อิมเมจ Windows Server สำหรับเดือนกรกฎาคม 2019

วันออกจำหน่าย:

เวอร์ชัน:

16/7/2562

Windows Server

ผู้เผยแพร่: MicrosoftWindowsServer

ข้อเสนอ:  WindowsServer

อิมเมจเครื่องเสมือนของ Microsoft Windows Server

Windows Server เป็นระบบปฏิบัติการที่เชื่อมโยงสภาพแวดล้อมในสถานที่กับบริการของ Azure ซึ่งเปิดใช้งานสถานการณ์ไฮบริดและเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึง:

  • ความสามารถแบบไฮบริดที่เป็นแบบเฉพาะของ Azure เพื่อขยายศูนย์ข้อมูลของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • ความปลอดภัยแบบหลายชั้นขั้นสูงเพื่อช่วยคุณยกระดับลักษณะความปลอดภัย

  • นวัตกรรมที่เร็วขึ้นสำหรับแอปพลิเคชันที่ช่วยให้นักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีสามารถสร้างแอปใหม่และทำให้ทันสมัยขึ้น และ

  • โครงสร้างพื้นฐานแบบผนวกรวมกับ Hyper ที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนและราคาของ Microsoft Windows Server โปรดดูที่ Azure Marketplace

หมายเหตุ ไปที่ @WindowsUpdate เพื่อค้นหาว่ามีการเผยแพร่เนื้อหาใหม่ลงในแดชบอร์ดข้อมูลการเผยแพร่เมื่อใด

 

 สำหรับปัญหาที่ทราบ โปรดไปที่ แดชบอร์ดสถานภาพการเผยแพร่ Windows 

ชื่อ

เวอร์ชัน

KB

สถาปัตยกรรม

ภาษา

รุ่น

เวอร์ชัน .NET 

ขนาด

การกำหนดเอง

[smalldisk]Windows Server เวอร์ชัน 1903 ที่มี Containers

18362.239.1907121548

KB แบบสะสม 4507453

.NET KB 4506991

Flash KB 4503308

SetupDU KB 4504360

SSU KB 4509096

SafeOS KB 4506472

x64

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

30 GB

Windows Containers

 สำหรับปัญหาที่ทราบ โปรดไปที่ แดชบอร์ดสถานภาพการเผยแพร่ Windows

ชื่อ

เวอร์ชัน

KB

สถาปัตยกรรม

ภาษา

รุ่น

เวอร์ชัน .NET 

ขนาด

การกำหนดเอง

[smalldisk]Windows Server 2019 Datacenter

17763.615.1907121548

KB แบบสะสม 4507453

.NET KB 4506991

Flash KB 4503308

SetupDU KB 4504360

SSU KB 4509096

SafeOS KB 4506472

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

30 GB

ไม่ระบุ

Windows Server 2019 Datacenter

17763.615.1907121548

KB แบบสะสม 4507453

.NET KB 4506991

Flash KB 4503308

SetupDU KB 4504360

SSU KB 4509096

SafeOS KB 4506472

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

127 GB

ไม่ระบุ

[smalldisk]Windows Server 2019 Datacenter ที่มี Containers

17763.615.1907121548

KB แบบสะสม 4507453

.NET KB 4506991

Flash KB 4503308

SetupDU KB 4504360

SSU KB 4509096

SafeOS KB 4506472

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

30 GB

Windows Containers

Windows Server 2019 Datacenter ที่มี Containers

17763.615.1907121548

KB แบบสะสม 4507453

.NET KB 4506991

Flash KB 4503308

SetupDU KB 4504360

SSU KB 4509096

SafeOS KB 4506472

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

127 GB

Windows Containers

Windows Server 2019 Datacenter (zh-cn)

17763.615.1907121548

KB แบบสะสม 4507453

.NET KB 4506991

Flash KB 4503308

SetupDU KB 4504360

SSU KB 4509096

SafeOS KB 4506472

x64

ZH-CN

Datacenter

4.7.2

127 GB

ไม่ระบุ

[smalldisk]Windows Server 2019 Datacenter Server Core

17763.615.1907121548

KB แบบสะสม 4507453

.NET KB 4506991

Flash KB 4503308

SetupDU KB 4504360

SSU KB 4509096

SafeOS KB 4506472

x64

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

30 GB

ไม่ระบุ

Windows Server 2019 Datacenter Server Core

17763.615.1907121548

KB แบบสะสม 4507453

.NET KB 4506991

Flash KB 4503308

SetupDU KB 4504360

SSU KB 4509096

SafeOS KB 4506472

x64

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

127 GB

ไม่ระบุ

[smalldisk]Windows Server 2019 Datacenter Server Core ที่มี Containers

17763.615.1907121548

KB แบบสะสม 4507453

.NET KB 4506991

Flash KB 4503308

SetupDU KB 4504360

SSU KB 4509096

SafeOS KB 4506472

x64

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

30 GB

Windows Containers

Windows Server 2019 Datacenter Server Core ที่มี Containers

17763.615.1907121548

 

KB แบบสะสม 4507453

.NET KB 4506991

Flash KB 4503308

SetupDU KB 4504360

SSU KB 4509096

SafeOS KB 4506472

x64

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

127 GB

Windows Containers

 สำหรับปัญหาที่ทราบ โปรดไปที่ แดชบอร์ดสถานภาพการเผยแพร่ Windows 

ชื่อ

เวอร์ชัน

KB

สถาปัตยกรรม

ภาษา

รุ่น

เวอร์ชัน .NET 

ขนาด

การกำหนดเอง

[smalldisk]Windows Server เวอร์ชัน 1809 ที่มี Containers

17763.615.1907121548

KB แบบสะสม 4507469

.NET KB 4506998

Flash KB 4503308

SetupDU KB 4501370

SSU KB 4509095

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

4.7.2

30 GB

Windows Containers

 

 สำหรับปัญหาที่ทราบ โปรดไปที่ แดชบอร์ดสถานภาพการเผยแพร่ Windows

ชื่อ

เวอร์ชัน

KB

สถาปัตยกรรม

ภาษา

รุ่น

เวอร์ชัน .NET 

ขนาด

การกำหนดเอง

[smalldisk]Windows Server version 1803 ที่มี containers

17134.885.1907121548

KBแบบสะสม 4507435

Flash KB 4503308

SafeOS KB 4230204

SetupDU KB 4503357

SSU KB 4509094

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

30 GB

Windows Containers

สำหรับปัญหาที่ทราบ โปรดไปที่ แดชบอร์ดสถานภาพการเผยแพร่ Windows

ชื่อ

เวอร์ชัน

KB

สถาปัตยกรรม

ภาษา

รุ่น

เวอร์ชัน .NET 

ขนาด

การกำหนดเอง

Windows Server 2016 Datacenter


14393.3085.1907121547

KB แบบสะสม 4507460

.NET KB 4054590

Adobe Flash KB 4503308

SafeOS KB 4013419

SetupDU KB 4503355

SSU KB 41322164509091

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

127 GB

ไม่ระบุ

Windows Server 2016 Datacenter - ที่มี Containers

14393.3085.1907121547

KB แบบสะสม 4507460

.NET KB 4054590

Adobe Flash KB 4503308

SafeOS KB 4013419

SetupDU KB 4503355

SSU KB 41322164509091

 

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

127 GB

Windows Containers

[smalldisk]Windows Server 2016 Datacenter

14393.3085.1907121547

KB แบบสะสม 4507460

.NET KB 4054590

Adobe Flash KB 4503308

SafeOS KB 4013419

SetupDU KB 4503355

SSU KB 41322164509091

 

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

30 GB

ไม่ระบุ

Windows Server 2016 Datacenter (zh-cn)

14393.3085.1907121547

KB แบบสะสม 4507460

.NET KB 4054590

Adobe Flash KB 4503308

SafeOS KB 4013419

SetupDU KB 4503355

SSU KB 41322164509091

 

x64

ZH-CN

Datacenter

4.7.2

127 GB

ไม่ระบุ

[smalldisk]Windows Server 2016 Datacenter -Server Core

14393.3085.1907121547

KB แบบสะสม 4507460

.NET KB 4054590

Adobe Flash KB 4503308

SafeOS KB 4013419

SetupDU KB 4503355

SSU KB 41322164509091

 

x64

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

30 GB

ไม่ระบุ

Windows Server 2016 Datacenter -Server Core

14393.3085.1907121547

KB แบบสะสม 4507460

.NET KB 4054590

Adobe Flash KB 4503308

SafeOS KB 4013419

SetupDU KB 4503355

SSU KB 41322164509091

 

x64

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

127 GB

ไม่ระบุ

สำหรับปัญหาที่ทราบ โปรดไปที่ แดชบอร์ดสถานภาพการเผยแพร่ Windows

ชื่อ

เวอร์ชัน

KB

สถาปัตยกรรม

ภาษา

รุ่น

เวอร์ชัน .NET 

ขนาด

การกำหนดเอง

Windows Server 2012 R2 Datacenter

9600.19401.1907121547

KB แบบสะสม 4507448

.NET KB 40545664506996

Adobe Flash KB 4503308

SSU KB 4504418

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

127 GB

ไม่ระบุ

[smalldisk]Windows Server 2012 R2 Datacenter

9600.19401.1907121547

KB แบบสะสม 4507448

.NET KB 40545664506996

Adobe Flash KB 4503308

SSU KB 4504418

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

30 GB

ไม่ระบุ

Windows Server 2012 R2 Datacenter (zh-cn)

9600.19401.1907121547

KB แบบสะสม 4507448

.NET KB 40545664506996

Adobe Flash KB 4503308

SSU KB 4504418

x64

ZH-CN

Datacenter

4.7.2

127 GB

N/

สำหรับปัญหาที่ทราบ โปรดไปที่ แดชบอร์ดสถานภาพการเผยแพร่ Windows

ชื่อ

เวอร์ชัน

KB

สถาปัตยกรรม

ภาษา

รุ่น

เวอร์ชัน .NET 

ขนาด

การกำหนดเอง

Windows Server 2012 Datacenter

9200.22801.1907121547

KB แบบสะสม 4507462

.NET KB 40545424506995

Adobe Flash KB 4503308

SSU KB 4504418

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

127 GB

ไม่ระบุ

[smalldisk]Windows Server 2012 Datacenter

9200.22801.1907121547

KB แบบสะสม 4507462

.NET KB 40545424506995

Adobe Flash KB 4503308

SSU KB 4504418

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

30 GB

ไม่ระบุ

Windows Server 2012 Datacenter (zh-cn)

9200.22801.1907121547

KB แบบสะสม 4507462

.NET KB 40545424506995

Adobe Flash KB 4503308

SSU KB 4504418

x64

ZH-CN

Datacenter

4.7.2

127 GB

ไม่ระบุ

สำหรับปัญหาที่ทราบ โปรดไปที่ แดชบอร์ดสถานภาพการเผยแพร่ Windows

ชื่อ

เวอร์ชัน

KB

สถาปัตยกรรม

ภาษา

รุ่น

เวอร์ชัน .NET 

ขนาด

การกำหนดเอง

Windows Server 2008 R2 SP1

7601.24494.1907121547

KB แบบสะสม 4507449

SSU KB 4490628

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

127 GB

ไม่ระบุ

[smalldisk]Windows Server 2008 R2 SP1

7601.24494.1907121547

KB แบบสะสม 4507449

SSU KB 4490628

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

30 GB

ไม่ระบุ

Windows Server 2008 R2 SP1 (zh-cn)

7601.24494.1907121547

KB แบบสะสม 4507449

SSU KB 4490628

 

x64

ZH-CN

Datacenter

4.7.2

127 GB

ไม่ระบุ

 

 

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×