ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ประกาศ

การอัปเดตนี้ไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไป เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ให้ติดตั้งการอัปเดตล่าสุดของ Microsoft Office จากบทความ Microsoft เอกสารต่อไปนี้:

การอัปเดตล่าสุดสำหรับ Office เวอร์ชันที่ใช้ Windows Installer (MSI)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการอัปเด KB3054989 สำหรับ Microsoft SharePoint Server ๒๐๑๓ที่เผยแพร่เมื่อวันที่11สิงหาคม๒๐๑๕ การอัปเดตนี้มีข้อกำหนดเบื้องต้น

การปรับปรุงและการแก้ไข

แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:

เมื่อคุณเรียกใช้ฟังก์ชันCREATE PDF/XPSสำหรับเวิร์กบุ๊กใน Microsoft Excel ๒๐๑๓, ภาษากรีกหรืออักขระซิริลลิกจะเปลี่ยนจากฟอนต์ MS gothic เป็นฟอนต์แบบ Arial

ข้อมูลการปรับปรุง

การรีสตาร์ตข้อมูล

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตนี้

เบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การอัปเดตนี้คุณต้องมีMicrosoft SharePoint Server ๒๐๑๓ Service Pack 1ติดตั้งอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม

การอัปเดตนี้มีไฟล์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้64-bitข้อมูล Xlsrvmui-en-us

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Acewstr.dll

15.0.4695.1000

๘๕๙,๓๔๔

08-Jul-2015

04:48

Commonintl.js

Not Applicable

๔๐,๗๑๙

07-Jul-2015

08:03

Ewa.ribbon.js

Not Applicable

๑๔๓,๐๗๗

07-Jul-2015

08:03

Ewa.strings.moss.js

Not Applicable

๑๙,๐๒๑

07-Jul-2015

08:03

Ewr034.gif

Not Applicable

๔๓

08-Jul-2015

05:02

Ewr048.gif

Not Applicable

๓๒๕

08-Jul-2015

05:02

Ewr049.gif

Not Applicable

๓๒๓

08-Jul-2015

05:02

Ewrdefault.css

Not Applicable

๙๔,๙๓๖

07-Jul-2015

08:03

Excelcommonserverimagecluster.css

Not Applicable

๘,๘๘๓

08-Jul-2015

05:02

Excelframe.css

Not Applicable

๗,๗๐๗

07-Jul-2015

08:03

Mewa.image.css

Not Applicable

๑,๒๐๕

08-Jul-2015

05:02

Mewa.string.js

Not Applicable

๑,๑๙๒

07-Jul-2015

08:03

Microsoft.office.excel.server.resources.dll

15.0.4625.1000

๒๘๖,๔๑๖

07-Jul-2015

08:03

Msmdsrv.rll

11.0.2809.27

๙๔๒,๐๓๒

07-Jul-2015

08:02

Msmdsrvi.rll

11.0.2809.27

๙๓๘,๙๖๐

07-Jul-2015

08:02

Msmdsrvi_xl.rll

11.0.2830.57

๙๓๙,๖๘๐

07-Jul-2015

08:03

Msolui110.rll

11.0.2809.27

๒๑,๔๕๖

07-Jul-2015

08:02

Osfruntime_strings.js

Not Applicable

๔,๒๑๓

07-Jul-2015

08:03

Progress.gif

Not Applicable

๖๙๕

08-Jul-2015

05:02

Progress16.gif

Not Applicable

๖๖๘

08-Jul-2015

05:02

Slicers.css

Not Applicable

๔,๕๕๙

07-Jul-2015

08:03

ข้อมูล Xlsrvwfe-x-none

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Acewdat.dll

15.0.4695.1000

๓,๐๕๑,๗๔๔

07-Jul-2015

08:03

x64

Ewaanth.gif

Not Applicable

๒๑๖

08-Jul-2015

05:08

Not Applicable

Ewaantv.gif

Not Applicable

๒๑๓

08-Jul-2015

05:08

Not Applicable

Ewamoss.bi.js

Not Applicable

๑๑๖,๗๗๑

07-Jul-2015

08:03

Not Applicable

Ewamoss.cuixas.js

Not Applicable

๑๘๑,๔๗๒

07-Jul-2015

08:03

Not Applicable

Ewamoss.ee.js

Not Applicable

๓๒,๔๑๓

07-Jul-2015

08:03

Not Applicable

Ewamoss.js

Not Applicable

๗๙๖,๒๑๙

07-Jul-2015

08:03

Not Applicable

Ewamoss.nov.js

Not Applicable

๖๘,๘๔๐

07-Jul-2015

08:03

Not Applicable

Ewamoss.pi.js

Not Applicable

๒๗๕,๖๑๙

07-Jul-2015

08:03

Not Applicable

Ewamoss.ts.js

Not Applicable

๑๒๐,๔๕๒

07-Jul-2015

08:03

Not Applicable

Ewr023.gif

Not Applicable

๙๐๘

08-Jul-2015

05:08

Not Applicable

Excelribbon.css

Not Applicable

๔๔,๒๒๒

07-Jul-2015

08:03

Not Applicable

Excelwebrenderer.ascx

Not Applicable

๕,๙๐๗

07-Jul-2015

08:03

Not Applicable

Excelwebrenderernewwebpartcontrol.ascx

Not Applicable

๒,๑๙๓

07-Jul-2015

08:03

Not Applicable

Excelwebrenderernovcontrol.ascx

Not Applicable

๑,๕๓๕

07-Jul-2015

08:03

Not Applicable

Exp_pdf_server.dll

15.0.4741.1000

๑๔๐,๙๘๔

07-Jul-2015

08:03

x64

Exp_xps_server.dll

15.0.4725.1000

๗๗,๔๙๖

07-Jul-2015

08:03

x64

Favicon_excel.ico

Not Applicable

๘,๙๕๘

08-Jul-2015

05:08

Not Applicable

Htmlutil.dll

15.0.4743.1000

๒,๖๑๔,๔๖๔

07-Jul-2015

08:03

x64

Igxserver.dll

15.0.4727.1000

๑๐,๔๒๙,๐๘๘

07-Jul-2015

08:03

x64

Mewa.js

Not Applicable

๓๕๐,๕๔๕

07-Jul-2015

08:03

Not Applicable

Mewastyles.css

Not Applicable

๓๕,๒๓๐

07-Jul-2015

08:03

Not Applicable

Mewastylesrtl.css

Not Applicable

๓๕,๒๓๒

07-Jul-2015

08:03

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.dll

12.0.0.50823

๑๒๐,๗๕๒

06-Jul-2015

22:30

x86

Microsoft.data.edm.dll

3.5.30729.50823

๖๕๒,๖๙๖

06-Jul-2015

22:30

x86

Microsoft.data.odata.dll

3.5.30729.50823

๗๘๘,๓๘๔

06-Jul-2015

22:30

x86

Microsoft.excel.adomdclient.dll

11.0.2830.57

๖๕๐,๙๑๒

06-Jul-2015

22:30

x86

Microsoft.excel.amo.dll

11.0.2830.57

๑,๔๘๒,๔๐๘

06-Jul-2015

22:30

x86

Microsoft.excel.streaming.dll

11.0.2830.57

๑๙๙,๓๒๘

06-Jul-2015

22:28

x86

Microsoft.excel.xmla.dll

11.0.2830.57

๓๓๑,๔๒๔

06-Jul-2015

22:28

x86

Microsoft.office.excel.datamodel.dll

15.0.4671.1000

๗๐๗,๒๓๒

07-Jul-2015

08:03

x86

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.dll

15.0.4657.1000

๙๔๓,๒๘๐

07-Jul-2015

08:03

x86

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.interop.dll

15.0.4625.1000

๔๕๔,๓๒๘

07-Jul-2015

08:03

x64

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.proxy.dll

15.0.4521.1000

๒๖๖,๔๒๔

07-Jul-2015

08:03

x86

Microsoft.office.excel.server.dll

15.0.4737.1000

๑,๑๙๐,๕๘๔

08-Jul-2015

05:08

x86

Microsoft.office.excel.server.mosshost.dll

15.0.4625.1000

๒๗๗,๑๗๖

07-Jul-2015

08:03

x86

Microsoft.office.excel.server.webservices.dll

15.0.4463.1000

๔๖,๑๕๒

07-Jul-2015

08:03

x86

Microsoft.office.excel.webui.dll

15.0.4633.1000

๘๘,๒๕๖

07-Jul-2015

08:03

x86

Microsoft.office.excel.webui.internal.dll

15.0.4737.1000

๑,๑๒๑,๔๘๐

08-Jul-2015

05:08

x86

Microsoft.office.excel.webui.mobile.dll

15.0.4460.1000

๑๒๓,๕๐๔

07-Jul-2015

08:03

x86

Microsoft.office.excel.webui.mobilea.dll

15.0.4481.1000

๗๖,๓๘๔

07-Jul-2015

08:03

x86

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4699.1000

๗๘๖,๖๑๖

07-Jul-2015

08:03

x64

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4454.1000

๓๗๕,๘๙๖

07-Jul-2015

08:03

Not Applicable

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4567.1000

๑๔๕,๑๐๔

07-Jul-2015

06:50

Not Applicable

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4567.1000

๑๔๕,๑๐๔

07-Jul-2015

06:50

x86

Microsoftajax.js

Not Applicable

๑๐๑,๗๓๖

07-Jul-2015

08:03

Not Applicable

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

๒๑๘,๙๘๔

07-Jul-2015

08:03

x64

Mshy3hu.lex

Not Applicable

๙๓๓,๕๗๙

07-Jul-2015

08:03

Not Applicable

Mshy7bg.dll

15.0.4699.1000

๒๒๕,๔๘๐

07-Jul-2015

08:03

x64

Mshy7ct.dll

15.0.4699.1000

๒๒๕,๔๘๘

07-Jul-2015

08:03

x64

Mshy7cz.dll

15.0.4699.1000

๒๒๕,๔๘๐

07-Jul-2015

08:03

x64

Mshy7da.dll

15.0.4699.1000

๒๒๕,๔๘๘

07-Jul-2015

08:03

x64

Mshy7el.dll

15.0.4699.1000

๒๒๕,๔๘๐

07-Jul-2015

08:03

x64

Mshy7en.dll

15.0.4699.1000

๒๒๕,๔๘๘

07-Jul-2015

08:03

x64

Mshy7es.dll

15.0.4699.1000

๒๒๕,๔๘๐

07-Jul-2015

08:03

x64

Mshy7et.dll

15.0.4699.1000

๒๒๕,๔๘๐

07-Jul-2015

08:03

x64

Mshy7eu.dll

15.0.4699.1000

๒๒๕,๔๘๘

07-Jul-2015

08:03

x64

Mshy7fi.dll

15.0.4699.1000

๒๒๕,๔๘๐

07-Jul-2015

08:03

x64

Mshy7fr.dll

15.0.4699.1000

๒๒๕,๔๘๐

07-Jul-2015

08:03

x64

Mshy7ge.dll

15.0.4699.1000

๒๒๕,๔๘๐

07-Jul-2015

08:03

x64

Mshy7gl.dll

15.0.4699.1000

๒๒๕,๔๘๘

07-Jul-2015

08:03

x64

Mshy7hr.dll

15.0.4699.1000

๒๒๕,๔๘๐

07-Jul-2015

08:03

x64

Mshy7it.dll

15.0.4699.1000

๒๒๕,๔๘๘

07-Jul-2015

08:03

x64

Mshy7lt.dll

15.0.4699.1000

๒๒๕,๔๘๐

07-Jul-2015

08:03

x64

Mshy7lv.dll

15.0.4699.1000

๒๒๕,๔๘๐

07-Jul-2015

08:03

x64

Mshy7nb.dll

15.0.4699.1000

๒๒๕,๔๘๐

07-Jul-2015

08:03

x64

Mshy7nl.dll

15.0.4699.1000

๒๒๕,๔๘๐

07-Jul-2015

08:03

x64

Mshy7no.dll

15.0.4699.1000

๒๒๕,๔๘๐

07-Jul-2015

08:03

x64

Mshy7pb.dll

15.0.4699.1000

๒๒๕,๔๘๐

07-Jul-2015

08:03

x64

Mshy7pl.dll

15.0.4699.1000

๒๒๕,๔๘๐

07-Jul-2015

08:03

x64

Mshy7pt.dll

15.0.4699.1000

๒๒๕,๔๘๘

07-Jul-2015

08:03

x64

Mshy7ro.dll

15.0.4699.1000

๒๒๕,๔๘๐

07-Jul-2015

08:03

x64

Mshy7ru.dll

15.0.4699.1000

๒๒๕,๔๘๘

07-Jul-2015

08:03

x64

Mshy7sk.dll

15.0.4699.1000

๒๒๕,๔๘๐

07-Jul-2015

08:03

x64

Mshy7sl.dll

15.0.4699.1000

๒๒๕,๔๘๘

07-Jul-2015

08:03

x64

Mshy7srm.dll

15.0.4699.1000

๒๒๕,๔๘๐

07-Jul-2015

08:03

x64

Mshy7sro.dll

15.0.4699.1000

๒๒๕,๔๘๐

07-Jul-2015

08:03

x64

Mshy7sw.dll

15.0.4699.1000

๒๒๕,๔๘๐

07-Jul-2015

08:03

x64

Mshy7tr.dll

15.0.4699.1000

๒๒๕,๔๘๐

07-Jul-2015

08:03

x64

Mshy7uk.dll

15.0.4699.1000

๒๒๕,๔๘๐

07-Jul-2015

08:03

x64

Msmdlocal.dll

11.0.2830.57

๕๗,๓๕๕,๙๓๖

07-Jul-2015

08:02

Not Applicable

Msmdlocal.dll

11.0.2830.57

๗๔,๗๕๖,๒๕๖

07-Jul-2015

08:02

Not Applicable

Msmdlocal_xl.dll

11.0.2830.57

๗๔,๗๕๕,๗๔๔

07-Jul-2015

08:03

x64

Msmgdsrv.dll

11.0.2830.57

๑๑,๔๘๑,๗๖๐

07-Jul-2015

08:02

Not Applicable

Msmgdsrv.dll

11.0.2830.57

๙,๖๕๙,๕๕๒

07-Jul-2015

08:02

Not Applicable

Msmgdsrv_xl.dll

11.0.2830.57

๑๑,๔๘๒,๗๘๔

07-Jul-2015

08:03

x64

Msolap110.dll

11.0.2830.57

๗,๔๔๔,๖๔๘

07-Jul-2015

08:02

Not Applicable

Msolap110.dll

11.0.2830.57

๘,๔๙๑,๖๘๐

07-Jul-2015

08:02

Not Applicable

Msolap110_xl.dll

11.0.2830.57

๘,๔๙๓,๗๓๖

07-Jul-2015

08:03

x64

Msolui110.dll

11.0.2809.27

๓๐๒,๕๔๔

07-Jul-2015

08:02

Not Applicable

Msolui110.dll

11.0.2809.27

๓๒๒,๐๐๐

07-Jul-2015

08:02

Not Applicable

Msores.dll

15.0.4733.1000

๑๑๒,๓๒๖,๘๔๘

07-Jul-2015

08:02

x64

Msoserver.dll

15.0.4743.1000

๒๕,๗๑๗,๙๕๒

07-Jul-2015

08:03

x64

Msptls.dll

15.0.4719.1000

๑,๕๒๒,๘๘๐

07-Jul-2015

08:02

x64

Oartodfserver.dll

15.0.4727.1000

๓,๘๓๑,๔๗๒

07-Jul-2015

08:03

x64

Oartserver.dll

15.0.4733.1000

๒๑,๖๓๘,๓๒๘

07-Jul-2015

08:03

x64

Office.odf

15.0.4627.1000

๕,๒๔๑,๐๐๐

07-Jul-2015

08:02

Not Applicable

Osfruntimeexcelwac.js

Not Applicable

๑๒๗,๔๑๓

07-Jul-2015

08:03

Not Applicable

Riched20.dll

15.0.4737.1000

๒,๒๒๗,๓๖๘

07-Jul-2015

08:02

x64

Saext.dll

15.0.4454.1000

๓๐๓,๒๑๖

07-Jul-2015

08:02

x64

Slicerrenderercontrol.ascx

Not Applicable

๒,๔๘๕

07-Jul-2015

08:03

Not Applicable

Sp.userprofiles.debug.js

Not Applicable

๑๔๐,๕๘๑

07-Jul-2015

08:03

Not Applicable

Sp.userprofiles.js

Not Applicable

๑๔๐,๕๗๕

07-Jul-2015

08:03

Not Applicable

Spiral.gif

Not Applicable

๖๔๔

08-Jul-2015

05:03

Not Applicable

Sqldumper.exe

2011.110.2809.27

๑๐๙,๕๒๐

07-Jul-2015

08:02

Not Applicable

Sqldumper.exe

2011.110.2809.27

๙๕,๑๘๔

07-Jul-2015

08:02

Not Applicable

System.spatial.dll

3.5.30729.50823

๑๑๕,๐๘๘

06-Jul-2015

22:30

x86

Timeslicerrenderercontrol.ascx

Not Applicable

๕,๘๖๕

07-Jul-2015

08:03

Not Applicable

Wacairspaceanimationlibrary.js

Not Applicable

๓๑,๖๐๓

07-Jul-2015

08:03

Not Applicable

Wsaupload.ashx

Not Applicable

๑๙๖

07-Jul-2015

08:03

Not Applicable

Xlitem.aspx

Not Applicable

1,748

07-Jul-2015

08:03

Not Applicable

Xlprintview.aspx

Not Applicable

๔,๓๗๔

07-Jul-2015

08:03

Not Applicable

Xlsrv.dll

15.0.4737.1000

๒๕,๙๔๒,๗๑๒

07-Jul-2015

08:03

x64

Xlsrvintl.dll

15.0.4661.1000

๒๖๒,๓๒๘

07-Jul-2015

08:03

Not Applicable

Xlviewerinternal.aspx

Not Applicable

๙,๕๗๖

07-Jul-2015

08:03

Not Applicable

Xmlrw.dll

2011.110.2809.27

๒๐๒,๗๐๔

07-Jul-2015

08:02

Not Applicable

Xmlrw.dll

2011.110.2809.27

๒๗๗,๔๕๖

07-Jul-2015

08:02

Not Applicable

Xmlrw_xl.dll

2011.110.2830.57

๒๗๘,๑๗๖

07-Jul-2015

08:03

x64

Xmlrwbin.dll

2011.110.2809.27

๑๔๗,๔๐๘

07-Jul-2015

08:02

Not Applicable

Xmlrwbin.dll

2011.110.2809.27

๑๙๖,๐๔๘

07-Jul-2015

08:02

Not Applicable

Xmlrwbin_xl.dll

2011.110.2830.57

๑๙๖,๗๖๘

07-Jul-2015

08:03

x64

Xmsrv.dll

11.0.2830.57

๒๑,๐๗๑,๐๐๘

07-Jul-2015

08:02

Not Applicable

Xmsrv.dll

11.0.2830.57

๒๔,๕๐๘,๕๗๖

07-Jul-2015

08:02

Not Applicable

Xmsrv_xl.dll

11.0.2830.57

๒๑,๐๗๐,๔๙๖

07-Jul-2015

08:03

x64

อ้างอิง

ดูข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการอัปเดตซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ระบบ Office TechCenterมีการอัปเดตการดูแลระบบล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับ Office เวอร์ชันทั้งหมด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×