ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในชุดรวมอัปเดต 8 สําหรับ Microsoft System Center 2012 Data Protection Manager (DPM) Service Pack 1 (SP1) นอกจากนี้ บทความนี้มีคําแนะนําในการติดตั้งชุดรวมอัปเดต 8 สําหรับ System Center 2012 Data Protection Manager SP1

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในชุดรวมอัปเดตนี้

 • การกู้คืนระดับรายการจะไม่คืนค่าสิทธิ์แบบกําหนดเองเมื่อ Microsoft SharePoint กําลังใช้งานชุดภาษาที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่น

  ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณพยายามสํารองเซิร์ฟเวอร์SharePointที่มีไฟล์ต่างๆ ร่วมกับการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแบบกําหนดเอง และที่กําลังใช้ตําแหน่งที่ตั้งที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษสําหรับไซต์SharePoint เมื่อคุณพยายามกู้คืนไฟล์ การกู้คืนระดับรายการจะกู้คืนข้อมูลได้สําเร็จ อย่างไรก็ตาม สิทธิ์แบบกําหนดเองอาจสูญหาย ดังนั้น ผู้ใช้บางคนอาจไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้อีกต่อไปจนกว่าจะได้รับการคืนค่าสิทธิ์โดยผู้ดูแลระบบSharePoint

 • อินสแตนซ์ของSQL Serverหายไปเมื่อคุณพยายามสร้างกลุ่มการป้องกัน

  พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:

  • คุณมีอินสแตนซ์เริ่มต้นของ SQL Server และอินสแตนซ์อื่น (ตัวอย่างเช่น มีชื่อว่า "domaininstance")

  • คุณสร้างฐานข้อมูล และคุณตั้งชื่อว่า "domainins" ในอินสแตนซ์SQLเริ่มต้น

  • คุณพยายามสร้างหรือเปลี่ยนแปลงกลุ่มการป้องกัน

  ในสถานการณ์สมมตินี้ อินสแตนซ์ "domaininstance" ของSQL Serverจะไม่แสดงในตัวช่วยสร้างสร้างกลุ่มป้องกัน

 • สมมติว่า มีเครื่องเสมือนหลายบนโฮสต์ Hyper-V ที่ถูกลบออกทางกายภาพ เมื่อคุณพยายามหยุดการป้องกันของเครื่องเสมือนเหล่านี้ ส่วนติดต่อผู้ใช้ DPM หยุดทํางาน

 • พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้:

  • คุณป้องกันฐานข้อมูลSQLโดยใช้การป้องกันระยะยาวบนเทป

  • บันทึกSQLจะถูกย้ายไปยังไดรฟ์ข้อมูลอื่น

  • คุณสํารองฐานข้อมูลเป็นครั้งแรกหลังจากที่คุณย้ายแฟ้มบันทึก

  ในสถานการณ์นี้ บริการ DPM หยุดทํางาน และมีข้อยกเว้น NullReferenceException ถูกส่งออกไป

 • การสํารองข้อมูลตามกําหนดการไปยังเทปจะทํางานในวันที่ไม่ถูกต้องสําหรับการสํารองข้อมูลรายไตรมาส รายครึ่งปี และรายปี นอกจากนี้ คุณอาจเห็นว่ากําหนดการทํางานก่อนวันที่ระบุ

 • เมื่อคุณพยายามเปลี่ยนกลุ่มการป้องกัน บริการ DPM หยุดทํางาน และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  การเชื่อมต่อกับบริการ DPM สูญหายไป (รหัส: 917)

 • บริการ DPM หยุดทํางาน และคุณได้รับข้อผิดพลาด 999


วิธีการรับและติดตั้งชุดรวมอัปเดต 8 สําหรับ System Center 2012 สําหรับ Data Protection Manager SP1

ข้อมูลการดาวน์โหลด

แพคเกจการอัปเดตสําหรับ Data Protection Manager พร้อมใช้งานจาก Microsoft Update หรือโดยการดาวน์โหลดด้วยตนเอง

Microsoft Update

เมื่อต้องการรับและติดตั้งแพคเกจการอัปเดตจาก Microsoft Update ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ที่มีคอมโพเนนต์ System Center 2012 SP1 ที่เกี่ยวข้องติดตั้งอยู่:

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ใน แผงควบคุม ให้ดับเบิลคลิกที่ Windows Update

 3. ในหน้าต่างWindows Update ให้คลิก ตรวจหาการอัปเดตจาก Microsoft Update ทางออนไลน์

 4. คลิก การอัปเดตที่สําคัญพร้อมใช้งาน

 5. เลือกแพคเกจชุดรวมอัปเดตที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วคลิก ตกลง

 6. คลิก ติดตั้งการอัปเดต เพื่อติดตั้งแพคเกจการอัปเดตที่เลือก


ดาวน์โหลดแพคเกจการอัปเดตด้วยตนเอง

เมื่อต้องการดาวน์โหลดแพคเกจการอัปเดตจาก Microsoft Update Catalog ด้วยตนเอง ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจการอัปเดต Data Protection Manager SP1 ทันที

คําแนะนําในการติดตั้ง

เมื่อต้องการติดตั้งการอัปเดตสําหรับ Data Protection Manager ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ก่อนที่คุณจะติดตั้งการอัปเดตนี้ ให้ทําการสํารองข้อมูลของฐานข้อมูล Data Protection Manager

 2. ติดตั้งแพคเกจชุดรวมอัปเดตบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ System Center 2012 Data Protection Manager SP1 เมื่อต้องการทําเช่นนี้ ให้เรียกใช้ Microsoft Update บนเซิร์ฟเวอร์

  หมายเหตุ ก่อนที่คุณจะติดตั้งการอัปเดตนี้ผ่าน Microsoft Update คุณควรปิดคอนโซล Data Protection Manager คุณอาจต้องรีสตาร์ตเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการการป้องกันข้อมูลหลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจชุดรวมอัปเดตนี้

 3. ในคอนโซลผู้ดูแลระบบตัวจัดการการป้องกันข้อมูล ให้อัปเดตตัวแทนการป้องกัน เมื่อต้องการทําเช่นนี้ ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

  วิธีที่ 1: อัปเดตตัวแทนการป้องกันจากคอนโซลผู้ดูแลระบบ Data Protection Manager

  1. เปิดคอนโซลผู้ดูแลระบบ Data Protection Manager

  2. คลิกแท็บ การจัดการ แล้วคลิกแท็บ ตัวแทน

  3. ในรายการ คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการป้องกัน ให้เลือกคอมพิวเตอร์ แล้วคลิก อัปเดต บนบานหน้าต่างการกระทํา

  4. คลิก ใช่ แล้วคลิก อัปเดตตัวแทน  หมายเหตุ คุณอาจต้องรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับรุ่นเอเจนต์

  วิธีที่ 2: อัปเดตเจ้าหน้าที่ป้องกันบนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการป้องกัน

  1. ขอรับแพคเกจตัวแทนการป้องกันการอัปเดตจากไดเรกทอรีต่อไปนี้บนเซิร์ฟเวอร์ System Center 2012 Data Protection Manager SP1:

   Data_Protection_Manager_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.1.3465.0แพคเกจการติดตั้งมีดังนี้:

   • สําหรับการอัปเดตที่ทํางานบน x86: i386\1033\DPMAgentInstaller_KB2991995.exe

   • สําหรับการอัปเดตที่ทํางานบน x64: amd64\1033\DPMAgentInstaller_KB2991995_AMD64.exe


  2. เรียกใช้แพคเกจDPMAgentInstaller.exeที่เหมาะสมบนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการป้องกันแต่ละเครื่อง ตามสถาปัตยกรรมของตัวแทน

  3. เปิดคอนโซลผู้ดูแลระบบ Data Protection Manager บนเซิร์ฟเวอร์ SYSTEM Center 2012 Data Protection Manager SP1

  4. คลิกแท็บ การจัดการ แล้วคลิกแท็บ ตัวแทน เลือกคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการป้องกัน อัปเดตข้อมูล แล้วตรวจสอบว่าหมายเลขเวอร์ชันของเอเจนต์คือ 4.1.3465.0

ไฟล์ที่ถูกเปลี่ยนแปลง

ขนาดไฟล์

File Verison

Utils.dll

1206

4.1.3465.0

Utils.dll

1206

4.1.3465.0

AMTE.dll

282

4.1.3465.0

CPWrapper.dll

1119

4.1.3465.0

DPMRA.exe

6289

4.1.3465.0

dpmac.exe

2073

4.1.3465.0

SetAgentCfg.exe

164

4.1.3465.0

Inspect.dll

166

4.1.3465.0

MsdpmDll.dll

547

4.1.3465.0

DataProtectionWizard.dll

1810

4.1.3465.0

InstallAgentsWizard.dll

642

4.1.3465.0

DLSUILibrary.dll

170

4.1.3465.0

Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.PrmCatalog.dll

650

4.1.3465.0

ClusterInquiry.dll

220

4.1.3465.0

cs-CZ\DataProtectionWizard.resources.dll

1126

4.1.3465.0

de-DE\DataProtectionWizard.resources.dll

1130

4.1.3465.0

es-ES\DataProtectionWizard.resources.dll

1130

4.1.3465.0

fr-FR\DataProtectionWizard.resources.dll

1130

4.1.3465.0

hu-HU\DataProtectionWizard.resources.dll

1130

4.1.3465.0

it-IT\DataProtectionWizard.resources.dll

1126

4.1.3465.0

ja-JP\DataProtectionWizard.resources.dll

1138

4.1.3465.0

ko-KR\DataProtectionWizard.resources.dll

1126

4.1.3465.0

nl-NL\DataProtectionWizard.resources.dll

1126

4.1.3465.0

pl-PL\DataProtectionWizard.resources.dll

1130

4.1.3465.0

pt-BR\DataProtectionWizard.resources.dll

1130

4.1.3465.0

pt-PT\DataProtectionWizard.resources.dll

1130

4.1.3465.0

ru-RU\DataProtectionWizard.resources.dll

1154

4.1.3465.0

sv-SE\DataProtectionWizard.resources.dll

1126

4.1.3465.0

tr-TR\DataProtectionWizard.resources.dll

1126

4.1.3465.0

zh-CN\DataProtectionWizard.resources.dll

1118

4.1.3465.0

zh-HK\DataProtectionWizard.resources.dll

1118

4.1.3465.0

zh-TW\DataProtectionWizard.resources.dll

1118

4.1.3465.0

es-ES\InstallAgentsWizard.resources.dll

258

4.1.3465.0

Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.ClientDatasource.dll

58

4.1.3465.0

ObjectModel.dll

1198

4.1.3465.0

ProtectionView.dll

882

4.1.3465.0

Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SQL.dll

62

4.1.3465.0

FilterWrapper.dll

154

4.1.3465.0

WSS4Cmdlets.dll

130

4.1.3465.0

WSSCmdlets.dll

146

4.1.3465.0

Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.MbcParser.dll

484

4.1.3465.0

Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.PrmDSHelper.dll

158

4.1.3465.0

Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.dll

546

4.1.3465.0

cs-CZ\Utils.resources.dll

670

4.1.3465.0

de-DE\Utils.resources.dll

722

4.1.3465.0

es-ES\Utils.resources.dll

702

4.1.3465.0

fr-FR\Utils.resources.dll

714

4.1.3465.0

hu-HU\Utils.resources.dll

734

4.1.3465.0

it-IT\Utils.resources.dll

682

4.1.3465.0

ja-JP\Utils.resources.dll

810

4.1.3465.0

ko-KR\Utils.resources.dll

710

4.1.3465.0

nl-NL\Utils.resources.dll

650

4.1.3465.0

pl-PL\Utils.resources.dll

706

4.1.3465.0

pt-BR\Utils.resources.dll

670

4.1.3465.0

pt-PT\Utils.resources.dll

686

4.1.3465.0

ru-RU\Utils.resources.dll

1010

4.1.3465.0

sv-SE\Utils.resources.dll

642

4.1.3465.0

tr-TR\Utils.resources.dll

662

4.1.3465.0

zh-CN\Utils.resources.dll

562

4.1.3465.0

zh-HK\Utils.resources.dll

574

4.1.3465.0

zh-TW\Utils.resources.dll

574

4.1.3465.0

cs-CZ\Utils.resources.dll

670

4.1.3465.0

de-DE\Utils.resources.dll

722

4.1.3465.0

es-ES\Utils.resources.dll

702

4.1.3465.0

fr-FR\Utils.resources.dll

714

4.1.3465.0

hu-HU\Utils.resources.dll

734

4.1.3465.0

it-IT\Utils.resources.dll

682

4.1.3465.0

ja-JP\Utils.resources.dll

810

4.1.3465.0

ko-KR\Utils.resources.dll

710

4.1.3465.0

nl-NL\Utils.resources.dll

650

4.1.3465.0

pl-PL\Utils.resources.dll

706

4.1.3465.0

pt-BR\Utils.resources.dll

670

4.1.3465.0

pt-PT\Utils.resources.dll

686

4.1.3465.0

ru-RU\Utils.resources.dll

1010

4.1.3465.0

sv-SE\Utils.resources.dll

642

4.1.3465.0

tr-TR\Utils.resources.dll

662

4.1.3465.0

zh-CN\Utils.resources.dll

562

4.1.3465.0

zh-HK\Utils.resources.dll

574

4.1.3465.0

zh-TW\Utils.resources.dll

574

4.1.3465.0

CloudUtils.dll

454

4.1.3465.0

CloudBackupActivationWizard.dll

138

4.1.3465.0

cs-CZ\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

102

4.1.3465.0

de-DE\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

102

4.1.3465.0

es-ES\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

102

4.1.3465.0

fr-FR\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

102

4.1.3465.0

hu-HU\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

102

4.1.3465.0

it-IT\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

102

4.1.3465.0

ja-JP\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

102

4.1.3465.0

ko-KR\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

102

4.1.3465.0

nl-NL\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

102

4.1.3465.0

pl-PL\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

102

4.1.3465.0

pt-BR\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

102

4.1.3465.0

pt-PT\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

102

4.1.3465.0

ru-RU\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

106

4.1.3465.0

sv-SE\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

102

4.1.3465.0

tr-TR\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

102

4.1.3465.0

zh-CN\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

102

4.1.3465.0

zh-HK\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

102

4.1.3465.0

zh-TW\CloudBackupActivationWizard.resources.dll

102

4.1.3465.0

ObjectModelCmdlet.dll

390

4.1.3465.0

CBEngineServiceProxy.dll

114

4.1.3465.0

CloudEngineProxyWrapper.dll

50

4.1.3465.0

IntentTranslator.dll

558

4.1.3465.0

IntentTE.dll

15

4.1.3465.0

AlertHealthProvider.dll

142

4.1.3465.0

AlertHealthProvider.dll

142

4.1.3465.0

ServiceProxy.dll

348

4.1.3465.0

EngineServiceProxyWrapper.dll

170

4.1.3465.0

EngineServiceProxyWrapper.dll

170

4.1.3465.0

msdpmPS.dll

36

4.1.3465.0

AutoHeal.dll

70

4.1.3465.0

ConfigurationPage.dll

674

4.1.3465.0

cs-CZ\ConfigurationPage.resources.dll

370

4.1.3465.0

de-DE\ConfigurationPage.resources.dll

374

4.1.3465.0

es-ES\ConfigurationPage.resources.dll

370

4.1.3465.0

fr-FR\ConfigurationPage.resources.dll

374

4.1.3465.0

hu-HU\ConfigurationPage.resources.dll

374

4.1.3465.0

it-IT\ConfigurationPage.resources.dll

374

4.1.3465.0

ja-JP\ConfigurationPage.resources.dll

378

4.1.3465.0

ko-KR\ConfigurationPage.resources.dll

374

4.1.3465.0

nl-NL\ConfigurationPage.resources.dll

374

4.1.3465.0

pl-PL\ConfigurationPage.resources.dll

370

4.1.3465.0

pt-BR\ConfigurationPage.resources.dll

370

4.1.3465.0

pt-PT\ConfigurationPage.resources.dll

374

4.1.3465.0

ru-RU\ConfigurationPage.resources.dll

382

4.1.3465.0

sv-SE\ConfigurationPage.resources.dll

370

4.1.3465.0

tr-TR\ConfigurationPage.resources.dll

370

4.1.3465.0

zh-CN\ConfigurationPage.resources.dll

370

4.1.3465.0

zh-HK\ConfigurationPage.resources.dll

366

4.1.3465.0

zh-TW\ConfigurationPage.resources.dll

366

4.1.3465.0

ManagedContainer.dll

1546

4.1.3465.0

cs-CZ\ManagedContainer.resources.dll

230

4.1.3465.0

de-DE\ManagedContainer.resources.dll

230

4.1.3465.0

es-ES\ManagedContainer.resources.dll

230

4.1.3465.0

fr-FR\ManagedContainer.resources.dll

230

4.1.3465.0

hu-HU\ManagedContainer.resources.dll

230

4.1.3465.0

it-IT\ManagedContainer.resources.dll

230

4.1.3465.0

ja-JP\ManagedContainer.resources.dll

222

4.1.3465.0

ko-KR\ManagedContainer.resources.dll

230

4.1.3465.0

nl-NL\ManagedContainer.resources.dll

230

4.1.3465.0

pl-PL\ManagedContainer.resources.dll

230

4.1.3465.0

pt-BR\ManagedContainer.resources.dll

230

4.1.3465.0

pt-PT\ManagedContainer.resources.dll

230

4.1.3465.0

ru-RU\ManagedContainer.resources.dll

230

4.1.3465.0

sv-SE\ManagedContainer.resources.dll

230

4.1.3465.0

tr-TR\ManagedContainer.resources.dll

230

4.1.3465.0

zh-CN\ManagedContainer.resources.dll

230

4.1.3465.0

zh-HK\ManagedContainer.resources.dll

230

4.1.3465.0

zh-TW\ManagedContainer.resources.dll

230

4.1.3465.0

UICommon.dll

106

4.1.3465.0

cs-CZ\ProtectionView.resources.dll

606

4.1.3465.0

de-DE\ProtectionView.resources.dll

606

4.1.3465.0

es-ES\ProtectionView.resources.dll

606

4.1.3465.0

fr-FR\ProtectionView.resources.dll

606

4.1.3465.0

hu-HU\ProtectionView.resources.dll

606

4.1.3465.0

it-IT\ProtectionView.resources.dll

606

4.1.3465.0

ja-JP\ProtectionView.resources.dll

610

4.1.3465.0

ko-KR\ProtectionView.resources.dll

606

4.1.3465.0

nl-NL\ProtectionView.resources.dll

606

4.1.3465.0

pl-PL\ProtectionView.resources.dll

606

4.1.3465.0

pt-BR\ProtectionView.resources.dll

606

4.1.3465.0

pt-PT\ProtectionView.resources.dll

606

4.1.3465.0

ru-RU\ProtectionView.resources.dll

618

4.1.3465.0

sv-SE\ProtectionView.resources.dll

606

4.1.3465.0

tr-TR\ProtectionView.resources.dll

606

4.1.3465.0

zh-CN\ProtectionView.resources.dll

598

4.1.3465.0

zh-HK\ProtectionView.resources.dll

602

4.1.3465.0

zh-TW\ProtectionView.resources.dll

602

4.1.3465.0

pruneshadowcopiesDpm2010.ps1

27

DataProtectionManager.psd1

19

DataProtectionManager.psm1

24

VmmHelperServiceClient.dll

34

4.1.3465.0

DPMLA.exe

2863

4.1.3465.0

WSSWriterHelperPlugin.dll

858

4.1.3465.0

AgentProxy.dll

210

4.1.3465.0

SummaryTE.dll

62

4.1.3465.0

DsmFs.dll

1004

4.1.3465.0

HypervVhdHelper.dll

90

4.1.3465.0

DpmoVhdManager.dll

102

4.1.3465.0

HypervVhdManager.dll

145

4.1.3465.0

WSSCmdletsWrapper.exe

217

4.1.3465.0

SetupUtilv2.dll

668

4.1.3465.0

DpmBackup.exe

357

4.1.3465.0

DpmWriter.exe

610

4.1.3465.0

FSPathMerge.exe

286

4.1.3465.0

DpmWriterHelperPlugin.dll

568

4.1.3465.0

ExchangeWriterHelperPlugin.dll

905

4.1.3465.0

FileWriterHelperPlugin.dll

655

4.1.3465.0

GenericDatasourceWriterHelperPlugin.dll

817

4.1.3465.0

GenericNonVssDatasourceHelperPlugin.dll

789

4.1.3465.0

SpSearchWriterHelperPlugin.dll

677

4.1.3465.0

SQLWriterHelperPlugin.dll

1092

4.1.3465.0

VssRequestor.dll

382

4.1.3465.0

CMTE.dll

198

4.1.3465.0ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×