ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้นำไปใช้กับ Microsoft Dynamics AX for Retail 2012 R2 สำหรับภูมิภาคทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณเรียกใช้รายงาน X และ Z รายงานใน Microsoft Dynamics AX for Retail 2012 R2 รายงานขาดหายไป และไม่สมดุลว่าธุรกรรมรายได้/ค่าใช้จ่ายรวม

การแก้ปัญหา

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่รองรับพร้อมให้บริการจาก Microsoft ไม่เห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ ถ้าคุณกำลังพบกับการตัดสินค้าจากคลังดาวน์โหลด การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ หรือมีคำถามอื่น ๆ ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค ติดต่อคู่ค้าของคุณ หรือ ถ้ามีการลงทะเบียนในแผนการสนับสนุนโดยตรงกับ Microsoft คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics และสร้างคำขอการสนับสนุนใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxนอกจากนี้คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics ทางโทรศัพท์โดยใช้การเชื่อมโยงเหล่านี้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะประเทศ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

คู่ค้า

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/ลูกค้า

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนโทรศัพท์อาจถูกยกเลิกถ้า Technical Support Professional สำหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตรวจพบว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ระบุต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมปรับปรุงเฉพาะที่สงสัย ใด ๆ

ข้อมูลการติดตั้ง

ถ้าคุณมีการกำหนดเองสำหรับหนึ่งหรือหลายวิธีการหรือตารางที่ได้รับผลกระทบ โดยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในสภาพแวดล้อมการทดสอบก่อนที่จะใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในสภาพแวดล้อมการผลิต
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

893082วิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Dynamics AX

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft Dynamics AX for Retail 2012 R2 ติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณต้องเริ่มต้นบริการเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันออบเจ็กต์ (AOS) หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน

รุ่นสากลของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

สาขาเซอร์วิส

Aximpactanalysis.exe

ไม่มีข้อมูล

61,136

20-Nov-2012

14:38

x86

ไม่มีข้อมูล

Axupdate.exe

ไม่มีข้อมูล

61,120

20-Nov-2012

14:38

x86

ไม่มีข้อมูล

Clientoba32.msp

ไม่มีข้อมูล

17,065,984

07-Feb-2013

05:35

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

Clientoba64.msp

ไม่มีข้อมูล

17,076,224

07-Feb-2013

05:35

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

Commercedataexchangereal-timeservice.msp

ไม่มีข้อมูล

30,208

07-Feb-2013

05:35

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

Commercedataexchangesynchservice32.msp

ไม่มีข้อมูล

106,496

07-Feb-2013

05:35

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

Commercedataexchangesynchservice64.msp

ไม่มีข้อมูล

106,496

07-Feb-2013

05:35

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

Components32.msp

ไม่มีข้อมูล

353,792

07-Feb-2013

05:35

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

Components64.msp

ไม่มีข้อมูล

353,792

07-Feb-2013

05:35

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

Objectserver32.msp

ไม่มีข้อมูล

5,847,040

07-Feb-2013

05:35

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

Objectserver64.msp

ไม่มีข้อมูล

13,799,424

07-Feb-2013

05:35

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

Retaildatabaseutility.msp

ไม่มีข้อมูล

505,344

07-Feb-2013

05:35

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

Retailheadquarters32.msp

ไม่มีข้อมูล

2,755,072

07-Feb-2013

05:35

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

Retailheadquarters64.msp

ไม่มีข้อมูล

2,755,072

07-Feb-2013

05:35

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

Retailonlinechannel.msp

ไม่มีข้อมูล

2,739,712

07-Feb-2013

05:35

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

Retailpos.msp

ไม่มีข้อมูล

3,766,272

07-Feb-2013

05:35

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

Retailposplugins.msp

ไม่มีข้อมูล

48,193,024

07-Feb-2013

05:34

ไม่มีข้อมูล

RETAILPOSP

Axsetupsp.exe

6.2.139.8316

1,390,784

20-Nov-2012

14:38

x86

ไม่มีข้อมูล

Axutillib.dll

6.2.120.0

929,472

07-Feb-2013

05:58

x86

ไม่มีข้อมูล

Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll

6.2.73.8303

37,168

19-Nov-2012

05:16

x86

ไม่มีข้อมูล

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

387,288

07-Feb-2013

05:58

x86

ไม่มีข้อมูล

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,000

07-Feb-2013

05:58

x86

ไม่มีข้อมูล

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,000

07-Feb-2013

05:58

x86

ไม่มีข้อมูล

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,096

07-Feb-2013

06:05

x86

ไม่มีข้อมูล

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,096

07-Feb-2013

05:58

x86

ไม่มีข้อมูล

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

370,904

07-Feb-2013

06:05

x86

ไม่มีข้อมูล

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,000

07-Feb-2013

06:05

x86

ไม่มีข้อมูล

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

383,192

07-Feb-2013

06:05

x86

ไม่มีข้อมูล

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

395,480

07-Feb-2013

05:58

x86

ไม่มีข้อมูล

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,000

07-Feb-2013

05:58

x86

ไม่มีข้อมูล

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,096

07-Feb-2013

06:05

x86

ไม่มีข้อมูล

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

387,288

07-Feb-2013

06:05

x86

ไม่มีข้อมูล

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,000

07-Feb-2013

05:58

x86

ไม่มีข้อมูล

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,000

07-Feb-2013

05:58

x86

ไม่มีข้อมูล

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,000

07-Feb-2013

06:05

x86

ไม่มีข้อมูล

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,096

07-Feb-2013

05:58

x86

ไม่มีข้อมูล

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,096

07-Feb-2013

06:06

x86

ไม่มีข้อมูล

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,096

07-Feb-2013

06:05

x86

ไม่มีข้อมูล

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

395,480

07-Feb-2013

05:58

x86

ไม่มีข้อมูล

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,000

07-Feb-2013

06:05

x86

ไม่มีข้อมูล

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

415,960

07-Feb-2013

06:05

x86

ไม่มีข้อมูล

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

370,904

07-Feb-2013

06:05

x86

ไม่มีข้อมูล


สถานะ

Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

หมายเหตุ นี่คือบทความ "เผยแพร่เร็ว" ที่สร้างขึ้นโดยตรงจากภายใน Microsoft สนับสนุนองค์กร ข้อมูลในที่นี้ให้ไว้ตามสภาพ เพื่อตอบสนองกับปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นผลมาจากความเร็วในการทำให้พร้อมใช้งาน วัสดุอาจรวมถึงข้อผิดพลาดการพิมพ์ผิด และอาจแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ดูข้อตกลงการใช้สำหรับข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×