ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ประกาศ

การอัปเดตนี้ไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไป เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ให้ติดตั้งการอัปเดตล่าสุดของ Microsoft Office จากบทความ Microsoft เอกสารต่อไปนี้:

การอัปเดตล่าสุดสำหรับ Office เวอร์ชันที่ใช้ Windows Installer (MSI)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการอัปเด KB3054824 สำหรับ Microsoft SharePoint Foundation ๒๐๑๓ที่เผยแพร่เมื่อวันที่12พฤษภาคม๒๐๑๕ การอัปเดตนี้มีข้อกำหนดเบื้องต้น

การปรับปรุงและการแก้ไข

แปลคำบางคำสำหรับภาษาโปรตุเกสและ Hungarians เพื่อให้แน่ใจว่าความถูกต้องของความหมาย

ข้อมูลการปรับปรุง

การรีสตาร์ตข้อมูล

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตนี้

เบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การอัปเดตนี้คุณต้องมีMicrosoft SharePoint Foundation ๒๐๑๓ Service Pack 1ติดตั้งอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม

การอัปเดตนี้มีไฟล์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ ข้อมูล Wssmui-en-us

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Accessrequestscontrol.css

Not Applicable

๒,๗๔๗

28-Apr-2015

13:21

Aclinv.css

Not Applicable

๔๔๙

28-Apr-2015

13:21

Addgallery.globalization.resources.dll

15.0.4420.1017

๒๓,๗๑๒

28-Apr-2015

13:21

Applicensing.css

Not Applicable

๒,๗๑๐

28-Apr-2015

13:21

Autohostedapplicenses.css

Not Applicable

๑,๐๒๓

28-Apr-2015

13:21

Bform.debug.js

Not Applicable

๓๘๑,๗๓๒

28-Apr-2015

13:21

Bform.js

Not Applicable

๒๔๘,๙๑๙

28-Apr-2015

13:21

Blog.css

Not Applicable

๙,๓๕๐

28-Apr-2015

13:21

Bpstd.aspx

Not Applicable

๓,๒๘๗

28-Apr-2015

13:21

Bpstd.aspx

Not Applicable

๓,๖๔๘

28-Apr-2015

13:21

Calendar.css

Not Applicable

๒๙,๘๑๔

28-Apr-2015

13:21

Calendarv4.css

Not Applicable

๑๗,๐๓๗

28-Apr-2015

13:21

Core.css

Not Applicable

๑๓๖,๐๒๗

28-Apr-2015

13:21

Core.debug.js

Not Applicable

๓๖๗,๔๘๖

28-Apr-2015

13:21

Core.en-us.resx

Not Applicable

๔๙๐,๐๐๕

28-Apr-2015

13:21

Core.js

Not Applicable

๒๓๙,๑๗๓

28-Apr-2015

13:21

Corev15.css

Not Applicable

๓๒๒,๕๕๘

28-Apr-2015

13:21

Corev15app.css

Not Applicable

๓๒๒,๖๕๒

28-Apr-2015

13:21

Corev4.css

Not Applicable

๑๙๑,๙๓๑

28-Apr-2015

13:21

Corev4.css

Not Applicable

๒๐๘,๐๓๕

28-Apr-2015

13:21

Createnewdocument.css

Not Applicable

๒๖๔

28-Apr-2015

13:21

Cui.css

Not Applicable

๓๗,๔๗๔

28-Apr-2015

13:21

Cui.css

Not Applicable

๓๗,๘๖๗

29-Apr-2015

12:42

Cuidark.css

Not Applicable

๓๓,๔๓๕

28-Apr-2015

13:21

Cuidark.css

Not Applicable

๔๐,๒๖๓

28-Apr-2015

13:21

Datepicker.css

Not Applicable

๗,๔๘๔

28-Apr-2015

13:21

Datepickerv4.css

Not Applicable

๗,๔๕๗

28-Apr-2015

13:21

Designpreview.css

Not Applicable

๑,๖๒๐

28-Apr-2015

13:21

Devdash.css

Not Applicable

๓,๙๑๒

28-Apr-2015

13:21

Devdash_strings.debug.js

Not Applicable

๔,๔๑๕

28-Apr-2015

13:21

Devdash_strings.js

Not Applicable

๔,๒๑๘

28-Apr-2015

13:21

Discthread.css

Not Applicable

๑,๙๒๙

28-Apr-2015

13:21

Error.css

Not Applicable

๔๙๖

28-Apr-2015

13:21

Form.js

Not Applicable

๑๒๖,๗๑๕

28-Apr-2015

13:21

Forms.css

Not Applicable

๖,๖๙๔

28-Apr-2015

13:21

Forms.css

Not Applicable

๗,๕๕๐

28-Apr-2015

13:21

Fpext.msg

Not Applicable

๑๗๐,๘๗๑

29-Apr-2015

12:42

Groupboard.css

Not Applicable

๑,๓๒๙

28-Apr-2015

13:21

Help.css

Not Applicable

๑๒,๑๒๒

28-Apr-2015

13:21

Help.css

Not Applicable

๘,๒๐๓

28-Apr-2015

13:21

Init.debug.js

Not Applicable

๑๗๒,๐๘๑

28-Apr-2015

13:21

Init.js

Not Applicable

๑๑๗,๕๖๓

28-Apr-2015

13:21

Languagepickercontrol.css

Not Applicable

๑,๔๕๖

28-Apr-2015

13:21

Layouts.css

Not Applicable

๒๑,๖๒๓

28-Apr-2015

13:21

Layouts.css

Not Applicable

๒๕,๓๕๐

28-Apr-2015

13:21

Mblrte.css

Not Applicable

๔๐,๑๑๗

28-Apr-2015

13:21

Menu.css

Not Applicable

๓,๐๔๐

28-Apr-2015

13:21

Menu-21.css

Not Applicable

๒,๓๕๐

28-Apr-2015

13:21

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

๒๒,๑๕๒

28-Apr-2015

13:21

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

๓๙,๐๔๘

28-Apr-2015

13:21

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

15.0.4561.1000

๒๑,๖๙๖

28-Apr-2015

13:21

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

๑๙,๕๙๒

28-Apr-2015

13:21

Microsoft.sharepoint.msg.dll

15.0.4514.1000

๒๒๖,๐๒๔

28-Apr-2015

13:21

Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

15.0.4420.1017

๙๓,๓๗๖

28-Apr-2015

13:21

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

๔๗,๗๕๒

29-Apr-2015

12:42

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

๑๙,๐๘๐

29-Apr-2015

12:42

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

๑๙,๖๓๒

29-Apr-2015

12:42

Minimalv4.css

Not Applicable

๒๘,๗๙๘

28-Apr-2015

13:21

Minimalv4.css

Not Applicable

๒๙,๑๓๓

28-Apr-2015

13:21

Moeerrorux.css

Not Applicable

๓,๕๒๗

29-Apr-2015

12:42

Mws.css

Not Applicable

๓,๒๖๑

28-Apr-2015

13:21

Osfserver.en-us.resx

Not Applicable

๔๕,๐๒๕

29-Apr-2015

12:42

Oslo.css

Not Applicable

๓๒๖,๑๑๔

28-Apr-2015

13:21

Osloapp.css

Not Applicable

๓๒๒,๖๕๒

28-Apr-2015

13:21

Ows.debug.js

Not Applicable

๓๓๖,๒๐๑

28-Apr-2015

13:21

Ows.js

Not Applicable

๒๑๙,๐๘๓

28-Apr-2015

13:21

Owsnocr.css

Not Applicable

๙,๙๑๙

28-Apr-2015

13:21

Pickerscriptresources.en-us.resx

Not Applicable

๙,๐๘๑

28-Apr-2015

13:21

Pickertree.css

Not Applicable

๒๖,๕๒๐

28-Apr-2015

13:21

Pickertree.css

Not Applicable

๓๐,๐๓๓

28-Apr-2015

13:21

Pptmpl.pptx

Not Applicable

๒๗,๕๘๘

28-Apr-2015

13:21

Resources.en-us.resx

Not Applicable

๒,๐๗๒

28-Apr-2015

13:21

Search.css

Not Applicable

๔๕,๔๔๓

28-Apr-2015

13:21

Searchv15.css

Not Applicable

๕๗,๖๕๗

28-Apr-2015

13:21

Sharepoint.cachemanifest

Not Applicable

๘๖๗

28-Apr-2015

13:21

Sp.datetimeutil.res.en-us.resx

Not Applicable

๕,๘๒๕

28-Apr-2015

13:21

Sp.jsgrid.res.en-us.resx

Not Applicable

๑๖,๒๕๙

28-Apr-2015

13:21

Sp.res.en-us.resx

Not Applicable

๗๓,๕๑๕

28-Apr-2015

13:21

Sp.runtimeres.debug.js

Not Applicable

๖,๓๙๗

28-Apr-2015

13:21

Sp.runtimeres.js

Not Applicable

๖,๐๙๗

28-Apr-2015

13:21

Spadmin.en-us.resx

Not Applicable

๓๕๙,๔๙๓

28-Apr-2015

13:21

Spstd1.aspx

Not Applicable

๒,๘๘๙

28-Apr-2015

13:21

Spstd1.aspx

Not Applicable

๓,๘๗๐

28-Apr-2015

13:21

Spstd2.aspx

Not Applicable

๓,๗๔๔

28-Apr-2015

13:21

Spstd2.aspx

Not Applicable

๔,๗๒๕

28-Apr-2015

13:21

Spstd3.aspx

Not Applicable

๓,๓๑๗

28-Apr-2015

13:21

Spstd3.aspx

Not Applicable

๔,๒๙๘

28-Apr-2015

13:21

Spstd4.aspx

Not Applicable

๓,๓๑๙

28-Apr-2015

13:21

Spstd4.aspx

Not Applicable

๔,๓๐๐

28-Apr-2015

13:21

Spstd5.aspx

Not Applicable

๔,๔๗๖

28-Apr-2015

13:21

Spstd5.aspx

Not Applicable

๕,๔๕๗

28-Apr-2015

13:21

Spstd6.aspx

Not Applicable

๔,๓๘๕

28-Apr-2015

13:21

Spstd6.aspx

Not Applicable

๕,๓๖๖

28-Apr-2015

13:21

Spstd7.aspx

Not Applicable

๔,๓๙๔

28-Apr-2015

13:21

Spstd7.aspx

Not Applicable

๕,๓๗๕

28-Apr-2015

13:21

Spstd8.aspx

Not Applicable

๔,๓๔๖

28-Apr-2015

13:21

Spstd8.aspx

Not Applicable

๕,๓๒๗

28-Apr-2015

13:21

Storefront.css

Not Applicable

๑๓,๒๐๔

28-Apr-2015

13:21

Sts_initstrings.debug.js

Not Applicable

๑๖,๔๑๔

28-Apr-2015

13:21

Sts_initstrings.js

Not Applicable

๑๕,๘๒๕

28-Apr-2015

13:21

Sts_strings.debug.js

Not Applicable

๑๑๕,๘๓๙

28-Apr-2015

13:21

Sts_strings.js

Not Applicable

๑๑๒,๓๘๙

28-Apr-2015

13:21

Survey.css

Not Applicable

๑,๘๒๗

28-Apr-2015

13:21

Survey.css

Not Applicable

๒,๔๗๗

28-Apr-2015

13:21

Ta_applicensing.css

Not Applicable

๓,๐๒๔

28-Apr-2015

13:21

Themedlocalizedforegroundimages.css

Not Applicable

๗๔๒

28-Apr-2015

13:21

Themev4.css

Not Applicable

๒,๔๐๗

28-Apr-2015

13:21

Timeline.css

Not Applicable

๓๐,๔๑๓

28-Apr-2015

13:21

Wdtmpl.dotx

Not Applicable

๑๑,๑๐๗

28-Apr-2015

13:21

Wiki.css

Not Applicable

๑,๑๕๙

28-Apr-2015

13:21

Wpeditmode.css

Not Applicable

๑๘,๙๔๙

28-Apr-2015

13:21

Wpeditmodev4.css

Not Applicable

๑๑,๑๗๑

28-Apr-2015

13:21

Wpeditmodev4.css

Not Applicable

๑๗,๕๙๖

28-Apr-2015

13:21

Wsetupui.dll

15.0.4561.1000

๖๘,๘๐๐

28-Apr-2015

13:21

Wshellui.mst

Not Applicable

๑๔,๘๔๘

28-Apr-2015

13:21

Wss.actions

Not Applicable

๙๔,๘๕๗

28-Apr-2015

13:21

Wss.en-us.resx

Not Applicable

๗๒๒,๗๗๘

28-Apr-2015

13:21

Wssmanifest.man

Not Applicable

๖๖๒,๗๗๑

28-Apr-2015

13:21

ข้อมูล Wss-x-none

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Setup.exe

15.0.4715.1000

๑,๐๗๑,๘๐๐

28-Apr-2015

13:17

Wsssetup.dll

15.0.4719.1000

๑๐,๓๗๓,๒๘๘

28-Apr-2015

13:20

อ้างอิง

ดูข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการอัปเดตซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ระบบ Office TechCenterมีการอัปเดตการดูแลระบบล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับ Office เวอร์ชันทั้งหมด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×