ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

อาการ

โฟลว์เดสก์ท็อปทั้งหมดของอย่างน้อยหนึ่งสภาพแวดล้อมถูกระงับและไม่สามารถเรียกใช้ได้อีกต่อไป

สาเหตุ

ฟีเจอร์ใหม่ DLP for Desktop Flows (ตัวอย่าง) จะมีตัวเชื่อมต่อโฟลว์เดสก์ท็อปแบบใหม่ที่จะได้รับมอบหมายไปยังกลุ่มเริ่มต้นของนโยบายของคุณเมื่อผู้ดูแลระบบแก้ไข

ถ้ากลุ่มเริ่มต้นของนโยบายถูกตั้งค่าเป็น ถูกบล็อกตัวเชื่อมต่อโฟล ว์บนเดสก์ท็อป ทั้งหมดเหล่านี้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายจะถูกบล็อก ดังนั้น โฟลว์ของเดสก์ท็อปใดๆ ที่อยู่ภายใต้นโยบายจะถูก ระงับโดยอัตโนมัติ

การแก้ไข

เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้สร้างภายในองค์กรของคุณใช้โฟลว์บนเดสก์ท็อป ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเชื่อมต่อโฟลว์บนเดสก์ท็อปทั้งหมดถูกย้ายจาก ถูกบล็อก ไปยังกลุ่มธุรกิจ หรือ ไม่ใช่ธุรกิจ โดยใช้ขั้นตอนด้านล่าง 

ใน ศูนย์ การจัดการแพลตฟอร์ม Power:

  1. เลือก นโยบาย แล้วเลือก นโยบายข้อมูล

  2. เลือกนโยบาย แล้วเลือก แก้ไขนโยบาย

  3. ไปที่ตัวเชื่อมต่อและค้นหา 'โฟลว์เดสก์ท็อป'

  4. เลือกตัวเชื่อมต่อโฟลว์บนเดสก์ท็อปทั้งหมด

  5. กําหนดตัวเชื่อมต่อเหล่านี้ให้กับกลุ่มเฉพาะ และบันทึกนโยบาย

  6. ทําซ้ําขั้นตอนข้างต้นในแต่ละนโยบายที่กลุ่มเริ่มต้นถูกบล็อก

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×