ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ดูทั้งงานที่มอบหมายที่กําลังจะมาถึงและที่เสร็จสมบูรณ์แล้วตามชั้นเรียน หรือดูงานที่มอบหมายในชั้นเรียนทั้งหมดของคุณ การเลือกงานที่มอบหมายจะทําให้คุณสามารถดูรายละเอียด ส่งงาน หรือดูคําติชมและคะแนนได้ คุณยังสามารถดูเกรดปัจจุบันของคุณตามชั้นเรียนได้

ดูและเรียงลำดับงานที่มอบหมายในหนึ่งชั้นเรียน

นําทางไปยังทีมชั้นเรียน แล้วเลือก งานที่มอบหมาย

เลือกแท็บงานที่มอบหมายเพื่อดูงานที่มอบหมายของคุณในชั้นเรียนหนึ่ง

เคล็ดลับ: ใช้แถบการค้นหาของคุณเพื่อค้นหางานที่มอบหมายตามคำสำคัญได้

งานที่มอบหมายที่กําลังจะมาถึง

ตามค่าเริ่มต้น งานที่มอบหมายที่คุณยังไม่ได้ส่งจะแสดงตามลําดับของวันครบกําหนดภายใต้แท็บ มอบหมายแล้ว เลือก โหลดก่อนหน้า และ โหลดเพิ่มเติม เพื่อเรียกดูรายการ งานที่มอบหมายที่คุณยังไม่ได้เปิดจะมีชื่อเรื่องที่เป็นตัวหนา งานที่มอบหมายล่าช้าจะมีคําเตือนเลยกําหนด

เลือกงานที่มอบหมายเพื่อดูรายละเอียด แนบทรัพยากร และส่งงาน

ดูงานมอบหมายของคุณและเลือกส่งงาน


สถานะงานที่มอบหมายที่กําลังจะมาถึง

  • ชื่องานที่มอบหมายและวันครบกําหนด—ก่อนวันครบกําหนด คุณยังไม่ได้ส่งงาน

  • เลยกําหนด —คุณยังไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายและเลยวันครบกําหนดแล้ว ซึ่งจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อนักการศึกษาของคุณยอมรับการส่งงานล่าช้าเท่านั้น

ดูงานที่ส่งแล้วและส่งคืนงานที่มอบหมาย

เลือกแท็บ เสร็จสมบูรณ์ เพื่อดูงานที่มอบหมายที่คุณส่ง งานที่มอบหมายที่คุณส่งจะมีเครื่องหมายถูก เปิดเพื่อดูคําติชมและคะแนนหลังจากที่นักการศึกษาของคุณได้ส่งคืนมาแล้ว นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกรูบิคที่แนบมาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนของคุณ

งานที่มอบหมายที่ส่งกลับ

สถานะงานที่มอบหมายที่เสร็จสมบูรณ์

เปิดงานที่มอบหมายที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะ

ไม่ส่งงาน

เลยวันครบกําหนดสําหรับงานที่มอบหมายนี้แล้ว และคุณไม่สามารถส่งงานได้อีกต่อไป

ส่งงานแล้ว            

ส่งงานที่มอบหมายนี้แล้ว คุณจะเห็นการประทับเวลาและวันที่ของงานที่ส่งล่าสุดของคุณ

ส่งคืน หรือ ส่งคืนสําหรับการตรวจทานแก้ไข

คุณจะเห็นการประทับเวลาและวันที่เมื่อนักการศึกษาของคุณส่งคืนงานที่มอบหมายให้คุณ ถ้างานที่มอบหมาย ถูกส่งคืนสําหรับการแก้ไข นักการศึกษาของคุณอาจต้องการให้คุณทําการแก้ไขและส่งงานที่มอบหมายอีกครั้ง

ส่งงานใหม่อีกครั้ง

คุณจะเห็นตัวเลือกนี้เมื่อนักการศึกษาส่งคืนงานที่มอบหมายให้คุณ แต่ยังคงยอมรับการส่ง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถส่งการแก้ไขใดๆ ที่ผู้สอนร้องขอได้

ยกเลิกการส่งงาน

นักการศึกษาของคุณยังไม่ได้ส่งคืนงานของคุณ และการส่งงานยังคงเปิดอยู่ ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณลืมใส่บางอย่างหรือต้องการอัปเดตงานของคุณก่อนที่จะส่งอีกครั้ง

ดูเกรดในชั้นเรียนเดียว

เมื่อต้องการดูเกรด ให้นําทางไปยังทีมชั้นเรียนแล้วเลือก เกรด

แอปเกรดจะเปิดในทีมชั้นเรียน

คุณจะเห็นงานที่มอบหมายทั้งหมดของคุณแสดงอยู่พร้อมวันครบกําหนดที่ใกล้ที่สุดที่ด้านบน ดูสถานะของคุณในงานที่มอบหมายแต่ละรายการ รวมถึงคะแนนที่คุณได้รับในงานที่มีการจัดเกรด งานที่มอบหมายที่ไม่มีคะแนนจะแสดงเป็น ส่งคืน หลังจากที่ผู้สอนของคุณได้ตรวจทานแล้ว

ดูงานที่มอบหมายในชั้นเรียนต่างๆ

เมื่อต้องการดูงานที่มอบหมายในชั้นเรียนทั้งหมดของคุณ ให้เลือกงานที่มอบหมาย จากแถบแอปของคุณ เลือกงานที่มอบหมายเพื่อเปิดหรือส่งงาน 

แอปงานที่มอบหมายในแถบแอป

  • เลือก โหลดก่อนหน้า หรือ โหลดเพิ่มเติม เพื่อโหลดงานที่มอบหมายเพิ่มเติม

  • เลือก มอบหมาย เพื่อดูงานที่คุณยังไม่ได้ส่ง และ เสร็จสมบูรณ์ เพื่อดูงานที่คุณมี

หมายเหตุ: ไม่เห็นงานที่มอบหมายเก่าใช่หรือไม่ นําทางไปยังทีมชั้นเรียนแต่ละทีมและเปิดงานที่มอบหมายเพื่อโหลดงานที่มอบหมายเพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติม

ส่งงานที่มอบหมาย

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×