ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการอัปเด KB2878283 สำหรับ Microsoft Visio ๒๐๑๐ที่เผยแพร่เมื่อวันที่10มีนาคม๒๐๑๕ การอัปเดตนี้มีข้อกำหนดเบื้องต้น

การปรับปรุงและการแก้ไข

แก้ไขปัญหาต่อไปนี้: อัปเดต Visio ๒๐๑๐เพื่อทำงานกับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่เกิดขึ้นกับไลบรารีคอมโพเนนต์ Microsoft Forms ActiveX (FM20) ที่ใช้ร่วมกันได้อย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ข้อผิดพลาด "ไม่สามารถแทรกวัตถุ" ในโซลูชัน Office แบบกำหนดเองของ ActiveX หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัยของ MS14-082๓๐๒๕๐๓๖

วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดต

Windows Update

ใช้Windows Updateเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

Microsoft Update Catalog

เมื่อต้องการรับแพคเกจแบบสแตนด์อโลนสำหรับการอัปเดตนี้ให้ไปที่เว็บไซต์แค็ตตาล็อกของ Microsoft update

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่ามีแพลตฟอร์มใด (๓๒บิตหรือ๖๔บิต) ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ให้ดูฉันกำลังใช้งาน๓๒-บิตหรือ Office ๖๔-บิตใช่หรือไม่ นอกจากนี้ให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดไฟล์ฝ่ายสนับสนุนของไมโครซอฟท์

Microsoft สแกนไฟล์นี้สำหรับไวรัสโดยใช้ซอฟต์แวร์การตรวจหาไวรัสล่าสุดที่พร้อมใช้งานในวันที่ที่มีการโพสต์ไฟล์ ไฟล์จะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาต 

ข้อมูลการปรับปรุง

การรีสตาร์ตข้อมูลคุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตนี้

เบื้องต้นเมื่อต้องการใช้การอัปเดตนี้คุณต้องมีMicrosoft Visio ๒๐๑๐ Service Pack 2ติดตั้งอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม

การอัปเดตนี้มีไฟล์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้32-bitข้อมูล Visio-x-none

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Aec.dll

14.0.7107.5000

๙๐๖,๔๓๒

7-Aug-2013

12:19

Brtview.dll

14.0.7118.5000

๑๔๐,๐๐๐

11-Feb-2014

07:55

Bstorm.dll

14.0.7107.5000

๕๘๕,๔๑๖

7-Aug-2013

12:19

Codeedit.dll

14.0.7118.5000

๔๒,๖๙๖

11-Feb-2014

07:55

Dbengr.dll

14.0.7118.5000

๖๖๒,๗๒๐

11-Feb-2014

07:55

Dbshare.dll

14.0.7118.5000

๘๔,๗๔๔

11-Feb-2014

07:55

Drilldwn.dll

14.0.7107.5000

๙๒๗,๙๓๖

13-Aug-2013

14:33

Dwgcnv.dll

14.0.7107.5000

๑๔๖,๐๘๘

7-Aug-2013

11:29

Dwgdp.dll

14.0.7107.5000

๕,๘๘๔,๕๙๒

7-Aug-2013

11:40

Editors.dll

14.0.7118.5000

๓๙,๑๑๒

11-Feb-2014

07:55

Elements.dll

14.0.7118.5000

๒๐๒,๔๔๘

11-Feb-2014

07:55

Elemutil.dll

14.0.7118.5000

๑๑๓,๓๘๔

11-Feb-2014

07:55

Extract.dll

14.0.7118.5000

๒๓๕,๒๔๘

11-Feb-2014

07:55

Facility.dll

14.0.7107.5000

๑,๐๑๔,๙๖๐

7-Aug-2013

12:20

Gantt.dll

14.0.7107.5000

๙๕๔,๐๓๒

7-Aug-2013

12:19

Hvac.dll

14.0.7107.5000

๓๔๙,๓๖๐

7-Aug-2013

12:20

Imcommon.dll

14.0.7118.5000

๕๐๗,๐๙๖

11-Feb-2014

07:55

Imutil.dll

14.0.7118.5000

๑๔๗,๖๕๖

11-Feb-2014

07:55

Imwdd.dll

14.0.7118.5000

๑๗๒,๒๔๐

11-Feb-2014

07:55

Logelems.dll

14.0.7118.5000

๗๓๖,๔๘๘

11-Feb-2014

07:55

Logview.dll

14.0.7118.5000

๓๕๗,๖๑๖

11-Feb-2014

07:55

Modeleng.dll

14.0.7118.5000

๔๖๙,๖๘๐

11-Feb-2014

07:55

Orgchart.dll

14.0.7107.5000

๑,๑๙๒,๖๕๖

7-Aug-2013

12:19

Orgchwiz.dll

14.0.7107.5000

๔๕๙,๙๗๖

7-Aug-2013

12:19

Ormelems.dll

14.0.7118.5000

๓๓๐,๙๗๖

11-Feb-2014

07:55

Pdsbase.dll

14.0.7118.5000

๓๔๗,๓๖๘

11-Feb-2014

07:55

Pe.dll

14.0.7107.5000

๕๕๐,๐๖๔

7-Aug-2013

12:19

Propmgr.dll

14.0.7118.5000

๖๑,๑๔๔

11-Feb-2014

07:55

Report.dll

14.0.7118.5000

๑๗๒,๗๕๒

11-Feb-2014

07:55

Savasweb.dll

14.0.7118.5000

๔๒๕,๖๔๘

11-Feb-2014

07:55

Sg.dll

14.0.7122.5000

๑,๕๘๑,๒๒๔

31-Mar-2014

22:11

Sqlshare.dll

14.0.7118.5000

๑๙๖,๘๔๘

11-Feb-2014

07:55

Stylemgr.dll

14.0.7118.5000

๑๐๒,๐๙๖

11-Feb-2014

07:55

Suminfo.dll

14.0.7118.5000

๕๑,๙๓๖

11-Feb-2014

07:55

Timesoln.dll

14.0.7107.5000

๙๕๕,๕๘๔

7-Aug-2013

12:19

Verbwind.dll

14.0.7118.5000

๑๒๒,๐๕๖

11-Feb-2014

07:55

Visbrgr.dll

14.0.7122.5000

๑๐,๐๔๒,๐๕๖

2-Apr-2014

00:38

Viscolor.dll

14.0.7107.5000

๒๒๔,๔๓๒

13-Aug-2013

14:33

Visdlgu.dll

14.0.7005.1000

๑๓๕,๒๔๐

5-Nov-2012

07:29

Visgrf.dll

14.0.7107.5000

๕๕๓,๖๔๐

13-Aug-2013

14:32

Visicon.exe

14.0.7120.5000

๑,๔๙๘,๒๘๐

4-Mar-2014

15:06

Visio.exe

14.0.7145.5001

๑,๔๘๓,๔๑๖

17-Feb-2015

16:23

Vislib.dll

14.0.7145.5001

๑๓,๔๖๔,๒๒๔

17-Feb-2015

16:23

Visocx.dll

14.0.7006.1000

๔๐๕,๑๐๔

20-Nov-2012

16:08

Visshe.dll

14.0.7011.1000

๙๐๑,๓๐๔

8-Mar-2013

16:06

Vissupp.dll

14.0.7107.5000

๕๔๐,๓๒๐

7-Aug-2013

12:19

Visutils.dll

14.0.7107.5000

๔๕๐,๒๑๖

7-Aug-2013

12:19

Visweb.dll

14.0.7107.5000

๖๙๙,๕๙๒

7-Aug-2013

12:20

Xfunc.dll

14.0.7107.5000

๔๕๔,๓๓๖

7-Aug-2013

12:20

64-bitข้อมูล Visio-x-none

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Aec.dll

14.0.7107.5000

๑,๕๗๒,๕๔๔

7-Aug-2013

12:25

Brtview.dll

14.0.7118.5000

๑๘๗,๖๑๖

11-Feb-2014

16:38

Bstorm.dll

14.0.7107.5000

๙๔๗,๙๑๒

7-Aug-2013

12:25

Codeedit.dll

14.0.7118.5000

๕๓,๙๖๐

11-Feb-2014

16:38

Dbengr.dll

14.0.7118.5000

๑,๑๙๘,๒๗๒

11-Feb-2014

16:38

Dbshare.dll

14.0.7118.5000

๑๐๐,๑๐๔

11-Feb-2014

16:38

Drilldwn.dll

14.0.7107.5000

๑,๗๕๗,๘๘๘

13-Aug-2013

14:30

Dwgcnv.dll

14.0.7107.5000

๒๒๒,๓๗๖

7-Aug-2013

11:38

Dwgdp.dll

14.0.7107.5000

๙,๓๙๐,๒๕๖

7-Aug-2013

11:52

Editors.dll

14.0.7118.5000

๔๕,๒๕๖

11-Feb-2014

16:38

Elements.dll

14.0.7118.5000

๒๖๑,๓๒๘

11-Feb-2014

16:38

Elemutil.dll

14.0.7118.5000

๑๔๗,๖๘๘

11-Feb-2014

16:38

Extract.dll

14.0.7118.5000

๓๔๑,๗๔๔

11-Feb-2014

16:38

Facility.dll

14.0.7107.5000

๑,๖๒๒,๗๐๔

7-Aug-2013

12:25

Gantt.dll

14.0.7107.5000

๑,๕๖๒,๒๘๘

7-Aug-2013

12:25

Hvac.dll

14.0.7107.5000

๕๙๗,๖๘๐

7-Aug-2013

12:25

Imcommon.dll

14.0.7118.5000

๖๘๑,๑๗๖

11-Feb-2014

16:38

Imutil.dll

14.0.7118.5000

๑๙๓,๗๓๖

11-Feb-2014

16:38

Imwdd.dll

14.0.7118.5000

๒๓๑,๑๒๐

11-Feb-2014

16:38

Logelems.dll

14.0.7118.5000

๑,๐๓๕,๔๙๖

11-Feb-2014

16:38

Logview.dll

14.0.7118.5000

๔๙๒,๒๗๒

11-Feb-2014

16:38

Modeleng.dll

14.0.7118.5000

๖๕๒,๙๗๖

11-Feb-2014

16:38

Orgchart.dll

14.0.7107.5000

๑,๘๑๗,๘๐๘

7-Aug-2013

12:25

Orgchwiz.dll

14.0.7107.5000

๗๑๖,๔๘๘

7-Aug-2013

12:25

Ormelems.dll

14.0.7118.5000

๔๔๑,๐๕๖

11-Feb-2014

16:38

Pdsbase.dll

14.0.7118.5000

๔๘๑,๕๑๒

11-Feb-2014

16:38

Pe.dll

14.0.7107.5000

๙๗๐,๙๒๘

7-Aug-2013

12:25

Propmgr.dll

14.0.7118.5000

๗๖,๕๐๔

11-Feb-2014

16:38

Report.dll

14.0.7118.5000

๒๓๑,๖๓๒

11-Feb-2014

16:38

Savasweb.dll

14.0.7118.5000

๕๘๘,๔๖๔

11-Feb-2014

16:38

Sg.dll

14.0.7122.5000

๒,๒๔๑,๑๙๒

31-Mar-2014

21:59

Sqlshare.dll

14.0.7118.5000

๒๕๒,๖๕๖

11-Feb-2014

16:38

Stylemgr.dll

14.0.7118.5000

๑๓๓,๓๒๘

11-Feb-2014

16:38

Suminfo.dll

14.0.7118.5000

๖๒,๑๗๖

11-Feb-2014

16:38

Timesoln.dll

14.0.7107.5000

๑,๖๖๑,๖๓๒

7-Aug-2013

12:25

Verbwind.dll

14.0.7118.5000

๑๔๙,๑๙๒

11-Feb-2014

16:38

Visbrgr.dll

14.0.7122.5000

๑๕,๗๐๘,๘๗๒

2-Apr-2014

00:37

Viscolor.dll

14.0.7107.5000

๓๐๘,๙๑๒

13-Aug-2013

14:30

Visdlgu.dll

14.0.7005.1000

๒๑๕,๖๒๔

5-Nov-2012

07:31

Visgrf.dll

14.0.7107.5000

๘๕๖,๗๔๔

13-Aug-2013

14:34

Visicon.exe

14.0.7120.5000

๑,๔๙๘,๒๘๐

4-Mar-2014

15:06

Visio.exe

14.0.7145.5001

๑,๔๘๔,๔๔๘

17-Feb-2015

16:23

Vislib.dll

14.0.7145.5001

๑๙,๓๒๕,๖๐๘

17-Feb-2015

16:23

Visocx.dll

14.0.7006.1000

๔๔๑,๙๖๘

20-Nov-2012

15:42

Visshe.dll

14.0.7011.1000

๙๗๗,๐๖๔

6-Mar-2013

01:32

Vissupp.dll

14.0.7107.5000

๗๓๗,๔๔๐

7-Aug-2013

12:25

Visutils.dll

14.0.7107.5000

๗๗๓,๘๐๐

7-Aug-2013

12:25

Visweb.dll

14.0.7107.5000

๑,๒๓๘,๒๑๖

7-Aug-2013

12:25

Xfunc.dll

14.0.7107.5000

๘๒๗,๐๗๒

7-Aug-2013

12:25

Windows 7, Windows Vista และ Windows XP

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้

 2. พิมพ์Appwizแล้วคลิกตกลง

 3. ใช้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังทำงานอยู่

  • Windows 7 และ Windows Vista

   1. คลิก ดูการอัปเดตที่ติดตั้งไว้

   2. ในรายการของการอัปเดตให้ค้นหาและคลิกอัปเด KB2878283 แล้วคลิกถอนการติดตั้ง

  • Windows XP

   1. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงการอัปเดต

   2. ในรายการของการอัปเดตให้ค้นหาและคลิกอัปเด KB2878283 แล้วคลิกเอาออก

Windows 8 และ Windows ๘.๑

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอแล้วแตะค้นหา ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอแล้วคลิกค้นหา

 2. พิมพ์windows updateแล้วแตะหรือคลิกการตั้งค่าจากนั้นแตะหรือคลิกดูการอัปเดตที่ติดตั้งไว้ในผลลัพธ์การค้นหา

 3. ในรายการของการอัปเดตให้ค้นหาแล้วแตะหรือคลิกอัปเด KB2878283 จากนั้นแตะหรือคลิกถอนการติดตั้ง

อ้างอิง

ดูข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการอัปเดตซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ระบบ Office TechCenterมีการอัปเดตการดูแลระบบล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับ Office เวอร์ชันทั้งหมด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×