ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการอัปเด KB2817561 สำหรับ Microsoft Office Visio ๒๐๐๗ที่เผยแพร่เมื่อวันที่10มีนาคม๒๐๑๕ การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้: อัปเดต Visio ๒๐๐๗เพื่อทำงานกับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่เกิดขึ้นกับไลบรารีคอมโพเนนต์ Microsoft Forms ActiveX (FM20) ที่ใช้ร่วมกันได้อย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ข้อผิดพลาด "ไม่สามารถแทรกวัตถุ" ในโซลูชัน Office แบบกำหนดเองของ ActiveX หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัยของ MS14-082๓๐๒๕๐๓๖

วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดต

Windows Update

ใช้Windows Updateเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

Microsoft Update Catalog

เมื่อต้องการรับแพคเกจแบบสแตนด์อโลนสำหรับการอัปเดตนี้ให้ไปที่เว็บไซต์แค็ตตาล็อกของ Microsoft update

Microsoft สแกนไฟล์นี้สำหรับไวรัสโดยใช้ซอฟต์แวร์การตรวจหาไวรัสล่าสุดที่พร้อมใช้งานในวันที่ที่มีการโพสต์ไฟล์ ไฟล์จะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลการปรับปรุง

การรีสตาร์ตข้อมูลคุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตนี้

ข้อกำหนดเบื้องต้นเมื่อต้องการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้คุณต้องมี Microsoft Office Visio ๒๐๐๗ติดตั้งอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม

การอัปเดตนี้มีไฟล์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ ข้อมูล Visio-x-none

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Aec.dll

12.0.6650.5000

๙๑๒,๗๖๐

26-Aug-2011

12:18

Brtview.dll

12.0.6650.5000

๑๔๒,๗๔๔

26-Aug-2011

12:18

Bstorm.dll

12.0.6652.5000

๕๙๐,๒๐๘

21-Sep-2011

13:38

Codeedit.dll

12.0.6650.5000

๕๘,๗๖๐

26-Aug-2011

12:18

Dbengr.dll

12.0.6650.5000

๗๐๒,๓๒๘

26-Aug-2011

12:18

Dbshare.dll

12.0.6650.5000

๘๓,๙๑๒

26-Aug-2011

12:18

Drilldwn.dll

12.0.6652.5000

๙๘๕,๙๗๖

21-Sep-2011

13:38

Dwgcnv.dll

12.0.6650.5000

๑๔๓,๗๑๒

26-Aug-2011

12:18

Dwgdp.dll

12.0.6650.5000

๑,๙๓๙,๓๐๔

26-Aug-2011

12:18

Editors.dll

12.0.6650.5000

๑๕๑,๔๓๒

26-Aug-2011

12:18

Elements.dll

12.0.6650.5000

๒๐๐,๐๗๒

26-Aug-2011

12:18

Elemutil.dll

12.0.6650.5000

๑๑๐,๔๙๖

26-Aug-2011

12:18

Erximp.add

12.0.6650.5000

๖๔,๔๑๖

26-Aug-2011

12:18

Extract.dll

12.0.6650.5000

๒๖๖,๖๖๔

26-Aug-2011

12:18

Facility.dll

12.0.6650.5000

๑,๑๗๘,๔๗๒

26-Aug-2011

12:18

Gantt.dll

12.0.6650.5000

๙๖๙,๐๖๔

26-Aug-2011

12:18

Hvac.dll

12.0.6650.5000

๓๒๔,๙๖๘

26-Aug-2011

12:18

Imcommon.dll

12.0.6650.5000

๕๕๔,๓๘๔

26-Aug-2011

12:18

Imdimp.add

12.0.6650.5000

๒๔,๐๐๘

26-Aug-2011

12:18

Imutil.dll

12.0.6650.5000

๑๔๗,๓๒๘

26-Aug-2011

12:18

Imwdd.dll

12.0.6650.5000

๑๗๔,๙๘๔

26-Aug-2011

12:18

Imwiz.dll

12.0.6650.5000

๒๐,๓๖๘

26-Aug-2011

12:18

Logelems.dll

12.0.6650.5000

๗๕๖,๖๔๐

26-Aug-2011

12:18

Logmodel.mdl

12.0.6650.5000

๓๗,๗๗๖

26-Aug-2011

12:18

Logview.dll

12.0.6650.5000

๓๕๙,๓๓๖

26-Aug-2011

12:18

Modeleng.dll

12.0.6650.5000

๕๐๙,๘๐๐

26-Aug-2011

12:18

Orgchart.dll

12.0.6650.5000

๑,๒๔๑,๔๘๐

26-Aug-2011

12:18

Orgchwiz.dll

12.0.6652.5000

๔๖๓,๗๕๒

21-Sep-2011

13:38

Ormelems.dll

12.0.6650.5000

๓๔๒,๔๒๔

26-Aug-2011

12:18

Ormmodel.mdl

12.0.6650.5000

๒๑๑,๓๔๔

26-Aug-2011

12:18

Pdsbase.dll

12.0.6650.5000

๓๔๗,๐๔๐

26-Aug-2011

12:18

Pe.dll

12.0.6650.5000

๕๖๙,๗๑๒

26-Aug-2011

12:18

Propmgr.dll

12.0.6650.5000

๕๗,๒๓๒

26-Aug-2011

12:18

Report.dll

12.0.6650.5000

๑๖๙,๘๖๔

26-Aug-2011

12:18

Sg.dll

12.0.6676.5000

๑,๘๔๙,๔๙๖

7-Mar-2013

23:32

Sqlshare.dll

12.0.6650.5000

๑๙๖,๕๒๐

26-Aug-2011

12:18

Stylemgr.dll

12.0.6650.5000

๙๙,๒๐๘

26-Aug-2011

12:18

Suminfo.dll

12.0.6650.5000

๖๒,๓๖๐

26-Aug-2011

12:18

Timesoln.dll

12.0.6652.5000

๙๖๕,๕๐๔

21-Sep-2011

13:38

Uml.dll

12.0.6650.5000

๑,๕๙๓,๗๑๒

26-Aug-2011

12:18

Vblz0007.tll

12.0.6650.5000

๑๑๒,๖๐๐

26-Aug-2011

12:18

Vblz0009.tll

12.0.6650.5000

๑๐๒,๓๒๐

26-Aug-2011

12:18

Vblz000c.tll

12.0.6650.5000

๑๓๒,๐๕๖

26-Aug-2011

12:18

Vblz0011.tll

12.0.6650.5000

๙๗,๗๖๐

26-Aug-2011

12:18

Verbwind.dll

12.0.6650.5000

๑๓๒,๔๘๐

26-Aug-2011

12:18

Visbrgr.dll

12.0.6676.5000

๖,๒๓๒,๒๔๐

7-Mar-2013

23:32

Viscolor.dll

12.0.6650.5000

๒๒๐,๐๑๖

26-Aug-2011

12:18

Visdlgu.dll

12.0.6650.5000

๑๔๐,๑๒๘

30-Aug-2011

21:10

Visfilt.dll

12.0.6676.5000

๑,๖๙๗,๙๖๘

7-Mar-2013

23:33

Visio.exe

12.0.6718.5000

๑๘๓,๔๗๒

18-Feb-2015

01:50

Vislib.dll

12.0.6718.5000

๑๑,๖๓๘,๔๔๘

18-Feb-2015

01:50

Visshe.dll

12.0.6676.5000

๒๘๒,๗๙๒

7-Mar-2013

23:33

Vissupp.dll

12.0.6650.5000

๕๖๓,๐๔๐

26-Aug-2011

12:19

Visutils.dll

12.0.6650.5000

๔๕๘,๖๐๐

26-Aug-2011

12:19

Visweb.dll

12.0.6650.5000

๗๒๖,๙๒๐

26-Aug-2011

12:19

Xfunc.dll

12.0.6650.5000

๔๒๐,๗๒๘

26-Aug-2011

12:19

Windows 7, Windows Vista และ Windows XP

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้

 2. พิมพ์Appwizแล้วคลิกตกลง

 3. ใช้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังทำงานอยู่

  • Windows 7 และ Windows Vista

   1. คลิก ดูการอัปเดตที่ติดตั้งไว้

   2. ในรายการของการอัปเดตให้ค้นหาและคลิกอัปเด KB2817561 แล้วคลิกถอนการติดตั้ง

  • Windows XP

   1. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงการอัปเดต

   2. ในรายการของการอัปเดตให้ค้นหาและคลิกอัปเด KB2817561 แล้วคลิกเอาออก

Windows 8 และ Windows ๘.๑

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอแล้วแตะค้นหา ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอแล้วคลิกค้นหา

 2. พิมพ์windows updateแล้วแตะหรือคลิกการตั้งค่าจากนั้นแตะหรือคลิกดูการอัปเดตที่ติดตั้งไว้ในผลลัพธ์การค้นหา

 3. ในรายการของการอัปเดตให้ค้นหาแล้วแตะหรือคลิกอัปเด KB2817561 จากนั้นแตะหรือคลิกถอนการติดตั้ง

อ้างอิง

ดูข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการอัปเดตซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ระบบ Office TechCenterมีการอัปเดตการดูแลระบบล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับ Office เวอร์ชันทั้งหมด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×