ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ประกาศ

การอัปเดตนี้ไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไป เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ให้ติดตั้งการอัปเดตล่าสุดของ Microsoft Office จากบทความ Microsoft เอกสารต่อไปนี้:

การอัปเดตล่าสุดสำหรับ Office เวอร์ชันที่ใช้ Windows Installer (MSI)

บทนำ

บทความนี้อธิบายการอัปเด๒๘๖๓๘๓๕สำหรับ Microsoft SharePoint Server ๒๐๑๓ที่เผยแพร่เมื่อวันที่13พฤษภาคม๒๐๑๔ ลิงก์ดาวน์โหลดสำหรับการอัปเดตนี้ยังรวมอยู่ที่นี่ด้วย การอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ SharePoint Server ๒๐๑๓ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพการทำงาน

การรีสตาร์ตข้อมูล

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตนี้

ปัญหาที่การอัปเดตนี้แก้ไข

  • สมมติว่าคุณสร้าง PivotTable การประมวลผลการวิเคราะห์ทางออนไลน์ (OLAP) โดยใช้ Excel Web App เวอร์ชันที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เมื่อคุณแปลงเป็นสูตร Cube คำอธิบายภาพของเขตข้อมูล (โดยปกติจะเป็นสตริงที่เป็นภาษาท้องถิ่น) ดังนั้นสูตร Cube จะไม่ถูกต้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

การอัปเดตนี้มีไฟล์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้64-bitข้อมูล Xlsrvwfe-x-none

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Acewdat.dll

15.0.4454.1000

๓,๐๕๑,๖๔๘

25-Apr-2014

05:24

Ewaanth.gif

Not Applicable

๒๑๖

26-Apr-2014

06:40

Ewaantv.gif

Not Applicable

๒๑๓

26-Apr-2014

06:40

Ewamoss.bi.js

Not Applicable

๑๑๖,๗๗๑

25-Apr-2014

05:24

Ewamoss.cuixas.js

Not Applicable

๑๘๑,๔๗๒

25-Apr-2014

05:24

Ewamoss.ee.js

Not Applicable

๓๒,๔๑๐

25-Apr-2014

05:24

Ewamoss.js

Not Applicable

๗๙๕,๘๑๖

25-Apr-2014

05:24

Ewamoss.nov.js

Not Applicable

๖๘,๘๔๐

25-Apr-2014

05:24

Ewamoss.pi.js

Not Applicable

๒๗๕,๓๕๖

25-Apr-2014

05:24

Ewamoss.ts.js

Not Applicable

๑๒๐,๓๗๓

25-Apr-2014

05:24

Ewr023.gif

Not Applicable

๙๐๘

26-Apr-2014

06:40

Excelribbon.css

Not Applicable

๔๔,๒๒๒

25-Apr-2014

05:24

Excelwebrenderer.ascx

Not Applicable

๕,๙๐๗

25-Apr-2014

05:24

Excelwebrenderernewwebpartcontrol.ascx

Not Applicable

๒,๑๙๓

25-Apr-2014

05:24

Excelwebrenderernovcontrol.ascx

Not Applicable

๑,๕๓๕

25-Apr-2014

05:24

Exp_pdf_server.dll

15.0.4545.1000

๑๔๐,๙๘๔

25-Apr-2014

05:23

Exp_xps_server.dll

15.0.4567.1000

๗๗,๔๙๖

25-Apr-2014

05:23

Favicon_excel.ico

Not Applicable

๘,๙๕๘

26-Apr-2014

06:40

Htmlutil.dll

15.0.4615.1000

๒,๖๑๓,๔๔๐

25-Apr-2014

05:23

Igxserver.dll

15.0.4615.1000

๑๐,๔๒๙,๖๐๐

25-Apr-2014

05:23

Mewa.js

Not Applicable

๓๕๐,๕๔๕

25-Apr-2014

05:24

Mewastyles.css

Not Applicable

๓๕,๒๓๐

25-Apr-2014

05:24

Mewastylesrtl.css

Not Applicable

๓๕,๒๓๒

25-Apr-2014

05:24

Microsoft.data.datafeedclient.dll

12.0.0.50823

๑๒๐,๗๕๒

24-Apr-2014

18:19

Microsoft.data.edm.dll

3.5.30729.50823

๖๕๒,๖๙๖

24-Apr-2014

18:19

Microsoft.data.odata.dll

3.5.30729.50823

๗๘๘,๓๘๔

24-Apr-2014

18:19

Microsoft.excel.adomdclient.dll

11.0.2814.2

๖๕๐,๙๔๔

24-Apr-2014

18:19

Microsoft.excel.amo.dll

11.0.2814.2

๑,๔๘๒,๔๓๒

24-Apr-2014

18:19

Microsoft.excel.streaming.dll

11.0.2814.2

๑๙๙,๓๖๐

24-Apr-2014

18:18

Microsoft.excel.xmla.dll

11.0.2814.2

๓๓๑,๔๕๖

24-Apr-2014

18:18

Microsoft.office.excel.datamodel.dll

15.0.4615.1000

๗๐๓,๑๔๔

25-Apr-2014

05:23

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.dll

15.0.4611.1000

๙๔๓,๒๘๘

25-Apr-2014

05:24

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.interop.dll

15.0.4611.1000

๔๕๔,๓๒๘

25-Apr-2014

05:24

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.proxy.dll

15.0.4521.1000

๒๖๖,๔๒๔

25-Apr-2014

05:24

Microsoft.office.excel.server.dll

15.0.4611.1000

๑,๑๙๐,๕๘๔

26-Apr-2014

06:40

Microsoft.office.excel.server.mosshost.dll

15.0.4611.1000

๒๗๗,๑๗๖

25-Apr-2014

05:24

Microsoft.office.excel.server.webservices.dll

15.0.4463.1000

๔๖,๑๕๒

25-Apr-2014

05:24

Microsoft.office.excel.webui.dll

15.0.4611.1000

๘๘,๒๖๔

25-Apr-2014

05:24

Microsoft.office.excel.webui.internal.dll

15.0.4611.1000

๑,๑๒๐,๙๖๘

26-Apr-2014

06:40

Microsoft.office.excel.webui.mobile.dll

15.0.4460.1000

๑๒๓,๕๐๔

25-Apr-2014

05:24

Microsoft.office.excel.webui.mobilea.dll

15.0.4481.1000

๗๖,๓๘๔

25-Apr-2014

05:24

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4569.1501

๗๘๖,๖๒๔

25-Apr-2014

05:23

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4454.1000

๓๗๕,๘๙๖

25-Apr-2014

05:23

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4567.1000

๑๔๕,๑๐๔

25-Apr-2014

03:25

Microsoftajax.js

Not Applicable

๑๐๑,๗๓๖

25-Apr-2014

05:23

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

๒๑๘,๙๘๔

25-Apr-2014

05:23

Mshy3hu.lex

Not Applicable

๙๓๓,๕๗๙

25-Apr-2014

05:23

Mshy7bg.dll

15.0.4609.1000

๒๒๕,๔๘๘

25-Apr-2014

05:23

Mshy7ct.dll

15.0.4609.1000

๒๒๕,๔๘๘

25-Apr-2014

05:23

Mshy7cz.dll

15.0.4609.1000

๒๒๕,๔๘๘

25-Apr-2014

05:23

Mshy7da.dll

15.0.4609.1000

๒๒๕,๔๘๘

25-Apr-2014

05:23

Mshy7el.dll

15.0.4609.1000

๒๒๕,๔๘๘

25-Apr-2014

05:23

Mshy7en.dll

15.0.4609.1000

๒๒๕,๔๘๘

25-Apr-2014

05:23

Mshy7es.dll

15.0.4609.1000

๒๒๕,๔๘๘

25-Apr-2014

05:23

Mshy7et.dll

15.0.4609.1000

๒๒๕,๔๘๘

25-Apr-2014

05:23

Mshy7eu.dll

15.0.4609.1000

๒๒๕,๔๘๘

25-Apr-2014

05:23

Mshy7fi.dll

15.0.4609.1000

๒๒๕,๔๘๘

25-Apr-2014

05:23

Mshy7fr.dll

15.0.4609.1000

๒๒๕,๔๘๘

25-Apr-2014

05:23

Mshy7ge.dll

15.0.4609.1000

๒๒๕,๔๘๘

25-Apr-2014

05:23

Mshy7gl.dll

15.0.4609.1000

๒๒๕,๔๘๘

25-Apr-2014

05:23

Mshy7hr.dll

15.0.4609.1000

๒๒๕,๔๘๘

25-Apr-2014

05:23

Mshy7it.dll

15.0.4609.1000

๒๒๕,๔๘๘

25-Apr-2014

05:23

Mshy7lt.dll

15.0.4609.1000

๒๒๕,๔๘๘

25-Apr-2014

05:23

Mshy7lv.dll

15.0.4609.1000

๒๒๕,๔๘๘

25-Apr-2014

05:23

Mshy7nb.dll

15.0.4609.1000

๒๒๕,๔๘๘

25-Apr-2014

05:23

Mshy7nl.dll

15.0.4609.1000

๒๒๕,๔๘๘

25-Apr-2014

05:23

Mshy7no.dll

15.0.4609.1000

๒๒๕,๔๘๘

25-Apr-2014

05:23

Mshy7pb.dll

15.0.4609.1000

๒๒๕,๔๘๘

25-Apr-2014

05:23

Mshy7pl.dll

15.0.4609.1000

๒๒๕,๔๘๘

25-Apr-2014

05:23

Mshy7pt.dll

15.0.4609.1000

๒๒๕,๔๘๘

25-Apr-2014

05:23

Mshy7ro.dll

15.0.4609.1000

๒๒๕,๔๘๘

25-Apr-2014

05:23

Mshy7ru.dll

15.0.4609.1000

๒๒๕,๔๘๘

25-Apr-2014

05:23

Mshy7sk.dll

15.0.4609.1000

๒๒๕,๔๘๘

25-Apr-2014

05:23

Mshy7sl.dll

15.0.4609.1000

๒๒๕,๔๘๘

25-Apr-2014

05:23

Mshy7srm.dll

15.0.4609.1000

๒๒๕,๔๘๘

25-Apr-2014

05:23

Mshy7sro.dll

15.0.4609.1000

๒๒๕,๔๘๘

25-Apr-2014

05:23

Mshy7sw.dll

15.0.4609.1000

๒๒๕,๔๘๘

25-Apr-2014

05:23

Mshy7tr.dll

15.0.4609.1000

๒๒๕,๔๘๘

25-Apr-2014

05:23

Mshy7uk.dll

15.0.4609.1000

๒๒๕,๔๘๘

25-Apr-2014

05:23

Msmdlocal.dll

11.0.2814.2

๕๗,๓๔๙,๘๒๔

25-Apr-2014

05:23

Msmdlocal.dll

11.0.2814.2

๗๔,๗๔๗,๕๘๔

25-Apr-2014

05:23

Msmdlocal_xl.dll

11.0.2814.2

๗๔,๗๔๗,๐๗๒

25-Apr-2014

05:23

Msmgdsrv.dll

11.0.2814.2

๑๑,๔๗๔,๑๑๒

25-Apr-2014

05:23

Msmgdsrv.dll

11.0.2814.2

๙,๖๕๔,๙๗๖

25-Apr-2014

05:23

Msmgdsrv_xl.dll

11.0.2814.2

๑๑,๔๗๕,๖๔๘

25-Apr-2014

05:23

Msolap110.dll

11.0.2814.2

๗,๔๓๙,๕๕๒

25-Apr-2014

05:23

Msolap110.dll

11.0.2814.2

๘,๔๘๕,๐๕๖

25-Apr-2014

05:23

Msolap110_xl.dll

11.0.2814.2

๘,๔๘๖,๕๙๒

25-Apr-2014

05:23

Msolui110.dll

11.0.2809.27

๓๐๒,๕๔๔

25-Apr-2014

05:23

Msolui110.dll

11.0.2809.27

๓๒๒,๐๐๐

25-Apr-2014

05:23

Msores.dll

15.0.4615.1000

๘๐,๘๐๖,๐๘๐

25-Apr-2014

05:23

Msoserver.dll

15.0.4615.1000

๒๕,๐๗๑,๒๙๖

25-Apr-2014

05:23

Msptls.dll

15.0.4615.1000

๑,๕๒๒,๘๘๐

25-Apr-2014

05:23

Oartodfserver.dll

15.0.4613.1000

๓,๘๓๑,๔๗๒

25-Apr-2014

05:23

Oartserver.dll

15.0.4615.1000

๒๑,๔๖๓,๗๓๖

25-Apr-2014

05:23

Office.odf

15.0.4599.1000

๕,๒๔๑,๐๐๐

25-Apr-2014

05:23

Osfruntimeexcelwac.js

Not Applicable

๑๒๗,๑๑๒

25-Apr-2014

05:24

Riched20.dll

15.0.4599.1000

๒,๒๒๖,๓๔๔

25-Apr-2014

05:23

Saext.dll

15.0.4454.1000

๓๐๓,๒๑๖

25-Apr-2014

05:23

Slicerrenderercontrol.ascx

Not Applicable

๒,๔๘๕

25-Apr-2014

05:24

Sp.userprofiles.debug.js

Not Applicable

๑๔๐,๕๘๑

25-Apr-2014

05:23

Sp.userprofiles.js

Not Applicable

๑๔๐,๕๗๕

25-Apr-2014

05:23

Spiral.gif

Not Applicable

๖๔๔

26-Apr-2014

06:35

Sqldumper.exe

2011.110.2809.27

๑๐๙,๕๒๐

25-Apr-2014

05:23

Sqldumper.exe

2011.110.2809.27

๙๕,๑๘๔

25-Apr-2014

05:23

System.spatial.dll

3.5.30729.50823

๑๑๕,๐๘๘

24-Apr-2014

18:19

Timeslicerrenderercontrol.ascx

Not Applicable

๕,๘๖๕

25-Apr-2014

05:24

Wacairspaceanimationlibrary.js

Not Applicable

๓๑,๖๐๓

25-Apr-2014

05:24

Wsaupload.ashx

Not Applicable

๑๙๖

25-Apr-2014

05:23

Xlitem.aspx

Not Applicable

1,748

25-Apr-2014

05:24

Xlprintview.aspx

Not Applicable

๔,๓๗๔

25-Apr-2014

05:24

Xlsrv.dll

15.0.4615.1000

๒๕,๙๓๑,๙๖๐

25-Apr-2014

05:24

Xlsrvintl.dll

15.0.4420.1017

๒๖๒,๒๘๐

25-Apr-2014

05:24

Xlviewerinternal.aspx

Not Applicable

๙,๕๗๖

25-Apr-2014

05:24

Xmlrw.dll

2011.110.2809.27

๒๐๒,๗๐๔

25-Apr-2014

05:23

Xmlrw.dll

2011.110.2809.27

๒๗๗,๔๕๖

25-Apr-2014

05:23

Xmlrw_xl.dll

2011.110.2814.2

๒๗๘,๒๐๘

25-Apr-2014

05:23

Xmlrwbin.dll

2011.110.2809.27

๑๔๗,๔๐๘

25-Apr-2014

05:23

Xmlrwbin.dll

2011.110.2809.27

๑๙๖,๐๔๘

25-Apr-2014

05:23

Xmlrwbin_xl.dll

2011.110.2814.2

๑๙๖,๘๐๐

25-Apr-2014

05:23

Xmsrv.dll

11.0.2809.59

๒๑,๐๗๐,๔๔๘

25-Apr-2014

05:23

Xmsrv.dll

11.0.2809.59

๒๔,๕๐๘,๕๒๘

25-Apr-2014

05:23

Xmsrv_xl.dll

11.0.2814.2

๒๑,๐๗๐,๐๑๖

25-Apr-2014

05:23

ข้อมูล Xlsrvmui-en-us

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Acewstr.dll

15.0.4454.1000

๘๕๙,๒๗๒

26-Apr-2014

06:24

Commonintl.js

Not Applicable

๔๐,๖๖๖

25-Apr-2014

05:23

Ewa.ribbon.js

Not Applicable

๑๔๓,๐๗๗

25-Apr-2014

05:24

Ewa.strings.moss.js

Not Applicable

๑๙,๐๐๙

25-Apr-2014

05:24

Ewr034.gif

Not Applicable

๔๓

26-Apr-2014

06:34

Ewr048.gif

Not Applicable

๓๒๕

26-Apr-2014

06:34

Ewr049.gif

Not Applicable

๓๒๓

26-Apr-2014

06:34

Ewrdefault.css

Not Applicable

๙๔,๙๓๖

25-Apr-2014

05:24

Excelcommonserverimagecluster.css

Not Applicable

๘,๘๘๓

26-Apr-2014

06:34

Excelframe.css

Not Applicable

๗,๗๐๗

25-Apr-2014

05:24

Mewa.image.css

Not Applicable

๑,๒๐๕

26-Apr-2014

06:34

Mewa.string.js

Not Applicable

๑,๑๙๒

25-Apr-2014

05:24

Microsoft.office.excel.server.resources.dll

15.0.4611.1000

๒๘๖,๔๑๖

25-Apr-2014

05:24

Msmdsrv.rll

11.0.2809.27

๙๔๒,๐๓๒

25-Apr-2014

05:23

Msmdsrvi.rll

11.0.2809.27

๙๓๘,๙๖๐

25-Apr-2014

05:23

Msmdsrvi_xl.rll

11.0.2814.2

๙๓๙,๗๑๒

25-Apr-2014

05:23

Msolui110.rll

11.0.2809.27

๒๑,๔๕๖

25-Apr-2014

05:23

Osfruntime_strings.js

Not Applicable

๔,๒๑๓

25-Apr-2014

05:24

Progress.gif

Not Applicable

๖๙๕

26-Apr-2014

06:34

Progress16.gif

Not Applicable

๖๖๘

26-Apr-2014

06:34

ระบบ Office TechCenter มีการอัปเดตการดูแลระบบล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับ Office เวอร์ชันทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Office TechCenter ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

การสนับสนุนและแหล่งข้อมูล IT สำหรับ Microsoft Office

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×