ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
เปลี่ยนขนาดข้อความใน โปรแกรมช่วยอ่าน สําหรับ Office สำหรับเว็บ และ OneNote

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Microsoft365.com

 2. เลือก Word หรือ OneNote

 3. เปิดเอกสารหรือหน้าสมุดบันทึก แล้วเลือก ดู > โปรแกรมช่วยอ่าน ไอคอนสำหรับโปรแกรมช่วยอ่าน

  • สําหรับ Outlook สำหรับเว็บ ให้เข้าสู่ระบบที่ Office.com เลือก จดหมาย แล้วเปิดอีเมล เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม ตัวเลือกเพิ่มเติมแล้วเลือก แสดงในโปรแกรมช่วยอ่าน

 4. เลือก การกําหนดลักษณะข้อความ สกรีนช็อตของไอคอนการกําหนดลักษณะข้อความ

 5. ภายใต้ ขนาดข้อความ ให้เลื่อนจุดไปตามเส้นเพื่อเปลี่ยนขนาดฟอนต์

  ครอบคลุม
 1. เปิดแอป OneNote

 2.  เลือก ดู > โปรแกรมช่วยอ่าน

 3. เลือก การกําหนดลักษณะข้อความ สกรีนช็อตของไอคอนการกําหนดลักษณะข้อความ

 4. ภายใต้ ขนาดข้อความ ให้เลือก A ขนาดเล็กเพื่อลดขนาดฟอนต์หรือ A ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มขนาดฟอนต์ 

  ครอบคลุม

เรียนรู้เพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมช่วยอ่านใน Office สำหรับเว็บ และ OneNote

ลดความวุ่นวายของตัวอักษรใน โปรแกรมช่วยอ่าน สําหรับ Office สำหรับเว็บ และ OneNote

เปลี่ยนฟอนต์ใน โปรแกรมช่วยอ่าน สําหรับ Office สำหรับเว็บ และ OneNote

เปลี่ยนพื้นหลังสําหรับโปรแกรมช่วยอ่านสําหรับ Office สำหรับเว็บ และ OneNote

แปลงคําพูดเป็นข้อความใน OneNote

ใช้โฟกัสของบรรทัดในโปรแกรมช่วยอ่านสําหรับ Office สำหรับเว็บ

เครื่องมือการเรียนรู้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×