ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้อธิบายถึงการปรับปรุง๔๔๗๕๕๓๖สำหรับ Microsoft SharePoint Server ๒๐๑๐ที่ถูกนำออกใช้ในวันที่10ธันวาคม๒๐๑๙

การปรับปรุงและการแก้ไข

โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:

  • หลังจากใช้การปรับปรุง๔๔๖๑๕๘๐ผู้คนค้นหา web part ไม่ทำงาน

วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุง

ศูนย์ดาวน์โหลด

โปรแกรมปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดด้วยตนเองและการติดตั้งจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

การอ้างสิทธิ์การสแกนไวรัส

Microsoft สแกนไฟล์นี้เพื่อหาไวรัสโดยใช้ซอฟต์แวร์ตรวจจับไวรัสล่าสุดที่มีอยู่ในวันที่ที่มีการโพสต์ไฟล์ แฟ้มจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์เพิ่มความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลการปรับปรุง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ในการใช้การปรับปรุงนี้คุณต้องมีMicrosoft SharePoint Server ๒๐๑๐ Service Pack 2ติดตั้งอยู่

เริ่มข้อมูลใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลไฟล์

การปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงอยู่ในเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นพร้อมกับอคติการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

x64

coreserver-x-none ข้อมูลแฟ้ม. msp

ตัวระบุแฟ้ม

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Bizdataprofiletemplate.aspx

_businessdataprofiletemplate.aspx

Not applicable

๔,๔๔๘

30-Nov-2009

23:03

Centraladmin_office365.48x48x24.png

Centraladmin_office365.48x48x24.png

Not applicable

๕๔๖

23-Oct-2013

19:54

Cloudcfg.asx

Cloudcfg.asx

Not applicable

๖,๔๒๒

29-Dec-2014

23:29

Fimsettingsprovider.dll

Fimsettingsprovider.dll

14.0.7004.1000

๑๔,๔๑๖

20-Oct-2012

16:24

Gac_microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Gac_microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

4.0.2450.49

๓๑,๔๒๔

14-Aug-2012

21:19

Gac_microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Gac_microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

4.0.0.0

๑๑,๙๕๒

14-Aug-2012

21:19

Miissettingsprovider.dll

Miissettingsprovider.dll

14.0.7004.1000

๑๔,๔๑๖

20-Oct-2012

16:24

Odc3232.png

Odc3232.png

Not applicable

๔๖๙

27-Oct-2014

14:48

Odcw2020.png

Odcw2020.png

Not applicable

๓๒๕

30-Oct-2014

11:03

Enabaspx.xml

About.aspx

Not applicable

๒๘๔

16-Feb-2009

18:08

Accountjoiner.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Accountjoiner.dll

4.0.2450.49

๑๙๙,๒๗๒

14-Aug-2012

20:28

Activityfeed.aspx

Activityfeed.aspx

Not applicable

๑๙๙

10-Aug-2009

16:14

Activityinformation.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Activityinformation.sql

Not applicable

๗,๙๙๔

14-Aug-2012

20:05

Mydwpactivitytracker_dwp

Activitytracker.dwp

Not applicable

๕๖๐

27-Jul-2009

06:10

Addbestbet1.aspx

Addbestbet.aspx

Not applicable

๑๓,๕๓๘

30-Nov-2009

18:02

Addcs.apx

Addcontentsource.aspx

Not applicable

๑๑,๒๑๙

30-Nov-2009

18:02

Acscntrl.acx

Addcontentsourcecontrol.ascx

Not applicable

๒๔,๘๓๖

30-Nov-2009

18:02

Addentity1.aspx

Addentity.aspx

Not applicable

๘,๙๓๓

30-Nov-2009

18:02

Addfeaturedcontent1.aspx

Addfeaturedcontent.aspx

Not applicable

๑๒,๕๒๐

30-Nov-2009

18:02

Addfedl.apx

Addfederatedlocation.aspx

Not applicable

๖๙,๒๔๕

30-Nov-2009

18:03

Addtype.apx

Addfiletype.aspx

Not applicable

๑๒,๔๒๙

30-Nov-2009

18:02

Addkeyword1.aspx

Addkeyword.aspx

Not applicable

๑๐,๑๒๑

30-Nov-2009

18:02

Addmanagedproperty1.aspx

Addmanagedproperty.aspx

Not applicable

๑๙,๒๑๑

30-Nov-2009

18:02

Addnavlk.asx

Addnavigationlinkdialog.aspx

Not applicable

๘,๗๖๒

18-Oct-2012

23:43

Addrankpromotion1.aspx

Addrankpromotion.aspx

Not applicable

๑๓,๓๙๘

30-Nov-2009

18:02

Addsnm.apx

Addservernamemappings.aspx

Not applicable

๑๒,๗๓๖

30-Nov-2009

18:02

Addshr.apx

Addsitehitrule.aspx

Not applicable

๗,๘๑๒

30-Nov-2009

18:02

Addspellcheck1.aspx

Addspellcheck.aspx

Not applicable

๙,๗๙๘

30-Nov-2009

18:02

Addusercontext1.aspx

Addusercontext.aspx

Not applicable

๗,๗๒๓

30-Nov-2009

18:02

Admapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Admapropertypages.dll

4.0.2450.49

๒๒๓,๘๕๖

14-Aug-2012

20:28

Administratorsettingssection.ascx

Administratorsettingssection.ascx

Not applicable

๕,๓๗๕

10-Aug-2009

16:24

Adminlistcontrol1.ascx

Adminlistcontrol.ascx

Not applicable

๔,๒๕๒

30-Nov-2009

18:02

Advanced_aspx

Advanced.aspx

Not applicable

๑๖,๒๔๔

12-Dec-2009

14:32

Advsfast_aspx

Advanced.aspx

Not applicable

๒๘๖

12-Jun-2009

01:27

Advsrch_aspx

Advanced.aspx

Not applicable

๒๘๖

12-Jun-2009

01:27

Oss.dwpadvancedsearchbox_dwp

Advancedsearchbox.dwp

Not applicable

๒,๗๙๘

12-Jun-2009

01:28

Oss.swpf.advancedsearchbox_dwp

Advancedsearchbox.dwp

Not applicable

๒,๗๙๘

12-Jun-2009

01:28

Adsearch.aspx

Advancedsearchlayout.aspx

Not applicable

๑๗,๒๗๐

12-Dec-2009

14:32

Allitems.asx_multilang

Allitems.aspx

Not applicable

๓,๔๕๒

20-Nov-2012

14:14

Allitems.asx_xlatelist

Allitems.aspx

Not applicable

๓,๔๕๓

20-Nov-2012

14:14

Askpidis.asx

Analysisserviceskpidisplayformcontrol.ascx

Not applicable

๒,๖๙๒

01-Jun-2009

21:04

Askpied.asx

Analysisserviceskpieditformcontrol.ascx

Not applicable

๑๐,๙๒๘

26-Nov-2007

09:43

Askpinew.asx

Analysisserviceskpinewformcontrol.ascx

Not applicable

๑๐,๙๖๓

26-Nov-2007

09:43

Antixsslibrary.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Antixsslibrary.dll

2.0.0.0

๓๓,๘๐๘

14-Aug-2012

20:03

Acset.asx

Areacachesettings.aspx

Not applicable

๑๐,๗๖๓

05-Nov-2009

05:02

Anavset.asx

Areanavigationsettings.aspx

Not applicable

๑๘,๒๖๕

05-Nov-2009

05:02

Areatemp.asx

Areatemplatesettings.aspx

Not applicable

๒๓,๙๕๒

05-Dec-2009

19:41

Areawel.asx

Areawelcomepage.aspx

Not applicable

๗,๖๔๓

05-Nov-2009

05:02

Nhomev3art.aspx

Article1.aspx

Not applicable

๒๘๖

15-Oct-2007

22:21

Newsv3artc2.aspx

Article2.aspx

Not applicable

๒๘๖

15-Oct-2007

22:21

Artlft.xml

Articleleft.aspx

Not applicable

๘,๒๘๒

12-Dec-2009

14:42

Artlnks.xml

Articlelinks.aspx

Not applicable

๗,๕๕๖

12-Dec-2009

14:42

Artrght.xml

Articleright.aspx

Not applicable

๘,๓๗๕

12-Dec-2009

14:42

Mydwpaskmeabout_dwp

Askmeabout.dwp

Not applicable

๕๓๙

24-Jun-2008

12:03

Assemblyinfo.cs.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Assemblyinfo.cs

Not applicable

๒,๗๑๓

06-Aug-2012

16:20

Assemblyinfo.vb.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Assemblyinfo.vb

Not applicable

๑,๓๒๓

06-Aug-2012

16:20

Assemblyinfo.vb.galsync.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Assemblyinfo.vb

Not applicable

๑,๔๕๑

06-Aug-2012

16:20

Assemblyinfo.vb.logging.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Assemblyinfo.vb

Not applicable

๑,๔๕๑

06-Aug-2012

16:20

Astedlnk_asx

Assetedithyperlink.aspx

Not applicable

๙,๖๓๙

03-Sep-2009

04:05

Astimgpk_asx

Assetimagepicker.aspx

Not applicable

๒๒,๓๑๐

03-Sep-2009

04:08

Astptlbr_asx

Assetportalbrowser.aspx

Not applicable

๑๔,๓๓๙

08-Jun-2011

04:14

Asyncdisco.aspx

Asynchronouswebpartservicedisco.aspx

Not applicable

๑,๐๓๐

14-Dec-2007

07:22

Asyncservicewsdl.aspx

Asynchronouswebpartservicewsdl.aspx

Not applicable

๖๘,๖๓๕

14-Dec-2007

07:22

Atl90.dll.21022.08.vc90_atl_x64.rtm.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Atl90.dll

9.0.21022.8

๑๗๙,๗๐๔

05-Nov-2012

13:49

Audience_defruleedit.aspx

Audience_defruleedit.aspx

Not applicable

๘,๔๓๙

29-Jun-2009

14:22

Taudience_defruleedit.aspx

Audience_defruleedit.aspx

Not applicable

๘,๔๕๑

23-Nov-2009

15:36

Audience_edit.aspx

Audience_edit.aspx

Not applicable

๕,๒๒๒

15-Sep-2008

14:31

Taudience_edit.aspx

Audience_edit.aspx

Not applicable

๕,๒๓๔

23-Nov-2009

15:36

Audience_list.aspx

Audience_list.aspx

Not applicable

๓,๕๖๔

15-Sep-2008

14:31

Taudience_list.aspx

Audience_list.aspx

Not applicable

๓,๕๗๖

23-Nov-2009

15:36

Audience_main.aspx

Audience_main.aspx

Not applicable

๔,๓๑๖

15-Sep-2008

14:31

Taudience_main.aspx

Audience_main.aspx

Not applicable

๔,๓๒๘

23-Nov-2009

15:36

Audience_memberlist.aspx

Audience_memberlist.aspx

Not applicable

๓,๖๑๘

15-Sep-2008

14:31

Taudience_memberlist.aspx

Audience_memberlist.aspx

Not applicable

๓,๖๓๐

23-Nov-2009

15:36

Audience_sched.aspx

Audience_sched.aspx

Not applicable

๓,๑๓๑

15-Sep-2008

14:31

Taudience_sched.aspx

Audience_sched.aspx

Not applicable

๓,๑๔๓

23-Nov-2009

15:36

Audience_view.aspx

Audience_view.aspx

Not applicable

๕,๕๙๕

08-Nov-2008

03:32

Taudience_view.aspx

Audience_view.aspx

Not applicable

๕,๓๖๔

23-Nov-2009

15:36

Auditcustquery.ascx

Auditcustomquery.ascx

Not applicable

๑๑,๐๒๗

20-Nov-2012

14:13

Auditsettings.ascx

Auditsettings.ascx

Not applicable

๓,๕๑๘

20-Nov-2012

14:13

Audits.asx

Auditsettings.aspx

Not applicable

๑๖,๔๔๖

20-Nov-2012

14:18

Hauto1.apx

Autoredistribute.aspx

Not applicable

๑๗,๐๕๕

30-Nov-2009

18:02

Barcodeimagefromitem.aspx

Barcodeimagefromitem.aspx

Not applicable

๓๐๙

20-Nov-2012

14:13

Basitems.asx

Baseitems.aspx

Not applicable

๓,๔๕๒

20-Nov-2012

14:14

Bb.apx

Bestbet.aspx

Not applicable

๑๐,๒๒๒

30-Nov-2009

18:03

Bestbetorder1.aspx

Bestbetorder.aspx

Not applicable

๔,๔๔๖

30-Nov-2009

18:02

Blkwppg.asx

Blankwebpartpage.aspx

Not applicable

๘,๕๘๖

12-Dec-2009

14:42

Blkwrkh.aspx

Bulkwrktaskhandler.aspx

Not applicable

๘,๓๖๘

20-Nov-2012

14:13

Blkwrkip.aspx

Bulkwrktaskip.aspx

Not applicable

๒,๒๒๑

20-Nov-2012

14:13

Bdactionswp_dwp

Businessdataactionswebpart.dwp

Not applicable

๑,๒๑๐

15-Oct-2007

22:21

Businessdatacatalogdisco.aspx

Businessdatacatalogdisco.aspx

Not applicable

๑,๐๓๒

14-Dec-2007

07:22

Businessdatacatalogwsdl.aspx

Businessdatacatalogwsdl.aspx

Not applicable

๑๘,๔๖๓

14-Dec-2007

07:22

Bdcfilter_dwp

Businessdatafilter.dwp

Not applicable

๖๒๑

15-Oct-2007

22:21

Bditemwp_dwp

Businessdataitembuilder.dwp

Not applicable

๑,๓๒๐

15-Oct-2007

22:21

Proftemp.asx

Businessdataprofiletemplate.aspx

Not applicable

๔,๕๑๓

30-Nov-2009

23:13

Category.asx

Categories.aspx

Not applicable

๓,๖๒๔

23-Nov-2009

11:55

Categ.apx

Category.aspx

Not applicable

๑๕,๕๓๒

30-Nov-2009

18:02

Sitesv3catpage.aspx

Category.aspx

Not applicable

๒๘๔

15-Oct-2007

22:21

Sitesv3catrespage.aspx

Categoryresults.aspx

Not applicable

๒๘๔

15-Oct-2007

22:21

V3dwpcrwp_dwp

Categoryresultswebpart.webpart

Not applicable

๑๓,๓๙๐

15-Oct-2007

22:21

V3dwpcwp_dwp

Categorywebpart.webpart

Not applicable

๙๐๘

15-Oct-2007

22:21

Centraladminpopupselector1.aspx

Centraladminpopupselector.aspx

Not applicable

๑๐,๐๒๕

30-Nov-2009

18:03

Certmgr.exe.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Certmgr.exe

6.0.6001.17131

๗๔,๗๕๒

14-Aug-2012

20:05

Changedbkey.aspx

Changedbkey.aspx

Not applicable

๗,๑๑๙

10-Aug-2009

16:23

Changedbkeystateinfo.aspx

Changedbkeystateinfo.aspx

Not applicable

๓,๖๙๘

10-Aug-2009

16:24

Acrmset.asx

Changesitemasterpage.aspx

Not applicable

๑๒,๘๕๙

05-Nov-2009

05:02

Addgroup.asx

Cmsslwpaddeditgroup.aspx

Not applicable

๖,๒๗๓

08-May-2009

03:42

Addlink.asx

Cmsslwpaddeditlink.aspx

Not applicable

๑๘,๕๙๕

14-Sep-2009

04:31

Editview.asx

Cmsslwpeditview.aspx

Not applicable

๗,๗๑๖

08-May-2009

03:42

Sortlnks.asx

Cmsslwpsortlinks.aspx

Not applicable

4,495

08-May-2009

03:42

Cformsec.acx

Collapsibleformsection.ascx

Not applicable

๓,๙๔๘

12-Jun-2009

01:27

Dwpcolleagues_dwp

Colleagues.dwp

Not applicable

๗๘๔

15-Oct-2007

22:21

Columndefaults.aspx

Columndefaults.aspx

Not applicable

๑๐,๒๔๓

20-Nov-2012

14:18

Columnfiltering.ascx

Columnfiltering.ascx

Not applicable

๔๔๒

20-Nov-2012

14:13

Configdb.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Configdb.dll

4.0.2450.49

๑,๖๖๕,๖๓๒

14-Aug-2012

20:28

Hauto2.apx

Confirmredistribute.aspx

Not applicable

๑๒,๐๘๑

30-Nov-2009

18:02

Connfxph.dll

Connectorph.dll

14.0.7143.5000

๒๘๔,๓๓๖

12-Jan-2015

22:31

Constants.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Constants.sql

Not applicable

๑,๗๑๖

14-Aug-2012

20:05

Constantspecifiers.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Constantspecifiers.sql

Not applicable

๓๓,๐๘๐

14-Aug-2012

20:05

Mydwpcontactlinks_dwp

Contactlinks.dwp

Not applicable

๕๕๖

27-Jul-2009

06:10

V3dwpcontactlinks_dwp

Contactlinks.dwp

Not applicable

๕๕๖

27-Jul-2009

06:10

Gwpcntwp.dwp

Contactwp.dwp

Not applicable

๕๔๔

15-Oct-2007

22:22

V3dwpcontactfield_dwp

Contactwp.dwp

Not applicable

๕๔๔

15-Oct-2007

22:21

Containerpicker.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Containerpicker.dll

4.0.2450.49

๕๑,๘๒๔

14-Aug-2012

20:28

Acsacnt.apx

Contentaccessaccount.aspx

Not applicable

๖,๕๐๑

30-Nov-2009

18:02

Ctbxsrv.asmx

Contentareatoolboxservice.asmx

Not applicable

๒๓๐

15-Oct-2007

15:01

Cdrimpt.amx

Contentdeploymentremoteimport.asmx

Not applicable

๒๒๗

15-Oct-2007

15:02

Oss.cswp.sts_dwp

Contentsourcesstatus.dwp

Not applicable

๖๗๑

12-Jun-2009

01:27

Ctconvst.asx

Contenttypeconvertersettings.aspx

Not applicable

๑๐,๔๖๕

05-Nov-2009

05:02

Ctsydhub.apx

Contenttypesyndicationhubs.aspx

Not applicable

๕,๓๔๖

20-Nov-2012

13:24

Contextualkeywordmanagement1.aspx

Contextualkeywordmanagement.aspx

Not applicable

๙,๙๐๒

30-Nov-2009

18:02

Convert.asx

Conversion.aspx

Not applicable

๔,๓๐๓

21-May-2008

15:35

Convsett.asx

Convertersettings.aspx

Not applicable

๑๗,๐๐๘

05-Nov-2009

05:02

Cpyfedl.apx

Copyfederatedlocation.aspx

Not applicable

๖๙,๔๓๑

30-Nov-2009

18:03

Crawledcategories1.aspx

Crawledcategories.aspx

Not applicable

๗,๗๘๕

30-Nov-2009

18:02

Crawledproperties1.aspx

Crawledproperties.aspx

Not applicable

๗,๓๕๔

30-Nov-2009

18:02

Crprop.apx

Crawledproperty.aspx

Not applicable

๑๖,๐๐๙

30-Nov-2009

18:02

Oss.health.crawlprocessingperactivity.aspx

Crawlprocessingperactivity.aspx

Not applicable

๗,๓๙๐

23-Nov-2009

11:43

Oss.health.crawlprocessingpercomponent.aspx

Crawlprocessingpercomponent.aspx

Not applicable

๑๐,๗๓๒

23-Nov-2009

11:43

Oss.health.crawlqueue.aspx

Crawlqueue.aspx

Not applicable

๔,๖๘๙

23-Nov-2009

11:43

Oss.health.crawlratepercontentsource.aspx

Crawlratepercontentsource.aspx

Not applicable

๕,๗๘๒

23-Nov-2009

11:43

Oss.health.crawlratepertype.aspx

Crawlratepertype.aspx

Not applicable

๘,๘๙๕

23-Nov-2009

11:43

Createdocsetversion.aspx

Createdocsetversion.aspx

Not applicable

๘,๓๑๘

20-Nov-2012

14:18

Crpage.asx

Createpage.aspx

Not applicable

๒๐,๓๙๘

05-Nov-2009

05:02

Crtprof.asx

Createprofiledialog.aspx

Not applicable

๔,๑๓๖

31-Jul-2009

14:20

Ctprfre.asx

Createprofileredirector.aspx

Not applicable

๒๔๒

26-Mar-2009

12:38

Crpgdlg.asx

Createpublishingpagedialog.aspx

Not applicable

๓,๘๓๒

22-Sep-2009

03:45

Crtstcpnl.asx

Createsitecollectionpanel1.ascx

Not applicable

๒,๒๕๗

15-Oct-2007

22:21

Createstpan.ascx

Createsitepanel1.ascx

Not applicable

๒,๒๔๕

15-Oct-2007

22:21

Createsssvcapplication.aspx

Createsssvcapplication.aspx

Not applicable

๙,๕๒๑

05-Nov-2009

09:04

Createsssvcappstate.aspx

Createsssvcapplicationstateinfo.aspx

Not applicable

๓,๖๑๐

24-Mar-2009

14:27

Newxlrpt.aspx

Createworkbook.aspx

Not applicable

๘,๙๖๑

06-Jul-2009

08:23

Credentialfieldsection.ascx

Credentialfieldsection.ascx

Not applicable

๓,๖๐๗

20-Aug-2009

10:41

Credentialfieldsettingssection.ascx

Credentialfieldsettingssection.ascx

Not applicable

๑๓,๑๓๓

18-May-2011

17:18

Credentialpagesection.ascx

Credentialpagesection.ascx

Not applicable

๕,๑๓๗

17-Aug-2009

18:19

Csexport.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Csexport.exe

4.0.2450.49

๔๓,๖๑๖

14-Aug-2012

20:28

Cssearch.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Cssearch.dll

4.0.2450.49

๑๒๙,๖๓๒

14-Aug-2012

20:28

Cstwrkflip.aspx

Cstwrkflip.aspx

Not applicable

๕,๐๐๐

20-Nov-2012

14:13

Ctdmsettings.aspx

Ctdmsettings.aspx

Not applicable

๑๑,๓๗๔

11-Apr-2018

07:05

Rlcurview.aspx

Current.aspx

Not applicable

๓,๔๖๒

06-Nov-2009

19:26

Customizereport.aspx

Customizereport.aspx

Not applicable

๑๐,๓๔๔

20-Nov-2012

14:18

Dashboardtemplate1cv.aspx

Dashboardtemplate1cv.aspx

Not applicable

๔,๐๘๐

30-Nov-2009

23:03

Dashboardtemplate2cv.aspx

Dashboardtemplate2cv.aspx

Not applicable

๕,๑๐๐

30-Nov-2009

23:03

Dashboardtemplateh.aspx

Dashboardtemplateh.aspx

Not applicable

๕,๗๒๘

30-Nov-2009

23:03

Databasesettings.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Databasesettings.sql

Not applicable

๓๓๗

14-Aug-2012

20:05

Datefilter_dwp

Datefilter.dwp

Not applicable

๖๙๒

24-Jun-2008

12:06

Dbmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Dbmapropertypages.dll

4.0.2450.49

๒๔๔,๓๓๖

14-Aug-2012

20:28

Bdrdeflt.aspx

Default.aspx

Not applicable

๔,๕๙๑

20-Nov-2012

14:18

Bdrdflt.aspx

Default.aspx

Not applicable

๓,๙๖๖

05-Nov-2009

04:09

Commudefault.aspx

Default.aspx

Not applicable

๒๘๖

15-Oct-2007

22:21

Defaspx.xml

Default.aspx

Not applicable

๒๘๔

15-Oct-2007

15:02

Default.aspx

Default.aspx

Not applicable

๔,๕๙๑

20-Nov-2012

14:18

Default_aspx

Default.aspx

Not applicable

๒๘๖

12-Jun-2009

01:27

Deffast_aspx

Default.aspx

Not applicable

๒๘๖

12-Jun-2009

01:27

Msitedefault.aspx

Default.aspx

Not applicable

๓,๗๖๘

06-Dec-2009

02:47

Msitehostdefault.aspx

Default.aspx

Not applicable

๓,๘๗๑

06-Dec-2009

02:47

Newsv3home.aspx

Default.aspx

Not applicable

๒๘๖

15-Oct-2007

22:21

Nhomev3home.aspx

Default.aspx

Not applicable

๒๘๖

15-Oct-2007

22:21

Pdefaspx.xml

Default.aspx

Not applicable

๒๘๔

15-Oct-2007

15:02

Personaldefault.aspx

Default.aspx

Not applicable

๓,๘๘๒

30-Nov-2009

23:02

Reportcenterdefault.aspx

Default.aspx

Not applicable

๒๘๖

15-Oct-2007

22:21

Sdefault_aspx

Default.aspx

Not applicable

๑๖,๙๔๕

12-Dec-2009

14:32

Sitesv3default.aspx

Default.aspx

Not applicable

๑,๙๔๐

30-Nov-2009

23:03

Srpdfaul.asx

Default.aspx

Not applicable

๑,๔๙๕

05-Jan-2009

05:50

Tocv3home.aspx

Default.aspx

Not applicable

๒๘๖

15-Oct-2007

22:21

Topicv3home.aspx

Default.aspx

Not applicable

๒๘๖

15-Oct-2007

22:21

V3rootportalhome_aspx

Default.aspx

Not applicable

๒๘๔

15-Oct-2007

22:21

V3rootportalhomelayout_aspx

Defaultlayout.aspx

Not applicable

๖,๔๔๖

30-Nov-2009

23:03

Deleteobject.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Deleteobject.sql

Not applicable

๒,๔๕๐

14-Aug-2012

20:05

Depmng.asx

Deployment.aspx

Not applicable

๑๓,๔๑๗

19-Mar-2009

04:30

Depevtdt.asx

Deploymenteventdetails.aspx

Not applicable

๑๑,๔๑๒

19-Sep-2008

05:38

Depjob.asx

Deploymentjob.aspx

Not applicable

๔๓,๓๓๓

07-Jan-2010

11:10

Dephst.asx

Deploymentjobhistory.aspx

Not applicable

๑๑,๓๐๕

19-Sep-2008

05:38

Deppath.asx

Deploymentpath.aspx

Not applicable

๓๒,๑๓๘

01-Sep-2009

19:29

Deprpt.asx

Deploymentreport.aspx

Not applicable

๑๔,๗๐๗

05-Mar-2009

08:58

Depsett.asx

Deploymentsettings.aspx

Not applicable

๙,๔๗๐

22-Sep-2008

16:31

Depstat.asx

Deploymentstatus.aspx

Not applicable

๑๓,๐๕๘

10-Aug-2009

03:33

Cpupload.asx

Deploymentupload.aspx

Not applicable

๕,๒๘๔

19-Sep-2008

05:38

Depscope.asx

Deploymentwebselectiontree.aspx

Not applicable

๘,๔๑๗

05-Nov-2009

04:59

Disambiguation.apx

Disambiguation.aspx

Not applicable

๓,๔๙๙

20-Nov-2012

13:24

Msitehostdiscussion.aspx

Discussion.aspx

Not applicable

๒,๙๙๒

30-Nov-2009

23:03

Dispfast_aspx

Dispform.aspx

Not applicable

๑๘,๓๔๒

21-Nov-2012

18:16

Dispform.asx_multilang

Dispform.aspx

Not applicable

๑๔,๒๑๔

20-Nov-2012

14:14

Dispform.asx_xlatelist

Dispform.aspx

Not applicable

๑๓,๘๖๕

20-Nov-2012

14:14

Scltabslistdispform_aspx

Dispform.aspx

Not applicable

๑๘,๓๔๒

21-Nov-2012

18:16

Sctabslistdispform_aspx

Dispform.aspx

Not applicable

๑๘,๓๔๒

21-Nov-2012

18:16

Sitesv3siteslistdispform_aspx

Dispform.aspx

Not applicable

๑๘,๓๔๒

21-Nov-2012

18:16

Sitesv3tabslistdispform_aspx

Dispform.aspx

Not applicable

๑๘,๓๔๒

21-Nov-2012

18:16

Dmplaceholder.aspx

Dmplaceholder.aspx

Not applicable

๓,๗๑๑

20-Nov-2012

14:13

Docconvlauncher.aspx

Docconvlauncher.aspx

Not applicable

๖,๒๘๗

20-Nov-2012

14:14

Docconvloadbalancer.aspx

Docconvloadbalancer.aspx

Not applicable

๖,๔๕๐

20-Nov-2012

14:14

Docidredir.aspx_docid

Docidredir.aspx

Not applicable

๓๖๒

20-Nov-2012

14:13

Docidsettings.aspx

Docidsettings.aspx

Not applicable

๖,๕๑๗

20-Nov-2012

14:13

Docsetadddoc.aspx

Docsetadddoc.aspx

Not applicable

๔,๑๑๐

20-Nov-2012

14:13

Docsetexport.aspx

Docsetexport.aspx

Not applicable

๑,๐๖๑

20-Nov-2012

14:13

Docsethome.aspx

Docsethome.aspx

Not applicable

๒,๙๑๒

20-Nov-2012

14:13

Docsethomepage.aspx_docset

Docsethomepage.aspx

Not applicable

๔,๔๘๒

14-Sep-2009

05:05

Docsetsend.aspx

Docsetsend.aspx

Not applicable

๓,๘๑๘

20-Nov-2012

14:13

Docsetsettings.aspx

Docsetsettings.aspx

Not applicable

๒๓,๒๘๒

20-Nov-2012

14:18

Docsettemplates.ascx

Docsettemplates.ascx

Not applicable

๑,๔๑๕

20-Nov-2012

14:13

Docsetversions.aspx

Docsetversions.aspx

Not applicable

๑๘,๒๒๗

20-Nov-2012

14:18

Documentroutersettings.aspx

Documentroutersettings.aspx

Not applicable

๑๕,๑๕๐

20-Nov-2012

14:18

Docxpageconverter.exe

Docxpageconverter.exe

14.0.7166.5000

๑,๒๓๑,๐๙๖

12-Jan-2016

03:59

Dropoffzoneroutingform.ascx

Dropoffzoneroutingform.ascx

Not applicable

๓,๔๗๘

20-Nov-2012

14:14

Dropsqlpersistenceproviderlogic.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Dropsqlpersistenceproviderlogic.sql

Not applicable

๑,๒๔๑

14-Aug-2012

20:05

Dropsqlpersistenceproviderschema.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Dropsqlpersistenceproviderschema.sql

Not applicable

๖๖๑

14-Aug-2012

20:05

Oss.dwpdualchinesesearch_dwp

Dualchinesesearch.dwp

Not applicable

๑,๕๐๑

05-Nov-2009

04:49

Oss.swpf.dualchinese_search_dwp

Dualchinesesearch.dwp

Not applicable

๑,๕๐๑

05-Nov-2009

04:49

Edirectoryma.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Edirectoryma.dll

4.0.2450.49

๗๒,๒๙๖

14-Aug-2012

20:28

Editcategory1.aspx

Editcategory.aspx

Not applicable

๑๐,๙๘๘

30-Nov-2009

18:02

Editconnectionfilters.aspx

Editconnectionfilters.aspx

Not applicable

๙,๗๑๐

15-Mar-2011

01:00

Teditconnectionfilters.aspx

Editconnectionfilters.aspx

Not applicable

๙,๗๒๒

15-Mar-2011

01:00

Editcs.apx

Editcontentsource.aspx

Not applicable

๓๗,๗๕๔

30-Nov-2009

18:02

Editcrawledproperty1.aspx

Editcrawledproperty.aspx

Not applicable

๑๑,๐๘๑

30-Nov-2009

18:02

Editrule.apx

Editcrawlrule.aspx

Not applicable

๑๑,๓๑๗

30-Nov-2009

18:02

Ecrcntrl.acx

Editcrawlrulecontrol.ascx

Not applicable

๑๔,๓๑๒

30-Nov-2009

18:02

Editdsserver.aspx

Editdsserver.aspx

Not applicable

๑๗,๗๗๗

15-Mar-2011

01:00

Teditdsserver.aspx

Editdsserver.aspx

Not applicable

๑๗,๗๘๙

15-Mar-2011

01:00

Edtfedl.apx

Editfederatedlocation.aspx

Not applicable

๖๙,๒๔๗

30-Nov-2009

18:03

Editfast_aspx

Editform.aspx

Not applicable

๑๘,๓๑๙

12-Oct-2010

12:11

Editform.asx_multilang

Editform.aspx

Not applicable

๑๔,๑๙๑

20-Nov-2012

14:14

Editform.asx_xlatelist

Editform.aspx

Not applicable

๑๓,๘๔๒

20-Nov-2012

14:14

Scltabslisteditform_aspx

Editform.aspx

Not applicable

๑๘,๓๑๙

12-Oct-2010

12:11

Sctabslisteditform_aspx

Editform.aspx

Not applicable

๑๘,๓๑๙

12-Oct-2010

12:11

Sitesv3siteslisteditform_aspx

Editform.aspx

Not applicable

๑๘,๓๑๙

12-Oct-2010

12:11

Sitesv3tabslisteditform_aspx

Editform.aspx

Not applicable

๑๘,๓๑๙

12-Oct-2010

12:11

Hedit1.apx

Edithostdistrule.aspx

Not applicable

๑๔,๐๐๓

30-Nov-2009

18:02

Editlink.aspx

Editlink.aspx

Not applicable

๒๐,๒๒๕

12-Oct-2010

12:11

Teditlink.aspx

Editlink.aspx

Not applicable

๒๐,๒๓๗

12-Oct-2010

12:11

Editorgprofile.aspx

Editorgprofile.aspx

Not applicable

๒,๔๙๗

13-Jul-2009

13:20

Editpolicy.aspx

Editpolicy.aspx

Not applicable

๓,๙๕๓

15-Sep-2008

14:31

Teditpolicy.aspx

Editpolicy.aspx

Not applicable

๓,๙๖๕

23-Nov-2009

15:37

Editprofilelayouts.aspx

Editprofile.aspx

Not applicable

๓,๓๕๗

06-Dec-2009

02:47

Editproperty.aspx

Editproperty.aspx

Not applicable

๑๙,๖๗๗

15-Mar-2011

01:00

Teditproperty.aspx

Editproperty.aspx

Not applicable

๑๙,๖๘๙

15-Mar-2011

01:00

Editpropertynames.aspx

Editpropertynames.aspx

Not applicable

๒,๑๕๗

30-Nov-2009

23:03

Teditpropertynames.aspx

Editpropertynames.aspx

Not applicable

๒,๑๕๗

30-Nov-2009

23:03

Editpropertynames2.aspx

Editpropertynames2.aspx

Not applicable

๓,๑๕๖

30-Nov-2009

23:03

Teditpropertynames2.aspx

Editpropertynames2.aspx

Not applicable

๓,๑๕๖

30-Nov-2009

23:03

Edtrelst.apx

Editrelevancesettings.aspx

Not applicable

๑๕,๒๔๔

30-Nov-2009

18:02

Editrule.asx_docrt

Editrule.aspx

Not applicable

๓๙,๑๕๐

20-Nov-2012

14:18

Editsch.apx

Editschedule.aspx

Not applicable

๓,๘๙๐

30-Nov-2009

18:02

Escntrl.acx

Editschedulecontrol.ascx

Not applicable

๓๖,๔๘๘

30-Nov-2009

18:02

Editsection.aspx

Editsection.aspx

Not applicable

๕,๓๕๒

06-Nov-2009

19:26

Teditsection.aspx

Editsection.aspx

Not applicable

๕,๓๖๔

23-Nov-2009

15:37

Eupref.apx

Edituserpref.aspx

Not applicable

๑๐,๐๖๗

30-Nov-2009

18:02

Ebdcview.aspx

Editview.aspx

Not applicable

๓๓,๘๕๓

19-Aug-2009

16:34

Pshdnft.asx

Enablefeatures.aspx

Not applicable

๖,๓๕๘

30-Nov-2009

23:05

Enableservicebroker_storedprocedure.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Enableservicebroker_storedprocedure.sql

Not applicable

๕๗๒

14-Aug-2012

20:05

Pshdnst.asx

Enablingfeatures.aspx

Not applicable

๖,๕๙๗

30-Nov-2009

23:02

Enhsrch.apx

Enhancedsearch.aspx

Not applicable

๘,๒๖๖

15-May-2012

13:57

Enthmpst.asx

Enhancedthemingpostoptions.ascx

Not applicable

๑๗,๒๐๘

12-Oct-2011

08:13

Enthmpre.asx

Enhancedthemingpreoptions.ascx

Not applicable

๒,๕๘๒

28-May-2009

06:24

Enwiki.apx

Enterprisewiki.aspx

Not applicable

๕,๒๐๓

23-Nov-2009

11:56

Entityexcludelist1.aspx

Entityexcludelist.aspx

Not applicable

๘,๕๖๖

30-Nov-2009

18:02

Entityincludelist1.aspx

Entityincludelist.aspx

Not applicable

๘,๕๔๔

30-Nov-2009

18:02

Entitymanagement1.aspx

Entitymanagement.aspx

Not applicable

๙,๐๔๔

30-Nov-2009

18:02

Excelcellpicker.aspx

Excelcellpicker.aspx

Not applicable

๘,๔๒๕

11-Mar-2009

02:39

Exkpidis.asx

Excelkpidisplayformcontrol.ascx

Not applicable

๔,๖๙๗

01-Jun-2009

21:04

Exkpied.asx

Excelkpieditformcontrol.ascx

Not applicable

๑๑,๘๓๙

26-Nov-2007

09:43

Exkpinew.asx

Excelkpinewformcontrol.ascx

Not applicable

๑๑,๘๒๙

26-Nov-2007

09:43

Excelprofilepage.aspx

Excelprofilepage.aspx

Not applicable

๑๑,๐๖๙

08-May-2009

20:20

Exch2007extension.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Exch2007extension.dll

4.0.2450.49

๑๕,๔๗๒

14-Aug-2012

20:28

Exch2010extension.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Exch2010extension.dll

4.0.2450.49

๑๕,๔๗๒

14-Aug-2012

20:28

Exchangema.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Exchangema.dll

4.0.2450.49

๑๐๙,๑๖๐

14-Aug-2012

20:28

Exemptpolicy.aspx

Exemptpolicy.aspx

Not applicable

๒,๐๒๓

20-Nov-2012

14:13

Expirationconfig.aspx

Expirationconfig.aspx

Not applicable

๘,๙๐๕

20-Nov-2012

14:18

Explrank.apx

Explainrank.aspx

Not applicable

๑๓,๕๒๓

30-Nov-2009

18:02

Expfedl.apx

Exportfederatedlocation.aspx

Not applicable

๒๐๘

12-Jun-2009

01:27

Exportpolicy.aspx

Exportpolicy.aspx

Not applicable

๓,๖๐๙

20-Nov-2012

14:13

Extendedsearchadministration.aspx

Extendedsearchadministration.aspx

Not applicable

๙,๒๓๒

30-Nov-2009

18:02

Failure.asx

Failure.aspx

Not applicable

๒,๗๔๙

15-Oct-2007

07:02

Oss.farmsa.lst_dwp

Farmsearchapplications.dwp

Not applicable

๖๘๐

10-Aug-2009

03:19

Oss.farm1.sys_dwp

Farmsystemstatus.dwp

Not applicable

๖๕๙

10-Aug-2009

03:19

Featuresettings.aspx

Featuresettings.aspx

Not applicable

๖,๗๑๘

20-Nov-2012

14:15

Feed.asx

Feed.aspx

Not applicable

๓๒๘

15-Oct-2007

15:02

Fltact_dwp

Filteractions.dwp

Not applicable

๖๓๒

24-Jun-2008

12:06

Filtervaluespickerdialog_aspx

Filtervaluespickerdialog.aspx

Not applicable

๒,๖๙๓

01-Jul-2008

05:16

Fimmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Fimmapropertypages.dll

4.0.2450.49

๑๘๒,๙๐๔

14-Aug-2012

20:28

Flddefedit.aspx

Flddefedit.aspx

Not applicable

๒๘,๓๘๖

20-Nov-2012

14:13

Aform1.apx

Formsauthenticationproxypage.aspx

Not applicable

๒,๗๒๓

30-Nov-2009

18:02

Functionlibrary.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Functionlibrary.dll

4.0.2450.49

๔๗,๗๒๘

14-Aug-2012

21:19

Functionlibrary.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Functionlibrary.dll

4.0.2450.49

๔๗,๗๒๘

14-Aug-2012

20:28

Galma.vb.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Galma.vb

Not applicable

๔๗,๑๗๔

06-Aug-2012

16:20

Galmv.vb.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Galmv.vb

Not applicable

๑๕,๘๙๐

06-Aug-2012

16:20

Galsync.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Galsync.dll

4.0.2450.49

๖๔,๐๙๖

14-Aug-2012

20:28

Sourcecode.galsync.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Galsync.dll

4.0.2450.49

๖๔,๐๙๖

14-Aug-2012

20:28

Galsync.sln.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Galsync.sln

Not applicable

๘๙๙

06-Aug-2012

16:20

Galsync.vbproj.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Galsync.vbproj

Not applicable

๔,๖๑๖

06-Aug-2012

16:20

Galutil.vb.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Galutil.vb

Not applicable

๓๔,๕๑๙

06-Aug-2012

16:20

Genericpicker.aspx

Genericpicker.aspx

Not applicable

๕,๑๖๘

06-Jul-2009

08:25

Getspotlight.ashx

Getspotlight.ashx

Not applicable

๒๘๕

20-Nov-2012

14:13

Globaloptions.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Globaloptions.dll

4.0.2450.49

๒๘๑,๑๙๒

14-Aug-2012

20:28

Grouplistview.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Grouplistview.dll

4.0.2450.49

๑๒๙,๖๔๐

14-Aug-2012

20:28

Hierarchychart.xap

Hierarchychart.xap

Not applicable

๓๕,๔๒๓

17-Apr-2014

13:39

Hold.aspx

Hold.aspx

Not applicable

๕,๖๘๒

20-Nov-2012

14:13

Holdreport.aspx

Holdreport.aspx

Not applicable

๓,๑๔๕

20-Nov-2012

14:13

Endeaspx.xml

Home.aspx

Not applicable

๒๘๔

28-Aug-2009

12:27

Ibmdsmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Ibmdsmapropertypages.dll

4.0.2450.49

๙๒,๗๙๒

14-Aug-2012

20:28

Impfedl.apx

Importfederatedlocation.aspx

Not applicable

๑๔,๑๖๐

05-Oct-2009

05:44

Importpolicy.aspx

Importpolicy.aspx

Not applicable

๔,๑๑๐

20-Nov-2012

14:13

Incommon_webpart

Incommon.dwp

Not applicable

๕๖๐

06-Nov-2009

19:26

Indicatorwebpart_dwp

Indicatorwebpart.dwp

Not applicable

๑,๑๒๙

15-Oct-2007

22:21

Infopcst.asc

Infopathpageconvertersettings.ascx

Not applicable

๒,๖๔๓

15-Oct-2007

15:02

Iniwrkflip.aspx

Iniwrkflip.aspx

Not applicable

๓,๐๓๒

20-Nov-2012

14:13

Inplcrls.aspx

Inplacerecordslistsettings.aspx

Not applicable

๑๐,๖๔๔

20-Nov-2012

14:18

Inplcrst.asx_docrt

Inplacerecordssettings.aspx

Not applicable

๑๑,๘๙๘

20-Nov-2012

14:18

Inputcsvfile.apx

Inputcsvfile.aspx

Not applicable

๖,๔๖๕

20-Nov-2012

13:25

Iplanetmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Iplanetmapropertypages.dll

4.0.2450.49

๑๒๕,๕๖๘

14-Aug-2012

20:28

Itemexpiration.aspx

Itemexpiration.aspx

Not applicable

๑๑,๔๗๙

20-Nov-2012

14:18

Iviewh.aspx

Iviewhost.aspx

Not applicable

๘๒๖

08-May-2009

20:20

Iview_dwp

Iviewwebpart.dwp

Not applicable

๔๔๔

15-Oct-2007

22:21

Kword.apx

Keyword.aspx

Not applicable

๑๑,๙๗๘

15-May-2012

13:57

Keyworddetails1.aspx

Keyworddetails.aspx

Not applicable

๑๗,๑๐๓

30-Nov-2009

18:02

Kpiforms.asx

Kpilistformtemplates.ascx

Not applicable

๗,๘๘๖

08-Sep-2008

09:18

Kpiview.asx

Kpilistviewpage.aspx

Not applicable

๔,๙๓๗

19-Sep-2008

17:51

Kpilistwebpart_dwp

Kpilistwebpart.dwp

Not applicable

๑,๑๒๖

15-Oct-2007

22:21

Labelimage.aspx

Labelimage.aspx

Not applicable

๓๗๕

20-Nov-2012

14:13

Language.asx

Languages.aspx

Not applicable

๓,๔๕๓

20-Nov-2012

14:14

Linkschecker.aspx

Linkschecker.aspx

Not applicable

๕,๐๕๖

19-Sep-2008

17:48

Lnksjobset.apx

Linkscheckerjobsettings.aspx

Not applicable

๕,๑๗๘

19-May-2008

14:21

Linkscheckerwiz.aspx

Linkscheckerwiz.aspx

Not applicable

๔,๔๐๐

19-Sep-2008

17:48

Lstcat.apx

Listcategories.aspx

Not applicable

๑๓,๕๖๕

30-Nov-2009

18:02

Lstcs.apx

Listcontentsources.aspx

Not applicable

๙,๙๔๙

30-Nov-2009

18:02

Lcscntrl.acx

Listcontentsourcescontrol.ascx

Not applicable

๑๐,๗๗๐

30-Nov-2009

18:02

Lstcct.apx

Listcrawledproperties.aspx

Not applicable

๑๔,๗๗๖

30-Nov-2009

18:02

Lstdspgp.apx

Listdisplaygroups.aspx

Not applicable

๒๑,๖๕๕

15-May-2012

13:57

Listenabletargeting.aspx

Listenabletargeting.aspx

Not applicable

๔,๑๗๑

06-Nov-2009

19:26

Tlistenabletargeting.aspx

Listenabletargeting.aspx

Not applicable

๔,๑๗๑

06-Nov-2009

19:26

Lstkw.apx

Listkeywords.aspx

Not applicable

๖,๗๗๘

15-May-2012

13:57

Lstmnp.apx

Listmanagedproperties.aspx

Not applicable

๑๔,๘๙๑

30-Nov-2009

18:02

Lstsnm.apx

Listservernamemappings.aspx

Not applicable

๑๒,๑๐๑

30-Nov-2009

18:02

Lnschema.dsml.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Lnschema.dsml

Not applicable

๒๖,๑๑๓

14-Aug-2012

19:15

Locselec.asc

Locationselector.ascx

Not applicable

๓,๓๔๙

15-Oct-2007

15:02

Logcss.apx

Logcontentsources.aspx

Not applicable

๑๔,๖๖๕

30-Nov-2009

18:02

Loghst.apx

Logcrawlhistory.aspx

Not applicable

๑๕,๖๒๘

30-Nov-2009

18:02

Logerr.apx

Logerrorhistory.aspx

Not applicable

๑๕,๗๐๐

30-Nov-2009

18:02

Logging.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Logging.dll

4.0.2450.49

๑๘,๕๒๘

14-Aug-2012

20:28

Sourcecode.logging.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Logging.dll

4.0.2450.49

๑๘,๕๒๘

14-Aug-2012

20:28

Logging.sln.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Logging.sln

Not applicable

๘๙๙

06-Aug-2012

16:20

Logging.vb.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Logging.vb

Not applicable

๑๑,๐๘๐

06-Aug-2012

16:20

Logging.vbproj.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Logging.vbproj

Not applicable

๓,๙๙๗

06-Aug-2012

16:20

Login.xml

Login.aspx

Not applicable

๑,๖๕๘

15-Oct-2007

15:02

Logsmry.apx

Logsummary.aspx

Not applicable

๑๖,๘๒๘

30-Nov-2009

18:02

Logvwr.apx

Logviewer.aspx

Not applicable

๒๕,๖๑๒

01-Mar-2011

21:08

Lroprog.asx

Longrunningoperationprogress.aspx

Not applicable

๕,๕๑๘

05-Mar-2009

08:58

Lroperationstatus.aspx

Lroperationstatus.aspx

Not applicable

๔,๙๖๔

30-Nov-2009

23:03

Maexecution.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Maexecution.dll

4.0.2450.49

๒๔๐,๒๓๒

14-Aug-2012

20:28

Maexport.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Maexport.exe

4.0.2450.49

๒๓,๖๔๘

14-Aug-2012

20:28

Mahostm.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Mahostm.dll

4.0.2450.49

๓๒๖,๗๕๒

14-Aug-2012

20:28

Mahostn.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Mahostn.dll

4.0.2450.49

๙๗,๓๗๖

14-Aug-2012

20:28

Makecert.exe.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Makecert.exe

6.0.6001.17131

๕๗,๘๕๖

14-Aug-2012

20:05

Mngrules.apx

Managecrawlrules.aspx

Not applicable

๙,๙๓๗

30-Nov-2009

18:02

Mcrcntrl.acx

Managecrawlrulescontrol.ascx

Not applicable

๗,๕๕๖

30-Nov-2009

18:02

Mngctpub.apx

Managectpublishing.aspx

Not applicable

๕,๔๕๓

20-Nov-2012

13:24

Mprop.apx

Managedproperty.aspx

Not applicable

๒๓,๖๒๑

30-Nov-2009

18:02

Managedpropertymanagement1.aspx

Managedpropertymanagement.aspx

Not applicable

๗,๒๐๖

30-Nov-2009

18:02

Mngfedl.apx

Managefederatedlocations.aspx

Not applicable

๑๕,๙๘๖

30-Nov-2009

18:03

Mngtypes.apx

Managefiletypes.aspx

Not applicable

๑๒,๒๓๓

30-Nov-2009

18:02

Hmng1.apx

Managehostdistrules.aspx

Not applicable

๑๖,๔๖๙

21-Jan-2010

00:51

Schditem.asx

Manageitemscheduling.aspx

Not applicable

๘,๕๕๑

15-May-2012

14:14

Managelinks.aspx

Managelinks.aspx

Not applicable

๑๖,๙๗๒

12-Oct-2010

12:11

Tmanagelinks.aspx

Managelinks.aspx

Not applicable

๑๖,๙๘๔

12-Oct-2010

12:12

Managementpolicyrule.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Managementpolicyrule.moss.sql

Not applicable

๒๐๓,๐๕๕

14-Aug-2012

22:06

Metaprxy.apx

Managemetadataproxy.aspx

Not applicable

๕,๔๒๙

20-Nov-2012

13:25

Metasvc.apx

Managemetadataservice.aspx

Not applicable

๗,๒๒๘

20-Nov-2012

13:25

Mgrpolicy.aspx

Manageprivacypolicy.aspx

Not applicable

๑๖,๓๔๘

12-Oct-2010

12:11

Tmgrpolicy.aspx

Manageprivacypolicy.aspx

Not applicable

๑๖,๓๖๐

12-Oct-2010

12:12

Mgrperms.aspx

Manageservicepermissions.aspx

Not applicable

๓๐,๑๒๖

12-Oct-2010

12:13

Mngshr.apx

Managesitehitrules.aspx

Not applicable

๖,๓๕๒

30-Nov-2009

18:02

Managesocialitems.aspx

Managesocialitems.aspx

Not applicable

๒๑,๒๘๑

12-Oct-2010

12:11

Tmanagesocialitems.aspx

Managesocialitems.aspx

Not applicable

๒๑,๒๙๓

12-Oct-2010

12:12

Managesssvcapplication.aspx

Managesssvcapplication.aspx

Not applicable

๕,๒๒๑

18-May-2011

17:18

Managesssvcapplicationcredentials.aspx

Managesssvcapplicationcredentials.aspx

Not applicable

๔,๓๑๒

23-Nov-2009

15:48

Managesubtype.aspx

Managesubtypes.aspx

Not applicable

๔,๕๗๕

28-May-2009

11:36

Tmanagesubtype.aspx

Managesubtypes.aspx

Not applicable

๔,๕๘๗

23-Nov-2009

15:37

Managetargetappclaims.aspx

Managetargetapplicationclaims.aspx

Not applicable

๔,๓๖๘

10-Aug-2009

16:24

Managetargetappfields.aspx

Managetargetapplicationfields.aspx

Not applicable

๕,๑๐๒

10-Aug-2009

16:24

Managetargetappinstance.aspx

Managetargetapplicationinstance.aspx

Not applicable

๔,๕๓๖

05-Nov-2009

09:03

Managetargetappstate.aspx

Managetargetapplicationstateinfo.aspx

Not applicable

๔,๐๐๗

10-Aug-2009

16:24

Manageuserprofileserviceapplication.aspx

Manageuserprofileserviceapplication.aspx

Not applicable

๓,๓๓๓

03-Sep-2009

08:49

Tmanageuserprofileserviceapplication.aspx

Manageuserprofileserviceapplication.aspx

Not applicable

๓,๒๐๔

23-Nov-2009

15:37

Mapackager.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mapackager.exe

4.0.2450.49

๔๓,๖๒๔

14-Aug-2012

20:28

Mapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mapropertypages.dll

4.0.2450.49

๓๕๐,๘๓๒

14-Aug-2012

20:28

Mchrule.apx

Matchingrule.aspx

Not applicable

๑๘,๗๔๓

15-May-2012

13:57

Mchrule1.apx

Matchingrule.aspx

Not applicable

๒๔,๒๔๐

30-Nov-2009

18:02

Mcrypt.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mcrypt.dll

4.0.2450.49

๒,๘๕๘,๕๙๒

14-Aug-2012

20:28

Membership.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Membership.moss.sql

Not applicable

๑๘๑,๓๔๖

14-Aug-2012

22:06

Mydwpmembershipdocs_dwp

Membershipdocs.dwp

Not applicable

๘๐๒

15-Oct-2007

22:21

Mydwpmemberships_dwp

Memberships.dwp

Not applicable

๘๓๓

15-Oct-2007

22:21

V3dwpmemberships_dwp

Memberships.dwp

Not applicable

๘๓๓

15-Oct-2007

22:21

Metadatacolsettings.apx

Metadatacolsettings.aspx

Not applicable

๕,๓๖๕

20-Nov-2012

13:24

Metadatanavkeyfilters.ascx

Metadatanavkeyfilters.ascx

Not applicable

๔,๕๑๖

20-Nov-2012

14:13

Metadatanavtree.ascx

Metadatanavtree.ascx

Not applicable

๒,๖๘๖

20-Nov-2012

14:13

Metanavpernode.aspx

Metanavpernode.aspx

Not applicable

๑๔,๑๓๔

20-Nov-2012

14:18

Metanavsettings.aspx

Metanavsettings.aspx

Not applicable

๑๔,๕๙๕

20-Nov-2012

14:18

Mgrdsserver.aspx

Mgrdsserver.aspx

Not applicable

๒,๑๘๑

28-Sep-2009

06:38

Tmgrdsserver.aspx

Mgrdsserver.aspx

Not applicable

๒,๑๙๓

23-Nov-2009

15:37

Mgrproperty.aspx

Mgrproperty.aspx

Not applicable

๒,๒๘๐

15-Sep-2008

14:31

Tmgrproperty.aspx

Mgrproperty.aspx

Not applicable

๒,๒๙๒

23-Nov-2009

15:37

Maconfig.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Microsoft.directoryservices.metadirectoryservices.config.dll

4.0.2450.49

๖๐,๑๐๔

14-Aug-2012

20:28

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll

4.0.2450.49

๓๑,๔๒๔

14-Aug-2012

20:28

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll

4.0.2450.49

๓๑,๔๒๔

14-Aug-2012

21:19

Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe

4.0.2450.49

๑๖,๐๔๐

14-Aug-2012

21:19

Common.microsoft.identitymanagement.logging.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.49

๕๑,๘๖๔

14-Aug-2012

21:19

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.49

๕๑,๘๖๔

14-Aug-2012

21:19

Microsoft.logging.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.49

๕๑,๘๖๔

14-Aug-2012

20:28

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll

4.0.0.0

๑๑,๙๕๒

14-Aug-2012

20:28

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll

4.0.0.0

๑๑,๙๕๒

14-Aug-2012

21:19

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.49

๘๐,๕๔๔

14-Aug-2012

21:19

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.49

๘๐,๕๔๔

14-Aug-2012

21:19

Microsoft.identitymanagement.sqm.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.sqm.dll

4.0.2450.49

๓๙,๕๖๘

14-Aug-2012

21:19

Msft.metads.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservices.dll

4.0.2450.49

๑๔,๔๘๐

14-Aug-2012

20:28

Msft.metads.host.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservices.host.dll

4.0.0.0

๑๒,๔๔๐

14-Aug-2012

20:28

Msft.metads.host.gac.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservices.host.dll

4.0.0.0

๑๒,๔๔๐

14-Aug-2012

20:28

Msft.metads.impl.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservices.impl.dll

4.0.2450.49

๘๔,๖๓๒

14-Aug-2012

20:28

Microsoft.metadirectoryservices.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

๖๐,๐๔๘

14-Aug-2012

20:28

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

๖๐,๐๔๘

14-Aug-2012

21:19

Msft.metadsex.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

๖๐,๐๔๘

14-Aug-2012

20:28

Microsoft.office.documentmanagement.dll

Microsoft.office.documentmanagement.dll

14.0.7158.5000

๓๘๑,๐๓๒

26-Aug-2015

23:17

Microsoft.office.documentmanagement.dll_isapi

Microsoft.office.documentmanagement.dll

14.0.7158.5000

๓๘๑,๐๓๒

26-Aug-2015

23:17

Microsoft.office.documentmanagement.pages.dll

Microsoft.office.documentmanagement.pages.dll

14.0.7005.1000

๑๒๕,๕๕๒

31-Oct-2012

04:34

Microsoft.office.policy.dll

Microsoft.office.policy.dll

14.0.7156.5000

๘๘๓,๓๗๖

28-Jul-2015

16:08

Microsoft.office.policy.dll_isapi

Microsoft.office.policy.dll

14.0.7156.5000

๘๘๓,๓๗๖

28-Jul-2015

16:08

Microsoft.office.policy.pages.dll

Microsoft.office.policy.pages.dll

14.0.7213.5000

๒๒๓,๗๕๒

21-Aug-2018

07:56

Microsoft.office.server.chart.dll

Microsoft.office.server.chart.dll

14.0.7005.1000

๖๐๘,๘๖๔

31-Oct-2012

04:33

Microsoft.office.server.chart_gac.dll

Microsoft.office.server.chart.dll

14.0.7005.1000

๖๐๘,๘๖๔

31-Oct-2012

04:33

Microsoft.office.server.conversions.dll

Microsoft.office.server.conversions.dll

14.0.7113.5001

๓๕,๕๒๘

14-Nov-2013

05:02

Microsoft_office_server_conversions_launcher_exe

Microsoft.office.server.conversions.launcher.exe

14.0.7113.5001

๘๔,๖๙๖

14-Nov-2013

05:02

Microsoft_office_server_conversions_loadbalancer_exe

Microsoft.office.server.conversions.loadbalancer.exe

14.0.7113.5001

๔๓,๗๔๔

14-Nov-2013

05:02

Microsoft.office.server.dll

Microsoft.office.server.dll

14.0.7142.5000

๑,๘๗๔,๖๐๐

29-Dec-2014

23:37

Microsoft.office.server.dll_isapi

Microsoft.office.server.dll

14.0.7142.5000

๑,๘๗๔,๖๐๐

29-Dec-2014

23:37

Microsoft.office.server.filtercontrols.dll

Microsoft.office.server.filtercontrols.dll

14.0.7137.5000

๑๖๖,๖๐๐

14-Oct-2014

13:03

Osrvintl.dll

Microsoft.office.server.intl.dll

14.0.7002.1000

๒๓๖,๑๙๒

10-Sep-2012

20:32

Microsoft.office.server.native.dll

Microsoft.office.server.native.dll

14.0.7005.1000

๖๖๘,๒๕๖

31-Oct-2012

04:25

Microsoft.office.server.openxml.dll

Microsoft.office.server.openxml.dll

14.0.7104.5000

๑,๒๕๒,๐๓๒

25-Jun-2013

13:26

Connfxom.dll

Microsoft.office.server.search.connector.dll

14.0.7143.5000

๑,๐๙๖,๓๖๘

12-Jan-2015

22:31

Searchom.dll

Microsoft.office.server.search.dll

14.0.7243.5000

๑๓,๓๐๘,๓๒๐

27-Nov-2019

23:44

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

14.0.7159.5000

๒,๗๗๓,๐๙๖

01-Sep-2015

19:39

Microsoft.office.server.userprofiles.dll_isapi

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

14.0.7159.5000

๒,๗๗๓,๐๙๖

01-Sep-2015

19:39

Microsoft.office.server.userprofiles.managementagent.dll

Microsoft.office.server.userprofiles.managementagent.dll

14.0.7139.5000

๗๒,๔๑๖

04-Nov-2014

22:51

Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll

Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll

14.0.7130.5000

๒๖๐,๘๓๒

15-Jul-2014

11:42

Dlcworkflowactionsvs_dll

Microsoft.office.workflow.actions.dll

14.0.7107.5000

๑๕๔,๓๒๐

07-Aug-2013

11:06

Dlcworkflowactions_dll

Microsoft.office.workflow.actions.dll

14.0.7107.5000

๑๕๔,๓๒๐

07-Aug-2013

11:06

Microsoft.office.workflowsoap.dll

Microsoft.office.workflowsoap.dll

14.0.7003.1000

๖๔,๑๕๒

03-Oct-2012

01:01

Common.microsoft.resourcemanagement.automation.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.automation.dll

4.0.2450.49

๘๐,๕๔๔

14-Aug-2012

21:19

Common.microsoft.resourcemanagement.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.49

๗๖๐,๔๕๖

14-Aug-2012

21:19

Microsoft.resman.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.49

๗๖๐,๔๕๖

14-Aug-2012

20:19

Microsoft.resourcemanagement.dll

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.49

๗๖๐,๔๕๖

14-Aug-2012

21:19

Microsoft.resman.service.exe.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.49

๙๘๙,๘๔๘

14-Aug-2012

20:28

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.49

๙๘๙,๘๔๘

14-Aug-2012

21:19

Microsoft.resourcemanagement.service.exe.ilminstall.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.49

๙๘๙,๘๔๘

14-Aug-2012

21:19

Microsoft.resourcemanagement.service.exe.mossinstall.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.49

๙๘๙,๘๔๘

14-Aug-2012

21:19

Microsoft.resourcemanagement.service.exe.config.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.service.exe.config

Not applicable

๓,๐๔๓

06-Aug-2012

17:20

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe

4.0.2450.49

๑๕,๕๘๔

14-Aug-2012

21:19

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe

4.0.2450.49

๕๑,๙๑๒

14-Aug-2012

21:19

Portal.dll

Microsoft.sharepoint.portal.dll

14.0.7231.5000

๕,๐๒๑,๓๖๐

25-Feb-2019

12:07

Portal.dll_001

Microsoft.sharepoint.portal.dll

14.0.7231.5000

๕,๐๒๑,๓๖๐

25-Feb-2019

12:07

Spsintl.dll

Microsoft.sharepoint.portal.intl.dll

14.0.7003.1000

๑,๑๙๘,๗๕๒

03-Oct-2012

14:21

Upgrade.dll_001

Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll

14.0.7171.5000

๑๗๕,๘๙๖

14-Jun-2016

17:35

Microsoft.sharepoint.publishing.dll_isapi

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

14.0.7234.5000

๓,๒๑๙,๐๘๐

15-May-2019

09:58

Sharepointpub.dll

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

14.0.7234.5000

๓,๒๑๙,๐๘๐

15-May-2019

09:58

Sharepointpub_gac.dll

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

14.0.7234.5000

๓,๒๑๙,๐๘๐

15-May-2019

09:58

Fs.admin.dll

Microsoft.sharepoint.search.extended.administration.dll

14.0.337.0

๓๒๖,๓๗๖

22-Apr-2013

00:34

Fs.admin.dll.isapi

Microsoft.sharepoint.search.extended.administration.dll

14.0.337.0

๓๒๖,๓๗๖

22-Apr-2013

00:34

Query.dll

Microsoft.sharepoint.search.extended.query.dll

14.0.337.7

๒๖๐,๘๔๐

12-Jan-2015

22:00

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

14.0.7171.5000

๑,๐๖๔,๖๘๘

14-Jun-2016

17:21

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

14.0.7171.5000

๑,๐๖๔,๖๘๘

14-Jun-2016

17:21

Manifest.21022.08.vc90_atl_x64.rtm.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.vc90.atl.manifest

Not applicable

๔๖๘

05-Nov-2012

13:49

Crt.manifest.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.vc90.crt.manifest

Not applicable

๕๒๖

05-Nov-2012

13:49

Miisactivate.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Miisactivate.exe

4.0.2450.49

๒๓,๖๕๖

14-Aug-2012

20:28

Miisclient.exe.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Miisclient.exe

4.0.2450.49

๘๓๐,๐๕๖

14-Aug-2012

20:28

Miisclient.exe.config.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Miisclient.exe.config

Not applicable

๔๔๘

06-Aug-2012

16:20

Miiserver.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Miiserver.exe

4.0.2450.49

๒,๙๐๒,๑๑๒

14-Aug-2012

20:28

Miiserver.exe.config.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Miiserver.exe.config

Not applicable

๒,๘๒๒

06-Dec-2012

01:49

Miiskmu.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Miiskmu.exe

4.0.2450.49

๓๗๕,๓๙๒

14-Aug-2012

20:28

Miisrcw.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Miisrcw.dll

4.0.2450.49

๓๙,๕๒๐

14-Aug-2012

21:19

Miisrcw.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Miisrcw.dll

4.0.2450.49

๓๙,๕๒๐

14-Aug-2012

20:28

Mms.chm.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mms.chm

Not applicable

๕๙๓,๘๑๐

06-Aug-2012

16:20

Mmscntrl.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmscntrl.dll

4.0.2450.49

๓๐๐,๑๒๘

14-Aug-2012

20:28

Mmsevent.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll

4.0.2450.49

๘,๘๐๐

14-Aug-2012

20:28

Mmsevent.dll.ar_sa.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๗๘,๙๑๒

05-Nov-2012

14:06

Mmsevent.dll.bg_bg.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๙๔,๗๘๔

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.ca_es.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๙๙,๙๐๔

05-Nov-2012

14:06

Mmsevent.dll.cs_cz.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๘๖,๕๙๒

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.da_dk.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๙๕,๘๐๘

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.de_de.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๙๗,๘๕๖

05-Nov-2012

14:06

Mmsevent.dll.el_gr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๑๐๒,๙๗๖

05-Nov-2012

14:06

Mmsevent.dll.en_us.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๘๗,๖๑๖

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.es_es.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๑๐๐,๙๒๘

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.et_ee.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๗๙,๔๒๔

05-Nov-2012

14:06

Mmsevent.dll.fi_fi.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๘๗,๑๐๔

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.fr_fr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๑๐๕,๕๓๖

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.he_il.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๗๒,๗๖๘

05-Nov-2012

14:06

Mmsevent.dll.hi_in.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๘๖,๕๙๒

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.hr_hr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๙๒,๗๓๖

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.hu_hu.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๙๗,๓๔๔

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.it_it.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๙๖,๘๓๒

05-Nov-2012

14:06

Mmsevent.dll.ja_jp.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๕๙,๙๖๘

05-Nov-2012

14:06

Mmsevent.dll.kk_kz.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๘๗,๑๐๔

05-Nov-2012

14:06

Mmsevent.dll.ko_kr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๕๓,๘๒๔

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.lt_lt.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๘๘,๑๒๘

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.lv_lv.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๘๖,๐๙๖

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.nb_no.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๘๗,๑๐๔

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.nl_nl.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๙๔,๗๘๔

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.pl_pl.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๑๐๐,๙๒๘

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.pt_br.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๙๖,๘๓๒

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.pt_pt.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๙๖,๓๒๐

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.ro_ro.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๙๙,๓๙๒

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.ru_ru.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๙๐,๑๗๖

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.sk_sk.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๘๘,๖๔๐

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.sl_si.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๙๖,๓๒๐

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.sr_latn_cs.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๙๑,๗๑๒

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.sv_se.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๘๕,๕๖๘

05-Nov-2012

14:06

Mmsevent.dll.th_th.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๘๔,๕๔๔

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.tr_tr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๘๘,๑๒๘

05-Nov-2012

14:06

Mmsevent.dll.uk_ua.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๙๑,๒๐๐

05-Nov-2012

14:06

Mmsevent.dll.zh_cn.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๔๓,๕๘๔

05-Nov-2012

14:06

Mmsevent.dll.zh_hk.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๔๖,๖๕๖

05-Nov-2012

14:06

Mmsevent.dll.zh_tw.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

๔๖,๖๕๖

05-Nov-2012

14:06

Mmsmaad.dll.amd64.bd43c831_eaf4_4096_bc94_bf6607110b53

Mmsmaad.dll

4.0.2450.49

๕๘๓,๗๗๖

14-Aug-2012

20:28

Mmsmaed.dll.amd64.f9ae12a6_b10b_4e64_9016_cf62e1b0534b

Mmsmaed.dll

4.0.2450.49

๔๙๕,๗๑๒

14-Aug-2012

20:28

Mmsmaext.dll.amd64.70c9c758_1367_4f9c_abd6_65b0137cffcb

Mmsmaext.dll

4.0.2450.49

๔๗๓,๖๙๖

14-Aug-2012

20:28

Mmsmafim.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Mmsmafim.dll

4.0.2450.49

๘๔,๕๗๖

14-Aug-2012

20:28

Mmsmaip.dll.amd64.0a1ff8f6_2a7a_48ff_97ed_015dafad8e34

Mmsmaip.dll

4.0.2450.49

๕๒๙,๕๐๔

14-Aug-2012

20:28

Mmsmaxml.dll.amd64.1843e542_3f71_4852_a7b7_3b6c9eb5862b

Mmsmaxml.dll

4.0.2450.49

๔๒๗,๖๑๖

14-Aug-2012

20:28

Mmsperf.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsperf.dll

4.0.2450.49

๒๓,๖๔๘

14-Aug-2012

20:28

Mmsperf.h.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsperf.h

Not applicable

๙๑๕

06-Aug-2012

16:20

Mmsperf.ini.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsperf.ini

Not applicable

๑,๒๒๘

06-Aug-2012

16:20

Mmsscpth.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsscpth.dll

4.0.2450.49

๓,๐๕๒,๑๒๘

14-Aug-2012

20:28

Mmsscrpt.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsscrpt.exe

4.0.2450.49

๑๖๔,๙๖๐

14-Aug-2012

20:28

Mmsscrpt.exe.config.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsscrpt.exe.config

Not applicable

๒,๔๐๖

06-Dec-2012

01:49

Mmsserverrcw.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mmsserverrcw.dll

4.0.2450.49

๓๙,๕๒๘

14-Aug-2012

20:28

Mmsuihlp.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mmsuihlp.dll

4.0.2450.49

๙๕๓,๙๕๒

14-Aug-2012

20:28

Mmsuishell.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mmsuishell.dll

4.0.2450.49

๑๙๙,๒๗๒

14-Aug-2012

20:28

Mmsutils.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsutils.dll

4.0.2450.49

๒๓๑,๐๐๘

14-Aug-2012

20:28

Mmswmi.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmswmi.dll

4.0.2450.49

๑๕๐,๖๒๔

14-Aug-2012

20:28

Mmswmi.mof.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmswmi.mof

Not applicable

๘,๕๓๖

06-Aug-2012

16:20

Mmswmix.mof.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmswmi-x.mof

Not applicable

๙๗๘

06-Aug-2012

16:20

Mobileresults_spx

Mobileresults.aspx

Not applicable

๓,๐๐๘

24-Aug-2009

02:44

Mobilesearch_spx

Mobilesearch.aspx

Not applicable

๓,๐๐๖

24-Aug-2009

02:44

Modwrkflip.aspx

Modwrkflip.aspx

Not applicable

๒,๓๓๕

20-Nov-2012

14:13

Msdym7.dll_osssearch

Msdym7.dll

14.0.7005.1000

๒,๕๙๓,๓๔๔

31-Oct-2012

04:46

Msdym7.lex_osssearch

Msdym7.lex

14.0.7140.5000

๔๒๕,๔๗๒

10-Nov-2014

21:20

Msscpi.dll

Msscpi.dll

14.0.7167.5000

๒,๑๕๓,๑๙๒

08-Feb-2016

23:59

Mssdmn.exe

Mssdmn.exe

14.0.7005.1000

๗๙๑,๑๔๔

31-Oct-2012

04:44

Mssearch.exe

Mssearch.exe

14.0.7005.1000

๕๒๔,๘๘๘

31-Oct-2012

04:44

Msslad.dll

Msslad.dll

14.0.7005.1000

๔๓๒,๒๓๒

31-Oct-2012

04:44

Mssph.dll

Mssph.dll

14.0.7121.5000

๑,๖๗๘,๕๒๐

11-Mar-2014

05:47

Mssrch.dll

Mssrch.dll

14.0.7006.1000

๔,๙๘๘,๕๒๐

20-Nov-2012

14:00

Msswelcm.apx

Msswelcome.aspx

Not applicable

๘,๗๐๐

12-Jun-2009

01:28

Mstr4tsc.dll

Mstr4tsc.dll

14.0.7005.1000

๑๐๗,๖๐๐

31-Oct-2012

04:31

Msvcm90.dll.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Msvcm90.dll

9.0.21022.8

245,248

05-Nov-2012

13:49

Msvcp90.dll.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Msvcp90.dll

9.0.21022.8

๘๕๑,๔๕๖

05-Nov-2012

13:49

Msvcr90.dll.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Msvcr90.dll

9.0.21022.8

๖๒๗,๒๐๐

05-Nov-2012

13:49

Mswb7.dll_osssearch

Mswb7.dll

14.0.7005.1000

๓๓๒,๔๒๔

31-Oct-2012

04:46

Mswb70011.dll_osssearch

Mswb70011.dll

14.0.7005.1000

๑,๐๙๒,๗๕๒

31-Oct-2012

04:46

Mswb7001e.dll_osssearch

Mswb7001e.dll

14.0.7005.1000

๑,๐๙๒,๗๕๒

31-Oct-2012

04:46

Mswb70404.dll_osssearch

Mswb70404.dll

14.0.7005.1000

๑,๐๙๒,๗๓๖

31-Oct-2012

04:46

Mswb70804.dll_osssearch

Mswb70804.dll

14.0.7005.1000

๑,๐๙๒,๗๓๖

31-Oct-2012

04:46

Mv.dsml.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mv.dsml

Not applicable

๔๒,๕๖๗

06-Aug-2012

16:20

Mvdesigner.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mvdesigner.dll

4.0.2450.49

๑๖๖,๕๐๔

14-Aug-2012

20:28

Mvviewer.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mvviewer.dll

4.0.2450.49

๑๐๐,๙๖๐

14-Aug-2012

20:28

Mycontactlinks.aspx

Mycontactlinks.aspx

Not applicable

๙,๑๐๑

06-Dec-2009

02:47

Mydwpmydocs_dwp

Mydocs.dwp

Not applicable

๗๕๗

15-Oct-2007

22:21

V3dwpmydocs_dwp

Mydocs.dwp

Not applicable

๗๕๗

15-Oct-2007

22:21

Myinfo.aspx

Myinfo.aspx

Not applicable

๑,๕๐๐

03-Sep-2009

08:49

Mylinks_ascx

Mylinks.ascx

Not applicable

๑,๔๐๑

26-Nov-2007

09:43

Mymemberships.aspx

Mymemberships.aspx

Not applicable

๘,๙๒๖

06-Dec-2009

02:47

Mydwpmypics_dwp

Mypics.dwp

Not applicable

๖๓๘

03-Sep-2009

08:49

Myquicklinks.aspx

Myquicklinks.aspx

Not applicable

๒,๗๙๑

30-Nov-2009

23:03

Mysite.aspx

Mysite.aspx

Not applicable

๔,๖๕๙

30-Nov-2009

23:03

Mstlay_mysite.master

Mysite.master

Not applicable

๒๒,๖๘๕

13-Dec-2009

03:54

Psite_mysite.master

Mysite.master

Not applicable

๒๒,๖๘๕

13-Dec-2009

03:54

Mysiteheader.aspx

Mysiteheader.aspx

Not applicable

๑,๑๒๒

26-Nov-2007

09:43

Mystlink_ascx

Mysitelink.ascx

Not applicable

๑,๓๗๙

15-Sep-2008

14:31

Mystmbl_ascx

Mysitemobile.ascx

Not applicable

๙,๗๓๑

06-Dec-2009

02:48

Mystredr_ascx

Mysiteredirection.ascx

Not applicable

๒๕๔

15-Oct-2007

22:21

Mytopnav_ascx

Mysitetopnavigation.ascx

Not applicable

๕,๒๓๐

05-Jan-2010

06:52

Mydwpmyworks_dwp

Myworks.dwp

Not applicable

๕๓๓

15-Oct-2007

22:21

V3dwpmyworks_dwp

Myworks.dwp

Not applicable

๕๓๓

15-Oct-2007

22:21

Natlang6.dll_osssearch

Naturallanguage6.dll

14.0.7132.5000

๑,๔๙๕,๒๔๘

12-Aug-2014

22:33

Newdocset.aspx

Newdocset.aspx

Not applicable

๓,๒๕๐

20-Nov-2012

14:13

Newffast_aspx

Newform.aspx

Not applicable

๑๘,๕๓๑

12-Oct-2010

12:11

Newform.asx_xlatelist

Newform.aspx

Not applicable

๑๔,๐๔๘

20-Nov-2012

14:14

Scltabslistnewform_aspx

Newform.aspx

Not applicable

๑๘,๕๓๑

12-Oct-2010

12:11

Sctabslistnewform_aspx

Newform.aspx

Not applicable

๑๘,๕๓๑

12-Oct-2010

12:11

Sitesv3siteslistnewform_aspx

Newform.aspx

Not applicable

๑๘,๕๓๑

12-Oct-2010

12:11

Sitesv3tabslistnewform_aspx

Newform.aspx

Not applicable

๑๘,๕๓๑

12-Oct-2010

12:11

Crpglayt.asx

Newpagelayout.aspx

Not applicable

๑๔,๓๙๗

10-Aug-2009

03:36

Newprofserviceappcreated.aspx

Newprofileserviceapplicationcreated.aspx

Not applicable

๒,๖๑๓

05-Jun-2009

11:25

Newprofserviceappsettings.aspx

Newprofileserviceapplicationsettings.aspx

Not applicable

๑๒,๖๗๔

05-Oct-2009

09:26

Nwsarch.aspx

Newsarchive.aspx

Not applicable

๒,๗๒๕

30-Nov-2009

23:03

V3newshomelayout.aspx

Newshomelayout.aspx

Not applicable

๕,๘๔๒

30-Nov-2009

23:03

Newmultilang.aspx

Newtranslationmanagement.aspx

Not applicable

๖๓,๕๐๑

20-Nov-2012

14:18

Newvarst.asx

Newvariationsite.aspx

Not applicable

๑๐,๕๗๖

05-Nov-2009

05:02

Nocrwl.asx

Nocrawlsettings.aspx

Not applicable

๘,๒๕๒

28-May-2009

06:26

Notesmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Notesmapropertypages.dll

4.0.2450.49

๑๒๑,๔๖๔

14-Aug-2012

20:28

Notessiset.apx

Notesserviceinstancesettings.aspx

Not applicable

๕,๓๔๖

27-Jul-2009

04:22

Noteswebservice.dll.oss

Noteswebservice.dll

14.0.7005.1000

๙๗๒,๘๘๘

01-Nov-2012

08:58

Ntma.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Ntma.dll

4.0.2450.49

๕๕,๘๙๖

14-Aug-2012

20:28

Ocset.asx

Objectcachesettings.aspx

Not applicable

๑๑,๓๔๘

05-Nov-2009

05:02

Objectlauncher.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Objectlauncher.dll

4.0.2450.49

๑๒,๙๑๒

14-Aug-2012

20:28

Objects_indexes.unfiltered.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Objects_indexes.unfiltered.sql

Not applicable

๑,๐๕๕

14-Aug-2012

20:05

Objects_storedprocedures.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Objects_storedprocedures.moss.sql

Not applicable

๓๘๖,๔๔๙

14-Aug-2012

22:06

Objects_tables.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Objects_tables.sql

Not applicable

๔๘,๔๗๔

14-Aug-2012

20:05

Objects_views.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Objects_views.sql

Not applicable

๒๑,๒๑๙

14-Aug-2012

20:05

Objectschema_storedprocedures.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Objectschema_storedprocedures.sql

Not applicable

๗๗,๗๑๐

14-Aug-2012

20:05

Objectschemaconfigpopulate.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Objectschemaconfigpopulate.sql

Not applicable

๑๑๐,๘๔๗

14-Aug-2012

22:06

Objectviewers.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Objectviewers.dll

4.0.2450.49

๒๐๗,๔๖๔

14-Aug-2012

20:28

Office.odf

Office.odf

14.0.7226.5000

๔,๓๑๐,๒๙๖

19-Nov-2018

20:46

Osrvadm.rsx

Officeserveradmin.resx

Not applicable

๑๒,๘๗๘

29-Dec-2014

23:29

Officialfiledisco.aspx

Officialfiledisco.aspx

Not applicable

๑,๔๒๒

20-Nov-2012

14:15

Officialfilewsdl.aspx

Officialfilewsdl.aspx

Not applicable

๑๓,๖๐๖

20-Nov-2012

14:15

Offxml.dll

Offxml.dll

14.0.7011.1000

๕๑๖,๒๖๔

06-Mar-2013

00:13

Olapfilter_dwp

Olapfilter.dwp

Not applicable

๖๒๑

15-Oct-2007

22:21

Operations.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Operations.dll

4.0.2450.49

๗๖,๓๙๒

14-Aug-2012

20:28

Orgadminedit.aspx

Orgadminedit.aspx

Not applicable

๒,๕๕๐

08-Nov-2008

03:32

Torgadminedit.aspx

Orgadminedit.aspx

Not applicable

๒,๕๖๒

23-Nov-2009

15:37

Msitehostorgview.aspx

Organizationview.aspx

Not applicable

๘,๙๑๖

06-Dec-2009

02:47

Orgnew.aspx

Orgnew.aspx

Not applicable

๒,๕๗๓

23-Nov-2009

15:37

Torgnew.aspx

Orgnew.aspx

Not applicable

๒,๕๘๕

23-Nov-2009

15:37

Osafehtm.dll

Osafehtm.dll

14.0.7104.5000

๑๕๖,๓๔๔

25-Jun-2013

12:22

Osrvcore.rsx

Osrvcore.resx

Not applicable

๑๕,๖๖๒

29-Dec-2014

23:29

Oss.searchresults_aspx

Osssearchresults.aspx

Not applicable

๙,๘๔๖

20-Nov-2012

13:26

Mydwpowa_dwp

Owa.dwp

Not applicable

๕๑๐

15-Oct-2007

22:21

V3dwpowa_dwp

Owa.dwp

Not applicable

๕๑๐

15-Oct-2007

22:21

Mydwpowacalendar_dwp

Owacalendar.dwp

Not applicable

๕๓๔

15-Oct-2007

22:21

V3dwpowacalendar_dwp

Owacalendar.dwp

Not applicable

๕๓๔

15-Oct-2007

22:21

Mydwpowacontacts_dwp

Owacontacts.dwp

Not applicable

๕๓๔

15-Oct-2007

22:21

V3dwpowacontacts_dwp

Owacontacts.dwp

Not applicable

๕๓๔

15-Oct-2007

22:21

Mydwpowainbox_dwp

Owainbox.dwp

Not applicable

๕๕๐

15-Oct-2007

22:21

V3dwpowainbox_dwp

Owainbox.dwp

Not applicable

๕๕๐

15-Oct-2007

22:21

Mydwpowatasks_dwp

Owatasks.dwp

Not applicable

๕๒๕

15-Oct-2007

22:21

V3dwpowatasks_dwp

Owatasks.dwp

Not applicable

๕๒๕

15-Oct-2007

22:21

Packagegeneration.aspx

Packagegeneration.aspx

Not applicable

๒,๓๔๘

29-Jun-2009

14:32

Pgfromdc.asx

Pagefromdoclayout.aspx

Not applicable

๖,๗๑๑

12-Dec-2009

14:42

Pltmplat.apx

Pagelayouttemplate.aspx

Not applicable

๑,๒๗๐

15-Oct-2007

15:02

Pageset.asx

Pagesettings.aspx

Not applicable

๒๖,๘๘๑

05-Oct-2009

05:57

Pgvrinfo.asx

Pageversioninfo.aspx

Not applicable

๓,๖๔๒

19-Sep-2008

05:39

People_aspx

People.aspx

Not applicable

๒๘๖

12-Jun-2009

01:27

Pepfast_aspx

People.aspx

Not applicable

๒๘๖

12-Jun-2009

01:27

Ppldefault_aspx

People.aspx

Not applicable

๑๖,๙๔๕

12-Dec-2009

14:32

Peoplemosaic.aspx

Peoplemosaic.aspx

Not applicable

๒,๖๓๙

30-Nov-2009

23:03

Oss.peoplerefinement_dwp

Peoplerefinement.webpart

Not applicable

๑,๐๐๘

12-Jun-2009

01:28

Oss.swpf.peoplerefinement_dwp

Peoplerefinement.webpart

Not applicable

๑,๐๐๘

12-Jun-2009

01:28

Pepresults_aspx

Peopleresults.aspx

Not applicable

๒๘๔

12-Jun-2009

01:27

Peprfast_aspx

Peopleresults.aspx

Not applicable

๒๘๔

12-Jun-2009

01:27

Pplresults_aspx

Peopleresults.aspx

Not applicable

๒๓,๒๗๖

12-Dec-2009

14:32

V3dwppplsbwp_dwp

Peoplesearchbox.dwp

Not applicable

๑,๗๑๑

06-Nov-2009

19:26

Oss.dwppeoplecoreresults_dwp

Peoplesearchcoreresults.webpart

Not applicable

๑,๑๕๖

12-Jun-2009

01:28

Oss.swpf.peoplecoreresults_dwp

Peoplesearchcoreresults.webpart

Not applicable

๑,๑๕๖

12-Jun-2009

01:28

Pplsearchres.aspx

Peoplesearchresults.aspx

Not applicable

๒๗,๙๕๘

12-Dec-2009

14:32

Msitehostperson.aspx

Person.aspx

Not applicable

๑๐,๒๐๗

06-Dec-2009

02:47

Person.asx_mobile

Person.aspx

Not applicable

๔,๒๖๓

30-Nov-2009

23:03

Personalsites.aspx

Personalsites.aspx

Not applicable

๑๕,๔๐๙

10-Mar-2011

09:02

Tpersonalsites.aspx

Personalsites.aspx

Not applicable

๑๕,๕๓๖

10-Mar-2011

09:02

Msitehostcontent.aspx

Personcontent.aspx

Not applicable

๑๐,๔๓๙

06-Dec-2009

02:47

Cmspick.asx

Pickertreeview.aspx

Not applicable

๕,๑๔๖

13-Mar-2012

21:41

Policy.aspx

Policy.aspx

Not applicable

๙,๐๔๘

20-Nov-2012

14:18

Policyconfig.aspx

Policyconfig.aspx

Not applicable

๑๐,๑๔๖

20-Nov-2012

14:13

Policcts.aspx

Policycts.aspx

Not applicable

๑๒,๐๒๘

20-Nov-2012

14:18

Policyfeatures.aspx

Policyfeatures.aspx

Not applicable

๔,๘๒๔

20-Nov-2012

14:15

Policylist.aspx

Policylist.aspx

Not applicable

๖,๒๒๒

20-Nov-2012

14:13

Plrptcfg.asx

Policyrptconfig.aspx

Not applicable

๑๔,๖๐๓

20-Nov-2012

14:18

Popupselector1.aspx

Popupselector.aspx

Not applicable

๙,๖๐๖

30-Nov-2009

18:03

Portal.js

Portal.js

Not applicable

๒๓,๒๖๑

04-Mar-2014

16:41

Portalapi.aspx

Portalapi.aspx

Not applicable

๑,๓๕๕

26-Nov-2007

09:43

Portaluiconfigurations.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Portaluiconfigurations.sql

Not applicable

๒๔,๘๕๗

14-Aug-2012

20:05

Preview.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Preview.dll

4.0.2450.49

๓๑๘,๐๔๘

14-Aug-2012

20:28

Prm0006.bin_osssearch

Prm0006.bin

14.0.7104.5000

๗,๐๖๒,๐๑๖

25-Jun-2013

14:04

Prm0007.bin_osssearch

Prm0007.bin

14.0.7135.5000

๑๑,๖๒๕,๙๘๔

01-Oct-2014

20:42

Prm0009.bin_osssearch

Prm0009.bin

14.0.7157.5000

๖,๑๓๑,๒๐๐

12-Aug-2015

12:25

Prm0013.bin_osssearch

Prm0013.bin

14.0.7153.5000

๙,๖๕๐,๖๘๘

16-Jun-2015

18:27

Prm0015.bin_osssearch

Prm0015.bin

14.0.7153.5000

๘,๐๕๖,๓๒๐

16-Jun-2015

18:27

Prm0019.bin_osssearch

Prm0019.bin

14.0.7140.5000

๘,๗๕๑,๑๐๔

10-Nov-2014

21:22

Profadminedit.aspx

Profadminedit.aspx

Not applicable

๒,๕๕๔

06-Dec-2009

02:47

Tprofadminedit.aspx

Profadminedit.aspx

Not applicable

๒,๕๖๖

06-Dec-2009

02:48

Profilebrowser_dwp

Profilebrowser.dwp

Not applicable

๖๔๔

04-May-2009

16:25

V3dwpprofilebrowser_dwp

Profilebrowser.dwp

Not applicable

๖๔๔

04-May-2009

16:25

Profileimportexportservicedisco.aspx

Profileimportexportservicedisco.aspx

Not applicable

๑,๐๔๖

01-Jul-2008

10:21

Profileimportexportservicewsdl.aspx

Profileimportexportservicewsdl.aspx

Not applicable

๒๓,๐๕๘

10-Aug-2009

16:15

Profileredirect.aspx

Profileredirect.aspx

Not applicable

๑,๔๒๙

19-Feb-2009

22:28

Tprofileredirect.aspx

Profileredirect.aspx

Not applicable

๑,๔๒๙

19-Feb-2009

22:28

Profilesrp.sql

Profilesrp.sql

Not applicable

๑,๑๑๔,๔๒๙

22-May-2013

18:48

Profilesyncprovision.aspx

Profilesynchronizationserviceprovisionpage.aspx

Not applicable

๕,๗๘๕

13-Dec-2009

03:55

Profilup.sql

Profilup.sql

Not applicable

๘๖๔,๖๙๑

22-May-2013

18:48

Profmngr.aspx

Profmngr.aspx

Not applicable

๓,๓๗๘

28-Aug-2009

16:53

Tprofmngr.aspx

Profmngr.aspx

Not applicable

๓,๓๙๐

23-Nov-2009

15:37

Profnew.aspx

Profnew.aspx

Not applicable

๒,๕๗๔

06-Dec-2009

02:47

Tprofnew.aspx

Profnew.aspx

Not applicable

๒,๕๘๖

06-Dec-2009

02:48

Hauto3.apx

Progress.aspx

Not applicable

๑๐,๘๓๒

30-Nov-2009

18:02

Projpg.apx

Projectpage.aspx

Not applicable

๖,๑๘๒

23-Nov-2009

11:56

Propertysheetbase.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Propertysheetbase.dll

4.0.2450.49

๔๑๖,๓๖๘

14-Aug-2012

20:28

Proxy.aspx

Proxy.aspx

Not applicable

๔๙๒

15-Oct-2007

22:20

Msitepublic.aspx

Public.aspx

Not applicable

๑,๙๗๔

30-Nov-2009

23:03

Publishedlinksservicedisco.aspx

Publishedlinksservicedisco.aspx

Not applicable

๑,๐๓๖

15-Oct-2007

07:02

Publishedlinksservicewsdl.aspx

Publishedlinksservicewsdl.aspx

Not applicable

๔,๔๐๗

05-May-2008

19:13

Pubacmnu.asx

Publishingactionmenu.ascx

Not applicable

๔,๘๐๕

05-Nov-2009

04:59

Pubconsl.asx

Publishingconsole.ascx

Not applicable

๑๑,๔๗๖

05-Dec-2009

19:39

Pubsrvc.asmx

Publishingservice.asmx

Not applicable

๒๐๒

15-Oct-2007

15:02

Pubsrvcd.asx

Publishingservicedisco.aspx

Not applicable

๑,๒๕๐

15-Oct-2007

15:02

Pubsrvcw.asx

Publishingservicewsdl.aspx

Not applicable

๒๐,๐๓๑

15-Oct-2007

15:02

Oss.health.querylatency.aspx

Querylatency.aspx

Not applicable

๕,๕๐๐

23-Nov-2009

11:43

Oss.health.querylatencytrend.aspx

Querylatencytrend.aspx

Not applicable

๖,๓๓๕

05-Dec-2009

08:52

Oss.querysuggestions_dwp

Querysuggestions.webpart

Not applicable

๑,๒๒๖

12-Jun-2009

01:28

Oss.swpf.querysuggestions_dwp

Querysuggestions.webpart

Not applicable

๑,๒๒๖

12-Jun-2009

01:28

Quicklinks.aspx

Quicklinks.aspx

Not applicable

๘,๐๔๖

06-Dec-2009

02:47

Mydwpquicklinks_dwp

Quicklinks.dwp

Not applicable

๕๒๖

15-Oct-2007

22:21

V3dwpquicklinks_dwp

Quicklinks.dwp

Not applicable

๕๒๖

15-Oct-2007

22:21

Quicklinksdialog.aspx

Quicklinksdialog.aspx

Not applicable

๒,๐๓๒

30-Nov-2009

23:03

Quicklinksdialog2.aspx

Quicklinksdialog2.aspx

Not applicable

๑,๗๘๗

30-Nov-2009

23:03

Quicklinksdialogform.aspx

Quicklinksdialogform.aspx

Not applicable

๑๐,๔๓๐

06-Dec-2009

02:50

Rankpromotionmanagement1.aspx

Rankpromotionmanagement.aspx

Not applicable

๕,๕๔๒

30-Nov-2009

18:02

Ratings.js

Ratings.js

Not applicable

๑๘,๓๙๗

06-Mar-2013

02:02

Ratingssettings.aspx

Ratingssettings.aspx

Not applicable

๖,๑๖๒

06-Nov-2009

19:26

Rcconsole.aspx_rcconfig

Rcconsole.aspx

Not applicable

๘,๕๒๔

05-Nov-2009

06:11

Recordsribbon.ascx

Recordsribbon.ascx

Not applicable

๓๖๖

20-Nov-2012

14:14

Redircpg.asx

Redirectpage.aspx

Not applicable

๒๐๙

19-Sep-2008

05:39

Redirpl.xml

Redirectpagelayout.aspx

Not applicable

๔,๓๐๕

17-Aug-2009

02:12

Oss.refinement_dwp

Refinement.webpart

Not applicable

๙๙๐

12-Jun-2009

01:28

Oss.swpf.refinement_dwp

Refinement.webpart

Not applicable

๙๙๐

12-Jun-2009

01:28

Regset.asx

Regionalsettingspushdown.ascx

Not applicable

๒,๔๐๘

15-Oct-2007

15:02

Relatedtags_dwp

Relatedtags.dwp

Not applicable

๕๗๑

18-Aug-2008

13:13

Releasehold.aspx

Releasehold.aspx

Not applicable

๓,๗๐๑

20-Nov-2012

14:13

Rellinksscopesettings.aspx

Rellinksscopesettings.aspx

Not applicable

๔,๗๓๔

19-Mar-2009

11:10

Removeworkflowdefinitionsandinstances.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Removeworkflowdefinitionsandinstances.sql

Not applicable

๕,๑๗๗

14-Aug-2012

20:05

Repair.aspx_ldoclib

Repair.aspx

Not applicable

๓,๙๑๑

05-Oct-2009

05:09

Repair.aspx_pubfeap

Repair.aspx

Not applicable

๓,๙๑๑

05-Oct-2009

05:09

Repair.aspx_pubresfeat

Repair.aspx

Not applicable

๓,๙๑๑

05-Oct-2009

05:09

Reportcenterdoclibrepair_aspx

Repair.aspx

Not applicable

๓,๙๑๑

05-Oct-2009

05:09

Reportcenterlayout.aspx

Reportcenterlayout.aspx

Not applicable

๖,๑๑๗

30-Nov-2009

23:03

Reporting.aspx

Reporting.aspx

Not applicable

๘,๙๔๓

20-Nov-2012

14:18

Resfast_aspx

Results.aspx

Not applicable

๒๘๖

12-Jun-2009

01:27

Results_aspx

Results.aspx

Not applicable

๒๘๖

12-Jun-2009

01:27

Sresults_aspx

Results.aspx

Not applicable

๒๓,๒๗๐

12-Dec-2009

14:32

Retentionsettings.ascx

Retentionsettings.ascx

Not applicable

๑๐,๘๕๘

20-Nov-2012

14:13

Retentionstagesettings.aspx

Retentionstagesettings.aspx

Not applicable

๒๕,๖๗๖

20-Nov-2012

14:18

Rtxtpick.asx

Reusabletextpicker.aspx

Not applicable

๑๓,๘๔๐

28-Aug-2009

12:30

Rightrule.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Rightrule.sql

Not applicable

๑,๓๓๒

14-Aug-2012

20:05

Routermessage.aspx

Routermessage.aspx

Not applicable

๖,๒๗๑

20-Nov-2012

14:18

Rpthist.aspx

Rpthist.aspx

Not applicable

๓,๑๓๓

19-Sep-2008

17:51

Rptlibtemplate.asx

Rptlibtemplate.ascx

Not applicable

๒,๘๑๖

24-Jul-2008

10:13

Rteercs_asx

Rte2erowcolsize.aspx

Not applicable

๑๑,๕๔๒

08-May-2009

03:42

Rteetbl_asx

Rte2etable.aspx

Not applicable

๔๑,๒๔๐

08-May-2009

03:42

Rtepued_asx

Rte2pueditor.aspx

Not applicable

๒๐,๖๙๒

08-May-2009

03:42

Rulerctrl.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Rulerctrl.dll

4.0.2450.49

๔๗,๗๑๒

14-Aug-2012

20:28

Reportcenterasample.aspx

Sample.aspx

Not applicable

๒๘๖

15-Oct-2007

22:21

Schemacollections.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Schemacollections.sql

Not applicable

๑๑,๗๑๐

14-Aug-2012

20:05

Scope.apx

Scope.aspx

Not applicable

๑๑,๗๖๐

15-May-2012

13:57

Scope1.apx

Scope.aspx

Not applicable

๑๗,๐๓๗

30-Nov-2009

18:02

Scpdspgp.apx

Scopedisplaygroup.aspx

Not applicable

๑๑,๐๔๔

15-May-2012

13:57

Scriptforwebtaggingui.js

Scriptforwebtaggingui.js

Not applicable

๖๙,๕๘๔

22-Apr-2013

01:32

Scsummpg.aspx

Scsummpg.aspx

Not applicable

๓,๔๖๒

06-Nov-2009

19:26

Search.js

Search.js

Not applicable

๓๖,๕๖๓

10-Nov-2014

20:44

Oss.searchactionlinks_dwp

Searchactionlinks.webpart

Not applicable

๑,๒๑๒

27-Jul-2009

04:22

Oss.swpf.searchactionlinks_dwp

Searchactionlinks.webpart

Not applicable

๑,๒๑๒

27-Jul-2009

04:22

Srcadmin.apx

Searchadministration.aspx

Not applicable

๑๖,๘๘๖

30-Nov-2009

18:02

Srchaath.aspx

Searchandaddtohold.aspx

Not applicable

๑๘,๗๗๕

20-Nov-2012

14:18

Oss.shcuts.sys_dwp

Searchappshortcutslist.dwp

Not applicable

๖๙๙

17-Aug-2009

02:02

Oss.sa1.sys_dwp

Searchappsystemstatus.dwp

Not applicable

๖๖๔

12-Jun-2009

01:27

Oss.searchbestbets_dwp

Searchbestbets.webpart

Not applicable

๑,๓๔๕

12-Jun-2009

01:28

Oss.swpf.searchbestbets_dwp

Searchbestbets.webpart

Not applicable

๑,๓๔๕

12-Jun-2009

01:28

Oss.dwpsearchbox_dwp

Searchbox.dwp

Not applicable

๑,๒๓๐

05-Nov-2009

04:49

Oss.swpf.searchbox_dwp

Searchbox.dwp

Not applicable

๑,๒๓๐

05-Nov-2009

04:49

Scwedadm.apx

Searchconfigwizardeditadmincomponent.aspx

Not applicable

๘,๐๐๓

30-Nov-2009

18:02

Scweddbs.apx

Searchconfigwizardeditdatabase.aspx

Not applicable

๖,๘๙๑

30-Nov-2009

18:02

Scwedisv.apx

Searchconfigwizardeditindexserver.aspx

Not applicable

๑๒,๓๒๔

30-Nov-2009

18:02

Scwedqsv.apx

Searchconfigwizardeditqueryserver.aspx

Not applicable

๑๑,๙๖๗

30-Nov-2009

18:02

Scwfinsh.apx

Searchconfigwizardfinish.aspx

Not applicable

๔,๑๑๕

10-Aug-2009

03:19

Scwtpcfg.apx

Searchconfigwizardtopologyconfig.aspx

Not applicable

๗,๒๙๑

30-Nov-2009

18:02

Oss.dwpcoreresults_dwp

Searchcoreresults.webpart

Not applicable

๑,๕๖๔

13-Jul-2009

08:05

Oss.swpf.coreresults_dwp

Searchcoreresults.webpart

Not applicable

๑,๕๖๔

13-Jul-2009

08:05

Searchdisco.aspx

Searchdisco.aspx

Not applicable

๑,๐๒๑

14-Dec-2007

07:22

Srcheml.apx

Searchemail.aspx

Not applicable

๖,๒๕๖

30-Nov-2009

18:02

Frmadmin.apx

Searchfarmdashboard.aspx

Not applicable

๖,๑๑๐

30-Nov-2009

18:02

Searchmain.aspx

Searchmain.aspx

Not applicable

๑๘,๔๔๒

12-Dec-2009

14:32

Oss.dwpsearchpaging_dwp

Searchpaging.dwp

Not applicable

๗๖๗

12-Jun-2009

01:28

Oss.swpf.searchpaging_dwp

Searchpaging.dwp

Not applicable

๗๖๗

12-Jun-2009

01:28

Srchprx.apx

Searchproxy.aspx

Not applicable

๗,๘๖๒

30-Nov-2009

18:02

Schreset.apx

Searchreset.aspx

Not applicable

๑๒,๗๑๑

30-Nov-2009

18:02

Resrem.apx

Searchresultremoval.aspx

Not applicable

๑๑,๙๗๕

30-Nov-2009

18:02

Searchres.aspx

Searchresults.aspx

Not applicable

๒๗,๔๔๓

12-Dec-2009

14:32

Searchscopes.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Searchscopes.sql

Not applicable

๕๘,๙๖๗

14-Aug-2012

20:05

Srchssl.apx

Searchssl.aspx

Not applicable

๕,๒๓๕

30-Nov-2009

18:02

Oss.dwpsearchstats_dwp

Searchstats.dwp

Not applicable

๖๒๖

12-Jun-2009

01:28

Oss.swpf.searchstats_dwp

Searchstats.dwp

Not applicable

๖๒๖

12-Jun-2009

01:28

Oss.dwpsearchsummary_dwp

Searchsummary.dwp

Not applicable

๖๓๒

12-Jun-2009

01:28

Oss.swpf.searchsummary_dwp

Searchsummary.dwp

Not applicable

๖๓๒

12-Jun-2009

01:28

Srchout.apx

Searchtimeout.aspx

Not applicable

๖,๖๒๕

30-Nov-2009

18:02

Oss.stplg1_dwp

Searchtopology.dwp

Not applicable

๖๔๕

12-Jun-2009

01:27

Searchwsdl.aspx

Searchwsdl.aspx

Not applicable

๑๕,๓๒๐

28-Jul-2009

07:19

Securestoresetcredentials.aspx

Securestoresetcredentials.aspx

Not applicable

๘,๗๓๙

30-Nov-2009

23:14

Securestoresetcredentialserrorpage.aspx

Securestoresetcredentialserrorpage.aspx

Not applicable

๔,๙๗๙

28-Jul-2009

07:26

Securestoresetcredentialssslwarning.aspx

Securestoresetcredentialssslwarning.aspx

Not applicable

๕,๐๖๑

28-Jul-2009

07:26

Selcrpr.apx

Selectcrawledproperty.aspx

Not applicable

๘,๘๗๖

30-Nov-2009

18:02

Selmpr.apx

Selectmanagedproperty.aspx

Not applicable

๕,๒๖๔

30-Nov-2009

18:02

Selectpicture.aspx

Selectpicture.aspx

Not applicable

๒,๑๓๐

30-Nov-2009

23:03

Selectpicture2.aspx

Selectpicture2.aspx

Not applicable

๓,๓๗๔

06-Dec-2009

02:50

Selectuser.aspx

Selectuser.aspx

Not applicable

๒,๕๗๙

30-Nov-2009

23:03

Sethost.asx

Sethosturldialog.aspx

Not applicable

๗,๕๙๑

17-Aug-2009

18:19

Setimport.aspx

Setimport.aspx

Not applicable

๓,๑๓๓

19-Aug-2009

16:32

Tsetimport.aspx

Setimport.aspx

Not applicable

๓,๑๔๕

23-Nov-2009

15:37

Sets_storedprocedures.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Sets_storedprocedures.sql

Not applicable

2,330

14-Aug-2012

20:05

Svrsetup.exe

Setup.exe

14.0.7184.5000

๑,๓๘๘,๗๙๒

25-Jun-2017

06:24

Spdefformt_asc

Sharepoint_publishing_defaultformtemplates.ascx

Not applicable

๘,๑๗๓

15-Oct-2007

15:02

Oss.health.sharepointbackendquerylatency.aspx

Sharepointbackendquerylatency.aspx

Not applicable

๗,๕๙๕

23-Nov-2009

11:43

Spkpidis.asx

Sharepointkpidisplayformcontrol.ascx

Not applicable

๒,๘๒๓

01-Jun-2009

21:05

Spkpied.asx

Sharepointkpieditformcontrol.ascx

Not applicable

๑๒,๒๒๙

26-Nov-2007

09:43

Spkpinew.asx

Sharepointkpinewformcontrol.ascx

Not applicable

๑๑,๙๗๔

26-Nov-2007

09:43

Showfulltextindexmapping1.aspx

Showfulltextindexmapping.aspx

Not applicable

๕,๖๓๕

30-Nov-2009

18:02

Sikpidis.asx

Simplekpidisplayformcontrol.ascx

Not applicable

๒,๖๕๑

01-Jun-2009

21:05

Sikpied.asx

Simplekpieditformcontrol.ascx

Not applicable

๙,๐๓๙

26-Nov-2007

09:43

Sikpinew.asx

Simplekpinewformcontrol.ascx

Not applicable

๙,๐๔๐

26-Nov-2007

09:43

Scset.asx

Sitecachesettings.aspx

Not applicable

๑๐,๘๑๗

05-Nov-2009

05:02

Sitedirsettings.aspx

Sitedirectorysettings.aspx

Not applicable

๙,๖๕๘

13-Dec-2012

17:17

Sitedirstng.asx

Sitedirectorysettings.aspx

Not applicable

๘,๙๕๒

13-Dec-2012

17:17

Mydwpsiteframer_dwp

Siteframer.dwp

Not applicable

๙๐๙

15-Oct-2007

22:21

V3dwpsiteframer_dwp

Siteframer.dwp

Not applicable

๙๐๙

15-Oct-2007

22:21

Sm.asx

Sitemanager.aspx

Not applicable

๓๒,๒๖๗

23-Sep-2010

00:12

Sitesv3sitemap.aspx

Sitemap.aspx

Not applicable

๒๘๔

15-Oct-2007

22:21

Snavset.asx

Sitenavigationsettings.aspx

Not applicable

๘,๔๘๘

05-Nov-2009

04:59

Skuupgrade.asx

Skuupgrade.aspx

Not applicable

๙,๕๑๙

30-Nov-2009

23:05

Smcmt.asx

Smtcommentsdialog.aspx

Not applicable

๔,๐๖๑

08-May-2009

03:42

Mydwpsocialcomment_dwp

Socialcomment.dwp

Not applicable

๕๗๙

15-Oct-2007

22:21

V3dwpsocialcomment_dwp

Socialcomment.dwp

Not applicable

๕๗๙

15-Oct-2007

22:21

Socdata_ascx

Socialdata.ascx

Not applicable

๑,๒๙๔

23-Nov-2009

15:37

Socdata.js

Socialdata.js

Not applicable

๑๑,๘๓๘

22-Apr-2013

04:06

Socialdatabookmarklet.aspx

Socialdatabookmarklet.aspx

Not applicable

๑,๘๐๙

30-Nov-2009

23:03

Socialdataframe.aspx

Socialdataframe.aspx

Not applicable

๕,๒๕๔

30-Nov-2009

23:05

Socialdataservicedisco.aspx

Socialdataservicedisco.aspx

Not applicable

๑,๐๓๐

03-Dec-2007

19:47

Socialdataservicewsdl.aspx

Socialdataservicewsdl.aspx

Not applicable

๘๗,๑๔๑

09-Dec-2009

11:38

Socialsrp.sql

Socialsrp.sql

Not applicable

๑๕๖,๐๕๙

10-Mar-2011

09:00

Socialup.sql

Socialup.sql

Not applicable

๑๓๔,๖๘๖

10-Mar-2011

09:00

Sp.ui.pub.ribbon.debug.js

Sp.ui.pub.ribbon.debug.js

Not applicable

๘๐,๖๙๐

15-Jan-2019

09:07

Sp.ui.pub.ribbon.js

Sp.ui.pub.ribbon.js

Not applicable

๕๘,๗๔๘

15-Jan-2019

09:07

Sp.ui.rte.publishing.debug.js

Sp.ui.rte.publishing.debug.js

Not applicable

๖๓,๖๙๔

06-Dec-2012

02:11

Sp.ui.rte.publishing.js

Sp.ui.rte.publishing.js

Not applicable

๔๔,๐๖๓

06-Dec-2012

02:11

Sp.ui.spellcheck.debug.js

Sp.ui.spellcheck.debug.js

Not applicable

๕๘,๕๓๖

07-Aug-2013

10:47

Sp.ui.spellcheck.js

Sp.ui.spellcheck.js

Not applicable

๓๗,๕๒๘

07-Aug-2013

10:47

Spelchek.asmx

Spellcheck.asmx

Not applicable

๑๙๖

15-Oct-2007

15:02

Spellcheckdisco.aspx

Spellcheckdisco.aspx

Not applicable

๑,๓๐๑

14-Dec-2007

07:22

Spelchek_asx

Spellchecker.aspx

Not applicable

๑๒,๗๖๔

03-Sep-2009

04:06

Spellcheckmanagement1.aspx

Spellcheckmanagement.aspx

Not applicable

๗,๙๑๐

30-Nov-2009

18:02

Spellcheckwsdl.aspx

Spellcheckwsdl.aspx

Not applicable

๖,๘๖๐

14-Dec-2007

07:22

Splistfil_dwp

Splistfilter.dwp

Not applicable

๖๒๒

15-Oct-2007

22:21

Spnewdashboard.aspx

Spnewdashboard.aspx

Not applicable

๑๒,๐๘๙

06-Jul-2009

08:23

Spscrntl.rsx

Spscore.resx

Not applicable

๘๕,๙๖๒

29-Dec-2014

23:40

Spscrawldisco.aspx

Spscrawldisco.aspx

Not applicable

๑,๐๑๗

14-Dec-2007

07:22

Spscrawlwsdl.aspx

Spscrawlwsdl.aspx

Not applicable

๑๐,๗๙๑

29-Jun-2009

14:22

Spdisco.aspx

Spsdisco.aspx

Not applicable

๑๔,๙๖๕

20-Sep-2012

14:18

Spsredirect.aspx

Spsredirect.aspx

Not applicable

๒๔๖

15-Oct-2007

22:21

Spsredr.asx

Spsredr.aspx

Not applicable

๒๙๘

15-Oct-2007

22:22

Spstd1.asx

Spstd1.aspx

Not applicable

๓,๙๐๗

30-Nov-2009

23:13

Spstd2.asx

Spstd2.aspx

Not applicable

๔,๙๓๘

30-Nov-2009

23:13

Spstd3.asx

Spstd3.aspx

Not applicable

๔,๔๕๕

30-Nov-2009

23:13

Spstd4.asx

Spstd4.aspx

Not applicable

๔,๔๕๗

30-Nov-2009

23:13

Spstd5.asx

Spstd5.aspx

Not applicable

๕,๗๘๕

30-Nov-2009

23:13

Spstd6.asx

Spstd6.aspx

Not applicable

๕,๗๙๐

30-Nov-2009

23:13

Spstd7.asx

Spstd7.aspx

Not applicable

๕,๘๕๔

30-Nov-2009

23:13

Spstd8.asx

Spstd8.aspx

Not applicable

๕,๘๐๖

30-Nov-2009

23:13

Spstdh.asx

Spstdhorizontal.aspx

Not applicable

๓,๙๓๒

30-Nov-2009

23:13

Sqlerrormessages.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Sqlerrormessages.sql

Not applicable

๓๐,๒๕๒

14-Aug-2012

20:05

Sqlpersistenceproviderlogic.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Sqlpersistenceproviderlogic.sql

Not applicable

๖,๗๔๔

14-Aug-2012

20:05

Sqlpersistenceproviderschema.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Sqlpersistenceproviderschema.sql

Not applicable

๑,๐๙๗

14-Aug-2012

20:05

Sqlpersistenceservice_logic.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Sqlpersistenceservice_logic.sql

Not applicable

๑๑,๙๐๔

14-Aug-2012

20:05

Sqlpersistenceservice_schema.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Sqlpersistenceservice_schema.sql

Not applicable

๒,๑๒๐

14-Aug-2012

20:05

Sqlworkitemschedulerlogic.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Sqlworkitemschedulerlogic.sql

Not applicable

๕,๖๔๓

14-Aug-2012

20:05

Sqlworkitemschedulerschema.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Sqlworkitemschedulerschema.sql

Not applicable

๔๖๓

14-Aug-2012

20:05

Sqmapi.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

๑๗๗,๖๙๖

06-Aug-2012

17:20

Oss.srchconnectorgenerator_aspx

Srchconnectorgenerator.aspx

Not applicable

๒๗๗

12-Jun-2009

01:27

Srchipp.dll

Srchipp.dll

14.0.7005.1000

๑,๔๑๘,๓๓๖

31-Oct-2012

04:37

Oss.srchrss_aspx

Srchrss.aspx

Not applicable

๒,๓๓๔

10-Sep-2009

05:54

Sspadmin.mas

Sspadmin.master

Not applicable

๒๙,๐๗๙

12-Oct-2010

11:45

Storedprocedures.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Storedprocedures.sql

Not applicable

๑๑๘,๕๕๗

14-Aug-2012

20:05

Subvar_asx

Submitvariations.aspx

Not applicable

๔,๒๐๒

05-Nov-2009

04:59

Succes.asx

Success.aspx

Not applicable

๒,๙๕๑

10-Apr-2009

13:56

Sitesv3siteslistsummary_aspx

Summary.aspx

Not applicable

๖,๐๑๐

30-Nov-2009

23:05

Oss.summaryresults_dwp

Summaryresults.webpart

Not applicable

๑,๓๐๔

05-Nov-2009

04:49

Oss.swpf.summaryresults_dwp

Summaryresults.webpart

Not applicable

๑,๓๐๔

05-Nov-2009

04:49

Svrexport.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Svrexport.exe

4.0.2450.49

๓๕,๔๒๔

14-Aug-2012

20:28

Svrsetup.dll

Svrsetup.dll

14.0.7184.5000

๗,๓๓๒,๐๔๘

25-Jun-2017

06:24

Sync_storedprocedures.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Sync_storedprocedures.sql

Not applicable

๑๕,๐๔๕

14-Aug-2012

20:05

Sync_synchronizationrules.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Sync_synchronizationrules.sql

Not applicable

๒,๕๗๘

14-Aug-2012

20:05

Synchronizationsetting.aspx

Synchronizationsetting.aspx

Not applicable

๕,๑๖๒

28-Sep-2009

06:38

Tsynchronizationsetting.aspx

Synchronizationsetting.aspx

Not applicable

๕,๑๗๔

23-Nov-2009

15:37

Syncnow.aspx

Syncnow.aspx

Not applicable

๓,๓๖๘

19-Aug-2009

16:32

Tsyncnow.aspx

Syncnow.aspx

Not applicable

๓,๓๘๐

23-Nov-2009

15:37

Syncsetuputl.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Syncsetuputl.dll

4.0.2450.49

๒๓๓,๐๖๔

14-Aug-2012

20:28

Tactprf.asx

Ta_createprofiledialog.aspx

Not applicable

๔,๑๔๒

31-Jul-2009

14:20

Cms_tenantadminpages_ta_managecontentdeployment_aspx

Ta_managecontentdeployment.aspx

Not applicable

๘,๖๐๖

22-Sep-2008

16:31

Tamanagesssvcapp.aspx

Ta_managesssvcapplication.aspx

Not applicable

๖,๒๑๐

18-May-2011

17:18

Tamanagesssvccred.aspx

Ta_managesssvcapplicationcredentials.aspx

Not applicable

๔,๓๒๓

23-Nov-2009

15:48

Tamanagetarapp.aspx

Ta_managetargetapplication.aspx

Not applicable

๗,๒๓๘

05-Nov-2009

09:03

Tasethost.asx

Ta_sethosturldialog.aspx

Not applicable

๗,๖๐๐

17-Aug-2009

18:19

Tables.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Tables.sql

Not applicable

๑๕,๓๖๓

14-Aug-2012

20:05

Sitesv3tabviewpage.aspx

Tabviewpage.aspx

Not applicable

๒๘๖

15-Oct-2007

22:21

V3tabviewpage.aspx

Tabviewpage.aspx

Not applicable

๒๘๖

15-Oct-2007

22:21

Sitesv3tabviewpagelyt.aspx

Tabviewpagelayout.aspx

Not applicable

๔,๙๑๒

30-Nov-2009

23:03

V3tabviewpagelyt.aspx

Tabviewpagelayout.aspx

Not applicable

๔,๙๑๒

30-Nov-2009

23:03

Mydwptagcloud_dwp

Tagcloud.dwp

Not applicable

๕๖๒

15-Oct-2007

22:21

V3dwptagcloud_dwp

Tagcloud.dwp

Not applicable

๕๖๒

15-Oct-2007

22:21

Taggedpeoplelist_dwp

Taggedpeoplelist.dwp

Not applicable

๕๘๖

18-Aug-2008

13:13

Taggedurllist_dwp

Taggedurllist.dwp

Not applicable

๕๗๗

18-Aug-2008

13:13

Taginformation_dwp

Taginformation.dwp

Not applicable

๕๘๐

18-Aug-2008

13:13

Msitehosttagp.aspx

Tagprofile.aspx

Not applicable

๓,๗๗๑

06-Dec-2009

02:47

Targetappgeneralsettingssection.ascx

Targetappgeneralsettingssection.ascx

Not applicable

๑๐,๘๕๕

18-May-2011

17:18

Targetapplicationssection.ascx

Targetapplicationssection.ascx

Not applicable

๙,๖๔๗

20-Aug-2009

10:41

Taxonomy.sql

Taxonomy.sql

Not applicable

๒๑๗,๗๑๖

14-Jun-2016

17:12

Taxonomyclientservice.amx

Taxonomyclientservice.asmx

Not applicable

๒๑๓

15-Oct-2007

07:02

Taxonomyclientservicedisco.asp

Taxonomyclientservicedisco.aspx

Not applicable

๑,๒๕๙

15-Oct-2007

07:02

Taxonomyclientservicewsdl.asp

Taxonomyclientservicewsdl.aspx

Not applicable

๑๑,๑๔๔

28-Aug-2009

12:17

Taxonomyfieldeditor.acx

Taxonomyfieldeditor.ascx

Not applicable

๑๑,๙๑๘

23-Nov-2009

11:45

Taxonomyinternalservice.amx

Taxonomyinternalservice.json

Not applicable

๒๑๕

07-Nov-2008

12:31

Taxpicker_ascx

Taxonomypicker.ascx

Not applicable

๓,๙๔๓

19-Jan-2009

15:48

Taxonomytreepicker.apx

Taxonomytreepicker.aspx

Not applicable

๔,๑๗๗

20-Nov-2012

13:24

Taxupdateprocs.sql

Taxupdateprocs.sql

Not applicable

๒๐๗,๐๕๔

14-Jun-2016

17:12

Oss.tcscsearchresults_aspx

Tcscsearchresults.aspx

Not applicable

๓๔,๔๖๘

20-Nov-2012

13:26

Termstoremanager.apx

Termstoremanager.aspx

Not applicable

๕๒,๗๖๗

20-Nov-2012

13:24

Termstoremanager.js

Termstoremanager.js

Not applicable

๑๓๑,๖๗๙

16-Aug-2013

07:36

Txtflt_dwp

Textfilter.dwp

Not applicable

๗๒๑

24-Jun-2008

12:06

V3dwpthisweekinpicsdwp_dwp

Thisweekinpictures.dwp

Not applicable

๔๕๖

03-Sep-2009

08:49

Thoughts.aspx

Thoughts.aspx

Not applicable

๑๐,๗๗๙

06-Dec-2009

02:47

Timezones.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Timezones.sql

Not applicable

๑๕,๘๕๔

14-Aug-2012

20:05

Oss.swpf.topanswer_dwp

Topanswer.webpart

Not applicable

๑,๐๖๒

12-Jun-2009

01:28

Oss.topanswer_dwp

Topanswer.webpart

Not applicable

๑,๐๖๒

12-Jun-2009

01:28

Tplapset.apx

Topologyappsettings.aspx

Not applicable

๒๓,๕๕๕

06-Jun-2012

04:48

Tpcfgfh.apx

Topologyconfigfinish.aspx

Not applicable

๓,๘๗๗

17-Aug-2009

02:03

Sitesv3topsites.aspx

Topsites.aspx

Not applicable

๒๘๔

03-Sep-2009

08:49

V3dwptopsiteswp_dwp

Topsiteswebpart.webpart

Not applicable

๑,๕๖๙

03-Sep-2009

08:49

Tquery.dll

Tquery.dll

14.0.7005.1000

๕,๖๔๖,๙๓๖

31-Oct-2012

04:44

Translt.asx

Translatablesettings.aspx

Not applicable

๘,๘๑๙

05-Nov-2009

05:02

Multilangtemplates.ascx

Transmgmtlibtemplates.ascx

Not applicable

๓,๒๔๓

20-Nov-2012

14:13

Treecontrol.js

Treecontrol.js

Not applicable

๑๒๔,๔๐๗

16-Sep-2014

05:14

Truncatedeletedexpiredobjects.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Truncatedeletedexpiredobjects.sql

Not applicable

๑๙,๒๖๐

14-Aug-2012

20:05

Txtlstvw.aspx

Txtlstvw.aspx

Not applicable

๑,๗๙๙

30-Nov-2009

23:03

Uiutils.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Uiutils.dll

4.0.2450.49

๓๗๙,๔๘๘

14-Aug-2012

20:28

Unaprsrc.asx

Unapprovedresources.aspx

Not applicable

๑๕,๑๘๓

21-Aug-2009

08:47

Uocconfigurations.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Uocconfigurations.sql

Not applicable

๖๑๒,๗๗๔

14-Aug-2012

20:05

Updated.aspx

Updated.aspx

Not applicable

๓,๔๖๒

06-Nov-2009

19:26

Updsched1.apx

Updateschedule.aspx

Not applicable

๕,๘๔๔

30-Nov-2009

18:02

Reportcenterdoclibupload_aspx

Upload.aspx

Not applicable

๑๕,๘๓๙

12-Oct-2010

11:31

Rlupload.aspx

Upload.aspx

Not applicable

๑๕,๘๓๙

12-Oct-2010

11:31

Upload.aspx_dcl

Upload.aspx

Not applicable

๑๕,๘๒๐

12-Oct-2010

11:47

Upload.aspx_ldoclib

Upload.aspx

Not applicable

๑๕,๘๓๙

12-Oct-2010

11:31

Upload.aspx_pubfeap

Upload.aspx

Not applicable

๑๕,๘๓๙

12-Oct-2010

11:31

Upload.aspx_pubresfeat

Upload.aspx

Not applicable

๑๕,๘๓๙

12-Oct-2010

11:31

Upload.asx_multilang

Upload.aspx

Not applicable

๑๕,๘๙๖

20-Nov-2012

14:18

Uploadex.aspx

Uploadex.aspx

Not applicable

๒๐,๘๔๙

17-Jul-2013

18:47

Urlselector.aspx

Urlselector.aspx

Not applicable

๖,๐๓๙

30-Nov-2009

18:02

Usercontextmanagement1.aspx

Usercontextmanagement.aspx

Not applicable

๕,๙๘๑

30-Nov-2009

18:02

Userphot.asx

Userphoto.aspx

Not applicable

๘๖๐

17-Dec-2012

19:58

Tuserprofileapplicationpermissions.aspx

Userprofileapplicationpermissions.aspx

Not applicable

๓,๙๑๙

15-May-2009

11:51

Userprofileapplicationpermissions.aspx

Userprofileapplicationpermissions.aspx

Not applicable

๓,๙๒๔

05-Mar-2009

14:05

Userprofilechangeservicedisco.aspx

Userprofilechangeservicedisco.aspx

Not applicable

๑,๐๔๒

14-Dec-2007

07:22

Userprofilechangeservicewsdl.aspx

Userprofilechangeservicewsdl.aspx

Not applicable

๒๐,๗๗๕

28-Jan-2010

02:38

Userprofileservicedisco.aspx

Userprofileservicedisco.aspx

Not applicable

๑,๐๓๐

14-Dec-2007

07:22

Userprofileservicewsdl.aspx

Userprofileservicewsdl.aspx

Not applicable

๙๐,๙๒๐

01-Mar-2011

23:55

Values.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Values.sql

Not applicable

๒๔๐,๐๔๘

14-Aug-2012

20:05

Varex.asx

Variationexport.aspx

Not applicable

๒๖๖

15-Oct-2007

15:02

Varim.asx

Variationimport.aspx

Not applicable

๗,๕๕๑

08-May-2009

03:42

Varlbl.asx

Variationlabel.aspx

Not applicable

๑๔,๘๗๑

30-Nov-2009

18:12

Varlbls.asx

Variationlabels.aspx

Not applicable

๑๑,๐๘๐

05-Nov-2009

05:02

Varlogs.asx

Variationlogs.aspx

Not applicable

๙,๑๙๓

05-Nov-2009

05:02

Varset.asx

Variationsettings.aspx

Not applicable

๑๔,๑๗๔

05-Nov-2009

05:02

Varlabmenu.asx

Variationslabelmenu.ascx

Not applicable

๔๖๐

19-Mar-2009

04:30

Varroot.asx

Variationsrootlanding.ascx

Not applicable

๘,๑๙๐

15-Oct-2007

15:02

Vwscope1.apx

Viewscopes.aspx

Not applicable

๑๓,๘๒๕

30-Nov-2009

18:02

Vwscopes.apx

Viewscopes.aspx

Not applicable

๒๒,๙๕๑

15-May-2012

13:57

Vwscpse1.apx

Viewscopesettings.aspx

Not applicable

๑๓,๓๒๘

30-Nov-2009

18:02

Vwscpset.apx

Viewscopesettings.aspx

Not applicable

๘,๐๕๐

15-May-2012

13:57

คำอธิบาย

Visualbestbet.dwp

Not applicable

๖๕๔

12-Jun-2009

01:28

Warning.asx

Warning.aspx

Not applicable

๓,๙๔๒

08-May-2009

03:31

Webfldr.asx_multilang

Webfldr.aspx

Not applicable

๒,๕๙๐

20-Nov-2012

14:18

Webtaggingtialog.apx

Webtaggingdialog.aspx

Not applicable

๕,๔๘๔

15-Jul-2014

11:34

Webtaggingdialog.js

Webtaggingdialog.js

Not applicable

๑๗,๓๑๓

15-Jul-2014

11:34

Welcomelayout2.aspx

Welcomelayout2.aspx

Not applicable

๔,๑๗๐

30-Nov-2009

23:03

Wlcmlnk.apx

Welcomelinks.aspx

Not applicable

๗,๖๗๔

17-Aug-2009

02:13

Wlcmspl.xml

Welcomesplash.aspx

Not applicable

๗,๘๗๓

12-Dec-2009

14:42

Wlcmtoc.xml

Welcometoc.aspx

Not applicable

๖,๙๕๓

12-Dec-2009

14:42

Mydwpwelcomewebpart_dwp

Welcomewebpart.dwp

Not applicable

๖๑๓

15-Oct-2007

22:21

Workflowdisco.aspx

Workflowdisco.aspx

Not applicable

๑,๓๑๑

27-Jul-2009

05:00

Workflowwsdl.aspx

Workflowwsdl.aspx

Not applicable

๑๖,๘๐๖

15-Oct-2007

07:42

Wrktaskip.aspx

Wrktaskip.aspx

Not applicable

๓,๙๒๙

20-Nov-2012

14:13

Wsrp_dwp

Wsrpconsumerwebpart.dwp

Not applicable

๔๕๗

15-Oct-2007

22:21

Wsrpmp.aspx

Wsrpmarkupproxy.aspx

Not applicable

๒๔๑

15-Oct-2007

22:21

Xlatewfassoc.aspx

Xlatewfassoc.aspx

Not applicable

๙,๕๖๗

20-Nov-2012

14:18

Xmlmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Xmlmapropertypages.dll

4.0.2450.49

๓๘๓,๖๐๘

14-Aug-2012

20:28

Xslappst.asc

Xslapplicatorsettings.ascx

Not applicable

๓,๐๔๘

15-Oct-2007

15:02

อ้างอิง

เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft ระบบของ Office techcenterประกอบด้วยการปรับปรุงการจัดการล่าสุดและทรัพยากรการปรับใช้เชิงกลยุทธ์สำหรับทุกรุ่นของ Office

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×