ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ให้ติดตั้งการอัปเดตที่สะสม 11สำหรับ Exchange Server ๒๐๑๓

วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราว

วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราวสำหรับปัญหานี้จะกล่าวถึงในKB ๓๐๐๑๑๔๕

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลไฟล์

ชื่อไฟล์

แฮ SHA1

แฮชที่ถูกแฮช

mso-x-none.msp

63A7270F48E7A1C03711B0147BBD2139A8C21457

D9004AD52E1DD6D2202514F693D7D90DE034D6956D9A3133A87AEBDA4B98460C

เวอร์ชันสากลของการอัปเดตนี้มีแอตทริบิวต์ไฟล์ (หรือแอตทริบิวต์ไฟล์เวอร์ชันที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับไฟล์เหล่านี้จะแสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลไฟล์จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่นให้ใช้แท็บโซนเวลาในรายการวันที่และเวลาในแผงควบคุม

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64

ตัวระบุไฟล์

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Firstrun.exe

Firstrun.exe

16.0.4300.1000

๘๐๖,๕๖๘

29-Oct-2015

05:24

Mso.dll.x64

Mso.dll

16.0.4300.1001

๑๙,๗๑๗,๘๒๔

29-Oct-2015

05:24

Mso.dll.x86

Mso.dll

16.0.4300.1001

๑๔,๓๐๐,๘๖๔

29-Oct-2015

05:29

Msointl.dll.x64.1025

Msointl.dll.x64.1025

16.0.4300.1002

๓,๓๑๓,๓๔๔

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1026

Msointl.dll.x64.1026

16.0.4300.1002

๑,๘๙๘,๖๘๘

29-Oct-2015

05:29

Msointl.dll.x64.1027

Msointl.dll.x64.1027

16.0.4300.1002

๑,๘๓๐,๕๙๒

29-Oct-2015

05:44

Msointl.dll.x64.1028

Msointl.dll.x64.1028

16.0.4300.1002

๒,๓๔๒,๐๕๖

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1029

Msointl.dll.x64.1029

16.0.4300.1002

๑,๙๔๐,๖๗๒

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1030

Msointl.dll.x64.1030

16.0.4300.1002

๑,๗๗๐,๖๘๘

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1031

Msointl.dll.x64.1031

16.0.4300.1002

๑,๙๖๑,๑๕๒

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1032

Msointl.dll.x64.1032

16.0.4300.1002

๒,๐๖๙,๖๙๖

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1035

Msointl.dll.x64.1035

16.0.4300.1002

๑,๗๕๑,๒๓๒

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1036

Msointl.dll.x64.1036

16.0.4300.1002

๑,๙๘๗,๗๘๔

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1037

Msointl.dll.x64.1037

16.0.4300.1002

๒,๙๓๓,๔๑๖

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1038

Msointl.dll.x64.1038

16.0.4300.1002

๑,๙๖๓,๗๑๒

29-Oct-2015

05:29

Msointl.dll.x64.1040

Msointl.dll.x64.1040

16.0.4300.1002

๑,๗๗๙,๓๙๒

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1041

Msointl.dll.x64.1041

16.0.4300.1002

๒,๐๒๕,๑๕๒

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1042

Msointl.dll.x64.1042

16.0.4300.1002

๒,๗๘๑,๓๗๖

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1043

Msointl.dll.x64.1043

16.0.4300.1002

๑,๗๘๓,๔๘๘

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1044

Msointl.dll.x64.1044

16.0.4300.1002

๑,๗๓๓,๘๒๔

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1045

Msointl.dll.x64.1045

16.0.4300.1002

๑,๙๒๙,๙๒๐

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1046

Msointl.dll.x64.1046

16.0.4300.1002

๑,๘๔๑,๘๕๖

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1048

Msointl.dll.x64.1048

16.0.4300.1002

๑,๙๗๔,๙๗๖

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1049

Msointl.dll.x64.1049

16.0.4300.1002

๑,๙๑๖,๖๐๘

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1050

Msointl.dll.x64.1050

16.0.4300.1002

๑,๗๕๔,๓๐๔

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1051

Msointl.dll.x64.1051

16.0.4300.1002

๑,๙๘๔,๑๙๒

29-Oct-2015

05:29

Msointl.dll.x64.1053

Msointl.dll.x64.1053

16.0.4300.1002

๑,๗๔๗,๖๔๘

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1054

Msointl.dll.x64.1054

16.0.4300.1002

๑,๘๓๙,๘๐๘

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1055

Msointl.dll.x64.1055

16.0.4300.1002

๒,๐๑๑,๓๒๘

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1057

Msointl.dll.x64.1057

16.0.4300.1002

๑,๖๓๔,๔๙๖

29-Oct-2015

05:29

Msointl.dll.x64.1058

Msointl.dll.x64.1058

16.0.4300.1002

๑,๙๐๔,๓๒๐

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1060

Msointl.dll.x64.1060

16.0.4300.1002

๑,๘๒๐,๓๕๒

29-Oct-2015

05:29

Msointl.dll.x64.1061

Msointl.dll.x64.1061

16.0.4300.1002

๑,๗๔๔,๐๖๔

29-Oct-2015

05:29

Msointl.dll.x64.1062

Msointl.dll.x64.1062

16.0.4300.1002

๑,๘๔๔,๔๑๖

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1063

Msointl.dll.x64.1063

16.0.4300.1002

๑,๘๕๘,๒๔๐

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1066

Msointl.dll.x64.1066

16.0.4300.1002

๒,๐๑๗,๙๘๔

29-Oct-2015

05:29

Msointl.dll.x64.1069

Msointl.dll.x64.1069

16.0.4300.1002

๑,๗๕๓,๒๘๐

29-Oct-2015

05:44

Msointl.dll.x64.1081

Msointl.dll.x64.1081

16.0.4300.1002

๑,๙๖๔,๗๓๖

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1086

Msointl.dll.x64.1086

16.0.4300.1002

๑,๖๖๒,๑๔๔

29-Oct-2015

05:29

Msointl.dll.x64.1087

Msointl.dll.x64.1087

16.0.4300.1002

๒,๑๑๖,๒๘๘

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1095

Msointl.dll.x64.1095

16.0.4300.1002

๑,๘๔๒,๘๘๐

29-Oct-2015

05:44

Msointl.dll.x64.1099

Msointl.dll.x64.1099

16.0.4300.1002

๑,๙๕๒,๙๖๐

29-Oct-2015

05:45

Msointl.dll.x64.1110

Msointl.dll.x64.1110

16.0.4300.1002

๑,๗๘๗,๐๗๒

29-Oct-2015

05:44

Msointl.dll.x64.2052

Msointl.dll.x64.2052

16.0.4300.1002

๒,๓๓๔,๘๘๘

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.2070

Msointl.dll.x64.2070

16.0.4300.1002

๑,๘๔๙,๐๒๔

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.2074

Msointl.dll.x64.2074

16.0.4300.1002

๑,๗๗๘,๓๖๘

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.3082

Msointl.dll.x64.3082

16.0.4300.1002

๑,๘๓๘,๗๘๔

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.9242

Msointl.dll.x64.9242

16.0.4300.1002

๑,๘๐๗,๐๔๐

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x86.1025

Msointl.dll.x86.1025

16.0.4300.1000

๓,๒๗๖,๔๘๐

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1026

Msointl.dll.x86.1026

16.0.4300.1000

๑,๘๗๔,๑๑๒

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1029

Msointl.dll.x86.1029

16.0.4300.1000

๑,๙๑๖,๐๙๖

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1030

Msointl.dll.x86.1030

16.0.4300.1000

๑,๗๔๖,๑๑๒

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1031

Msointl.dll.x86.1031

16.0.4300.1000

๑,๙๓๗,๐๘๘

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1032

Msointl.dll.x86.1032

16.0.4300.1000

๒,๐๔๕,๖๓๒

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1036

Msointl.dll.x86.1036

16.0.4300.1000

๑,๙๖๓,๒๐๘

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1037

Msointl.dll.x86.1037

16.0.4300.1000

๒,๘๙๖,๕๕๒

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1038

Msointl.dll.x86.1038

16.0.4300.1000

๑,๙๓๙,๖๔๘

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1040

Msointl.dll.x86.1040

16.0.4300.1000

๑,๗๕๔,๘๑๖

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1043

Msointl.dll.x86.1043

16.0.4300.1000

๑,๗๕๙,๔๒๔

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1044

Msointl.dll.x86.1044

16.0.4300.1000

๑,๗๐๙,๒๔๘

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1045

Msointl.dll.x86.1045

16.0.4300.1000

๑,๙๐๕,๓๔๔

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1046

Msointl.dll.x86.1046

16.0.4300.1000

๑,๘๑๗,๗๙๒

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1048

Msointl.dll.x86.1048

16.0.4300.1000

๑,๙๕๐,๙๑๒

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1049

Msointl.dll.x86.1049

16.0.4300.1000

๑,๘๙๒,๐๓๒

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1050

Msointl.dll.x86.1050

16.0.4300.1000

๑,๗๓๐,๒๔๐

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1051

Msointl.dll.x86.1051

16.0.4300.1000

๑,๙๖๐,๑๒๘

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1053

Msointl.dll.x86.1053

16.0.4300.1000

๑,๗๒๓,๐๗๒

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1054

Msointl.dll.x86.1054

16.0.4300.1000

๑,๘๑๕,๒๓๒

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1055

Msointl.dll.x86.1055

16.0.4300.1000

๑,๙๘๖,๗๕๒

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1057

Msointl.dll.x86.1057

16.0.4300.1000

๑,๖๐๙,๙๒๐

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1058

Msointl.dll.x86.1058

16.0.4300.1000

๑,๘๗๙,๗๔๔

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1060

Msointl.dll.x86.1060

16.0.4300.1000

๑,๗๙๖,๒๘๘

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1061

Msointl.dll.x86.1061

16.0.4300.1000

๑,๗๑๙,๔๘๘

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1062

Msointl.dll.x86.1062

16.0.4300.1000

๑,๘๑๙,๘๔๐

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1066

Msointl.dll.x86.1066

16.0.4300.1000

๑,๙๙๓,๙๒๐

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1081

Msointl.dll.x86.1081

16.0.4300.1000

๑,๙๔๐,๖๗๒

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1086

Msointl.dll.x86.1086

16.0.4300.1000

๑,๖๓๗,๕๖๘

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1087

Msointl.dll.x86.1087

16.0.4300.1000

๒,๐๙๒,๒๒๔

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.2070

Msointl.dll.x86.2070

16.0.4300.1000

๑,๘๒๔,๔๔๘

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.3082

Msointl.dll.x86.3082

16.0.4300.1000

๑,๘๑๔,๗๒๐

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.9242

Msointl.dll.x86.9242

16.0.4300.1000

๑,๗๘๒,๙๗๖

28-Oct-2015

01:01

Msores.dll

Msores.dll

16.0.4297.1000

๘๑,๕๗๓,๐๕๖

28-Oct-2015

21:08

Msores.dll.x86

Msores.dll

16.0.4297.1000

๘๑,๕๗๓,๐๕๖

27-Oct-2015

11:49

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×