ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ปัญหา

ฉันกำหนดฟังก์ชัน RxTextData จะใช้ ' |' เป็นตัวคั่นหรืออักขระอื่น ๆ ได้อย่างไร

โซลูชัน

ถ้าไม่มีแบ่งข้อมูลของข้อความ ด้วยเครื่องหมายจุลภาคหรือแท็บ คุณต้องระบุตัวคั่นที่ใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ columnDelimiters (นี่ไม่ได้จริง ๆ อาร์กิวเมนต์ rxImport แต่วัตถุแหล่งข้อมูล RxTextData ต้นแบบ) ในการใช้งานปกติ อาร์กิวเมนต์นี้เป็นอักขระเดี่ยว เช่น columnDelimiters = "\t" สำหรับข้อมูลที่คั่นด้วยแท็บหรือ columnDelimiters = สำหรับข้อมูลที่คั่นด้วยจุลภาค อย่างไรก็ตาม แต่ละคอลัมน์อาจถูกคั่น ด้วยอักขระอื่น ตัวคั่นต้องเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเป็นสายอักขระเดี่ยว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ที่คั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาค หนึ่งวินาที โดยเครื่องหมายบวก และที่สาม โดยบรรทัดใหม่ คุณจะต้องใช้ columnDelimiters อาร์กิวเมนต์ = ", + \n "

id | val

1 | การ
2 | b

ดังนั้นสำหรับข้อมูลข้างต้น แก้ไขด้านล่างรหัสเพื่อพิจารณา ' |' เป็น delimeter

hdfsFS <- RxHdfsFileSystem(hostName=”dummy ", port="dummy") txtSource <- RxTextData("directory value/ file_name in hdfs", fileSystem=hdfsFS) 
airData <- rxImport(inData=txtSource, outFile = "/tmp/test.xdf",stringsAsFactors = TRUE, missingValueString = "M", rowsPerRead = 200000, overwrite=TRUE) 
rxSummary(~ id+val, data = airData)2) เพื่อให้สามารถอ่าน 'ส่ง' -ข้อมูลที่มีตัวคั่น คุณจะต้องตั้งค่าตัวเลือก ' ตัวคั่น = " | "' ในการเรียก RxTextData() ของคุณ:

txtSource <- RxTextData(("directory value/ file_name in hdfs", fileSystem=hdfsFS, delimiter = "|")

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×