ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้อธิบายการปรับปรุง 4011183 สำหรับ Microsoft SharePoint Foundation 2013 ในส่วนที่ถูกนำออกใช้ในเดือน 10 ตุลาคม 2017 โปรแกรมปรับปรุงนี้มีข้อกำหนดเบื้องต้น

ปรับปรุงและการแก้ไขปัญหา

โปรแกรมปรับปรุงนี้แปลคำบางคำในหลายภาษาเพื่อให้แน่ใจว่า ความหมายไม่ถูกต้อง

วิธีการดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุง

ศูนย์ดาวน์โหลด

โปรแกรมปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดด้วยตนเองและการติดตั้งจากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft เท่านั้น

Download ดาวน์โหลดการปรับปรุง KB4011183 สำหรับ SharePoint Foundation 2013

Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อตรวจหาไวรัส โดยใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่มีการโพสต์แฟ้มนั้น ๆ มี แฟ้มเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลการปรับปรุง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องมีMicrosoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1ติดตั้งอยู่

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลอ้างอิง

เรียนรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์เฉพาะทาง ที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์

TechCenter ระบบ Officeประกอบด้วยการจัดการโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับรุ่น Office ทั้งหมด

ข้อมูลแฟ้ม

x64

ข้อมูลแฟ้ม wss x none.msp

ตัวบ่งชี้ไฟล์

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.4971.1000

1,082,104

12-Sep-2017

04:08

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

15.0.4971.1000

10,403,536

12-Sep-2017

04:09

ข้อมูลแฟ้ม wssmui สั้น us.msp

ตัวบ่งชี้ไฟล์

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

Suitenav.css_1033

Suitenav.css_1033

ไม่มีข้อมูล

9,468

12-Sep-2017

04:12

Suitenav.csst_1033

Suitenav.csst_1033

ไม่มีข้อมูล

9,468

12-Sep-2017

04:12

Accreqctl.csst_1033

Accessrequestscontrol.css

ไม่มีข้อมูล

2,747

12-Sep-2017

04:12

Accreqctl.css_1033

Accessrequestscontrol.css

ไม่มีข้อมูล

2,747

12-Sep-2017

04:12

Aclinv.csst_1033

Aclinv.css

ไม่มีข้อมูล

449

12-Sep-2017

04:12

Aclinv.css_1033

Aclinv.css

ไม่มีข้อมูล

449

12-Sep-2017

04:12

Addgallery.globalization.resources.dll_1033

Addgallery.globalization.resources.dll

15.0.4420.1017

23,712

12-Sep-2017

04:12

Applcns.csst_1033

Applicensing.css

ไม่มีข้อมูล

2,710

12-Sep-2017

04:12

Applcns.css_1033

Applicensing.css

ไม่มีข้อมูล

2,710

12-Sep-2017

04:12

Ahapp.csst_1033

Autohostedapplicenses.css

ไม่มีข้อมูล

1,023

12-Sep-2017

04:12

Ahapp.css_1033

Autohostedapplicenses.css

ไม่มีข้อมูล

1,023

12-Sep-2017

04:12

Bform.debug.js_14_1033

Bform.debug.js

ไม่มีข้อมูล

381,732

12-Sep-2017

04:12

Bform.js_14_1033

Bform.js

ไม่มีข้อมูล

248,919

12-Sep-2017

04:12

Blog.css_14_1033

Blog.css

ไม่มีข้อมูล

9,350

12-Sep-2017

04:12

Blog_v4t.css_14_1033

Blog.css

ไม่มีข้อมูล

9,350

12-Sep-2017

04:12

Bpstd.asx_1033

Bpstd.aspx

ไม่มีข้อมูล

3,287

12-Sep-2017

04:12

Bpstd.asx_14_1033

Bpstd.aspx

ไม่มีข้อมูล

3,648

12-Sep-2017

04:12

Calendar.css_14_1033

Calendar.css

ไม่มีข้อมูล

29,814

12-Sep-2017

04:12

Calendar_v4t.css_14_1033

Calendar.css

ไม่มีข้อมูล

29,814

12-Sep-2017

04:12

Calendarv4.css_14_1033

Calendarv4.css

ไม่มีข้อมูล

17,037

12-Sep-2017

04:12

Calendarv4_v4t.css_14_1033

Calendarv4.css

ไม่มีข้อมูล

17,037

12-Sep-2017

04:12

Core.css_14_1033

Core.css

ไม่มีข้อมูล

136,027

12-Sep-2017

04:12

Core.debug.js_14_1033

Core.debug.js

ไม่มีข้อมูล

367,486

12-Sep-2017

04:12

Core.rsx_1033

Core.en-us.resx

ไม่มีข้อมูล

490,005

12-Sep-2017

04:12

Core.js_0001_14_1033

Core.js

ไม่มีข้อมูล

239,173

12-Sep-2017

04:12

Corev15.csst_1033

Corev15.css

ไม่มีข้อมูล

323,208

12-Sep-2017

04:12

Corev15.css_1033

Corev15.css

ไม่มีข้อมูล

323,208

12-Sep-2017

04:12

Corev15a.csst_1033

Corev15app.css

ไม่มีข้อมูล

323,302

12-Sep-2017

04:12

Corev15a.css_1033

Corev15app.css

ไม่มีข้อมูล

323,302

12-Sep-2017

04:12

Corev4.css_1033

Corev4.css

ไม่มีข้อมูล

208,035

12-Sep-2017

04:12

Corev4.css_14_1033

Corev4.css

ไม่มีข้อมูล

191,931

12-Sep-2017

04:12

Corev4_v4t.css_14_1033

Corev4.css

ไม่มีข้อมูล

191,931

12-Sep-2017

04:12

Cnewdoc.css_1033

Createnewdocument.css

ไม่มีข้อมูล

264

12-Sep-2017

04:12

Cnewdoc.css_14_1033

Createnewdocument.css

ไม่มีข้อมูล

264

12-Sep-2017

04:12

Cui.css_1033

Cui.css

ไม่มีข้อมูล

37,867

13-Sep-2017

02:22

Cui.css_14_1033

Cui.css

ไม่มีข้อมูล

37,474

12-Sep-2017

04:12

Cui_v4t.css_14_1033

Cui.css

ไม่มีข้อมูล

37,474

12-Sep-2017

04:12

Cuidark.css_1033

Cuidark.css

ไม่มีข้อมูล

33,435

12-Sep-2017

04:12

Cuidark.css_14_1033

Cuidark.css

ไม่มีข้อมูล

40,263

12-Sep-2017

04:12

Cuidark_v4t.css_14_1033

Cuidark.css

ไม่มีข้อมูล

40,263

12-Sep-2017

04:12

Datepick.css_14_1033

Datepicker.css

ไม่มีข้อมูล

7,484

12-Sep-2017

04:12

Datepick_v4t.css_14_1033

Datepickerv4.css

ไม่มีข้อมูล

7,457

12-Sep-2017

04:12

Datepkv4.css_14_1033

Datepickerv4.css

ไม่มีข้อมูล

7,457

12-Sep-2017

04:12

Desnprv.css_1033

Designpreview.css

ไม่มีข้อมูล

1,620

12-Sep-2017

04:12

Ddashv15.csst_1033

Devdash.css

ไม่มีข้อมูล

3,912

12-Sep-2017

04:12

Ddashv15.css_1033

Devdash.css

ไม่มีข้อมูล

3,912

12-Sep-2017

04:12

Devdashstrings.debug.js_1033

Devdash_strings.debug.js

ไม่มีข้อมูล

4,415

12-Sep-2017

04:12

Devdashstrings.js_1033

Devdash_strings.js

ไม่มีข้อมูล

4,218

12-Sep-2017

04:12

Discthrd.css_14_1033

Discthread.css

ไม่มีข้อมูล

1,929

12-Sep-2017

04:12

Discthrd_v4t.css_14_1033

Discthread.css

ไม่มีข้อมูล

1,929

12-Sep-2017

04:12

Error.css_1033

Error.css

ไม่มีข้อมูล

496

12-Sep-2017

04:12

Form.js_14_1033

Form.js

ไม่มีข้อมูล

126,715

12-Sep-2017

04:12

Forms.css_1033

Forms.css

ไม่มีข้อมูล

6,694

12-Sep-2017

04:12

Forms.css_14_1033

Forms.css

ไม่มีข้อมูล

7,550

12-Sep-2017

04:12

Formst.css_1033

Forms.css

ไม่มีข้อมูล

6,694

12-Sep-2017

04:12

Forms_v4t.css_14_1033

Forms.css

ไม่มีข้อมูล

7,550

12-Sep-2017

04:12

Fpext.msg_1033

Fpext.msg

ไม่มีข้อมูล

170,871

13-Sep-2017

02:22

Groupboard.css_14_1033

Groupboard.css

ไม่มีข้อมูล

1,329

12-Sep-2017

04:12

Groupboard_v4t.css_14_1033

Groupboard.css

ไม่มีข้อมูล

1,329

12-Sep-2017

04:12

Help.css_1033

Help.css

ไม่มีข้อมูล

12,122

12-Sep-2017

04:12

Help.css_14_1033

Help.css

ไม่มีข้อมูล

8,203

12-Sep-2017

04:12

Help_v4t.css_14_1033

Help.css

ไม่มีข้อมูล

8,203

12-Sep-2017

04:12

Init.debug.js_14_1033

Init.debug.js

ไม่มีข้อมูล

172,081

12-Sep-2017

04:12

Init.js_0001_14_1033

Init.js

ไม่มีข้อมูล

117,563

12-Sep-2017

04:12

Languagepickercontrol.css_1033

Languagepickercontrol.css

ไม่มีข้อมูล

1,456

12-Sep-2017

04:12

Layouts.css_1033

Layouts.css

ไม่มีข้อมูล

21,623

12-Sep-2017

04:12

Layouts.css_14_1033

Layouts.css

ไม่มีข้อมูล

25,350

12-Sep-2017

04:12

Layouts15t.css_1033

Layouts.css

ไม่มีข้อมูล

21,623

12-Sep-2017

04:12

Layouts_v4t.css_14_1033

Layouts.css

ไม่มีข้อมูล

25,350

12-Sep-2017

04:12

Mblrte.css_14_1033

Mblrte.css

ไม่มีข้อมูล

40,117

12-Sep-2017

04:12

Mblrte_v4t.css_14_1033

Mblrte.css

ไม่มีข้อมูล

40,117

12-Sep-2017

04:12

Menu.css_14_1033

Menu.css

ไม่มีข้อมูล

3,040

12-Sep-2017

04:12

Menu_v4t.css_14_1033

Menu.css

ไม่มีข้อมูล

3,040

12-Sep-2017

04:12

Menu21.css_14_1033

Menu-21.css

ไม่มีข้อมูล

2,350

12-Sep-2017

04:12

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

22,152

12-Sep-2017

04:12

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

39,048

12-Sep-2017

04:12

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

15.0.4561.1000

21,696

12-Sep-2017

04:12

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

19,592

12-Sep-2017

04:12

Spmsg.dll_1033

Microsoft.sharepoint.msg.dll

15.0.4745.1000

226,024

12-Sep-2017

04:12

Spmsgp.dll_1033

Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

15.0.4745.1000

97,512

12-Sep-2017

04:12

Workflowactions_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

47,752

13-Sep-2017

02:22

Workflows_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,080

13-Sep-2017

02:22

Workflowservicesbase_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,632

13-Sep-2017

02:22

Minimalv4.css_1033

Minimalv4.css

ไม่มีข้อมูล

29,133

12-Sep-2017

04:12

Minimalv4.css_14_1033

Minimalv4.css

ไม่มีข้อมูล

28,798

12-Sep-2017

04:12

Minimalv4_v4t.css_14_1033

Minimalv4.css

ไม่มีข้อมูล

28,798

12-Sep-2017

04:12

Moeerrorux.css_1033

Moeerrorux.css

ไม่มีข้อมูล

3,527

13-Sep-2017

02:22

Mssmsg.dll_0001.1033

Mssmsg.dll

15.0.4937.1000

202,496

12-Sep-2017

04:12

Mws.css_14_1033

Mws.css

ไม่มีข้อมูล

3,261

12-Sep-2017

04:12

Mws_v4t.css_14_1033

Mws.css

ไม่มีข้อมูล

3,261

12-Sep-2017

04:12

Osfserver_llcc.resx_1033

Osfserver.en-us.resx

ไม่มีข้อมูล

45,025

13-Sep-2017

02:22

Oslo.csst_1033

Oslo.css

ไม่มีข้อมูล

326,764

12-Sep-2017

04:12

Oslo.css_1033

Oslo.css

ไม่มีข้อมูล

326,764

12-Sep-2017

04:12

Osloapp.csst_1033

Osloapp.css

ไม่มีข้อมูล

323,302

12-Sep-2017

04:12

Osloapp.css_1033

Osloapp.css

ไม่มีข้อมูล

323,302

12-Sep-2017

04:12

Ows.debug.js_14_1033

Ows.debug.js

ไม่มีข้อมูล

336,201

12-Sep-2017

04:12

Ows.js_14_1033

Ows.js

ไม่มีข้อมูล

219,083

12-Sep-2017

04:12

Owsnocr.css_14_1033

Owsnocr.css

ไม่มีข้อมูล

9,919

12-Sep-2017

04:12

Owsnocr_v4t.css_14_1033

Owsnocr.css

ไม่มีข้อมูล

9,919

12-Sep-2017

04:12

Pickerscriptresources.resx_1033

Pickerscriptresources.en-us.resx

ไม่มีข้อมูล

9,081

12-Sep-2017

04:12

Pickertree.css_14_1033

Pickertree.css

ไม่มีข้อมูล

30,033

12-Sep-2017

04:12

Picktree.css_1033

Pickertree.css

ไม่มีข้อมูล

26,520

12-Sep-2017

04:12

Pptmpl.pptx_1033

Pptmpl.pptx

ไม่มีข้อมูล

27,588

12-Sep-2017

04:12

Isswfresources_llcc.resx_1033

Resources.en-us.resx

ไม่มีข้อมูล

2,072

12-Sep-2017

04:12

Search.css.1033

Search.css

ไม่มีข้อมูล

45,443

12-Sep-2017

04:12

Searchthemable.css.1033

Search.css

ไม่มีข้อมูล

45,443

12-Sep-2017

04:12

Searchv15.css.1033

Searchv15.css

ไม่มีข้อมูล

57,657

12-Sep-2017

04:12

Searchv15themable.css.1033

Searchv15.css

ไม่มีข้อมูล

57,657

12-Sep-2017

04:12

Sharepoint.cachemanifest_1033

Sharepoint.cachemanifest

ไม่มีข้อมูล

867

12-Sep-2017

04:12

Sp.datetimeutil.res.resx_1033

Sp.datetimeutil.res.en-us.resx

ไม่มีข้อมูล

5,825

12-Sep-2017

04:12

Sp.jsgrid.res.resx_1033

Sp.jsgrid.res.en-us.resx

ไม่มีข้อมูล

16,415

12-Sep-2017

04:12

Sp.res.resx_1033

Sp.res.en-us.resx

ไม่มีข้อมูล

73,515

12-Sep-2017

04:12

Sp.runtimeres.debug.js_1033

Sp.runtimeres.debug.js

ไม่มีข้อมูล

6,397

12-Sep-2017

04:12

Sp.runtimeres.js_1033

Sp.runtimeres.js

ไม่มีข้อมูล

6,097

12-Sep-2017

04:12

Spadminlcid.rsx_1033

Spadmin.en-us.resx

ไม่มีข้อมูล

359,721

12-Sep-2017

04:12

Spstd1.asx_0001_1033

Spstd1.aspx

ไม่มีข้อมูล

2,889

12-Sep-2017

04:12

Spstd1.asx_0001_14_1033

Spstd1.aspx

ไม่มีข้อมูล

3,870

12-Sep-2017

04:12

Spstd2.asx_0001_1033

Spstd2.aspx

ไม่มีข้อมูล

3,744

12-Sep-2017

04:12

Spstd2.asx_0001_14_1033

Spstd2.aspx

ไม่มีข้อมูล

4,725

12-Sep-2017

04:12

Spstd3.asx_1033

Spstd3.aspx

ไม่มีข้อมูล

3,317

12-Sep-2017

04:12

Spstd3.asx_14_1033

Spstd3.aspx

ไม่มีข้อมูล

4,298

12-Sep-2017

04:12

Spstd4.asx_1033

Spstd4.aspx

ไม่มีข้อมูล

3,319

12-Sep-2017

04:12

Spstd4.asx_14_1033

Spstd4.aspx

ไม่มีข้อมูล

4,300

12-Sep-2017

04:12

Spstd5.asx_1033

Spstd5.aspx

ไม่มีข้อมูล

4,476

12-Sep-2017

04:12

Spstd5.asx_14_1033

Spstd5.aspx

ไม่มีข้อมูล

5,457

12-Sep-2017

04:12

Spstd6.asx_1033

Spstd6.aspx

ไม่มีข้อมูล

4,385

12-Sep-2017

04:12

Spstd6.asx_14_1033

Spstd6.aspx

ไม่มีข้อมูล

5,366

12-Sep-2017

04:12

Spstd7.asx_1033

Spstd7.aspx

ไม่มีข้อมูล

4,394

12-Sep-2017

04:12

Spstd7.asx_14_1033

Spstd7.aspx

ไม่มีข้อมูล

5,375

12-Sep-2017

04:12

Spstd8.asx_1033

Spstd8.aspx

ไม่มีข้อมูล

4,346

12-Sep-2017

04:12

Spstd8.asx_14_1033

Spstd8.aspx

ไม่มีข้อมูล

5,327

12-Sep-2017

04:12

Storfrnt.css_1033

Storefront.css

ไม่มีข้อมูล

13,204

12-Sep-2017

04:12

Storfrntt.css_1033

Storefront.css

ไม่มีข้อมูล

13,204

12-Sep-2017

04:12

Stsinitstrings.debug.js_1033

Sts_initstrings.debug.js

ไม่มีข้อมูล

17,093

12-Sep-2017

04:12

Stsinitstrings.js_1033

Sts_initstrings.js

ไม่มีข้อมูล

16,478

12-Sep-2017

04:12

Stsstrings.debug.js_1033

Sts_strings.debug.js

ไม่มีข้อมูล

116,712

12-Sep-2017

04:12

Stsstrings.js_1033

Sts_strings.js

ไม่มีข้อมูล

113,228

12-Sep-2017

04:12

Survey.csst_1033

Survey.css

ไม่มีข้อมูล

1,827

12-Sep-2017

04:12

Survey.css_1033

Survey.css

ไม่มีข้อมูล

1,827

12-Sep-2017

04:12

Survey.css_14_1033

Survey.css

ไม่มีข้อมูล

2,477

12-Sep-2017

04:12

Survey_v4t.css_14_1033

Survey.css

ไม่มีข้อมูล

2,477

12-Sep-2017

04:12

Tapplcns.css_1033

Ta_applicensing.css

ไม่มีข้อมูล

3,024

12-Sep-2017

04:12

Themedlocalizedforgroundimages.csst_1033

Themedlocalizedforegroundimages.css

ไม่มีข้อมูล

742

12-Sep-2017

04:12

Themev4.css_1033

Themev4.css

ไม่มีข้อมูล

2,407

12-Sep-2017

04:12

Themev4_v4t.css_14_1033

Themev4.css

ไม่มีข้อมูล

2,407

12-Sep-2017

04:12

Timeline.csst_1033

Timeline.css

ไม่มีข้อมูล

30,413

12-Sep-2017

04:12

Timeline.css_1033

Timeline.css

ไม่มีข้อมูล

30,413

12-Sep-2017

04:12

Wdtmpl.dotx_1033

Wdtmpl.dotx

ไม่มีข้อมูล

11,107

12-Sep-2017

04:12

Wiki.css_14_1033

Wiki.css

ไม่มีข้อมูล

1,159

12-Sep-2017

04:12

Wiki_v4t.css_14_1033

Wiki.css

ไม่มีข้อมูล

1,159

12-Sep-2017

04:12

Wpedtmde.css_14_1033

Wpeditmode.css

ไม่มีข้อมูล

18,949

12-Sep-2017

04:12

Wpeditv4.csst_1033

Wpeditmodev4.css

ไม่มีข้อมูล

11,171

12-Sep-2017

04:12

Wpeditv4.css_1033

Wpeditmodev4.css

ไม่มีข้อมูล

11,171

12-Sep-2017

04:12

Wpedmdv4.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

ไม่มีข้อมูล

17,596

12-Sep-2017

04:12

Wpedmdv4_v4t.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

ไม่มีข้อมูล

17,596

12-Sep-2017

04:12

Wsetupui.dll_1033

Wsetupui.dll

15.0.4561.1000

68,800

12-Sep-2017

04:12

Wshellui.mst_1033

Wshellui.mst

ไม่มีข้อมูล

17,408

12-Sep-2017

04:12

Wss.actions_1033

Wss.actions

ไม่มีข้อมูล

94,857

12-Sep-2017

04:12

Wsslcid.rsx_1033

Wss.en-us.resx

ไม่มีข้อมูล

723,698

12-Sep-2017

04:12

Wssmanifest.man_1033

Wssmanifest.man

ไม่มีข้อมูล

676,101

12-Sep-2017

04:12

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม Microsoft Insider >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×