ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในชุดรวมอัปเดต 3 สําหรับ Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager มีการอัปเดตสองรายการสําหรับ System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager การอัปเดตหนึ่งมีไว้สําหรับเซิร์ฟเวอร์ และอีกการอัปเดตหนึ่งใช้สําหรับคอนโซลการจัดการดูแล บทความนี้ยังมีคําแนะนําในการติดตั้งสําหรับชุดรวมอัปเดต 3 สําหรับ System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขและฟีเจอร์ที่เพิ่มในตัวจัดการเครื่องเสมือน

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในชุดรวมอัปเดตนี้

 • มีการรายงานที่เก็บข้อมูลทั้งหมดสําหรับบทบาทผู้ใช้อย่างไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น บทบาทผู้ใช้สามารถใช้โควตาที่อนุญาตได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น

 • การอัปเดตคลัสเตอร์โฮสต์ล้มเหลวเป็นระยะๆ เนื่องจากงานที่ถูกล็อก

 • ตัวรีเฟรชเครื่องเสมือน (VM) ไม่อัปเดตเครื่องเสมือน (HAVMs) ที่พร้อมใช้งานสูงหลังจากการย้ายโหนดไปยังโหนดอื่น

 • ที่อยู่ IP คลัสเตอร์สําหรับการกําหนดค่าคลัสเตอร์ Guest ในสภาพแวดล้อม Hyper-V Network Virtualization (HNV) ไม่ได้รับการอัปเดตอย่างถูกต้องโดยใช้นโยบาย HNV ระหว่างการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาด สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดอ่านบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base:

  2981736 ที่อยู่ IP ของคลัสเตอร์ในสภาพแวดล้อม HNV ได้รับการอัปเดตอย่างไม่ถูกต้องระหว่างการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

 • การแชร์ Server Message Block (SMB) อาจไม่สามารถใช้ได้โดยปริมาณงานที่พร้อมใช้งานสูง (HA) หากเชื่อมต่อกับโฮสต์แบบสแตนด์อโลน

 • การค้นพบวัตถุที่เก็บข้อมูลจะไม่เกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการเครื่องเสมือนถ้ารายการการค้นพบมีขนาดใหญ่เกินไป

 • งานตัวจัดการเครื่องเสมือนที่มอบหมายการเชื่อมต่อส่วนหลังของบริการเครือข่ายล้มเหลว

 • เปิดใช้งานโหมดการบํารุงรักษาล้มเหลวเมื่อคุณอพยพเครื่องเสมือนสถานะล้มเหลว

 • ไม่สามารถเริ่มบริการตัวจัดการเครื่องเสมือนใหม่ได้เนื่องจากฐานข้อมูลเสียหาย

 • ภาษา ZH-TW ปรากฏในคําแนะนําเครื่องมือของไอคอนเครือข่าย VM อย่างไม่ถูกต้อง

 • ตัวรีเฟรชไลบรารีจะเขียนสตรีมข้อมูลสํารองใหม่ในทุกไฟล์ระหว่างการอัปเดตทุกครั้ง

 • สําหรับอาร์เรย์ที่เก็บข้อมูลฮาร์ดแวร์ iSCSI เมื่อตัวเลือกคุณสมบัติ MaskingPortsPerView ถูกตั้งค่าเป็น "หลายพอร์ตต่อมุมมอง" จุดสิ้นสุดเป้าหมายไม่ได้รับเป็นที่อยู่พอร์ต

 • ฮาร์ดดิสก์เสมือน (VHD) จะถูกทิ้งไว้ในโฟลเดอร์ต้นทางหลังจากการโยกย้ายที่เก็บข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว

 • การเพิ่มข้อจํากัดด้านแบนด์วิดท์ให้กับการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) ที่มีอยู่จะไม่ถูกเพิ่มลงในสคริปต์ที่สร้างขึ้น

 • VM ที่แนบมากับเครือข่าย HNV VM สูญเสียการเชื่อมต่อเมื่อถูกโยกย้ายไปยังโหนดอื่นในคลัสเตอร์การย้ายเมื่อเกิดข้อผิดพลาดซึ่งไม่ได้โฮสต์ VM อื่นที่เป็นของเครือข่าย VM เดียวกันอยู่ในขณะนี้

 • การเข้าถึงเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันของ VM จะหายไปหลังจากเริ่มบริการใหม่หรือช่วงเวลาการอัปเดต

 • คําสั่ง Remove-SCFileShare ล้มเหลวสําหรับตัวให้บริการ SMI-S ที่เก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อเครือข่าย

 • การตั้งค่าโซนเวลาของเทมเพลตเป็น UTC (GMT +0:00) แสดงอย่างไม่ถูกต้องเป็น "เวลามาตรฐานของ Magadan"

 • System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager หยุดทํางานเมื่อคุณเพิ่มกลุ่มที่มีอักขระเครื่องหมาย (@) ในบทบาทของผู้ใช้

 • การปรับใช้ VM ล้มเหลวในสภาพแวดล้อม VMWare เมื่อคุณมีไฟล์ฮาร์ดดิสก์เสมือน (.vmdk) ที่มีขนาดเดียวกันในเทมเพลตของคุณ

 • การปรับใช้ของโฮสต์แอปพลิเคชันบน HAVMM ล้มเหลวและสร้างข้อผิดพลาด 22570

 • การย้ายข้อมูลสดของคลัสเตอร์ HAVM ข้ามคลัสเตอร์สร้างบทบาท VM ที่ซ้ํากันในคลัสเตอร์เป้าหมาย

 • เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณนําการตั้งค่าเครือข่ายอะแดปเตอร์ทางกายภาพไปใช้กับอะแดปเตอร์แบบทีม

 • ตัวแทน VMM หยุดทํางานอย่างต่อเนื่องเมื่อคิวรีHvStats_HyperVHypervisorLogicalProcessorส่งกลับค่า Null

 • การรีเฟรชโฮสต์ไม่อัปเดตค่า VMHostGroup ของคลัสเตอร์ VMWARE หลังจากย้ายคลัสเตอร์จาก VCENTER

 • VMM รายงานขนาดการจัดสรรดิสก์ที่ไม่ถูกต้องสําหรับ VHD แบบไดนามิกที่แมปกับเครื่องเสมือน

 • แอปพลิเคชันสคริปต์เทมเพลตบริการ VMM ไม่ทํางานสําหรับบทบาทแบบบริการตนเอง

 • การสร้าง VM ล้มเหลวถ้าตัวจัดการเครื่องเสมือนผ่านการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดระหว่างกระบวนการสร้าง

 • ค่า สถานะการเข้าถึง ของการใช้แฟ้มร่วมกันไม่ถูกต้องในส่วนติดต่อผู้ใช้

 • บริการตัวจัดการเครื่องเสมือนหยุดทํางานเนื่องจากค่า ClusterFlags ไม่ถูกต้อง

 • ไม่สามารถปรับใช้ VM จากเทมเพลตบริการไปยังระบบคลาวด์บนคลัสเตอร์โฮสต์หลายคลัสเตอร์ (ศูนย์ข้อมูลหลายศูนย์) ได้

 • กระบวนการที่กําลังทํางานอยู่จะไม่ถูกส่งสัญญาณการยกเลิกก่อนที่จะปิดเครื่องในระหว่างการเฉพาะของ VM

 • คําสั่ง RunOnce ที่เรียกใช้ระหว่างความเชี่ยวชาญของระบบปฏิบัติการ Linux มีการตั้งค่าการหมดเวลาที่ไม่สามารถกําหนดค่าได้ใน UI เมื่อต้องการควบคุมการตั้งค่าการหมดเวลาสําหรับคําสั่ง Linux RunOnce:

 • สร้างไฟล์ และตั้งชื่อไฟล์ /opt/microsoft/scvmmguestagent/etc/commandtimeout ใส่จํานวนวินาทีที่จะใช้เป็นการหมดเวลาบนบรรทัดแรก

  ไฟล์นี้สามารถสร้างหรือปรับเปลี่ยนบน VHD ก่อนที่จะนําเข้าไปยังไลบรารี หรือโดยใช้คําสั่ง RunOnce แรกในโปรไฟล์ระบบปฏิบัติการ ตัวอย่างเช่น คําสั่งต่อไปนี้ตั้งค่าการหมดเวลาของคําสั่ง RunOnce เป็น 900 วินาที:

  echo 900 > /opt/microsoft/scvmmguestagent/etc/commandtimeout

คุณลักษณะที่เพิ่มลงในชุดรวมอัปเดตนี้

 • การอัปเดตนี้รวมถึงการอัปเกรดตัวแทนผู้เยี่ยมชม Linux เพื่อสนับสนุนระบบปฏิบัติการใหม่ต่อไปนี้:

  • Ubuntu Linux 14.04 LTS (32 บิต)

  • Ubuntu Linux 14.04 LTS (64 บิต)

  • หมายเหตุ Ubuntu 14.04 x64 ได้รับการสนับสนุนเป็นเครื่องเสมือนรุ่น 1 หรือรุ่นที่ 2 เมื่อต้องการสร้างเทมเพลต VM รุ่นที่ 2 สําหรับ Ubuntu x64 การกําหนดค่าต่อไปนี้ต้องถูกนําไปใช้กับ VHDX ก่อนการนําเข้าไลบรารี VMM:

   1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเข้าถึงราก แล้วเปลี่ยนไดเรกทอรีเป็น /boot/efi/EFI:

    cd /boot/efi/EFI

   2. คัดลอกไดเรกทอรี Ubuntu ไปยังไดเรกทอรีใหม่ที่ชื่อการบูตซ้ํา:

    cp -r ubuntu/boot

   3. ในไดเรกทอรีการบูตที่สร้างขึ้นใหม่ เปลี่ยนชื่อ shimx64.efi เป็น bootx64.efi:

    mv /boot/efi/EFI/shimx64.efi /boot/efi/EFI/bootx64.efi

 • การอัปเดตนี้รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

  • การอัปเกรดโปรแกรมควบคุมส่วนขยาย DHCP โฮสต์

  • การปรับปรุงประสิทธิภาพหลายอย่าง

  • การปรับปรุงแพคเกจแพคการจัดการหลายอย่าง

วิธีรับและติดตั้งชุดรวมอัปเดต N สําหรับ System Center 2012

ข้อมูลการดาวน์โหลด

แพคเกจการอัปเดตสําหรับตัวจัดการเครื่องเสมือนจะพร้อมใช้งานจาก Microsoft Update หรือโดยการดาวน์โหลดด้วยตนเอง

Microsoft Update

เมื่อต้องการรับและติดตั้งแพคเกจการอัปเดตจาก Microsoft Update ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ที่มีคอมโพเนนต์ System Center 2012 R2 ที่เกี่ยวข้องติดตั้งอยู่:

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ใน แผงควบคุม ให้ดับเบิลคลิกที่ Windows Update

 3. ในหน้าต่างWindows Update ให้คลิก ตรวจหาการอัปเดตจาก Microsoft Update ทางออนไลน์

 4. คลิก การอัปเดตที่สําคัญพร้อมใช้งาน

 5. เลือกแพคเกจชุดรวมอัปเดตที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วคลิก ตกลง

 6. เมื่อต้องการติดตั้งแพคเกจการอัปเดตที่เลือก ให้คลิก ติดตั้งการอัปเดต


ดาวน์โหลดแพคเกจการอัปเดตด้วยตนเอง

ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดแพคเกจการอัปเดตด้วยตนเองจาก Microsoft Update Catalog:

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวนี้

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจการอัปเดตคอนโซลการดูแลระบบเดี๋ยวนี้

คําแนะนําในการติดตั้ง

ชุดรวมอัปเดตนี้มีการอัปเกรดแพคเกจ Management Pack ถ้าคุณใช้ System Center Operations Manager และการรวม System Center Virtual Machine Manager เราขอแนะนําให้คุณอัปเกรดการติดตั้ง Management Pack ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดหลังจากที่คุณใช้การอัปเดตนี้ เส้นทางการติดตั้งเริ่มต้นสําหรับแพคเกจนี้คือ "C:\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\Virtual Machine Manager\ManagementPacks"

เมื่อต้องการติดตั้งแพคเกจการปรับปรุงด้วยตนเอง ให้เรียกใช้คําสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คําสั่งด้วยสิทธิ์ผู้ดูแล:

msiexec.exe /update <packagename> Note ในคําสั่งนี้ <packagename> แทนชื่อแพคเกจจริง ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการติดตั้งแพคเกจชุดรวมอัปเดต 3 สําหรับเซิร์ฟเวอร์ System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager ให้เรียกใช้คําสั่งต่อไปนี้:

msiexec.exe /update kb2965414_vmmserver.msp Important หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจการอัปเดต คุณต้องเรียกใช้สคริปต์SQLต่อไปนี้ในฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ตัวจัดการเครื่องเสมือนเพื่อให้ชุดรวมอัปเดต 3 ทํางานได้อย่างถูกต้อง

/* script starts here */
ALTER Procedure [dbo].[prc_RBS_UserRoleSharedObjectRelation_Insert]
(
@ID uniqueidentifier,
@ObjectID uniqueidentifier,
@ObjectType int,
@RoleID uniqueidentifier,
@UserOrGroup varbinary (85),
@ForeignAccount nvarchar (256),
@IsADGroup bit,
@ExistingID uniqueidentifier = NULL OUTPUT
)
AS
SET NOCOUNT ON
SELECT @ExistingID = [ID] FROM [dbo].[tbl_RBS_UserRoleSharedObjectRelation]
WHERE [ObjectID] = @ObjectID AND [RoleID] = @RoleID
AND
-- Select owner OR Select all which matches ForeignAccount or UserOrGroup OR
-- both ForeignAccount and UserOrGroup is NULL
(([UserOrGroup] = @UserOrGroup OR [ForeignAccount] = @ForeignAccount) OR
([UserOrGroup] IS NULL AND @UserOrGroup IS NULL AND [ForeignAccount] IS NULL AND @ForeignAccount IS NULL))
/* Ignore duplicate entries */
IF (@ExistingID IS NULL)
BEGIN
INSERT [dbo].[tbl_RBS_UserRoleSharedObjectRelation]
([ID]
,[ObjectID]
,[ObjectType]
,[RoleID]
,[UserOrGroup]
,[ForeignAccount]
,[IsADGroup]
,[IsOwner]
)
VALUES
(
@ID,
@ObjectID,
@ObjectType,
@RoleID,
@UserOrGroup,
@ForeignAccount,
@IsADGroup,
0
)
END
SET NOCOUNT OFF
RETURN @@ERROR
GO

ALTER PROCEDURE [dbo].[prc_WLC_IsVHDSharedByAnotherVmOnHost]
@HostId [uniqueidentifier],
@VHDId [uniqueidentifier],
@VMId [uniqueidentifier]
AS
BEGIN
DECLARE @error int
SET @error = 0
SET NOCOUNT ON;

SELECT TOP 1 1 FROM dbo.[fn_WLC_GetParentChildRelationForVHD](@VHDId) vcr
JOIN dbo.tbl_WLC_VDrive vd ON
vcr.VHDId = vd.VHDId
JOIN dbo.tbl_WLC_VObject vo ON
vo.ObjectId = vd.ParentId
JOIN dbo.tbl_WLC_VMInstance vi ON
vo.ObjectId = vi.VMInstanceId
WHERE
vo.HostId = @HostId
AND
vo.ObjectId <> @VMId
AND
vi.RootVMInstanceId <> @VMId
SET @error = @@ERROR
SET NOCOUNT OFF
RETURN @error
END
GO

IF EXISTS (SELECT * FROM dbo.sysobjects
WHERE id = OBJECT_ID(N'prc_ADHC_HostDisk_GetByClusterDiskIdAndHostId')
AND OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1)
DROP PROCEDURE dbo.prc_ADHC_HostDisk_GetByClusterDiskIdAndHostId
GO
CREATE PROCEDURE dbo.prc_ADHC_HostDisk_GetByClusterDiskIdAndHostId
(
@ClusterDiskID guid,
@HostID guid
)
AS
DECLARE @error int
SET @error = 0
SET NOCOUNT ON
SELECT
[DiskID],
[Signature],
[UniqueID],
[HostID],
[LibraryServerID],
[StArrayID],
[LastUpdatedDateTime],
[DeviceID],
[Index],
[Capacity],
[IsPassThroughCapable],
[IsSanAttached],
[ClusterDiskID],
[Location],
[StorageLUNID],
[SMLunId],
[SMLunIdFormat],
[SMLunIdNamespace],
[SANType],
[Bus],
[Lun],
[Target],
[Port],
[IsVHD],
[StClassificationId]
FROM dbo.tbl_ADHC_HostDisk
WHERE
[HostID] = @HostID
AND
[ClusterDiskID] = @ClusterDiskID
SELECT @error = @@ERROR
SET NOCOUNT OFF
RETURN @error
GO

-- The stored procedure will be deleted after the OS table is updated
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[prc_IL_AddOSTemp]') AND type in (N'P', N'PC'))
DROP PROCEDURE [dbo].[prc_IL_AddOSTemp]
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[prc_IL_AddOSTemp]
@OSId GUID,
@Name nvarchar(64),
@Description nvarchar(max),
@Edition int,
@ProductType int,
@Version nvarchar(32),
@Architecture nvarchar(32),
@OSFlags int,
@VMWareGuestId nvarchar(32),
@OSType int
AS
BEGIN
DECLARE @error int
SET @error = 0

SELECT * FROM dbo.tbl_IL_OS WHERE OSId = @OSId
-- If the OS entry doesn't exist, add the entry.
-- If it exists, update
IF (@@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
INSERT INTO dbo.tbl_IL_OS
(
[OSId],
[Name],
[Description],
[Edition],
[ProductType],
[Version],
[Architecture],
[OSFlags],
[VMWareGuestId],
[OSType]
)
VALUES
(
@OSId,
@Name,
@Description,
@Edition,
@ProductType,
@Version,
@Architecture,
@OSFlags,
@VMWareGuestId,
@OSType
)
END
ELSE
BEGIN
UPDATE dbo.tbl_IL_OS
SET
[Name] = @Name,
[Description] = @Description,
[Edition] = @Edition,
[ProductType] = @ProductType,
[Version] = @Version,
[Architecture] = @Architecture,
[OSFlags] = @OSFlags,
[VMWareGuestId] = @VMWareGuestId,
[OSType] = @OSType
WHERE OSId = @OSId
END

SET @error = @@ERROR
RETURN @error
END
GO
prc_IL_AddOSTemp 'A3281FA8-6633-4A1D-9AB2-6B563121EC8D', 'Ubuntu Linux 14.04 (32 bit)', 'Ubuntu Linux 14.04 (32 bit)', NULL, NULL, NULL, x86 , 0x1C, 'ubuntuGuest', 1
GO
prc_IL_AddOSTemp '2AF8E4A1-05F0-444E-A96F-D4D5B86B5CC8', 'Ubuntu Linux 14.04 (64 bit)', 'Ubuntu Linux 14.04 (64 bit)', NULL, NULL, NULL, amd64 , 0x1C, 'ubuntu64Guest', 1
GO
-- Delete the temporary stored procedure
-- used to populate this table
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[prc_IL_AddOSTemp]') AND type in (N'P', N'PC'))
DROP PROCEDURE [dbo].[prc_IL_AddOSTemp]
GO
/* script ends here */สําคัญ คอมโพเนนต์ System Center Virtual Machine Manager DHCP Server (x64) ต้องได้รับการอัปเดตด้วยตนเองบนโฮสต์ VMM Hyper-V ทั้งหมด หากคอมโพเนนต์นี้ไม่ได้รับการอัปเดต เครื่องเสมือนอาจไม่ได้รับการกําหนดที่อยู่ IP เป็นเวลาหลายนาทีหลังจากการเริ่มระบบ VM ใหม่ (ในที่สุด VM จะได้รับที่อยู่ IP และทํางานเป็นปกติ) เมื่อต้องการตรวจสอบเวอร์ชันของตัวแทน VMM DHCP เรียกใช้คําสั่งต่อไปนี้จากหน้าต่างพร้อมท์คําสั่ง PowerShell ยกระดับบนโฮสต์:

Get-WmiObject -Class win32_product -Filter 'Name = "Microsoft System Center Virtual Machine Manager DHCP Server (x64)"'หากเวอร์ชันเก่ากว่า 3.2.7672.0 คุณจะต้องอัปเดตตัวแทน เมื่อต้องการอัปเดตตัวแทน ก่อนอื่นให้ถอนการติดตั้งเวอร์ชันเก่าโดยการเรียกใช้คําสั่งต่อไปนี้จากหน้าต่างพร้อมท์คําสั่ง PowerShell ยกระดับ:

MsiExec.exe /X{3834A905-5CC1-454D-8CA4-AC449F12775D}คัดลอกไฟล์Dhcpextn.msiจากเซิร์ฟเวอร์ VMM หลังจากที่คุณใช้ชุดรวมอัปเดต 3 สําหรับ System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager ไปยังโฮสต์ Hyper-V ของคุณ ตามค่าเริ่มต้น ไฟล์จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้บนเซิร์ฟเวอร์ VMM:


\VMM_installation_folder\SwExtn\DHCPExtn.msiหลังจากที่คุณได้คัดลอกไฟล์Dhcpextn.msiไปยังโฮสต์แล้ว ให้ดับเบิลคลิกไฟล์เพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้ง แล้วทําตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

คอนโซลการจัดการดูแล

ไฟล์ที่ถูกเปลี่ยนแปลง

ขนาดไฟล์

เวอร์ชัน

รหัสภาษา

แพลตฟอร์ม

DB.DelegatedAdmin.dll

93000

3.2.7672.0

Engine.Common.dll

228200

3.2.7634.0

Engine.Deployment.dll

638792

3.2.7672.0

Errors.dll

4570952

3.2.7672.0

Errors.resources.dll

1579344

3.2.7672.0

1028

x64

Errors.resources.dll

1579336

3.2.7672.0

1028

x86

Errors.resources.dll

1836368

3.2.7672.0

1029

x64

Errors.resources.dll

1836360

3.2.7672.0

1029

x86

Errors.resources.dll

1974088

3.2.7672.0

1031

Errors.resources.dll

1939272

3.2.7672.0

1036

Errors.resources.dll

1984328

3.2.7672.0

1038

Errors.resources.dll

1827648

3.2.7672.0

1040

x64

Errors.resources.dll

1827664

3.2.7672.0

1040

x86

Errors.resources.dll

2168648

3.2.7672.0

1041

x64

Errors.resources.dll

2168656

3.2.7672.0

1041

x86

Errors.resources.dll

1923912

3.2.7672.0

1042

Errors.resources.dll

1799504

3.2.7672.0

1043

Errors.resources.dll

1894216

3.2.7672.0

1045

Errors.resources.dll

1836872

3.2.7672.0

1046

Errors.resources.dll

2605904

3.2.7672.0

1049

x64

Errors.resources.dll

2605896

3.2.7672.0

1049

x86

Errors.resources.dll

1758536

3.2.7672.0

1053

x64

Errors.resources.dll

1758544

3.2.7672.0

1053

x86

Errors.resources.dll

1776968

3.2.7672.0

1055

x64

Errors.resources.dll

1776976

3.2.7672.0

1055

x86

Errors.resources.dll

1556304

3.2.7672.0

2052

x64

Errors.resources.dll

1556296

3.2.7672.0

2052

x86

Errors.resources.dll

1858896

3.2.7672.0

2070

Errors.resources.dll

1579336

3.2.7672.0

3076

Errors.resources.dll

1886024

3.2.7672.0

3082

ImgLibEngine.dll

4114760

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll

2019656

3.2.7672.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll

3193168

3.2.7672.0

x64

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll

3193160

3.2.7672.0

x86

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1021792

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1056608

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1050464

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1046368

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1068896

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1046880

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1119072

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1050464

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1023840

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1047392

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1023840

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1048928

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1043296

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1055584

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1047392

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1049440

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1038688

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1042784

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.dll

612200

3.2.7634.0

x64

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.dll

612192

3.2.7634.0

x86

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

280928

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

285024

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

285024

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284000

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

286048

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284000

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

293216

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284512

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

280928

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

283488

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

280928

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284000

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284512

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284000

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

283488

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

283488

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

283488

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284000

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.dll

3382600

3.2.7672.0

x64

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.dll

3382608

3.2.7672.0

x86

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1253216

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1288544

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1281376

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1276256

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1300832

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1277280

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1349984

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1281376

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1256288

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1278304

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1256288

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1281376

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1273696

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1285984

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1278816

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1280352

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1270624

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1274208

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.dll

301896

3.2.7672.0

x64

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.dll

301904

3.2.7672.0

x86

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.dll

371040

3.2.7620.0

x64

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117600

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119648

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119136

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119648

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

122208

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119136

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117600

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117600

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119136

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119136

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118112

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.dll

894304

3.2.7620.0

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

281952

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

289120

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286560

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286560

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

290656

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287072

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

302944

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287584

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

282464

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286048

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

282464

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287072

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286048

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

288096

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286560

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286560

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

285024

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286048

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.dll

399712

3.2.7620.0

Remoting.dll

1024336

3.2.7672.0

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

2052

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1036

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1031

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22576

3.5.41019.1

1040

RibbonControlsLibrary.resources.dll

23072

3.5.41019.1

1041

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1046

RibbonControlsLibrary.resources.dll

23584

3.5.41019.1

1049

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

3082

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1028

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1042

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22552

3.5.41019.1

3076

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22552

3.5.41019.1

1029

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1043

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1038

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1045

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

2070

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1053

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1055

การประกาศเพิ่มเติมสําหรับชุดรวมอัปเดต SC 2012 R2 Virtual Machine Manager 3.docx

31929

TraceWrapper.dll

76104

3.2.7672.0

Utils.dll

890192

3.2.7672.0

x64

Utils.dll

890184

3.2.7672.0

x86

VirtualizationInterfaces.dll

96080

3.2.7672.0

x64

VirtualizationInterfaces.dll

96072

3.2.7672.0

x86

VmmEtwEvents.man

186460

VMWareImplementation.dll

2065256

3.2.7634.0

WSManAutomation.dll

35176

3.2.7634.0

WsManWrappers.dll

3825512

3.2.7634.0

เซิร์ฟเวอร์ VMM

ไฟล์ที่ถูกเปลี่ยนแปลง

ขนาดไฟล์

เวอร์ชัน

รหัสภาษา

แพลตฟอร์ม

DB.DelegatedAdmin.dll

93000

3.2.7672.0

DHCPExtn.msi

1228800

Engine.Adhc.Operations.dll

1338696

3.2.7672.0

Engine.AuthorizationManager.dll

104264

3.2.7672.0

Engine.AuthorizationManagerTasks.dll

51016

3.2.7672.0

Engine.Backup.dll

69960

3.2.7672.0

Engine.BitBos.dll

268096

3.2.7672.0

Engine.CloudService.dll

204104

3.2.7672.0

Engine.Common.dll

228200

3.2.7634.0

Engine.Deployment.dll

638792

3.2.7672.0

Engine.ImgLibOperation.dll

547656

3.2.7672.0

Engine.IndigoAccessLayer.dll

516424

3.2.7672.0

Engine.MomDal.dll

648528

3.2.7672.0

Engine.PhysicalMachine.dll

360800

3.2.7515.0

Engine.Placement.dll

286032

3.2.7672.0

Engine.Placement.ResourceModel.dll

329544

3.2.7672.0

Engine.ServiceOperations.dll

297280

3.2.7672.0

Engine.TaskRepository.dll

131408

3.2.7672.0

Engine.Tasks.dll

46408

3.2.7672.0

Engine.VmOperations.dll

1266504

3.2.7672.0

Errors.dll

4570952

3.2.7672.0

Errors.resources.dll

1556304

3.2.7672.0

2052

Errors.resources.dll

1939272

3.2.7672.0

1036

Errors.resources.dll

1974088

3.2.7672.0

1031

Errors.resources.dll

1827648

3.2.7672.0

1040

Errors.resources.dll

2168648

3.2.7672.0

1041

Errors.resources.dll

1836872

3.2.7672.0

1046

Errors.resources.dll

2605904

3.2.7672.0

1049

Errors.resources.dll

1886024

3.2.7672.0

3082

Errors.resources.dll

1579344

3.2.7672.0

1028

Errors.resources.dll

1923912

3.2.7672.0

1042

Errors.resources.dll

1579336

3.2.7672.0

3076

Errors.resources.dll

1836368

3.2.7672.0

1029

Errors.resources.dll

1799504

3.2.7672.0

1043

Errors.resources.dll

1984328

3.2.7672.0

1038

Errors.resources.dll

1894216

3.2.7672.0

1045

Errors.resources.dll

1858896

3.2.7672.0

2070

Errors.resources.dll

1758536

3.2.7672.0

1053

Errors.resources.dll

1776968

3.2.7672.0

1055

GoalState.dll

61800

3.2.7634.0

x86

GuestAgent.Common.dll

69472

3.2.7634.0

x64

GuestAgent.Common.dll

69480

3.2.7634.0

ImgLibEngine.dll

4114760

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Discovery.mp

441072

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Monitoring.mp

703224

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Reports.mp

1010416

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Dashboard.mpb

98304

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Library.mp

162552

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Network.Dashboard.mpb

106496

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Override.xml

10848

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager Pro.2008.Library.mp

109296

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager Pro.2012.Diagnostics.mp

22776

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.Library.mp

19696

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.V2.HyperV.HostPerformance.mp

56056

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.V2.Library.mp

68344

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.2012.Discovery.mp

80624

7.1.10132.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.2012.Monitoring.mp

76528

7.1.10132.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.Dashboard.mpb

102400

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.Library.mp

84728

7.1.10132.0

msiInstaller.dat

12

x86

msiInstaller.exe

275728

3.2.7510.0

x64

msiInstaller.exe

327952

3.2.7510.0

Remoting.dll

1024336

3.2.7672.0

scvmmguestagent.1.0.2.1059.x64.tar

4014080

scvmmguestagent.1.0.2.1059.x86.tar

3522560

SCXStorageWrapper.dll

100704

3.2.7634.0

การประกาศเพิ่มเติมสําหรับชุดรวมอัปเดต SC 2012 R2 Virtual Machine Manager 3.docx

31929

TraceWrapper.dll

76104

3.2.7672.0

Utils.dll

890192

3.2.7672.0

ValHyperVImplementation.dll

424776

3.2.7672.0

ViridianImplementation.dll

227144

3.2.7672.0

ViridianImplementationV2.dll

409416

3.2.7672.0

VirtualizationInterfaces.dll

96080

3.2.7672.0

VMGuestAgent.iso

136839168

vmmAgent.exe

6325584

3.2.7672.0

x86

vmmAgent.msi

7147520

x64

vmmAgent.msi

8142848

VmmEtwEvents.man

186460

x86

vmmGuestAgent.msi

2863104

x64

vmmGuestAgent.msi

2936832

VMWareImplementation.dll

2065256

3.2.7634.0

WindowsRemoteServerPlugin.dll

295248

3.2.7672.0

WSManAutomation.dll

35176

3.2.7634.0

WsManWrappers.dll

3825512

3.2.7634.0

scxvmmguestagent.1.0.2.1059.x64.tar

3920

1.0.2.1059

scxvmmguestagent.1.0.2.1059.x86.tar

3440

1.0.2.1059ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×