ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการอัปเด KB2881024 สำหรับ Microsoft Project Server ๒๐๑๐ที่เผยแพร่เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์๒๐๑๕ การอัปเดตนี้มีข้อกำหนดเบื้องต้น

การปรับปรุงและการแก้ไข

แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:

 • สมมติว่าคุณเรียกดูไซต์ Project Web App (PWA) บนคอมพิวเตอร์ที่มีการตั้งค่าโซนเวลาที่แตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ไซต์ PWA เมื่อคุณเรียกดูไปยังหน้างานช่วงเวลาที่ใช้งานอยู่อาจไม่ถูกต้อง

 • สมมติว่าคุณสร้างเขตข้อมูลแบบกำหนดเองใหม่ขององค์กรแล้วคุณใส่สูตรที่อ้างอิงไปยังเขตข้อมูลปฏิทินของงาน เมื่อคุณบันทึกเขตข้อมูลแบบกำหนดเองขององค์กรคุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  ไม่สามารถบันทึกเขตข้อมูลแบบกำหนดเองได้เนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้: สูตรนี้มีการอ้างอิงไปยังเขตข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูลที่ไม่มีอยู่ในระบบ แก้ไขสูตรแล้วลองอีกครั้ง

 • พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้:

  • คุณเชื่อมโยงงานสองงานโดยใช้การอ้างอิงเริ่มต้น (SS) เริ่มต้น (SS) ในกรณีนี้รุ่นก่อนหน้าเป็นงานสรุปและงานที่สืบทอดมาเป็นงานทั่วไป

  • คุณทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในแผนโครงการโดยใช้แอปพลิเคชัน Project Server Interface (PSI)

  • คุณเผยแพร่แผนโครงการไปยังเซิร์ฟเวอร์โครงการ

  ในสถานการณ์สมมตินี้วันที่เริ่มต้นของงานที่สืบทอดมาอาจจะเร็วกว่าที่คาดไว้

วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดต

Windows Update

ใช้Windows Updateเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

Microsoft Update Catalog

เมื่อต้องการรับแพคเกจแบบสแตนด์อโลนสำหรับการอัปเดตนี้ให้ไปที่เว็บไซต์แค็ตตาล็อกของ Microsoft update

Microsoft สแกนไฟล์นี้สำหรับไวรัสโดยใช้ซอฟต์แวร์การตรวจหาไวรัสล่าสุดที่พร้อมใช้งานในวันที่ที่มีการโพสต์ไฟล์ ไฟล์จะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลการปรับปรุง

การรีสตาร์ตข้อมูลคุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตนี้

เบื้องต้นเมื่อต้องการใช้การอัปเดตนี้คุณต้องมีMicrosoft Project Server ๒๐๑๐ Service Pack 2ติดตั้งอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม

การอัปเดตนี้มีไฟล์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ ข้อมูล Pjsrvwfe-x-none

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Addmodifyuser.aspx

Not Applicable

๑๔๖,๒๘๒

11-Feb-2014

16:23

Addpublishsps12.sql

Not Applicable

๓๘๐,๖๙๕

14-Oct-2014

13:20

Addpubsps12.sql

Not Applicable

๑,๒๗๑,๖๕๙

14-Oct-2014

13:20

Addpubtab12.sql

Not Applicable

๒๔๑,๓๗๐

14-Oct-2014

13:20

Addqueue1projectsps12.sql

Not Applicable

๙๑,๕๒๑

14-Oct-2014

13:20

Addqueue1timesheetsps12.sql

Not Applicable

๙๒,๗๖๐

14-Oct-2014

13:20

Addreportingsps12.sql

Not Applicable

๑,๔๗๗,๕๗๗

14-Oct-2014

13:20

Addreptab12.sql

Not Applicable

๕๘,๘๕๗

14-Oct-2014

13:20

Addsps12.sql

Not Applicable

๕๖๓,๐๗๕

12-Aug-2014

13:43

Addtask.aspx

Not Applicable

๑๕,๓๔๓

18-Dec-2013

20:09

Addversionsps12.sql

Not Applicable

๑๖๖,๐๗๑

14-Oct-2014

13:20

Addverstab12.sql

Not Applicable

๑๒๔,๔๗๙

14-Oct-2014

13:20

Addworkingsps12.sql

Not Applicable

๑๒๐,๖๖๐

14-Oct-2014

13:20

Addworksps12.sql

Not Applicable

๑๒๕,๒๓๙

14-Oct-2014

13:20

Addworktab12.sql

Not Applicable

๑๓๒,๙๑๑

14-Oct-2014

13:20

Autogen.sql

Not Applicable

๒๒,๘๐๒

14-Oct-2014

13:20

Createpsiserviceapp.aspx

Not Applicable

๖,๑๓๒

20-Nov-2012

14:43

Createpwa.aspx

Not Applicable

๑๘,๙๓๘

20-Nov-2012

15:06

Dataedit.dll

14.0.7135.5000

๔๕๓,๒๙๖

1-Oct-2014

20:37

Enterpriseprojecttypedetails.aspx

Not Applicable

๓๕,๙๖๘

7-Nov-2013

14:48

Gridsatellite.debug.js

Not Applicable

๕๓,๙๙๑

4-Nov-2014

23:00

Gridsatellite.js

Not Applicable

๓๖,๕๓๘

4-Nov-2014

23:00

Managepsiserviceapp.aspx

Not Applicable

๕,๐๓๓

20-Nov-2012

14:43

Managepwa.aspx

Not Applicable

๗,๘๐๐

20-Nov-2012

14:43

Microsoft.office.project.schema.dll

14.0.7005.1000

๕,๓๒๓,๓๔๔

31-Oct-2012

04:36

Microsoft.office.project.server.administration.dll

14.0.7118.5000

๒๘๙,๔๖๔

11-Feb-2014

16:34

Microsoft.office.project.server.communications.dll

14.0.7141.5000

๒๘๙,๔๖๔

3-Dec-2014

08:10

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

14.0.7141.5000

๕๐๒,๔๔๘

3-Dec-2014

08:10

Microsoft.office.project.server.dll

14.0.7141.5000

๗,๒๙๓,๖๑๖

3-Dec-2014

08:10

Microsoft.office.project.server.library.dll

14.0.7141.5000

๒,๑๔๙,๐๔๘

3-Dec-2014

07:50

Microsoft.office.project.server.native.dll

14.0.7011.1000

๔๘๓,๔๘๘

6-Mar-2013

00:14

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

14.0.7141.5000

๑,๐๕๑,๓๖๘

3-Dec-2014

08:10

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

14.0.7141.5000

๒,๐๗๕,๓๖๘

3-Dec-2014

08:10

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

14.0.7137.5000

๕,๙๙๑,๐๘๘

14-Oct-2014

13:34

Microsoft.office.project.server.webservice.dll

14.0.7141.5000

๔๙๔,๒๖๔

3-Dec-2014

08:10

Microsoft.office.project.shared.dll

14.0.7101.5000

๑๓๓,๘๑๖

22-Apr-2013

01:49

Microsoft.office.project.webproj.dll

14.0.7143.5000

๗๘๙,๑๖๘

12-Jan-2015

22:36

Mytaskssatellite.js

Not Applicable

๓๙,๖๗๑

3-Dec-2014

08:01

Policy.12.0.microsoft.office.project.server.library.config

Not Applicable

๖๐๙

16-Nov-2010

17:34

Policy.12.0.microsoft.office.project.server.library.dll

14.0.6015.1000

๑๑,๗๑๒

20-Dec-2010

17:37

Projectcentersatellite.debug.js

Not Applicable

๑๔,๐๙๒

4-Nov-2014

23:00

Projectcentersatellite.js

Not Applicable

๑๐,๕๘๐

4-Nov-2014

23:00

Projectserverscripts.debug.js

Not Applicable

๔๑๔,๘๖๑

26-Oct-2012

13:15

Projectserverscripts.js

Not Applicable

๓๐๘,๙๕๙

26-Oct-2012

13:15

Pwaparts.ascx

Not Applicable

๑๙,๕๐๔

16-Oct-2012

19:46

Rulesaddmod.aspx

Not Applicable

๔๓,๕๙๘

18-Dec-2013

20:09

Shell.debug.js

Not Applicable

๘๐,๐๙๘

1-Jul-2011

17:58

Shell.js

Not Applicable

๕๑,๑๒๖

1-Jul-2011

17:58

Statusapprovalssatellite.js

Not Applicable

๑๙,๙๙๕

22-May-2013

18:52

Timesheetsatellite.js

Not Applicable

๕๖,๓๗๙

26-Oct-2012

13:15

อ้างอิง

ดูข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการอัปเดตซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ระบบ Office TechCenterมีการอัปเดตการดูแลระบบล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับ Office เวอร์ชันทั้งหมด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×