ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับ4484367การอัปเดตMicrosoft Project Server 2013วันที่ 11 มกราคม 2022

การปรับปรุงและการแก้ไขในการอัปเดตนี้

การอัปเดตนี้ให้การปรับปรุงความปลอดภัยProject Server 2013

วิธีดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดต

ศูนย์ดาวน์โหลด

การอัปเดตนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะการดาวน์โหลดและการติดตั้งด้วยตนเองจากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft เท่านั้น 


การอ้างสิทธิ์การสแกนไวรัส

Microsoft ได้สแกนไฟล์นี้เพื่อหาไวรัสโดยใช้ซอฟต์แวร์ตรวจหาไวรัสล่าสุดที่พร้อมใช้งานในวันที่ที่โพสต์ไฟล์นั้น ไฟล์จะถูกจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการปรับปรุงความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลการปรับปรุง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การอัปเดตสะสมนี้ คุณต้องติดตั้งMicrosoft Project Server 2013 Service Pack 1 (SP1)

เริ่มข้อมูลใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตนี้

ข้อมูลไฟล์

การอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) จะติดตั้งไฟล์ที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของไฟล์เหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาของไฟล์เหล่านี้บนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับอคติการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดําเนินการบางอย่างกับไฟล์

x64

ข้อมูลไฟล์ projectservermui-en-us.msp

ตัวระบุไฟล์

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Prjsvr.administration.intl.resources.dll.1033

Microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.5197.1000

1,160,072

16-ธ.ค.-2564

05:07

Prjmsg.dll_1033

Microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

160,440

15-ธ.ค.-2564

07:48

Prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1033

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.5197.1000

137,824

16-ธ.ค.-2564

05:07

Microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1033

Microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.5197.1000

77,712

16-ธ.ค.-2564

05:07

Microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1033

Microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.5197.1000

1,106,016

16-ธ.ค.-2564

05:07

Pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1033

Prjadmin.en-us.resx

ไม่สามารถใช้งานได้

30,007

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1033

Prjadmin.en-us.resx

ไม่สามารถใช้งานได้

30,007

15-ธ.ค.-2564

07:48

Projmanifest.man_1033

Projectservermanifest.man

ไม่สามารถใช้งานได้

322,866

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.lcid.resx.1033

Pwa.en-us.resx

ไม่สามารถใช้งานได้

780,551

15-ธ.ค.-2564

07:48

ข้อมูลไฟล์ projectserverwfe-x-none.msp

ตัวระบุไฟล์

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Pwa.userdelegation.addmodifydelegation.aspx

Addmodifydelegation.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

16,726

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.admin.addmodifyuser.aspx

Addmodifyuser.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

139,242

15-ธ.ค.-2564

07:48

Psi.isapi.adminwsdl.aspx

Adminwsdl.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

120,095

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.admin.adsyncerp.aspx

Adsyncerp.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

4,709

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.admin.adsyncpsgroups.aspx

Adsyncpsgroups.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

1,635

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.statusing.approvalcommentdlg.aspx

Approvalcommentdlg.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

4,199

15-ธ.ค.-2564

07:48

Psi.isapi.archivewsdl.aspx

Archivewsdl.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

45,596

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.resmgr.buildresplanteam.aspx

Buildresplanteam.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

4,160

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.resmgr.buildteam.aspx

Buildteam.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

6,845

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.admin.changeskipworkflow.aspx

Changeskipworkflow.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

19,297

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.portfoliooptimizer.drivercomparison.aspx

Comparedrivers.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

18,906

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.portfoliooptimizer.optimizerspreadsheet.aspx

Costconstraintanalysis.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

80,843

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.customfilterdlg.debug.js

Customfilterdlg.debug.js

ไม่สามารถใช้งานได้

35,448

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.customfilterdlg.js

Customfilterdlg.js

ไม่สามารถใช้งานได้

14,761

15-ธ.ค.-2564

07:48

Psi.isapi.driverwsdl.aspx

Driverwsdl.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

35,143

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.admin.enterpriseprojecttypedetails.aspx

Enterpriseprojecttypedetails.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

36,666

15-ธ.ค.-2564

07:48

Psi.isapi.eventswsdl.aspx

Eventswsdl.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

34,807

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.office.exp_pdf_server.dll

Exp_pdf_server.dll

15.0.5233.1000

143,752

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.office.exp_xps_server.dll

Exp_xps_server.dll

15.0.5233.1000

79,752

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.admin.fiscalperiod.aspx

Fiscalperiod.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

9,093

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversionhtmlutil.dll

Htmlutil.dll

15.0.5415.1000

2,617,224

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.igxserver.dll

Igxserver.dll

15.0.5399.1000

10,432,416

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.common.importsite.aspx

Importsite.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

9,808

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.statusing.locktask.aspx_14

Locktask.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

8,056

15-ธ.ค.-2564

07:48

Psi.isapi.lookuptablewsdl.aspx

Lookuptablewsdl.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

42,187

15-ธ.ค.-2564

07:48

Microsoft.office.project.schema.dll

Microsoft.office.project.schema.dll

15.0.4989.1000

6,387,912

15-ธ.ค.-2564

07:48

Microsoft.office.project.server.administration.dll

Microsoft.office.project.server.administration.dll

15.0.4815.1000

1,411,296

15-ธ.ค.-2564

07:48

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

15.0.5197.1000

387,680

15-ธ.ค.-2564

07:48

Mspjcalcservice.exe

Microsoft.office.project.server.calculation.exe

15.0.4659.1000

19,176

15-ธ.ค.-2564

07:48

Microsoft.office.project.server.communications.dll

Microsoft.office.project.server.communications.dll

15.0.4911.1000

311,016

15-ธ.ค.-2564

07:48

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

15.0.5045.1000

1,097,424

15-ธ.ค.-2564

07:48

Microsoft.office.project.server.database.dll

Microsoft.office.project.server.database.dll

15.0.5011.1000

11,108,560

15-ธ.ค.-2564

07:48

Microsoft.office.project.server.dll

Microsoft.office.project.server.dll

15.0.5101.1000

8,300,328

15-ธ.ค.-2564

07:48

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

15.0.4663.1000

57,008

15-ธ.ค.-2564

07:48

Microsoft.office.project.server.extensibility.dll

Microsoft.office.project.server.extensibility.dll

15.0.4663.1000

92,384

15-ธ.ค.-2564

07:48

Microsoft.office.project.server.inproc.dll

Microsoft.office.project.server.inproc.dll

15.0.4911.1000

765,160

15-ธ.ค.-2564

07:48

Microsoft.office.project.server.library.dll

Microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4981.1000

1,776,848

15-ธ.ค.-2564

07:48

Sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

Microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4981.1000

1,776,848

15-ธ.ค.-2564

07:48

Microsoft.office.project.server.native.dll

Microsoft.office.project.server.native.dll

15.0.4919.1000

443,616

15-ธ.ค.-2564

07:48

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

15.0.5415.1000

1,013,184

15-ธ.ค.-2564

07:48

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

15.0.5415.1000

3,164,608

15-ธ.ค.-2564

07:48

Mspsqservice.exe

Microsoft.office.project.server.queuing.exe

15.0.4515.1000

44,240

15-ธ.ค.-2564

07:48

Prjsvr.stsadmcommandhandler.dll

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll

15.0.4647.1000

280,752

15-ธ.ค.-2564

07:48

Prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.dll

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll

15.0.5197.1000

63,376

15-ธ.ค.-2564

07:48

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

15.0.5011.1000

10,552,528

15-ธ.ค.-2564

07:48

Microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

Microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

15.0.4673.1000

96,552

15-ธ.ค.-2564

07:48

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4911.1000

475,880

15-ธ.ค.-2564

07:48

Sdk.microsoft.office.project.server.workflow.dll

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4911.1000

475,880

15-ธ.ค.-2564

07:48

Microsoft.office.project.server.workflow.intl.dll

Microsoft.office.project.server.workflow.intl.dll

15.0.5197.1000

34,704

15-ธ.ค.-2564

07:48

Workflowactivitiesdll

Microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

15.0.4855.1000

58,080

15-ธ.ค.-2564

07:48

Microsoft.office.project.shared.dll

Microsoft.office.project.shared.dll

15.0.5101.1000

982,096

15-ธ.ค.-2564

07:48

Sdk.microsoft.office.project.shared.dll

Microsoft.office.project.shared.dll

15.0.5101.1000

982,096

15-ธ.ค.-2564

07:48

Microsoft.office.project.shared.intl.dll

Microsoft.office.project.shared.intl.dll

15.0.5197.1000

342,624

15-ธ.ค.-2564

07:48

Microsoft.office.project.webproj.dll

Microsoft.office.project.webproj.dll

15.0.4807.1000

823,520

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.microsoft.office.server.native.dll

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798,976

15-ธ.ค.-2564

07:48

Microsoft.projectserver.client.dll

Microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340,712

15-ธ.ค.-2564

07:48

Microsoft.projectserver.client.dll_001

Microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340,712

15-ธ.ค.-2564

07:48

Microsoft.projectserver.client.phone.dll

Microsoft.projectserver.client.phone.dll

15.0.4719.1000

341,176

15-ธ.ค.-2564

07:48

Microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

Microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

15.0.4719.1000

341,176

15-ธ.ค.-2564

07:48

Microsoft.projectserver.dll

Microsoft.projectserver.dll

15.0.4981.1000

628,520

15-ธ.ค.-2564

07:48

Microsoft.projectserver.dll_001

Microsoft.projectserver.dll

15.0.4981.1000

628,520

15-ธ.ค.-2564

07:48

Microsoft.projectserver.serverproxy.dll

Microsoft.projectserver.serverproxy.dll

15.0.4745.1000

964,328

15-ธ.ค.-2564

07:48

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145,616

15-ธ.ค.-2564

07:11

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145,616

15-ธ.ค.-2564

07:11

Conversion.proof.mshy2_hu.dll

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218,984

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_hu.lex

Mshy3hu.lex

ไม่สามารถใช้งานได้

933,579

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_bg.dll

Mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_ct.dll

Mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_cz.dll

Mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225,488

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_da.dll

Mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_el.dll

Mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225,488

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_en.dll

Mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_es.dll

Mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225,488

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_et.dll

Mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225,488

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_eu.dll

Mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_fi.dll

Mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_fr.dll

Mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_ge.dll

Mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_gl.dll

Mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225,488

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_cr.dll

Mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_it.dll

Mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225,488

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_lt.dll

Mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_lv.dll

Mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_nb.dll

Mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_nl.dll

Mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225,488

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_no.dll

Mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225,488

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_pb.dll

Mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225,488

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_pl.dll

Mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_pt.dll

Mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_ro.dll

Mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_ru.dll

Mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_sk.dll

Mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225,488

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_sl.dll

Mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_sr.dll

Mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225,488

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_sro.dll

Mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_sw.dll

Mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_tr.dll

Mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.proof.mshy2_ua.dll

Mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226,920

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.office.msores.dll

Msores.dll

15.0.5241.1000

135,069,792

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.office.msoserver.dll

Msoserver.dll

15.0.5415.1000

25,844,104

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.office.msptls.dll

Msptls.dll

15.0.5049.1000

1,532,136

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.msvcp100.dll

Msvcp100.dll

10.0.40219.325

608,080

15-ธ.ค.-2564

01:10

Conversion.msvcr100.dll

Msvcr100.dll

10.0.40219.325

829,264

15-ธ.ค.-2564

01:10

Psi.isapi.notificationswsdl.aspx

Notificationswsdl.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

14,538

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.oartodfserver.dll

Oartodfserver.dll

15.0.5345.1000

3,833,768

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.office.oartserver.dll

Oartserver.dll

15.0.5399.1000

21,669,280

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.cultures.office.odf

Office.odf

15.0.5241.1000

5,243,488

15-ธ.ค.-2564

07:48

Onetnative.dll

Onetnative.dll

15.0.5223.1000

517,008

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.pdplib.debug.js

Pdplib.debug.js

ไม่สามารถใช้งานได้

89,067

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.pdplib.debug.js_14

Pdplib.debug.js

ไม่สามารถใช้งานได้

79,311

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.pdplib.js

Pdplib.js

ไม่สามารถใช้งานได้

61,446

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.pdplib.js_14

Pdplib.js

ไม่สามารถใช้งานได้

53,413

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.pdpprojectfield.debug.js

Pdpprojectfield.debug.js

ไม่สามารถใช้งานได้

16,249

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.pdpprojectfield.js

Pdpprojectfield.js

ไม่สามารถใช้งานได้

11,499

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pjintl.dll

Pjintl.dll

15.0.4917.1000

4,394,768

15-ธ.ค.-2564

07:48

Psi.isapi.portfolioanalyseswsdl.aspx

Portfolioanalyseswsdl.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

92,996

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.portfolioanalysis.debug.js

Portfolioanalysis.debug.js

ไม่สามารถใช้งานได้

6,503

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.portfolioanalysis.js

Portfolioanalysis.js

ไม่สามารถใช้งานได้

3,421

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.wssadmin.prjadmin.resx

Prjadmin.resx

ไม่สามารถใช้งานได้

30,007

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.wssadmin2.prjadmin.resx

Prjadmin.resx

ไม่สามารถใช้งานได้

30,007

15-ธ.ค.-2564

07:48

Projectdatabasecreate.sql

Projectdatabasecreate.sql

ไม่สามารถใช้งานได้

10,605,415

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

Projectdrilldownsatellite.debug.js

ไม่สามารถใช้งานได้

147,547

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

Projectdrilldownsatellite.js

ไม่สามารถใช้งานได้

96,457

15-ธ.ค.-2564

07:48

Projectpostupgrad1.sql

Projectpostupgrad1.sql

ไม่สามารถใช้งานได้

371,174

15-ธ.ค.-2564

07:48

Projectpreupgrad1.sql

Projectpreupgrad1.sql

ไม่สามารถใช้งานได้

6,733

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.projectserverapishim.debug.js

Projectserverapishim.generated.debug.js

ไม่สามารถใช้งานได้

165,284

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.projectserverapishim.js

Projectserverapishim.generated.js

ไม่สามารถใช้งานได้

87,190

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.projectserverscripts.debug.js_14

Projectserverscripts.debug.js

ไม่สามารถใช้งานได้

414,861

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.projectserverscripts.js_14

Projectserverscripts.js

ไม่สามารถใช้งานได้

308,959

15-ธ.ค.-2564

07:48

Psi.isapi.projectwsdl.aspx

Projectwsdl.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

235,013

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.projectserverscripts.core.debug.js

Ps.core.debug.js

ไม่สามารถใช้งานได้

362,513

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.projectserverscripts.core.js

Ps.core.js

ไม่สามารถใช้งานได้

220,829

15-ธ.ค.-2564

07:48

Ps.csom.scriptclient.debug.js

Ps.debug.js

ไม่สามารถใช้งานได้

892,897

15-ธ.ค.-2564

07:48

Ps.csom.scriptclient.js

Ps.js

ไม่สามารถใช้งานได้

545,886

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.projectserverscripts.pm.debug.js

Ps.projectmanagers.debug.js

ไม่สามารถใช้งานได้

269,661

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.projectserverscripts.pm.js

Ps.projectmanagers.js

ไม่สามารถใช้งานได้

169,411

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.projectserverscripts.rm.debug.js

Ps.resourcemanagers.debug.js

ไม่สามารถใช้งานได้

81,176

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.projectserverscripts.rm.js

Ps.resourcemanagers.js

ไม่สามารถใช้งานได้

51,364

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.projectserverscripts.tm.debug.js

Ps.teammembers.debug.js

ไม่สามารถใช้งานได้

344,316

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.projectserverscripts.tm.js

Ps.teammembers.js

ไม่สามารถใช้งานได้

219,234

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.timeline.debug.js

Ps.timeline.debug.js

ไม่สามารถใช้งานได้

81,064

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.timeline.js

Ps.timeline.js

ไม่สามารถใช้งานได้

81,064

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.pstimelineapishim.debug.js

Pstimelineapishim.generated.debug.js

ไม่สามารถใช้งานได้

2,255

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.pstimelinesharedapi.debug.js

Pstimelinesharedapi.generated.debug.js

ไม่สามารถใช้งานได้

3,287

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.resx

Pwa.resx

ไม่สามารถใช้งานได้

780,551

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.resx_0.scriptx

Pwa.resx.scriptx

ไม่สามารถใช้งานได้

20,472

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.pwaparts.ascx_14

Pwaparts.ascx

ไม่สามารถใช้งานได้

19,504

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.styles.pwastyle.css

Pwastyle.css

ไม่สามารถใช้งานได้

10,259

15-ธ.ค.-2564

07:48

Psi.isapi.queuesystemwsdl.aspx

Queuesystemwsdl.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

66,465

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.portfoliooptimizer.plannerspreadsheet.aspx

Resourceconstraintanalysis.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

67,148

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.portfoliooptimizer.resourceconstraintreport.aspx

Resourceconstraintreport.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

30,442

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.resplanssat.debug.js

Resourceplans.debug.js

ไม่สามารถใช้งานได้

30,117

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.resplanssat.js

Resourceplans.js

ไม่สามารถใช้งานได้

19,492

15-ธ.ค.-2564

07:48

Psi.isapi.resourcewsdl.aspx

Resourcewsdl.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

78,160

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.office.riched20.dll

Riched20.dll

15.0.5389.1000

2,238,368

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.rules.rulesaddmod.aspx

Rulesaddmod.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

41,097

15-ธ.ค.-2564

07:48

Conversion.office.saext.dll

Saext.dll

15.0.4454.1000

303,216

15-ธ.ค.-2564

07:48

Schedengine.exe

Schedengine.exe

15.0.5399.1000

16,845,728

15-ธ.ค.-2564

07:48

Psi.isapi.securitywsdl.aspx

Securitywsdl.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

94,070

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.sharedapi.generated.debug.js

Sharedapi.generated.debug.js

ไม่สามารถใช้งานได้

32,944

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.shell.debug.js

Shell.debug.js

ไม่สามารถใช้งานได้

87,110

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.shell.js

Shell.js

ไม่สามารถใช้งานได้

42,452

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.admin.sitemap.aspx

Sitemap.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

21,215

15-ธ.ค.-2564

07:48

Sp.userprofiles.debug.js

Sp.userprofiles.debug.js

ไม่สามารถใช้งานได้

140,997

15-ธ.ค.-2564

07:48

Sp.userprofiles.js

Sp.userprofiles.js

ไม่สามารถใช้งานได้

140,991

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.statusing.srrequest.aspx

Srrequest.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

31,932

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.statusapprovalssatellite.js_14

Statusapprovalssatellite.js

ไม่สามารถใช้งานได้

19,682

15-ธ.ค.-2564

07:48

Psi.isapi.statusingwsdl.aspx

Statusingwsdl.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

205,154

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.taskdetails.ascx

Taskdetails.ascx

ไม่สามารถใช้งานได้

24,786

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.timesheet.timesheethistory.aspx

Timesheethistory.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

4,742

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.timesheetsatellite.js_14

Timesheetsatellite.js

ไม่สามารถใช้งานได้

56,379

15-ธ.ค.-2564

07:48

Psi.isapi.timesheetwsdl.aspx

Timesheetwsdl.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

88,535

15-ธ.ค.-2564

07:48

Psi.isapi.viewwsdl.aspx

Viewwsdl.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

40,239

15-ธ.ค.-2564

07:48

Psi.isapi.workflowwsdl.aspx

Workflowwsdl.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

84,415

15-ธ.ค.-2564

07:48

Psi.isapi.wssinteropwsdl.aspx

Wssinteropwsdl.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

36,323

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.common.wssnav.aspx

Wssnav.aspx

ไม่สามารถใช้งานได้

4,411

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.xmlgrid.debug.js

Xmlgrid.debug.js

ไม่สามารถใช้งานได้

73,662

15-ธ.ค.-2564

07:48

Pwa.library.xmlgrid.js

Xmlgrid.js

ไม่สามารถใช้งานได้

40,524

15-ธ.ค.-2564

07:48

อ้างอิง

เรียนรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการอัปเดตซอฟต์แวร์ของ Microsoft

เครื่องมือOffice TechCenterจะประกอบด้วยการอัปเดตการดูแลระบบล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้งานOfficeเวอร์ชัน 

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×