เสียงหายไปชั่วขณะบนอุปกรณ์ MIDI ใน Windows 8.1 หรือ Windows 7

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:

  • คุณมีคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows RT 8.1, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 ของ Windows 7 Service Pack 1 (SP1), หรือ Windows Server 2008 R2 SP1

  • คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์MIDIกับคอมพิวเตอร์ โดยใช้สายเคเบิล USB MIDI

  • คุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ MIDI เพื่อส่งข้อความการ MIDI กับอุปกรณ์ MIDI

ในสถานการณ์สมมตินี้ บางข้อความ MIDI หายไป และคุณสั้น ๆ ไม่ได้ยินเสียงจากอุปกรณ์ MIDI

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมควบคุม MIDI ไม่จัดการแบบ USB ขอบล็อก (URBs) ได้อย่างถูกต้องเมื่อส่งข้อความ MIDI

วิธีการขอรับการปรับปรุงหรือโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เราได้นำออกใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 และเรายังนำออกใช้โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows RT 8.1, Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012

Update rollup ดังต่อไปนี้พร้อมใช้งาน

สำหรับ Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012


โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่รองรับพร้อมให้บริการจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขเฉพาะปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "มีการดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วน" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งคำขอถึงฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างคำขอรับบริการแยกต่างหาก จะมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติกับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพ็คเกจนี้ คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีการนำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoftสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MIDI ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Wikipedia:


รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ของคุณจะแสดงผลตามเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ในปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกด้วยเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างกับแฟ้มนี้

Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ข้อมูลแฟ้มและบันทึกย่อสิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจคำขอโปรแกรมแก้ไขด่วนปรากฏอยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเสมอเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการจริงที่จะนำโปรแกรมแก้ไขด่วนแต่ละโปรแกรมไปใช้ด้วย

  • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง, เหตุการณ์สำคัญ (RTM, SPn) และสาขาของเซอร์วิส (LDR, GDR) จะสามารถระบุได้ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:

  • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ซึ่งติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมจะแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม" แฟ้ม MUM, MANIFESTและ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งแอตทริบิวต์ไม่ได้แสดงรายการไว้จะได้รับการลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×