ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้อธิบายการปรับปรุง 4475567 สำหรับ Microsoft SharePoint Foundation 2013 ในส่วนที่ถูกนำออกใช้ในวันที่ 13 สิงหาคม 2019

ปรับปรุงและการแก้ไขปัญหา

โปรแกรมปรับปรุงนี้เพิ่มจุดเข้าใช้งานในไซต์การดูแลจากศูนย์กลางของ SharePoint ซึ่งจะมีตัวเลือกสำหรับการโยกย้ายไปยัง SharePoint Online

หมายเหตุ เมื่อต้องการเปิดใช้งานการปรับปรุงเหล่านี้ คุณต้องการ ติดตั้งการปรับปรุง4475565 และ4475557ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน มีการปรับปรุงนี้

วิธีการดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุง

ศูนย์ดาวน์โหลด

โปรแกรมปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดด้วยตนเองและการติดตั้งจากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft เท่านั้น

การอ้างการปลอดไวรัส

Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อตรวจหาไวรัส โดยใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่มีการโพสต์แฟ้มนั้น ๆ มี แฟ้มเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลการปรับปรุง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องมีMicrosoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1ติดตั้งอยู่

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลไฟล์

ปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ของคุณปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

x64

ข้อมูลแฟ้ม wss x none.msp

ตัวบ่งชี้ไฟล์

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.5119.1000

1,087,056

18-Jul-2019

09:41

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

15.0.5119.1000

10,413,352

18-Jul-2019

09:42

ข้อมูลแฟ้ม wssmui สั้น us.msp

ตัวบ่งชี้ไฟล์

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Suitenav.css_1033

Suitenav.css_1033

Not applicable

9,468

18-Jul-2019

09:46

Suitenav.csst_1033

Suitenav.csst_1033

Not applicable

9,468

18-Jul-2019

09:46

Accreqctl.csst_1033

Accessrequestscontrol.css

Not applicable

2,747

18-Jul-2019

09:46

Accreqctl.css_1033

Accessrequestscontrol.css

Not applicable

2,747

18-Jul-2019

09:46

Aclinv.csst_1033

Aclinv.css

Not applicable

449

18-Jul-2019

09:46

Aclinv.css_1033

Aclinv.css

Not applicable

449

18-Jul-2019

09:46

Addgallery.globalization.resources.dll_1033

Addgallery.globalization.resources.dll

15.0.4420.1017

23,712

18-Jul-2019

09:46

Applcns.csst_1033

Applicensing.css

Not applicable

2,710

18-Jul-2019

09:46

Applcns.css_1033

Applicensing.css

Not applicable

2,710

18-Jul-2019

09:46

Ahapp.csst_1033

Autohostedapplicenses.css

Not applicable

1,023

18-Jul-2019

09:46

Ahapp.css_1033

Autohostedapplicenses.css

Not applicable

1,023

18-Jul-2019

09:46

Bform.debug.js_14_1033

Bform.debug.js

Not applicable

381,732

18-Jul-2019

09:46

Bform.js_14_1033

Bform.js

Not applicable

248,919

18-Jul-2019

09:46

Blog.css_14_1033

Blog.css

Not applicable

9,350

18-Jul-2019

09:46

Blog_v4t.css_14_1033

Blog.css

Not applicable

9,350

18-Jul-2019

09:46

Bpstd.asx_1033

Bpstd.aspx

Not applicable

3,287

18-Jul-2019

09:46

Bpstd.asx_14_1033

Bpstd.aspx

Not applicable

3,648

18-Jul-2019

09:46

Calendar.css_14_1033

Calendar.css

Not applicable

29,814

18-Jul-2019

09:46

Calendar_v4t.css_14_1033

Calendar.css

Not applicable

29,814

18-Jul-2019

09:46

Calendarv4.css_14_1033

Calendarv4.css

Not applicable

17,037

18-Jul-2019

09:46

Calendarv4_v4t.css_14_1033

Calendarv4.css

Not applicable

17,037

18-Jul-2019

09:46

Core.css_14_1033

Core.css

Not applicable

136,027

18-Jul-2019

09:46

Core.debug.js_14_1033

Core.debug.js

Not applicable

367,486

18-Jul-2019

09:46

Core.rsx_1033

Core.en-us.resx

Not applicable

490,005

18-Jul-2019

09:46

Core.js_0001_14_1033

Core.js

Not applicable

239,173

18-Jul-2019

09:46

Corev15.csst_1033

Corev15.css

Not applicable

323,273

18-Jul-2019

09:46

Corev15.css_1033

Corev15.css

Not applicable

323,273

18-Jul-2019

09:46

Corev15a.csst_1033

Corev15app.css

Not applicable

323,367

18-Jul-2019

09:46

Corev15a.css_1033

Corev15app.css

Not applicable

323,367

18-Jul-2019

09:46

Corev4.css_1033

Corev4.css

Not applicable

208,148

18-Jul-2019

09:46

Corev4.css_14_1033

Corev4.css

Not applicable

191,931

18-Jul-2019

09:46

Corev4_v4t.css_14_1033

Corev4.css

Not applicable

191,931

18-Jul-2019

09:46

Cnewdoc.css_1033

Createnewdocument.css

Not applicable

264

18-Jul-2019

09:46

Cnewdoc.css_14_1033

Createnewdocument.css

Not applicable

264

18-Jul-2019

09:46

Cui.css_1033

Cui.css

Not applicable

37,867

26-Jul-2019

14:20

Cui.css_14_1033

Cui.css

Not applicable

37,474

18-Jul-2019

09:46

Cui_v4t.css_14_1033

Cui.css

Not applicable

37,474

18-Jul-2019

09:46

Cuidark.css_1033

Cuidark.css

Not applicable

33,435

18-Jul-2019

09:46

Cuidark.css_14_1033

Cuidark.css

Not applicable

40,263

18-Jul-2019

09:46

Cuidark_v4t.css_14_1033

Cuidark.css

Not applicable

40,263

18-Jul-2019

09:46

Datepick.css_14_1033

Datepicker.css

Not applicable

7,484

18-Jul-2019

09:46

Datepick_v4t.css_14_1033

Datepickerv4.css

Not applicable

7,457

18-Jul-2019

09:46

Datepkv4.css_14_1033

Datepickerv4.css

Not applicable

7,457

18-Jul-2019

09:46

Desnprv.css_1033

Designpreview.css

Not applicable

1,620

18-Jul-2019

09:46

Ddashv15.csst_1033

Devdash.css

Not applicable

3,912

18-Jul-2019

09:46

Ddashv15.css_1033

Devdash.css

Not applicable

3,912

18-Jul-2019

09:46

Devdashstrings.debug.js_1033

Devdash_strings.debug.js

Not applicable

4,415

18-Jul-2019

09:46

Devdashstrings.js_1033

Devdash_strings.js

Not applicable

4,218

18-Jul-2019

09:46

Discthrd.css_14_1033

Discthread.css

Not applicable

1,929

18-Jul-2019

09:46

Discthrd_v4t.css_14_1033

Discthread.css

Not applicable

1,929

18-Jul-2019

09:46

Error.css_1033

Error.css

Not applicable

496

18-Jul-2019

09:46

Form.js_14_1033

Form.js

Not applicable

126,715

18-Jul-2019

09:46

Forms.css_1033

Forms.css

Not applicable

6,694

18-Jul-2019

09:46

Forms.css_14_1033

Forms.css

Not applicable

7,550

18-Jul-2019

09:46

Formst.css_1033

Forms.css

Not applicable

6,694

18-Jul-2019

09:46

Forms_v4t.css_14_1033

Forms.css

Not applicable

7,550

18-Jul-2019

09:46

Fpext.msg_1033

Fpext.msg

Not applicable

170,871

26-Jul-2019

14:20

Groupboard.css_14_1033

Groupboard.css

Not applicable

1,329

18-Jul-2019

09:46

Groupboard_v4t.css_14_1033

Groupboard.css

Not applicable

1,329

18-Jul-2019

09:46

Help.css_1033

Help.css

Not applicable

12,122

18-Jul-2019

09:46

Help.css_14_1033

Help.css

Not applicable

8,203

18-Jul-2019

09:46

Help_v4t.css_14_1033

Help.css

Not applicable

8,203

18-Jul-2019

09:46

Init.debug.js_14_1033

Init.debug.js

Not applicable

172,081

18-Jul-2019

09:46

Init.js_0001_14_1033

Init.js

Not applicable

117,563

18-Jul-2019

09:46

Languagepickercontrol.css_1033

Languagepickercontrol.css

Not applicable

1,456

18-Jul-2019

09:46

Layouts.css_1033

Layouts.css

Not applicable

21,623

18-Jul-2019

09:46

Layouts.css_14_1033

Layouts.css

Not applicable

25,350

18-Jul-2019

09:46

Layouts15t.css_1033

Layouts.css

Not applicable

21,623

18-Jul-2019

09:46

Layouts_v4t.css_14_1033

Layouts.css

Not applicable

25,350

18-Jul-2019

09:46

Mblrte.css_14_1033

Mblrte.css

Not applicable

40,117

18-Jul-2019

09:46

Mblrte_v4t.css_14_1033

Mblrte.css

Not applicable

40,117

18-Jul-2019

09:46

Menu.css_14_1033

Menu.css

Not applicable

3,040

18-Jul-2019

09:46

Menu_v4t.css_14_1033

Menu.css

Not applicable

3,040

18-Jul-2019

09:46

Menu21.css_14_1033

Menu-21.css

Not applicable

2,350

18-Jul-2019

09:46

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

22,152

18-Jul-2019

09:46

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

39,048

18-Jul-2019

09:46

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

15.0.4561.1000

21,696

18-Jul-2019

09:46

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

19,592

18-Jul-2019

09:46

Spmsg.dll_1033

Microsoft.sharepoint.msg.dll

15.0.4745.1000

226,024

18-Jul-2019

09:46

Spmsgp.dll_1033

Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

15.0.4745.1000

97,512

18-Jul-2019

09:46

Workflowactions_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

47,752

26-Jul-2019

14:20

Workflows_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,080

26-Jul-2019

14:20

Workflowservicesbase_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,632

26-Jul-2019

14:20

Minimalv4.css_1033

Minimalv4.css

Not applicable

29,133

18-Jul-2019

09:46

Minimalv4.css_14_1033

Minimalv4.css

Not applicable

28,798

18-Jul-2019

09:46

Minimalv4_v4t.css_14_1033

Minimalv4.css

Not applicable

28,798

18-Jul-2019

09:46

Moeerrorux.css_1033

Moeerrorux.css

Not applicable

3,527

26-Jul-2019

14:20

Mssmsg.dll_0001.1033

Mssmsg.dll

15.0.4937.1000

202,496

18-Jul-2019

09:46

Mws.css_14_1033

Mws.css

Not applicable

3,261

18-Jul-2019

09:46

Mws_v4t.css_14_1033

Mws.css

Not applicable

3,261

18-Jul-2019

09:46

Osfserver_llcc.resx_1033

Osfserver.en-us.resx

Not applicable

45,025

26-Jul-2019

14:20

Oslo.csst_1033

Oslo.css

Not applicable

326,829

18-Jul-2019

09:46

Oslo.css_1033

Oslo.css

Not applicable

326,829

18-Jul-2019

09:46

Osloapp.csst_1033

Osloapp.css

Not applicable

323,367

18-Jul-2019

09:46

Osloapp.css_1033

Osloapp.css

Not applicable

323,367

18-Jul-2019

09:46

Ows.debug.js_14_1033

Ows.debug.js

Not applicable

336,201

18-Jul-2019

09:46

Ows.js_14_1033

Ows.js

Not applicable

219,083

18-Jul-2019

09:46

Owsnocr.css_14_1033

Owsnocr.css

Not applicable

9,919

18-Jul-2019

09:46

Owsnocr_v4t.css_14_1033

Owsnocr.css

Not applicable

9,919

18-Jul-2019

09:46

Pickerscriptresources.resx_1033

Pickerscriptresources.en-us.resx

Not applicable

9,081

18-Jul-2019

09:46

Pickertree.css_14_1033

Pickertree.css

Not applicable

30,033

18-Jul-2019

09:46

Picktree.css_1033

Pickertree.css

Not applicable

26,520

18-Jul-2019

09:46

Pptmpl.pptx_1033

Pptmpl.pptx

Not applicable

27,588

18-Jul-2019

09:46

Isswfresources_llcc.resx_1033

Resources.en-us.resx

Not applicable

2,072

18-Jul-2019

09:46

Search.css.1033

Search.css

Not applicable

45,443

18-Jul-2019

09:46

Searchthemable.css.1033

Search.css

Not applicable

45,443

18-Jul-2019

09:46

Searchv15.css.1033

Searchv15.css

Not applicable

57,657

18-Jul-2019

09:46

Searchv15themable.css.1033

Searchv15.css

Not applicable

57,657

18-Jul-2019

09:46

Sharepoint.cachemanifest_1033

Sharepoint.cachemanifest

Not applicable

867

18-Jul-2019

09:46

Sp.datetimeutil.res.resx_1033

Sp.datetimeutil.res.en-us.resx

Not applicable

5,825

18-Jul-2019

09:46

Sp.jsgrid.res.resx_1033

Sp.jsgrid.res.en-us.resx

Not applicable

16,415

18-Jul-2019

09:46

Sp.res.resx_1033

Sp.res.en-us.resx

Not applicable

73,515

18-Jul-2019

09:46

Sp.runtimeres.debug.js_1033

Sp.runtimeres.debug.js

Not applicable

6,397

18-Jul-2019

09:46

Sp.runtimeres.js_1033

Sp.runtimeres.js

Not applicable

6,097

18-Jul-2019

09:46

Spadminlcid.rsx_1033

Spadmin.en-us.resx

Not applicable

359,899

18-Jul-2019

09:46

Spstd1.asx_0001_1033

Spstd1.aspx

Not applicable

2,889

18-Jul-2019

09:46

Spstd1.asx_0001_14_1033

Spstd1.aspx

Not applicable

3,870

18-Jul-2019

09:46

Spstd2.asx_0001_1033

Spstd2.aspx

Not applicable

3,744

18-Jul-2019

09:46

Spstd2.asx_0001_14_1033

Spstd2.aspx

Not applicable

4,725

18-Jul-2019

09:46

Spstd3.asx_1033

Spstd3.aspx

Not applicable

3,317

18-Jul-2019

09:46

Spstd3.asx_14_1033

Spstd3.aspx

Not applicable

4,298

18-Jul-2019

09:46

Spstd4.asx_1033

Spstd4.aspx

Not applicable

3,319

18-Jul-2019

09:46

Spstd4.asx_14_1033

Spstd4.aspx

Not applicable

4,300

18-Jul-2019

09:46

Spstd5.asx_1033

Spstd5.aspx

Not applicable

4,476

18-Jul-2019

09:46

Spstd5.asx_14_1033

Spstd5.aspx

Not applicable

5,457

18-Jul-2019

09:46

Spstd6.asx_1033

Spstd6.aspx

Not applicable

4,385

18-Jul-2019

09:46

Spstd6.asx_14_1033

Spstd6.aspx

Not applicable

5,366

18-Jul-2019

09:46

Spstd7.asx_1033

Spstd7.aspx

Not applicable

4,394

18-Jul-2019

09:46

Spstd7.asx_14_1033

Spstd7.aspx

Not applicable

5,375

18-Jul-2019

09:46

Spstd8.asx_1033

Spstd8.aspx

Not applicable

4,346

18-Jul-2019

09:46

Spstd8.asx_14_1033

Spstd8.aspx

Not applicable

5,327

18-Jul-2019

09:46

Storfrnt.css_1033

Storefront.css

Not applicable

13,204

18-Jul-2019

09:46

Storfrntt.css_1033

Storefront.css

Not applicable

13,204

18-Jul-2019

09:46

Stsinitstrings.debug.js_1033

Sts_initstrings.debug.js

Not applicable

17,093

18-Jul-2019

09:46

Stsinitstrings.js_1033

Sts_initstrings.js

Not applicable

16,478

18-Jul-2019

09:46

Stsstrings.debug.js_1033

Sts_strings.debug.js

Not applicable

116,712

18-Jul-2019

09:46

Stsstrings.js_1033

Sts_strings.js

Not applicable

113,228

18-Jul-2019

09:46

Survey.csst_1033

Survey.css

Not applicable

1,827

18-Jul-2019

09:46

Survey.css_1033

Survey.css

Not applicable

1,827

18-Jul-2019

09:46

Survey.css_14_1033

Survey.css

Not applicable

2,477

18-Jul-2019

09:46

Survey_v4t.css_14_1033

Survey.css

Not applicable

2,477

18-Jul-2019

09:46

Tapplcns.css_1033

Ta_applicensing.css

Not applicable

3,024

18-Jul-2019

09:46

Themedlocalizedforgroundimages.csst_1033

Themedlocalizedforegroundimages.css

Not applicable

742

18-Jul-2019

09:46

Themev4.css_1033

Themev4.css

Not applicable

2,407

18-Jul-2019

09:46

Themev4_v4t.css_14_1033

Themev4.css

Not applicable

2,407

18-Jul-2019

09:46

Timeline.csst_1033

Timeline.css

Not applicable

30,413

18-Jul-2019

09:46

Timeline.css_1033

Timeline.css

Not applicable

30,413

18-Jul-2019

09:46

Wdtmpl.dotx_1033

Wdtmpl.dotx

Not applicable

11,107

18-Jul-2019

09:46

Wiki.css_14_1033

Wiki.css

Not applicable

1,159

18-Jul-2019

09:46

Wiki_v4t.css_14_1033

Wiki.css

Not applicable

1,159

18-Jul-2019

09:46

Wpedtmde.css_14_1033

Wpeditmode.css

Not applicable

18,949

18-Jul-2019

09:46

Wpeditv4.csst_1033

Wpeditmodev4.css

Not applicable

11,171

18-Jul-2019

09:46

Wpeditv4.css_1033

Wpeditmodev4.css

Not applicable

11,171

18-Jul-2019

09:46

Wpedmdv4.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

Not applicable

17,596

18-Jul-2019

09:46

Wpedmdv4_v4t.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

Not applicable

17,596

18-Jul-2019

09:46

Wsetupui.dll_1033

Wsetupui.dll

15.0.4561.1000

68,800

18-Jul-2019

09:46

Wshellui.mst_1033

Wshellui.mst

Not applicable

16,896

18-Jul-2019

09:46

Wss.actions_1033

Wss.actions

Not applicable

94,857

18-Jul-2019

09:46

Wsslcid.rsx_1033

Wss.en-us.resx

Not applicable

723,698

18-Jul-2019

09:46

Wssmanifest.man_1033

Wssmanifest.man

Not applicable

676,101

18-Jul-2019

09:46

อ้างอิง

เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคำศัพท์เฉพาะทางที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft การTechCenter ระบบ Officeประกอบด้วยการจัดการโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับรุ่น Office ทั้งหมด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×