ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ประกาศ

การอัปเดตนี้ไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไป เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ให้ติดตั้งการอัปเดตล่าสุดของ Microsoft Office จากบทความ Microsoft เอกสารต่อไปนี้:

การอัปเดตล่าสุดสำหรับ Office เวอร์ชันที่ใช้ Windows Installer (MSI)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการอัปเด KB2899494 สำหรับ Microsoft SharePoint Server ๒๐๑๓ที่เผยแพร่เมื่อวันที่11พฤศจิกายน๒๐๑๔ การอัปเดตนี้มีข้อกำหนดเบื้องต้น

การแก้ไขและการปรับปรุง

  • ปรับปรุงเครื่องมือการพิสูจน์อักษรของเยอรมันโดยการขยายพจนานุกรม

  • ปรับปรุงเครื่องมือการพิสูจน์อักษรภาษาฝรั่งเศสโดยการขยายพจนานุกรม

  • ปรับปรุงตัวตรวจสอบไวยากรณ์ของรัสเซียโดยการเพิ่มกฎไวยากรณ์เพิ่มเติม5กฎและการเพิ่มความครอบคลุม

ข้อมูลเพิ่มเติม

การอัปเดตนี้มีไฟล์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้64-bitข้อมูล Coreserver-x-none

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

๑๕,๔๖๔

7-Oct-2014

12:03

Auditsettings.ascx

Not Applicable

๓,๕๑๘

7-Oct-2014

12:01

Auditsettings.ascx

Not Applicable

๓,๕๙๓

7-Oct-2014

12:01

Barcodeglobalsettings.ascx

Not Applicable

๑,๔๗๒

7-Oct-2014

12:01

Barcodeimagefromitem.aspx

Not Applicable

๓๐๙

7-Oct-2014

12:01

Barcodesettings.ascx

Not Applicable

๑,๓๙๘

7-Oct-2014

12:01

Bargensettings.ascx

Not Applicable

๑,๕๒๒

7-Oct-2014

12:01

Columndefaults.aspx

Not Applicable

๑๐,๒๔๓

7-Oct-2014

12:01

Columnfiltering.ascx

Not Applicable

๔๔๒

7-Oct-2014

12:01

Contentfollowing.debug.js

Not Applicable

๒๖,๑๓๕

7-Oct-2014

12:01

Contentfollowing.js

Not Applicable

๑๑,๔๑๓

7-Oct-2014

12:01

Core.js

Not Applicable

๘๒,๕๒๒

7-Oct-2014

12:03

Createdocsetversion.aspx

Not Applicable

๘,๓๑๘

7-Oct-2014

12:01

Createdocsetversion.aspx

Not Applicable

๘,๔๑๑

7-Oct-2014

12:01

Cstwrkflip.aspx

Not Applicable

๔,๔๖๐

7-Oct-2014

12:01

Cstwrkflip.aspx

Not Applicable

๕,๐๐๐

7-Oct-2014

12:01

Ctdmsettings.aspx

Not Applicable

๑๑,๓๒๙

7-Oct-2014

12:01

Customizereport.aspx

Not Applicable

๑๐,๑๕๑

7-Oct-2014

12:01

Customizereport.aspx

Not Applicable

๑๐,๓๔๔

7-Oct-2014

12:01

Default.aspx

Not Applicable

๑,๕๐๕

7-Oct-2014

12:01

Default.aspx

Not Applicable

๒๙๔

7-Oct-2014

12:03

Default.aspx

Not Applicable

๓,๕๒๒

7-Oct-2014

12:01

Default.aspx

Not Applicable

๔,๐๒๖

7-Oct-2014

12:01

Default.aspx

Not Applicable

๔,๕๙๑

7-Oct-2014

12:01

Default.aspx

Not Applicable

๖,๙๒๗

7-Oct-2014

12:03

Discoveryglobalcontrol.ascx

Not Applicable

๕,๑๗๔

7-Oct-2014

12:01

Discoveryproperties.ascx

Not Applicable

๗,๐๐๖

7-Oct-2014

12:01

Discoveryquerystatistics.ascx

Not Applicable

๓,๕๒๙

7-Oct-2014

12:01

Dmplaceholder.aspx

Not Applicable

๓,๗๑๑

7-Oct-2014

12:01

Dmplaceholder.aspx

Not Applicable

๓,๘๐๒

7-Oct-2014

12:01

Docconvlauncher.aspx

Not Applicable

๖,๓๒๔

7-Oct-2014

12:01

Docconvloadbalancer.aspx

Not Applicable

๖,๔๘๗

7-Oct-2014

12:01

Docidsettings.aspx

Not Applicable

๖,๕๑๗

7-Oct-2014

12:01

Docsetadddoc.aspx

Not Applicable

๔,๑๑๐

7-Oct-2014

12:01

Docsetexport.aspx

Not Applicable

๑,๐๖๑

7-Oct-2014

12:01

Docsethome.aspx

Not Applicable

๒,๙๑๒

7-Oct-2014

12:01

Docsetsend.aspx

Not Applicable

๓,๘๑๘

7-Oct-2014

12:01

Docsetsettings.aspx

Not Applicable

๒๓,๒๘๒

7-Oct-2014

12:01

Docsetsettings.aspx

Not Applicable

๒๕,๒๔๓

7-Oct-2014

12:01

Docsettemplates.ascx

Not Applicable

๑,๔๑๕

7-Oct-2014

12:01

Docsettemplates.ascx

Not Applicable

๑,๔๒๕

7-Oct-2014

12:01

Docsetversions.aspx

Not Applicable

๑๘,๒๒๗

7-Oct-2014

12:01

Docsetversions.aspx

Not Applicable

๑๘,๖๔๙

7-Oct-2014

12:01

Documentroutersettings.aspx

Not Applicable

๑๕,๑๕๐

7-Oct-2014

12:01

Docxpageconverter.exe

15.0.4665.1000

๘๒๗,๐๖๔

7-Oct-2014

12:03

Dropoffzoneroutingform.ascx

Not Applicable

๓,๔๗๘

7-Oct-2014

12:01

Dropoffzoneroutingform.ascx

Not Applicable

๓,๔๙๔

7-Oct-2014

12:01

Ediscoveryquerystatistics.ascx

Not Applicable

๑,๓๕๖

7-Oct-2014

12:01

Ediscoverytemplate.ascx

Not Applicable

๓,๒๖๖

7-Oct-2014

12:01

Editform.aspx

Not Applicable

๑๓,๘๔๒

7-Oct-2014

12:01

Editform.aspx

Not Applicable

๑๔,๑๙๑

7-Oct-2014

12:01

Editform.aspx

Not Applicable

๔,๒๔๖

7-Oct-2014

12:01

Editform.aspx

Not Applicable

๔,๒๙๐

7-Oct-2014

12:02

Editform.aspx

Not Applicable

๔,๕๙๕

7-Oct-2014

12:01

Editlink.aspx

Not Applicable

๑๔,๐๙๘

7-Oct-2014

12:04

Editlink.aspx

Not Applicable

๑๔,๑๑๐

7-Oct-2014

12:04

Editlink.aspx

Not Applicable

๒๐,๑๕๐

7-Oct-2014

12:04

Editlink.aspx

Not Applicable

๒๐,๑๖๒

7-Oct-2014

12:04

Editvideoset.aspx

Not Applicable

๒๑,๘๒๔

7-Oct-2014

12:01

Excelcellpicker.aspx

Not Applicable

๘,๔๘๕

7-Oct-2014

12:03

Exemptpolicy.aspx

Not Applicable

๒,๐๒๓

7-Oct-2014

12:01

Expirationconfig.aspx

Not Applicable

๘,๙๐๕

7-Oct-2014

12:01

Exportpolicy.aspx

Not Applicable

๓,๖๐๙

7-Oct-2014

12:01

Flddefedit.aspx

Not Applicable

๒๘,๓๘๖

7-Oct-2014

12:01

Followingcommon.debug.js

Not Applicable

๑๖,๔๘๕

7-Oct-2014

12:01

Followingcommon.js

Not Applicable

๗,๓๗๘

7-Oct-2014

12:01

Getspotlight.ashx

Not Applicable

๒๘๕

7-Oct-2014

12:01

Group_content.js

Not Applicable

๒,๑๕๙

7-Oct-2014

12:02

Hashtagprofile.aspx

Not Applicable

๘,๗๓๑

7-Oct-2014

12:04

Hierarchychart.xap

Not Applicable

๓๕,๒๘๘

7-Oct-2014

12:03

Hierarchychart.xap

Not Applicable

๓๕,๓๔๕

7-Oct-2014

12:03

Hold.aspx

Not Applicable

๕,๖๘๒

7-Oct-2014

12:01

Holdreport.aspx

Not Applicable

๓,๑๔๕

7-Oct-2014

12:01

Importpolicy.aspx

Not Applicable

๔,๑๑๐

7-Oct-2014

12:01

Initialsetup.aspx

Not Applicable

๖,๙๕๒

7-Oct-2014

12:04

Iniwrkflip.aspx

Not Applicable

๓,๐๓๒

7-Oct-2014

12:01

Iniwrkflip.aspx

Not Applicable

๓,๐๓๗

7-Oct-2014

12:01

Item_communityportal.html

Not Applicable

๗,๖๕๗

7-Oct-2014

12:03

Item_communityportal.js

Not Applicable

๙,๒๒๕

7-Oct-2014

12:02

Item_microblog.html

Not Applicable

๑๕,๕๘๔

7-Oct-2014

12:03

Item_microblog.js

Not Applicable

๑๗,๑๐๘

7-Oct-2014

12:02

Item_pdf.js

Not Applicable

๔,๑๐๒

7-Oct-2014

12:02

Item_site.js

Not Applicable

๔,๕๔๔

7-Oct-2014

12:02

Item_webpage.js

Not Applicable

๓,๘๒๗

7-Oct-2014

12:02

Item_word.js

Not Applicable

๔,๑๕๗

7-Oct-2014

12:02

Itemexpiration.aspx

Not Applicable

๑๑,๔๗๙

7-Oct-2014

12:01

Itemexpiration.aspx

Not Applicable

๑๑,๕๙๒

7-Oct-2014

12:01

Korwbrkr.dll

15.0.4454.1000

๒๒๒,๓๒๐

7-Oct-2014

12:00

Labelimage.aspx

Not Applicable

๓๗๕

7-Oct-2014

12:01

Labelsettings.ascx

Not Applicable

๙,๒๔๕

7-Oct-2014

12:01

Laed.dll

15.0.4490.1000

๑๓๙,๘๗๒

7-Oct-2014

12:00

Managelinks.aspx

Not Applicable

๙,๘๕๑

7-Oct-2014

12:04

Managelinks.aspx

Not Applicable

๙,๘๖๓

7-Oct-2014

12:04

Managesocialitems.aspx

Not Applicable

๑๔,๑๓๓

7-Oct-2014

12:04

Managesocialitems.aspx

Not Applicable

๑๔,๑๔๕

7-Oct-2014

12:04

Managevideorenditions.aspx

Not Applicable

๔,๙๘๗

7-Oct-2014

12:01

Mediaplayer.xap

Not Applicable

๔๒,๓๓๘

7-Oct-2014

12:03

Menus.js

Not Applicable

๒๕,๐๒๓

7-Oct-2014

12:03

Metadatanavkeyfilters.ascx

Not Applicable

๔,๕๑๖

7-Oct-2014

12:01

Metadatanavkeyfilters.ascx

Not Applicable

๔,๖๔๖

7-Oct-2014

12:01

Metadatanavtree.ascx

Not Applicable

๒,๖๘๕

7-Oct-2014

12:01

Metadatanavtree.ascx

Not Applicable

๒,๖๘๖

7-Oct-2014

12:01

Metanavpernode.aspx

Not Applicable

๑๓,๙๒๖

7-Oct-2014

12:01

Metanavpernode.aspx

Not Applicable

๑๔,๑๓๔

7-Oct-2014

12:01

Metanavsettings.aspx

Not Applicable

๑๔,๕๙๕

7-Oct-2014

12:01

Microsoft.acronymdefinitionproviderflow.dll

15.0.4490.1000

๔๐,๕๔๔

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.bestbetproviderflow.dll

15.0.4490.1000

๒๐,๕๗๖

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.common.concurrent.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๙๔๔

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.common.constants.dll

15.0.4490.1000

๑๓,๔๐๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.dll

15.0.4490.1000

๘๘,๖๗๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.sandboxlauncher.dll

15.0.4490.1000

๑๙,๕๖๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.contentengine.aliaslookup.dll

15.0.4490.1000

๔๙,๗๖๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.contentengine.annotationprimitives.dll

15.0.4490.1000

๓๐,๓๐๔

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.contentengine.bundles.dll

15.0.4490.1000

๓๙,๕๒๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.contentengine.component.dll

15.0.4490.1000

๒๘๕,๒๘๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.contentengine.datamodel.recordserializer.dll

15.0.4490.1000

๔๘,๒๔๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.contentengine.fields.dll

15.0.4490.1000

๔๑,๕๖๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.contentengine.liveevaluators.dll

15.0.4490.1000

๕๘,๔๖๔

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

15.0.4561.1000

๒๘๐,๗๖๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.contentengine.nlpoperators.dll

15.0.4561.1000

๑๔๘,๖๗๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.contentengine.operators.builtin.dll

15.0.4639.1000

๓๒๗,๘๖๔

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.contentengine.operators.dll

15.0.4490.1000

๓๖,๔๔๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.component.dll

15.0.4631.1000

๕๔,๙๗๖

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.evaluators.dll

15.0.4490.1000

๘๘,๑๖๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.operators.dll

15.0.4490.1000

๗๖,๘๙๖

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.contentengine.processing.builtin.dll

15.0.4639.1000

๗๑๕,๙๖๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.contentengine.processing.dll

15.0.4490.1000

๗๘,๙๔๔

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.contentengine.processing.mars.dll

15.0.4490.1000

๖๑,๐๒๔

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.contentengine.properties.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๙๖๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.contentengine.recordcache.dll

15.0.4490.1000

๑๖,๔๘๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.contentengine.recordtype.dll

15.0.4490.1000

๑๒,๘๙๖

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.contentengine.repository.dll

15.0.4490.1000

๑๐๐,๔๔๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.contentengine.services.dll

15.0.4490.1000

๙๘,๙๒๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.contentengine.submittercomponent.dll

15.0.4490.1000

๑๑๘,๓๖๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.contentengine.types.dll

15.0.4490.1000

๑๗,๐๐๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.contentengine.util.dll

15.0.4553.1000

๑๐๙,๒๔๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.coreservices.adminservice.dll

15.0.4521.1000

๗๘,๐๑๖

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.coreservices.clustering.dll

15.0.4490.1000

๕๘,๙๗๖

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.coreservices.configuration.dll

15.0.4490.1000

๕๔,๓๘๔

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.coreservices.constellation.dll

15.0.4490.1000

๖๒,๐๔๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.coreservices.deployment.dll

15.0.4490.1000

๕๐,๘๐๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.coreservices.eventhistory.dll

15.0.4490.1000

๒๙,๘๐๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.coreservices.framework.dll

15.0.4545.1000

๑๔๔,๕๗๖

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.coreservices.hostcontroller.dll

15.0.4490.1000

๓๖,๔๖๔

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.coreservices.management.dll

15.0.4490.1000

๔๗,๗๑๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.coreservices.node.dll

15.0.4545.1000

๑๔๙,๖๙๖

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.coreservices.package.dll

15.0.4490.1000

๘๒,๕๒๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.coreservices.remoting.dll

15.0.4545.1000

๘๐,๐๖๔

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.coreservices.storage.dll

15.0.4490.1000

๗๘,๔๓๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.coreservices.systemmanager.dll

15.0.4545.1000

๙๓,๓๗๖

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.coreservices.transport.dll

15.0.4490.1000

๔๗,๗๑๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.coreservices.utils.dll

15.0.4490.1000

๔๑,๕๖๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.dll

15.0.4490.1000

๑๒๒,๙๙๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.types.dll

15.0.4490.1000

๗๓,๘๒๔

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.evaluation.engine.dll

15.0.4490.1000

๒๕๖,๐๙๖

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.evaluation.engine.wcftransport.dll

15.0.4490.1000

๒๔,๖๘๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.evaluation.operators.builtin.dll

15.0.4490.1000

๑๑๖,๘๔๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.evaluation.operators.core.dll

15.0.4490.1000

๔๘,๒๒๔

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.evaluation.operators.dll

15.0.4651.1000

๒๘๑,๒๗๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.evaluation.operators.parsing.dll

15.0.4490.1000

๖๓,๖๐๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.evaluation.processing.builtin.dll

15.0.4490.1000

๑๔๐,๔๐๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.evaluation.processing.dll

15.0.4490.1000

๑๘๗,๕๐๔

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.evaluation.services.dll

15.0.4490.1000

๗๒,๒๘๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.external.contentapi.dll

15.0.4490.1000

๑๕๙,๓๔๔

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.hostcontroller.controller.dll

15.0.4490.1000

๕๘,๙๙๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfserver.dll

15.0.4490.1000

๔๔,๑๔๔

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.interactionengine.component.dll

15.0.4490.1000

๑๕๐,๖๔๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.fields.dll

15.0.4490.1000

๑๖,๙๙๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.types.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๙๖๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.builtin.dll

15.0.4490.1000

๔๐,๕๖๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.dll

15.0.4490.1000

๑๓,๔๐๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

15.0.4639.1000

๒๕๒,๖๐๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.interactionengine.services.dll

15.0.4490.1000

๕๒,๘๔๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.processingengineapi.dll

15.0.4490.1000

๑๕,๙๖๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.nlpbase.annotationstore.dll

15.0.4490.1000

๑๒๙,๑๒๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.nlpbase.automata.dll

15.0.4490.1000

๖๕,๑๓๖

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.nlpbase.diagnostics.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๔๓๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

15.0.4490.1000

๖๗,๖๙๖

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaryinterface.dll

15.0.4490.1000

๔๐,๐๓๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.nlpbase.ese.interop.dll

15.0.4490.1000

๑๖๘,๕๔๔

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.nlpbase.indextokenizer.dll

15.0.4490.1000

๒๘,๒๕๖

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.nlpbase.languageandencodingdetection.dll

15.0.4490.1000

๒๔,๖๘๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercompiler.dll

15.0.4490.1000

๓๖,๔๖๔

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercoreengine.dll

15.0.4490.1000

๒๘,๒๕๖

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.nlpbase.regularexpressions.dll

15.0.4490.1000

๑๗๑,๑๒๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

15.0.4539.1000

๙๓,๘๘๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.nlpbase.richtypes.dll

15.0.4490.1000

๗๘,๔๓๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.nlpbase.stringdistance.dll

15.0.4490.1000

๑๘,๐๓๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.nlpbase.transformers.dll

15.0.4490.1000

๑๖๑,๓๗๖

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.nlpbase.wordbreaker.dll

15.0.4525.1000

๑๐๖,๖๘๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.searchcore.admin.dll

15.0.4557.1000

๗๙,๕๕๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.searchcore.cheetah.dll

15.0.4490.1000

๑๕,๔๗๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.searchcore.contentrouter.dll

15.0.4490.1000

๔๒,๕๙๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.searchcore.contenttargets.indexrouter.dll

15.0.4490.1000

๕๔,๘๘๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.searchcore.documentmodel.dll

15.0.4490.1000

๒๑,๖๐๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.searchcore.fastserver.managed.dll

15.0.4661.1000

๑๘,๗๕๐,๖๔๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.searchcore.fastservermessages.dll

15.0.4490.1000

๑๐๐,๙๖๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.searchcore.filetransfer.dll

15.0.4490.1000

๔๐,๕๔๔

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.searchcore.generationcontroller.dll

15.0.4490.1000

๑๐๙,๑๖๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.searchcore.indexcontroller.dll

15.0.4567.1000

๑๘๑,๙๕๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.abstractindex.dll

15.0.4490.1000

๕๗,๙๖๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.fastserverindex.dll

15.0.4567.1000

๙๔,๙๑๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.searchcore.journal.dll

15.0.4490.1000

๑๙๐,๐๖๔

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.searchcore.journalreceiver.dll

15.0.4490.1000

๔๐,๐๓๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

15.0.4490.1000

๖๐,๐๐๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

15.0.4490.1000

๒๓๑,๕๒๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.searchcore.repartitioncomponent.dll

15.0.4490.1000

๓๒,๓๕๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalog.dll

15.0.4557.1000

๔๘,๓๒๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalogproxy.dll

15.0.4490.1000

๑๘,๕๒๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.searchcore.search.dll

15.0.4490.1000

๔๒,๖๐๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

15.0.4490.1000

๗๖,๘๙๖

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.searchcore.services.dll

15.0.4490.1000

๑๒๗,๐๘๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.searchcore.storagecleaner.dll

15.0.4490.1000

๒๒,๖๒๔

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.searchcore.tango.dll

15.0.4569.1502

๗,๕๐๔,๐๖๔

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.ceres.searchcore.utils.dll

15.0.4490.1000

๘๙,๑๘๔

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.clientresourceview.extractor.dll

15.0.4490.1000

๑๒,๘๙๖

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.clientresourceview.flowservice.dll

15.0.4490.1000

๒๖,๒๐๘

7-Oct-2014

12:02

Microsoft.clientresourceview.parser.dll

15.0.4490.1000

๑๒,๘๙๖

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.clientresourceview.propertyset.dll

15.0.4490.1000

๑๓,๔๐๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.clientresourceview_compoundoperators.dll

15.0.4490.1000

๑๓,๔๐๘

7-Oct-2014

12:02

Microsoft.compoundoperator.companyextractor.dll

15.0.4490.1000

๒๖,๗๒๐

7-Oct-2014

12:02

Microsoft.contentalignmentflow.dll

15.0.4490.1000

๒๖,๒๐๘

7-Oct-2014

12:02

Microsoft.crawleracronymextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๓,๙๒๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.crawleralertsdatagenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๗,๕๐๔

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.crawleraliasnormalizationsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๙๖๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.crawlerccametadatagenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๔๓๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.crawlercomputefiletypesubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๓,๙๒๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.crawlercontentenrichmentsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๙๖๐

7-Oct-2014

12:02

Microsoft.crawlerdefinitionclassificationsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๔๓๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.crawlerdocumentretrievalsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๔๓๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.crawlerdocumentsignaturegenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๔๓๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.crawlerdocumentsummarygenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๔๓๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.crawlerhowtoclassificationsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๓,๙๓๖

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.crawlerindexingsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๔๔๘

7-Oct-2014

12:02

Microsoft.crawlerlanguagedetectorsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๔๓๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.crawlerlinkdeletesubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๓,๙๒๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.crawlernoindexsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๖,๙๙๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.crawlerphonenumbernormalizationsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๔๓๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll

15.0.4615.1000

๒๔,๗๖๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.crawlersearchanalyticssubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๙,๐๔๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.crawlersecurityinsertsubflow.dll

15.0.4639.1000

๑๕,๐๓๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.crawlertermextractorsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๔๓๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.crawlerwordbreakersubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๕,๙๖๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.customdictionarydeployment.dll

15.0.4490.1000

๒๐,๐๖๔

7-Oct-2014

12:02

Microsoft.customentityextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๐๖,๐๘๐

7-Oct-2014

12:02

Microsoft.cxddeploymentcaseinsensitive.dll

15.0.4490.1000

๑๕,๙๖๘

7-Oct-2014

12:02

Microsoft.cxddeploymentcasesensitive.dll

15.0.4490.1000

๑๕,๙๘๔

7-Oct-2014

12:02

Microsoft.database.typemap.dll

15.0.4490.1000

๑๕,๔๕๖

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.docparsing.dll

15.0.4490.1000

๒๙,๒๘๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.docparsingsubflow.dll

15.0.4490.1000

๒๘,๗๘๔

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.fsut.dll

15.0.4490.1000

๑๑๒,๒๔๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll

4.0.2450.51

๓๑,๔๘๐

7-Oct-2014

12:04

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.51

๕๑,๙๒๐

7-Oct-2014

12:04

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll

4.0.0.0

๑๑,๑๖๘

7-Oct-2014

12:04

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.51

๘๐,๖๐๐

7-Oct-2014

12:04

Microsoft.langencid.dll

15.0.4490.1000

๑๒,๔๐๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.linguisticcomponentsstatus.dll

15.0.4490.1000

๑๒,๙๑๒

7-Oct-2014

12:02

Microsoft.lowercasediacriticsremover.dll

15.0.4490.1000

๔๐,๕๔๔

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.metadataextractorsubflow.dll

15.0.4657.1000

๒๑,๑๗๖

7-Oct-2014

12:02

Microsoft.office.documentmanagement.dll

15.0.4657.1000

๔๘๗,๖๒๔

7-Oct-2014

12:01

Microsoft.office.ofc.dll

15.0.0.0

๓๔,๙๘๔

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.office.policy.dll

15.0.4647.1000

๑,๑๕๒,๑๖๘

7-Oct-2014

12:01

Microsoft.office.policy.pages.dll

15.0.4599.1000

๓๒๐,๑๘๔

7-Oct-2014

12:01

Microsoft.office.server.conversions.dll

15.0.4599.1000

๒๔,๗๗๖

7-Oct-2014

12:01

Microsoft.office.server.dll

15.0.4661.1000

๒,๖๗๒,๘๐๘

9-Oct-2014

19:56

Microsoft.office.server.filtercontrols.dll

15.0.4561.1000

๑๕๕,๓๓๖

7-Oct-2014

12:01

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4665.1000

๗๘๖,๖๑๖

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.office.server.openxml.dll

15.0.4665.1000

๘๗๙,๘๐๘

7-Oct-2014

12:01

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

14.9.4659.1000

๗๘๕,๑๑๒

7-Oct-2014

12:02

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

15.0.4665.1000

๓,๑๕๙,๗๕๒

7-Oct-2014

12:01

Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll

15.0.4603.1000

๒๔๙,๐๖๔

7-Oct-2014

12:04

Microsoft.office.server.workmanagement.datamodel.dll

15.0.4466.1000

๑๔๐,๙๒๐

7-Oct-2014

12:03

Microsoft.office.server.workmanagement.dll

15.0.4510.1000

๖๙๑,๓๘๔

7-Oct-2014

12:03

Microsoft.office.server.workmanagement.ui.dll

15.0.4454.1000

๑๓๑,๑๙๒

7-Oct-2014

12:03

Microsoft.office.web.common.dll

15.0.4653.1000

๒,๕๔๙,๔๖๔

9-Oct-2014

19:56

Microsoft.office.web.conversion.framework.dll

15.0.4511.1000

๑๙๓,๗๒๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.office.web.conversion.storage.dll

15.0.4519.1000

๕๗,๕๓๖

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.office.web.conversion.viewerinterface.dll

15.0.4514.1000

๒๘,๓๕๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.office.web.environment.officeserver.dll

15.0.4611.1000

๒๒๐,๘๙๖

7-Oct-2014

12:01

Microsoft.office.web.sandbox.dll

15.0.4651.1000

๑๗๖,๘๔๐

7-Oct-2014

12:01

Microsoft.office.workflowsoap.dll

15.0.4448.1000

๕๓,๘๔๘

7-Oct-2014

12:01

Microsoft.ootbentityextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๙,๐๔๐

7-Oct-2014

12:02

Microsoft.opensearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

๒๑,๐๘๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.peopleanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๔๓๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.peopleanalyticsoutputflow.dll

15.0.4490.1000

๑๕,๙๘๔

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.peopleexpertisesubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๓,๙๓๖

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.peoplefuzzynamematchingsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๕,๔๗๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.peoplekeywordparsingsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๖,๙๙๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.peoplelinguisticssubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๙๖๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.peopleresultretrievalandprocessingsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๙,๐๔๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.peoplesearchflow.dll

15.0.4490.1000

๒๐,๕๙๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.peoplesecuritysubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๙๔๔

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.personalfavoritesproviderflow.dll

15.0.4490.1000

๑๙,๐๔๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.productivitysearchflow.dll

15.0.4490.1000

๒๑,๖๐๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.queryclassificationdictionarycompilationflow.dll

15.0.4490.1000

๑๙,๕๕๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.queryruleconditionmatchingsubflow.dll

15.0.4490.1000

๒๐,๐๘๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.queryspellingcorrectionproperties.dll

15.0.4490.1000

๑๒,๘๙๖

7-Oct-2014

12:02

Microsoft.recommendationsproperties.dll

15.0.4490.1000

๑๒,๓๘๔

7-Oct-2014

12:02

Microsoft.remotesharepointflow.dll

15.0.4490.1000

๑๘,๐๑๖

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.51

๗๖๐,๕๑๒

7-Oct-2014

12:04

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.51

๙๘๙,๙๐๔

7-Oct-2014

12:04

Microsoft.searchanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๙๖๐

7-Oct-2014

12:02

Microsoft.searchanalyticsinputflow.dll

15.0.4490.1000

๑๖,๙๙๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.searchanalyticsoutputflow.dll

15.0.4490.1000

๑๘,๐๓๒

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.searchauthorityinputflow.dll

15.0.4490.1000

๑๓,๙๒๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.searchclicksanalysisinputflow.dll

15.0.4490.1000

๒๐,๐๖๔

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.searchdemotedinputflow.dll

15.0.4490.1000

๑๓,๙๓๖

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.searchreportsanalysisinputflow.dll

15.0.4490.1000

๑๘,๕๔๔

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.sharepoint.client.publishing.phone.dll

15.0.4420.1017

๖๑,๖๐๐

7-Oct-2014

12:03

Microsoft.sharepoint.client.publishing.silverlight.dll

15.0.4420.1017

๖๑,๖๐๘

7-Oct-2014

12:03

Microsoft.sharepoint.client.search.applications.silverlight.dll.x64

15.0.4420.1017

๑๗,๖๐๐

7-Oct-2014

12:02

Microsoft.sharepoint.client.search.silverlight.dll.x64

15.0.4420.1017

๖๑,๖๐๐

7-Oct-2014

12:02

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.phone.dll

15.0.4420.1017

๗๑,๓๒๐

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.silverlight.dll

15.0.4420.1017

๗๑,๓๓๖

7-Oct-2014

12:03

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4567.1000

๑๔๕,๑๐๔

7-Oct-2014

08:42

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.phone.dll

15.0.4567.1000

๑๔๔,๐๘๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.silverlight.dll

15.0.4567.1000

๑๔๔,๑๐๔

7-Oct-2014

12:01

Microsoft.sharepoint.portal.proxy.dll

15.0.4567.1000

๖๖,๗๒๘

7-Oct-2014

12:03

Microsoft.sharepoint.search.extended.query.dll

15.0.4665.1000

๓๗๗,๐๒๔

7-Oct-2014

12:02

Microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.dll

15.0.4420.1017

๓๔,๕๓๖

7-Oct-2014

12:03

Microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

๔๔๕,๑๒๐

7-Oct-2014

12:03

Microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

15.0.4509.1000

๑๒๕,๖๗๒

7-Oct-2014

12:03

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

15.0.4631.1000

๑,๓๔๐,๖๐๐

7-Oct-2014

12:02

Microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

๒๒,๖๒๔

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

15.0.4481.1000

๒๔,๖๓๐,๓๖๘

7-Oct-2014

12:00

Microsoft.thesaurusdeployment.dll

15.0.4490.1000

๑๙,๐๔๐

7-Oct-2014

12:02

Microsoft.usageanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

๑๙,๐๕๖

7-Oct-2014

12:02

Microsoft.usageanalyticsreportingapidumperflow.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๙๖๐

7-Oct-2014

12:02

Microsoft.usageanalyticsupdateflow.dll

15.0.4490.1000

๒๓,๖๔๘

7-Oct-2014

12:00

Modwrkflip.aspx

Not Applicable

๒,๓๓๕

7-Oct-2014

12:01

Modwrkflip.aspx

Not Applicable

๒,๓๔๔

7-Oct-2014

12:01

Msgfilt.dll.x64

15.0.4454.1000

๔๐,๐๔๐

7-Oct-2014

12:00

Msores.dll

15.0.4657.1000

๘๑,๓๘๓,๑๐๔

7-Oct-2014

12:00

Msptls.dll

15.0.4615.1000

๑,๕๒๒,๘๘๐

7-Oct-2014

12:00

Msscpi.dll

15.0.4665.1000

๕๖๓,๓๙๒

7-Oct-2014

12:02

Mssdmn.exe

15.0.4665.1000

๗๔๘,๗๒๘

7-Oct-2014

12:02

Mssearch.exe

15.0.4665.1000

๕๒๓,๙๗๖

7-Oct-2014

12:02

Msslad.dll

15.0.4665.1000

๔๓๕,๓๘๔

7-Oct-2014

12:01

Mssph.dll

15.0.4665.1000

๑,๓๖๓,๖๔๘

7-Oct-2014

12:02

Mssrch.dll

15.0.4665.1000

๓,๑๓๑,๕๗๖

7-Oct-2014

12:02

Mstr4tsc.dll

15.0.4665.1000

๑๐๙,๒๓๒

7-Oct-2014

12:02

Mswb7.dll

15.0.4665.1000

๓๙๖,๕๐๔

7-Oct-2014

12:00

Mswb70011.dll

15.0.4665.1000

๑,๐๖๗,๗๓๖

7-Oct-2014

12:00

Mswb7001e.dll

15.0.4665.1000

๑,๐๖๗,๗๔๔

7-Oct-2014

12:00

Mswb70404.dll

15.0.4665.1000

๑,๐๖๗,๗๓๖

7-Oct-2014

12:00

Mswb70804.dll

15.0.4665.1000

๑,๐๖๗,๗๓๖

7-Oct-2014

12:00

Mydocs.debug.js

Not Applicable

๔๗,๓๐๘

7-Oct-2014

12:01

Mydocs.js

Not Applicable

๒๒,๗๕๗

7-Oct-2014

12:01

Mylinks.debug.js

Not Applicable

๔,๕๐๘

7-Oct-2014

12:01

Mylinks.js

Not Applicable

๑,๖๐๓

7-Oct-2014

12:01

Mysiterecommendations.js

Not Applicable

๒๖,๕๕๙

7-Oct-2014

12:01

Newdocset.aspx

Not Applicable

๓,๒๕๐

7-Oct-2014

12:01

Nl7data0011.dll

15.0.4454.1000

๗,๘๖๘,๐๕๖

7-Oct-2014

12:00

Nl7data001e.dll

15.0.4454.1000

๑,๐๔๘,๒๒๔

7-Oct-2014

12:00

Nl7data0404.dll

15.0.4454.1000

๒,๕๗๑,๙๔๔

7-Oct-2014

12:00

Nl7data0804.dll

15.0.4454.1000

๓,๖๘๐,๔๒๔

7-Oct-2014

12:00

Nl7models0007.dll

15.0.4661.1000

๖,๔๔๓,๗๖๘

7-Oct-2014

12:00

Nl7models0009.dll

15.0.4641.1000

๕,๗๖๔,๘๔๘

7-Oct-2014

12:00

Nl7models000a.dll

15.0.4623.1000

๖,๑๖๒,๖๘๐

7-Oct-2014

12:00

Nl7models000c.dll

15.0.4665.1000

๕,๖๕๗,๓๒๘

7-Oct-2014

12:00

Nlhtml.dll_0002.x64

15.0.4454.1000

๑๘๗,๔๗๒

7-Oct-2014

12:00

Noderunner.exe

15.0.4490.1000

๔๒,๑๑๒

7-Oct-2014

12:00

Noderunner.exe.config

Not Applicable

๔,๕๔๗

7-Oct-2014

12:02

Noteswebservice.dll.oss.x86

15.0.4665.1000

๙๙๐,๙๐๔

7-Oct-2014

12:02

Odffilt.dll.x64

15.0.4665.1000

๙๖๔,๘๒๔

7-Oct-2014

12:00

Offfilt.dll_0002.x64

15.0.4454.1000

๓๒๖,๒๒๔

7-Oct-2014

12:00

Offfiltx.dll.x64

15.0.4665.1000

๑,๑๗๙,๘๕๖

7-Oct-2014

12:00

Office.odf

15.0.4627.1000

๕,๒๔๑,๐๐๐

7-Oct-2014

12:00

Offxml.dll

15.0.4567.1000

๑๘๔,๕๐๔

7-Oct-2014

12:00

Onifiltr.dll.x64

15.0.4665.1000

๒,๑๖๐,๘๒๔

7-Oct-2014

12:00

Osafehtm.dll

15.0.4627.1000

๒๗๘,๗๑๒

7-Oct-2014

12:01

Parserserver.exe

15.0.4490.1000

๒๖,๗๒๐

7-Oct-2014

12:00

Policy.aspx

Not Applicable

๙,๐๔๘

7-Oct-2014

12:01

Policyconfig.aspx

Not Applicable

๑๐,๑๔๖

7-Oct-2014

12:01

Policylist.aspx

Not Applicable

๖,๒๒๒

7-Oct-2014

12:01

Policylist.aspx

Not Applicable

๖,๓๔๒

7-Oct-2014

12:01

Portal.debug.js

Not Applicable

๕๗,๗๖๒

7-Oct-2014

12:01

Portal.js

Not Applicable

๒๓,๑๕๒

7-Oct-2014

12:02

Portal.js

Not Applicable

๓๓,๑๕๑

7-Oct-2014

12:01

Prm0006.bin

15.0.4525.1000

๑๗,๑๘๓,๗๔๔

7-Oct-2014

12:00

Prm0007.bin

15.0.4661.1000

๒๑,๓๙๙,๕๕๒

7-Oct-2014

12:00

Prm0008.bin

15.0.4641.1000

๑๕,๖๑๙,๕๘๔

7-Oct-2014

12:00

Prm0009.bin

15.0.4641.1000

๑๐,๔๕๐,๔๓๒

7-Oct-2014

12:00

Prm0019.bin

15.0.4665.1000

๒๔,๓๙๐,๖๕๖

7-Oct-2014

12:00

Profilesrp.sql

Not Applicable

๑,๑๘๓,๓๐๕

7-Oct-2014

12:04

Profilup.sql

Not Applicable

๘๓๗,๖๔๔

7-Oct-2014

12:04

Profmngr.aspx

Not Applicable

๓,๓๘๓

7-Oct-2014

12:04

Profmngr.aspx

Not Applicable

๓,๓๙๕

7-Oct-2014

12:04

Projectpolicies.aspx

Not Applicable

๗,๐๕๓

7-Oct-2014

12:01

Pubfilt.dll.x64

15.0.4454.1000

๓๗,๙๗๖

7-Oct-2014

12:00

Ratings.js

Not Applicable

๑๘,๓๙๗

7-Oct-2014

12:03

Recordsribbon.ascx

Not Applicable

๓๖๖

7-Oct-2014

12:01

Releasehold.aspx

Not Applicable

๓,๗๐๑

7-Oct-2014

12:01

Reportcenterlayout.aspx

Not Applicable

๖,๑๕๘

7-Oct-2014

12:03

Reporting.aspx

Not Applicable

๘,๙๔๓

7-Oct-2014

12:01

Reporting.aspx

Not Applicable

๙,๐๑๕

7-Oct-2014

12:01

Retentionsettings.ascx

Not Applicable

๑๐,๘๕๘

7-Oct-2014

12:01

Retentionsettings.ascx

Not Applicable

๑๐,๙๙๓

7-Oct-2014

12:01

Retentionstagesettings.aspx

Not Applicable

๒๕,๖๗๖

7-Oct-2014

12:01

Retentionstagesettings.aspx

Not Applicable

๒๕,๘๓๒

7-Oct-2014

12:01

Riched20.dll

15.0.4659.1000

๒,๒๒๖,๘๔๘

7-Oct-2014

12:00

Routermessage.aspx

Not Applicable

๖,๒๗๑

7-Oct-2014

12:01

Rpthist.aspx

Not Applicable

๓,๑๙๓

7-Oct-2014

12:03

Saext.dll

15.0.4454.1000

๓๐๓,๒๑๖

7-Oct-2014

12:00

Scriptforwebtaggingui.js

Not Applicable

๑๓๐,๙๙๐

7-Oct-2014

12:03

Scsummpg.aspx

Not Applicable

๒,๗๕๑

7-Oct-2014

12:03

Search.js

Not Applicable

๓๖,๒๒๐

7-Oct-2014

12:02

Searchresults.aspx

Not Applicable

๓,๙๔๕

7-Oct-2014

12:02

Setup.exe

15.0.4665.1000

๑,๐๖๘,๗๓๖

7-Oct-2014

12:00

Socialsrp.sql

Not Applicable

๒๒๗,๙๖๘

7-Oct-2014

12:04

Socialup.sql

Not Applicable

๒๐๐,๙๖๐

7-Oct-2014

12:04

Sp.documentmanagement.debug.js

Not Applicable

๘,๙๗๐

7-Oct-2014

12:01

Sp.policy.debug.js

Not Applicable

๑๓,๓๓๕

7-Oct-2014

12:01

Sp.publishing.debug.js

Not Applicable

๑๑๓,๘๘๒

7-Oct-2014

12:03

Sp.search.apps.debug.js

Not Applicable

๗,๖๐๐

7-Oct-2014

12:02

Sp.search.apps.js

Not Applicable

๗,๖๐๐

7-Oct-2014

12:02

Sp.search.debug.js

Not Applicable

๑๑๓,๙๑๓

7-Oct-2014

12:02

Sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

Not Applicable

๒,๗๖๙

7-Oct-2014

12:04

Sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

Not Applicable

๖,๓๐๔

7-Oct-2014

12:04

Sp.ui.pub.ribbon.debug.js

Not Applicable

๑๓๕,๔๕๑

7-Oct-2014

12:03

Sp.ui.pub.ribbon.js

Not Applicable

๘๐,๐๕๗

7-Oct-2014

12:03

Sp.ui.reputation.debug.js

Not Applicable

๔๐,๐๘๙

7-Oct-2014

12:03

Sp.ui.reputation.js

Not Applicable

๒๔,๘๗๓

7-Oct-2014

12:03

Sp.ui.rte.publishing.debug.js

Not Applicable

๖๓,๖๙๔

7-Oct-2014

12:03

Sp.ui.rte.publishing.js

Not Applicable

๔๔,๐๖๓

7-Oct-2014

12:03

Sp.ui.sssvcadminpages.debug.js

Not Applicable

๙,๒๓๖

7-Oct-2014

12:02

Sp.ui.sssvcadminpages.js

Not Applicable

๗,๖๔๔

7-Oct-2014

12:02

Sp.userprofiles.debug.js

Not Applicable

๑๔๐,๕๘๑

7-Oct-2014

12:01

Sp.userprofiles.js

Not Applicable

๑๔๐,๕๗๕

7-Oct-2014

12:01

Sps_themedforegroundimages.css

Not Applicable

๑๓,๐๐๓

7-Oct-2014

12:03

Spx.quickshare.debug.js

Not Applicable

๓๑,๙๙๘

7-Oct-2014

12:03

Spx.quickshare.js

Not Applicable

๒๘,๒๒๐

7-Oct-2014

12:03

Spxclient.resx

Not Applicable

๗,๖๐๗

7-Oct-2014

12:03

Svrsetup.dll

15.0.4665.1000

๑๐,๐๗๗,๘๖๔

7-Oct-2014

12:01

Ta_listcategories.aspx

Not Applicable

๗,๔๒๐

7-Oct-2014

12:02

Ta_listcrawledproperties.aspx

Not Applicable

๑๐,๕๔๔

7-Oct-2014

12:02

Ta_listmanagedproperties.aspx

Not Applicable

๑๒,๖๒๗

7-Oct-2014

12:02

Taxonomy.sql

Not Applicable

๓๐๒,๖๕๔

7-Oct-2014

12:03

Taxonomynavproperties.js

Not Applicable

๓๓,๙๘๗

7-Oct-2014

12:03

Taxupdateprocs.sql

Not Applicable

๓๐๒,๖๐๕

7-Oct-2014

12:03

Termstoremanager.js

Not Applicable

๒๗๐,๐๗๘

7-Oct-2014

12:03

Tquery.dll

15.0.4665.1000

๑,๐๒๘,๒๘๐

7-Oct-2014

12:02

Treecontrol.js

Not Applicable

๒๓๔,๕๘๘

7-Oct-2014

12:03

Updated.aspx

Not Applicable

๒,๗๕๑

7-Oct-2014

12:03

Uploadex.aspx

Not Applicable

๑๗,๖๐๘

7-Oct-2014

12:01

Uploadex.aspx

Not Applicable

๒๐,๗๒๖

7-Oct-2014

12:01

Validation.js

Not Applicable

๑,๘๘๑

7-Oct-2014

12:03

Videoembedconfig.aspx

Not Applicable

๑๔,๐๔๙

7-Oct-2014

12:01

Videosettemplates.ascx

Not Applicable

๑,๙๓๘

7-Oct-2014

12:01

Viewcases.aspx

Not Applicable

๕,๕๙๔

7-Oct-2014

12:01

Visfilt.dll.x64

15.0.4665.1000

๓,๙๒๗,๗๓๖

7-Oct-2014

12:00

Web.config

Not Applicable

๙๙๓

7-Oct-2014

12:03

Websitecore.resx

Not Applicable

๒๐๕,๘๓๙

7-Oct-2014

12:03

Wrktaskip.aspx

Not Applicable

๓,๙๒๙

7-Oct-2014

12:01

Wrktaskip.aspx

Not Applicable

๓,๙๖๑

7-Oct-2014

12:01

Xlatewfassoc.aspx

Not Applicable

๙,๔๕๖

7-Oct-2014

12:01

Xlatewfassoc.aspx

Not Applicable

๙,๕๖๗

7-Oct-2014

12:01

ข้อมูล Coreservermui-en-us

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Aboutus.aspx

Not Applicable

๔,๕๔๓

7-Oct-2014

12:01

Accessibility.css

Not Applicable

๑,๓๘๑

7-Oct-2014

12:01

Addgalleryimages.xap

Not Applicable

๖๖,๕๑๔

7-Oct-2014

12:01

Adodb.dll.deploy

6.0.0.0

๙๖,๓๘๔

7-Oct-2014

12:01

Articleleft.html

Not Applicable

๖,๒๓๕

7-Oct-2014

12:01

Articlelinks.html

Not Applicable

๔,๘๓๑

7-Oct-2014

12:01

Articleright.html

Not Applicable

๕,๓๑๔

7-Oct-2014

12:01

Assetpickers.js

Not Applicable

๓๑,๗๓๙

7-Oct-2014

12:01

Berlin.css

Not Applicable

๓๒๖,๔๗๔

7-Oct-2014

12:01

Calendar.aspx

Not Applicable

๔,๐๐๗

7-Oct-2014

12:01

Catalogarticle.html

Not Applicable

๘,๒๒๒

7-Oct-2014

12:01

Catalogwelcome.html

Not Applicable

๘,๓๗๕

7-Oct-2014

12:01

Cmscore.en-us.resx

Not Applicable

๑๐๐,๓๔๙

7-Oct-2014

12:01

Communities.css

Not Applicable

๒๓,๙๘๘

7-Oct-2014

12:01

Compare.aspx

Not Applicable

๓,๔๓๖

7-Oct-2014

12:01

Contactus.aspx

Not Applicable

๑,๕๒๐

7-Oct-2014

12:01

Controls.css

Not Applicable

๕๕,๔๙๓

7-Oct-2014

12:01

Controls15.css

Not Applicable

๙,๗๔๓

7-Oct-2014

12:01

Customstrings.js

Not Applicable

๓๕๘

7-Oct-2014

12:01

Datashareedit.aspx

Not Applicable

๗๘๕

7-Oct-2014

12:01

Datashareview.aspx

Not Applicable

๘๒๓

7-Oct-2014

12:01

Ddmanager.exe.deploy

15.0.4466.1000

๒๕๘,๖๐๘

7-Oct-2014

12:01

Ddmanager.intl.dll.deploy

15.0.4420.1017

๒๗,๒๙๖

7-Oct-2014

12:01

Ddmanager.intl.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

๕๖,๙๖๘

7-Oct-2014

12:01

Default.aspx

Not Applicable

๔,๐๙๕

7-Oct-2014

12:01

Designtime.css

Not Applicable

๗๖๖

7-Oct-2014

12:01

Discoverydownloadmanager.application

Not Applicable

๑๕,๗๗๙

7-Oct-2014

12:01

Discoverydownloadmanager.exe.manifest

Not Applicable

๒๔,๕๐๕

7-Oct-2014

10:23

Edit.css

Not Applicable

๒๑,๐๓๓

7-Oct-2014

12:01

Edit-mode-21.css

Not Applicable

๓,๗๐๗

7-Oct-2014

12:01

Employeebio.aspx

Not Applicable

๒,๐๒๖

7-Oct-2014

12:01

Enterprisewiki.html

Not Applicable

๖,๒๒๓

7-Oct-2014

12:01

Faq.aspx

Not Applicable

๔,๐๑๕

7-Oct-2014

12:01

General.aspx

Not Applicable

๗๔๓

7-Oct-2014

12:01

Global.css

Not Applicable

๑๕,๗๒๓

7-Oct-2014

12:01

Htmleditorstyles.css

Not Applicable

๔๘,๕๔๒

7-Oct-2014

12:01

Interop.cdosys.dll.deploy

15.0.4420.1017

๕๗,๕๐๔

7-Oct-2014

12:01

Legalinfo.aspx

Not Applicable

๒,๗๒๗

7-Oct-2014

12:01

Lyon.css

Not Applicable

๓๒๗,๙๑๑

7-Oct-2014

12:01

Masterroot.css

Not Applicable

๔,๐๒๙

7-Oct-2014

12:01

Microsoft.ceres.diagnostics.msg.dll

15.0.4521.1000

๑๒๖,๖๕๖

9-Oct-2014

19:46

Microsoft.ceres.diagnostics.perfmonmsg.dll

15.0.4448.1000

๑๘๐,๘๓๒

9-Oct-2014

19:46

Microsoft.exchange.ediscovery.export.dll.deploy

15.0.609.4

๑,๐๓๔,๓๓๖

7-Oct-2014

12:01

Microsoft.exchange.pst.dll.deploy

15.0.609.0

๑๗๑,๕๕๒

7-Oct-2014

12:01

Microsoft.office.client.policy.dll.deploy

15.0.4420.1017

๑๙,๖๐๘

7-Oct-2014

12:01

Microsoft.office.mhtexport.dll.deploy

15.0.4420.1017

๒๕,๗๔๔

7-Oct-2014

12:01

Microsoft.office.server.msg.dll

15.0.4514.1000

๔๒๓,๑๔๔

7-Oct-2014

12:01

Microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.4665.1000

๔๙๑,๗๐๔

7-Oct-2014

12:01

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4561.1000

๒๘๘,๙๖๘

7-Oct-2014

12:01

Microsoft.sharepoint.client.search.dll.deploy

15.0.4420.1017

๖๓,๖๒๔

7-Oct-2014

12:01

Moss.actions

Not Applicable

๔๒๙,๑๙๙

7-Oct-2014

12:01

Msoserverintl.dll

15.0.4663.1000

๓,๔๒๙,๐๔๘

7-Oct-2014

12:01

Newsletter.aspx

Not Applicable

๓,๒๓๘

7-Oct-2014

12:01

Notessetup.exe

15.0.4665.1000

๕๖๐,๓๑๒

7-Oct-2014

12:01

Officeserveradmin.en-us.resx

Not Applicable

๑๕,๑๙๕

7-Oct-2014

12:01

Oldialog.css

Not Applicable

๒,๘๗๐

7-Oct-2014

12:01

Ollfont.css

Not Applicable

๗,๒๔๖

7-Oct-2014

12:01

Oslo.html

Not Applicable

๒๕,๒๐๖

7-Oct-2014

12:01

Osrv.en-us.resx

Not Applicable

๘,๗๖๕

7-Oct-2014

12:01

Osrvcore.en-us.resx

Not Applicable

๓๓,๗๕๔

7-Oct-2014

12:01

Osrvmanifest.man

Not Applicable

๑,๗๐๙,๕๐๑

7-Oct-2014

12:01

Portal.css

Not Applicable

๙๖,๓๓๖

7-Oct-2014

12:01

Pressrelease.aspx

Not Applicable

๒,๙๑๐

7-Oct-2014

12:01

Profilebrowserscriptres.en-us.resx

Not Applicable

๔๙,๘๔๖

7-Oct-2014

12:01

Projectsummary.css

Not Applicable

๔,๒๒๔

7-Oct-2014

12:01

Publicthemedforegroundimages.css

Not Applicable

๖๐๔

7-Oct-2014

12:01

Reviewapproval_1033.xoml

Not Applicable

๑๐๕,๑๑๑

7-Oct-2014

12:01

Reviewpublishing_1033.xoml

Not Applicable

๑๐๕,๑๑๑

7-Oct-2014

12:01

Root.master

Not Applicable

๓,๗๙๒

7-Oct-2014

12:01

Sbw.css

Not Applicable

๑,๐๕๗

7-Oct-2014

12:01

Searchfoundationmanifest.man

Not Applicable

๕๙๓,๕๐๙

7-Oct-2014

12:00

Seattle.html

Not Applicable

๒๗,๔๐๓

7-Oct-2014

12:01

Selectorcontrols.js

Not Applicable

๑๖,๙๒๑

7-Oct-2014

12:01

Service.aspx

Not Applicable

๒,๘๒๙

7-Oct-2014

12:01

Sitemap.aspx

Not Applicable

๑,๒๕๙

7-Oct-2014

12:01

Socialdata.css

Not Applicable

๑๔,๐๖๓

7-Oct-2014

12:01

Spellchecker.js

Not Applicable

๔๔,๓๑๗

7-Oct-2014

12:01

Sps.en-us.resx

Not Applicable

๑๐๐,๓๔๕

7-Oct-2014

12:01

Spscore.en-us.resx

Not Applicable

๑๔๕,๗๒๖

7-Oct-2014

12:01

Spx.css

Not Applicable

๑,๖๔๒

7-Oct-2014

12:01

Spx.en-us.resx

Not Applicable

๒๕,๖๓๐

7-Oct-2014

12:01

Spxclient.en-us.resx

Not Applicable

๗,๖๐๗

7-Oct-2014

12:01

Spxpub.css

Not Applicable

๒๐,๐๐๖

9-Oct-2014

19:53

Spxpubribbon.css

Not Applicable

๑๑,๑๙๔

7-Oct-2014

12:01

Spxpubribbon.css

Not Applicable

๑๒,๖๒๘

9-Oct-2014

19:53

Srch.resources.en-us.resx

Not Applicable

๘๐,๗๔๔

7-Oct-2014

12:01

Ssetupui.dll

15.0.4561.1000

๖๘,๘๐๐

7-Oct-2014

12:01

Sshellui.mst

Not Applicable

๑๔,๘๔๘

7-Oct-2014

12:01

Startermaster.html

Not Applicable

๗,๑๖๒

7-Oct-2014

12:01

Tables.css

Not Applicable

๒,๐๓๐

7-Oct-2014

12:01

Termstoremanager.css

Not Applicable

๖,๙๕๐

7-Oct-2014

12:01

Tokyo.css

Not Applicable

๓๒๖,๙๙๕

7-Oct-2014

12:01

Websitecore.en-us.resx

Not Applicable

๒๐๕,๘๓๙

7-Oct-2014

12:01

Welcomesplash.html

Not Applicable

๕,๕๖๗

7-Oct-2014

12:01

Wizards.css

Not Applicable

๘,๕๒๐

7-Oct-2014

12:01

Xlsrvintl.dll

15.0.4661.1000

๒๖๒,๓๒๘

7-Oct-2014

12:01

ระบบ Office TechCenterมีการอัปเดตการดูแลระบบล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับ Office เวอร์ชันทั้งหมด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×