ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ถ้าคุณพบปัญหาที่นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดบันทึกส่วนตัวของนักเรียนคนอื่นๆ ในสมุดบันทึกสําหรับชั้นเรียน อาจมีปัญหากับสิทธิ์ ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในMicrosoft Teams

ถ้าบทบาทของนักเรียนถูกเปลี่ยนจากสมาชิกเป็นเจ้าของในMicrosoft Teams พวกเขาจะสามารถเข้าถึงส่วนสมุดบันทึกสําหรับชั้นเรียนทั้งหมดในฐานะผู้ดูแลระบบได้ การเปลี่ยนบทบาทของนักเรียนกลับไปเป็นสมาชิกจะลบการเข้าถึงสมุดบันทึกอื่นๆ และสร้างพื้นที่ส่วนตัวใหม่สําหรับพวกเขา พวกเขาจะยังคงสามารถเข้าถึงพื้นที่การทํางานร่วมกันและไลบรารีเนื้อหา

เนื่องจากสมุดบันทึกสําหรับชั้นเรียนที่สร้างขึ้นใน Microsoft Teamsสืบทอดสิทธิ์จากทีมชั้นเรียน เราจึงไม่แนะนําให้เปลี่ยนสิทธิ์ของนักเรียนในทีมสําหรับชั้นเรียน

หมายเหตุ: สําหรับคําแนะนําด้าน IT เกี่ยวกับการโอนความเป็นเจ้าของสมุดบันทึกสําหรับชั้นเรียน ให้ทําตามคําแนะนําเหล่านี้ 

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×