ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

สรุป

SPED Reinfคือรายงานงบภาษีใหม่ที่รวบรวม จากบราซิลภายในรายได้การบริการ (RFB) และสังคม หลายชิ้นส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการหักณที่จ่าย และข้อมูลภาษีอื่น ๆ ที่น่าสนใจ (ในโปรตุเกสในบราซิล Reinf หมายถึง "Retenções e Fiscais Outras Informações") คำสั่งประกอบด้วยชุดของเหตุการณ์ที่ต้องจัดส่งในเค้าโครงเฉพาะ ผ่านระบบจัดทำบัญชีดิจิทัลสาธารณะ (SPED), โดยใช้คำถูกต้องใบรับรองดิจิทัลซึ่งออก โดยเอนทิตีที่ไม่มีรับรอง โดยลูก(โครงสร้างพื้นฐานคีย์สาธารณะของบราซิล ICP-Brasil) คำสั่งจะถือว่าถูกต้องหลังจากมียืนยันใบรับสินค้า และเนื้อหาของแฟ้มจะถูกตรวจสอบ

SPED-Reinf ถูกสร้างขึ้นสำหรับการประเมินภาษีของรัฐที่จะหัก ประสงค์สังคมและภาษีเงินได้ สำหรับกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับแรงงาน ตัวอย่างของกิจกรรมเหล่านี้รวมถึงเอกสารทางการเงิน การชำระเงิน และเหตุการณ์อื่น ๆ

การสร้างเหตุการณ์ SPED Reinf ผ่านโมดูสมุดการเงินสนับสนุนของ Microsoft Dynamics และSIIรายงานกรอบการทำงานของเครื่องบันทึกเงินสด ดังนั้น ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อความ XML สำหรับทุกเหตุการณ์ที่ต้องใช้ โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีได้

ขอบเขต

 • รุ่น SPED Reinf สนับสนุน: 1.3

 • ได้รับการสนับสนุน Microsoft Dynamics เวอร์ชัน: R3 2012 ของ AX Dynamics Microsoft, Dynamics 365 Microsoft สำหรับการเงินและการดำเนินงาน

 • การรวมสมุดการเงินของ Microsoft Dynamics AX 2009 ไม่ได้รับการสนับสนุน

 • ทนายความพลังงานอิเล็กทรอนิกส์ (procuração eletronica) ไม่ได้รับการสนับสนุน

ตารางของเหตุการณ์

เหตุการณ์

คำอธิบาย

ชนิดเหตุการณ์

ได้รับการสนับสนุนใน Microsoft Dynamics AX

ข้อคิดเห็น

R-1000

ข้อมูลตัวผู้เสียภาษี

เริ่มต้น

ใช่

 • การสนับสนุนสำหรับผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล

 • ผู้เสียภาษีที่สอดคล้องกับ SPED ECD ได้รับการสนับสนุน

 • ไม่มีการสนับสนุนสำหรับผู้เสียภาษีเป็นแผนกสาธารณะ

R-1070

ตารางการดูแลและ lawsuits

เมื่อกระบวนใดในตำแหน่ง

ใช่

R-2010

หักสังคม - บริการที่ซื้อมา

เหตุการณ์เป็นครั้งคราว

ใช่

 • ไม่มีการสนับสนุนสำหรับผู้ซื้อทางการเงินที่ตั้งเป็นการสร้างรหัสบังคับแพ่ง (ซึ่งต้องใช้ CNO แทน CNPJ)

 • ไม่มีการสนับสนุนสำหรับบริการที่กำหนดไว้ในโครงการที่มีการสร้างรหัสบังคับแพ่ง

R-2020

หักสังคม - ให้บริการ

เหตุการณ์เป็นครั้งคราว

ใช่

 • ไม่มีการสนับสนุนสำหรับ takers บริการ (ลูกค้า) เป็นการสร้างรหัสบังคับแพ่ง (ซึ่งต้องใช้ CNO แทน CNPJ)

 • ไม่มีการสนับสนุนสำหรับบริการ takers ในโครงการที่มีการสร้างรหัสบังคับแพ่ง

R-2030

ยอดเงินที่ได้รับ โดยสมาคมกีฬา

เหตุการณ์เป็นครั้งคราว

ไม่ใช่

R-2040

ยอดเงินที่จ่ายให้แก่ความสัมพันธ์ของสปอร์ต

เหตุการณ์เป็นครั้งคราว

ไม่ใช่

R-2050

การค้าของผลิต rural โดยนิติบุคคล rural หรือ agribusiness

เหตุการณ์เป็นครั้งคราว

ไม่ใช่

R-2060

จัดสรรสังคมเหนือรายได้รวม - CPRB

เหตุการณ์เป็นครั้งคราว

ใช่

 • ไม่มีการสนับสนุนสำหรับ CPRB การประเมินภาษีจากการดำเนินการขายปลีก

 • การจัดทำบัญชีด้วยตนเองของการชำระเงินสำหรับการชำระเงินของยอดเงิน CPRB ที่ครบกำหนด

 • CPRB ที่ครบกำหนดชำระเงินอยู่นอกขอบเขต

R-2070

ระงับการชำระเงิน (IR, CSLL, PIS, cofins คืนเป็นงวด ๆ)

เหตุการณ์เป็นครั้งคราว

ไม่ใช่

เหตุการณ์นี้จะรวมอยู่ในรุ่นถัดไปเป็นลักษณะการทำงานแยกต่างหาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูREINF Sped - เหตุการณ์ R-2070บนไซต์บริการวัฏจักร Dynamics ของ Microsoft (LCS)

R-2098

เปิดกิจกรรมเป็นครั้งคราว

เหตุการณ์เป็นครั้งคราว

ใช่

R-2099

ปิดกิจกรรมเป็นครั้งคราว

เหตุการณ์เป็นครั้งคราว

ใช่

R-3010

รายได้ spectacle กีฬา

เหตุการณ์ที่ไม่ใช่ประจำงวด

ไม่ใช่

R-5001

ฐานการคำนวณภาษีรวม โดยตัวผู้เสียภาษี

เหตุการณ์ที่ไม่ใช่ประจำงวด

ไม่ใช่

R-5011

ยอดเงินฐานและภาษีรวม

เหตุการณ์ที่ไม่ใช่ประจำงวด

ไม่ใช่

เหตุการณ์นี้จะรวมอยู่ในรุ่นถัดไปเป็นโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แยกต่างหาก

R-9000

การลบเหตุการณ์

เหตุการณ์ที่ไม่ใช่ประจำงวด

ใช่

โครงสร้างเหตุการณ์

ตัวผู้เสียภาษีต้องออกใช้เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องตามที่แสดงไว้ในไดอะแกรมขั้นตอนต่อไปนี้ ข้อมูลที่อยู่ในเหตุการณ์ R-1000 "ตารางข้อมูลตัวผู้เสียภาษี" และเหตุการณ์ R-1070 "การบริหารระบบและกระบวนการสมมติ" (เมื่อเหตุการณ์นี้จะใช้ได้), จำเป็นต้องมีก่อนที่ตัวผู้เสียภาษีสามารถออกเหตุการณ์อื่นเป็นครั้งคราวและที่ไม่ใช่ประจำงวด เหตุการณ์ R-3010 "สปอร์ต spectacle รายได้"

โครงสร้างเหตุการณ์ Reinf SPED

การตั้งค่า Reinf SPED

ส่วนนี้อธิบายถึงข้อกำหนดเบื้องต้นที่ต้องอยู่ในสถานที่ก่อนที่คุณเริ่มการทำงาน

บริการรายงาน

ก่อนที่คุณสามารถออกเหตุการณ์ SPED Reinf XML ไซต์ของรัฐบาล คุณต้องลงทะเบียนการบริการที่จะใช้ในการแสดงแต่ละเหตุการณ์ คุณต้องดำเนินการกำหนดค่านี้เมื่อต้องการระบุ URL ที่จะใช้สำหรับการสื่อสารและเค้าร่างที่ใช้สำหรับแต่ละเหตุการณ์

 1. ไปที่สมุดการเงิน > สมุดการเงิน > การตั้งค่า > SPED Reinf > บริการรายงาน ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คุณต้องเพิ่มการบริการที่จะใช้ในการส่งไฟล์ XML บริการในรายการต่อไปนี้แสดงถึงเหตุการณ์ได้รับการสนับสนุน:

  • เหตุการณ์ในกระบวนการดูแลหรือ Judicial = > เหตุการณ์ R-1070

  • ขอรับบริการเหตุการณ์ = > R-2010 เหตุการณ์และเหตุการณ์ R-9000 "การลบเหตุการณ์"

  • แสดงเหตุการณ์บริการ = > R-2020 เหตุการณ์และเหตุการณ์ R-9000 "การลบเหตุการณ์"

  • เหตุการณ์ข้อมูลผู้ชำระภาษี = > เหตุการณ์ R-1010

  • การประเมินของ INSS CPRB = > R-2060 เหตุการณ์และเหตุการณ์ R-9000 "การลบเหตุการณ์" การตั้งค่าคอนฟิกนี้เป็นข้อมูลบังคับเมื่อบริษัทได้นำการประเมินชนิดนี้ มิฉะนั้น บริการควรไม่สามารถกำหนดค่า

  • เหตุการณ์การปิดบัญชี = > เหตุการณ์ R-2098, "Reopening ของเหตุการณ์เป็นครั้งคราว และเหตุการณ์ R-2099 "ปิดกิจกรรมเป็นครั้งคราว"

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิกสร้าง

 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา ในฟิลด์ชนิดเลือกชนิดของบริการรายงาน ขึ้นอยู่กับคำอธิบายของบริการอยู่ในขั้นตอนที่ 1

หมายเหตุ:ถึงแม้ว่าบริการชนิดอื่น ๆ จะพร้อมใช้งานสำหรับการเลือกในการตั้งค่าคอนฟิก ยังไม่สามารถใช้ได้กับ SPED Reinf ระบุไว้เนื่องจากยังมีใช้เครื่องมือสำหรับคุณลักษณะการแปลอื่นในประเทศหรือภูมิภาคอื่น

 1. ในฟิลด์อยู่อินเทอร์เน็ตพิมพ์ URL ที่จะใช้ในการส่งผ่านแฟ้ม XML ทั้งนี้ควรอยู่URL สำหรับบริการเว็บที่จะใช้สำหรับการจัดส่งชุดงาน

https://preprodefdreinf.receita.fazenda.gov.br/WsREINF/RecepcaoLoteReinf.svc

ก่อนที่คุณป้อน URL ตรวจสอบว่า อยู่ที่แสดงไว้ที่นี่สามารถใช้ได้

 1. บนแท็บเค้าร่างเลือกเหตุการณ์จัดรูปแบบและแบบแผนเอกสารที่จะใช้ในการส่งเหตุการณ์

 2. คลิกสร้าง

 3. ในฟิลด์รูปแบบเลือกเหตุการณ์การจัดรูปแบบ จากนั้นคุณสามารถนำเข้า schema ที่จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและการจัดส่ง นอกจากนี้คุณยังสามารถดูเค้าร่างที่นำเข้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ แฟ้ม schema (.xsd) จะพร้อมใช้งานบนไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษี SPED

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายหลักเพื่อเปิดใช้งานแบบแผนเป็นหลัก

Reinf sped - บริการรายงาน

หมายเหตุ: รายการเค้าร่างรูปแบบเพิ่มเติมจำเป็นในแต่ละชนิดการบริการ เนื่องจาก schema เดิมมีที่อ้างอิงในแบบแผนxmldsig schema.xsd หลัก 

ใบรับรอง

ใบรับรองที่เชื่อถือได้ต้องกำหนดค่า และใช้ Microsoft Dynamics AX เนื่องจาก โดยไม่คำนึงถึงลายเซ็นอื่น ๆ Reinf SPED ควรเสมอถูกเซ็นชื่อ โดยใบรับรอง e CNPJ ที่ได้รับอนุญาตจากเอนทิตี ICP บราซิล ใบรับรองนี้ควรตรงกับตัวเลขแปดแรกของที่ตั้งทางการเงินของราก CNPJ เนื่องจากรายงานนี้ออก โดยรากที่ตั้งทางการเงินและที่ตั้งทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

 1. ไปที่สมุดการเงิน > สมุดการเงิน > การตั้งค่า > SPED Reinf > วัตถุประสงค์ใบรับรอง

 2. คลิกสร้างและสร้างวัตถุประสงค์ของใบรับรอง

 3. ไปที่ใบรับรองเพื่อป้อนใบรับรองที่จะใช้เพื่อจัดส่งเหตุการณ์ XML

 4. คลิกสร้างและเลือกวัตถุประสงค์ของใบรับรองที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้

 5. เลือกชนิด ตัวเลือกต่อไปนี้จะพร้อมใช้งาน:

  • บริษัท– ใบรับรองจะใช้สำหรับบริษัท

  • ผู้ใช้– ใบรับรองจะใช้กับผู้ใช้ที่ระบุ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณต้องเลือก id ผู้ใช้

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ใช้งานอยู่

 6. เลือกใบรับรอง ใบรับรองนี้ต้องถูกติดตั้งในสภาพแวดล้อมของคอมพิวเตอร์

ชนิดการบริการ

ตารางชนิดการบริการแทนตาราง 06 ที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีกำหนดไว้ในการจัดประเภทการบริการที่ได้รับมาจากการกำหนดค่าแรง สำหรับรายละเอียดของรายการค่าที่มีอยู่ ดูเว็บไซต์ SPED

 1. ไปที่สมุดการเงิน > การตั้งค่า > SPED Reinf > บริการชนิด

 2. คลิกสร้างเพื่อป้อนรหัสการจัดประเภทที่กำหนด โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี ป้อนคำอธิบายได้ด้วย

หลังจากที่มีสร้างรายการของชนิดของการบริการ ชนิดของบริการต้องกำหนดให้กับรหัสการบริการ ไปที่บริหารสินค้าคงคลัง > การตั้งค่า > ข้อมูลทางการเงิน > รหัสการบริการและกำหนดชนิดของการบริการที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบริการ

รหัสการจัดประเภทของภาษี

ไปที่สมุดการเงิน > การตั้งค่า > SPED Reinf > จัดประเภทภาษีเพื่อป้อนชนิดของการจัดประเภทที่พร้อมใช้งาน

ข้อมูลนี้ถูกกำหนดให้กับองค์กรทางการเงินที่สมุดการเงิน > การตั้งค่า > องค์กรทางการเงิน > ทั่วไป

หยุดการทำงานคำอธิบายรหัส

ไปเพื่อสมุดการเงิน > การตั้งค่า > รหัสหยุดการทำงานคำอธิบายเพื่อตั้งค่ารหัสที่ใช้ในเหตุการณ์ R-1070 เมื่อดำเนินการระงับการหักณที่จ่ายที่นำไปใช้ รหัสเหล่านี้จะถูกกำหนดในสมุดการเงิน > งานประจำงวด > SPED Reinf > ดูแลและกระบวนการสมมติ

พารามิเตอร์สมุดการเงิน

ไปไปสมุดการเงิน > การตั้งค่า > พารามิเตอร์สมุดการเงินเพื่อตั้งค่าลำดับหมายเลขสำหรับเหตุการณ์ R-2010 และ R-2020

ลำดับหมายเลข Reinf sped

หมายเหตุ: ถ้าลำดับหมายเลขที่ไม่ได้เตรียมใช้งานในระหว่างการตั้งค่ารายการตรวจสอบสำหรับการติดตั้ง KB คุณสามารถสร้างได้จากตัวช่วยสร้างไปยังจัดการองค์กร > ทั่วไป > ลำดับหมายเลข > ลำดับหมายเลข > สร้างได้ คุณจะได้สามารถกำหนดค่าหมายเลขลำดับที่เกี่ยวข้อง

เหตุการณ์ Reinf SPED

ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับผ่านทาง SPED Reinf เกี่ยวกับภาษีและการจัดสรรในรอบระยะเวลาประเมินที่กำหนดเรียกว่า "การย้าย" ดังนั้น แต่ละการย้ายสามารถประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งเหตุการณ์

เมื่อต้องการปิดการส่งเหตุการณ์ประจำงวดสำหรับการเคลื่อนที่ที่กำหนดในรอบระยะเวลาประเมินที่กำหนด คุณต้องส่งเหตุการณ์ R-2099 "ปิดกิจกรรมเป็นครั้งคราว" หลังจากที่เหตุการณ์ปิดมีการประมวลผล และตรวจสอบ โปรแกรมจะเปรียบเทียบ ยอมรับเหตุการณ์ปิด finalizes ผลรวมของฐานการคำนวณที่รวมอยู่ในการเคลื่อนไหว เครดิตภาษีสามารถคำนวณได้แล้ว และ เอกสารเรียกเก็บเงินรายได้ของรัฐ (de Documento de Arrecadaçäo DARF Receitas Federais, ) สามารถสร้างขึ้นสำหรับคอลเลกชันของภาษีและเงินสมทบที่ค้างชำระจะได้

ทุกครั้งที่ต้องถูกส่งเป็น rectification หรือเหตุการณ์ใหม่สำหรับการเคลื่อนย้ายที่ได้ปิดแล้ว การย้ายต้องสามารถเปิดอีกครั้ง โดยส่งเหตุการณ์ R-2098, "Reopening ของเหตุการณ์เป็นครั้งคราว" หลังจากการเคลื่อนที่จะเปิดใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณต้องส่งเหตุการณ์ปิดใหม่

เมื่อไม่มีการย้ายภายในรอบระยะเวลาการประเมิน

สถานการณ์ที่ "ไม่มีการย้าย" สำหรับตัวผู้เสียภาษีจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อไม่มีข้อมูลเพื่อส่งไปยังกลุ่มเหตุการณ์ประจำงวดจากเหตุการณ์ R-2010 เหตุการณ์ R-2070 ในกรณีนี้ เหตุการณ์ R-2099 "ปิดเหตุการณ์เป็นครั้งคราว ซึ่งจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการปิดประกาศกระบวนการที่ไม่ใช่เกิดขึ้นของธุรกรรมในรอบระยะเวลาประเมินแรกของปีเมื่อเกิดสถานการณ์นี้ขึ้น ถ้าสถานการณ์ที่ "ไม่มีการย้าย" ยังคงอยู่ในปีต่อไปนี้ ตัวผู้เสียภาษีต้องทำซ้ำขั้นตอนนี้ในเดือนมกราคมของทุกปี

ได้รับโพรโทคอล

โพรโทคอลรับยืนยันว่า ข้อมูลที่ถูกส่งเรียบร้อยแล้วจัดส่ง และตรวจสอบเพื่อ SPED Reinf โพรโทคอลในการรับสินค้าเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับ rectifying หรือลบเหตุการณ์ที่กำหนด เมื่อ rectification และการลบได้

ทุกเหตุการณ์ที่มีส่งมีโพรโทคอลที่ได้รับ เมื่อคุณต้องการ rectify เหตุการณ์ที่กำหนด คุณต้องป้อนหมายเลขของโพรโทคอลในการรับของที่

ไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่มีเก็บโปรโตคอลรับในฐานข้อมูลของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม เป็นการป้องกันไว้ก่อน สิ่งสำคัญคือว่า ตัวผู้เสียภาษีที่เก็บได้ เนื่องจากจะมีการพิสูจน์ว่า ข้อผูกมัดภาษีพิเศษที่ถูกส่ง และดำเนินการ

หมายเหตุ: โพรโทคอลในการจัดส่งเป็นข้อมูลชั่วคราวที่ให้พิสูจน์ ว่าเหตุการณ์มีการส่งผ่าน และจะสามารถประมวลผลการตรวจสอบที่เหมาะสม โพรโทคอลในการจัดส่งไม่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับข้อผูกมัดแบบพิเศษ

การแก้ไขและการ rectification

ขั้นตอนสำหรับการแก้ไขข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง SPED Reinf เกิดขึ้นเฉพาะในเหตุการณ์ R-1000 "ตารางข้อมูลตัวผู้เสียภาษี" และ R-1070 "ดูแลและ lawsuits ตาราง"

ในกรณีอื่นที่ต้องแก้ไขข้อมูลที่ถูกส่ง rectification หรือลบขั้นตอนต้องไม่ซ้ำกัน

การลบเหตุการณ์

ไม่รวมเหตุการณ์ที่ได้รับการอนุมัติ โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี แต่ยังจัดส่งไม่ถูกต้อง คุณต้องส่งเหตุการณ์ R-9000 "การลบเหตุการณ์" คุณต้องระบุเหตุการณ์ที่จะแยกออก โดยการกรอกข้อมูลในแท็กชนิดเหตุการณ์(TpEvento) นอกจากนี้ ในฟิลด์หมายเลขการรับเหตุการณ์(NRRECEVT) คุณต้องระบุหมายเลขโพรโทคอลใบเสร็จของแฟ้มที่ถูกส่ง และที่ต้องถูกลบ

ลายเซ็นดิจิทัล

ต้องออกใบรับรองดิจิทัลที่ใช้ในการ SPED Reinf โดยใบรับรองที่ไม่มีรับรอง โดยบราซิลสาธารณะคีย์โครงสร้างพื้นฐาน (ICP บราซิล)

ใบรับรองดิจิทัลต้องอยู่ในลำดับ "A" ใบรับรองสามารถเป็นสมาชิกของชุดข้อมูลสองชุด "A" และ "s โปรด" ชุด "A" กลุ่มใบรับรองลายเซ็นดิจิทัลที่ใช้สำหรับการยืนยันข้อมูลประจำตัวเว็บบนอีเมล เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Vpn), และเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์กับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ลำดับ "S" กลุ่มใบรับรองความลับที่จะใช้ในการเข้ารหัสเอกสาร ฐานข้อมูล ข้อความ และอื่น ๆ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ

ใบรับรองดิจิทัลต้องเป็นชนิด "A1" หรือ "A3" ใบรับรองดิจิทัลของชนิด "A1" เก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ ใบรับรองดิจิทัลของชนิด "A3" จะถูกเก็บในเข้ามายุ่งความต้านทานต่ออุปกรณ์แบบพกพา เช่นสมาร์ทการ์ด หรือโทเค็น ที่ประกอบด้วยชิสามารถทำลายเซ็นดิจิทัล อุปกรณ์ชนิดนี้มีความปลอดภัย ค่อนเนื่องจากการดำเนินการทั้งหมดดำเนินการ โดยชิพบนอุปกรณ์ และไม่มีการเข้าถึงคีย์ส่วนตัวของใบรับรองดิจิทัลภายนอกที่ไม่มีอยู่

ต้องใช้ใบรับรองดิจิทัลในเวลาที่แตกต่างกันสอง:

 • สำหรับการจัดส่ง: ก่อนเริ่มต้นการร้องขอสำหรับการจัดส่งการ SPED Reinf ของผู้ร้องขอใบรับรองดิจิทัลจะใช้เพื่อช่วยในการรับประกันความปลอดภัยของปริมาณการใช้งานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต สำหรับใบรับรองดิจิทัลจะยอมรับเป็นผู้นำส่งฟังก์ชัน นั้นต้องเป็นชนิดอี CNPJ

 • สำหรับการลงนามเอกสาร: เหตุการณ์สามารถสร้างขึ้น โดยตั้งใด ๆ ทางการเงินของนิติบุคคล หรือของพร็อกซีได้ อย่างไรก็ตาม สมาชิกดิจิทัลของพวกเขาต้องอยู่ในที่ตั้งทางการเงินหลัก (ศูนย์ควบคุม) หรือของตัวแทนตามกฎหมาย หรือทนายความเท่าที่ได้รับโดยใช้พร็อกซีอิเล็กทรอนิกส์ และที่ไม่ใช่ทางอิเล็กทรอนิกส์

ต้องใช้ใบรับรองดิจิทัลที่ใช้ในการเซ็นชื่อเหตุการณ์ที่จะส่งให้ SPED Reinf สำหรับฟังก์ชันลายเซ็นดิจิทัลเกี่ยวข้องกับนโยบายใบรับรอง

เหตุการณ์ใน SPED-Reinf ต้องถูกส่ง โดยใช้ใบรับรองดิจิทัลที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม จะมีกำหนดข้อยกเว้นสำหรับขนาดเล็ก และ micro ธุรกิจ (ฉันและ EPP) ที่พอดีกับเงื่อนไขอย่างง่าย Nacional และที่มีพนักงานถึง 7 ธุรกิจเหล่านี้สามารถส่งเหตุการณ์ของตนเองผ่านทางรหัสการเข้าถึง

ขั้นตอนการทำงาน

 1. ใช้บริการรายงานเพื่อสร้างเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบแบบแผนจะเรียกใช้ก่อนที่จะจัดส่ง

 2. ส่งเหตุการณ์หรือชุดของเหตุการณ์โดยใช้บริการรายงาน

 3. หน่วยงานจัดเก็บภาษีบริการ (WS) เว็บได้รับชุดงาน และตรวจสอบเนื้อหา

 4. หน่วยงานจัดเก็บภาษีของ WS ส่งกลับค่าผลลัพธ์ของการประมวลผล ถ้าเหตุการณ์ได้รับเรียบร้อยแล้ว โพรโทคอลรับสินค้าจะถูกส่งกลับ มิฉะนั้น ข้อผิดพลาดถูกส่งกลับ ในกรณีนี้ ตัวผู้เสียภาษีสามารถจัดการข้อผิดพลาด และเหตุการณ์ผ่านชุดใหม่ส่งใหม่

เวิร์กโฟลว์ Reinf sped

รายงานการลงทะเบียน

เหตุการณ์ที่จะถูกส่งไปยังหน่วยงานจัดเก็บภาษีเป็นไปตามระบบสำหรับทันทีส่วนสำรองของข้อมูล (Sistema de Suministro Inmediato de Información, SII) SSI ช่วยให้ความสัมพันธ์แบบสองทิศทาง อัตโนมัติ และเกิดระหว่างเว็บเซอร์วิสของรัฐบาลและตัวผู้เสียภาษี

เหตุการณ์ทั้งหมดที่มีจัดการ และควบคุมได้ในสมุดการเงิน > งานประจำงวด > SPED Reinf > รายงานการลงทะเบียน

เครื่องบันทึกเงินสดรายงาน Reinf sped

คำอธิบายของเขตข้อมูล

ชื่อเขตข้อมูล

คำอธิบายฟิลด์

ชนิด

ชนิดของเหตุการณ์ที่จะรวม ค่าของฟิลด์นี้โดยอัตโนมัติจะใช้เป็นชนิดเหตุการณ์สำหรับเรกคอร์ดใหม่ที่คุณเพิ่ม โดยการคลิกเพิ่มระเบียน ชนิดของเรกคอร์ดที่จะใช้ในการส่งต่อเหตุการณ์ SPED Reinf:

 • กระบวนการดูแลและ Judicial (R-1070)

 • เหตุการณ์การบริการที่ซื้อมา (R-2010)

 • การประเมินของ INSS CPRB (R-2060)

 • เหตุการณ์การให้บริการ (R-2020)

 • ข้อมูลตัวผู้เสียภาษี (R-1010)

 • ปิดเหตุการณ์ (R-2099)

สถานะ

สถานะปัจจุบันของเหตุการณ์ นี้ค่าของฟิลด์นี้เป็นอัตโนมัติป้อน และปรับปรุง ขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างหน่วยงานจัดเก็บภาษีและตัวผู้เสียภาษี มีใช้ในสถานะต่อไปนี้:

 • สร้างแล้ว– เหตุการณ์ถูกเพิ่มไปเครื่องบันทึกเงินสด แต่จะยังไม่ถูกส่งไปยังบริการบนเว็บ

 • ถูกปฏิเสธ– เหตุการณ์ถูกส่งไปยังบริการบนเว็บ แต่ก็ถูกปฏิเสธ โดยระบบของหน่วยงานจัดเก็บภาษี กลุ่มแท็กที่ระบุในแฟ้ม XML ที่ถูกส่งกลับ โดยรัฐบาลจะใช้เพื่อระบุรหัสข้อผิดพลาดและคำอธิบาย

 • Accepted – เหตุการณ์ถูกส่งไปยังบริการบนเว็บ และจะถูกยอมรับ โดยระบบของหน่วยงานจัดเก็บภาษี

 • Accepted มีข้อผิดพลาด– เหตุการณ์ถูกส่งไปยังบริการบนเว็บ และจะถูกยอมรับ โดยระบบของหน่วยงานจัดเก็บภาษีแม้ว่ามีข้อผิดพลาด

การอ้างอิง

ตัวระบุที่ไม่ซ้ำของเหตุการณ์ ค่าของฟิลด์นี้ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ตามชนิดของเหตุการณ์

 • กระบวนการดูแลและ Judicial (R-1070) =หมายเลขกระบวนการ

 • รับบริการเหตุการณ์ (R-2010) =รหัสที่ตั้งทางการเงิน – หมายเลขเหตุการณ์

 • การประเมินของ INSS CPRB (R-2060) =รหัสที่ตั้งทางการเงิน – หมายเลขเหตุการณ์

 • ให้บริการเหตุการณ์ (R-2020) =รหัสที่ตั้งทางการเงิน – หมายเลขเหตุการณ์

 • ข้อมูลตัวผู้เสียภาษี (R-1010) = ID บริษัท - ที่ตั้งทางการเงินรหัส

 • เหตุการณ์การปิดบัญชี (R-2099) =รหัสที่ตั้งทางการเงิน – หมายเลขเหตุการณ์

หมายเลขบัญชี

หมายเลขบัญชีของลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายที่สัมพันธ์กับชนิดของค่าสำหรับเหตุการณ์ R-2010 และ R-2020 ค่าของฟิลด์นี้ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ตามชนิดของเหตุการณ์

รหัสเอกสารต้นทาง

รหัสเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันในเอกสารต้นฉบับ

วันในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

แท็บด่วนรายละเอียด

วันส่ง

วันและเวลาที่เปลี่ยนสถานะล่าสุดสำหรับเหตุการณ์

การลงทะเบียน

กล่องกาเครื่องหมายที่เลือกบ่งชี้ว่า เหตุการณ์ที่ถูกลงทะเบียนในระบบหน่วยงานจัดเก็บภาษี

วันจอง

วันรอบระยะเวลาการจอง

แท็บด่วนรายละเอียดการตอบกลับ

ได้รับโพรโทคอล

หมายเลขโพรโทคอลที่ถูกสร้างขึ้น โดยการจัดเก็บภาษีเมื่อได้รับเหตุการณ์ ค่าของฟิลด์นี้ถูกอัพเดตโดยอัตโนมัติเมื่อสถานะของเหตุการณ์คือAccepted

คำอธิบายของฟังก์ชัน

เพิ่มระเบียน

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อปรับปรุงรายการทะเบียนรายงานโดยอัตโนมัติ โดยการเพิ่มเหตุการณ์ใหม่ใน ในการลงทะเบียนรายงานฟอร์ม บนบานหน้าต่างการดำเนินการ คลิกเพิ่มระเบียน เมื่อต้องการกำหนดเหตุการณ์ที่ควรมีเพิ่มการลงทะเบียน คลิกเลือก

ส่ง

ใช้ฟังก์ชันส่งเมื่อคุณต้องการสร้าง และส่งการรายงาน XML ไปยังระบบ SII ในการลงทะเบียน SIIแบบฟอร์ม บนบานหน้าต่างการดำเนินการ คลิกส่ง เมื่อต้องการตั้งค่าแบบสอบถามที่ควรใช้ในรายงาน XML คลิกเลือก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการส่งเฉพาะผู้จัดจำหน่ายหรือลูกค้าธุรกรรมสำหรับเหตุการณ์ R-2010 หรือ R-2020 คุณสามารถเพิ่มรายการลงในตารางช่วงเลือกข้อมูลอ้างอิงในคอลัมน์ฟิลด์และเลือกการอ้างอิงใบแจ้งหนี้หนึ่ง ๆ ในเกณฑ์ คอลัมน์

เมื่อคุณคลิกตกลงในกล่องโต้ตอบ Microsoft Dynamics AX สร้างการรายงาน XML ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่คุณตั้งค่า และส่งไปยังระบบของหน่วยงานจัดเก็บภาษี เวลาแบบสั้น Microsoft Dynamics AX จะได้รับการตอบสนองจากระบบหน่วยงานจัดเก็บภาษี และแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าการลงทะเบียนรายงานการทำงานใน regime เป็นชุด เปิดใช้งานตัวเลือกชุดในแบบฟอร์ม

ส่งอีกครั้ง

เหตุการณ์ที่มีสถานะเป็นAcceptedหรือAccepted มีข้อผิดพลาดสามารถถูกส่งไปยังหน่วยงานจัดเก็บภาษีระบบอีกครั้ง ในการลงทะเบียน SIIแบบฟอร์ม บนบานหน้าต่างการดำเนินการ คลิกส่งอีกครั้ง

สถานะ

คุณสามารถเปลี่ยนเหตุการณ์ที่มีสถานะเป็นสร้างแล้วหรือถูกปฏิเสธเป็นสถานะไม่รวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอบถาม และทำงานกับรายงานลงทะเบียน ในการลงทะเบียนรายงานฟอร์ม บนบานหน้าต่างการดำเนินการ คลิสถานะ > ไม่รวม เหตุการณ์ที่มีสถานะเป็นไม่รวมด้วยตนเองก็เป็นสถานะสร้างแล้วโดยการคลิกสถานะ > สร้างได้

ยกเลิก

เหตุการณ์ที่มีสถานะของAcceptedหรือAccepted มีข้อผิดพลาดสามารถยกเลิก หรือถูกแยกออก หลังจากที่คุณได้รับการยืนยันจากระบบหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่ไม่รวมการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว ยกเลิกคุณสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นการสร้างและส่งเหตุการณ์อีกครั้ง

ตรวจทานการสื่อสาร

บันทึกข้อความ XML แลกเปลี่ยนทั้งหมดที่นำออกใช้ และได้รับใน Microsoft Dynamics คุณสามารถตรวจสอบเหตุการณ์ที่เลือกที่ถูกนำออกใช้ (คำขอ) และรับ (การตอบสนอง) ด้วยการคลิก

บานหน้าต่างด้านซ้าย

สถานะ

สถานะของแต่ละสื่อสารกับหน่วยงานจัดเก็บภาษี:

 • ไม่มี– ไม่มี XML ถูกส่งได้เนื่องจากปัญหาด้านเทคนิคในสภาพแวดล้อมที่หน่วยงานจัดเก็บภาษี

 • ส่งแล้ว– XML จัดส่ง แต่ไม่มีคำตอบที่ได้รับ

 • ได้รับแล้ว– เหตุการณ์ XML ได้รับ

ตรวจสอบเค้าร่าง

สถานะของการตรวจสอบเค้าร่าง:

 • ความสำเร็จ– ข้อมูลและกฎทั้งหมดได้รับการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 • ข้อผิดพลาด– ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลหรือกฎ

วันที่สร้างและเวลา

วันและเวลาที่สร้างเหตุการณ์

ปรับเปลี่ยนวันและเวลา

วันและเวลาของคำตอบที่ได้รับจากหน่วยงานจัดเก็บภาษี

บานหน้าต่างด้านขวา

การร้องขอ

แฟ้ม XML ที่ถูกส่งไปยังระบบของหน่วยงานจัดเก็บภาษี

การตอบสนอง

แฟ้ม XML ที่ได้รับจากระบบหน่วยงานจัดเก็บภาษี

เหตุการณ์ R-1000 "ตัวผู้เสียภาษีข้อมูล"

เหตุการณ์R-1000 "ตัวผู้เสียภาษีข้อมูล"ถูกใช้ในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เหตุการณ์นี้ต้องจัดส่งเพียงครั้งเดียวในการลงทะเบียนข้อมูลบนไซต์ของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม จะสามารถจัดส่งได้หลายครั้งตามที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการบำรุงรักษา เช่นการปรับปรุงและการลบของข้อมูล ดังนั้น ทุกครั้งที่เปลี่ยนแอตทริบิวต์ตัวผู้เสียภาษี หรือต้องเปลี่ยนวันถูกต้องของข้อมูลบางอย่างที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้ เหตุการณ์ R-1000 ต้องจัดส่งอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เมื่อจะถูกจัดส่งอีกครั้ง กลุ่มที่ถูกต้องของแท็กสำหรับการดำเนินการที่ต้องการต้องระบุ

ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากการสื่อสารสามารถล้มเหลวสำหรับเหตุผลทางเทคนิค เช่นหมดเวลาหรือการขาดแคลนอินเทอร์เน็ต นักบัญชีภาษีต้องสามารถส่งเหตุการณ์ นอกจากนี้ เนื่องจากการตรวจสอบแฟ้มโดยบริการเว็บสามารถล้มเหลว นักบัญชีภาษีต้องสามารถดูรายละเอียด และแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้อง

หลังจากที่แฟ้มผ่านการตรวจสอบ ต้องบันทึกโพรโทคอลรับสินค้าที่จะถูกส่งกลับ โดยบริการเว็บ และนักบัญชีภาษีต้องสามารถดูรายละเอียด เช่นหมายเลข และเวลาประทับ

ขั้นตอนการ repro: แทรก

 1. ไปที่สมุดการเงิน > งานประจำงวด > SPED Reinf > รายงานการลงทะเบียน

 2. คลิกเพิ่มระเบียนและเลือกข้อมูลตัวผู้เสียภาษี

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลทางการเงินที่เป็นบริษัทและที่ตั้งทางการเงิน

หลังจากสร้างรายการ นั้นปรากฏในบานหน้าต่างด้านซ้าย และสถานะถูกตั้งค่าเป็นสร้างแล้ว

 1. คลิกส่งเพื่อส่งไฟล์ XML ไปยังหน่วยงานจัดเก็บภาษี

ฟังก์ชันส่งที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 • ชนิด– เลือกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อ สำหรับขั้นตอนนี้ repro เลือกข้อมูลตัวผู้เสียภาษี

 • สถานะ– เลือกสถานะที่เกี่ยวข้อง สำหรับขั้นตอนนี้ repro เลือกสร้าง

เหตุการณ์ Reinf sped R-1000

 1. คลิกตรวจทานการสื่อสารเพื่อดูข้อความ XML ที่นำส่ง (คำขอ) และข้อความ XML ที่ได้รับจากหน่วยงานจัดเก็บภาษี (การตอบสนอง)

ขั้นตอนการ repro: แก้ไข

หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ขององค์กรทางการเงิน หรือเหตุการณ์ต้องถูกแยกออกเหตุผลบางประการ เหตุการณ์ R-1010 ต้องส่งอีกครั้ง แต่สถานะต้องต่างกัน

ใช้กระบวนการเดียวกันกับที่อธิบายไว้ในการ "ขั้นตอน Repro: แทรก" ส่วน Microsoft Dynamics AX จะตรวจหาความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่อยู่ในเหตุการณ์ล่าสุดและข้อมูลปัจจุบัน

หมายเหตุ: ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะไม่มีผลในเหตุการณ์ R-1010 ที่เกี่ยวข้อง คุณจะได้รับข้อความต่อไปนี้: "ระเบียน 0 มีการเพิ่ม"

ขั้นตอนการ repro: ยกเลิก 

ถ้า สำหรับเหตุผลใด ๆ ตัวผู้เสียภาษีต้องการยกเลิก หรือไม่รวมเหตุการณ์ที่ได้รับการยอมรับ คลิกยกเลิกและยืนยันการดำเนินการ สถานะของเหตุการณ์จะถูกปรับปรุงเพื่อไม่รวม

เหตุการณ์ R-1070 "การบริหารระบบและกระบวนการสมมติ"

เหตุการณ์R-1070 "การบริหารระบบและกระบวนการสมมติ"ถูกใช้ในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลระบบและกระบวนการ lawsuits ไปยังระบบของหน่วยงานจัดเก็บภาษี

จะสามารถเริ่มต้นกระบวนการในการดูแลและ lawsuits ในพื้นที่สังคมยอดเงินเป็นมีข้อโต้แย้ง โดยตัวผู้เสียภาษีหรือผู้ปฏิบัติงาน การ proceedings (สมมติ หรือดูแล) จะดำเนินการ โดยศาล และหลังจาก judge หมายถึงการตัดสินใจ เขาหรือเธอมีอำนาจการหยุดชั่วคราว (หรือไม่หยุดชั่วคราว) ยอดเงินภาษีสะสม

วัตถุประสงค์ของเหตุการณ์นี้คือการ ติดต่อสื่อสารกับ proceedings ชนิดนี้ไปยังฐานข้อมูล SPED Reinf หลังจากที่ไม่มีการดำเนินการซึ่งการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจากศาลหยุดการมีสิทธิ์ของยอดเงินที่หักณที่จ่าย ต้องมีรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดสินใจในเหตุการณ์นี้

นอกเหนือจากข้อมูลทั่วไปที่ระบุตัวผู้เสียภาษีและเหตุการณ์ เหตุการณ์ R-1070 ประกอบด้วยกลุ่มต่อไปนี้:

 • กระบวนการหรือตัวระบุการดำเนินการต่อไป

 • ข้อมูลการหยุดการทำงาน

 • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ proceedings

ก่อนที่จะสามารถจัดส่ง R-1070 เหตุการณ์ ผู้ใช้ต้องสร้างกระบวนการที่เกี่ยวข้อง และรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ขั้นตอนการ repro: สร้างกระบวนการ

 1. ไปที่สมุดการเงิน > งานประจำงวด > SPED Reinf > กระบวนการดูแลและ Judicial

 2. คลิกสร้างและป้อนข้อมูลต่อไปนี้

เหตุการณ์ Reinf sped R-1070

บนแท็บด่วนรายละเอียดตรวจทานรายละเอียดของเอกสารทางการเงินที่มีการลงทะเบียนใน Microsoft Dynamics AX และที่ได้รับผลจากขั้นตอนการลงทะเบียน เนื่องจากบางแฟ้มอาจมีข้อยกเว้นในภาษีหักณที่จ่าย คุณสามารถคลิกเพิ่มเมื่อต้องการเพิ่มเอกสารทางการเงินหรือเอาออกเพื่อเอาเอกสารทางการเงินที่ถูกเพิ่มไว้ก่อนหน้านี้

หมายเลขของกระบวนการ

ป้อนหมายเลขกระบวนการที่ถูกกำหนด โดยหน่วยงานเชี่ยวชาญ

ระบบของหน่วยงานจัดเก็บภาษีตรวจสอบรูปแบบ เนื่องจากไม่มีกฎที่ต้องพิจารณา

ผู้เขียนของกระบวนการ

เลือกแหล่งที่มาที่กระบวนการเริ่มต้นจาก:

 • ตัวผู้เสียภาษี

 • ฝ่ายที่สามอื่น ๆ

ชนิดของกระบวนการ

เลือกชนิดของกระบวนการ:

 • ในการดูแล

 • สมมติ

เมืองของส่วนสมมติ

เลือกชื่อเมืองที่ใดของกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

ส่วนสมมติ

ป้อนรหัสสำหรับส่วนสมมติ

บนแท็บด่วนรายละเอียดตรวจทานรายละเอียดของเอกสารทางการเงินที่มีการลงทะเบียนใน Microsoft Dynamics AX และที่ได้รับผลจากขั้นตอนการลงทะเบียน เนื่องจากบางแฟ้มอาจมีข้อยกเว้นในภาษีหักณที่จ่าย คุณสามารถคลิกเพิ่มเมื่อต้องการเพิ่มเอกสารทางการเงินหรือเอาออกเพื่อเอาเอกสารทางการเงินที่ถูกเพิ่มไว้ก่อนหน้านี้

การอ้างอิง

ตัวระบุที่ไม่ซ้ำของความสัมพันธ์ระหว่างหมายเลขกระบวนการและเอกสารทางการเงิน

รหัส

เลือกรหัสการหยุดการทำงานอธิบาย

ชนิดการบริการ

เลือกชนิดของบริการที่เกี่ยวข้องที่ใช้ได้สำหรับเอกสารทางการเงิน

เอกสารทางการเงิน

เลือกเอกสารทางการเงิน

วันที่ของการตัดสินใจ

วันที่ของการตัดสินใจ ประโยค หรือการจัดส่งสำหรับผู้ดูแล

ยอดเงินของการหักณที่จ่าย

ยอดเงินของการหักณที่จ่ายที่ถูกหยุดชั่วคราวเนื่องจาก มีกระบวนการจัดการหรือ lawsuits

ยอดเงินของการหักณที่จ่ายเพิ่มเติม

ยอดเงินเพิ่มเติมของการหักณที่จ่ายที่ถูกหยุดชั่วคราวเนื่องจาก มีกระบวนการจัดการหรือ lawsuits

 1. คลิกการลงทะเบียนรายงานหรือไปสมุดการเงิน > งานประจำงวด > SPED Reinf > รายงานการลงทะเบียนคลิกเพิ่มระเบียนและเลือกการบริหารระบบและกระบวนการสมมติ

 2. เมื่อมีสร้างรายการ สถานะจะถูกกำหนดเป็นสร้างแล้ว

 3. คลิกส่งเพื่อส่งไฟล์ XML ไปยังหน่วยงานจัดเก็บภาษี

  • ชนิด– เลือกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อ สำหรับขั้นตอนนี้ repro เลือกดูแลและกระบวนการสมมติ

  • สถานะ– เลือกสถานะที่เกี่ยวข้อง สำหรับขั้นตอนนี้ repro เลือกสร้าง

 4. คลิกตรวจทานการสื่อสารเพื่อดูข้อความ XML ที่นำส่ง (คำขอ) และข้อความ XML ที่ได้รับจากหน่วยงานจัดเก็บภาษี (การตอบสนอง)

เหตุการณ์ Reinf sped แบบสอบถาม R-1070

เหตุการณ์ R-2010 "สังคมหัก – รับบริการ"

เหตุการณ์ประจำงวดR-2010, "หักสังคม – บริการรับ" ถูกใช้ในการรายงาน ระบบหน่วยงานจัดเก็บภาษี รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินหักณที่จ่ายสำหรับสังคมที่มีอยู่ในเอกสารทางการเงินของการบริการได้รับโดยการ ที่ตั้งทางการเงิน เหตุการณ์นี้ได้ไม่มีวัตถุประสงค์อื่น ๆ มากกว่าการรายงานเอกสารทางการเงินเหล่านั้นไปยังรัฐบาล

เหตุการณ์นี้ต้องถูกส่งจนถึงวันสิบห้าของเดือนถัดไป เนื่องจากเป็นเหตุการณ์เป็นครั้งคราว เราไม่แนะนำให้ คุณส่งเหตุการณ์ในเพียงครั้งเดียว ใกล้กับวันครบกำหนด แทน คุณควรส่งบ่อย ๆ และเป็นประจำตลอดรอบระยะเวลา

นอกจากนี้ การสร้างเหตุการณ์นี้จำเป็นต้องมีการเริ่มของใหม่ตรรกในสมุดการเงินสำหรับการจัดการเหตุการณ์ นี้ใหม่ตรรกเป็น decoupled จากภาษีประเมินแต่จะยังคงอยู่ในบริบทของรอบระยะเวลาจองไว้ หลังจากที่ทุกเอกสารทางการเงินในโมดูลสมุดการเงินอยู่ในบริบทของรอบระยะเวลาการจอง เหตุการณ์ R-2010 ต้องถูกสร้างขึ้นตามรอบระยะเวลาการจอง

เหตุการณ์ Reinf sped กระแส R-2010

ต้องเลือกเฉพาะบริการ และเก็บไว้ของ INSS ภาษีชนิดการสร้างเหตุการณ์นี้ในรอบระยะเวลาจอง

หลักเกณฑ์

 • เอกสารทางการเงินจะตายตัว และซิงโครไนส์ในรอบระยะเวลาที่เกี่ยวข้องและตั้งทางการเงิน

 • เอกสารทางการเงินมีสถานะเป็นอนุมัติแล้วหรือถูกยกเลิก

 • แบบจำลองเอกสารทางการเงินเป็นSE

 • ชนิดภาษีเป็นของ INSSและจะถูกเก็บไว้ (ถูกเลือกกล่องกาเครื่องหมายRetained ภาษี/การ recuperateได้)

เหตุการณ์ Reinf sped R-2010 CRITERIAS

สิ่งสำคัญ: ไม่ต้องใช้ชนิดภาษีของ INSS CPRB

เหตุการณ์ส่งฐานข้อมูลรัฐบาลสี่ชนิดของยอดเงิน:

 • หักณที่จ่าย– ชนิดภาษีของ INSS ที่ถูกลิงค์ไปยังบรรทัดเอกสารทางการเงินสะสมที่คำนวณ

 • หักณที่จ่ายเพิ่มเติม– ดัดแปลงชนิดภาษีของ INSS ที่ถูกลิงค์ไปยังบรรทัดเอกสารทางการเงิน

 • ระงับการหักณที่จ่าย– ยอดเงินของการระงับชนิดภาษีของ INSS ที่เก็บรักษาไว้

 • หักณที่จ่ายเพิ่มเติมระงับ– ยอดเงินเลื่อนออกไปบนชุดรูปแบบของชนิดภาษีของ INSS ที่ถูกลิงค์ไปยังบรรทัดเอกสารทางการเงิน

เมื่อใดก็ตามหยุดการทำงานของยอดเงินที่เกิดขึ้น ที่เกี่ยวข้องในการดูแล หรือต้องระบุกระบวนการ lawsuits ในเหตุการณ์เพื่อให้การสนับสนุน (หรือคำอธิบาย) เกี่ยวกับเหตุผลในการเลิกการระงับ ข้อมูลนี้ต้องถูกป้อนด้วยตนเองในฟิลด์ยอดเงินของการหักณที่จ่ายและยอดเงินเพิ่มเติมของการหักณที่จ่ายในแบบฟอร์มการจัดการและกระบวนการสมมติที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้านี้

เหตุการณ์ R-2010 ใช้แนวคิดของการปิดบัญชี หลังจากที่เหตุการณ์ถูกปิด การบริการเว็บจะปฏิเสธรายการใหม่หรือการปรับเปลี่ยนที่ส่งสำหรับเหตุการณ์ ใด ๆ ยกเว้นว่าได้เปิดอีกครั้งด้วยตนเอง

ขั้นตอนการ repro: แทรก

 1. ไปที่สมุดการเงิน > ทั่วไป > รอบระยะเวลาการจอง

 2. เลือกตั้งทางการเงินของรากขององค์กรทางการเงินและรอบระยะเวลา

 3. คลิR-2010และจากนั้น คลิกปรับปรุง

Microsoft Dynamics AX โดยอัตโนมัติรวมถึงตัวกรองต่อไปนี้:

 • ทิศทางของเอกสารทางการเงิน: ขาเข้า

 • รูปแบบของเอกสารทางการเงิน: SE

 • บัญชีผู้ใช้: ว่าง (แต่คุณสามารถเลือกบัญชีผู้จัดจำหน่ายหนึ่ง ๆ)

 • มีธุรกรรมภาษีของ INSS: ใช่

เงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดยกเว้นฟิลด์บัญชีจะไม่สามารถแก้ไข คุณสามารถเพิ่มตัวกรองเพิ่มเติมได้ โดยการคลิกเลือก

เหตุการณ์ Reinf sped R-2010

 1. คลิกตกลงเพื่อยืนยันการสร้างเหตุการณ์ R-2010เหตุการณ์จะถูกสร้างขึ้น ด้วยบัญชีผู้จัดจำหน่าย

 2. ไปที่สมุดการเงิน > งานประจำงวด > SPED Reinf > รายงานทะเบียน

 3. คลิกเพิ่มระเบียนและเลือกซื้อบริการเหตุการณ์

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกชนิดเหตุการณ์R-2010 คุณยังสามารถรวมตัวกรองเพิ่มเติม เช่นบัญชีผู้จัดจำหน่ายและวัน

 5. หลังจากที่มีสร้างเหตุการณ์ บางรายการจะถูกสร้างขึ้น และปรากฏในบานหน้าต่างด้านซ้าย สถานะถูกตั้งค่าเป็นสร้างแล้ว

 6. รายการจะถูกสร้างสำหรับแต่ละบัญชีที่ตั้งและผู้จัดจำหน่ายทางการเงิน

 7. คลิกส่งเพื่อส่งไฟล์ XML ไปยังหน่วยงานจัดเก็บภาษี ต้องตั้งฟิลด์ชนิดการซื้อบริการเหตุการณ์

 8. คลิกตกลงเพื่อยืนยันการดำเนินการ

 9. คลิกตรวจทานการสื่อสารเพื่อดูข้อความ XML ที่นำส่ง (คำขอ) และข้อความ XML ที่ได้รับจากหน่วยงานจัดเก็บภาษี (การตอบสนอง)

เหตุการณ์ R-2020 "สังคมหัก – ให้บริการ"

เหตุการณ์ประจำงวดR-2020, "หักสังคม – ให้บริการ" ถูกใช้ในการรายงาน ระบบหน่วยงานจัดเก็บภาษี รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินหักณที่จ่ายสำหรับสังคมที่มีอยู่ในบริการเอกสารทางการเงินที่นำออกใช้โดย การ ที่ตั้งทางการเงินขององค์กรที่เป็นทางการเงิน

เหตุการณ์นี้ทำงานเหมือนเหตุการณ์ R-2010 แต่คุณต้องพิจารณาถึงลูกค้าบัญชีและเอกสารทางการเงินแบบจำลอง SE (ขาออก) ที่ออก โดยผู้ที่ตั้งทางการเงิน

ขั้นตอนการ repro: แทรก

 1. ไปที่สมุดการเงิน > ทั่วไป > รอบระยะเวลาการจอง

 2. เลือกตั้งทางการเงินของรากขององค์กรทางการเงินและรอบระยะเวลา

 3. คลิR-2020และจากนั้น คลิกปรับปรุง

Microsoft Dynamics AX โดยอัตโนมัติรวมถึงตัวกรองต่อไปนี้:

 • ทิศทางของเอกสารทางการเงิน: ขาออก

 • รูปแบบของเอกสารทางการเงิน: SE

 • บัญชีผู้ใช้: ว่าง (แต่คุณสามารถเลือกบัญชีลูกค้าเฉพาะ)

 • มีธุรกรรมภาษีของ INSS: ใช่

เงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดยกเว้นฟิลด์บัญชีจะไม่สามารถแก้ไข คุณสามารถเพิ่มตัวกรองเพิ่มเติมได้ โดยการคลิกเลือก

เหตุการณ์ Reinf sped R-2020

 1. คลิกตกลงเพื่อยืนยันการสร้างเหตุการณ์ R-2020 เหตุการณ์สร้างขึ้นโดยเรียงตามบัญชีผู้จัดจำหน่าย

 2. ไปที่สมุดการเงิน > งานประจำงวด > SPED Reinf > รายงานทะเบียน

 3. คลิกเพิ่มระเบียนและเลือกให้บริการเหตุการณ์

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกชนิดเหตุการณ์R-2020 คุณยังสามารถรวมตัวกรองเพิ่มเติม เช่นบัญชีลูกค้าและวัน

 5. หลังจากที่มีสร้างเหตุการณ์ บางรายการจะถูกสร้างขึ้น และปรากฏในแผงควบคุมด้านซ้าย สถานะถูกตั้งค่าเป็นสร้างแล้ว

 6. รายการจะถูกสร้างสำหรับแต่ละที่ตั้งและลูกค้าบัญชีทางการเงิน

 7. คลิกส่งเพื่อส่งไฟล์ XML ไปยังหน่วยงานจัดเก็บภาษี ฟิลด์ชนิดต้องตั้งค่าเพื่อให้บริการเหตุการณ์

 8. คลิกตกลงเพื่อยืนยันการดำเนินการ

 9. คลิกตรวจทานการสื่อสารเพื่อดูข้อความ XML ที่นำส่ง (คำขอ) และข้อความ XML ที่ได้รับจากหน่วยงานจัดเก็บภาษี (การตอบสนอง)

 

เหตุการณ์ R-2060 "สังคมจัดสรรเกินรายได้รวม - CPRB"

เป็นครั้งคราวเหตุการณ์R-2060, "สังคมจัดสรรเกินรายได้รวม - CPRB, " ถูกใช้เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินภาษีหักณที่จ่ายสำหรับสังคมเมื่อองค์กรทางการเงินที่เลือกที่ SPED Reinf สังคมที่ยึดตามรายได้รวมแทนที่เป็นค่าจ้างที่คำนวณ

ดังนั้น ก่อนที่คุณสร้างเหตุการณ์ คุณต้องทำการประเมินภาษี โดยองค์กรทางการเงินในโมดูลสมุดการเงิน เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ในพารามิเตอร์ SPED Reinf ผู้ใช้สามารถสร้างการประเมินภาษีสำหรับ CPRB ของ INSS และภาษีจะถูกคำนวณตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพารามิเตอร์สมุดการเงินโดยอัตโนมัติ

Microsoft Dynamics AX จะรับเอกสารทางการเงินทั้งหมดที่ถูกตายตัวในรอบระยะเวลาที่เกี่ยวข้องที่แสดงถึงรายได้ และจะใช้อัตราภาษีเข้าในยอดเงินพื้นฐาน อัตราภาษีนี้สามารถ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สร้างรายได้แตกต่างกันไป ผลลัพธ์จะเป็นจำนวน CPRB

ชนิดของภาษีของบราซิลใหม่CPRB ของ INSSถูกสร้างขึ้นสำหรับวัตถุประสงค์นี้ ภาษีชนิดนี้ถูกใช้เฉพาะในการสร้างการประเมินภาษีของ INSS CPRB

หมายเหตุ: อย่าใช้ชนิดภาษีของ INSS CPRBสำหรับวัตถุประสงค์อื่น

เนื่องจากการประเมินภาษีของ INSS CPRB เป็นชนิดของการประเมินภาษี การปรับปรุงอาจเป็นที่ต้องการ การปรับปรุงเหล่านี้ต้องถูกป้อนด้วยตนเอง เป็นส่วนเพิ่มเติมหรือลด

ในตอนท้าย จำนวนของ CPRB ที่ต้องชำระจะเป็นผลลัพธ์ของการประเมินภาษีและการปรับปรุง อย่างไรก็ตาม การสร้างสมุดรายวันการชำระเงินและการลงทะเบียนการชำระเงินนี้ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของคุณลักษณะนี้

ต้องถูกจัดการรอบระยะเวลาการประเมินภาษีของ INSS CPRB ในลักษณะเดียวกัน ตามที่ผู้อื่นภาษีรอบระยะเวลาการประเมิน อีกนัยหนึ่ง มีการประเมินภาษีสามารถสร้าง หรือปรับปรุงเท่านั้นในขณะที่เปิด หลังจากนั้นจะเป็นขั้นสุดท้าย ซึ่งสามารถไม่สามารถ touched ยกเว้นว่ามีการเปิดอีกครั้ง

หลังจากภาษีประเมินไว้ และใด ๆ ที่ต้องมี ปรับปรุง เหตุการณ์ R-2060 จะถูกสร้างขึ้น

เหตุการณ์ R-2060 ประกอบด้วยผลรวมของการประเมินภาษีของ INSS CPRB และรายละเอียดของการคำนวณภาษี โดยรหัสกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ ปรับปรุง (เพิ่มและลด เมื่อใช้ได้), และข้อมูลอ้างอิงเพื่อดูแลระบบ และกระบวนการ lawsuits

ขั้นตอนการ repro: การตั้งค่า

 1. ไปที่สมุดการเงิน > การตั้งค่า > องค์กรทางการเงิน

 2. ทำเครื่องหมายที่กล่องกาเครื่องหมายCPRBเมื่อต้องการเปิดใช้งานการสร้างการประเมินภาษีของ INSS CPRB และส่งผ่านข้อมูลของเหตุการณ์ R-2060

 3. ไปที่สมุดการเงิน > การตั้งค่า > Sped Reinf > รหัสกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ คุณต้องกำหนดรหัสเหล่านี้เพื่อเปิดใช้งานการคำนวณอัตโนมัติของยอดเงินภาษีของ INSS CPRB เนื่องจากเอกสารทางการเงินไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับภาษีนี้ วิธีการนี้ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยในการกำหนดค่าของเมทริกซ์ภาษี

 4. คลิกสร้างเพื่อสร้างรหัสการกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ และป้อนคำอธิบาย คุณต้องศึกษาตาราง Sped Reinf 09 บนเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดเก็บภาษี

 5. ในฟิลด์รหัสภาษีเลือกรหัสภาษีที่ประกอบด้วยอัตราภาษีใช้สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ คุณต้องสร้างชนิดภาษีของ INSS

 6. บนแท็บด่วนบรรทัดเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์จะระบุ โดยรหัสการจัดประเภททางการเงิน และบริการจะระบุ โดยรหัสบริการ (รัฐบาลกลาง)

ขั้นตอนการ repro: สร้างการประเมินภาษี

 1. ไปที่สมุดการเงิน > ทั่วไป > รอบระยะเวลาการจอง

 2. เลือกรอบระยะเวลาจอง

 3. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ คลิCPRN ของ INSSและจากนั้น คลิกสร้างเพื่อสร้างการประเมินภาษีใหม่ Microsoft Dynamics AX สร้างการประเมินภาษีสำหรับรอบระยะเวลาการจองที่เลือกโดยอัตโนมัติ

 1. คลิสมุดการเงิน > ทั่วไป > ภาษีประเมิน > CPRB ของ INSS > สร้างภาษีประเมิน

 2. เลือกรอบระยะเวลาการจอง และจากนั้น คลิกตกลงเพื่อยืนยันการดำเนินการ

หมายเหตุ: คุณอาจได้รับข้อความเตือนต่อไปนี้ "บรรทัดกับ XXXX: ไม่สามารถระบุรหัสกิจกรรมด้านเศรษฐกิจได้" ข้อความนี้แสดงว่า Microsoft Dynamics AX ไม่พบรหัสกิจกรรมด้านเศรษฐกิจสำหรับเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับบรรทัด ในกรณีนี้ คุณต้องดำเนินการตั้งค่าที่อธิบายไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า repro

จอง sped Reinf R-2060

ลบ

คุณสามารถลบการประเมินภาษีของ INSS CPRB ที่มีอยู่ได้เฉพาะเมื่อสถานะเป็นเปิด

เอกสารทางการเงินและการดำเนินงานทางการเงินที่ไม่ใช่

เมื่อมีประเมินภาษีของ INSS CPRB ยอดเงินที่ต้องเสียภาษีของเอกสารทางการเงินจะพิจารณา และจัดประเภทในระหว่างกระบวนการประเมิน คุณสามารถดูเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่ไม่ใช่บัญชีที่เป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณภาษี

ธุรกรรมภาษี

เมื่อมีประเมินภาษีของ INSS CPRB คุณสามารถดูรายละเอียดธุรกรรมภาษีที่สร้างขึ้นโดยกระบวนการ

การปรับปรุง

คุณสามารถป้อนธุรกรรมการปรับปรุงแบบเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง (ขึ้น หรือลงข้างล่าง) จำนวน CPRB ของ INSS ที่คำนวณ รหัสการปรับปรุงการตั้งค่าคอนฟิกที่สมุดการเงิน > ตั้งค่า > การปรับปรุงรหัสภาษี > ปรับปรุง CPRB ของ INSS รหัสตาราง

Reinf R-2060 sped ปรับปรุง

 1. คลิกการปรับปรุงการป้อนธุรกรรมการปรับปรุงที่จะลด หรือเพิ่มจำนวนเงินภาษี (เดบิต) ที่คำนวณได้

 2. เลือกรหัสการปรับปรุง

 3. ป้อนคำอธิบายของธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

 4. ป้อนยอดการปรับปรุงและกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ

 5. ป้อนวันปรับปรุง

หมายเหตุ: คุณต้องใช้ขั้นตอนนี้เพื่อปรับปรุง CPRB ของ INSS ชนิดของการปรับปรุงนี้ไม่พร้อมใช้งานในสมุดการเงิน > สมุดรายวัน > ภาษีทั่วไปปรับปรุง/สวัสดิการ/จูงใจ

เสร็จสิ้น และเปิดใหม่อีกครั้ง

คุณสามารถจบเขียน หรือเปิดการประเมินภาษีของ INSS CPRB ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อการประเมินภาษีของ INSS CPRB เป็นขั้นสุดท้ายได้ปรับเปลี่ยนไม่ได้รับอนุญาตในการประเมินภาษีสำหรับรอบระยะเวลานั้น ยกเว้นว่ามีเปิดการประเมินภาษี สร้างภาษีของ INSS CPRB เพื่อรวบรวมการลงรายการบัญชีใบสำคัญ และบัญชีแยกประเภทกำหนดไว้ในบัญชีแยกประเภทลงรายการบัญชีสำหรับภาษีของ INSS ที่บัญชีแยกประเภททั่วไป > การตั้งค่า > ภาษีขาย > กลุ่มการลงรายการบัญชีแยกประเภท

หมายเหตุ: ในปัจจุบัน SPED Reinf สถาปัตยกรรมที่กำหนด โดยรัฐบาล กระบวนการสำหรับการชำระเงินและการชำระเงินของหนี้สินที่สร้างขึ้น โดยการประเมินภาษีจะถูกเลื่อนออกไปอีกระบบที่ชื่อเว็บ DCTF ระบบนี้จะใช้เนื้อที่เอาต์พุตจากไม่เพียง SPED Reinf แต่ยังระบบอื่น ๆ เช่น eSocial และต่อ / DCOMP ด้วยเหตุผลนี้ กระบวนการชำระเงินอยู่นอกขอบเขต และจัดส่งในลักษณะการทำงานอื่นของ Microsoft Dynamics

การดำเนินการที่เปิดอยู่ได้ถ้าเหตุการณ์ R-2060 ถูกปิดสำหรับที่ตั้งทางการเงินหลัก และการประเมินภาษีแล้วเสร็จสิ้นแล้ว การดำเนินการเปิดกลับใบสำคัญก่อนหน้านี้ที่ถูกสร้างขึ้น โดยการดำเนินการปิดบัญชี

เหตุการณ์ R-2098, "Reopening เป็นครั้งคราวเหตุการณ์" R-2099 "ปิดกิจกรรมเป็นครั้งคราว" และ

การปิดบัญชี

เหตุการณ์ประจำงวด R-2010, R-2010 และ R-2060 ต้องถูกปิดเมื่อสิ้นสุดของรอบระยะเวลาเมื่อไม่มีเพิ่มเติมธุรกรรมเพื่อรายงานในรอบระยะเวลานั้น

ขั้นตอนการ repro: การตั้งค่า

 1. เสร็จสิ้นการประเมินภาษีของ INSS CPRB ถึงแม้ว่าคุณไม่ประเมินภาษีของ INSS CPRB

 2. ไปที่สมุดการเงิน > งานประจำงวด > รายงานทะเบียน

 3. คลิกเพิ่มระเบียนและเลือกปิดเหตุการณ์

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หลังจากสร้างรายการ นั้นปรากฏในบานหน้าต่างด้านซ้าย และสถานะถูกตั้งค่าเป็นสร้างแล้ว

 1. คลิกส่งเพื่อส่งไฟล์ XML ไปยังหน่วยงานจัดเก็บภาษี

 2. คลิกตรวจทานการสื่อสารเพื่อดูข้อความ XML ที่นำส่ง (คำขอ) และข้อความ XML ที่ได้รับจากหน่วยงานจัดเก็บภาษี (การตอบสนอง)

เปิดใหม่อีกครั้ง

หลังจากเหตุการณ์ประจำงวด R-2010, R-2010 และ R-2060 จะถูกปิด โดยเหตุการณ์ R-2099 สามารถเปิดใหม่ได้ผ่านเหตุการณ์ R-2098 ธุรกรรมใหม่แล้วสามารถจะรายงานสำหรับรอบระยะเวลานั้น หรือสามารถปรับเปลี่ยนธุรกรรม

 1. เปิดของ INSS-CPRB ภาษีประเมิน ถึงแม้ว่าคุณไม่ประเมินภาษีของ INSS CPRB

 2. ไปที่สมุดการเงิน > งานประจำงวด > รายงานทะเบียน

 3. คลิกส่งอีกครั้งเพื่อส่งไฟล์ XML ไปยังหน่วยงานจัดเก็บภาษี

 4. คลิกตรวจทานการสื่อสารเพื่อดูข้อความ XML ที่นำส่ง (คำขอ) และข้อความ XML ที่ได้รับจากหน่วยงานจัดเก็บภาษี (การตอบสนอง)

ลงทะเบียนรายงานระบุชนิดของเหตุการณ์ที่จะส่ง ขึ้นอยู่กับสถานะของการประเมินภาษีของ INSS CPRB

 • เหตุการณ์ R-2099 ส่ง หรือส่งรายการปิดเหตุการณ์สำหรับการประเมินภาษีที่อยู่ในสถานะปิดอีกครั้ง

 • เหตุการณ์ R-2098 ส่งรายการปิดเหตุการณ์สำหรับการประเมินภาษีที่ไม่ได้อยู่ในสถานะปิดอีกครั้ง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×