ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้อธิบายการอัปเด๔๐๙๒๔๗๑สำหรับ Microsoft SharePoint Enterprise Server ๒๐๑๓ที่เผยแพร่เมื่อวันที่11ธันวาคม๒๐๑๘ 

การปรับปรุงและการแก้ไข

หลังจากที่มีการนำการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย๔๐๓๒๒๓๙Word ๒๐๑๓อาจหยุดทำงาน

วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดต

ศูนย์ดาวน์โหลด

การอัปเดตนี้พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดด้วยตนเองและ การติดตั้งจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณกำลังใช้แพลตฟอร์มใด (๓๒บิตหรือ๖๔บิต) ทำงานให้ดูที่ฉันกำลังใช้งาน Office ๓๒หรือ๖๔บิตใช่หรือไม่ นอกจากนี้ให้ดูเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์

การอ้างการปลอดไวรัส

Microsoft สแกนไฟล์นี้สำหรับไวรัสโดยใช้มากที่สุด ซอฟต์แวร์ตรวจจับไวรัสปัจจุบันที่พร้อมใช้งานในวันที่ไฟล์ ถูกโพสต์ ไฟล์จะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยที่ช่วยป้องกัน การเปลี่ยนแปลงใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลการปรับปรุง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การอัปเดตนี้คุณต้องมีMicrosoft การติดตั้ง SharePoint Server ๒๐๑๓ Service Pack 1

การรีสตาร์ตข้อมูล

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้ง ปรุง .

ข้อมูลไฟล์

การอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งไฟล์ที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้ ตาราง . วันที่และเวลาสำหรับไฟล์เหล่านี้จะแสดงในรูปแบบสากล เวลา (UTC) วันที่และเวลาสำหรับไฟล์เหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ แสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับเวลาออมแสงปัจจุบันของคุณ (DST) อคติ นอกจากนี้วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการ การดำเนินการบางอย่างบนไฟล์

x64

xlsrvmui-en-us ข้อมูลไฟล์

ตัวระบุไฟล์

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Acewstr.dll.1033

Acewstr.dll

15.0.4695.1000

๘๕๙,๓๔๔

19-Nov-18

6:11

Biserver.intl.commonintl.js.1033

Commonintl.js

Not applicable

๔๐,๗๑๙

15-Nov-18

10:17

V14_biserver.intl.commonintl.js.1033

Commonintl.js

Not applicable

๔๐,๗๑๙

15-Nov-18

10:17

Biserver.intl.ewa.ribbon.js.1033

Ewa.ribbon.js

Not applicable

๑๔๓,๐๗๗

15-Nov-18

10:17

V14_biserver.intl.ewa.ribbon.js.1033

Ewa.ribbon.js

Not applicable

๑๔๓,๐๗๗

15-Nov-18

10:17

Biserver.intl.ewa.strings.moss.js.1033

Ewa.strings.moss.js

Not applicable

๑๙,๐๒๑

15-Nov-18

10:17

V14_biserver.intl.ewa.strings.moss.js.1033

Ewa.strings.moss.js

Not applicable

๑๙,๐๒๑

15-Nov-18

10:17

Ewr034.gif.1033

Ewr034.gif

Not applicable

๔๓

19-Nov-18

6:27

V14_ewr034.gif.1033

Ewr034.gif

Not applicable

๔๓

19-Nov-18

6:27

Ewr048.gif.1033

Ewr048.gif

Not applicable

๓๒๕

19-Nov-18

6:27

V14_ewr048.gif.1033

Ewr048.gif

Not applicable

๓๒๕

19-Nov-18

6:27

Ewr049.gif.1033

Ewr049.gif

Not applicable

๓๒๓

19-Nov-18

6:27

V14_ewr049.gif.1033

Ewr049.gif

Not applicable

๓๒๓

19-Nov-18

6:27

Ewrdefault.css.1033

Ewrdefault.css

Not applicable

๙๔,๙๓๖

15-Nov-18

10:17

V14_ewrdefault.css.1033

Ewrdefault.css

Not applicable

๙๔,๙๓๖

15-Nov-18

10:17

Ewacommon.image.css.1033

Excelcommonserverimagecluster.css

Not applicable

๘,๘๘๓

19-Nov-18

6:27

V14_wac.intl.frame.css.1033

Excelframe.css

Not applicable

๗,๗๐๗

15-Nov-18

10:17

Wac.intl.frame.css.1033

Excelframe.css

Not applicable

๗,๗๐๗

15-Nov-18

10:17

Mwac.mobileewa.image.css.1033

Mewa.image.css

Not applicable

๑,๒๐๕

19-Nov-18

6:27

Mwac.mewa.string.js.1033

Mewa.string.js

Not applicable

๑,๑๙๒

15-Nov-18

10:17

Msoxlsrv.resources.dll.1033

Microsoft.office.excel.server.resources.dll

15.0.4625.1000

๒๘๖,๔๑๖

15-Nov-18

10:17

As_clientmsmdsrv_rll_32_1033.213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

Msmdsrv.rll

11.0.2809.27

๙๔๒,๐๓๒

15-Nov-18

10:16

As_clientmsmdsrv_rll_64_1033.213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

Msmdsrv.rll

11.0.2809.27

๙๔๒,๐๓๒

15-Nov-18

10:16

As_clientmsmdsrvi_rll_32_1033.213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

Msmdsrvi.rll

11.0.2809.27

๙๓๘,๙๖๐

15-Nov-18

10:16

As_clientmsmdsrvi_rll_64_1033.213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

Msmdsrvi.rll

11.0.2809.27

๙๓๘,๙๖๐

15-Nov-18

10:16

Xlmsmdsr.rll_1033

Msmdsrvi_xl.rll

11.0.2832.25

๙๓๙,๗๑๒

15-Nov-18

10:16

As_msolui110_rll_32_1033.213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

Msolui110.rll

11.0.2809.27

๒๑,๔๕๖

15-Nov-18

10:16

As_msolui110_rll_64_1033.213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

Msolui110.rll

11.0.2809.27

๒๑,๔๕๖

15-Nov-18

10:16

Osfruntime_strings.js.1033

Osfruntime_strings.js

Not applicable

๔,๒๑๓

15-Nov-18

10:17

V14_xlsrv.progress.gif.1033

Progress.gif

Not applicable

๖๙๕

19-Nov-18

6:27

Xlsrv.progress.gif.1033

Progress.gif

Not applicable

๖๙๕

19-Nov-18

6:27

V14_xlsrv.progress16.gif.1033

Progress16.gif

Not applicable

๖๖๘

19-Nov-18

6:27

Xlsrv.progress16.gif.1033

Progress16.gif

Not applicable

๖๖๘

19-Nov-18

6:27

Slicers.css.1033

Slicers.css

Not applicable

๔,๕๕๙

15-Nov-18

10:17

V14_slicers.css.1033

Slicers.css

Not applicable

๔,๕๕๙

15-Nov-18

10:17

xlsrvwfe-x-none ข้อมูลไฟล์

ตัวระบุไฟล์

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Ewamoss.tp.js

Ewamoss.tp.js

Not applicable

๓๑,๗๙๓

15-Nov-18

10:17

V14_ewamoss.tp.js

V14_ewamoss.tp.js

Not applicable

๓๑,๗๙๓

15-Nov-18

10:17

Acewdat.dll

Acewdat.dll

15.0.4695.1000

๓,๐๕๑,๗๔๔

15-Nov-18

10:16

Ewaanth.gif

Ewaanth.gif

Not applicable

๒๑๖

19-Nov-18

6:33

V14_ewaanth.gif

Ewaanth.gif

Not applicable

๒๑๖

19-Nov-18

6:33

Ewaantv.gif

Ewaantv.gif

Not applicable

๒๑๓

19-Nov-18

6:33

V14_ewaantv.gif

Ewaantv.gif

Not applicable

๒๑๓

19-Nov-18

6:33

Ewamoss.bi.js

Ewamoss.bi.js

Not applicable

๑๑๖,๗๗๑

15-Nov-18

10:17

V14_ewamoss.bi.js

Ewamoss.bi.js

Not applicable

๑๑๖,๗๗๑

15-Nov-18

10:17

Cuixas.js

Ewamoss.cuixas.js

Not applicable

๑๘๑,๔๗๒

15-Nov-18

10:17

V14_cuixas.js

Ewamoss.cuixas.js

Not applicable

๑๘๑,๔๗๒

15-Nov-18

10:17

Ewamoss.ee.js

Ewamoss.ee.js

Not applicable

๓๒,๔๑๓

15-Nov-18

10:17

V14_ewamoss.ee.js

Ewamoss.ee.js

Not applicable

๓๒,๔๑๓

15-Nov-18

10:17

Ewamoss.js

Ewamoss.js

Not applicable

๗๙๖,๒๒๘

15-Nov-18

10:17

V14_ewamoss.js

Ewamoss.js

Not applicable

๗๙๖,๒๒๘

15-Nov-18

10:17

Ewamoss.nov.js

Ewamoss.nov.js

Not applicable

๖๘,๘๔๐

15-Nov-18

10:17

V14_ewamoss.nov.js

Ewamoss.nov.js

Not applicable

๖๘,๘๔๐

15-Nov-18

10:17

Ewamoss.pi.js

Ewamoss.pi.js

Not applicable

๒๗๕,๖๑๙

15-Nov-18

10:17

V14_ewamoss.pi.js

Ewamoss.pi.js

Not applicable

๒๗๕,๖๑๙

15-Nov-18

10:17

Ewamoss.ts.js

Ewamoss.ts.js

Not applicable

๑๒๐,๔๕๒

15-Nov-18

10:17

V14_ewamoss.ts.js

Ewamoss.ts.js

Not applicable

๑๒๐,๔๕๒

15-Nov-18

10:17

Ewr023.gif

Ewr023.gif

Not applicable

๙๐๘

19-Nov-18

6:33

V14_ewr023.gif

Ewr023.gif

Not applicable

๙๐๘

19-Nov-18

6:33

Excelribbon.css

Excelribbon.css

Not applicable

๔๔,๒๒๒

15-Nov-18

10:17

V14_excelribbon.css

Excelribbon.css

Not applicable

๔๔,๒๒๒

15-Nov-18

10:17

Excelwebrenderer.ascx

Excelwebrenderer.ascx

Not applicable

๕,๙๐๗

15-Nov-18

10:17

V14_excelwebrenderer.ascx

Excelwebrenderer.ascx

Not applicable

๕,๙๐๗

15-Nov-18

10:17

Ewanewwpctrl.ascx

Excelwebrenderernewwebpartcontrol.ascx

Not applicable

๒,๑๙๓

15-Nov-18

10:17

V14_ewanewwpctrl.ascx

Excelwebrenderernewwebpartcontrol.ascx

Not applicable

๒,๑๙๓

15-Nov-18

10:17

Excelnovwebrenderer.ascx

Excelwebrenderernovcontrol.ascx

Not applicable

๑,๕๓๕

15-Nov-18

10:17

V14_excelnovwebrenderer.ascx

Excelwebrenderernovcontrol.ascx

Not applicable

๑,๕๓๕

15-Nov-18

10:17

Conversion.office.exp_pdf_server.dll

Exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

๑๕๐,๗๖๘

15-Nov-18

10:17

Conversion.office.exp_xps_server.dll

Exp_xps_server.dll

15.0.5093.1000

๘๖,๘๐๘

15-Nov-18

10:17

Favicon_excel.ico

Favicon_excel.ico

Not applicable

๘,๙๕๘

19-Nov-18

6:33

V14_favicon_excel.ico

Favicon_excel.ico

Not applicable

๘,๙๕๘

19-Nov-18

6:33

Conversionhtmlutil.dll

Htmlutil.dll

15.0.5093.1000

๒,๖๒๔,๒๘๐

15-Nov-18

10:17

Conversion.igxserver.dll

Igxserver.dll

15.0.5093.1000

๑๐,๔๓๘,๔๒๔

15-Nov-18

10:17

Mwac.mobileewa.js

Mewa.js

Not applicable

๓๕๐,๕๕๔

15-Nov-18

10:17

Mwac.mobileewa.css

Mewastyles.css

Not applicable

๓๕,๒๓๐

15-Nov-18

10:17

Mwac.mobileewartl.css

Mewastylesrtl.css

Not applicable

๓๕,๒๓๒

15-Nov-18

10:17

Datafeed.dll

Microsoft.data.datafeedclient.dll

12.0.0.50823

๑๒๐,๗๕๒

12-Nov-18

20:38

Edm.dll

Microsoft.data.edm.dll

3.5.30729.50823

๖๕๒,๖๙๖

12-Nov-18

20:38

Odata.dll

Microsoft.data.odata.dll

3.5.30729.50823

๗๘๘,๓๘๔

12-Nov-18

20:38

Xladomdc.dll

Microsoft.excel.adomdclient.dll

11.0.2832.25

๖๕๐,๙๔๔

12-Nov-18

20:38

Xlamo.dll

Microsoft.excel.amo.dll

11.0.2832.25

๑,๔๘๒,๔๓๒

12-Nov-18

20:38

Msasstrm.dll

Microsoft.excel.streaming.dll

11.0.2832.25

๑๙๙,๓๖๐

12-Nov-18

20:37

Msasxmla.dll

Microsoft.excel.xmla.dll

11.0.2832.25

๓๓๑,๔๕๖

12-Nov-18

20:37

Exceldm.dll

Microsoft.office.excel.datamodel.dll

15.0.4777.1000

๗๐๗,๒๔๐

15-Nov-18

10:16

Ecscalcserver.dll

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.dll

15.0.4657.1000

๙๔๓,๒๘๐

15-Nov-18

10:17

Ecsinterop.dll

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.interop.dll

15.0.4867.1000

๔๖๓,๕๙๒

15-Nov-18

10:17

Excelserverapi.dll

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.proxy.dll

15.0.4521.1000

๒๖๖,๔๒๔

15-Nov-18

10:17

Msoxlsrv.dll

Microsoft.office.excel.server.dll

15.0.5085.1000

๑,๑๙๙,๙๐๔

19-Nov-18

6:33

Xlsrvmsh.dll

Microsoft.office.excel.server.mosshost.dll

15.0.4625.1000

๒๗๗,๑๗๖

15-Nov-18

10:17

Msoxlsrv.webservices.dll

Microsoft.office.excel.server.webservices.dll

15.0.4463.1000

๔๖,๑๕๒

15-Nov-18

10:17

Xlsrv.webservices.api.dll

Microsoft.office.excel.server.webservices.dll

15.0.4463.1000

๔๖,๑๕๒

15-Nov-18

10:17

Microsoft.office.excel.webui.dll

Microsoft.office.excel.webui.dll

15.0.4633.1000

๘๘,๒๕๖

15-Nov-18

10:17

Microsoft.office.excel.webui.internal.dll

Microsoft.office.excel.webui.internal.dll

15.0.5041.1000

๑,๑๓๐,๗๓๖

19-Nov-18

6:33

Microsoft.office.excel.webui.mobile.dll

Microsoft.office.excel.webui.mobile.dll

15.0.4763.1000

๑๒๓,๕๘๔

15-Nov-18

10:17

Microsoft.office.excel.webui.mobilea.dll

Microsoft.office.excel.webui.mobilea.dll

15.0.4481.1000

๗๖,๓๘๔

15-Nov-18

10:17

Conversion.microsoft.office.server.native.dll

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

๗๙๘,๙๗๖

15-Nov-18

10:17

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

๑๔๕,๖๑๖

15-Nov-18

4:17

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

๑๔๕,๖๑๖

15-Nov-18

4:17

Ewamicrosoftajax.js

Microsoftajax.js

Not applicable

๑๐๑,๗๓๖

15-Nov-18

10:17

V14_ewamicrosoftajax.js

Microsoftajax.js

Not applicable

๑๐๑,๗๓๖

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_hu.dll

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

๒๑๘,๙๘๔

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_hu.lex

Mshy3hu.lex

Not applicable

๙๓๓,๕๗๙

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_bg.dll

Mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_ct.dll

Mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_cz.dll

Mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

๒๒๕,๔๘๘

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_da.dll

Mshy7da.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_el.dll

Mshy7el.dll

15.0.4763.1000

๒๒๕,๔๘๘

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_en.dll

Mshy7en.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_es.dll

Mshy7es.dll

15.0.4763.1000

๒๒๕,๔๘๘

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_et.dll

Mshy7et.dll

15.0.4763.1000

๒๒๕,๔๘๘

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_eu.dll

Mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_fi.dll

Mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_fr.dll

Mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_ge.dll

Mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_gl.dll

Mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

๒๒๕,๔๘๘

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_cr.dll

Mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_it.dll

Mshy7it.dll

15.0.4763.1000

๒๒๕,๔๘๘

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_lt.dll

Mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_lv.dll

Mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_nb.dll

Mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_nl.dll

Mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

๒๒๕,๔๘๘

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_no.dll

Mshy7no.dll

15.0.4763.1000

๒๒๕,๔๘๘

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_pb.dll

Mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

๒๒๕,๔๘๘

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_pl.dll

Mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_pt.dll

Mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_ro.dll

Mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_ru.dll

Mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_sk.dll

Mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

๒๒๕,๔๘๘

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_sl.dll

Mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_sr.dll

Mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

๒๒๕,๔๘๘

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_sro.dll

Mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_sw.dll

Mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_tr.dll

Mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

15-Nov-18

10:17

Conversion.proof.mshy2_ua.dll

Mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

15-Nov-18

10:17

As_msmdlocal_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Msmdlocal.dll

11.0.2832.9

๕๗,๓๕๗,๐๐๐

15-Nov-18

10:16

As_msmdlocal_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Msmdlocal.dll

11.0.2832.9

๗๔,๗๕๘,๓๓๖

15-Nov-18

10:16

Msmdloc.dll

Msmdlocal_xl.dll

11.0.2832.25

๗๔,๗๕๘,๓๓๖

15-Nov-18

10:16

As_clientmsmgdsrv_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Msmgdsrv.dll

11.0.2832.9

๙,๖๖๐,๖๐๘

15-Nov-18

10:16

As_clientmsmgdsrv_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Msmgdsrv.dll

11.0.2832.9

๑๑,๔๘๓,๓๒๘

15-Nov-18

10:16

Msmgdsrv.dll

Msmgdsrv_xl.dll

11.0.2832.25

๑๑,๔๘๔,๘๖๔

15-Nov-18

10:16

As_msolap110_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Msolap110.dll

11.0.2832.9

๗,๔๔๕,๑๙๒

15-Nov-18

10:16

As_msolap110_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Msolap110.dll

11.0.2832.9

๘,๔๙๒,๗๓๖

15-Nov-18

10:16

Msolap10.dll

Msolap110_xl.dll

11.0.2832.25

๘,๔๙๔,๗๘๔

15-Nov-18

10:16

As_msolui110_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Msolui110.dll

11.0.2809.27

๓๐๒,๕๔๔

15-Nov-18

10:16

As_msolui110_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Msolui110.dll

11.0.2809.27

๓๒๒,๐๐๐

15-Nov-18

10:16

Conversion.office.msores.dll

Msores.dll

15.0.4963.1000

๑๓๕,๐๗๖,๖๐๘

15-Nov-18

10:16

Conversion.office.msoserver.dll

Msoserver.dll

15.0.5093.1000

๒๕,๘๓๐,๑๘๔

15-Nov-18

10:17

Conversion.office.msptls.dll

Msptls.dll

15.0.5049.1000

๑,๕๓๒,๑๓๖

15-Nov-18

10:16

Msptls.dll

Msptls.dll

15.0.5049.1000

๑,๕๓๒,๑๓๖

15-Nov-18

10:16

Conversion.msvcp100.dll

Msvcp100.dll

10.0.40219.325

๖๐๘,๐๘๐

12-Nov-18

20:37

Conversion.msvcr100.dll

Msvcr100.dll

10.0.40219.325

๘๒๙,๒๖๔

12-Nov-18

20:37

Conversion.oartodfserver.dll

Oartodfserver.dll

15.0.5085.1000

๓,๘๔๐,๕๙๒

15-Nov-18

10:17

Conversion.office.oartserver.dll

Oartserver.dll

15.0.5093.1000

๒๑,๖๗๒,๒๑๖

15-Nov-18

10:17

Conversion.cultures.office.odf

Office.odf

15.0.5085.1000

๕,๒๕๐,๑๒๘

15-Nov-18

10:16

Osfruntimeexcelwac.js

Osfruntimeexcelwac.js

Not applicable

๑๒๗,๕๐๕

15-Nov-18

10:17

V14_osfruntimeexcelwac.js

Osfruntimeexcelwac.js

Not applicable

๑๒๗,๕๐๕

15-Nov-18

10:17

Conversion.office.riched20.dll

Riched20.dll

15.0.5013.1000

๒,๒๓๙,๖๗๒

15-Nov-18

10:16

Riched20.dll

Riched20.dll

15.0.5013.1000

๒,๒๓๙,๖๗๒

15-Nov-18

10:16

Conversion.office.saext.dll

Saext.dll

15.0.4454.1000

๓๐๓,๒๑๖

15-Nov-18

10:16

Saext.dll

Saext.dll

15.0.4454.1000

๓๐๓,๒๑๖

15-Nov-18

10:16

Slicerrenderer.ascx

Slicerrenderercontrol.ascx

Not applicable

๒,๔๘๕

15-Nov-18

10:17

V14_slicerrenderer.ascx

Slicerrenderercontrol.ascx

Not applicable

๒,๔๘๕

15-Nov-18

10:17

Sp.userprofiles.debug.js

Sp.userprofiles.debug.js

Not applicable

๑๔๐,๙๙๗

15-Nov-18

10:17

Sp.userprofiles.js

Sp.userprofiles.js

Not applicable

๑๔๐,๙๙๑

15-Nov-18

10:17

Mobileewa.spiral.gif

Spiral.gif

Not applicable

๖๔๔

19-Nov-18

6:29

Mobilewac.spiral.gif

Spiral.gif

Not applicable

๖๔๔

19-Nov-18

6:29

As_sqldumper_exe_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Sqldumper.exe

2011.110.2809.27

๙๕,๑๘๔

15-Nov-18

10:16

As_sqldumper_exe_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Sqldumper.exe

2011.110.2809.27

๑๐๙,๕๒๐

15-Nov-18

10:16

Spatial.dll

System.spatial.dll

3.5.30729.50823

๑๑๕,๐๘๘

12-Nov-18

20:38

Timeslicerrenderer.ascx

Timeslicerrenderercontrol.ascx

Not applicable

๕,๘๖๕

15-Nov-18

10:17

V14_timeslicerrenderer.ascx

Timeslicerrenderercontrol.ascx

Not applicable

๕,๘๖๕

15-Nov-18

10:17

V14_wacairspaceanimationlibrary.js

Wacairspaceanimationlibrary.js

Not applicable

๓๑,๖๐๓

15-Nov-18

10:17

Wacairspaceanimationlibrary.js

Wacairspaceanimationlibrary.js

Not applicable

๓๑,๖๐๓

15-Nov-18

10:17

Mwac.mobileewa.wsaupload.ashx

Wsaupload.ashx

Not applicable

๑๙๖

15-Nov-18

10:17

Ewrxlitem.aspx

Xlitem.aspx

Not applicable

1,748

15-Nov-18

10:17

V14_ewrxlitem.aspx

Xlitem.aspx

Not applicable

1,748

15-Nov-18

10:17

Ewrxlprintview.aspx

Xlprintview.aspx

Not applicable

๔,๓๗๔

15-Nov-18

10:17

V14_ewrxlprintview.aspx

Xlprintview.aspx

Not applicable

๔,๓๗๔

15-Nov-18

10:17

Xlsrv.dll

Xlsrv.dll

15.0.5093.1000

๒๕,๙๘๒,๕๔๔

15-Nov-18

10:17

Xlsrvintl.dll.1033

Xlsrvintl.dll

15.0.4661.1000

๒๖๒,๓๒๘

15-Nov-18

10:17

Ewrxlviewerinternal.aspx

Xlviewerinternal.aspx

Not applicable

๙,๕๗๖

15-Nov-18

10:17

V14_ewrxlviewerinternal.aspx

Xlviewerinternal.aspx

Not applicable

๙,๕๗๖

15-Nov-18

10:17

As_xmlrw_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Xmlrw.dll

2011.110.2809.27

๒๐๒,๗๐๔

15-Nov-18

10:16

As_xmlrw_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Xmlrw.dll

2011.110.2809.27

๒๗๗,๔๕๖

15-Nov-18

10:16

Xmlrw_xl.dll

Xmlrw_xl.dll

2011.110.2832.25

๒๗๘,๒๐๘

15-Nov-18

10:16

As_xmlrwbin_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Xmlrwbin.dll

2011.110.2809.27

๑๔๗,๔๐๘

15-Nov-18

10:16

As_xmlrwbin_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Xmlrwbin.dll

2011.110.2809.27

๑๙๖,๐๔๘

15-Nov-18

10:16

Xmlrwbin.dll

Xmlrwbin_xl.dll

2011.110.2832.25

๑๙๖,๘๐๐

15-Nov-18

10:16

As_client_xmsrv_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Xmsrv.dll

11.0.2830.57

๒๔,๕๐๘,๕๗๖

15-Nov-18

10:16

As_client_xmsrv_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Xmsrv.dll

11.0.2830.57

๒๑,๐๗๑,๐๐๘

15-Nov-18

10:16

Xmsrv_xl.dll

Xmsrv_xl.dll

11.0.2832.25

๒๑,๐๗๐,๕๒๘

15-Nov-18

10:16

อ้างอิง

เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ ใช้เพื่ออธิบายการอัปเดตซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ Office ระบบ TechCenterมีการอัปเดตการดูแลล่าสุด และทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับ Office เวอร์ชันทั้งหมด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×