ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

แม่แบบ: ตัไปรษณีย์ 2005 ของ SQL

จุดบกพร่อง #: 109913 (การบำรุงรักษาเนื้อหา)

บทนำ

โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2005 จะถูกสร้างขึ้นสำหรับ SQL Server service packs เฉพาะ คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 2 การติดตั้งของ SQL Server 2005 Service Pack 2 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนใด ๆ ที่มีให้ในเซอร์วิสแพ็ค SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server13 ปรับปรุงสะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขตั้งแต่การวางจำหน่ายของ SQL Server 2005 Service Pack 2


หมายเหตุ
นอกจากนี้เรียกว่าแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงรุ่นนี้ขณะสร้าง 9.00.3325

หมายเหตุสำคัญเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม

 • โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 หลายภาษาได้ในขณะนี้ ดังนั้น จึง เป็นแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสมเดียวเท่านั้นสำหรับภาษาทั้งหมด

 • แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสมหนึ่งมีแพคเกจคอมโพเนนต์ทั้งหมด แพคเกจการปรับปรุงปรับปรุงเฉพาะส่วนประกอบที่ที่ติดตั้งบนระบบ

 • คุณต้องเปิดใช้งานใน SQL Server จัดการวัตถุ (SMO) ขยายกระบวนงานที่เก็บไว้ และ SQL Server แจกจ่ายจัดการวัตถุ (SQL DMO) ขยายกระบวนงานที่เก็บไว้ก่อนที่จะใช้แพคเกจการปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
  SMO และ DMO XPs
  ตัวเลือก ดู SQL Server 2005 Books Online


  หมายเหตุ
  หมายเหตุ SQL Server 2005 Books Online ที่การตั้งค่าเริ่มต้นของกระบวนงานที่เก็บไว้เหล่านี้เป็น 0 (ปิด) อย่างไรก็ตาม ค่านี้ไม่ถูกต้อง โดยค่าเริ่มต้น การตั้งค่าเป็น 1 (เปิด)

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการขอรับการปรับปรุงสะสม 13 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2

ขณะนี้มีแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสมที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้กับระบบที่พบปัญหาเหล่านี้เฉพาะเท่านั้น แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงได้รับผลกระทบ โดยวิธีใด ๆ ของปัญหาเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอถัดไป SQL Server 2005 service pack ที่ประกอบด้วยการแก้ไขด่วนในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้

ถ้าการปรับปรุงที่สะสมจะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอรับแพคเกจการปรับปรุงสะสม

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่จำเป็น คุณอาจจำเป็นต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ระบุต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสมเฉพาะนี้ สำหรับรายการหมายเลขโทรศัพท์ฉบับสมบูรณ์ของฝ่ายบริการลูกค้าและการสนับสนุนของ Microsoft หรือเพื่อสร้างคำขอรับบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportหมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาการปรับปรุงสะสมจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากแพคเกจการปรับปรุงไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ปัญหาที่ทราบ

หลังจากใช้การปรับปรุงสะสมนี้ คุณอาจพบปัญหาเมื่อคุณพยายามใช้ Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL เมื่อต้องการคืนค่าฐานข้อมูล SQL Server 2000 เป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

แก้ไข972687 : ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณคืนค่าฐานข้อมูล SQL Server 2000 โดยใช้ Studio จัดการ 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL หรือ Studio จัดการ 2008 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL: "ไม่ต้องแสดงกล่องโต้ตอบที่ร้องขอได้ ล้มเหลวในการดึงข้อมูลสำหรับการร้องขอนี้ (Microsoft.SqlServer.SmoEnum)"

หลังจากใช้การปรับปรุงสะสมนี้ คุณอาจพบปัญหาเมื่อคุณพยายามที่จะใช้บริการวิเคราะห์เซิร์ฟเวอร์ SQL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

975783แก้ไข: คุณได้รับผลลัพธ์ไม่ถูกต้องเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม MDX กับมิติที่มีความสัมพันธ์หลัก/รอง และใช้ตัวดำเนินการ unary หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงสะสม 3 สำหรับ SQL Server 2005 วิเคราะห์บริการ S975783

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่รวมอยู่ในการปรับปรุงสะสม 13 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2

หมายเหตุถึงผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุน: ตารางต่อไปนี้แสดงรายการสถานะของบทความ KB แต่ละสำหรับแต่ละหมายเลขข้อบกพร่องของ SQL อย่างไรก็ตาม บทความ KB อาจไม่จำเป็นต้องถูกสร้างสำหรับแต่ละจุดบกพร่อง

หมายเลขข้อบกพร่องของ VSTS

หมายเลขบทความ KB

คำอธิบาย

สถานะ

263082

960616

การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้นเมื่อคุณสร้าง snapshot ของฐานข้อมูลทำมิเรอร์ โดยใช้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่สมาชิกของ sysadmin เซิร์ฟเวอร์ถาวรใน SQL Server 2005

MSInternal

266441

961050

การแก้ไข: เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามที่มีการวางแผนการดำเนินการแบบขนานภายใต้ระดับแยกอ่านมุ่งมั่นในฐานข้อมูลที่จะทำการตั้งค่าตัวเลือกสแนปช็อตมุ่งมั่นอ่านใน SQL Server 2005 คุณสามารถได้รับการ ส่งคืนข้อมูลที่ไม่ได้ผูกมัด

สาธารณะ

267655

961106

การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามใน SQL Server 2005: "ข้อผิดพลาดในการประมวลผลแบบสอบถามภายใน: ตัวประมวลผลแบบสอบถามไม่สามารถสร้างแผนการสอบถาม"

สาธารณะ

266388

961115

การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อกระบวนการ lazywriter ใน SQL Server 2005 นำออกใช้หน่วยความจำ: "ตัวจัดกำหนดการส่งไม่ใช่"

MSInternal

291688

961704

การแก้ไข: บริการ SQL Server ตัวเขียนไม่ถูกแสดงในผลลัพธ์เมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่งในการดูแลบริการ Shadow Copy ของไดรฟ์ข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ที่มี SQL Server 2005 ติดตั้ง

สาธารณะ

270783

961760

การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้นเมื่อคุณแบบสอบถาม sys.dm_broker_activated_tasks DMV ใน SQL Server 2005 ถ้าใช้นายหน้าบริการที่คิวจะอัปโหลด

MSInternal

271016

961811

การแก้ไข: การใช้งาน CPU และการใช้งานหน่วยความจำเพิ่มทีละน้อย และ Id ของเซสชันมากที่อยู่ในสถานะขาดการติดต่อใน SQL Server 2005

สาธารณะ

272718

962903

การแก้ไข: ประชากรกระบวนการหยุดการตอบสนองเมื่อคุณสร้างแค็ตตาล็อกมีข้อความเพิ่มเติมใน SQL Server 2005

สาธารณะ

274178

963061

การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้การเอาออกตัวเองกระบวนงานที่เก็บไว้ และสร้างทริกเกอร์สำหรับคำสั่ง DROP_PROCEDURE ใน SQL Server 2005: "ข้อความสำหรับ '< SPName >' หายไปจาก syscomments"

MSInternal

287453

965217

การแก้ไข: ชุดการสำรองข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะแสดงรายการเมื่อคุณคืนค่าฐานข้อมูลจากแฟ้มสำรองไว้ โดยใช้ Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL ใน SQL Server 2005

สาธารณะ

276221

967101

การแก้ไข: ประสิทธิภาพการทำงานของเรอร์ของฐานข้อมูลลดลงเมื่อคุณเรียกใช้งานการบำรุงรักษาฐานข้อมูลที่สร้างกิจกรรมการล็อกธุรกรรมจำนวนมากใน SQL Server 2005

สาธารณะ

283713

967157

การแก้ไข: บริการ SQL Server 2005 Analysis Services และบริการการวิเคราะห์ SQL Server 2008 บริการหยุดโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งสร้างเซสชัน CUBE และประมวลผล cube บนฐานข้อมูลในเวลาเดียวกัน

MSInternal

263118

967199

การแก้ไข: โฮสต์กระบวนการ Wmiprvse.exe หยุดการตอบสนองเมื่อคุณเรียกใช้แอพพลิเคชันที่ใช้ SQL Server 2005 ที่ส่งแบบสอบถาม Windows Management Instrumentation (WMI) ไปยังตัวให้บริการ WMI ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

สาธารณะ

276806

967206

การแก้ไข: คุณได้รับค่าสำหรับคอลัมน์ที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน OPENROWSET เพื่อนำเข้าข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล โดยใช้รูปแบบแฟ้ม XML ใน SQL Server 2005

สาธารณะ

288610

967348

การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้ชุดของคำสั่งสร้างเซสชัน CUBE และคำสั่งแบบหล่นเซสชัน CUBE ในบริการการวิเคราะห์ SQL Server 2005: "ข้อยกเว้นที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น"

สาธารณะ

292205

967561

สถิติเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานบางอย่างมีเพิ่มตารางประวัติสำหรับตัวแทนผู้อ่านบันทึกและบริษัทตัวแทนการแจกจ่ายใน 12 ปรับปรุงสะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2

MSInternal

281095

967614

การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามซึ่ง SQL Server ใช้วิวที่ในแผนการดำเนินการ ใน SQL Server 2005 และ SQL Server 2008

MSInternal

282310

968013

การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามการค้นหาแบบทั้งข้อความที่ประกอบด้วยเครื่องหมายยัติภังค์: "การดำเนินการของแบบสอบถามแบบเต็มล้มเหลว' ไปป์สิ้นสุด ' "

MSInternal

288455

968834

การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณส่งอีเมล์ โดยใช้จดหมายฐานข้อมูลใน SQL Server 2005: "การดำเนินการหมดเวลาแล้ว"

สาธารณะ

288886

968900

การแก้ไข: หน่วยวัด กลุ่มหน่วยวัด และมิติที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมุมมองจะแสดงอย่างไม่ถูกต้องเมื่อคุณสร้างการจัดกลุ่มในมุมมองนั้นในบริการการวิเคราะห์ SQL Server 2005

สาธารณะ

277775

968914

แก้ไข: เมื่อคุณแปลงคอลัมน์ข้อความเป็นคอลัมน์ VARCHAR(MAX) คอลัมน์ไปยังคอลัมน์ NVARCHAR(MAX) ที่มี NTEXT หรือคอลัมน์รูปภาพไปยังคอลัมน์ VARBINARY(MAX) ค่า NULL ดั้งเดิมในคอลัมน์เหล่านี้อาจกลายเป็น สตริงที่ว่างเปล่าใน SQL Server 2005

สาธารณะ

290469

969086

การแก้ไข: บริการ SQL Server หยุดการตอบสนอง และเหตุการณ์ 2019 รหัสถูกบันทึกไว้ในบันทึกของระบบ ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008

สาธารณะ

290766

969123

การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดในเวลาอื่นในฐานข้อมูล SQL Server 2005 Analysis Services ที่ใช้ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง: "ฟังก์ชัน <ชื่อฟังก์ชัน > ไม่มีอยู่"

สาธารณะ

270041

969142

การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง DBCC CHECKDB บนฐานข้อมูลใน SQL Server 2005: "ไม่สามารถ deallocate หน้ายังคงอยู่"

สาธารณะ

282208

969362

การแก้ไข: ค่าบางค่าที่เหลือไม่ถูกต้องบวกกับเซลล์ใน cube หลังจากที่คุณปรับปรุง cube โดยใช้ตัวเลือก USE_WEIGHTED_ALLOCATION ในบริการการวิเคราะห์ SQL Server 2005

MSInternal

291442

969379

การแก้ไข: ตัวเริ่มต้นและเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายตอบสนองช้าลง และแฟ้ม minidump จะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์นายหน้าบริการ 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่มีการตั้งค่าคอนฟิกใบรับรอง

MSInternal

290552

969469

การแก้ไข: ข้อยกเว้นการละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้การบอกรับเป็นสมาชิกการแจ้งเตือนแบบสอบถามใน SQL Server 2005

MSInternal

295093

969588

การแก้ไข: ค่าของบางเซลล์เป็นสองเท่าเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม MDX กับฐานข้อมูลที่มีสิทธิ์ AllowedSet การตั้งค่าสำหรับขนาดในบริการการวิเคราะห์ SQL Server 2005

สาธารณะ

295265

969609

การแก้ไข: เซิร์ฟเวอร์ที่ถูกกำหนดค่า โดยใช้ใบรับรองและการนายหน้าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนองช้ามาก

MSInternal

290906

969872

การแก้ไข: เซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server 2005 สร้าง 9.00.3159 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าล้มเหลวถ้าคุณเรียกใช้แบบสอบถาม MDX

MSInternal

274445

970053

การแก้ไข: รหัสข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุงสำหรับ SQL Server 2005:"0x734B"

MSInternal


บทความ Microsoft Knowledge Base ที่อธิบายโปรแกรมแก้ไขด่วนเหล่านี้จะถูกปล่อยลงที่มีอยู่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบัก SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

หมายเลขข้อบกพร่องของ VSTS

หมายเลขบทความ KB

คำอธิบาย

266441

961050

การแก้ไข: เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามที่มีการวางแผนการดำเนินการแบบขนานภายใต้ระดับแยกอ่านมุ่งมั่นในฐานข้อมูลที่จะทำการตั้งค่าตัวเลือกสแนปช็อตมุ่งมั่นอ่านใน SQL Server 2005 คุณสามารถได้รับการ ส่งคืนข้อมูลที่ไม่ได้ผูกมัด

291688

961704

การแก้ไข: บริการ SQL Server ตัวเขียนไม่ถูกแสดงในผลลัพธ์เมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่งในการดูแลบริการ Shadow Copy ของไดรฟ์ข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ที่มี SQL Server 2005 ติดตั้ง

267655

961106

การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามใน SQL Server 2005: "ข้อผิดพลาดในการประมวลผลแบบสอบถามภายใน: ตัวประมวลผลแบบสอบถามไม่สามารถสร้างแผนการสอบถาม"

271016

961811

การแก้ไข: การใช้งาน CPU และการใช้งานหน่วยความจำเพิ่มทีละน้อย และ Id ของเซสชันมากที่อยู่ในสถานะขาดการติดต่อใน SQL Server 2005

272718

962903

การแก้ไข: ประชากรกระบวนการหยุดการตอบสนองเมื่อคุณสร้างแค็ตตาล็อกมีข้อความเพิ่มเติมใน SQL Server 2005

287453

965217

การแก้ไข: ชุดการสำรองข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะแสดงรายการเมื่อคุณคืนค่าฐานข้อมูลจากแฟ้มสำรองไว้ โดยใช้ Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL ใน SQL Server 2005

276221

967101

การแก้ไข: ประสิทธิภาพการทำงานของเรอร์ของฐานข้อมูลลดลงเมื่อคุณเรียกใช้งานการบำรุงรักษาฐานข้อมูลที่สร้างกิจกรรมการล็อกธุรกรรมจำนวนมากใน SQL Server 2005

263118

967199

การแก้ไข: โฮสต์กระบวนการ Wmiprvse.exe หยุดการตอบสนองเมื่อคุณเรียกใช้แอพพลิเคชันที่ใช้ SQL Server 2005 ที่ส่งแบบสอบถาม Windows Management Instrumentation (WMI) ไปยังตัวให้บริการ WMI ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

276806

967206

การแก้ไข: คุณได้รับค่าสำหรับคอลัมน์ที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน OPENROWSET เพื่อนำเข้าข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล โดยใช้รูปแบบแฟ้ม XML ใน SQL Server 2005

288610

967348

การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้ชุดของคำสั่งสร้างเซสชัน CUBE และคำสั่งแบบหล่นเซสชัน CUBE ในบริการการวิเคราะห์ SQL Server 2005: "ข้อยกเว้นที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น"

288455

968834

การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณส่งอีเมล์ โดยใช้จดหมายฐานข้อมูลใน SQL Server 2005: "การดำเนินการหมดเวลาแล้ว"

288886

968900

การแก้ไข: หน่วยวัด กลุ่มหน่วยวัด และมิติที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมุมมองจะแสดงอย่างไม่ถูกต้องเมื่อคุณสร้างการจัดกลุ่มในมุมมองนั้นในบริการการวิเคราะห์ SQL Server 2005

277775

968914

แก้ไข: เมื่อคุณแปลงคอลัมน์ข้อความเป็นคอลัมน์ VARCHAR(MAX) คอลัมน์ไปยังคอลัมน์ NVARCHAR(MAX) ที่มี NTEXT หรือคอลัมน์รูปภาพไปยังคอลัมน์ VARBINARY(MAX) ค่า NULL ดั้งเดิมในคอลัมน์เหล่านี้อาจกลายเป็น สตริงที่ว่างเปล่าใน SQL Server 2005

290766

969123

การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดในเวลาอื่นในฐานข้อมูล SQL Server 2005 Analysis Services ที่ใช้ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง: "ฟังก์ชัน <ชื่อฟังก์ชัน > ไม่มีอยู่"

270041

969142

การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง DBCC CHECKDB บนฐานข้อมูลใน SQL Server 2005: "ไม่สามารถ deallocate หน้ายังคงอยู่"

295093

969588

การแก้ไข: ค่าของบางเซลล์เป็นสองเท่าเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม MDX กับฐานข้อมูลที่มีสิทธิ์ AllowedSet การตั้งค่าสำหรับขนาดในบริการการวิเคราะห์ SQL Server 2005

290469

969086

การแก้ไข: บริการ SQL Server หยุดการตอบสนอง และเหตุการณ์ 2019 รหัสถูกบันทึกไว้ในบันทึกของระบบ ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008

รายละเอียดของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

Microsoft SQL Server 2005 Service Pack ที่ 2สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

913089
วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้การแก้ไขด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งในแพคเกจนี้ คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้มแพคเกจการปรับปรุงสะสม

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่น แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุในบทความนี้ รุ่นภาษาอังกฤษแบบของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บโซนเวลาในรายการวันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

หมายเหตุ
13 ปรับปรุงสะสมในสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 ไม่ประกอบด้วยการปรับปรุงสำหรับ SQL Native Client แพคเกจแบบสแตนด์อโลนของ SQL Native Client เป็นนำออกใช้พร้อมกับการปรับปรุงสะสม 13

SQL Server 2005 Database Engine รุ่น 32 บิต

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Atxcore90.dll

2005.90.3325.0

23,400

31-Mar-2009

23:58

x86

Bcp.exe

2005.90.3325.0

65,384

31-Mar-2009

23:58

x86

Chsbrkr.dll

12.0.9729.0

1,682,288

29-Jan-2009

03:04

x86

Chtbrkr.dll

12.0.9729.0

6,110,064

29-Jan-2009

03:04

x86

Databasemailengine.dll

9.0.3325.0

75,624

31-Mar-2009

23:58

x86

Databasemailprotocols.dll

9.0.3325.0

42,856

31-Mar-2009

23:58

x86

Distrib.exe

2005.90.3325.0

67,432

31-Mar-2009

23:59

x86

Dts.dll

2005.90.3325.0

1,099,112

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtsconn.dll

2005.90.3325.0

247,144

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtspipeline.dll

2005.90.3325.0

602,472

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtspipelineperf.dll

2005.90.3325.0

30,056

31-Mar-2009

23:59

x86

Fteref.dll

12.0.9729.0

446,464

29-Jan-2009

03:04

x86

Infosoft.dll

12.0.9729.0

465,760

29-Jan-2009

03:04

x86

Korwbrkr.dll

12.0.9729.0

68,448

29-Jan-2009

03:04

x86

Langwrbk.dll

12.0.9729.0

133,984

29-Jan-2009

03:04

x86

Logread.exe

2005.90.3325.0

399,208

31-Mar-2009

23:59

x86

Mergetxt.dll

2005.90.3325.0

29,032

31-Mar-2009

23:59

x86

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,448

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll

9.0.3325.0

112,488

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3325.0

292,712

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2005.90.3325.0

1,624,936

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,432

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,984

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:01

x86

Msfte.dll

12.0.9729.0

2,427,760

29-Jan-2009

03:04

x86

Msftefd.exe

12.0.9729.0

64,352

29-Jan-2009

03:04

x86

Msftepxy.dll

12.0.9729.0

93,040

29-Jan-2009

03:04

x86

Msftesql.exe

12.0.9729.0

93,040

29-Jan-2009

03:04

x86

Msgprox.dll

2005.90.3325.0

196,952

01-Apr-2009

00:01

x86

Msir5jp.dll

5.0.2130.0

3,157,344

29-Jan-2009

03:04

x86

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

15,971,672

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdredir.dll

9.0.3325.0

4,019,544

01-Apr-2009

00:01

x86

Msxmlsql.dll

2005.90.3325.0

866,648

01-Apr-2009

00:02

x86

Nlhtml.dll

12.0.9729.0

121,696

29-Jan-2009

03:04

x86

Nls400.dll

5.0.7112.0

12,287,328

29-Jan-2009

03:04

x86

Odsole70.dll

2005.90.3325.0

55,656

01-Apr-2009

00:02

x86

Osql.exe

2005.90.3325.0

50,536

01-Apr-2009

00:02

x86

Query.dll

12.0.9729.0

45,936

29-Jan-2009

03:04

x86

Rdistcom.dll

2005.90.3325.0

643,928

01-Apr-2009

00:02

x86

Repldp.dll

2005.90.3325.0

185,176

01-Apr-2009

00:02

x86

Replerrx.dll

2005.90.3325.0

111,464

01-Apr-2009

00:02

x86

Replisapi.dll

2005.90.3325.0

269,656

01-Apr-2009

00:02

x86

Replmerg.exe

2005.90.3325.0

317,800

01-Apr-2009

00:02

x86

Replprov.dll

2005.90.3325.0

551,256

01-Apr-2009

00:02

x86

Replrec.dll

2005.90.3325.0

783,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Replsub.dll

2005.90.3325.0

404,824

01-Apr-2009

00:02

x86

Replsync.dll

2005.90.3325.0

98,136

01-Apr-2009

00:02

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Snapshot.exe

9.0.3325.0

11,096

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlaccess.dll

2005.90.3325.0

346,968

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqladhlp90.exe

2005.90.3325.0

44,392

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlagent90.exe

2005.90.3325.0

345,960

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlbrowser.exe

2005.90.3325.0

239,448

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlcmd.exe

2005.90.3325.0

140,648

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlctr90.dll

2005.90.3325.0

64,360

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldiag.exe

2005.90.3325.0

1,071,448

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmaint.exe

2005.90.3325.0

75,096

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmergx.dll

2005.90.3325.0

190,824

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlrepss90.dll

2005.90.3325.0

25,448

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlservr.exe

2005.90.3325.0

29,228,888

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqltaskconnections.dll

2005.90.3325.0

104,296

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwep.dll

2005.90.3325.0

87,384

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqsrvres.dll

2005.90.3325.0

66,920

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssradd.dll

2005.90.3325.0

39,256

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssravg.dll

2005.90.3325.0

39,768

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssrmax.dll

2005.90.3325.0

37,736

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssrmin.dll

2005.90.3325.0

37,736

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssrpub.dll

2005.90.3325.0

26,968

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Tablediff.exe

2005.90.3325.0

83,816

01-Apr-2009

00:03

x86

Thawbrkr.dll

12.0.9729.0

203,616

29-Jan-2009

03:04

x86

Xmlfilt.dll

12.0.9729.0

195,440

29-Jan-2009

03:04

x86

Xmlsub.dll

2005.90.3325.0

191,320

01-Apr-2009

00:04

x86

Xpadsi90.exe

2005.90.3325.0

47,960

01-Apr-2009

00:04

x86

Xpqueue.dll

2005.90.3325.0

53,608

01-Apr-2009

00:04

x86

Xprepl.dll

2005.90.3325.0

69,976

01-Apr-2009

00:04

x86

Xpstar90.dll

2005.90.3325.0

295,256

01-Apr-2009

00:04

x86

SQL Server 2005 Analysis Services รุ่น 32 บิต

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

9.0.3325.0

1,275,752

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,448

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,432

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,984

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

00:01

x86

Msadomdx.dll

9.0.3325.0

499,032

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

15,971,672

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdredir.dll

9.0.3325.0

4,019,544

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdspdm.dll

9.0.3325.0

198,488

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdsrv.exe

9.0.3325.0

14,941,528

01-Apr-2009

00:02

x86

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

6,042,984

01-Apr-2009

00:02

x86

Msolap90.dll

9.0.3325.0

4,297,064

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqlbrowser.exe

2005.90.3325.0

239,448

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

SQL Server 2005 Reporting Services รุ่น 32 บิต

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

9.0.3325.0

157,544

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

9.0.3325.0

558,952

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.3325.0

796,520

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

9.0.3325.0

333,672

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

9.0.3325.0

305,000

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

9.0.3325.0

288,616

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

9.0.3325.0

1,673,064

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

9.0.3325.0

108,392

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,448

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,432

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,984

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

00:01

x86

Msadomdx.dll

9.0.3325.0

499,032

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

15,971,672

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

6,042,984

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportbuilder.exe

9.0.3325.0

5,613,400

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,066,856

01-Apr-2009

00:04

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,091,432

31-Mar-2009

23:58

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,091,432

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,087,336

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,079,144

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,062,760

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,140,584

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,066,840

01-Apr-2009

00:04

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,087,336

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll

9.0.3325.0

79,704

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportingserviceslibrary.dll

9.0.3325.0

1,115,992

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2005.90.3325.0

129,880

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportingservicesservice.exe

9.0.3325.0

13,656

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportingserviceswebserver.dll

9.0.3325.0

1,722,200

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

9.0.3325.0

1,328,984

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportingserviceswmi.dll

2005.90.3325.0

3,379,048

01-Apr-2009

00:02

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

บริการ SQL Server 2005 แจ้งเตือน รุ่น 32 บิต

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,448

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,432

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,984

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

00:01

x86

Nsservice.exe

9.0.3325.0

18,264

01-Apr-2009

00:02

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

บริการ SQL Server 2005 รวม รุ่น 32 บิต

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Dts.dll

2005.90.3325.0

1,099,112

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtsconn.dll

2005.90.3325.0

247,144

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtspipeline.dll

2005.90.3325.0

602,472

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtspipelineperf.dll

2005.90.3325.0

30,056

31-Mar-2009

23:59

x86

Flatfiledest.dll

2005.90.3325.0

252,776

31-Mar-2009

23:59

x86

Flatfilesrc.dll

2005.90.3325.0

261,480

31-Mar-2009

23:59

x86

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,448

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

9.0.3325.0

329,576

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll

9.0.3325.0

112,488

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3325.0

292,712

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

9.0.3325.0

157,544

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,432

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,984

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

9.0.3325.0

92,008

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:01

x86

Msdtssrvr.exe

9.0.3325.0

202,600

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

15,971,672

01-Apr-2009

00:01

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqldest.dll

2005.90.3325.0

169,320

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqltaskconnections.dll

2005.90.3325.0

104,296

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Txagg.dll

2005.90.3325.0

201,048

01-Apr-2009

00:04

x86

Txgroupdups.dll

2005.90.3325.0

239,448

01-Apr-2009

00:04

x86

Txlookup.dll

2005.90.3325.0

241,512

01-Apr-2009

00:04

x86

Txmergejoin.dll

2005.90.3325.0

137,576

01-Apr-2009

00:04

x86

เครื่องมือ 2005 เซิร์ฟเวอร์ SQL รุ่น 32 บิต

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Atl80.dll

8.0.50727.42

114,688

22-Sep-2005

23:48

x86

Atl80.dll

8.0.50727.42

95,744

22-Sep-2005

23:49

x86

Autoadmin90.dll

2005.90.3325.0

898,408

31-Mar-2009

23:58

x86

Bcp.exe

2005.90.3325.0

65,384

31-Mar-2009

23:58

x86

Connectiondlg.dll

9.0.3325.0

956,264

31-Mar-2009

23:58

x86

Custsat.dll

9.0.3790.2428

40,664

14-Oct-2005

03:31

x86

Ddsshapeslib.dll

9.0.242.0

47,832

14-Oct-2005

03:31

x86

Dteparse.dll

2005.90.3042.0

78,704

10-Feb-2007

06:09

x86

Dteparsemgd.dll

2005.90.3042.0

74,608

10-Feb-2007

06:09

x86

Dts.dll

2005.90.3325.0

1,099,112

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtsconn.dll

2005.90.3325.0

247,144

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtspipeline.dll

2005.90.3325.0

602,472

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtspipelineperf.dll

2005.90.3325.0

30,056

31-Mar-2009

23:59

x86

Dundaswebchart.dll

9.0.3042.0

755,056

10-Feb-2007

06:15

x86

Dundaswinchart.dll

9.0.3042.0

804,208

10-Feb-2007

06:15

x86

Flatfiledest.dll

2005.90.3325.0

252,776

31-Mar-2009

23:59

x86

Flatfilesrc.dll

2005.90.3325.0

261,480

31-Mar-2009

23:59

x86

Interop.access.dll

10.0.0.0

973,528

14-Oct-2005

03:38

x86

Interop.adodb.dll

2.1.0.0

88,792

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.dpdpl_7_0.dll

1.0.0.0

101,080

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.dso.dll

5.2.0.0

379,608

14-Oct-2005

03:38

x86

Interop.mergemodule_2_0.dll

2.0.0.0

18,648

14-Oct-2005

03:38

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

31,448

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.msi_2_0.dll

1.0.0.0

39,640

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.shdocvw.dll

1.1.0.0

133,848

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

23,256

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.visiograph_2_100.dll

9.0.242.0

80,600

14-Oct-2005

03:37

x86

Languagepackage.dll

2005.90.3042.0

3,074,928

10-Feb-2007

06:22

x86

Mdxquerygenerator.dll

9.0.3042.0

91,504

10-Feb-2007

06:22

x86

Mergetxt.dll

2005.90.3325.0

29,032

31-Mar-2009

23:59

x86

Mfc80.dll

8.0.50727.42

1,093,632

23-Sep-2005

01:16

x86

Mfc80chs.dll

8.0.50727.42

40,960

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80cht.dll

8.0.50727.42

45,056

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80deu.dll

8.0.50727.42

65,536

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80enu.dll

8.0.50727.42

57,344

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80esp.dll

8.0.50727.42

61,440

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80fra.dll

8.0.50727.42

61,440

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80ita.dll

8.0.50727.42

61,440

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80jpn.dll

8.0.50727.42

49,152

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80kor.dll

8.0.50727.42

49,152

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80u.dll

8.0.50727.42

1,079,808

23-Sep-2005

01:16

x86

Mfcm80.dll

8.0.50727.42

69,632

23-Sep-2005

01:16

x86

Mfcm80u.dll

8.0.50727.42

57,344

23-Sep-2005

01:16

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

9.0.3042.0

546,160

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

9.0.3042.0

91,504

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

9.0.3042.0

537,968

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

9.0.3042.0

79,216

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

9.0.3325.0

2,762,600

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

9.0.3325.0

505,704

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

9.0.3042.0

456,048

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

9.0.3325.0

5,453,672

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.graphing.dll

9.0.3042.0

144,752

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.importer.dll

9.0.3042.0

173,424

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

9.0.3325.0

1,714,024

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

9.0.1399.0

43,736

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

9.0.3042.0

50,544

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

9.0.1399.0

96,984

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2005.90.3042.0

1,975,664

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2005.90.3042.0

37,232

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

9.0.3042.0

79,216

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

9.0.3325.0

919,400

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

9.0.3325.0

6,158,184

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

9.0.3042.0

816,496

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

9.0.3042.0

951,664

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

9.0.3042.0

3,896,688

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

9.0.3042.0

329,072

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

9.0.1399.0

14,040

14-Oct-2005

03:41

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

9.0.3042.0

333,168

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

9.0.3042.0

935,280

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

9.0.3325.0

1,275,752

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.datawarehouse.layout.dll

9.0.1399.0

39,640

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

9.0.3042.0

66,928

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

9.0.3042.0

640,368

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.rll

2005.90.3042.0

172,400

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.office.interop.owc11.dll

11.0.5530.0

461,528

14-Oct-2005

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.csvrendering.dll

9.0.1399.0

56,024

14-Oct-2005

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

9.0.3325.0

157,544

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

9.0.3042.0

38,256

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

9.0.3325.0

558,952

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll

9.0.3042.0

255,344

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

9.0.3325.0

4,814,696

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.designer.import.dll

9.0.1399.0

92,888

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll

9.0.3325.0

2,217,832

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.3325.0

796,520

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

9.0.3042.0

91,504

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

9.0.3325.0

333,672

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

9.0.3325.0

305,000

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

9.0.3325.0

288,616

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

9.0.3042.0

54,640

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.modeldesigner.dll

9.0.3042.0

779,632

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

9.0.3042.0

570,736

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

9.0.3325.0

1,673,064

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

9.0.1399.0

47,832

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

9.0.3042.0

656,752

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll

9.0.3042.0

1,025,392

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll

9.0.3042.0

1,025,392

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

9.0.3042.0

447,856

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

9.0.3042.0

95,600

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll

9.0.3042.0

853,360

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

9.0.3042.0

284,016

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.xmlrendering.dll

9.0.3042.0

50,544

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportviewer.common.dll

8.0.50727.42

3,612,672

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.reportviewer.processingobjectmodel.dll

8.0.50727.42

49,152

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.reportviewer.webforms.dll

8.0.50727.42

532,480

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.reportviewer.winforms.dll

8.0.50727.42

331,776

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,448

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

9.0.3325.0

329,576

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

9.0.3042.0

21,360

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll

9.0.3325.0

112,488

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3325.0

292,712

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

9.0.3325.0

718,696

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2005.90.3325.0

1,624,936

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

9.0.3325.0

157,544

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

9.0.3325.0

59,240

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,432

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,984

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

9.0.1399.0

20,184

14-Oct-2005

03:45

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

9.0.3325.0

92,008

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:01

x86

Msadomdx.dll

9.0.3325.0

499,032

01-Apr-2009

00:01

x86

Msgprox.dll

2005.90.3325.0

196,952

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

15,971,672

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdpp.dll

9.0.3042.0

3,921,264

10-Feb-2007

06:23

x86

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

6,042,984

01-Apr-2009

00:02

x86

Msolap90.dll

9.0.3325.0

4,297,064

01-Apr-2009

00:02

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

479,232

22-Sep-2005

23:48

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

548,864

22-Sep-2005

23:48

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

626,688

22-Sep-2005

23:48

x86

Objectexplorer.dll

9.0.3325.0

2,705,240

01-Apr-2009

00:02

x86

Osql.exe

2005.90.3325.0

50,536

01-Apr-2009

00:02

x86

Replerrx.dll

2005.90.3325.0

111,464

01-Apr-2009

00:02

x86

Replisapi.dll

2005.90.3325.0

269,656

01-Apr-2009

00:02

x86

Replprov.dll

2005.90.3325.0

551,256

01-Apr-2009

00:02

x86

Replrec.dll

2005.90.3325.0

783,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Replsub.dll

2005.90.3325.0

404,824

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportingservicescdointerop.dll

2005.90.1399.0

68,312

14-Oct-2005

03:45

x86

Reportingservicescompression.dll

2005.90.1399.0

43,736

14-Oct-2005

03:46

x86

Reportingserviceslibrary.dll

9.0.3325.0

1,115,992

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2005.90.3042.0

160,112

10-Feb-2007

06:23

x86

Reportingservicessoapstructures.dll

9.0.1399.0

13,016

14-Oct-2005

03:44

x86

Rs.exe

9.0.1399.0

416,472

14-Oct-2005

03:51

x86

Rsconfig.exe

9.0.3042.0

42,352

10-Feb-2007

06:29

x86

Rsconfigtool.exe

9.0.3042.0

1,017,200

10-Feb-2007

06:29

x86

Rskeymgmt.exe

9.0.1399.0

43,736

14-Oct-2005

03:50

x86

Rsreporthost.exe

9.0.1399.0

47,832

14-Oct-2005

03:50

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqlcc9.hxs

9.0.6089.206

118,368

14-Jun-2006

15:55

x86

Sqlccn9.hxs

9.0.5207.5

52,398

01-Aug-2005

23:44

x86

Sqlcmd.exe

2005.90.3325.0

140,648

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldest.dll

2005.90.3325.0

169,320

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldiag.exe

2005.90.3325.0

1,071,448

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmanagerui.dll

9.0.3325.0

6,080,360

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmt.dll

9.0.3042.0

3,446,128

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqltaskconnections.dll

2005.90.3325.0

104,296

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqltdiagn.dll

2005.90.3019.0

41,328

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2005.90.1399.0

37,080

14-Oct-2005

03:52

x86

Sqlwb.exe

2005.90.3325.0

820,584

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlworkbench.interfaces.dll

9.0.3042.0

46,448

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssradd.dll

2005.90.3325.0

39,256

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssravg.dll

2005.90.3325.0

39,768

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssrmax.dll

2005.90.3325.0

37,736

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssrmin.dll

2005.90.3325.0

37,736

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssrpub.dll

2005.90.3325.0

26,968

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Txagg.dll

2005.90.3325.0

201,048

01-Apr-2009

00:04

x86

Txgroupdups.dll

2005.90.3325.0

239,448

01-Apr-2009

00:04

x86

Txlookup.dll

2005.90.3325.0

241,512

01-Apr-2009

00:04

x86

Txmergejoin.dll

2005.90.3325.0

137,576

01-Apr-2009

00:04

x86

Xmlsub.dll

2005.90.3325.0

191,320

01-Apr-2009

00:04

x86

SQL Server 2005 Database Engine รุ่นที่ใช้ x64

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Atxcore90.dll

2005.90.3325.0

29,016

01-Apr-2009

00:46

x64

Bcp.exe

2005.90.3325.0

84,824

01-Apr-2009

00:46

x64

Chsbrkr.dll

12.0.9729.0

1,691,488

29-Jan-2009

04:57

x64

Chtbrkr.dll

12.0.9729.0

6,106,992

29-Jan-2009

04:57

x64

Databasemailengine.dll

9.0.3325.0

75,608

01-Apr-2009

00:46

x86

Databasemailprotocols.dll

9.0.3325.0

42,840

01-Apr-2009

00:46

x86

Distrib.exe

2005.90.3325.0

83,288

01-Apr-2009

00:46

x64

Dts.dll

2005.90.3325.0

1,890,152

01-Apr-2009

00:46

x64

Dtsconn.dll

2005.90.3325.0

404,840

01-Apr-2009

00:46

x64

Dtspipeline.dll

2005.90.3325.0

1,062,232

01-Apr-2009

00:46

x64

Dtspipelineperf.dll

2005.90.3325.0

40,792

01-Apr-2009

00:46

x64

Fteref.dll

12.0.9729.0

433,152

29-Jan-2009

04:57

x64

Infosoft.dll

12.0.9729.0

618,864

29-Jan-2009

04:57

x64

Korwbrkr.dll

12.0.9729.0

99,168

29-Jan-2009

04:57

x64

Langwrbk.dll

12.0.9729.0

234,336

29-Jan-2009

04:57

x64

Logread.exe

2005.90.3325.0

525,144

01-Apr-2009

00:46

x64

Mergetxt.dll

2005.90.3325.0

34,648

01-Apr-2009

00:46

x64

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll

9.0.3325.0

112,472

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3325.0

292,712

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2005.90.3325.0

1,831,784

01-Apr-2009

00:47

x64

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,400

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:47

x86

Msfte.dll

12.0.9729.0

3,805,552

29-Jan-2009

04:57

x64

Msftefd.exe

12.0.9729.0

96,624

29-Jan-2009

04:57

x64

Msftepxy.dll

12.0.9729.0

124,768

29-Jan-2009

04:57

x64

Msftesql.exe

12.0.9729.0

156,016

29-Jan-2009

04:57

x64

Msgprox.dll

2005.90.3325.0

258,392

01-Apr-2009

00:47

x64

Msir5jp.dll

5.0.2130.0

3,418,992

29-Jan-2009

04:57

x64

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

15,971,672

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdredir.dll

9.0.3325.0

4,019,544

01-Apr-2009

00:01

x86

Msxmlsql.dll

2005.90.3325.0

1,381,720

01-Apr-2009

00:47

x64

Nlhtml.dll

12.0.9729.0

189,280

29-Jan-2009

04:57

x64

Nls400.dll

5.0.7112.0

14,101,872

29-Jan-2009

04:57

x64

Odsole70.dll

2005.90.3325.0

86,872

01-Apr-2009

00:47

x64

Osql.exe

2005.90.3325.0

82,776

01-Apr-2009

00:47

x64

Query.dll

12.0.9729.0

65,904

29-Jan-2009

04:57

x64

Rdistcom.dll

2005.90.3325.0

828,760

01-Apr-2009

00:47

x64

Repldp.dll

2005.90.3325.0

236,888

01-Apr-2009

00:47

x64

Repldp.dll

2005.90.3325.0

185,176

01-Apr-2009

00:02

x86

Replerrx.dll

2005.90.3325.0

142,680

01-Apr-2009

00:47

x64

Replisapi.dll

2005.90.3325.0

392,536

01-Apr-2009

00:47

x64

Replmerg.exe

2005.90.3325.0

414,552

01-Apr-2009

00:48

x64

Replprov.dll

2005.90.3325.0

750,952

01-Apr-2009

00:48

x64

Replrec.dll

2005.90.3325.0

1,011,032

01-Apr-2009

00:48

x64

Replsub.dll

2005.90.3325.0

515,928

01-Apr-2009

00:48

x64

Replsync.dll

2005.90.3325.0

127,832

01-Apr-2009

00:48

x64

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Snapshot.exe

9.0.3325.0

11,096

01-Apr-2009

00:48

x86

Snapshot.exe

9.0.3325.0

11,096

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlaccess.dll

2005.90.3325.0

354,136

01-Apr-2009

00:48

x86

Sqladhlp90.exe

2005.90.3325.0

63,320

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlagent90.exe

2005.90.3325.0

425,304

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlbrowser.exe

2005.90.3325.0

239,448

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlcmd.exe

2005.90.3325.0

335,704

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlctr90.dll

2005.90.3325.0

64,360

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlctr90.dll

2005.90.3325.0

87,384

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqldiag.exe

2005.90.3325.0

1,245,016

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

80,744

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlmaint.exe

2005.90.3325.0

89,944

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlmergx.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

314,712

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlrepss90.dll

2005.90.3325.0

33,624

01-Apr-2009

00:49

x64

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlservr.exe

2005.90.3325.0

39,595,352

01-Apr-2009

00:49

x64

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,048

01-Apr-2009

00:49

x86

Sqltaskconnections.dll

2005.90.3325.0

150,360

01-Apr-2009

00:49

x64

Sqlwep.dll

2005.90.3325.0

87,384

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwep.dll

2005.90.3325.0

120,152

01-Apr-2009

00:49

x64

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:49

x86

Sqsrvres.dll

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:49

x64

Ssradd.dll

2005.90.3325.0

47,448

01-Apr-2009

00:49

x64

Ssravg.dll

2005.90.3325.0

48,472

01-Apr-2009

00:49

x64

Ssrmax.dll

2005.90.3325.0

44,888

01-Apr-2009

00:49

x64

Ssrmin.dll

2005.90.3325.0

44,888

01-Apr-2009

00:49

x64

Ssrpub.dll

2005.90.3325.0

31,576

01-Apr-2009

00:49

x64

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

832,856

01-Apr-2009

00:49

x64

Tablediff.exe

2005.90.3325.0

83,800

01-Apr-2009

00:49

x86

Thawbrkr.dll

12.0.9729.0

207,216

29-Jan-2009

04:57

x64

Xmlfilt.dll

12.0.9729.0

267,632

29-Jan-2009

04:57

x64

Xmlsub.dll

2005.90.3325.0

315,736

01-Apr-2009

00:49

x64

Xpadsi90.exe

2005.90.3325.0

66,392

01-Apr-2009

00:49

x64

Xpqueue.dll

2005.90.3325.0

67,928

01-Apr-2009

00:49

x64

Xprepl.dll

2005.90.3325.0

85,848

01-Apr-2009

00:49

x64

Xpstar90.dll

2005.90.3325.0

548,184

01-Apr-2009

00:49

x64

SQL Server 2005 Analysis Services รุ่นที่ใช้ x64

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

9.0.3325.0

1,275,752

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,400

01-Apr-2009

00:47

x86

Msadomdx.dll

9.0.3325.0

499,032

01-Apr-2009

00:01

x86

Msjet.xsl

ไม่มีข้อมูล

28,519

31-Mar-2009

19:26

ไม่มีข้อมูล

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

32,247,128

01-Apr-2009

00:47

x64

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

15,971,672

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdredir.dll

9.0.3325.0

4,019,544

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdspdm.dll

9.0.3325.0

198,488

01-Apr-2009

00:47

x86

Msmdsrv.exe

9.0.3325.0

31,635,816

01-Apr-2009

00:47

x64

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

9,800,024

01-Apr-2009

00:47

x64

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

6,042,984

01-Apr-2009

00:02

x86

Msolap90.dll

9.0.3325.0

5,929,320

01-Apr-2009

00:47

x64

Msolap90.dll

9.0.3325.0

4,297,064

01-Apr-2009

00:02

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqlbrowser.exe

2005.90.3325.0

239,448

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

80,744

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

314,712

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,048

01-Apr-2009

00:49

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:49

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

832,856

01-Apr-2009

00:49

x64

SQL Server 2005 Reporting Services รุ่นที่ใช้ x64

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

9.0.3325.0

157,528

01-Apr-2009

00:46

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

00:46

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

9.0.3325.0

558,936

01-Apr-2009

00:46

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.3325.0

796,520

01-Apr-2009

00:46

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

9.0.3325.0

333,656

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

9.0.3325.0

304,984

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

9.0.3325.0

288,600

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

9.0.3325.0

1,673,048

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

9.0.3325.0

108,376

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,400

01-Apr-2009

00:47

x86

Msadomdx.dll

9.0.3325.0

499,032

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

32,247,128

01-Apr-2009

00:47

x64

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

9,800,024

01-Apr-2009

00:47

x64

Reportbuilder.exe

9.0.3325.0

5,613,400

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,066,856

01-Apr-2009

00:04

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,091,432

31-Mar-2009

23:58

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,091,432

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,087,336

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,079,144

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,062,760

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,140,584

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,066,840

01-Apr-2009

00:04

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,087,336

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll

9.0.3325.0

79,704

01-Apr-2009

00:48

x86

Reportingserviceslibrary.dll

9.0.3325.0

1,115,992

01-Apr-2009

00:48

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2005.90.3325.0

158,040

01-Apr-2009

00:48

x64

Reportingservicesservice.exe

9.0.3325.0

13,656

01-Apr-2009

00:48

x86

Reportingserviceswebserver.dll

9.0.3325.0

1,722,216

01-Apr-2009

00:48

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

9.0.3325.0

1,329,000

01-Apr-2009

00:48

x86

Reportingserviceswmi.dll

2005.90.3325.0

3,664,232

01-Apr-2009

00:48

x64

Reportingserviceswmi.dll

2005.90.3325.0

3,379,048

01-Apr-2009

00:02

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

80,744

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

314,712

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,048

01-Apr-2009

00:49

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:49

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

832,856

01-Apr-2009

00:49

x64

บริการ SQL Server 2005 แจ้งเตือน รุ่นที่ใช้ x64

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,448

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,432

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,984

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,400

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

00:01

x86

Nsservice.exe

9.0.3325.0

18,264

01-Apr-2009

00:47

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

80,744

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

314,712

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,048

01-Apr-2009

00:49

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:49

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

832,856

01-Apr-2009

00:49

x64

บริการ SQL Server 2005 รวม รุ่นที่ใช้ x64

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Dts.dll

2005.90.3325.0

1,890,152

01-Apr-2009

00:46

x64

Dtsconn.dll

2005.90.3325.0

404,840

01-Apr-2009

00:46

x64

Dtspipeline.dll

2005.90.3325.0

1,062,232

01-Apr-2009

00:46

x64

Dtspipelineperf.dll

2005.90.3325.0

40,792

01-Apr-2009

00:46

x64

Flatfiledest.dll

2005.90.3325.0

417,624

01-Apr-2009

00:46

x64

Flatfilesrc.dll

2005.90.3325.0

427,368

01-Apr-2009

00:46

x64

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

9.0.3325.0

329,576

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll

9.0.3325.0

112,472

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3325.0

292,712

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

9.0.3325.0

157,528

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,400

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

9.0.3325.0

91,992

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:47

x86

Msdtssrvr.exe

9.0.3325.0

198,488

01-Apr-2009

00:47

x64

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

32,247,128

01-Apr-2009

00:47

x64

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqldest.dll

2005.90.3325.0

264,040

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

80,744

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

314,712

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,048

01-Apr-2009

00:49

x86

Sqltaskconnections.dll

2005.90.3325.0

150,360

01-Apr-2009

00:49

x64

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:49

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

832,856

01-Apr-2009

00:49

x64

Txagg.dll

2005.90.3325.0

327,000

01-Apr-2009

00:49

x64

Txgroupdups.dll

2005.90.3325.0

475,480

01-Apr-2009

00:49

x64

Txlookup.dll

2005.90.3325.0

402,776

01-Apr-2009

00:49

x64

Txmergejoin.dll

2005.90.3325.0

232,280

01-Apr-2009

00:49

x64

เครื่องมือ 2005 เซิร์ฟเวอร์ SQL รุ่นที่ใช้ x64

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Activitymonitor.dll

9.0.3042.0

304,496

10-Feb-2007

06:09

x86

Adodb.dll

7.10.3077.0

110,592

23-Sep-2005

06:56

x86

Appidpackage.dll

9.0.3042.0

1,095,024

10-Feb-2007

06:09

x86

Atl80.dll

8.0.50727.42

114,688

22-Sep-2005

23:48

x86

Atl80.dll

8.0.50727.42

95,744

22-Sep-2005

23:49

x86

Atl80.dll

8.0.50727.42

110,592

22-Sep-2005

23:30

x64

Autoadmin90.dll

2005.90.3325.0

898,408

31-Mar-2009

23:58

x86

Bcp.exe

2005.90.3325.0

84,824

01-Apr-2009

00:46

x64

Compsvcspkg.dll

8.0.50727.42

180,224

23-Sep-2005

04:24

x86

Compsvcspkgui.dll

8.0.50727.42

24,064

23-Sep-2005

02:12

x86

Configuredistwizard.dll

9.0.3042.0

726,384

10-Feb-2007

06:09

x86

Conflictviewer.exe

9.0.1399.0

17,624

14-Oct-2005

03:31

x86

Connectiondlg.dll

9.0.3325.0

956,264

31-Mar-2009

23:58

x86

Connwiz30.exe

3.0.5300.0

497,008

10-Feb-2007

06:09

x86

Copydatabasewizard.exe

9.0.3042.0

652,656

10-Feb-2007

06:09

x86

Createpubwizard.dll

9.0.3042.0

1,586,544

10-Feb-2007

06:09

x86

Custsat.dll

9.0.3790.2428

40,664

14-Oct-2005

03:31

x86

Databasemailwizard.exe

9.0.3042.0

587,120

10-Feb-2007

06:09

x86

Dbmaintenanceplanhistory.dll

9.0.3042.0

128,368

10-Feb-2007

06:09

x86

Dbmaintenanceproperties.dll

9.0.3042.0

505,200

10-Feb-2007

06:09

x86

Dbmirroring.dll

9.0.3042.0

365,936

10-Feb-2007

06:09

x86

Ddsshapeslib.dll

9.0.242.0

47,832

14-Oct-2005

03:31

x86

Disabledistwizard.dll

9.0.1399.0

330,456

14-Oct-2005

03:32

x86

Dteparse.dll

2005.90.3042.0

78,704

10-Feb-2007

06:09

x86

Dteparsemgd.dll

2005.90.3042.0

74,608

10-Feb-2007

06:09

x86

Dtexecui.exe

9.0.3042.0

62,832

10-Feb-2007

06:09

x86

Dts.dll

2005.90.3325.0

1,099,112

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtsconn.dll

2005.90.3325.0

247,144

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtspipeline.dll

2005.90.3325.0

602,472

31-Mar-2009

23:59

x86

Dtspipelineperf.dll

2005.90.3325.0

30,056

31-Mar-2009

23:59

x86

Dundaswebchart.dll

9.0.3042.0

755,056

10-Feb-2007

06:15

x86

Dundaswinchart.dll

9.0.3042.0

804,208

10-Feb-2007

06:15

x86

Flatfiledest.dll

2005.90.3325.0

252,776

31-Mar-2009

23:59

x86

Flatfilesrc.dll

2005.90.3325.0

261,480

31-Mar-2009

23:59

x86

Interop.access.dll

10.0.0.0

973,528

14-Oct-2005

03:38

x86

Interop.adodb.dll

2.1.0.0

88,792

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.dpdpl_7_0.dll

1.0.0.0

101,080

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.dso.dll

5.2.0.0

379,608

14-Oct-2005

03:38

x86

Interop.mergemodule_2_0.dll

2.0.0.0

18,648

14-Oct-2005

03:38

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

31,448

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.msi_2_0.dll

1.0.0.0

39,640

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.shdocvw.dll

1.1.0.0

133,848

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

23,256

14-Oct-2005

03:37

x86

Interop.visiograph_2_100.dll

9.0.242.0

80,600

14-Oct-2005

03:37

x86

Languagepackage.dll

2005.90.3042.0

3,074,928

10-Feb-2007

06:22

x86

Mdxquerygenerator.dll

9.0.3042.0

91,504

10-Feb-2007

06:22

x86

Mergetxt.dll

2005.90.3325.0

29,032

31-Mar-2009

23:59

x86

Mergetxt.dll

2005.90.3325.0

34,648

01-Apr-2009

00:46

x64

Mfc80.dll

8.0.50727.42

1,093,632

23-Sep-2005

01:16

x86

Mfc80.dll

8.0.50727.42

1,605,120

23-Sep-2005

00:00

x64

Mfc80chs.dll

8.0.50727.42

40,960

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80chs.dll

8.0.50727.42

40,960

23-Sep-2005

00:04

x86

Mfc80cht.dll

8.0.50727.42

45,056

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80cht.dll

8.0.50727.42

45,056

23-Sep-2005

00:04

x86

Mfc80deu.dll

8.0.50727.42

65,536

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80deu.dll

8.0.50727.42

65,536

23-Sep-2005

00:04

x86

Mfc80enu.dll

8.0.50727.42

57,344

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80enu.dll

8.0.50727.42

57,344

23-Sep-2005

00:04

x86

Mfc80esp.dll

8.0.50727.42

61,440

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80esp.dll

8.0.50727.42

61,440

23-Sep-2005

00:04

x86

Mfc80fra.dll

8.0.50727.42

61,440

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80fra.dll

8.0.50727.42

61,440

23-Sep-2005

00:04

x86

Mfc80ita.dll

8.0.50727.42

61,440

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80ita.dll

8.0.50727.42

61,440

23-Sep-2005

00:04

x86

Mfc80jpn.dll

8.0.50727.42

49,152

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80jpn.dll

8.0.50727.42

49,152

23-Sep-2005

00:04

x86

Mfc80kor.dll

8.0.50727.42

49,152

23-Sep-2005

00:58

x86

Mfc80kor.dll

8.0.50727.42

49,152

23-Sep-2005

00:04

x86

Mfc80u.dll

8.0.50727.42

1,079,808

23-Sep-2005

01:16

x86

Mfc80u.dll

8.0.50727.42

1,602,560

23-Sep-2005

00:03

x64

Mfcm80.dll

8.0.50727.42

69,632

23-Sep-2005

01:16

x86

Mfcm80.dll

8.0.50727.42

65,024

23-Sep-2005

00:05

x64

Mfcm80u.dll

8.0.50727.42

57,344

23-Sep-2005

01:16

x86

Mfcm80u.dll

8.0.50727.42

63,488

23-Sep-2005

00:06

x64

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

9.0.3042.0

546,160

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

9.0.3042.0

91,504

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

9.0.3042.0

537,968

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

9.0.3042.0

79,216

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

9.0.3325.0

2,762,600

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

9.0.3325.0

505,704

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

9.0.3042.0

456,048

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

9.0.3325.0

5,453,672

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.graphing.dll

9.0.3042.0

144,752

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.importer.dll

9.0.3042.0

173,424

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

9.0.3325.0

1,714,024

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

9.0.1399.0

43,736

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

9.0.3042.0

50,544

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

9.0.1399.0

96,984

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2005.90.3042.0

1,975,664

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2005.90.3042.0

37,232

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

9.0.3042.0

79,216

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

9.0.3325.0

919,400

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

9.0.3325.0

6,158,184

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

9.0.3042.0

816,496

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

9.0.3042.0

951,664

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

9.0.3042.0

3,896,688

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

9.0.3042.0

329,072

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

9.0.1399.0

14,040

14-Oct-2005

03:41

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

9.0.3042.0

333,168

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

9.0.3042.0

935,280

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

9.0.3325.0

1,275,752

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.datawarehouse.layout.dll

9.0.1399.0

39,640

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

9.0.3042.0

66,928

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

9.0.3042.0

640,368

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.rll

2005.90.3042.0

172,400

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.mshtml.dll

7.0.3300.0

8,007,680

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.office.interop.owc11.dll

11.0.5530.0

461,528

14-Oct-2005

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.csvrendering.dll

9.0.1399.0

56,024

14-Oct-2005

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

9.0.3325.0

157,544

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

9.0.3042.0

38,256

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

9.0.3325.0

558,952

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll

9.0.3042.0

255,344

10-Feb-2007

06:22

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

9.0.3325.0

4,814,696

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.designer.import.dll

9.0.1399.0

92,888

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll

9.0.3325.0

2,217,832

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.3325.0

796,520

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

9.0.3042.0

91,504

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

9.0.3325.0

333,672

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

9.0.3325.0

305,000

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

9.0.3325.0

288,616

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

9.0.3042.0

54,640

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.modeldesigner.dll

9.0.3042.0

779,632

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

9.0.3042.0

570,736

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

9.0.3325.0

1,673,064

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

9.0.1399.0

47,832

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

9.0.3042.0

656,752

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll

9.0.3042.0

1,025,392

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll

9.0.3042.0

1,025,392

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

9.0.3042.0

447,856

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

9.0.3042.0

95,600

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll

9.0.3042.0

853,360

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

9.0.3042.0

284,016

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportingservices.xmlrendering.dll

9.0.3042.0

50,544

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.reportviewer.common.dll

8.0.50727.42

3,612,672

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.reportviewer.processingobjectmodel.dll

8.0.50727.42

49,152

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.reportviewer.webforms.dll

8.0.50727.42

532,480

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.reportviewer.winforms.dll

8.0.50727.42

331,776

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,448

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

9.0.3325.0

329,576

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

9.0.3042.0

21,360

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtsobjectexplorerui.dll

9.0.3042.0

230,768

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll

9.0.3325.0

112,488

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3325.0

292,712

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

9.0.3325.0

718,696

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.management.maintenanceplanwizard.dll

9.0.3042.0

484,720

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.reports.dll

9.0.3042.0

7,382,384

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll

9.0.3042.0

333,168

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.ui.rsuserinterface.dll

9.0.3042.0

1,226,096

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.ui.rswrapper.dll

9.0.3042.0

71,024

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserver.notificationservicesenumerator.dll

9.0.1399.0

31,448

14-Oct-2005

03:42

x86

Microsoft.sqlserver.replenum.dll

9.0.1399.0

51,928

14-Oct-2005

03:43

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2005.90.3325.0

1,624,936

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

9.0.3325.0

157,544

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

9.0.3325.0

59,240

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,432

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,984

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,400

01-Apr-2009

00:47

x86

Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll

9.0.3042.0

259,440

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

9.0.1399.0

20,184

14-Oct-2005

03:45

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

9.0.3325.0

92,008

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserverce.client.dll

3.0.5300.0

370,032

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserverce.enumerator.dll

3.0.5300.0

54,640

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserverce.managementui.dll

3.0.5300.0

492,912

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.sqlserverce.replwiz.dll

3.0.5300.0

513,392

10-Feb-2007

06:23

x86

Microsoft.stdformat.dll

7.0.9466.0

13,312

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll

8.0.50727.42

15,872

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.visualstudio.vspbatchparser.dll

2005.90.1314.0

352,472

30-Aug-2005

05:56

x86

Microsoft.visualstudio.vspconnectioninfo.dll

9.0.1314.0

142,040

30-Aug-2005

05:56

x86

Microsoft.visualstudio.vspgridcontrol.dll

9.0.1314.0

199,384

30-Aug-2005

05:56

x86

Microsoft.visualstudio.vspregsvrenum.dll

9.0.1314.0

64,216

30-Aug-2005

05:58

x86

Microsoft.visualstudio.vspservicebrokerenum.dll

9.0.1314.0

39,640

30-Aug-2005

05:57

x86

Microsoft.visualstudio.vspsmo.dll

9.0.1314.0

1,551,064

30-Aug-2005

05:55

x86

Microsoft.visualstudio.vspsmoenum.dll

9.0.1314.0

207,576

30-Aug-2005

05:56

x86

Microsoft.visualstudio.vspsqlenum.dll

9.0.1314.0

862,936

30-Aug-2005

05:55

x86

Microsoft.visualstudio.vspsqltdiagm.dll

9.0.1314.0

43,736

30-Aug-2005

05:58

x86

Microsoft.visualstudio.vspwmienum.dll

9.0.1314.0

43,736

30-Aug-2005

05:58

x86

Microsoft.xmleditor.dll

2.0.50727.42

724,992

23-Sep-2005

06:56

x86

Microsoft.xmleditorui.dll

8.0.50727.42

129,536

23-Sep-2005

00:19

x86

Migrationwizard.exe

9.0.3042.0

484,720

10-Feb-2007

06:23

x86

Migrationwizardconsole.exe

9.0.1399.0

39,640

14-Oct-2005

03:45

x86

Msadomdx.dll

9.0.3325.0

499,032

01-Apr-2009

00:01

x86

Msdatasrc.dll

7.0.9466.0

4,096

23-Sep-2005

06:56

x86

Msemp.dll

8.0.50727.42

410,112

23-Sep-2005

03:16

x86

Msempui.dll

8.0.50727.42

27,136

23-Sep-2005

02:01

x86

Msgprox.dll

2005.90.3325.0

196,952

01-Apr-2009

00:01

x86

Msgprox.dll

2005.90.3325.0

258,392

01-Apr-2009

00:47

x64

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

15,971,672

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

32,247,128

01-Apr-2009

00:47

x64

Msmdpp.dll

9.0.3042.0

3,921,264

10-Feb-2007

06:23

x86

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

6,042,984

01-Apr-2009

00:02

x86

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

9,800,024

01-Apr-2009

00:47

x64

Msolap90.dll

9.0.3325.0

4,297,064

01-Apr-2009

00:02

x86

Msolap90.dll

9.0.3325.0

5,929,320

01-Apr-2009

00:47

x64

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

479,232

22-Sep-2005

23:48

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

516,096

22-Sep-2005

23:27

x64

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

548,864

22-Sep-2005

23:48

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

1,097,728

22-Sep-2005

23:28

x64

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

626,688

22-Sep-2005

23:48

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

822,784

22-Sep-2005

23:26

x64

Netshareenum.dll

9.0.3042.0

58,736

10-Feb-2007

06:23

x86

Newsubwizard.dll

9.0.3042.0

1,164,656

10-Feb-2007

06:23

x86

Objectexplorer.dll

9.0.3325.0

2,705,240

01-Apr-2009

00:02

x86

Objectexplorernotificationservices.dll

9.0.1399.0

482,008

14-Oct-2005

03:46

x86

Objectexplorerreplication.dll

9.0.1399.0

133,848

14-Oct-2005

03:46

x86

Osql.exe

2005.90.3325.0

82,776

01-Apr-2009

00:47

x64

Replconflictviewer.dll

9.0.3042.0

1,869,168

10-Feb-2007

06:23

x86

Replerrx.dll

2005.90.3325.0

111,464

01-Apr-2009

00:02

x86

Replerrx.dll

2005.90.3325.0

142,680

01-Apr-2009

00:47

x64

Replication.utilities.dll

9.0.3042.0

570,736

10-Feb-2007

06:23

x86

Replicationdialog.dll

9.0.3042.0

410,992

10-Feb-2007

06:23

x86

Replisapi.dll

2005.90.3325.0

269,656

01-Apr-2009

00:02

x86

Replisapi.dll

2005.90.3325.0

392,536

01-Apr-2009

00:47

x64

Replprov.dll

2005.90.3325.0

551,256

01-Apr-2009

00:02

x86

Replprov.dll

2005.90.3325.0

750,952

01-Apr-2009

00:48

x64

Replrec.dll

2005.90.3325.0

783,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Replrec.dll

2005.90.3325.0

1,011,032

01-Apr-2009

00:48

x64

Replsub.dll

2005.90.3325.0

404,824

01-Apr-2009

00:02

x86

Replsub.dll

2005.90.3325.0

515,928

01-Apr-2009

00:48

x64

Report.ico

ไม่มีข้อมูล

9,062

13-Jun-2005

14:03

ไม่มีข้อมูล

Report.rdl

ไม่มีข้อมูล

1,169

13-Jun-2005

14:03

ไม่มีข้อมูล

Reportingservicescdointerop.dll

2005.90.1399.0

68,312

14-Oct-2005

03:45

x86

Reportingservicescompression.dll

2005.90.1399.0

43,736

14-Oct-2005

03:46

x86

Reportingserviceslibrary.dll

9.0.3325.0

1,115,992

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2005.90.3042.0

160,112

10-Feb-2007

06:23

x86

Reportingservicessoapstructures.dll

9.0.1399.0

13,016

14-Oct-2005

03:44

x86

Rs.exe

9.0.1399.0

416,472

14-Oct-2005

03:51

x86

Rsconfig.exe

9.0.3042.0

42,352

10-Feb-2007

06:29

x86

Rsconfigtool.exe

9.0.3042.0

1,017,200

10-Feb-2007

06:29

x86

Rskeymgmt.exe

9.0.1399.0

43,736

14-Oct-2005

03:50

x86

Rsreporthost.exe

9.0.1399.0

47,832

14-Oct-2005

03:50

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqlcc9.hxs

9.0.6089.206

118,368

14-Jun-2006

15:55

x86

Sqlccn9.hxs

9.0.5207.5

52,398

01-Aug-2005

23:44

x86

Sqlceca30.dll

3.0.5300.0

296,816

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlcecompact30.dll

3.0.5300.0

62,320

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlceer30en.dll

3.0.5300.0

139,120

10-Feb-2007

06:23

x86

Sqlceme30.dll

3.0.5300.0

54,128

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlceoledb30.dll

3.0.5300.0

142,704

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlceqp30.dll

3.0.5300.0

535,408

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlcese30.dll

3.0.5300.0

294,256

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlcmd.exe

2005.90.3325.0

335,704

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlconf.dll

2005.90.3042.0

39,792

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqldest.dll

2005.90.3325.0

169,320

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldiag.exe

2005.90.3325.0

1,245,016

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

80,744

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqleditors.dll

9.0.3042.0

1,045,872

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlmanagerui.dll

9.0.3325.0

6,080,360

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

314,712

01-Apr-2009

00:48

x64

Sqlmgmt.dll

9.0.3042.0

3,446,128

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlresolver.dll

9.0.3042.0

42,352

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,048

01-Apr-2009

00:49

x86

Sqltaskconnections.dll

2005.90.3325.0

104,296

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqltdiagn.dll

2005.90.3019.0

41,328

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2005.90.1399.0

37,080

14-Oct-2005

03:52

x86

Sqlwb.exe

2005.90.3325.0

820,584

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlworkbench.interfaces.dll

9.0.3042.0

46,448

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlworkbenchproject.dll

9.0.3042.0

169,328

10-Feb-2007

06:29

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:49

x86

Ssradd.dll

2005.90.3325.0

39,256

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssradd.dll

2005.90.3325.0

47,448

01-Apr-2009

00:49

x64

Ssravg.dll

2005.90.3325.0

39,768

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssravg.dll

2005.90.3325.0

48,472

01-Apr-2009

00:49

x64

Ssrmax.dll

2005.90.3325.0

37,736

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssrmax.dll

2005.90.3325.0

44,888

01-Apr-2009

00:49

x64

Ssrmin.dll

2005.90.3325.0

37,736

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssrmin.dll

2005.90.3325.0

44,888

01-Apr-2009

00:49

x64

Ssrpub.dll

2005.90.3325.0

26,968

01-Apr-2009

00:03

x86

Ssrpub.dll

2005.90.3325.0

31,576

01-Apr-2009

00:49

x64

Stdole.dll

7.0.9466.0

16384

23-Sep-2005

06:56

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

832,856

01-Apr-2009

00:49

x64

System.data.sqlserverce.dll

3.0.5300.0

238,960

10-Feb-2007

06:30

x86

Txagg.dll

2005.90.3325.0

201,048

01-Apr-2009

00:04

x86

Txgroupdups.dll

2005.90.3325.0

239,448

01-Apr-2009

00:04

x86

Txlookup.dll

2005.90.3325.0

241,512

01-Apr-2009

00:04

x86

Txmergejoin.dll

2005.90.3325.0

137,576

01-Apr-2009

00:04

x86

Vdt80.dll

8.0.50727.42

3,987,456

23-Sep-2005

04:48

x86

Vdt80p.dll

8.0.50727.42

627,200

23-Sep-2005

04:48

x86

Vdt80pui.dll

8.0.50727.42

166,400

23-Sep-2005

02:09

x86

Vdt80ui.dll

8.0.50727.42

180,224

23-Sep-2005

03:25

x86

Vsdebug.dll

8.0.50727.42

1,311,744

23-Sep-2005

04:50

x86

Vsdebugui.dll

8.0.50727.42

333,824

23-Sep-2005

00:13

x86

Vssprovider.dll

8.0.50727.42

3,079,680

23-Sep-2005

04:51

x86

Vssproviderstub.dll

8.0.50727.42

266,240

23-Sep-2005

04:52

x86

Vssproviderstubui.dll

8.0.50727.42

14,848

23-Sep-2005

02:01

x86

Vssproviderui.dll

8.0.50727.42

278,528

23-Sep-2005

02:02

x86

Xmlsub.dll

2005.90.3325.0

191,320

01-Apr-2009

00:04

x86

Xmlsub.dll

2005.90.3325.0

315,736

01-Apr-2009

00:49

x64

SQL Server 2005 Database Engine รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Atxcore90.dll

2005.90.3325.0

56,152

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Bcp.exe

2005.90.3325.0

153,944

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Chsbrkr.dll

12.0.9729.0

1,880,944

29-Jan-2009

03:56

IA-64

Chtbrkr.dll

12.0.9729.0

6,152,048

29-Jan-2009

03:56

IA-64

Databasemailengine.dll

9.0.3325.0

75,608

01-Apr-2009

03:21

x86

Databasemailprotocols.dll

9.0.3325.0

42,856

01-Apr-2009

03:21

x86

Distrib.exe

2005.90.3325.0

197,464

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Dts.dll

2005.90.3325.0

3,513,176

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Dtsconn.dll

2005.90.3325.0

721,752

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Dtspipeline.dll

2005.90.3325.0

1,930,072

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Dtspipelineperf.dll

2005.90.3325.0

81,752

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Fteref.dll

12.0.9729.0

433,152

29-Jan-2009

03:57

IA-64

Infosoft.dll

12.0.9729.0

1,912,688

29-Jan-2009

03:56

IA-64

Korwbrkr.dll

12.0.9729.0

180,080

29-Jan-2009

03:56

IA-64

Langwrbk.dll

12.0.9729.0

330,608

29-Jan-2009

03:56

IA-64

Logread.exe

2005.90.3325.0

1,100,120

01-Apr-2009

03:22

IA-64

Mergetxt.dll

2005.90.3325.0

68,952

01-Apr-2009

03:22

IA-64

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll

9.0.3325.0

112,472

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3325.0

292,712

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2005.90.3325.0

2,542,424

01-Apr-2009

03:22

IA-64

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

03:22

x86

Msfte.dll

12.0.9729.0

7,069,552

29-Jan-2009

03:56

IA-64

Msftefd.exe

12.0.9729.0

170,848

29-Jan-2009

03:56

IA-64

Msftepxy.dll

12.0.9729.0

132,976

29-Jan-2009

03:56

IA-64

Msftesql.exe

12.0.9729.0

292,192

29-Jan-2009

03:56

IA-64

Msgprox.dll

2005.90.3325.0

541,528

01-Apr-2009

03:22

IA-64

Msir5jp.dll

5.0.2130.0

3,821,936

29-Jan-2009

03:57

IA-64

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

50,006,360

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Msmdredir.dll

9.0.3325.0

6,295,896

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Msxmlsql.dll

2005.90.3325.0

2,730,328

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Nlhtml.dll

12.0.9729.0

293,232

29-Jan-2009

03:57

IA-64

Nls400.dll

5.0.7112.0

14,747,504

29-Jan-2009

03:57

IA-64

Odsole70.dll

2005.90.3325.0

175,960

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Osql.exe

2005.90.3325.0

122,200

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Query.dll

12.0.9729.0

120,672

29-Jan-2009

03:57

IA-64

Rdistcom.dll

2005.90.3325.0

1,889,624

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Repldp.dll

2005.90.3325.0

512,344

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Repldp.dll

2005.90.3325.0

185,176

01-Apr-2009

00:02

x86

Replerrx.dll

2005.90.3325.0

307,032

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Replisapi.dll

2005.90.3325.0

781,656

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Replmerg.exe

2005.90.3325.0

954,712

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Replprov.dll

2005.90.3325.0

1,627,480

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Replrec.dll

2005.90.3325.0

2,148,184

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Replsub.dll

2005.90.3325.0

1,156,952

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Replsync.dll

2005.90.3325.0

274,776

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Snapshot.exe

9.0.3325.0

11,112

01-Apr-2009

03:24

x86

Snapshot.exe

9.0.3325.0

11,096

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlaccess.dll

2005.90.3325.0

348,504

01-Apr-2009

03:24

x86

Sqladhlp90.exe

2005.90.3325.0

111,448

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlagent90.exe

2005.90.3325.0

1,250,136

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlbrowser.exe

2005.90.3325.0

500,568

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlcmd.exe

2005.90.3325.0

529,752

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlctr90.dll

2005.90.3325.0

64,360

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlctr90.dll

2005.90.3325.0

127,848

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqldiag.exe

2005.90.3325.0

1,770,840

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

185,688

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlmaint.exe

2005.90.3325.0

240,984

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlmergx.dll

2005.90.3325.0

442,712

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

614,232

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlrepss90.dll

2005.90.3325.0

63,320

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlservr.exe

2005.90.3325.0

72,655,720

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

03:25

x86

Sqltaskconnections.dll

2005.90.3325.0

314,200

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Sqlwep.dll

2005.90.3325.0

87,384

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwep.dll

2005.90.3325.0

217,432

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

03:25

x86

Sqsrvres.dll

2005.90.3325.0

143,720

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Ssradd.dll

2005.90.3325.0

91,480

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Ssravg.dll

2005.90.3325.0

91,480

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Ssrmax.dll

2005.90.3325.0

84,824

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Ssrmin.dll

2005.90.3325.0

84,824

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Ssrpub.dll

2005.90.3325.0

61,288

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

2,347,352

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Tablediff.exe

2005.90.3325.0

83,800

01-Apr-2009

03:25

x86

Thawbrkr.dll

12.0.9729.0

250,720

29-Jan-2009

03:56

IA-64

Xmlfilt.dll

12.0.9729.0

441,200

29-Jan-2009

03:57

IA-64

Xmlsub.dll

2005.90.3325.0

589,160

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Xpadsi90.exe

2005.90.3325.0

123,240

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Xpqueue.dll

2005.90.3325.0

116,568

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Xprepl.dll

2005.90.3325.0

166,232

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Xpstar90.dll

2005.90.3325.0

963,928

01-Apr-2009

03:25

IA-64

SQL Server 2005 Analysis Services รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

9.0.3325.0

1,275,752

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

03:22

x86

Msadomdx.dll

9.0.3325.0

499,032

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

15,971,672

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

50,006,360

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Msmdredir.dll

9.0.3325.0

6,295,896

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Msmdspdm.dll

9.0.3325.0

198,488

01-Apr-2009

03:23

x86

Msmdsrv.exe

9.0.3325.0

48,955,736

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

6,042,984

01-Apr-2009

00:02

x86

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

13,170,520

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Msolap90.dll

9.0.3325.0

4,297,064

01-Apr-2009

00:02

x86

Msolap90.dll

9.0.3325.0

7,912,280

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqlbrowser.exe

2005.90.3325.0

500,568

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

185,688

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

614,232

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

03:25

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

03:25

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

2,347,352

01-Apr-2009

03:25

IA-64

SQL Server 2005 Reporting Services รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

9.0.3325.0

157,528

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

9.0.3325.0

558,936

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.3325.0

796,504

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

9.0.3325.0

333,656

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

9.0.3325.0

304,984

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

9.0.3325.0

288,600

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

9.0.3325.0

1,673,048

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

9.0.3325.0

108,376

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

03:22

x86

Msadomdx.dll

9.0.3325.0

499,032

01-Apr-2009

00:01

x86

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

50,006,360

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Msmgdsrv.dll

9.0.3325.0

13,170,520

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Reportbuilder.exe

9.0.3325.0

5,613,400

01-Apr-2009

00:02

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,066,856

01-Apr-2009

00:04

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,091,432

31-Mar-2009

23:58

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,091,432

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,087,336

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,079,144

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,062,760

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,066,840

01-Apr-2009

00:04

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3325.0

1,087,336

31-Mar-2009

23:59

x86

Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll

9.0.3325.0

79,704

01-Apr-2009

03:24

x86

Reportingserviceslibrary.dll

9.0.3325.0

1,115,992

01-Apr-2009

03:24

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2005.90.3325.0

271,192

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Reportingservicesservice.exe

9.0.3325.0

13,656

01-Apr-2009

03:24

x86

Reportingserviceswebserver.dll

9.0.3325.0

1,722,200

01-Apr-2009

03:24

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

9.0.3325.0

1,328,984

01-Apr-2009

03:24

x86

Reportingserviceswmi.dll

2005.90.3325.0

4,215,128

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Reportingserviceswmi.dll

2005.90.3325.0

3,379,048

01-Apr-2009

00:02

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

185,688

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

614,232

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

03:25

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

03:25

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

2,347,352

01-Apr-2009

03:25

IA-64

บริการ SQL Server 2005 แจ้งเตือน รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,448

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,760

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,432

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,984

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

00:01

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

03:22

x86

Nsservice.exe

9.0.3325.0

18,264

01-Apr-2009

03:23

x86

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

185,688

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

614,232

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

03:25

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

03:25

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

2,347,352

01-Apr-2009

03:25

IA-64

บริการ SQL Server 2005 รวม รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Dts.dll

2005.90.3325.0

3,513,176

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Dtsconn.dll

2005.90.3325.0

721,752

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Dtspipeline.dll

2005.90.3325.0

1,930,072

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Dtspipelineperf.dll

2005.90.3325.0

81,752

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Flatfiledest.dll

2005.90.3325.0

905,048

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Flatfilesrc.dll

2005.90.3325.0

931,160

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3325.0

1,214,312

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3325.0

153,432

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

9.0.3325.0

329,576

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll

9.0.3325.0

112,472

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3325.0

292,712

01-Apr-2009

00:00

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

9.0.3325.0

157,528

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3325.0

38,744

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3325.0

1,603,416

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3325.0

218,968

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3325.0

919,384

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

9.0.3325.0

91,992

01-Apr-2009

03:22

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

03:22

x86

Msdtssrvr.exe

9.0.3325.0

198,488

01-Apr-2009

03:22

IA-64

Msmdlocal.dll

9.0.3325.0

50,006,360

01-Apr-2009

03:23

IA-64

Sac.exe

2005.90.3325.0

79,720

01-Apr-2009

00:02

x86

Sqldest.dll

2005.90.3325.0

598,360

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

65,368

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3325.0

185,688

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

233,304

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3325.0

614,232

01-Apr-2009

03:24

IA-64

Sqlsac.exe

2005.90.3325.0

1,242,984

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3325.0

137,064

01-Apr-2009

03:25

x86

Sqltaskconnections.dll

2005.90.3325.0

314,200

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

00:03

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3325.0

96,088

01-Apr-2009

03:25

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

610,664

01-Apr-2009

00:03

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3325.0

2,347,352

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Txagg.dll

2005.90.3325.0

781,672

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Txgroupdups.dll

2005.90.3325.0

908,120

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Txlookup.dll

2005.90.3325.0

854,872

01-Apr-2009

03:25

IA-64

Txmergejoin.dll

2005.90.3325.0

520,024

01-Apr-2009

03:25

IA-64

เครื่องมือ 2005 เซิร์ฟเวอร์ SQL รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Activitymonitor.dll

9.0.3042.0

304,496

10-Feb-2007

06:09

x86

Adodb.dll

7.10.3077.0

110,592

23-Sep-2005

06:56

x86

Appidpackage.dll

9.0.3042.0

1,095,024

10-Feb-2007

06:09

x86

Atl80.dll

8.0.50727.42

114,688

22-Sep-2005

23:48

x86

Atl80.dll

8.0.50727.42

95,744

22-Sep-2005

23:49

x86

Atl80.dll

8.0.50727.42

275,968

22-Sep-2005

23:32

IA-64

Autoadmin90.dll

2005.90.3325.0

898,408

31-Mar-2009

23:58

x86

Bcp.exe

2005.90.3325.0

153,944

01-Apr-2009

03:21

IA-64

Compsvcspkg.dll