ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

สำหรับ Microsoft Visio ๒๐๐๐เวอร์ชันของบทความนี้ให้ดูที่๒๙๐๙๐๑สำหรับเวอร์ชัน Microsoft Visio 5 ของบทความนี้ให้ดูที่๒๘๘๗๔๙

สรุป

บทความนี้จะอธิบายวิธีการปรับขนาดหรือปรับขนาดรูปร่างภายใน Microsoft Office Visio รูปวาด

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการที่คุณใช้ในการปรับขนาดรูปร่างจะขึ้นอยู่กับว่ารูปร่างเป็นมิติหนึ่ง (1 มิติ) หรือสองมิติ (2 มิติ)

วิธีปรับขนาดรูปร่าง 1 D

  1. เมื่อใช้เครื่องมือตัวชี้ให้คลิกเพื่อเลือกรูปร่างหมายเหตุ: เส้นขอบเขตจะปรากฏล้อมรอบรูปร่างและสี่เหลี่ยมสีเขียว (จุดจับ) จะปรากฏขึ้นห่างกันเป็นประจำ

  2. เมื่อต้องการปรับความยาวให้วางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือจุดเริ่มต้น (จุดจับส่วนที่เลือกด้วย "x" ในกึ่งกลาง) หรือจุดสิ้นสุด (จุดจับส่วนที่เลือกด้วย "+" ในศูนย์) จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกศรสี่หัว จากนั้นลากจุดจับความยาวที่เหมาะสมหมายเหตุ: เมื่อลากจุดสิ้นสุดคุณสามารถปรับขนาดและหมุนรูปร่าง1มิติพร้อมกันได้

  3. เมื่อต้องการปรับความกว้าง (ถ้ามี) ให้วางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือจุดจับส่วนที่เลือกจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกศรสองหัวแล้วลากจุดจับความกว้างที่เหมาะสม

วิธีปรับขนาดรูปร่างสองมิติ

  1. เมื่อใช้เครื่องมือตัวชี้ให้คลิกเพื่อเลือกรูปร่างหมายเหตุ: เส้นขอบเขตจะปรากฏล้อมรอบรูปร่างและสี่เหลี่ยมสีเขียว (จุดจับ) จะปรากฏอยู่ในมุมและบนแต่ละด้านรอบๆรูปร่าง

  2. เมื่อต้องการปรับความยาวหรือความกว้างให้วางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือจุดจับส่วนที่เลือกจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกศรสองหัวแล้วลากไปยังขนาดที่เหมาะสมหมายเหตุ: เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่างตามสัดส่วนให้ลากจุดจับมุมหรือกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่ลาก

ถ้าคุณเห็นจุดจับที่น้อยกว่าแปดจุดบนรูปร่าง2มิติให้ปรับระดับการย่อ/ขยายเพื่อดูส่วนที่เหลือของจุดจับและปรับขนาดรูปร่างได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

วิธีการทำงานกับรูปร่างที่ถูกล็อก

ไม่สามารถปรับขนาดรูปร่างบางอย่างได้เนื่องจากมีการล็อก (ป้องกัน) เมื่อมีการเลือกรูปร่างที่ถูกล็อกกุญแจจะปรากฏในตำแหน่งที่ตั้งของจุดจับส่วนที่เลือกบางส่วนหรือทั้งหมด เมื่อต้องการปลดล็อกหรือเอาการป้องกันออกจากรูปร่างให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เมื่อใช้เครื่องมือตัวชี้ให้คลิกเพื่อเลือกรูปร่าง

  2. บนเมนูรูปแบบให้คลิกการป้องกัน

  3. คลิกเพื่อยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับลักษณะการทำงานที่คุณต้องการปลดล็อกแล้วคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับลักษณะการทำงานที่คุณต้องการล็อก จากนั้นคลิกตกลง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×