ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
สร้างตารางและเพิ่มเขตข้อมูล

เมื่อคุณสร้างฐานข้อมูล Access คุณจะจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้ในตาราง ซึ่งรายการจะยึดตามหัวเรื่องที่ประกอบด้วยแถวและคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างตารางที่ติดต่อเพื่อจัดเก็บรายการของชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ หรือตารางผลิตภัณฑ์เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บทความนี้จะอธิบายวิธีสร้างตาราง วิธีเพิ่มเขตข้อมูลลงในตาราง วิธีตั้งค่าคีย์หลัก ของตาราง และวิธีตั้งค่าคุณสมบัติของเขตข้อมูลและตารางด้วย

คุณต้องมีความเข้าใจในแนวคิดเบื้องหลังก่อนที่จะสร้างและเพิ่มเขตข้อมูล โปรดดู บทนำสู่ตาราง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ในบทความนี้

การสร้างตาราง
สร้างในฐานข้อมูลใหม่
สร้างในฐานข้อมูลที่มีอยู่
การนำเข้าหรือการลิงก์
— — ใช้ข้อมูลภายนอก
— — ใช้ไซต์ SharePoint
— — ใช้บริการบนเว็บ
ตั้งค่าคุณสมบัติของตาราง
บันทึกตาราง

การตั้งค่าคีย์หลัก
กำหนดเขตข้อมูลที่จะใช้
ตั้งค่าหรือเปลี่ยนคีย์หลัก
ลบคีย์หลัก

การย้ายเขตข้อมูล

การเพิ่มเขตข้อมูล
เพิ่มโดยการป้อนข้อมูล
เพิ่มโดยการใช้เทมเพลตเขตข้อมูล
การตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูล
ตั้งค่าในมุมมองแผ่นข้อมูล
— — เปลี่ยนชื่อเขตข้อมูล
— — เปลี่ยนชนิดข้อมูล
— — เปลี่ยนรูปแบบ
— — ตั้งค่าคุณสมบัติอื่นๆ
ตั้งค่าคุณสมบัติในมุมมองออกแบบ
— — เปลี่ยนชนิดข้อมูล
— — ตั้งค่าคุณสมบัติอื่นๆ

การสร้างตาราง

ฐานข้อมูลอย่างง่าย เช่น รายการที่ติดต่อ อาจใช้ตารางเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ฐานข้อมูลจํานวนมากใช้หลายตาราง เมื่อคุณสร้างฐานข้อมูลใหม่ คุณจะสร้างไฟล์ใหม่บนคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งจะทําหน้าที่เป็นคอนเทนเนอร์สําหรับวัตถุทั้งหมดในฐานข้อมูลของคุณ รวมถึงตารางของคุณด้วย

คุณสามารถสร้างตารางโดยการสร้างฐานข้อมูลใหม่ โดยการแทรกตารางลงในฐานข้อมูลที่มีอยู่ หรือโดยการนําเข้าหรือการลิงก์ไปยังตารางจากแหล่งข้อมูลอื่น เช่น เวิร์กบุ๊ก Microsoft Excel, เอกสาร Microsoft Word, ไฟล์ข้อความ หรือฐานข้อมูลอื่น เมื่อคุณสร้างฐานข้อมูลเปล่าใหม่ ตารางเปล่าใหม่จะถูกแทรกให้คุณโดยอัตโนมัติ จากนั้นคุณสามารถป้อนข้อมูลในตารางเพื่อเริ่มการกําหนดเขตข้อมูลของคุณ

ด้านบนของหน้า

สร้างตารางใหม่ในฐานข้อมูลใหม่

 1. คลิก แฟ้ม > ใหม่ จากนั้นเลือก ฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปเปล่า

 2. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มสำหรับฐานข้อมูลใหม่

 3. เมื่อต้องการเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งอื่นและบันทึกฐานข้อมูล ให้คลิกที่ไอคอนโฟลเดอร์

 4. คลิก สร้าง

  ฐานข้อมูลใหม่จะเปิดขึ้น และตารางใหม่ที่ชื่อว่า Table1 จะถูกสร้างขึ้นและเปิดในมุมมองแผ่นข้อมูล

ด้านบนของหน้า

สร้างตารางใหม่ในฐานข้อมูลที่มีอยู่

 1. คลิก ไฟล์ > เปิด และคลิกฐานข้อมูล ถ้าแสดงอยู่ในรายการ ล่าสุด ถ้าไม่มี ให้เลือกตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกใดของการเรียกดูเพื่อค้นหาฐานข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการเปิด แล้วคลิก เปิด

 3. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  ตารางใหม่จะถูกแทรกลงในฐานข้อมูล และตารางจะเปิดขึ้นในมุมมองแผ่นข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าคุณสมบัติของตาราง

นอกจากเขตข้อมูลคุณสมบัติการตั้งค่าแล้ว คุณยังสามารถตั้งค่าคุณสมบัติที่จะนำไปใช้กับตารางทั้งหมดหรือระเบียนทั้งหมดได้

 1. เลือกตารางที่มีคุณสมบัติที่ต้องการตั้งค่า

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม มุมมอง ให้คลิก มุมมอง จากนั้นคลิก มุมมองออกแบบ

 3. บนแท็บ ออกแบบตาราง ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก แผ่นคุณสมบัติ

  กลุ่ม แสดง/ซ่อน บนแท็บ ออกแบบ ใน Access

  แผ่นคุณสมบัติของตารางจะปรากฏขึ้น

 4. บนแผ่นคุณสมบัติ ให้คลิกแท็บ ทั่วไป

 5. คลิกที่กล่องทางด้านซ้ายของคุณสมบัติที่ต้องการตั้งค่า แล้วใส่การตั้งค่าสำหรับคุณสมบัตินั้น

  อย่าลืมกดแป้น CTRL+S เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

  ใช้คุณสมบัติตารางนี้

  เมื่อต้องการ

  แสดงมุมมองบนไซต์ SharePoint

  ระบุว่าสามารถแสดงมุมมองตามตารางบนไซต์ SharePoint ได้หรือไม่

  หมายเหตุ: ผลจากการตั้งค่านี้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณสมบัติฐานข้อมูล แสดงมุมมองทั้งหมดบนไซต์ SharePoint

  แผ่นข้อมูลย่อยถูกขยายออก

  ขยายแผ่นข้อมูลย่อยทั้งหมดเมื่อคุณเปิดตาราง

  ความสูงแผ่นข้อมูลย่อย

  เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณต้องการขยายหน้าต่างแผ่นข้อมูลย่อยเพื่อแสดงทุกแถว ให้ปล่อยคุณสมบัตินี้ให้มีค่าเป็น "0"

  • ถ้าคุณต้องการควบคุมความสูงของแผ่นข้อมูลย่อย ให้ใส่ความสูงที่ต้องการเป็นนิ้ว

  การวางแนว

  ตั้งค่าการวางแนวมุมมองตามภาษาของคุณที่เป็นการอ่านจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้าย

  คำอธิบาย

  ระบุคําอธิบายของตาราง คําอธิบายนี้จะปรากฏในคําแนะนําเครื่องมือสําหรับตาราง

  มุมมองเริ่มต้น

  ตั้งค่า แผ่นข้อมูล, PivotTable หรือ PivotChart เป็นมุมมองเริ่มต้นเมื่อเปิดตาราง ตัวเลือก PivotTable และ PivotChart ถูกนำออกจาก Access แล้วโดยเริ่มต้นจาก Access 2013

  กฎการตรวจสอบ

  ใส่นิพจน์ซึ่งต้องเป็นจริงเมื่อใดก็ตามที่คุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงระเบียน

  ข้อความตรวจสอบ

  ใส่ข้อความที่จะแสดงเมื่อระเบียนละเมิดนิพจน์ในคุณสมบัติ กฎการตรวจสอบ

  ตัวกรอง

  กำหนดเงื่อนไขที่จะแสดงเฉพาะแถวที่ตรงกับเงื่อนไขในมุมมองแผ่นข้อมูล

  ลำดับตาม

  เลือกอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูลเพื่อระบุลำดับการจัดเรียงเริ่มต้นของแถวในมุมมองแผ่นข้อมูล

  ชื่อแผ่นข้อมูลย่อย

  ระบุว่าแผ่นข้อมูลย่อยควรปรากฏในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือไม่ ถ้าใช่ ตารางหรือคิวรีใดควรแสดงแถวในแผ่นข้อมูลย่อย

  เชื่อมโยงเขตข้อมูลลูก

  แสดงเขตข้อมูลในตารางหรือแบบสอบถามที่ใช้กับแผ่นข้อมูลย่อยที่ตรงตามคุณสมบัติ เชื่อมโยงเขตข้อมูลหลัก ซึ่งระบุไว้สำหรับตาราง

  เชื่อมโยงเขตข้อมูลหลัก

  แสดงเขตข้อมูลในตารางที่ตรงตามคุณสมบัติ ลิงก์เขตข้อมูลลูก ซึ่งระบุไว้สำหรับตาราง

  ใช้ตัวกรองเมื่อโหลด

  ใช้เงื่อนไขตัวกรองในคุณสมบัติ ตัวกรอง โดยอัตโนมัติ (ด้วยการตั้งค่าเป็น ใช่) เมื่อเปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

  ใช้การจัดลำดับตามเมื่อโหลด

  ใช้เกณฑ์การเรียงลำดับในคุณสมบัติ ลำดับตาม โดยอัตโนมัติ (ด้วยการตั้งค่าเป็น ใช่) เมื่อเปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

  เคล็ดลับ    เมื่อต้องการให้มีพื้นที่มากขึ้นเพื่อใส่หรือแก้ไขการตั้งค่าในกล่องคุณสมบัติ ให้กด SHIFT+F2 เพื่อแสดงกล่อง ย่อ/ขยาย ถ้าคุณกำลังตั้งค่าคุณสมบัติ กฎการตรวจสอบ เป็นนิพจน์และต้องการความช่วยเหลือในการสร้างนิพจน์ ให้คลิก ปุ่มตัวสร้าง ที่อยู่ถัดจากกล่องคุณสมบัติ ValidationRule เพื่อแสดงตัวสร้างนิพจน์

ด้านบนของหน้า

บันทึกตาราง

หลังจากที่คุณสร้างหรือปรับเปลี่ยนตาราง คุณควรบันทึกการออกแบบของตารางนั้น เมื่อคุณบันทึกตารางเป็นครั้งแรก ให้ตั้งชื่อตารางที่อธิบายข้อมูลที่อยู่ในตารางนั้น คุณสามารถใช้อักขระพยัญชนะผสมตัวเลขได้สูงสุด 64 อักขระ รวมถึงช่องว่าง ตัวอย่างเช่น คุณอาจตั้งชื่อตารางว่า ลูกค้า สินค้าคงคลังชิ้นส่วน หรือ ผลิตภัณฑ์

Access ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการตั้งชื่อตารางของคุณ อย่างไรก็ตาม มีข้อจํากัดบางอย่างที่ควรทราบ ชื่อตารางสามารถมีอักขระยาวได้ถึง 64 อักขระ สามารถประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข ช่องว่าง และอักขระพิเศษใดๆ รวมกัน ยกเว้นมหัพภาค (.) เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) วงเล็บเหลี่ยม ([]) ช่องว่างนําหน้า เครื่องหมายเท่ากับนําหน้า (=) หรืออักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ เช่น อักขระขึ้นบรรทัดใหม่ ชื่อยังไม่สามารถมีอักขระต่อไปนี้' / \ : ; * ? " ' < > | # <แท็บ > {}% ~ &

เคล็ดลับ: คุณควรตัดสินใจเลือกรูปแบบการตั้งชื่อวัตถุในฐานข้อมูลของคุณอย่างมีแบบแผน และใช้รูปแบบนั้นอย่างสม่ำเสมอ

 1. เลือก แฟ้ม > บันทึก หรือกด CTRL + S

 2. ถ้าคุณบันทึกตารางเป็นครั้งแรก ให้พิมพ์ชื่อตารางนั้น แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าคีย์หลัก

ถ้าคุณไม่มีเหตุผลที่เฉพาะเจาะจงที่จะไม่ระบุ คุณควรระบุคีย์หลักสําหรับตาราง Access จะสร้างดัชนีสําหรับคีย์หลักโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของฐานข้อมูลได้ Access ยังช่วยให้แน่ใจว่าทุกระเบียนมีค่าในเขตข้อมูลคีย์หลัก และค่าไม่ซ้ํากันเสมอ ค่าที่ไม่ซ้ํากันมีความสําคัญ เนื่องจากไม่มีวิธีที่สามารถแยกความแตกต่างของแถวเฉพาะจากแถวอื่นได้อย่างน่าเชื่อถือ

เมื่อคุณสร้างตารางใหม่ในมุมมองแผ่นข้อมูล Access จะสร้างคีย์หลักและกำหนดชื่อเขตข้อมูลของ ID และชนิดข้อมูล AutoNumber ให้โดยอัตโนมัติ

ในมุมมองออกแบบ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเอาคีย์หลักออก หรือตั้งค่าคีย์หลักให้กับตารางที่ยังไม่มีคีย์หลักได้

ด้านบนของหน้า

กำหนดเขตข้อมูลที่จะใช้เป็นคีย์หลัก

ในบางครั้ง คุณอาจมีข้อมูลที่คุณต้องการใช้เป็นคีย์หลักอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีหมายเลข ID ที่มีอยู่สําหรับพนักงานของคุณ ถ้าคุณสร้างตารางเพื่อติดตามข้อมูลพนักงาน คุณอาจตัดสินใจที่จะใช้ ID พนักงานที่มีอยู่เป็นคีย์หลักสําหรับตาราง หรือบางที ID พนักงานจะไม่ซ้ํากันเฉพาะเมื่อรวมกับรหัสแผนก ซึ่งกําหนดให้คุณใช้ทั้งสองฟิลด์ร่วมกันเป็นคีย์หลัก ตัวเลือกที่ดีสําหรับคีย์หลักมีลักษณะดังต่อไปนี้:

 • แต่ละระเบียนมีค่าที่ไม่ซ้ำกันในเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูล

 • เขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลต้องไม่เป็นค่าว่างหรือ Null กล่าวคือจะต้องมีค่าอยู่เสมอ

 • ค่าจะไม่เปลี่ยนแปลง

ถ้าไม่มีข้อมูลที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นคีย์หลัก คุณสามารถสร้างเขตข้อมูลใหม่เพื่อใช้เป็นคีย์หลักได้ เมื่อคุณสร้างเขตข้อมูลใหม่เพื่อใช้เป็นคีย์หลัก ให้ตั้งค่าชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลเป็น AutoNumber เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าเขตข้อมูลนั้นตรงตามคุณลักษณะสามอย่างในรายการก่อนหน้า

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนคีย์หลัก

 1. เลือกตารางที่มีคีย์หลักที่คุณต้องการตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม มุมมอง ให้คลิก มุมมอง จากนั้นคลิก มุมมองออกแบบ

 3. ในการออกแบบตาราง ให้เลือกอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูลที่ต้องการใช้เป็นคีย์หลัก

  เมื่อต้องการเลือกหนึ่งเขตข้อมูล ให้คลิก ตัวเลือกแถว สำหรับเขตข้อมูลที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการเลือกหลายเขตข้อมูล ให้กด CTRL ค้างไว้แล้วคลิกตัวเลือกแถวของแต่ละเขตข้อมูล

 4. บนแท็บ ออกแบบตาราง ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก คีย์หลัก

  ตัวบ่งชี้คีย์จะปรากฏที่ด้านซ้ายของเขตข้อมูลที่ระบุให้เป็นคีย์หลัก

ด้านบนของหน้า

วิธีเอาคีย์หลักออก

 1. เลือกตารางที่มีคีย์หลักที่คุณต้องการเอาออก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม มุมมอง ให้คลิก มุมมอง จากนั้นคลิก มุมมองออกแบบ

 3. คลิก ตัวเลือกแถว สําหรับคีย์หลักปัจจุบัน ถ้าคีย์หลักประกอบด้วยหลายเขตข้อมูล ให้กด CTRL ค้างไว้ แล้วคลิกตัวเลือกแถวสําหรับแต่ละเขตข้อมูล

 4. บนแท็บ ออกแบบตาราง ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก คีย์หลัก

  ตัวบ่งชี้คีย์จะถูกเอาออกจากเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลที่ก่อนหน้านี้คุณได้ระบุให้เป็นคีย์หลัก

เมื่อคุณบันทึกตารางใหม่โดยไม่ตั้งค่าคีย์หลัก Access จะพร้อมท์ให้คุณสร้างเขตข้อมูลใหม่สําหรับคีย์หลัก ถ้าคุณคลิก ใช่ Access จะสร้างเขตข้อมูล ID ที่ใช้ชนิดข้อมูล AutoNumber เพื่อให้ค่าที่ไม่ซ้ํากันสําหรับแต่ละระเบียน ถ้าตารางของคุณมีเขตข้อมูล AutoNumber อยู่แล้ว Access จะใช้เขตข้อมูลนั้นเป็นคีย์หลัก ถ้าคุณคลิก ไม่ Access จะไม่เพิ่มเขตข้อมูล และไม่มีการตั้งค่าคีย์หลัก

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มเขตข้อมูล

เมื่อต้องการเก็บข้อมูลส่วนใหม่เกี่ยวกับบางอย่างที่คุณมีตาราง Access อยู่แล้ว ให้พิจารณาเพิ่มเขตข้อมูลลงในตาราง ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีตารางที่จัดเก็บนามสกุล ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ทางไปรษณีย์ของลูกค้าแต่ละรายของคุณ หากคุณต้องการเริ่มติดตามวิธีการติดต่อสื่อสารที่ต้องการของลูกค้าแต่ละราย ให้คุณเพิ่มเขตข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลนั้น

คุณจัดเก็บข้อมูลแต่ละส่วนที่คุณต้องการติดตามในเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น ในตารางที่ติดต่อ คุณสร้างเขตข้อมูลสําหรับนามสกุล ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ ในตารางผลิตภัณฑ์ คุณสร้างเขตข้อมูลสําหรับชื่อผลิตภัณฑ์ ID ผลิตภัณฑ์ และราคา

ทุกๆ เขตข้อมูลจะมีฟีเจอร์จำเพาะที่สำคัญบางประการ เช่น ชื่อที่ระบุเขตข้อมูลภายในตารางโดยไม่ซ้ำกัน ชนิดข้อมูลที่ระบุลักษณะของข้อมูล การดำเนินการที่สามารถกระทำต่อข้อมูล และขนาดของพื้นที่เก็บข้อมูลที่จะต้องจัดเตรียมไว้สำหรับแต่ละค่า

ก่อนที่คุณจะสร้างเขตข้อมูล ให้ลองแยกข้อมูลเป็นส่วนเล็กๆ ที่มีประโยชน์ การรวมข้อมูลในภายหลังจะง่ายกว่าการดึงข้อมูลออกจากกัน ตัวอย่างเช่น แทนที่จะสร้างเขตข้อมูลชื่อเต็ม ให้พิจารณาสร้างเขตข้อมูลที่แยกกันสําหรับนามสกุลและชื่อ จากนั้น คุณสามารถค้นหาหรือเรียงลําดับตามชื่อ นามสกุล หรือทั้งสองอย่างได้อย่างง่ายดาย ถ้าคุณวางแผนที่จะรายงาน เรียงลําดับ ค้นหา หรือคํานวณรายการข้อมูล ให้ใส่รายการนั้นในเขตข้อมูลด้วยตัวเอง

หลักจากสร้างเขตข้อมูลแล้ว คุณยังสามารถตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูลเพื่อควบคุมลักษณะที่ปรากฏและลักษณะการทำงานได้ ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติ รูปแบบ จะกำหนดลักษณะข้อมูลที่ปรากฏในแผ่นข้อมูลหรือฟอร์มที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลนั้น

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเขตข้อมูลโดยใส่ข้อมูล

เมื่อสร้างตารางใหม่หรือเปิดตารางที่มีอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณจะสามารถเพิ่มเขตข้อมูลในตารางโดยใส่ข้อมูลในคอลัมน์ เพิ่มเขตข้อมูลใหม่ ของแผ่นข้อมูลได้ (1) Access จะกำหนดชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลโดยอัตโนมัติโดยยึดตามค่าที่คุณใส่ ถ้าไม่มีชนิดข้อมูลอื่นที่อิงจากการป้อนของคุณ Access จะตั้งค่าชนิดข้อมูลเป็นข้อความ แต่คุณสามารถเปลี่ยนชนิดข้อมูลได้

แผ่นข้อมูลใน Access ที่มีคอลัมน์ เพิ่มเขตข้อมูลใหม่

เมื่อต้องการใส่ข้อมูลในคอลัมน์ เพิ่มเขตข้อมูลใหม่:

 1. สร้างหรือเปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูลโดยคลิกขวาที่ตารางที่คุณต้องการในบานหน้าต่างการนำทาง แล้วคลิก มุมมองแผ่นข้อมูล จากเมนูทางลัด

 2. ในคอลัมน์ เพิ่มเขตข้อมูลใหม่ ให้ใส่ชื่อของเขตข้อมูลที่ต้องการสร้าง

  ใช้ชื่อที่ให้คำอธิบายเพื่อให้สามารถระบุเขตข้อมูลได้ง่ายขึ้น

 3. ใส่ข้อมูลในเขตข้อมูลใหม่

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเขตข้อมูลโดยใช้เทมเพลตเขตข้อมูล

ในบางครั้งการเลือกเขตข้อมูลที่เหมาะกับความต้องการของคุณจากรายการของเขตข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะง่ายกว่าการสร้างเขตข้อมูลด้วยตนเอง คุณสามารถใช้รายการ เขตข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเลือกจากรายการของเทมเพลตเขตข้อมูล เทมเพลตเขตข้อมูลคือ ชุดของคุณลักษณะและคุณสมบัติที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่ออธิบายเขตข้อมูล คำจำกัดความเทมเพลตเขตข้อมูลต้นประกอบด้วยชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล การตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติ รูปแบบ ของเขตข้อมูล และคุณสมบัติเขตข้อมูลอื่นๆ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม มุมมอง ให้คลิก มุมมอง แล้วคลิกที่ มุมมองแผ่นข้อมูล

 2. บนแท็บ เขตข้อมูลตาราง ในกลุ่ม เพิ่ม & ลบ ให้คลิก เขตข้อมูลเพิ่มเติม

  สกรีนช็อตของกลุ่มเพิ่มและลบบนแท็บ Ribbon เขตข้อมูล

 3. เลือกเขตข้อมูลในรายการ เขตข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อแทรกคอลัมน์ใหม่ Access จะวางเขตข้อมูลทางด้านขวาของคอลัมน์ที่เคอร์เซอร์ของคุณอยู่ในขณะนี้ ถ้าคุณเลือกหนึ่งในตัวเลือกเขตข้อมูลภายใต้หัวเรื่อง เริ่มต้นใช้งานด่วน เช่น ที่อยู่ Access จะสร้างหลายเขตข้อมูลในตารางของคุณเพื่อใส่ส่วนต่างๆ ของที่อยู่

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าคุณสมบัติของเขตข้อมูล

หลังจากสร้างเขตข้อมูลแล้ว คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูลเพื่อควบคุมลักษณะที่ปรากฏและลักษณะการทำงานได้

ตัวอย่างเช่น เมื่อตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูล คุณจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

 • ควบคุมลักษณะที่ปรากฏของข้อมูลในเขตข้อมูล

 • ช่วยป้องกันการใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในเขตข้อมูล

 • ระบุค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูล

 • ช่วยเพิ่มความเร็วในการค้นหาและเรียงลำดับในเขตข้อมูล

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติบางคุณสมบัติของเขตข้อมูลที่พร้อมใช้งานในขณะที่คุณทํางานในมุมมองแผ่นข้อมูลได้ เมื่อต้องการเข้าถึงและตั้งค่ารายการคุณสมบัติของเขตข้อมูลทั้งหมด อย่างไรก็ตาม คุณต้องใช้มุมมองออกแบบ

คุณสมบัติที่คุณสามารถตั้งค่าได้จะขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลนั้น

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูลในมุมมองแผ่นข้อมูล

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูล เปลี่ยนชนิดข้อมูลในเขตข้อมูล เปลี่ยนคุณสมบัติ รูปแบบ ของเขตข้อมูล และเปลี่ยนคุณสมบัติอื่นๆ บางอย่างของเขตข้อมูลได้ขณะที่ทำงานอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูล

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ตารางที่คุณต้องการเปิด

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก มุมมองแผ่นข้อมูล

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชื่อเขตข้อมูล

เมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลโดยการใส่ข้อมูลในมุมมองแผ่นข้อมูล Access จะกําหนดชื่อทั่วไปให้กับเขตข้อมูลโดยอัตโนมัติ Access จะกําหนดชื่อ Field1 ให้กับเขตข้อมูลใหม่เขตข้อมูลแรก Field2 ไปยังเขตข้อมูลใหม่ที่สอง และอื่นๆ ตามค่าเริ่มต้น ชื่อของเขตข้อมูลจะถูกใช้เป็นป้ายชื่อที่ใดก็ตามที่แสดงเขตข้อมูล เช่น ส่วนหัวของคอลัมน์บนแผ่นข้อมูล การเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลเพื่อให้มีชื่อที่สื่อความหมายมากขึ้นจะช่วยให้ง่ายต่อการใช้เมื่อคุณดูหรือแก้ไขระเบียน

 1. คลิกขวาที่ส่วนหัวของเขตข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ (ตัวอย่างเช่น Field1)

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก เปลี่ยนชื่อเขตข้อมูล

 3. ใส่ชื่อใหม่ในส่วนหัวของเขตข้อมูล

  ชื่อเขตข้อมูลสามารถประกอบด้วยอักขระสูงสุด 64 ตัว (ตัวอักษรหรือตัวเลข) รวมทั้งช่องว่างด้วย

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูล

เมื่อคุณสร้างเขตข้อมูลโดยการใส่ข้อมูลในมุมมองแผ่นข้อมูล Access จะตรวจสอบข้อมูลนั้นเพื่อกําหนดชนิดข้อมูลที่เหมาะสมสําหรับเขตข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใส่ 1/1/2024 Access จะรับรู้ว่าข้อมูลนั้นเป็นวันที่ และจะตั้งค่าชนิดข้อมูลสําหรับเขตข้อมูลเป็น วันที่/เวลา ถ้า Access ไม่สามารถกําหนดชนิดข้อมูลได้ ชนิดข้อมูลจะถูกตั้งค่าเป็น ข้อความสั้น ตามค่าเริ่มต้น (ข้อความ ถ้าคุณกําลังใช้ Access 2016 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า)

ชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลจะกําหนดคุณสมบัติเขตข้อมูลอื่นๆ ที่คุณสามารถตั้งค่าได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ ผนวกเท่านั้น สําหรับเขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูล ไฮเปอร์ลิงก์ หรือชนิดข้อมูลข้อความยาว (Memo ถ้าคุณกําลังใช้ Access 2016 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า)

อาจมีบางกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีหมายเลขห้องที่คล้ายกับวันที่ เช่น 10/2017 ถ้าคุณใส่ 10/2017 ลงในเขตข้อมูลใหม่ในมุมมองแผ่นข้อมูล ฟีเจอร์การตรวจหาชนิดข้อมูลอัตโนมัติจะเลือกชนิดข้อมูลวันที่/เวลาสําหรับเขตข้อมูล เนื่องจากหมายเลขห้องเป็นป้ายชื่อและไม่ใช่วันที่ จึงควรใช้ชนิดข้อมูล Text ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูล

 1. บน Ribbon ให้คลิกแท็บ เขตข้อมูลตาราง

 2. ในรายการ ชนิดข้อมูล ในกลุ่ม จัดรูปแบบ ให้เลือกชนิดข้อมูลที่คุณต้องการ

  ข้อมูลชนิดใดบ้างที่พร้อมใช้งาน

  ดู ชนิดข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลเดสก์ท็อป Access สำหรับรายการชนิดข้อมูลที่พร้อมใช้งานโดยสมบูรณ์ในฐานข้อมูล Access

  เคล็ดลับเกี่ยวกับชนิดข้อมูล

  • ขนาดสูงสุดของไฟล์ฐานข้อมูล Access คือ 2 กิกะไบต์

  • เมื่อต้องการปรับประสิทธิภาพให้เหมาะสม คุณควรใช้ ขนาดเขตข้อมูล ที่เหมาะสมที่สุดเมื่อคุณสร้างเขตข้อมูล ข้อความ หรือ ตัวเลข ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคาดว่าจะเก็บรหัสไปรษณีย์ที่มีความยาวที่สามารถคาดการณ์ได้ ให้ระบุความยาวดังกล่าวเป็นขนาดเขตข้อมูล คุณสามารถระบุขนาดเขตข้อมูลได้โดยการตั้งค่าในกล่องคุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน ตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูลอื่นๆ

  • สําหรับหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขชิ้นส่วน และหมายเลขอื่นๆ ที่คุณไม่ต้องการใช้สําหรับการคํานวณทางคณิตศาสตร์ คุณควรเลือกชนิดข้อมูลข้อความแทนชนิดข้อมูลตัวเลข ค่าตัวเลขที่ถูกจัดเก็บเป็นข้อความสามารถเรียงลําดับและกรองตามหลักตรรกะได้มากขึ้น

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนรูปแบบเขตข้อมูล

นอกจากการกําหนดชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลใหม่แล้ว Access ยังอาจตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบ สําหรับเขตข้อมูล โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณใส่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใส่ 10:50 น. Access จะตั้งค่าชนิดข้อมูลเป็น วันที่/เวลา และคุณสมบัติ รูปแบบ เป็น เวลาแบบปานกลาง เมื่อต้องการเปลี่ยนคุณสมบัติ รูปแบบ ของเขตข้อมูลด้วยตนเอง ให้ทําดังต่อไปนี้:

 1. บน Ribbon ให้คลิกแท็บ เขตข้อมูลตาราง 

 2. ในรายการ รูปแบบ ในกลุ่ม จัดรูปแบบ ให้ป้อนรูปแบบที่คุณต้องการ 

  หมายเหตุ: รายการ รูปแบบ อาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับบางเขตข้อมูล (ตัวอย่างเช่น Text) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลนั้น

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูลอื่นๆ

 1. ในมุมมอง แผ่นข้อมูล ให้คลิกเขตข้อมูลที่ต้องการตั้งค่าคุณสมบัติ

 2. บนแท็บ เขตข้อมูลตาราง ในกลุ่ม คุณสมบัติการจัดรูปแบบ หรือ การตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล ให้เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูลในมุมมอง 'ออกแบบ'

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติของเขตข้อมูลในขณะที่คุณทํางานกับตารางในมุมมองออกแบบได้ ในมุมมองออกแบบ คุณสามารถตั้งค่าชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลในตารางออกแบบตาราง และคุณตั้งค่าคุณสมบัติอื่นๆ ในบานหน้าต่าง คุณสมบัติของเขตข้อมูล

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ตาราง

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก มุมมองออกแบบ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูล

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะต่างๆ ของเขตข้อมูลได้หลังจากที่คุณสร้างเขตข้อมูลนั้นแล้ว

คำเตือน: คุณยังสามารถเปลี่ยนลักษณะเหล่านี้ของเขตข้อมูลที่คุณไม่ได้สร้างได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้ามีข้อมูลอยู่แล้วในเขตข้อมูล บางการกระทําจะไม่พร้อมใช้งาน หรืออาจทําให้ข้อมูลสูญหาย

 1. ในการออกแบบตาราง ให้ค้นหาตำแหน่งเขตข้อมูลที่ต้องการตั้งค่าชนิดข้อมูล

 2. ในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ให้เลือกชนิดข้อมูลจากรายการ

  ข้อมูลชนิดใดบ้างที่พร้อมใช้งาน

  ดู ชนิดข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลเดสก์ท็อป Access สำหรับรายการชนิดข้อมูลที่พร้อมใช้งานโดยสมบูรณ์ในฐานข้อมูล Access

  เคล็ดลับเกี่ยวกับชนิดข้อมูล

  • ขนาดสูงสุดของไฟล์ฐานข้อมูล Access คือ 2 กิกะไบต์

  • สําหรับหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขชิ้นส่วน และหมายเลขอื่นๆ ที่คุณไม่ต้องการใช้สําหรับการคํานวณทางคณิตศาสตร์ คุณควรเลือกชนิดข้อมูลข้อความแทนชนิดข้อมูลตัวเลข ค่าตัวเลขที่จัดเก็บเป็นข้อความสามารถเรียงลําดับและกรองในเชิงตรรกะได้มากขึ้น แต่ไม่สามารถใช้ในการคํานวณได้ง่าย

  • สำหรับชนิดข้อมูลข้อความและตัวเลข คุณสามารถระบุขนาดของเขตข้อมูลหรือชนิดข้อมูลให้เจาะจงขึ้นได้ด้วยการตั้งค่าในกล่องคุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูลอื่นๆ

หมายเหตุ: บางรูปแบบไม่พร้อมใช้งานสำหรับชนิดข้อมูลทั้งหมด ตั้งค่าชนิดข้อมูลก่อน แล้วค่อยตั้งค่ารูปแบบ หากจำเป็น

 1. ในตารางออกแบบตาราง ให้เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการตั้งค่าคุณสมบัติ Access จะแสดงคุณสมบัติสําหรับเขตข้อมูลนี้ในบานหน้าต่าง คุณสมบัติของเขตข้อมูล

  ชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลจะกำหนดคุณสมบัติที่คุณสามารถตั้งค่าได้

 2. ในบานหน้าต่าง คุณสมบัติของเขตข้อมูล ให้ใส่การตั้งค่าที่ต้องการสำหรับแต่ละคุณสมบัติ หรือกด F6 แล้วใช้แป้นลูกศรในการเลือกคุณสมบัติ

  คุณสมบัติของเขตข้อมูลใดบ้างที่พร้อมใช้งาน

  ดู แนะนำชนิดข้อมูลและคุณสมบัติเขตข้อมูล สำหรับรายการคุณสมบัติเขตข้อมูลทั้งหมดที่พร้อมใช้งานสำหรับข้อมูลแต่ละชนิดในฐานข้อมูล Access

  หมายเหตุ: คุณสมบัติบางประการอาจไม่พร้อมใช้งานสําหรับทุกเขตข้อมูล ชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลจะกําหนดคุณสมบัติที่มี

 3. เมื่อต้องการให้มีพื้นที่มากขึ้นเพื่อใส่หรือแก้ไขการตั้งค่าคุณสมบัติในกล่องคุณสมบัติ ให้กด SHIFT+F2 เพื่อแสดงกล่อง ย่อ/ขยาย

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณกำลังใส่รูปแบบการป้อนข้อมูลหรือนิพจน์การตรวจสอบ และต้องการความช่วยเหลือ ให้คลิก ปุ่มตัวสร้าง ถัดจากกล่องคุณสมบัติเพื่อแสดงตัวสร้างที่เหมาะสม

 4. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้กด CTRL+S

ด้านบนของหน้า

การย้ายเขตข้อมูล

เมื่อต้องการย้ายเขตข้อมูล ให้ลากไปยังตําแหน่งที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือกหลายเขตข้อมูลที่อยู่ติดกันเพื่อย้าย ให้คลิกเขตข้อมูลแรก กดแป้น SHIFT ค้างไว้ แล้วคลิกเขตข้อมูลสุดท้าย จากนั้นคุณสามารถลากกลุ่มเขตข้อมูลที่เลือกไปยังตําแหน่งใหม่ได้

การลากเขตข้อมูลจะเปลี่ยนตําแหน่งของเขตข้อมูลบนแผ่นข้อมูล แต่จะไม่เปลี่ยนลําดับของเขตข้อมูลในการออกแบบตาราง ถ้าคุณเข้าถึงฟิลด์โดยทางโปรแกรม ใบสั่งเดิมจะถูกนําไปใช้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณลากเขตข้อมูลไปยังตําแหน่งใหม่บนแผ่นข้อมูล แล้วสร้างฟอร์มจากตารางโดยใช้ปุ่ม ฟอร์ม เขตข้อมูลจะอยู่ในตําแหน่งเดิม

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มเขตข้อมูลจากการคำนวณลงในตาราง

การเพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงาน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×