ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

สรุป

บทความนี้จะอธิบายวิธีที่ Microsoft Word สร้างและกู้คืนแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติ (.asd) ('บันทึกอัตโนมัติ' ใน Word 7.x) เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย "บันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุกๆ <n> นาที" (เมื่อต้องการค้นหาตัวเลือกนี้ คลิก "ตัวเลือก" บนเมนู "เครื่องมือ" แล้วคลิกแท็บ "บันทึก")

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ "กู้คืนอัตโนมัติ" หรือ "บันทึกอัตโนมัติ" ไม่ได้แทนคำสั่ง "บันทึก" คุณควรใช้คำสั่งบันทึกเพื่อบันทึกเอกสารของคุณในช่วงเวลาปกติและเมื่อ คุณทำงานเสร็จสิ้น

"กู้คืนอัตโนมัติ" จะมีประสิทธิภาพเฉพาะการหยุดทำงานที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนไว้ เช่น กรณีไฟดับ หรือระบบล้มเหลว แฟ้ม AutoRecover ไม่ได้ ถูกออกแบบมาเพื่อบันทึกเมื่อมีการตั้งเวลาออกจากระบบหรือมีการปิดเครื่องตามระบบ

การกำหนดตำแหน่งสำหรับแฟ้ม .asd

หากคุณไม่กำหนดตำแหน่งสำหรับแฟ้ม AutoRecover, Word จะใส่แฟ้มไว้ในไดเร็กทอรีชั่วคราว

เมื่อต้องการกำหนดตำแหน่งให้แฟ้ม .asd ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. บนเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ ตำแหน่งที่ตั้งแฟ้ม

  หมายเหตุ ใน Word 2007 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตำแหน่งที่ตั้งแฟ้ม:

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office แล้วคลิก ตัวเลือก Word

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิก ขั้นสูง

  3. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิก ตำแหน่งที่ตั้งแฟ้ม ภายใต้ส่วน ทั่วไป

 2. ในกล่อง ชนิดแฟ้ม คลิก แฟ้มกู้คืนอัตโนมัติ

  หมายเหตุ ใน Word 7.x คลิก บันทึกอัตโนมัติ

 3. คลิก ปรับเปลี่ยน

 4. ใส่ชื่อของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการให้ Word เก็บเอกสารที่กู้คืน

 5. ถ้าต้องการตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ใหม่ คลิก สร้างโฟลเดอร์ใหม่ พิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ใหม่ คลิก ตกลง และคลิก ตกลง เพื่อออก

ข้อตกลงการตั้งชื่อ

Word 97 และ Word รุ่นที่ใหม่กว่า: ข้อตกลงการตั้งชื่อสำหรับแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติของ Word คือ "การบันทึกการกู้คืนอัตโนมัติของ <ชื่อเอกสาร>.asd" โดย <ชื่อเอกสาร> คือชื่อแฟ้มของเอกสารดังกล่าว

Word 7.x: ข้อตกลงการตั้งชื่อสำหรับแฟ้มบันทึกอัตโนมัติของ Word คือ ~Wra####.asd โดย #### คือตัวเลขที่สร้างขึ้นมาแบบสุ่มโดย Windows

การเปิดแฟ้มที่บันทึก

เมื่อคุณเริ่ม Word โปรแกรมจะค้นหาแฟ้ม .asd ใดๆ ถ้า Word พบแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งแล้ว จะทำดังนี้:

 1. เปลี่ยนชื่อแฟ้ม .asd แต่ละแฟ้มเป็น <ชื่อเอกสาร>.wbk ใน Word 7.0 SR-2 หรือรุ่นใหม่กว่า ส่วนขยายของแฟ้มจะเป็น .wbk

  หมายเหตุ: ส่วนตัวเลข #### อาจไม่เหมือนกับชื่อแฟ้ม .asd ทั้งนี้เนื่องจาก Word พยายามหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งในการตั้งชื่อกับแฟ้ม .bak ที่มีอยู่

 2. ้เปิดแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติทั้งหมด

 3. ลบแฟ้ม AutoRecover ("AutoRecovery บันทึก <ชื่อเอกสารเป็น>.wbk" หรือแฟ้ม ~Wra####.bak) เมื่อคุณดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้:

  บันทึกแฟ้มที่กู้คืน

  -หรือ-
  ปิดแฟ้มที่กู้คืนโดยไม่ต้องบันทึก

เมื่อเปลี่ยนชื่อแฟ้ม

Word จะเปลี่ยนชื่อแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติในกรณีที่โปรแกรมแฮง (หยุดตอบสนอง) ในระหว่างที่แฟ้มกู้คืนอัตโนมัติเปิดอยู่ เมื่อเริ่ม Word ครั้งถัดไป คุณจะเห็นอาการต่างๆ ดังต่อไปนี้

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003 และ Microsoft Word 2002

Word จะเริ่มการทำงานพร้อมด้วย บานหน้าต่างงานการกู้คืนเอกสาร ซึ่งแสดงรายการแฟ้มต่างๆ ที่ Word ได้กู้คืน ตามหลังชื่อของแฟ้มจะเป็นตัวบ่งชี้สถานะที่แสดงสิ่งที่ได้ดำเนินการกับแฟ้มดังกล่าวระหว่างการกู้คืน สถานะ 'ต้นฉบับ' หมายถึงแฟ้มต้นฉบับตามการบันทึกด้วยตนเองครั้งล่าสุด สถานะ 'กู้คืน' หมายถึง แฟ้มที่กู้คืนมาระหว่างกระบวนการกู้คืนหรือแฟ้มที่บันทึกไว้ระหว่างกระบวนการบันทึก AutoRecover บานหน้าต่างงาน Document Recovery ใช้สำหรับ เปิดแฟ้ม ดูการซ่อมแซมที่เกิดขึ้น และเปรียบเทียบรุ่นของแฟ้มที่กู้คืน คุณสามารถบันทึกรุ่นที่คุณต้องการใช้และลบรุ่น อื่นๆ หรือบันทึกแฟ้มที่เปิดอยู่ทั้งหมดเพื่อไว้ดูในภายหลัง

Word 2000

Word จะเริ่มการทำงาน หาก Word สามารถตรวจพบแฟ้มที่กู้คืน Word จะเปิดขึ้นมาพร้อมกับเอกสารดังกล่าว ในแถบชื่อเรื่อง เอกสารดังกล่าวจะแสดงเป็น <ชื่อแฟ้มต้นฉบับ> (กู้คืน) จากนั้น คุณสามารถที่จะ บันทึกแฟ้มโดยใช้ชื่อเดิมหรือบันทึกด้วยชื่ออื่น

Word 97

Word พบกับแฟ้มที่เสียหายระหว่าง เปิด <ชื่อแฟ้ม> บางส่วนของเอกสารนี้อาจกู้คืนได้ ต้องการให้พยายามกู้คืนในขณะนี้หรือไม่

หากคุณคลิก 'ใช่' Word จะพยายามกู้คืนทั้งหมดหรือบางส่วน ของแฟ้ม ถ้าคุณคลิก ไม่ใช่ แฟ้ม .wbk จะยังคงอยู่ในไดเรกทอรี การกู้คืนอัตโนมัติ

Word 7.x

Word เปลี่ยนชื่อแฟ้ม AutoSave ในกรณีที่โปรแกรมแฮงก์ (ไม่ตอบสนอง) เมื่อคุณเปิดแฟ้ม AutoSave หากเกิดปัญหาขึ้นซึ่งทำให้แฟ้มบันทึกอัตโนมัติเสียหาย คุณยังคงสามารถกู้คืนงานของคุณกลับมาได้โดยใช้แฟ้ม ~Wra####.bak ซึ่งอยู่ในไดเรกทอรีบันทึกอัตโนมัติ

หลังจาก Word เปลี่ยนชื่อแฟ้ม .asd แล้ว โปรแกรมจะไม่เปิดแฟ้ม .bak ให้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณต้องเปิดแฟ้มดังกล่าวด้วยตนเองโดยการคลิก "เปิด" บนเมนู "แฟ้ม" เมื่อต้องการแสดงรายการแฟ้ม .bak ทั้งหมด ให้พิมพ์ ~wra*.bak ในกล่อง "ชื่อแฟ้ม"

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×