ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ไฟล์หลายชนิดได้รับการลงทะเบียนใน Windows 7, Windows 8 และ Windows 10 เพื่อให้เปิดด้วยโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งตามค่าเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น โดยปกติแล้ว Notepad จะเริ่มทำงานเมื่อคุณเปิดไฟล์ข้อความ (.txt) อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมที่เปิดไฟล์บางชนิดได้ รวมถึงการตั้งค่าเริ่มต้น

  1. บนเมนู เริ่มต้น ให้คลิก การตั้งค่า

  2. คลิก แอป > แอปเริ่มต้น

  3. คลิกแอปที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วเลือกแอปจากรายการ คุณยังสามารถค้นหาแอปใหม่ใน Microsoft Store ได้ ต้องติดตั้งแอปก่อนที่คุณจะสามารถตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นได้

    หรือ

    เมื่อต้องการเลือกแอปเริ่มต้นตามชนิดไฟล์ ให้เลื่อนหน้าลง แล้วคลิกลิงก์ เลือกแอปเริ่มต้นตามชนิดไฟล์

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×