ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

หากคุณเปิดหน้าที่เขียนในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาที่คุณต้องการในการตั้งค่า Microsoft Edgeจะพร้อมท์ให้คุณแปลโดยอัตโนมัติ

ตัวแปลภาษาไอคอนแปลจะปรากฏในแถบที่อยู่เมื่อคุณไปที่เว็บเพจที่เขียนในภาษาต่างประเทศ ภาษาจะถือว่าเป็นภาษาต่างประเทศสําหรับคุณ หากภาษาดังกล่าวไม่ได้รวมอยู่ในรายการภาษาที่คุณต้องการใน การตั้งค่า เมื่อต้องการเพิ่มหรือเอาภาษาออกจากรายการ ใน Microsoft Edge ให้ไปที่ การตั้งค่าและอื่นๆ >การตั้งค่า ภาษา>

แปลเว็บเพจใน Microsoft Edge 

 1. เปิดเว็บเพจใน Microsoft Edge เบราว์เซอร์จะตรวจหาภาษาของหน้า และเมนูจะปรากฏขึ้นเพื่อขอให้คุณยืนยันว่าคุณต้องการแปลหน้า

  แผงยืนยันการแปล

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในดรอปดาวน์ แปลเป็น ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการแปลเป็น ค่าเริ่มต้นคือภาษาที่คุณตั้งค่าไว้สําหรับMicrosoft Edge

  • เมื่อต้องการแปลหน้า ให้คลิก แปล

  • เมื่อต้องการแปลจากภาษาต้นทางโดยอัตโนมัติเสมอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แปลจาก [ภาษา] เสมอ

  • เมื่อต้องการข้ามการแปล ในรายการที่ด้านล่างขวา ให้เลือก ไม่ใช่ตอนนี้ เพื่อข้ามการแปล หรือ ไม่ต้องแปล [ภาษา] เพื่อไม่ให้แผงปรากฏขึ้นเมื่อคุณไปที่หน้าที่ใช้ภาษานั้น

   เลือก ไม่แปล
    

   หมายเหตุ: คุณสามารถย้อนกลับไปยังแผงนี้ด้วยตนเองในภายหลังได้ แม้ว่าคุณจะเลือกตัวเลือก ไม่แปลก็ตาม

 3. ภายในแถบที่อยู่ คุณจะเห็นสถานะสั้นๆ ที่แสดงว่าหน้าได้รับการแปลแล้ว  สถานะที่แปลแล้วในแถบค้นหา หากคุณเลือกไอคอนแปล ตัวแปลภาษา ในแถบที่อยู่ เมนูที่ปรากฏจะแสดงสถานะด้วย

  แผงตัวแปลภาษาของ Microsoftแสดงสถานะของการแปล

แปลเว็บเพจด้วยตนเอง 

ถ้าคุณตั้งค่าMicrosoft Edgeไม่ให้แปลภาษาใดภาษาหนึ่งโดยเฉพาะ คุณจะไม่เห็นป็อปอัพอัตโนมัติที่พร้อมท์ให้คุณแปล อย่างไรก็ตาม คุณจะยังคงสามารถแปลด้วยตนเองได้ตลอดเวลา 

เมื่อต้องการแปลหน้าเป็นภาษาอื่น:

 1. เลือก ตัวแปลภาษาไอคอนแปลในแถบที่อยู่

 2. ในเมนู แปลเป็น ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการแปล

  เลือกภาษาที่จะแปล

 3. เลือก แปล

แปลงเว็บเพจที่แปลแล้วกลับเป็นภาษาเดิม

 1. บนแถบที่อยู่ ให้เลือกไอคอนแปล ตัวแปลภาษา

 2. เลือก แสดงต้นฉบับ

  คลิก แสดงต้นฉบับ

เปิดหรือปิดการแปลMicrosoft Edge

ตามค่าเริ่มต้น Microsoft Edgeจะพร้อมท์การแปลหน้าโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนการตั้งค่านี้:

 1. ที่มุมบนของเบราว์เซอร์ ให้เลือก การตั้งค่าและอื่นๆ> null < > การตั้งค่า

 2. เลือก ภาษา

 3. เปิดหรือปิด ข้อเสนอเพื่อแปลหน้าที่ไม่ได้อยู่ในภาษาที่ฉันอ่าน

ตามค่าเริ่มต้น Microsoft Edgeจะใช้ภาษาเดียวกันกับระบบของคุณ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ภาษาต่างๆ ใน Microsoft Edge ให้เรียนรู้วิธีใช้Microsoft Edgeในภาษาอื่น

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×