ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ข้อความนำ

การปรับปรุงพร้อมใช้งานผ่าน Windows Update สำหรับ MSN Toolbar และแถบ Bing รุ่นต่อไปนี้:

  • แถบเครื่องมือของ MSN รุ่น 3.0

  • แถบเครื่องมือ MSN เวอร์ชัน 4.0

  • แถบ Bing รุ่น 5.0

โปรแกรมปรับปรุงนี้ช่วยปรับปรุงเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือของแถบเครื่องมือเหล่านี้ หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ แถบเครื่องมือที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณจะปรับรุ่นเป็นแถบ Bing รุ่น 6.3หมายเหตุ แถบเครื่องมือ MSN เดี๋ยวนี้เรียกว่าแถบ Bing

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่การปรับปรุงนี้ช่วยแก้ไข หรือปรับปรุง

การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่แถบเครื่องมือทำให้ Windows Internet Explorer ในการเกิดความผิดพลาด นอกจากนี้ การปรับปรุงให้เป็นรวมลึกของแถบเครื่องมือ กับ Windows Live Hotmail และ Windows Live Messenger หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ส่วนขยายต่อไปนี้ถูกติดตั้งใน Internet Explorer:

  • แถบ Bing รุ่น 6.3

  • ตัวช่วยค้นหา

  • BHO แถบ Bing

ข้อมูลการดาวน์โหลด

Microsoft Update

โปรแกรมปรับปรุงนี้มีให้จากเว็บไซต์ Microsoft Update:

http://update.microsoft.com

วิธีการขอรับรุ่นล่าสุดของแถบ Bing

นอกจากนี้คุณสามารถดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดของ Bing Bar จากเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

http://toolbar.msn.com

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×