ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คุณอาจได้รับข้อความข้อผิดพลาด Stop ต่อไปนี้:

0x0000007E ( parameter1 , parameter2 , parameter3 , parameter4 )
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED


หมายเหตุ

 • พารามิเตอร์ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป

 • ข้อผิดพลาด Stop "0x0000007E" ไม่ทั้งหมดมีสาเหตุจากปัญหานี้


สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัวชี้เคอร์เนล WMI GUID เป็น null ซึ่งทำให้ว่างสองช่องโหว่ในตัวชี้

การแก้ปัญหา

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานจากฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขเฉพาะปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้การแก้ไขด่วนนี้กับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้รุนแรง เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อฝ่ายสนับสนุนและบริการลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างคำขอรับบริการแยกต่างหาก จะมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติกับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportหมายเหตุ แบบฟอร์ม "มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีService Pack 1สำหรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ติดตั้ง

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้แล้ว

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนใด ๆ ออกมาก่อนหน้านี้

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ของคุณจะแสดงผลตามเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ในปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกด้วยเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างกับแฟ้มนี้

Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ข้อมูลแฟ้มและบันทึกย่อสิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจคำขอโปรแกรมแก้ไขด่วนปรากฏอยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเสมอเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการจริงที่จะนำโปรแกรมแก้ไขด่วนแต่ละโปรแกรมไปใช้ด้วย

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้

  รุ่น

  ผลิตภัณฑ์

  SR_Level

  สาขาเซอร์วิส

  6.1.760
  0.
  16 xxx

  Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.760
  1.
  17 xxx

  Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.760
  1.
  22 xxx

  Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • สาขาบริการของ GDR ประกอบด้วยเฉพาะการแก้ไขที่นำออกใช้เพื่อจัดการปัญหาสำคัญอย่างยิ่ง แพร่กระจายอย่างกว้างขวาง สาขาบริการของ ldr จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง

 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ซึ่งติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมจะแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "ข้อมูลสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 แฟ้มเพิ่มเติม" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งแอตทริบิวต์ไม่ได้แสดงรายการไว้จะได้รับการลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft

สำหรับ Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดที่สนับสนุน

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Appid-ppdlic.xrm-ms

ไม่มีข้อมูล

3,013

05-Nov-2014

03:17

ไม่มีข้อมูล

Appid.sys

6.1.7601.22736

50,688

07-Jul-2014

00:45

x86

Appidapi.dll

6.1.7601.22736

50,688

07-Jul-2014

01:40

x86

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.22653

16,896

12-Apr-2014

02:06

x86

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.22653

97,792

12-Apr-2014

02:06

x86

Appidsvc.dll

6.1.7601.22736

29,696

07-Jul-2014

01:40

x86

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.22780

50,176

19-Aug-2014

02:48

x86

Winload.exe

6.1.7601.22854

521,384

29-Oct-2014

02:16

x86

Winresume.exe

6.1.7601.22730

456,776

28-Jun-2014

00:22

x86

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,896

14-Jul-2009

01:49

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

02:57

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,384

14-Jul-2009

01:49

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:54

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

01:51

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:54

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

36,944

14-Jul-2009

01:46

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

02:53

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

01:11

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

01:33

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

01:49

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:53

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,880

14-Jul-2009

01:46

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:46

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,904

14-Jul-2009

01:51

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

02:54

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,392

14-Jul-2009

01:51

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:50

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

01:48

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,680

07-Jul-2014

02:48

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,264

14-Jul-2009

03:45

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,576

07-Jul-2014

02:57

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,776

14-Jul-2009

03:02

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

28,088

07-Jul-2014

02:57

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,384

14-Jul-2009

01:46

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:53

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,392

14-Jul-2009

01:52

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:47

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,904

14-Jul-2009

01:52

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:51

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

01:53

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:53

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

01:51

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

07-Jul-2014

02:50

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,896

14-Jul-2009

01:51

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:50

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,384

14-Jul-2009

01:51

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:45

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,872

14-Jul-2009

01:53

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:53

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

03:02

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,072

07-Jul-2014

02:52

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

01:43

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

02:47

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

03:02

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

02:56

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,896

14-Jul-2009

01:49

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

02:57

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,384

14-Jul-2009

01:49

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:54

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

01:51

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:54

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

36,944

14-Jul-2009

01:46

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

02:53

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

01:11

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

01:33

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

01:49

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:53

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,880

14-Jul-2009

01:46

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:46

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,904

14-Jul-2009

01:51

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

02:54

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,392

14-Jul-2009

01:51

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:50

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

01:48

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,680

07-Jul-2014

02:48

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,264

14-Jul-2009

03:45

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,576

07-Jul-2014

02:57

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,776

14-Jul-2009

03:02

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

28,088

07-Jul-2014

02:57

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,384

14-Jul-2009

01:46

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:53

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,392

14-Jul-2009

01:52

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:47

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,904

14-Jul-2009

01:52

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:51

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

01:53

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:53

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

01:51

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

07-Jul-2014

02:50

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,896

14-Jul-2009

01:51

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:50

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,384

14-Jul-2009

01:51

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:45

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,872

14-Jul-2009

01:53

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:53

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

03:02

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,072

07-Jul-2014

02:52

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

01:43

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

02:47

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

03:02

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

02:56

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe

6.1.7601.22854

521,384

29-Oct-2014

02:16

x86

Winresume.exe

6.1.7601.22730

456,776

28-Jun-2014

00:22

x86

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

10,752

07-Jul-2014

02:24

ไม่มีข้อมูล

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

9,728

07-Jul-2014

01:35

ไม่มีข้อมูล

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

10,752

07-Jul-2014

02:24

ไม่มีข้อมูล

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

10,752

07-Jul-2014

02:25

ไม่มีข้อมูล

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

11,264

07-Jul-2014

02:24

ไม่มีข้อมูล

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

6,656

07-Jul-2014

02:24

ไม่มีข้อมูล

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

9,728

07-Jul-2014

02:21

ไม่มีข้อมูล

Ci.dll

6.1.7601.22730

409,272

28-Jun-2014

00:22

x86

Driver.stl

ไม่มีข้อมูล

4,186

26-Jun-2014

22:21

ไม่มีข้อมูล

Csrsrv.dll

6.1.7601.22653

38,912

12-Apr-2014

02:06

x86

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.22780

50,176

19-Aug-2014

02:48

x86

Winload.exe

6.1.7601.22854

521,384

29-Oct-2014

02:16

x86

Winresume.exe

6.1.7601.22861

456,776

05-Nov-2014

03:04

x86

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,688

20-Nov-2010

12:50

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

02:57

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,176

20-Nov-2010

12:50

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:54

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,720

02-Apr-2010

04:13

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:54

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

36,736

20-Nov-2010

12:50

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

02:53

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,168

02-Apr-2010

04:09

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

01:33

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

02-Apr-2010

04:10

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:53

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,688

20-Nov-2010

12:50

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:46

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,728

02-Apr-2010

04:10

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

02:54

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

35,200

20-Nov-2010

12:58

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:50

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

02-Apr-2010

04:08

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,680

07-Jul-2014

02:48

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,072

02-Apr-2010

05:06

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,576

07-Jul-2014

02:57

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

29,568

20-Nov-2010

13:45

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

28,088

07-Jul-2014

02:57

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,176

20-Nov-2010

12:49

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:53

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

07-Apr-2010

09:51

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:47

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

35,712

20-Nov-2010

12:59

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:51

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

35,200

20-Nov-2010

13:01

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:53

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

35,712

20-Nov-2010

12:59

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

07-Jul-2014

02:50

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,688

20-Nov-2010

12:58

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:50

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,176

20-Nov-2010

12:58

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:45

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

33,664

20-Nov-2010

13:01

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:53

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

28,032

20-Nov-2010

13:45

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,072

07-Jul-2014

02:52

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

28,032

20-Nov-2010

12:45

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

02:47

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

28,032

20-Nov-2010

13:46

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

02:56

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,720

02-Apr-2010

04:13

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:54

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,168

02-Apr-2010

04:09

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

01:33

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

02-Apr-2010

04:10

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:53

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,728

02-Apr-2010

04:10

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

02:54

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

02-Apr-2010

04:08

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,680

07-Jul-2014

02:48

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,072

02-Apr-2010

05:06

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,576

07-Jul-2014

02:57

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

07-Apr-2010

09:51

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:47

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe

6.1.7601.22854

521,384

29-Oct-2014

02:16

x86

Winresume.exe

6.1.7601.22861

456,776

05-Nov-2014

03:04

x86

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.22861

3,976,640

05-Nov-2014

03:06

ไม่มีข้อมูล

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.22861

3,920,832

05-Nov-2014

03:06

ไม่มีข้อมูล

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

12-Apr-2014

02:03

x86

Smss.exe

6.1.7601.22653

69,632

12-Apr-2014

02:06

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

12-Apr-2014

02:03

x86

Smss.exe

6.1.7601.22653

69,632

12-Apr-2014

02:06

x86

Rstrui.exe

6.1.7601.21988

262,656

05-May-2012

07:29

x86

Srclient.dll

6.1.7601.21988

43,008

05-May-2012

07:33

x86

Srcore.dll

6.1.7601.22780

400,896

19-Aug-2014

02:48

x86

สำหรับรุ่นที่ใช้ x64 ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Appid-ppdlic.xrm-ms

ไม่มีข้อมูล

3,013

05-Nov-2014

03:43

ไม่มีข้อมูล

Appid.sys

6.1.7601.22736

62,464

07-Jul-2014

01:04

x64

Appidapi.dll

6.1.7601.22736

58,880

07-Jul-2014

02:06

x64

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.22653

17,920

12-Apr-2014

02:31

x64

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.22653

148,480

12-Apr-2014

02:31

x64

Appidsvc.dll

6.1.7601.22736

34,304

07-Jul-2014

02:06

x64

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.22780

63,488

19-Aug-2014

03:05

x64

Winload.efi

6.1.7601.22861

693,176

05-Nov-2014

03:32

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe

6.1.7601.22854

619,056

29-Oct-2014

02:16

x64

Winresume.efi

6.1.7601.22861

617,376

05-Nov-2014

03:30

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe

6.1.7601.22730

533,200

28-Jun-2014

00:21

x64

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:09

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,896

14-Jul-2009

02:09

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:37

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

03:37

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:06

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,368

14-Jul-2009

02:06

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:43

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

03:43

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

02:10

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,904

14-Jul-2009

02:10

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:40

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:40

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:06

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

36,944

14-Jul-2009

02:06

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:33

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

03:33

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

01:31

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

01:31

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

01:59

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

01:59

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:09

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

02:09

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:36

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:36

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:06

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,896

14-Jul-2009

02:06

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:31

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

03:31

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

02:10

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

02:10

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

31,680

07-Jul-2014

03:40

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,680

07-Jul-2014

03:40

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:09

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,392

14-Jul-2009

02:09

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:36

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:36

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:09

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

02:09

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:35

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

03:35

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

29,264

14-Jul-2009

02:22

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,264

14-Jul-2009

02:22

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,576

07-Jul-2014

03:40

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,576

07-Jul-2014

03:40

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

29,776

14-Jul-2009

03:17

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,776

14-Jul-2009

03:17

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

28,088

07-Jul-2014

03:41

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

28,088

07-Jul-2014

03:41

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:06

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,368

14-Jul-2009

02:06

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:31

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

03:31

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:00

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

02:00

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:41

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

07-Jul-2014

03:41

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:00

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,904

14-Jul-2009

02:00

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:33

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:33

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:00

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,392

14-Jul-2009

02:00

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:37

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

03:37

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:09

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

02:09

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:32

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

07-Jul-2014

03:32

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:10

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,880

14-Jul-2009

02:10

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:36

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

07-Jul-2014

03:36

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:09

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,368

14-Jul-2009

02:09

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:37

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

03:37

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:00

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,856

14-Jul-2009

02:00

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:33

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

03:33

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

03:17

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

03:17

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,072

07-Jul-2014

03:33

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

03:33

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

02:03

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,240

14-Jul-2009

02:03

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,072

07-Jul-2014

03:29

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,072

07-Jul-2014

03:29

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

28,240

14-Jul-2009

03:17

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

03:17

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

03:35

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

03:35

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:09

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,896

14-Jul-2009

02:09

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:37

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

03:37

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:06

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,368

14-Jul-2009

02:06

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:43

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

03:43

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

02:10

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,904

14-Jul-2009

02:10

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:40

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:40

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:06

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

36,944

14-Jul-2009

02:06

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:33

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

03:33

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

01:31

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

01:31

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

01:59

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

01:59

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:09

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

02:09

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:36

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:36

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:06

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,896

14-Jul-2009

02:06

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:31

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

03:31

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

02:10

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

02:10

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

31,680

07-Jul-2014

03:40

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,680

07-Jul-2014

03:40

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:09

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,392

14-Jul-2009

02:09

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:36

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:36

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:09

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

02:09

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:35

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

03:35

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

29,264

14-Jul-2009

02:22

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,264

14-Jul-2009

02:22

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,576

07-Jul-2014

03:40

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,576

07-Jul-2014

03:40

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

29,776

14-Jul-2009

03:17

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,776

14-Jul-2009

03:17

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

28,088

07-Jul-2014

03:41

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

28,088

07-Jul-2014

03:41

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:06

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,368

14-Jul-2009

02:06

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:31

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

03:31

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:00

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

02:00

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:41

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

07-Jul-2014

03:41

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:00

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,904

14-Jul-2009

02:00

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:33

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:33

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:00

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,392

14-Jul-2009

02:00

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:37

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

03:37

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:09

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

02:09

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:32

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

07-Jul-2014

03:32

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:10

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,880

14-Jul-2009

02:10

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:36

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

07-Jul-2014

03:36

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:09

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,368

14-Jul-2009

02:09

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:37

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

03:37

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:00

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,856

14-Jul-2009

02:00

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:33

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

03:33

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

03:17

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

03:17

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,072

07-Jul-2014

03:33

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

03:33

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

02:03

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,240

14-Jul-2009

02:03

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,072

07-Jul-2014

03:29

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,072

07-Jul-2014

03:29

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

28,240

14-Jul-2009

03:17

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

03:17

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

03:35

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

03:35

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi

6.1.7601.22861

693,176

05-Nov-2014

03:32

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe

6.1.7601.22854

619,056

29-Oct-2014

02:16

x64

Winresume.efi

6.1.7601.22861

617,376

05-Nov-2014

03:30

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe

6.1.7601.22730

533,200

28-Jun-2014

00:21

x64

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

10,752

07-Jul-2014

03:16

ไม่มีข้อมูล

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

9,728

07-Jul-2014

02:01

ไม่มีข้อมูล

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

10,752

07-Jul-2014

03:15

ไม่มีข้อมูล

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

10,752

07-Jul-2014

03:16

ไม่มีข้อมูล

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

11,264

07-Jul-2014

03:15

ไม่มีข้อมูล

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

6,656

07-Jul-2014

03:14

ไม่มีข้อมูล

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

9,728

07-Jul-2014

03:15

ไม่มีข้อมูล

Ci.dll

6.1.7601.22730

457,400

28-Jun-2014

00:21

x64

Driver.stl

ไม่มีข้อมูล

4,186

26-Jun-2014

22:22

ไม่มีข้อมูล

Csrsrv.dll

6.1.7601.22653

43,520

12-Apr-2014

02:31

x64

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.22780

63,488

19-Aug-2014

03:05

x64

Winload.efi

6.1.7601.22861

693,176

05-Nov-2014

03:32

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe

6.1.7601.22854

619,056

29-Oct-2014

02:16

x64

Winresume.efi

6.1.7601.22861

571,320

05-Nov-2014

03:31

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe

6.1.7601.22861

533,200

05-Nov-2014

03:30

x64

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

33,152

20-Nov-2010

13:38

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,688

20-Nov-2010

13:38

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:37

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

03:37

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

33,152

20-Nov-2010

13:40

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,176

20-Nov-2010

13:40

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:43

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

03:43

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

35,728

02-Apr-2010

04:22

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,728

02-Apr-2010

04:22

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:40

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:40

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

33,152

20-Nov-2010

13:40

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

36,736

20-Nov-2010

13:40

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:33

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

03:33

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,168

02-Apr-2010

04:22

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,160

02-Apr-2010

04:22

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

01:59

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

01:59

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,160

02-Apr-2010

04:22

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

02-Apr-2010

04:22

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:36

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:36

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

33,152

20-Nov-2010

13:36

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,688

20-Nov-2010

13:36

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:31

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

03:31

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

35,728

02-Apr-2010

04:22

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,728

02-Apr-2010

04:22

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

31,680

07-Jul-2014

03:40

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,680

07-Jul-2014

03:40

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

33,152

20-Nov-2010

13:47

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

35,200

20-Nov-2010

13:47

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:36

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:36

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,160

02-Apr-2010

04:22

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

02-Apr-2010

04:22

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:35

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

03:35

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

29,064

02-Apr-2010

05:17

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,064

02-Apr-2010

05:17

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,576

07-Jul-2014

03:40

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,576

07-Jul-2014

03:40

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

29,568

20-Nov-2010

14:34

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

29,568

20-Nov-2010

14:34

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

28,088

07-Jul-2014

03:41

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

28,088

07-Jul-2014

03:41

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

33,152

20-Nov-2010

13:42

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,176

20-Nov-2010

13:42

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:31

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

03:31

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,160

07-Apr-2010

17:47

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,208

07-Apr-2010

17:47

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:41

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

07-Jul-2014

03:41

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

33,152

20-Nov-2010

13:48

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

35,712

20-Nov-2010

13:48

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:33

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:33

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

33,152

20-Nov-2010

13:49

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

35,200

20-Nov-2010

13:49

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:37

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

03:37

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

33,152

20-Nov-2010

13:47

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

35,712

20-Nov-2010

13:47

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:32

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

07-Jul-2014

03:32

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

33,152

20-Nov-2010

13:48

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,688

20-Nov-2010

13:48

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:36

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

07-Jul-2014

03:36

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

33,152

20-Nov-2010

13:48

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,176

20-Nov-2010

13:48

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:37

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

03:37

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

33,152

20-Nov-2010

13:49

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

33,664

20-Nov-2010

13:49

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:33

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

03:33

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

28,032

20-Nov-2010

14:34

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

28,032

20-Nov-2010

14:34

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,072

07-Jul-2014

03:33

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

03:33

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

28,032

20-Nov-2010

13:38

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

28,032

20-Nov-2010

13:38

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,072

07-Jul-2014

03:29

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,072

07-Jul-2014

03:29

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

28,032

20-Nov-2010

14:34

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

28,032

20-Nov-2010

14:34

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

03:35

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

03:35

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

35,728

02-Apr-2010

04:22

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,728

02-Apr-2010

04:22

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:40

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:40

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,168

02-Apr-2010

04:22

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,160

02-Apr-2010

04:22

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

01:59

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

01:59

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,160

02-Apr-2010

04:22

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

02-Apr-2010

04:22

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:36

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:36

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

35,728

02-Apr-2010

04:22

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,728

02-Apr-2010

04:22

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

31,680

07-Jul-2014

03:40

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,680

07-Jul-2014

03:40

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,160

02-Apr-2010

04:22

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

02-Apr-2010

04:22

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:35

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

03:35

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

29,064

02-Apr-2010

05:17

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,064

02-Apr-2010

05:17

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,576

07-Jul-2014

03:40

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,576

07-Jul-2014

03:40

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,160

07-Apr-2010

17:47

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,208

07-Apr-2010

17:47

ไม่มีข้อมูล

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:41

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

07-Jul-2014

03:41

ไม่มีข้อมูล

Winload.efi

6.1.7601.22861

693,176

05-Nov-2014

03:32

ไม่มีข้อมูล

Winload.exe

6.1.7601.22854

619,056

29-Oct-2014

02:16

x64

Winresume.efi

6.1.7601.22861

571,320

05-Nov-2014

03:31

ไม่มีข้อมูล

Winresume.exe

6.1.7601.22861

533,200

05-Nov-2014

03:30

x64

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.22861

5,553,592

05-Nov-2014

03:32

x64

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

12-Apr-2014

02:28

x64

Smss.exe

6.1.7601.22653

112,640

12-Apr-2014

02:31

x64

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

12-Apr-2014

02:28

x64

Smss.exe

6.1.7601.22653

112,640

12-Apr-2014

02:31

x64

Rstrui.exe

6.1.7601.21988

296,960

05-May-2012

08:17

x64

Srclient.dll

6.1.7601.21988

50,176

05-May-2012

08:18

x64

Srcore.dll

6.1.7601.22780

503,808

19-Aug-2014

03:05

x64

Appidapi.dll

6.1.7601.22736

50,688

07-Jul-2014

01:40

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

12-Apr-2014

02:03

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

12-Apr-2014

02:03

x86

Srclient.dll

6.1.7601.21988

43,008

05-May-2012

07:33

x86

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.22861

3,976,640

05-Nov-2014

03:06

ไม่มีข้อมูล

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.22861

3,920,832

05-Nov-2014

03:06

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดที่สนับสนุน

ชื่อแฟ้ม

Package_100_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,813

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_101_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,813

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_102_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,053

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_103_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,813

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_104_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,813

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_105_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,813

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_106_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,813

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_107_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,813

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_108_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,813

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_109_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,813

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_10_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,072

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_110_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,813

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_111_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,813

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_112_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,798

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_113_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,813

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_114_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,030

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_115_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,039

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_118_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

9,245

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_119_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

7,517

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_11_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,299

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_120_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

7,625

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_12_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,299

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_13_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,072

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_14_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,072

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_15_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,299

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_16_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,072

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_17_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,072

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_18_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,072

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_19_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,072

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_1_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

7,742

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_20_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,072

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_21_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,072

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_22_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,072

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_23_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,072

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_24_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,072

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_25_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,244

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_26_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,775

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_27_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,286

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_28_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

8,594

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_29_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,438

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_2_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,727

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_30_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,817

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_31_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

8,104

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_32_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,897

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_33_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,527

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_34_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_35_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_36_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,311

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_37_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_38_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,311

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_39_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_3_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,501

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_40_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_41_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,311

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_42_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,311

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_43_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_44_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_45_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,311

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_46_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_47_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_48_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_49_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_4_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,070

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_50_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_51_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_52_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_53_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_54_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_55_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,269

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_56_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

9,026

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_57_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,453

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_58_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

8,284

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_59_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,063

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_5_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,070

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_60_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,841

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_61_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,841

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_62_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,841

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_63_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,841

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_64_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,841

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_65_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,309

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_66_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,216

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_67_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,042

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_68_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,042

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_69_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,042

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_6_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,297

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_70_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,042

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_71_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,042

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_72_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,042

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_73_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,042

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_74_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,042

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_75_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,042

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_76_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,042

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_77_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,042

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_78_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,042

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_79_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,042

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_7_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,070

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_80_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,042

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_81_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,042

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_82_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,042

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_83_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,042

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_84_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,042

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_85_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,042

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_86_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,042

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_87_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,042

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_88_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

6,947

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_89_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,117

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_8_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,297

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_90_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,228

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_91_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,811

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_92_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,811

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_93_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,051

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_94_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,811

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_95_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,051

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_96_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,811

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_97_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,811

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_98_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,051

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_99_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,051

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_9_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,070

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_for_kb2974005_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

16,215

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_for_kb2974005_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

54,194

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_01157b6a1cbda7a75af25ddec73e1961_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_266431815803e26d.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_013171bdcce6cf3cfea364ee30c99b6a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_f3d8a1d2dd24e104.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_03dd62ad2d5a0fffb612420cf87ab495_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_5cb007b8f1db1499.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

724

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_080204c8ded557c7ada0c54015e3f5a3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_1041a7184605d275.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

709

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_096923749e55dd3f40b7ad4d4c63935f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_62e9e6265a5ebef1.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_09aa5f3778dd396796e965900a1ef1b2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_74aa4ce2392cb1c4.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,437

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_102fadda3f84d2a41781d4e829fffddf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_6d4ebe3316043d1b.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,068

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_12452f2488be42a49c8741e3e6bc93da_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_b1f77d5105cd9868.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_149ad1e9eab31dc637e7653c8a3ca999_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_a93a12b36378a766.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,090

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_18088dbdf89330ac958d8ee0a07b1f41_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_3fcee34cca116b81.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

709

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_1914a627447a67dcd5cb8930866944e3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_3e895c50876722d7.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_1cdb61738a966746765342b801bee2c1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_80f23b92d3057879.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

724

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_2217551eca36e729a0b0310a5ce5973f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_e63f43f848adfa9a.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,090

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_2286cbcf3764145b1c7decd976e39f5d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_e049757052b66ca4.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_26e14f596e69ab0d3e7e20e312bfae46_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_94b1157d06bbc785.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_26f1a3f6ed7ba82e5362acb52329c05a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_f7c301e605a0849e.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

724

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_2816b1b6c990140fc05e68a06da3efea_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_4d43c5918425cc84.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,090

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_28d5b20b8f97a170ed7fa10b7829c757_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_3cec48cfa341d261.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

724

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_2c4f450282121c79919f9a8a3e8c210e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_72645d1ca02cb103.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_369b54af129deb0e98941a1e84ef7961_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_4020f7f6adfd8d3f.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,708

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_3bf4fd51656e9f29fe7b2d3f182832a9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_79f8e1c9c46033e7.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,721

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_3d9ef40dd942154aa9ccf25690c63d5a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_cadfc29cd8ba0b6a.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,437

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_3eebc60aba5fb695e82be1447b7e9a88_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_edb020656a7c8e3c.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_4129218ca7cb1028daa0e9c0a7566851_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_95e4c48bc5b20749.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_41eb36509efb0c299b7e22e5c3cf02dd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_64f9c331c00a6b55.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

709

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_4442462ac1af71ead6c67c5dc5e1f30d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_723fea74c50be3a6.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_44cfedcf8f74577af16fe2e767efb703_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_aef9aecead337e61.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_4536c2b6e7831d893d160ea3894d855a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_5cd3890f822aacce.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,437

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_48fb1bdcf462a76088de8dbcdbfdbd9e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_19b8276d6777e4eb.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,437

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_4ad1414390dd73c6976e06677183554b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_a8deac7ef32d5bfc.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_4dbe127649f1521f50fcec67f70c8b14_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_094070c7ab6eff36.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_4e5343afc54ca07cbc847555600d1524_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_0994a05729ade2d7.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

709

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_52109c68de979908a96d1023538c3405_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_935e16e6776638e7.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_5577d3548f9c49611c3d74978a8196f6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_cd95fdab91f3b8d0.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_5a455b5d9524afba9c7d233c236a0508_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_95e384d82a1c067f.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_5b07766d42259a464b03f1088eb17839_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_8e8a76f8595e8866.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

709

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_5b439e20101fa141a9933c528cf3526d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_892e6a69dfaa1414.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_5d6f36efce22657c59436eea24d04fab_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_a8e86d6cb19088fa.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,371

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_5ff1b6764cd7765e21b1dd745fcc0e0e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_c80f365a85c2cfd3.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,437

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_60672e5df8112aea37e27dd8b7d1caff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_3551a23ca96924f3.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

724

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_626f871167243ebf8f5c333deb15d19a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_a8c914c55f15b6ee.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,090

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_68f987da637fa306c99c31e16250fcf7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_efc347ba778af40b.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

722

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_718f8e5e0c8b24b344789756fdd19141_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_dcdffd3e76d65d42.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

709

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_7c6d42bbb9f9aaf871503ee2aba4afda_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_3ea41690cfccd0eb.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

724

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_7d4d8b1f75a1d0aaccc1fe3c1575cd62_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_57b4b34c1ba0a803.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

709

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_811bb34655336e21209105e82a1c5796_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_117bb6eec722ea66.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

724

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_917850533c21fe54c87cadef844b3f55_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_b1ba940502ff5d1a.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

724

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_92e0b579519f8fc864902eff6519447a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_43702e6d9016b433.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

724

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_94382060075acefd239e63c0663a83ae_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_a6491fed59110462.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

724

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_9e49a3b04b3b258f1da60d2a45829cc2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_15bbd12cf6c7f0d3.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

693

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_a23894c876109efc5b712514673d8a6e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_a3eab9d80cf78c11.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

724

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_a4d777ac274fdcf13b2d533f3f40cd4a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_a29970c086b8425d.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

701

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_ae9617c2a04ca3da0c0dbbc4dbba5808_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_a63cf437f2a72dec.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

724

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_b013bb31a74f218cad9f82ade4bf7f0c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_9b87aa42c1121b0b.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_b205058830d3b02be70a0c2bd19f1ea7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_f826f465a6921279.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

724

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_b220f5b3ba6a03f94dd728ca03c21218_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_d9c234c644b5af04.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,090

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_b7fb6206544dc6f060f8261d7849bf68_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_eefe44555ffd38e9.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

724

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_c337428a815d3d4691a38003cdd24e18_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_2b69d676d397b6e7.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

724

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_c7a40f288a02e10b9a77483e572b3f3f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_1c9b4d8009cf7e31.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

724

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_ca2b26cb51bfbf92e2427c4e57e918a3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_d8fc7410a5b4ace6.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,437

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_cbd7d09124b96a099377d02cfa7c8b93_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_a7e3312f1a6936bc.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

706

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_cd82ea162fb675957e8c055b13a41fab_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_e2bac34a625a7c29.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_ce5183f7845d1b2b1fca2073f003881e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_f4a2bcb22c5f0251.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_d48c77925b27e982248a2f43399e2663_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_a33742246fbe5e60.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,090

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_d98c3b34ad5dd3c2124f177d568252e8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_18345c44d23dea98.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_e14e2357dc783544f9595e69972bb494_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_2d665a7659bf9112.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,413

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_e26413b17d4d42980a8b3ac1979931c1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_632d221796257434.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,074

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_e55fed53a3aef37e7f4673df0fdb739c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_8bde48794eb416e7.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

724

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_f575747973a894d640810dffac97f6bc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_7a1a7d11549737ab.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_59a3f38c29b2587a.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

15,227

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..environment-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_6b907a6b0455aa8d.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

5,547

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_cs-cz_359a51ea74948689.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,777

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_da-dk_d2d432116ada8288.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,777

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_de-de_cfffc74d6cb0d722.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,777

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_el-gr_7895f4e05bc63fb0.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,777

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_en-us_78f09d465b8ee2e7.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,777

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_es-es_78bbfa2a5bb5d48c.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,777

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_fi-fi_17d6fed750cfc6b6.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,777

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_fr-fr_1b7370294e87eaee.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,777

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_hu-hu_62e3f07132e7ba0a.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,777

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_it-it_059b667025b9d06c.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,777

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_ja-jp_a7c0e57d18d4e247.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,777

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_ko-kr_4b2ac2320b45a95d.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,777

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_nb-no_33bd4366e36ad519.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,777

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_nl-nl_31fc8ea4e496deee.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,777

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_pl-pl_7838e926c9b94ca2.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,777

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_pt-br_7a8cd3cac842e086.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,777

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_pt-pt_7b6ea336c7b25062.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,777

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_ru-ru_c211b4faac93de8e.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,777

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_sv-se_5e0c9f6fa3bce8e9.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,777

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_tr-tr_0719e9b69278eada.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,777

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_zh-cn_d87707b442b0bcf9.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,777

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_zh-hk_d7220042438c2f89.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,777

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_zh-tw_dc73450a40219969.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,777

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_cs-cz_db7e9098c0b9fa6c.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,785

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_da-dk_78b870bfb6fff66b.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,785

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_de-de_75e405fbb8d64b05.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,785

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_el-gr_1e7a338ea7ebb393.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,785

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_en-us_1ed4dbf4a7b456ca.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,785

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_es-es_1ea038d8a7db486f.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,785

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_fi-fi_bdbb3d859cf53a99.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,785

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_fr-fr_c157aed79aad5ed1.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,785

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_hu-hu_08c82f1f7f0d2ded.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,785

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_it-it_ab7fa51e71df444f.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,785

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_ja-jp_4da5242b64fa562a.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,785

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_ko-kr_f10f00e0576b1d40.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,785

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_nb-no_d9a182152f9048fc.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,785

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_nl-nl_d7e0cd5330bc52d1.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,785

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_pl-pl_1e1d27d515dec085.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,785

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_pt-br_2071127914685469.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,785

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_pt-pt_2152e1e513d7c445.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,785

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_ru-ru_67f5f3a8f8b95271.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,785

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_sv-se_03f0de1defe25ccc.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,785

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_tr-tr_acfe2864de9e5ebd.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,785

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_zh-cn_7e5b46628ed630dc.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,785

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_zh-hk_7d063ef08fb1a36c.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,785

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_zh-tw_825783b88c470d4c.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,785

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_5d7e9d72e431ecbc.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,224

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

03:28

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-c..integrity.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_de-de_529b8de8d607875c.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,367

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-c..integrity.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_en-us_fb8c63e1c4e59321.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,367

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-c..integrity.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_es-es_fb57c0c5c50c84c6.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,367

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-c..integrity.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_fr-fr_9e0f36c4b7de9b28.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,367

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-c..integrity.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_it-it_88372d0b8f1080a6.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,367

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-c..integrity.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_ja-jp_2a5cac18822b9281.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,367

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-c..integrity.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_nl-nl_b49855404ded8f28.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,367

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-codeintegrity_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_a2cfd47e7c4af0ba.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

21,422

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

03:28

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_cbdf1a461ce8ae3d.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,514

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-e..environment-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_48e3ed5f4983f46d.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

5,572

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_cs-cz_438d28d6afb13be5.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,780

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_da-dk_e0c708fda5f737e4.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,780

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_de-de_ddf29e39a7cd8c7e.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,780

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_el-gr_8688cbcc96e2f50c.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,780

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_en-us_86e3743296ab9843.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,780

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_es-es_86aed11696d289e8.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,780

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_fi-fi_25c9d5c38bec7c12.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,780

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_fr-fr_2966471589a4a04a.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,780

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_hu-hu_70d6c75d6e046f66.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,780

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_it-it_138e3d5c60d685c8.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,780

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_ja-jp_b5b3bc6953f197a3.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,780

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_ko-kr_591d991e46625eb9.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,780

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_nb-no_41b01a531e878a75.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,780

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_nl-nl_3fef65911fb3944a.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,780

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_pl-pl_862bc01304d601fe.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,780

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_pt-br_887faab7035f95e2.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,780

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_pt-pt_89617a2302cf05be.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,780

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_ru-ru_d0048be6e7b093ea.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,780

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_sv-se_6bff765bded99e45.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,780

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_tr-tr_150cc0a2cd95a036.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,780

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_zh-cn_e669dea07dcd7255.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,780

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_zh-hk_e514d72e7ea8e4e5.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,780

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_zh-tw_ea661bf67b3e4ec5.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,780

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-e..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_de-de_829619e30ab06d79.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,788

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-e..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_en-us_2b86efdbf98e793e.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,788

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-e..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_es-es_2b524cbff9b56ae3.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,788

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-e..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_fr-fr_ce09c2beec878145.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,788

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-e..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_it-it_b831b905c3b966c3.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,788

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-e..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_ja-jp_5a573812b6d4789e.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,788

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-e..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_nl-nl_e492e13a82967545.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,788

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-e..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_42467222e22249e8.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,249

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

03:29

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_6e8844e12bae1edc.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

16,151

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

03:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_ae928b3d90bcac2e.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

27,700

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22861_none_a00307831ba354fd.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

27,734

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

ชื่อแฟ้ม

X86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_4937b3282aca0a9d.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

16,366

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:39

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64

ชื่อแฟ้ม

Amd64_002a2ba80190d4e68819b478d5547b43_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_a7a2ce1466a1ece3.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

728

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_08a4df7774c72971722aa052316fe175_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_052f1f671fe776b2.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,096

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_0925077f6abcd463460fcceedf0429e7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_0f4268d2305e597b.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

728

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_105e81d77c132a004d62ec4c4c02f4d1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_0d66bcd2aac21486.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,090

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_12ce73aa8f66ea590f528a1819be36f1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_f9e4f74348a419f0.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,090

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_13a91c437dedeabf9337b62987b594a6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_22d143fd7e28f78b.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

713

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_14a155535fa85cabda65fed672b5c9bd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_97409f7fd639bf86.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,090

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_162c60716a7c1fa631b0bfa3a566f8a8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_3dce772058816efd.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

728

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_186f62ffb8930a30510bf701b676cd91_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_12c579eed4a9b20a.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,090

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_1a1fb11e3f8d371dfa9b606d2b4a23ed_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_2ff2139ea38fe4a2.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,090

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_2a9e308c882dc4f0ff790cb4c3d33b5c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_218abd52a73c8e64.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

728

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_2b8806b589fb0e67ac32e07f9d2a7dd8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_6864131a6066e2f7.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,377

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_31fe598d22bc835937cc2e1324cced5c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_5d2bf9131e532faa.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

728

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_34ea29e0220f168291aae59239eacfaa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_9c0781b0584494e5.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,062

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_4614e5f5542f6d025c54536974bc96c9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_b3f6481325cde7ad.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

728

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_473d15d1c82ed2cfdd21561df33c2c4a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_3c6b2e10e58835a9.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,090

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_47924db9f9f3f12266873ab50ce28bf7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_50df7fe0b2431db0.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,445

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_4c4678e71e243bbed75320cba2018180_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_b8302a8b228023e6.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

713

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_4d405d1ccd14ff3ff98e992767ead59b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_ff7b6e99cdfe0dab.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

728

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_4d7b3babd417e08fce634c1d62c26bd5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_359210225d973112.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,090

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_571ecbcfe668545adc4dcab21076c980_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_19252b715da935b0.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

728

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_590c2aef97ca15945198ce00d5ab6526_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_00cd5cda99af8769.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,090

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_5a7acb1241aa13e25ca164d6f399bdd7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_1ac34ff8873498eb.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

728

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_6267f8c0d74abd8496376b30d7658742_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_b481935ab91032c8.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,421

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_668f37fdd59e2624a51d3efe51b07ea8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_31fafad445d61747.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,090

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_67eb6ac8253a4489f3aee758d45ff0d0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_65e02ebfd1686388.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,090

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_6a1f2aa41764fb3795e7f490c7ec8c0a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_44c2a89fe650975c.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,090

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_6ac62fd95cadd7371868c29584e9f7ba_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_7bd953cdebf367b8.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

728

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_6cb8735cca50364da196a34064273bcf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_1a4e8eca769568e6.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,717

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_705afb747b83758a364886bcc15b49cf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_5bd2ace7eeb66e27.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,096

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_715f4a0baa76f4204c0da1f783ce14e8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_4b6e453a907b30ed.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

705

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_72d49d4f64b98fa56077675f32d7dc5c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_acbba480a448238f.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,096

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_76335b8e3270a03a542e8c9148afce2a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_ddbfdb596f0d5046.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

713

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_781a8c8ee2875004d88269d6991b3d1c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_51bc86d002390a18.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

713

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_79a9783360d23191d7715c783b43ef65_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_35ba5456bddf1d86.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,445

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_7c2fcf3df463a13e98d184f39a982ba4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_a33258829e13c0f1.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,090

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_7eb06711ac6eaf03293907e92a116582_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_cf5c07f2f178eee1.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,090

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_7edb908cbd92e353befcaba879b03ec1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_eecfbce388f28664.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,090

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_8402cfe7fb99131fdf218781d3fa799e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_a76afc994055e82a.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,036

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_92962069004dfa5d86902641fe6a1bbb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_0592c144ecc38f75.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

728

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_930b4524f8e8c97e8c32431fcaba4806_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_e534751c00395dba.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

713

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_975fc5dd6498822020fd351adbf24cd9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_462bb0f2b21aa453.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,096

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_9acf320a62ae8bcddd6ad6ee07749185_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_c3a265347734f70d.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,379

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_9e3232dfd5b5512e93abd65d1512ed2b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_33a179b1e8975326.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,090

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_a0fd845e8ce95fd3ecc0b35386e53ec6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_fc23d908336cd0f0.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

710

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_a16fbc6be8f459462a74cd12475ca65e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_8b3aa94e64bfff49.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

728

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_aa26b92f6046bb41b7f57a22369d2273_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_9e5b51557658b699.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,080

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_aadbeaf4318571a561d865910ef44fe7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_286f011ff0bbace5.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

728

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_ae99c9524e2fb4d4be202f7a5e1c81dc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_28f669d1b6176a8c.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

728

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_b3504ed9f8686bf0c733ba1ca126c238_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_4d6890ce89d69e76.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

713

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_b39a999a71fea3ffa45fb19036ff1051_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_17383acb489dc6bf.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,090

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_b9c45b7cb7a30494bbc2e4830331d086_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_fc52ea0125d7dcb2.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

728

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_bc5751cd5f2b3189ff16e7fb4285d898_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_1ad781db417aeaee.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

728

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_bdb4462ac6f187c5654b0b26030186c7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_63cf63dfbe04f4d4.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

728

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_cc8db7feec60d1e300572d441888b31a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_eb0d2c47dd3f630a.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

698

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_cde467b6b91dde9d66ac80c9edf400e5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_874654baeabca30b.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,445

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_d4d9b6947df8952660c587ff0887657b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_d9d2d89898ff7c9e.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

726

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_d8d24496652e5a811263dadef0afdaa6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_8b1ed9e49c8c81ce.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,090

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_dad6c1c377d7035dcf6d7023f93fe9f2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_9d34d6431292caf6.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

713

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_dbf055fae5121969f899dc7f9000007f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_0ce0220701207ba6.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,445

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_ddcacf862ca6c5c3c06491c69477501c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_19e4e9abaf84c106.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,074

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_e05d88be335546988d69547a1e481b98_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_e00eaf3fced0f591.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,090

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_e5c7a8f419908729e012389d2ac05a22_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_2a94e2fe230a7099.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

3,102

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_e75173d89c1b787a240994c64d98edd1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_74b4b2c1338a1b8f.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,096

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_e837d13f66fe18c766cdd075c09cf25c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_f579ed39db5a6756.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,445

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_ecbff06264b75ba8142d283e1fd0b6bb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_fa8a62d5bc82e3c0.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,445

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_ef1b3db45470558b718cd169499a29b4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_cf453d86addeca4f.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,090

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_ef7dce923851e0d77c74fa4f98ef0e7c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_973284b8766cdfa4.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,096

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_f0ec2005c4e94afe73dd655c1b048b84_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_eeefe8cbd9b5f2c9.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,090

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_f39bf87fd7f5e6be1e9fbdff4134e56a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_f84a8d9c2d945cb8.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,090

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_f941f1353742841d2d69f4de4cd7aff8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_6aaf75ea0a2aabee.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,090

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_feefc2c7732acabc6ce1d49b55cd8065_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_391b7e944c6ed5ca.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,090

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_b5c28f0fe20fc9b0.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

15,231

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..environment-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_c7af15eebcb31bc3.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

6,893

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_cs-cz_91b8ed6e2cf1f7bf.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,141

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_da-dk_2ef2cd952337f3be.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,141

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_de-de_2c1e62d1250e4858.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,141

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_el-gr_d4b490641423b0e6.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,141

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_en-us_d50f38ca13ec541d.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,141

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_es-es_d4da95ae141345c2.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,141

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_fi-fi_73f59a5b092d37ec.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,141

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_fr-fr_77920bad06e55c24.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,141

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_hu-hu_bf028bf4eb452b40.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,141

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_it-it_61ba01f3de1741a2.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,141

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_ja-jp_03df8100d132537d.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,141

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_ko-kr_a7495db5c3a31a93.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,141

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_nb-no_8fdbdeea9bc8464f.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,141

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_nl-nl_8e1b2a289cf45024.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,141

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_pl-pl_d45784aa8216bdd8.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,141

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_pt-br_d6ab6f4e80a051bc.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,141

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_pt-pt_d78d3eba800fc198.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,141

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_ru-ru_1e30507e64f14fc4.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,141

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_sv-se_ba2b3af35c1a5a1f.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,141

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_tr-tr_6338853a4ad65c10.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,141

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_zh-cn_3495a337fb0e2e2f.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,141

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_zh-hk_33409bc5fbe9a0bf.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,141

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_zh-tw_3891e08df87f0a9f.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,141

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_cs-cz_379d2c1c79176ba2.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,159

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_da-dk_d4d70c436f5d67a1.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,159

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_de-de_d202a17f7133bc3b.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,159

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_el-gr_7a98cf12604924c9.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,159

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_en-us_7af377786011c800.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,159

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_es-es_7abed45c6038b9a5.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,159

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_fi-fi_19d9d9095552abcf.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,159

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_fr-fr_1d764a5b530ad007.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,159

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_hu-hu_64e6caa3376a9f23.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,159

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_it-it_079e40a22a3cb585.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,159

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_ja-jp_a9c3bfaf1d57c760.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,159

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_ko-kr_4d2d9c640fc88e76.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,159

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_nb-no_35c01d98e7edba32.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,159

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_nl-nl_33ff68d6e919c407.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,159

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_pl-pl_7a3bc358ce3c31bb.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,159

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_pt-br_7c8fadfcccc5c59f.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,159

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_pt-pt_7d717d68cc35357b.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,159

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_ru-ru_c4148f2cb116c3a7.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,159

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_sv-se_600f79a1a83fce02.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,159

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_tr-tr_091cc3e896fbcff3.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,159

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_zh-cn_da79e1e64733a212.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,159

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_zh-hk_d924da74480f14a2.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,159

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_zh-tw_de761f3c44a47e82.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,159

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_b99d38f69c8f5df2.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

5,744

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

03:50

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-c..integrity.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_de-de_aeba296c8e64f892.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,369

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-c..integrity.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_en-us_57aaff657d430457.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,369

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-c..integrity.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_es-es_57765c497d69f5fc.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,369

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-c..integrity.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_fr-fr_fa2dd248703c0c5e.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,369

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-c..integrity.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_it-it_e455c88f476df1dc.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,369

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-c..integrity.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_ja-jp_867b479c3a8903b7.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,369

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-c..integrity.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_nl-nl_10b6f0c4064b005e.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,369

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-codeintegrity_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_feee700234a861f0.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

21,428

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

03:50

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_27fdb5c9d5461f73.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,516

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-e..environment-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_a50288e301e165a3.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

6,942

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_cs-cz_9fabc45a680ead1b.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,144

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_da-dk_3ce5a4815e54a91a.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,144

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_de-de_3a1139bd602afdb4.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,144

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_el-gr_e2a767504f406642.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,144

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_en-us_e3020fb64f090979.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,144

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_es-es_e2cd6c9a4f2ffb1e.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,144

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_fi-fi_81e871474449ed48.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,144

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_fr-fr_8584e29942021180.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,144

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_hu-hu_ccf562e12661e09c.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,144

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_it-it_6facd8e01933f6fe.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,144

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_ja-jp_11d257ed0c4f08d9.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,144

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_ko-kr_b53c34a1febfcfef.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,144

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_nb-no_9dceb5d6d6e4fbab.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,144

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_nl-nl_9c0e0114d8110580.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,144

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_pl-pl_e24a5b96bd337334.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,144

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_pt-br_e49e463abbbd0718.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,144

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_pt-pt_e58015a6bb2c76f4.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,144

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_ru-ru_2c23276aa00e0520.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,144

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_sv-se_c81e11df97370f7b.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,144

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_tr-tr_712b5c2685f3116c.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,144

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_zh-cn_42887a24362ae38b.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,144

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_zh-hk_413372b23706561b.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,144

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_zh-tw_4684b77a339bbffb.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,144

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-e..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_de-de_deb4b566c30ddeaf.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,162

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-e..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_en-us_87a58b5fb1ebea74.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,162

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-e..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_es-es_8770e843b212dc19.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,162

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-e..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_fr-fr_2a285e42a4e4f27b.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,162

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-e..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_it-it_145054897c16d7f9.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,162

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-e..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_ja-jp_b675d3966f31e9d4.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,162

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-e..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_nl-nl_40b17cbe3af3e67b.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,162

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-e..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_9e650da69a7fbb1e.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

5,793

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

03:50

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_caa6e064e40b9012.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

15,291

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

03:55

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_0ab126c1491a1d64.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

28,015

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22861_none_fc21a306d400c633.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

28,049

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Amd64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22861_none_a5564eabe3277bd3.manifest

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

16,370

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:31

ชื่อแฟ้ม

Package_100_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,065

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_101_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,065

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_102_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,823

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_103_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,823

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_104_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,065

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_105_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,823

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_106_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,823

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_107_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,823

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_108_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,823

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_109_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,823

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_10_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_110_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,823

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_111_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,823

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_112_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,823

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_113_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,823

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_114_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,021

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_115_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,823

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_116_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,042

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_117_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,051

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_11_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,313

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_120_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

9,323

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_121_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

7,595

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_122_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

7,703

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_12_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,313

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_13_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_14_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_15_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,313

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_16_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_17_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_18_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_19_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_1_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

7,810

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_20_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_21_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_22_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_23_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_24_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,084

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_25_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,258

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_26_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

1,785

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_27_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,300

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_28_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

8,672

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_29_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,234

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_2_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

4,765

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_30_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,239

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_31_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,653

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_32_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

14,837

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_33_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

8,048

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_34_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,987

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_35_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,318

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_36_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,318

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_37_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,547

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_38_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,318

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_39_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,547

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_3_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,517

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_40_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,318

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_41_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,318

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_42_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,547

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_43_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,547

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_44_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,318

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_45_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,318

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_46_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,547

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_47_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,318

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_48_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,318

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_49_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,318

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_4_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,082

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_50_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,318

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_51_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,318

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_52_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,318

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_53_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,318

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_54_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,318

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_55_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,318

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_56_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,053

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_57_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,483

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_58_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

17,101

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_59_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

3,336

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_5_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

2,082

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_60_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม

ไม่มีข้อมูล

ขนาดของแฟ้ม

8,352

วัน (UTC)

05-Nov-2014

เวลา (UTC)

10:30

ชื่อแฟ้ม

Package_61_for_kb2974005~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

รุ่นของแฟ้ม