ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

Code.org และ Microsoft 365 Education ร่วมมือกันเพื่อมอบโซลูชันฟรีและเป็นนวัตกรรมใหม่สําหรับการส่งมอบเนื้อหาตามมาตรฐานในห้องเรียน 

โดยระบบจะใส่หลักสูตร Code.org CS Discoveries ไว้ล่วงหน้า ทำให้โครงสร้างสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนของ OneNote ช่วยให้คุณจัดระเบียบ บันทึกงานของคุณไปยัง Cloud และแจกจ่ายเนื้อหานักเรียนได้อย่างง่ายดายขึ้น

หมายเหตุ: ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft 365 Education ของคุณที่ Microsoft365.com เพื่อสร้าง Code.org สมุดบันทึกสําหรับชั้นเรียน 

สร้างสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนของ Code.org

 1. เปิดหน้าสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน Code.org ได้ที่นี่ 

 2. เลือกสร้างสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน

  หน้าจอเริ่มต้นเพื่อสร้างสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน Code.org

 3. ตั้งชื่อสมุดบันทึกของคุณ แล้วเลือก ถัดไป

 4. เลือกเอกสาร CS Discoveries 2018 ที่คุณจะใช้ในชั้นเรียน จากนั้นเลือกถัดไป ระบบจะโหลดเอกสารที่คุณเลือกลงในส่วนครูเท่านั้นในสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนโดยอัตโนมัติ

  ขั้นตอนตัวช่วยสร้างเซ็ตอัพเพื่อเพิ่มสื่อประกอบการสอนลงในสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน Code.org

 5. เลือกส่วนที่ต้องการรวมไว้ในสมุดบันทึกของนักเรียนทุกคน จากนั้นเลือกถัดไป (คุณแก้ไขส่วนเหล่านี้ในภายหลังได้จาก OneNote โดยการเลือกแท็บสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน แล้วเลือกจัดการสมุดบันทึก)

  สร้างส่วนนักเรียนในสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน Code.org ของคุณ

 6.  ดูตัวอย่างสมุดบันทึกของครูและนักเรียน จากนั้นเลือกสร้าง

สำรวจโครงสร้างของสมุดบันทึก Code.org

สมุดบันทึกแต่ละเล่มจะประกอบไปด้วย

 • ไลบรารีเนื้อหา: อ่านอย่างเดียวสําหรับนักเรียน นี่คือที่ที่นักการศึกษาสามารถแชร์เอกสารประกอบหลักสูตรสําหรับชั้นเรียนเพื่ออ้างอิง

 • พื้นที่การทํางานร่วมกัน: ที่ซึ่งนักการศึกษาและนักเรียนสามารถทํางานร่วมกันได้

 • พื้นที่ทํางานส่วนตัวสําหรับนักเรียนแต่ละคน คุณสามารถสร้างส่วนเพื่อให้นักเรียนจดบันทึกย่อ ทํางานที่คุณมอบหมาย และอื่นๆ อีกมากมาย

อีกทั้งยังมีตัวเลือกให้สร้างกลุ่มส่วนครูเท่านั้นในสมุดบันทึก ซึ่งจะใช้เก็บบันทึกและงานเกี่ยวกับหลักสูตรไม่ให้นักเรียนเห็นได้ด้วย 

ขั้นตอนในการคัดลอกเนื้อหาจากกลุ่มส่วนครูเท่านั้นไปยังไลบรารีเนื้อหามีดังนี้

 1. คลิกขวาที่หน้าหรือส่วน

 2. เลือกย้ายหรือคัดลอก

 3. เลือกปลายทางในไลบรารีเนื้อหาของสมุดบันทึก

 4. เลือกคัดลอก การดำเนินการนี้จะคัดลอกเนื้อหาจากส่วนครูเท่านั้นไปยังไลบรารีเนื้อหา ซึ่งนักเรียนจะมีสิทธิ์เข้าถึงเอกสารแต่จะแก้ไขไม่ได้  

วิธีแจกจ่ายหน้าเพื่อแบ่งพื้นที่การทำงานส่วนตัวให้แก่นักเรียน

คุณสามารถแจกจ่ายการบ้าน แบบทดสอบ และเนื้อหาอื่นๆ ที่ต้องการให้นักเรียนทำแบบเดี่ยวไปยังส่วนที่ต้องการในพื้นที่การทำงานของนักเรียนได้

 1. ไปที่หน้าในไลบรารีเนื้อหาที่ต้องการแจกจ่ายให้นักเรียน

 2. เลือกแท็บสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนแล้วเลือกแจกจ่ายหน้า

 3. เลือกส่วนในสมุดบันทึกของนักเรียนที่คุณต้องการคัดลอกหน้าไปวาง

เรียนรู้เพิ่มเติม:

แจกจ่ายหน้าและส่วนสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน

วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการซิงค์สมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน

ตรวจงานของนักเรียนในสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×