ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

สํารองรีจิสทรีด้วยตนเอง

 1. เลือก เริ่มต้น พิมพ์ regedit.exe ในกล่องค้นหา แล้วกด Enter ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือดําเนินการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือดําเนินการยืนยัน

 2. ใน Registry Editor ให้ค้นหาและคลิกรีจิสทรีคีย์หรือคีย์ย่อยที่คุณต้องการสํารองข้อมูล

 3. เลือก ไฟล์ > ส่งออก

 4. ในกล่องโต้ตอบ ส่งออกไฟล์รีจิสทรี ให้เลือกตําแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกสําเนาสํารอง แล้วพิมพ์ชื่อสําหรับไฟล์สํารองในเขตข้อมูล ชื่อไฟล์

 5. เลือก บันทึก

คืนค่าการสํารองข้อมูลด้วยตนเอง

 1. เลือก เริ่มต้น พิมพ์ regedit.exeแล้วกด Enter ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือดําเนินการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือดําเนินการยืนยัน

 2. ในตัวแก้ไขรีจิสทรี ให้คลิก ไฟล์ > นําเข้า

 3. ในกล่องโต้ตอบ นําเข้าไฟล์รีจิสทรี ให้เลือกตําแหน่งที่ตั้งที่คุณบันทึกสําเนาสํารองไว้ เลือกไฟล์สํารอง แล้วคลิก เปิด

สํารองรีจิสทรีด้วยตนเอง

 1. เลือก เริ่มต้น พิมพ์ regedit.exe ในกล่องค้นหา แล้วกด Enter ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือดําเนินการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือดําเนินการยืนยัน

 2. ใน Registry Editor ให้ค้นหาและคลิกรีจิสทรีคีย์หรือคีย์ย่อยที่คุณต้องการสํารองข้อมูล

 3. เลือก ไฟล์ > ส่งออก

 4. ในกล่องโต้ตอบ ส่งออกไฟล์รีจิสทรี ให้เลือกตําแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกสําเนาสํารอง แล้วพิมพ์ชื่อสําหรับไฟล์สํารองในเขตข้อมูล ชื่อไฟล์

 5. เลือก บันทึก

คืนค่าการสํารองข้อมูลด้วยตนเอง

 1. เลือก เริ่มต้น พิมพ์ regedit.exeแล้วกด Enter ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือดําเนินการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือดําเนินการยืนยัน

 2. ในตัวแก้ไขรีจิสทรี ให้คลิก ไฟล์ > นําเข้า

 3. ในกล่องโต้ตอบ นําเข้าไฟล์รีจิสทรี ให้เลือกตําแหน่งที่ตั้งที่คุณบันทึกสําเนาสํารองไว้ เลือกไฟล์สํารอง แล้วคลิก เปิด

สํารองรีจิสทรีด้วยตนเอง

 1. เลือก เริ่มต้น พิมพ์ regedit.exe ในกล่องค้นหา แล้วกด Enter ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือดําเนินการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือดําเนินการยืนยัน

 2. ใน Registry Editor ให้ค้นหาและคลิกรีจิสทรีคีย์หรือคีย์ย่อยที่คุณต้องการสํารองข้อมูล

 3. เลือก ไฟล์ > ส่งออก

 4. ในกล่องโต้ตอบ ส่งออกไฟล์รีจิสทรี ให้เลือกตําแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกสําเนาสํารอง แล้วพิมพ์ชื่อสําหรับไฟล์สํารองในเขตข้อมูล ชื่อไฟล์

 5. เลือก บันทึก

คืนค่าการสํารองข้อมูลด้วยตนเอง

 1. เลือก เริ่มต้น พิมพ์ regedit.exeแล้วกด Enter ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือดําเนินการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือดําเนินการยืนยัน

 2. ในตัวแก้ไขรีจิสทรี ให้คลิก ไฟล์ > นําเข้า

 3. ในกล่องโต้ตอบ นําเข้าไฟล์รีจิสทรี ให้เลือกตําแหน่งที่ตั้งที่คุณบันทึกสําเนาสํารองไว้ เลือกไฟล์สํารอง แล้วคลิก เปิด 

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×