปิดลง คุณอาจต้องรีสตาร์ตเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการการป้องกันข้อมูลหลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจชุดรวมอัปเดตนี้

 3. ในคอนโซลผู้ดูแลระบบตัวจัดการการป้องกันข้อมูล ให้อัปเดตตัวแทนการป้องกัน เมื่อต้องการทําเช่นนี้ ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

  หมายเหตุ การอัปเดตตัวแทน UR3 นี้จําเป็นต้องให้คุณเริ่มเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการป้องกันใหม่เพื่อสร้างหรือเปลี่ยนแปลงกลุ่มการป้องกัน การสํารองข้อมูล VM อาจล้มเหลวใน Windows Server 2012 R2 จนกว่าเซิร์ฟเวอร์จะรีสตาร์ต

  วิธีที่ 1: อัปเดตตัวแทนการป้องกันจากคอนโซลผู้ดูแลระบบ Data Protection Manager

  1. เปิดคอนโซลผู้ดูแลระบบ Data Protection Manager

  2. คลิกแท็บ การจัดการ แล้วคลิกแท็บ ตัวแทน

  3. ในรายการ คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการป้องกัน ให้เลือกคอมพิวเตอร์ แล้วคลิก อัปเดต บนบานหน้าต่างการกระทํา

  4. คลิก ใช่ แล้วคลิก อัปเดตตัวแทน  วิธีที่ 2: อัปเดตตัวแทนการป้องกันบนเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการป้องกัน

  1. รับแพคเกจตัวแทนการป้องกันการอัปเดตจากไดเรกทอรีต่อไปนี้บนเซิร์ฟเวอร์ System Center 2012 R2 Data Protection Manager:

   Data_Protection_Manager_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.2.1254.0

   แพ็คเกจการติดตั้งมีดังนี้:

   • สําหรับการอัปเดตที่ทํางานบน x86: i386\1033\DPMProtectionAgent_KB2966014.msp

   • สําหรับการอัปเดตที่ทํางานบน x64: amd64\1033\DPMProtectionAgent_KB2966014_AMD64.msp

  2. เรียกใช้แพคเกจ DPMProtectionAgent.msp ที่เหมาะสมบนเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการป้องกันแต่ละเซิร์ฟเวอร์ ตามสถาปัตยกรรมของตัวแทน

  3. เปิดคอนโซลผู้ดูแลระบบ Data Protection Manager บนเซิร์ฟเวอร์ System Center 2012 R2 Data Protection Manager

  4. คลิกแท็บ การจัดการ แล้วคลิกแท็บ ตัวแทน เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการป้องกัน อัปเดตข้อมูล แล้วตรวจสอบว่าหมายเลขเวอร์ชันตัวแทนคือ 4.2.1254.0  วิธีที่ 3: อัปเดตตัวแทนการป้องกันบนเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2003

  ติดตั้งเอเจนต์ Windows Server 2003 เพื่อป้องกันเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2003 โดยใช้ชุดการอัปเดต 3 สําหรับ Data Protection Manager 2012 R2 โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ติดตั้ง Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable บนเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2003 หากยังไม่ได้ติดตั้ง   หมายเหตุ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถ้าไม่ได้ติดตั้งแบบแจกจ่ายต่อได้ C++:

   การตั้งค่า

   ตัวจัดการการป้องกันข้อมูล ไม่สามารถโหลดหน้าจอเปิดใช้การตั้งค่าได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft

  2. คัดลอกตัวติดตั้งตัวแทน Windows Server 2003 จากเซิร์ฟเวอร์ DPM ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2003 แล้วติดตั้งเอเจนต์

   • 64 บิต: DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1254.0\amd64\1033\DPMAgentInstaller_Win2K3_AMD64.exe

   • 32 บิต: DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1254.0\i386\1033\
    DPMAgentInstaller_Win2K3_i386.exe

  3. เรียกใช้คําสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คําสั่งการดูแลระบบ:

   cd DPM Agent Installation Location\DPM\bin setdpmserver.exe –dpmservername DPM_Server_Name
  4. เรียกใช้ cmdlet Windows PowerShellต่อไปนี้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ DPM:

   Attach-ProductionServer.ps1 DPMServerName ProductionServerName UserName Password Domain
  5. บนเซิร์ฟเวอร์ DPM ให้คลิก รีเฟรช สองครั้งในตัวแทนที่เชื่อมต่อกับ UI การจัดการ จากนั้นตรวจสอบว่าสถานะบริการสถานภาพเตรียมใช้งานแล้ว

ข้อมูลสําคัญ

 1. เราขอแนะนําให้คุณรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการป้องกันหลังจากที่คุณใช้การอัปเดตชุดรวมอัปเดต 3 Agent

 2. หากคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการป้องกันไม่เริ่มระบบใหม่หลังจากที่คุณใช้ชุดรวมอัปเดต 3 สิ่งต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นได้:

  • บนโครงสร้างพื้นฐาน Hyper-V/Windows Server 2012 R2 ให้เริ่มการทํางานของคอมพิวเตอร์ใหม่ (Protected_Computer) หรือโหนดคลัสเตอร์อื่นๆ ถ้างานการสํารองข้อมูล VM ล้มเหลวและสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

   Protected_Computer จําเป็นต้องเริ่มระบบใหม่ ซึ่งอาจเป็นเพราะยังไม่ได้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ตั้งแต่มีการติดตั้งตัวแทนการป้องกัน (รายละเอียด ID 48: พารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง (0x80070057))

   DPM ไม่สามารถสื่อสารกับ Protected_Computer เนื่องจากข้อผิดพลาดในการสื่อสารกับตัวแทนการป้องกัน (รายละเอียด ID 53: ไม่ถูกนําไปใช้ (0x80000001))

  • เมื่อคุณเลือกแหล่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการป้องกันที่เพิ่มหลังจากที่คุณนําชุดรวมอัปเดต 3 ไปใช้ การกระทํา สร้างกลุ่มการป้องกัน อาจล้มเหลว และสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้

   หมายเหตุ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้เริ่มการทํางานของคอมพิวเตอร์ใหม่ (Protected_Computer)

   • รหัส: 31309 FileSystem หรือ Hyper Datasource


   • SQLแหล่งข้อมูล

    รหัส: 31307

   • SharePointแหล่งข้อมูล

    รหัส: 31308

   • Exchangeแหล่งข้อมูล

    รหัส: 31304

ไฟล์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ขนาดไฟล์ (KB)

เวอร์ชันของไฟล์

bin\1028\dpmbackup.exe

359

4.2.1254.0

bin\1028\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1028\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1028\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

343

bin\1028\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1254.0

bin\1028\setuputilv2.dll

304

4.2.1254.0

bin\1028\zh-TW\ObjectModel.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\1028\zh-TW\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\1028\zh-TW\Utils.resources.dll

566

4.2.1254.0

bin\1029\cs-CZ\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1029\cs-CZ\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1254.0

bin\1029\cs-CZ\Utils.resources.dll

663

4.2.1254.0

bin\1029\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1029\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1029\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1029\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1029\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1254.0

bin\1029\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1031\de-DE\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1031\de-DE\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1254.0

bin\1031\de-DE\Utils.resources.dll

714

4.2.1254.0

bin\1031\dpmbackup.exe

363

4.2.1254.0

bin\1031\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1031\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1031\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1031\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1254.0

bin\1031\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1033\AlertHealthProvider.dll

133

4.2.1254.0

bin\1033\DlsUILibrary.dll

160

4.2.1254.0

bin\1033\dpmbackup.exe

361

4.2.1254.0

bin\1033\DpmSetup.dll

1758

4.2.1254.0

bin\1033\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1033\FileSystem.dll

70

4.2.1254.0

bin\1033\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1033\inspect.dll

162

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.dll

2448

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.ClientDatasource.dll

47

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.Exchange.dll

51

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.HyperVDatasource.dll

50

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SharePoint.dll

59

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SQL.dll

61

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SystemProtection.dll

39

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

287

bin\1033\ObjectModel.dll

1208

4.2.1254.0

bin\1033\ObjectModelCmdlet.dll

384

4.2.1254.0

bin\1033\SetupLaunchScreen.dll

231

4.2.1254.0

bin\1033\setupUtilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1033\Utils.dll

1201

4.2.1254.0

bin\1033\WizardUI.dll

3182

4.2.1254.0

bin\1036\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1036\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1036\fr-FR\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1036\fr-FR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1254.0

bin\1036\fr-FR\Utils.resources.dll

707

4.2.1254.0

bin\1036\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1036\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

359

bin\1036\SetupLaunchScreen.dll

235

4.2.1254.0

bin\1036\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1038\dpmbackup.exe

363

4.2.1254.0

bin\1038\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1038\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1038\hu-HU\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1038\hu-HU\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1254.0

bin\1038\hu-HU\Utils.resources.dll

728

4.2.1254.0

bin\1038\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

363

bin\1038\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1254.0

bin\1038\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1040\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1040\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1040\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1040\it-IT\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1040\it-IT\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1254.0

bin\1040\it-IT\Utils.resources.dll

674

4.2.1254.0

bin\1040\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1040\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1254.0

bin\1040\setuputilv2.dll

305

4.2.1254.0

bin\1041\dpmbackup.exe

360

4.2.1254.0

bin\1041\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1041\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1041\ja-JP\ObjectModel.resources.dll

32

4.2.1254.0

bin\1041\ja-JP\ObjectModelCmdlet.resources.dll

35

4.2.1254.0

bin\1041\ja-JP\Utils.resources.dll

806

4.2.1254.0

bin\1041\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

347

bin\1041\SetupLaunchScreen.dll

228

4.2.1254.0

bin\1041\setuputilv2.dll

604

4.2.1254.0

bin\1042\dpmbackup.exe

360

4.2.1254.0

bin\1042\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1042\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1042\ko-KR\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1042\ko-KR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1254.0

bin\1042\ko-KR\Utils.resources.dll

704

4.2.1254.0

bin\1042\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

347

bin\1042\SetupLaunchScreen.dll

227

4.2.1254.0

bin\1042\setuputilv2.dll

604

4.2.1254.0

bin\1043\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1043\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1043\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1043\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1043\nl-NL\ObjectModel.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\1043\nl-NL\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1254.0

bin\1043\nl-NL\Utils.resources.dll

642

4.2.1254.0

bin\1043\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1254.0

bin\1043\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1045\dpmbackup.exe

363

4.2.1254.0

bin\1045\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1045\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1045\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

359

bin\1045\pl-PL\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1045\pl-PL\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1254.0

bin\1045\pl-PL\Utils.resources.dll

702

4.2.1254.0

bin\1045\SetupLaunchScreen.dll

235

4.2.1254.0

bin\1045\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1046\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1046\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1046\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1046\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1046\pt-BR\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1046\pt-BR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1254.0

bin\1046\pt-BR\Utils.resources.dll

665

4.2.1254.0

bin\1046\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1254.0

bin\1046\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1049\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1049\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1049\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1049\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

363

bin\1049\ru-RU\ObjectModel.resources.dll

35

4.2.1254.0

bin\1049\ru-RU\ObjectModelCmdlet.resources.dll

40

4.2.1254.0

bin\1049\ru-RU\Utils.resources.dll

1005

4.2.1254.0

bin\1049\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1254.0

bin\1049\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1053\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1053\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1053\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1053\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1053\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1254.0

bin\1053\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1053\sv-SE\ObjectModel.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\1053\sv-SE\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1254.0

bin\1053\sv-SE\Utils.resources.dll

635

4.2.1254.0

bin\1055\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1055\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1055\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1055\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1055\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1254.0

bin\1055\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1055\tr-TR\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1055\tr-TR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1254.0

bin\1055\tr-TR\Utils.resources.dll

655

4.2.1254.0

bin\2052\dpmbackup.exe

359

4.2.1254.0

bin\2052\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\2052\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\2052\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

343

bin\2052\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1254.0

bin\2052\setuputilv2.dll

604

4.2.1254.0

bin\2052\zh-CN\ObjectModel.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\2052\zh-CN\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\2052\zh-CN\Utils.resources.dll

552

4.2.1254.0

bin\2070\dpmbackup.exe

363

4.2.1254.0

bin\2070\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\2070\FSPathMerge.exe

602

4.2.1254.0

bin\2070\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\2070\pt-PT\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\2070\pt-PT\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1254.0

bin\2070\pt-PT\Utils.resources.dll

681

4.2.1254.0

bin\2070\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1254.0

bin\2070\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\3076\dpmbackup.exe

359

4.2.1254.0

bin\3076\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\3076\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\3076\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

343

bin\3076\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1254.0

bin\3076\setuputilv2.dll

604

4.2.1254.0

bin\3076\zh-HK\ObjectModel.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\3076\zh-HK\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\3076\zh-HK\Utils.resources.dll

566

4.2.1254.0

bin\3082\dpmbackup.exe

363

4.2.1254.0

bin\3082\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\3082\es-ES\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\3082\es-ES\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1254.0

bin\3082\es-ES\Utils.resources.dll

697

4.2.1254.0

bin\3082\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\3082\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

359

bin\3082\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1254.0

bin\3082\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\acreg.dll

262

4.2.1254.0

bin\AgentPatchSetup.exe

22

4.2.1254.0

bin\AgentProxy.dll

233

4.2.1254.0

bin\AutoHeal.dll

61

4.2.1254.0

bin\ClusterInquiry.dll

176

4.2.1254.0

bin\ClusterInquiryLH.dll

198

4.2.1254.0

bin\CMTE.dll

181

4.2.1254.0

bin\CPWrapper.dll

1078

4.2.1254.0

bin\DataProtectionManager.psd1

20

bin\DataProtectionManager.psm1

25

bin\DPMac.exe

1824

4.2.1254.0

bin\DPMClientService.exe

526

4.2.1254.0

bin\DpmFilter.sys

134

4.2.1243.0

bin\DPMFSFilterWrapperDLL.dll

153

4.2.1254.0

bin\DPMLA.exe

2482

4.2.1254.0

bin\DpmoVhdManager.dll

94

4.2.1254.0

bin\DPMRA.exe

5531

4.2.1254.0

bin\DpmWriterHelperPlugin.dll

514

4.2.1254.0

bin\DsmFS.dll

913

4.2.1254.0

bin\DsResourceLimits.xml

1

bin\EngineUICommon.dll

506

4.2.1254.0

bin\ExchangeWriterHelperPlugin.dll

802

4.2.1254.0

bin\FileWriterHelperPlugin.dll

583

4.2.1254.0

bin\GenericDatasourceWriterHelperPlugin.dll

748

4.2.1254.0

bin\GenericNonVssDatasourceHelperPlugin.dll

701

4.2.1254.0

bin\HypervVhdHelper.dll

81

4.2.1254.0

bin\hypervVhdManager.dll

133

4.2.1254.0

bin\installagentpatch.exe

99

bin\IntentTE.dll

16

4.2.1254.0

bin\INTENTTRANSLATOR.dll

554

4.2.1254.0

bin\Interfaces.dll

21

4.2.1254.0

bin\launchpatch.exe

25

bin\Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.MbcParser.dll

448

4.2.1254.0

bin\msdpmdll.dll

567

4.2.1254.0

bin\NativeConfigHelper.dll

379

4.2.1254.0

bin\null_ps.dll

19

4.2.1254.0

bin\patchca.dll

26

4.2.1254.0

bin\setagentcfg.exe

144

4.2.1254.0

bin\SetDpmServer.exe

125

4.2.1254.0

bin\setupDpmfltr.dll

112

4.2.1254.0

bin\SpSearchWriterHelperPlugin.dll

602

4.2.1254.0

bin\SQLWriterHelperPlugin.dll

960

4.2.1254.0

bin\SummaryTE.dll

54

4.2.1254.0

bin\TERuntime.dll

109

4.2.1254.0

bin\TriggerClientJob.dll

46

4.2.1254.0

bin\vssnullprovider.dll

73

4.2.1254.0

bin\VssRequestor.dll

342

4.2.1254.0

bin\VssRequestorWin8.dll

346

4.2.1254.0

bin\VssRequestorXP.dll

316

4.2.1254.0

bin\WSS4Cmdlets.dll

163

4.2.1254.0

bin\WSSCmdlets.dll

179

4.2.1254.0

bin\WSSCmdletsWrapper.exe

199

4.2.1254.0

bin\WSSWriterHelperPlugin.dll

768

4.2.1254.0

DpmFilter.cat

9

DpmFilter.inf

3

XSD\Intent\IMCatalog.xsd

37

xsd\ProtectionRecoveryManager\StatusMessages.xsd

2ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×