ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บริการบริจาคเงินสดช่วยให้คุณใช้เครื่องมือการบริจาคเงินของคุณเอง เช่น บัตรเครดิต เพื่อบริจาค

ในโปรแกรม ให้Bing แลกใช้คะแนน Microsoft Rewards และ Microsoft บริจาคที่สอดคล้องกัน ในการบริจาคด้วยเงินสด คุณสามารถใช้เครื่องมือในการบริจาคเงินของคุณเองเพื่อบริจาคให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลการกุศลผ่านบริการของผู้รับผลประโยชน์ บริษัทอื่นที่อความสะดวกในการบริจาค Microsoft ไม่เกี่ยวข้องกับการบริจาคเงินสด

ไม่ได้ คุณสามารถใช้ลิงก์บริจาคเงินสดเพื่อบริจาคให้กับองค์กรไม่แสวงหาการกุศลที่คุณเลือกไว้เพื่อบริจาคคะแนนเท่านั้น

Microsoft ร่วมกับบริษัทอื่น ผู้รับผลประโยชน์ เพื่อเสนอรายชื่อองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนไว้มากกว่า 1 ล้านองค์กรทั่วโลก ผู้รับผลประโยชน์จะประเมินสิทธิ์ของแต่ละองค์กรด้วย Microsoft หรือ Benevity อาจเปลี่ยนแปลงรายชื่อองค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มีสิทธิ์ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเรา หากองค์กรไม่แสวงหาการกุศลถูกลบออกจากรายการสิทธิ์ การบริจาคที่จัดสรรไว้จะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังองค์กรไม่แสวงหาการกุศลอื่น

Microsoft ร่วมมือกับคู่ค้า Benevity เพื่ออความสะดวกในการบริจาคเงินสดโดยใช้เครื่องมือในการจ่ายเงินของคุณ การบริจาคเงินสดไปยังหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลการกุศลจะมอบให้กับ American Online Giving Fund (AOGF) องค์กรผู้บริจาคที่แนะนาโดยให้ข้อเสนอแนะว่าจะให้แก่องค์กรไม่แสวงหาผลที่ไม่แสวงหาผลไม่แสวงหาผล Microsoft ไม่ยอมรับ ส่ง หรือประมวลผลเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคใดๆ ที่คุณบริจาคผ่านผู้รับผลประโยชน์ไปยัง AOGF For the terms related to your donation with Benevity, see Benevity's Terms of Use.

การบริจาคของคุณจะได้รับการบริจาคให้กับผู้บริจาคที่ America Online Giving Foundation (AOGF) ผ่านทางบริการของ Benevity พร้อมข้อเสนอแนะว่าให้พวกเขามอบสิทธิ์ที่สอดคล้องกันให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลที่ตามมาที่คุณเลือก AOGF ในฐานะผู้รับบริจาคจะพิจารณาการแนะนําของคุณในการกําหนดการให้ AOGF ซึ่งเป็นผลมาจากการบริจาคของคุณ คุณไม่มีสิทธิ์ทางกฎหมายในการบังคับให้ AOGF เป็นผู้รับบริจาค เพื่อบริจาคตามข้อแนะนําดังกล่าว AOGF หรือ Benevity อาจเรียกเก็บเงินหรือหักภาษีค่าธรรมเนียมที่ส่งผลในองค์กรไม่แสวงหาผลสนุนที่คุณเลือกรับจํานวนเงินน้อยกว่าจํานวนเงินบริจาคของคุณ

ในบางสถานการณ์ การบริจาคอาจไม่สามารถส่งไปยังองค์กรไม่แสวงหาการกุศลได้ตามที่คุณขอ For the terms related to your donation with Benevity/AOGF, see Benevity's Terms of Use.

หากคุณใช้ลิงก์การบริจาคเงินสดที่มีให้ผ่านทางพอร์ทัล ให้บริจาคกับ Bing บริจาคให้กับ American Online Giving Foundation (AOGF) อาจสามารถหักเงินได้ โปรดร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีของคุณ เพื่อตรวจสอบว่าคุณสามารถหักเงินบริจาคเงินสดหรือไม่ โปรดดูอีเมลที่คุณได้รับจากผู้รับผลประโยชน์หลังจากที่คุณบริจาคเสร็จเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่ การบริจาคเงินสดโดยสมัครใจไม่สามารถขอคืนได้

Microsoft และ Benevity จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคเงินสด อย่างไรก็ตาม องค์กรไม่แสวงหาแสวงหาผลประโยชน์ที่คุณเลือกอาจได้รับจํานวนเงินที่ต่กว่าจํานวนเงินบริจาคเงินสดของคุณ การบริจาคเงินสดของคุณทั้งหมดจะมอบให้กับผู้บริจาคที่องค์กรบริจาคที่ America Online Giving Foundation (AOGF) พร้อมข้อแนะนนะที่พวกเขาให้องค์กรไม่แสวงหาผลสมารถเลือกได้ องค์กรไม่แสวงหาผลการกุศลที่คุณเลือกอาจถูกเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตหรือค่าธรรมเนียมการจัดการอื่นๆ โดย AOGF หรือ Benevity เป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการ Benevity ของ Nonprofit For the terms related to your donation with Benevity, see Benevity's Terms of Use.

ใบเสร็จบริจาคของคุณจะถูกส่งโดย Benevity หรือ America Online Giving Foundation (AOGF) ไปยังอีเมลแอดเดรสที่เชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณ อีเมลจะถูกส่งโดย Benevity หรือ AOGF ไม่ใช่โดย Microsoft

การจ่ายเงินอาจล้มเหลวเนื่องจากหลายสาเหตุ แต่โดยทั่วไปแล้วหมายความว่าบริษัทบัตรเครดิตปฏิเสธการจ่ายเงิน

ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ของ Microsoft จะมีผลบังคับใช้กับการใช้ส่วนติดต่อการบริจาคเงินสดและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับบริการของMicrosoft Donorและการใช้งานดังกล่าวอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft เงื่อนไข Benevity, Inc. ต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้กับการใช้บริการบริจาคเงินสดของคุณผ่าน Benevity, Inc., ข้อตกลงการใช้งานของBenevityและการใช้งานดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับนโยบายความเป็นส่วนตัวของBenevity

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×