ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ประกาศ

การอัปเดตนี้ไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไป เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ให้ติดตั้งการอัปเดตล่าสุดของ Microsoft Office จากบทความ Microsoft เอกสารต่อไปนี้:

การอัปเดตล่าสุดสำหรับ Office เวอร์ชันที่ใช้ Windows Installer (MSI)

Microsoft ได้เผยแพร่การอัปเดตสำหรับ Microsoft Lync ๒๐๑๓ที่รวมถึงไคลเอ็นต์ Skype for Business ใหม่อีกครั้ง หมายเลขเวอร์ชันของการอัปเดตนี้คือ15.0.4787.1002.In นอกเหนือไปจากการวางจำหน่ายของไคลเอ็นต์ใหม่การอัปเดตนี้จะแก้ไขรายการของปัญหา นอกจากนี้ให้ดูปัญหาที่ทราบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตนี้ การติดตั้ง12มกราคม๒๐๑๖การอัปเดต๓๑๑๔๕๐๒มีข้อกำหนดเบื้องต้นที่เฉพาะเจาะจง ดูข้อกำหนดเบื้องต้นก่อนที่คุณจะติดตั้งการอัปเดตนี้

ปัญหาที่การอัปเดตการแก้ไข

การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:

ปัญหาที่ทราบแล้ว

หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตนี้คุณอาจพบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากติดตั้งการอัปเดตการอัปเดตนี้เวอร์ชันสากลมีแอตทริบิวต์ไฟล์หรือแอตทริบิวต์ไฟล์เวอร์ชันที่ใหม่กว่าซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ การอัปเดตนี้อาจไม่มีไฟล์ทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่ออัปเดตผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นล่าสุด การอัปเดตนี้มีเฉพาะไฟล์ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

x86 Lync-x-none.msp

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Autohelper.dll

15.0.4779.1000

๖๖,๗๒๘

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.appshapi.dll

5.0.8308.872

๒,๗๑๙,๔๙๖

22-Dec-2015

18:43

x86

Lync.appsharingchromehook.dll.x86

15.0.4509.1000

๒๐,๑๒๘

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lync.appsharingchromehook64.dll.x64

15.0.4665.1000

๒๓,๒๐๐

23-Dec-2015

01:32

Not Applicable

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

15.0.4779.1000

๓๒,๙๓๖

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

15.0.4779.1000

๓๙,๐๘๐

23-Dec-2015

01:32

Not Applicable

Lync.appsharingmediapr.dll

15.0.4779.1000

๑๐๘,๒๐๐

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.appshcom.dll

5.0.8308.872

๒๙๔,๑๖๐

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.appshvw.dll

5.0.8308.872

๒,๙๙๗,๕๑๒

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.e.propertymodel.dll

15.0.4519.1000

๙๐๐,๘๐๐

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.lync.exe

15.0.4787.1001

๒๔,๑๑๗,๔๑๖

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.lyncdesktopresour.dll_1025

15.0.4781.1000

๕๓๓,๖๗๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1026

15.0.4781.1000

๕๙๘,๖๙๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1028

15.0.4781.1000

๓๖๗,๗๘๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1029

15.0.4781.1000

๕๗๘,๗๒๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1030

15.0.4781.1000

๕๗๓,๐๙๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1031

15.0.4781.1000

๖๒๖,๓๔๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1032

15.0.4781.1000

๖๓๕,๕๖๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

15.0.4781.1000

๓๕๓,๔๔๘

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1035

15.0.4781.1000

๕๗๔,๖๓๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1036

15.0.4781.1000

๖๓๖,๕๘๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1037

15.0.4781.1000

๔๙๘,๓๔๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1038

15.0.4781.1000

๕๙๘,๑๘๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1040

15.0.4781.1000

๖๑๐,๙๘๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1041

15.0.4781.1000

๔๒๔,๖๑๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1042

15.0.4781.1000

๔๑๗,๔๔๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1043

15.0.4781.1000

๖๐๒,๒๘๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1044

15.0.4781.1000

๕๕๗,๗๓๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1045

15.0.4781.1000

๖๐๔,๓๒๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1046

15.0.4781.1000

๕๙๔,๖๐๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1048

15.0.4781.1000

๖๐๐,๗๔๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1049

15.0.4781.1000

๕๙๐,๕๐๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1050

15.0.4781.1000

๕๗๘,๒๑๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1051

15.0.4781.1000

๕๘๓,๘๔๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1053

15.0.4781.1000

๕๖๓,๓๖๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1054

15.0.4781.1000

๕๔๔,๔๒๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1055

15.0.4781.1000

๕๖๒,๘๕๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1057

15.0.4781.1000

๕๗๓,๐๙๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1058

15.0.4781.1000

๕๙๗,๖๗๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1060

15.0.4781.1000

๕๘๐,๒๖๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1061

15.0.4781.1000

๕๖๐,๒๙๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1062

15.0.4781.1000

๕๘๕,๘๙๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1063

15.0.4781.1000

๕๗๘,๒๑๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1066

15.0.4781.1000

๕๙๖,๑๓๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1081

15.0.4781.1000

๕๗๗,๑๙๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1086

15.0.4781.1000

๕๘๕,๓๘๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1087

15.0.4781.1000

๕๘๗,๙๔๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_2052

15.0.4781.1000

๓๖๙,๘๓๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_2070

15.0.4781.1000

๖๐๕,๓๕๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_2074

15.0.4781.1000

๕๗๘,๒๑๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_3082

15.0.4781.1000

๖๐๘,๔๒๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

15.0.4785.1000

๑๑,๕๗๘,๕๓๖

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.lynchtmlconv.exe

15.0.4787.1000

๖,๗๓๖,๕๕๒

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.lynchtmlconvpxy.dll

15.0.4521.1000

๒๒,๖๙๖

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.lyncmodelproxy.dll

15.0.4779.1000

๑,๙๒๗,๓๓๖

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.lyncvdiplugin.dll

15.0.4779.1000

๑๗๔,๒๔๘

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.man

Not Applicable

๒,๗๐๘

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lync.meetingjoinaxoc.dll

15.0.4777.1000

๕๙,๐๔๘

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

15.0.4777.1000

๓๔,๐๗๒

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1025

15.0.4771.1000

๑๐๙,๗๓๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1026

15.0.4771.1000

๑๒๖,๑๒๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1028

15.0.4771.1000

๖๕,๗๐๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1029

15.0.4771.1000

๑๒๑,๕๐๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1030

15.0.4771.1000

๑๒๒,๕๓๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1031

15.0.4771.1000

๑๓๘,๙๒๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1032

15.0.4771.1000

๑๓๙,๙๔๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1033

15.0.4761.1000

๕๙,๐๔๘

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1035

15.0.4771.1000

๑๒๓,๕๖๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1036

15.0.4771.1000

๑๓๗,๓๘๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1037

15.0.4771.1000

๙๙,๔๙๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1038

15.0.4771.1000

๑๒๘,๑๗๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1040

15.0.4771.1000

๑๓๒,๒๖๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1041

15.0.4771.1000

๘๒,๖๐๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1042

15.0.4771.1000

๘๒,๐๘๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1043

15.0.4771.1000

๑๓๑,๒๔๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1044

15.0.4771.1000

๑๑๙,๔๖๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1045

15.0.4771.1000

๑๓๗,๓๗๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1046

15.0.4771.1000

๑๒๖,๖๓๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1048

15.0.4771.1000

๑๒๙,๑๙๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1049

15.0.4771.1000

๑๒๗,๖๕๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1050

15.0.4771.1000

๑๒๐,๙๙๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1051

15.0.4771.1000

๑๒๔,๐๗๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1053

15.0.4771.1000

๑๒๒,๐๑๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1054

15.0.4771.1000

๑๑๑,๗๘๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1055

15.0.4771.1000

๑๑๖,๘๙๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1057

15.0.4771.1000

๑๒๑,๕๑๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1058

15.0.4771.1000

๑๒๙,๗๐๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1060

15.0.4771.1000

๑๒๔,๐๗๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1061

15.0.4771.1000

๑๑๗,๙๒๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1062

15.0.4771.1000

๑๒๓,๕๕๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1063

15.0.4771.1000

๑๒๐,๔๘๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1066

15.0.4771.1000

๑๒๗,๖๕๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1081

15.0.4771.1000

๑๒๓,๐๔๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1086

15.0.4771.1000

๑๒๕,๐๙๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1087

15.0.4771.1000

๑๒๕,๖๐๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_2052

15.0.4771.1000

๖๗,๗๕๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_2070

15.0.4771.1000

๑๒๘,๖๘๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_2074

15.0.4771.1000

๑๒๔,๕๗๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_3082

15.0.4771.1000

๑๓๐,๗๒๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelper.dll

15.0.4779.1000

๑๕๓,๗๖๘

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.ochelper.dll.x64

15.0.4779.1000

๒๑๙,๓๐๔

23-Dec-2015

01:32

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1025

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1026

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1028

15.0.4705.1000

๑๑,๙๓๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1029

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1030

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1031

15.0.4705.1000

๑๒,๔๕๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1032

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1033

15.0.4703.1000

๑๑,๔๓๒

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1035

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1036

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1037

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1038

15.0.4705.1000

๑๒,๔๖๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1040

15.0.4705.1000

๑๒,๔๕๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1041

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1042

15.0.4705.1000

๑๑,๙๓๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1043

15.0.4705.1000

๑๒,๔๖๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1044

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1045

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1046

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1048

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1049

15.0.4705.1000

๑๒,๔๕๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1050

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1051

15.0.4705.1000

๑๒,๔๕๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1053

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1054

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1055

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1057

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1058

15.0.4705.1000

๑๒,๙๖๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1060

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1061

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1062

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1063

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1066

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1081

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1086

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1087

15.0.4705.1000

๑๒,๔๕๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_2052

15.0.4705.1000

๑๑,๙๓๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_2070

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_2074

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_3082

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocimport.dll

15.0.4779.1000

๖๒๘,๔๒๔

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.ocintldate.dll

5.0.8308.880

๘๒,๗๒๐

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.ocmsptls.dll

5.0.8308.880

๘๓๒,๒๙๖

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.ocoffice.dll

15.0.4779.1000

๑๓๘,๔๐๘

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.ocogl.dll

5.0.8308.880

๑,๗๓๘,๐๒๔

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.ocpptview.dll

5.0.8308.880

๑,๘๗๒,๖๘๐

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.ocppvwintl.dll

5.0.8308.880

๓๕๑,๐๐๘

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.ocpubmgr.exe

15.0.4787.1001

๑,๕๔๔,๔๐๘

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.ocpubres.dll_1025

15.0.4705.1000

๑,๔๙๗,๗๖๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1026

15.0.4719.1000

๑,๕๐๓,๙๑๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1028

15.0.4719.1000

๑,๔๘๗,๐๑๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1029

15.0.4709.1000

๑,๕๐๑,๘๔๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1030

15.0.4705.1000

๑,๕๐๑,๘๕๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1031

15.0.4705.1000

๑,๕๐๘,๕๑๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1032

15.0.4719.1000

๑,๕๐๗,๔๙๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1033

15.0.4703.1000

๑,๔๙๙,๓๐๔

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1035

15.0.4705.1000

๑,๕๐๒,๘๘๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1036

15.0.4719.1000

๑,๕๐๗,๔๙๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1037

15.0.4705.1000

๑,๔๙๖,๒๓๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1038

15.0.4711.1000

๑,๕๐๓,๔๐๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1040

15.0.4705.1000

๑,๕๐๕,๔๔๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1041

15.0.4705.1000

๑,๔๙๒,๑๓๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1042

15.0.4719.1000

๑,๔๙๐,๖๐๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1043

15.0.4719.1000

๑,๕๐๔,๔๓๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1044

15.0.4705.1000

๑,๕๐๒,๓๗๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1045

15.0.4711.1000

๑,๕๐๔,๙๒๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1046

15.0.4705.1000

๑,๕๐๓,๙๑๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1048

15.0.4705.1000

๑,๕๐๕,๔๔๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1049

15.0.4719.1000

๑,๕๐๒,๘๘๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1050

15.0.4711.1000

๑,๕๐๒,๘๗๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1051

15.0.4705.1000

๑,๕๐๒,๘๘๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1053

15.0.4719.1000

๑,๕๐๒,๘๘๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1054

15.0.4705.1000

๑,๕๐๐,๓๒๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1055

15.0.4709.1000

๑,๕๐๐,๘๒๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1057

15.0.4705.1000

๑,๕๐๒,๓๖๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1058

15.0.4719.1000

๑,๕๐๓,๔๐๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1060

15.0.4711.1000

๑,๕๐๒,๘๘๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1061

15.0.4711.1000

๑,๕๐๑,๓๔๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1062

15.0.4711.1000

๑,๕๐๒,๘๗๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1063

15.0.4711.1000

๑,๕๐๒,๓๖๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1066

15.0.4705.1000

๑,๕๐๔,๔๒๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1081

15.0.4719.1000

๑,๕๐๓,๙๑๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1086

15.0.4705.1000

๑,๕๐๒,๓๖๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1087

15.0.4711.1000

๑,๕๐๒,๓๖๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_2052

15.0.4705.1000

๑,๔๘๖,๔๙๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_2070

15.0.4719.1000

๑,๕๐๔,๔๒๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_2074

15.0.4719.1000

๑,๕๐๓,๓๙๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_3082

15.0.4719.1000

๑,๕๐๕,๙๖๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ocrec.dll

15.0.4779.1000

๕๙๓,๐๖๔

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.ocsaext.dll

5.0.8308.880

๒๙๖,๒๓๒

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.propertymodelprox.dll

15.0.4703.1000

๓๒๕,๘๒๔

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.psom.dll

15.0.4787.1000

๙๓๔,๕๖๘

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.rdpqoemetrics.dll

5.0.8308.872

๔๒,๗๖๘

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.rtmcodecs.dll

5.0.8687.149

๓,๘๗๓,๐๖๔

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.rtmmediamanager.dll

5.0.8687.149

๗๖๒,๖๖๔

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.rtmmvras.dll

5.0.8687.149

๖๑,๗๔๔

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.rtmmvrcs.dll

5.0.8687.149

๓๖,๖๔๘

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.rtmmvrhw.dll

5.0.8687.149

๖๐,๗๑๒

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.rtmmvrsplitter.dll

5.0.8687.149

๓๒,๕๕๒

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.rtmpal.dll

5.0.8687.149

๕๐๖,๑๕๒

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.rtmpltfm.dll

5.0.8687.149

๖,๘๕๙,๕๖๐

22-Dec-2015

18:43

x86

Lync.scdec.dll

15.0.4703.1000

๘๐,๕๔๔

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.sct.dll

Not Applicable

๑,๗๕๔,๒๙๖

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.uc.dll

15.0.4787.1002

๒๖,๖๘๒,๐๘๘

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.ucaddin.dll

15.0.4779.1000

๑,๐๒๕,๑๙๒

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.ucaddinres.dll_1025

15.0.4771.1000

๑๖๖,๕๖๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1026

15.0.4771.1000

๑๗๑,๖๘๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1028

15.0.4771.1000

๑๕๔,๗๙๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1029

15.0.4771.1000

๑๖๙,๖๓๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1030

15.0.4771.1000

๑๖๘,๑๐๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1031

15.0.4771.1000

๑๗๓,๗๓๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1032

15.0.4771.1000

๑๗๓,๒๒๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1033

15.0.4763.1000

๑๖๘,๐๐๘

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1035

15.0.4771.1000

๑๖๙,๑๒๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1036

15.0.4771.1000

๑๗๓,๗๓๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1037

15.0.4771.1000

๑๖๓,๔๙๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1038

15.0.4771.1000

๑๗๑,๖๙๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1040

15.0.4771.1000

๑๗๑,๖๘๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1041

15.0.4771.1000

๑๕๘,๓๗๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1042

15.0.4771.1000

๑๕๗,๘๖๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1043

15.0.4771.1000

๑๗๑,๖๙๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1044

15.0.4771.1000

๑๖๘,๑๐๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1045

15.0.4771.1000

๑๗๑,๖๘๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1046

15.0.4771.1000

๑๗๐,๖๖๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1048

15.0.4771.1000

๑๗๑,๑๗๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1049

15.0.4771.1000

๑๗๐,๖๖๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1050

15.0.4771.1000

๑๗๑,๑๖๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1051

15.0.4771.1000

๑๗๐,๑๕๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1053

15.0.4771.1000

๑๖๘,๖๐๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1054

15.0.4771.1000

๑๖๗,๕๙๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1055

15.0.4771.1000

๑๖๙,๖๓๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1057

15.0.4771.1000

๑๖๘,๖๑๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1058

15.0.4771.1000

๑๗๐,๖๖๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1060

15.0.4771.1000

๑๗๐,๑๕๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1061

15.0.4771.1000

๑๖๘,๖๑๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1062

15.0.4771.1000

๑๗๐,๑๔๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1063

15.0.4771.1000

๑๗๐,๑๔๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1066

15.0.4771.1000

๑๗๐,๖๖๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1081

15.0.4771.1000

๑๖๙,๖๔๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1086

15.0.4771.1000

๑๗๐,๑๕๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1087

15.0.4771.1000

๑๗๐,๑๕๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_2052

15.0.4771.1000

๑๕๔,๗๙๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_2070

15.0.4771.1000

๑๗๑,๑๗๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_2074

15.0.4771.1000

๑๖๙,๑๒๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_3082

15.0.4771.1000

๑๗๑,๖๘๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapi.dll

15.0.4787.1002

๖,๔๑๐,๙๕๒

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.uccapires.dll_1025

15.0.4553.1000

๑,๒๘๓,๒๓๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1026

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๗๙๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1028

15.0.4553.1000

๑,๒๗๖,๐๖๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1029

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๗๙๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1030

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๒๘๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1031

15.0.4553.1000

๑,๒๘๗,๘๔๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1032

15.0.4553.1000

๑,๒๘๘,๘๖๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1033

15.0.4420.1017

๑,๒๘๔,๗๑๒

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1035

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๒๘๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1036

15.0.4553.1000

๑,๒๘๘,๓๕๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1037

15.0.4553.1000

๑,๒๘๑,๖๙๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1038

15.0.4553.1000

๑,๒๘๗,๓๒๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1040

15.0.4553.1000

๑,๒๘๗,๘๔๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1041

15.0.4553.1000

๑,๒๗๘,๖๒๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1042

15.0.4553.1000

๑,๒๗๘,๑๑๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1043

15.0.4705.1000

๑,๒๘๖,๒๙๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1044

15.0.4705.1000

๑,๒๘๔,๗๖๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1045

15.0.4553.1000

๑,๒๘๗,๓๒๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1046

15.0.4553.1000

๑,๒๘๖,๓๐๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1048

15.0.4553.1000

๑,๒๘๖,๘๑๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1049

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๗๙๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1050

15.0.4553.1000

๑,๒๘๖,๓๐๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1051

15.0.4553.1000

๑,๒๘๖,๓๐๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1053

15.0.4705.1000

๑,๒๘๕,๒๗๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1054

15.0.4553.1000

๑,๒๘๔,๒๕๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1055

15.0.4705.1000

๑,๒๘๕,๒๗๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1057

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๗๙๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1058

15.0.4553.1000

๑,๒๘๖,๓๐๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1060

15.0.4553.1000

๑,๒๘๔,๗๖๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1061

15.0.4553.1000

๑,๒๘๓,๗๔๔

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1062

15.0.4705.1000

๑,๒๘๕,๗๙๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1063

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๗๙๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1066

15.0.4705.1000

๑,๒๘๗,๓๒๐

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1081

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๗๙๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1086

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๗๙๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1087

15.0.4553.1000

๑,๒๘๔,๗๖๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_2052

15.0.4553.1000

๑,๒๗๕,๕๕๒

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_2070

15.0.4553.1000

๑,๒๘๗,๓๒๘

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_2074

15.0.4553.1000

๑,๒๘๖,๘๑๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_3082

15.0.4553.1000

๑,๒๘๖,๘๑๖

24-Dec-2015

06:50

Not Applicable

Lync.ucmapi.exe

15.0.4787.1002

๙๑๐,๕๐๔

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.ucmp.dll

6.0.1448.0

๓,๕๐๕,๓๑๒

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.ucvdi.dll

15.0.4787.1002

๒๓,๘๓๘,๔๔๐

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.vc1decodermftdll.dll

5.0.8687.149

๑,๑๒๓,๑๑๒

23-Dec-2015

01:28

x86

Lync.veman.xml

Not Applicable

๓๓๖

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lync.win32msgqueue.dll

15.0.4779.1000

๖๔,๗๑๒

23-Dec-2015

01:28

x86

Lyncwh.activepresenterchange.wav

Not Applicable

๒๕๕,๓๒๐

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.appinvite.wav

Not Applicable

๒๙๓,๙๐๘

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.callended.wav

Not Applicable

๑๖๑,๑๙๒

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.changemodality.wav

Not Applicable

๒๕๔,๐๐๘

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.connecting.wav

Not Applicable

๑๘๗,๒๔๔

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.fsringing.wav

Not Applicable

๗๒๐,๐๔๔

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.iminvite.wav

Not Applicable

๒๙๓,๙๐๘

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.joinedconference.wav

Not Applicable

๕๓๙,๕๘๔

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.mmvrairspace.dll

5.0.7884.0

๔๗,๑๐๔

23-Dec-2015

01:28

x86

Lyncwh.mmvrcustom.dll

5.0.7884.0

๓๘,๘๘๘

23-Dec-2015

01:28

x86

Lyncwh.muting.wav

Not Applicable

๒๑๙,๒๔๔

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.newim.wav

Not Applicable

๒๙๓,๙๐๘

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.onhold.wav

Not Applicable

๘๗๙,๕๙๖

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.presence.wav

Not Applicable

๒๔๕,๘๔๔

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.redirect.wav

Not Applicable

๓๔๒,๔๓๒

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.ringback.wav

Not Applicable

๗๒๐,๐๔๔

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.ringing.wav

Not Applicable

๗๒๐,๐๔๔

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.secondcall.wav

Not Applicable

๓๐๖,๕๖๔

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.untag.wav

Not Applicable

๒๔๑,๐๙๖

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.videoadded.wav

Not Applicable

๒๕๗,๕๕๖

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.videocall.wav

Not Applicable

๗๒๐,๐๔๔

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Ocpubmgr.veman.xml

Not Applicable

๓๔๔

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

x64 Lync-x-none.msp

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Autohelper.dll

15.0.4779.1000

๙๑,๓๐๔

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.appshapi.dll

5.0.8308.872

๓,๑๙๖,๑๖๘

22-Dec-2015

18:44

x64

Lync.appsharingchromehook.dll.x86

15.0.4509.1000

๒๐,๑๒๘

23-Dec-2015

01:32

Not Applicable

Lync.appsharingchromehook64.dll.x64

15.0.4665.1000

๒๓,๒๐๐

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

15.0.4779.1000

๓๒,๙๓๖

23-Dec-2015

01:32

Not Applicable

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

15.0.4779.1000

๓๙,๐๘๐

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lync.appsharingmediapr.dll

15.0.4779.1000

๑๕๑,๗๒๐

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.appshcom.dll

5.0.8308.872

๓๕๘,๑๕๒

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.appshvw.dll

5.0.8308.872

๓,๔๑๒,๒๔๘

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.e.propertymodel.dll

15.0.4519.1000

๑,๒๘๙,๔๐๘

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.lync.exe

15.0.4787.1001

๒๗,๘๘๘,๘๐๘

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.lyncdesktopresour.dll_1025

15.0.4781.1000

๕๓๓,๖๗๒

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1026

15.0.4781.1000

๕๙๘,๖๙๖

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1028

15.0.4781.1000

๓๖๗,๗๘๔

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1029

15.0.4781.1000

๕๗๘,๗๒๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1030

15.0.4781.1000

๕๗๓,๐๙๖

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1031

15.0.4781.1000

๖๒๖,๓๔๔

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1032

15.0.4781.1000

๖๓๕,๕๖๐

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

15.0.4781.1000

๓๕๓,๔๔๘

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1035

15.0.4781.1000

๕๗๔,๖๓๒

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1036

15.0.4781.1000

๖๓๖,๕๘๔

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1037

15.0.4781.1000

๔๙๘,๓๔๔

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1038

15.0.4781.1000

๕๙๘,๑๘๔

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1040

15.0.4781.1000

๖๑๐,๙๘๔

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1041

15.0.4781.1000

๔๒๔,๖๑๖

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1042

15.0.4781.1000

๔๑๗,๔๔๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1043

15.0.4781.1000

๖๐๒,๒๘๐

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1044

15.0.4781.1000

๕๕๗,๗๓๖

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1045

15.0.4781.1000

๖๐๔,๓๒๘

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1046

15.0.4781.1000

๕๙๔,๖๐๐

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1048

15.0.4781.1000

๖๐๐,๗๔๔

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1049

15.0.4781.1000

๕๙๐,๕๐๔

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1050

15.0.4781.1000

๕๗๘,๒๑๖

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1051

15.0.4781.1000

๕๘๓,๘๔๘

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1053

15.0.4781.1000

๕๖๓,๓๖๘

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1054

15.0.4781.1000

๕๔๔,๔๒๔

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1055

15.0.4781.1000

๕๖๒,๘๕๖

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1057

15.0.4781.1000

๕๗๓,๐๙๖

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1058

15.0.4781.1000

๕๙๗,๖๗๒

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1060

15.0.4781.1000

๕๘๐,๒๖๔

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1061

15.0.4781.1000

๕๖๐,๒๙๖

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1062

15.0.4781.1000

๕๘๕,๘๙๖

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1063

15.0.4781.1000

๕๗๘,๒๑๖

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1066

15.0.4781.1000

๕๙๖,๑๓๖

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1081

15.0.4781.1000

๕๗๗,๑๙๒

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1086

15.0.4781.1000

๕๘๕,๓๘๔

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1087

15.0.4781.1000

๕๘๗,๙๔๔

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_2052

15.0.4781.1000

๓๖๙,๘๓๒

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_2070

15.0.4781.1000

๖๐๕,๓๕๒

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_2074

15.0.4781.1000

๕๗๘,๒๑๖

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_3082

15.0.4781.1000

๖๐๘,๔๒๔

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

15.0.4787.1000

๑๕,๔๘๐,๔๘๘

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.lynchtmlconv.exe

15.0.4787.1000

๘,๗๒๐,๐๔๐

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.lynchtmlconvpxy.dll

15.0.4521.1000

๒๗,๓๐๔

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.lyncmodelproxy.dll

15.0.4779.1000

๑,๘๑๘,๗๙๒

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.lyncvdiplugin.dll

15.0.4787.1001

๒๒๒,๘๘๘

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.man

Not Applicable

๒,๗๐๘

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lync.meetingjoinaxoc.dll

15.0.4779.1000

๗๔,๙๒๐

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

15.0.4777.1000

๓๔,๐๗๒

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1025

15.0.4771.1000

๑๐๙,๗๓๖

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1026

15.0.4771.1000

๑๒๖,๑๒๐

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1028

15.0.4771.1000

๖๕,๗๐๔

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1029

15.0.4771.1000

๑๒๑,๕๐๔

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1030

15.0.4771.1000

๑๒๒,๕๓๖

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1031

15.0.4771.1000

๑๓๘,๙๒๐

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1032

15.0.4771.1000

๑๓๙,๙๔๔

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1033

15.0.4761.1000

๖๐,๔๘๘

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1035

15.0.4771.1000

๑๒๓,๕๖๐

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1036

15.0.4771.1000

๑๓๗,๓๘๔

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1037

15.0.4771.1000

๙๙,๔๙๖

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1038

15.0.4771.1000

๑๒๘,๑๗๖

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1040

15.0.4771.1000

๑๓๒,๒๖๔

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1041

15.0.4771.1000

๘๒,๖๐๐

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1042

15.0.4771.1000

๘๒,๐๘๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1043

15.0.4771.1000

๑๓๑,๒๔๘

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1044

15.0.4771.1000

๑๑๙,๔๖๔

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1045

15.0.4771.1000

๑๓๗,๓๗๖

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1046

15.0.4771.1000

๑๒๖,๖๓๒

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1048

15.0.4771.1000

๑๒๙,๑๙๒

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1049

15.0.4771.1000

๑๒๗,๖๕๖

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1050

15.0.4771.1000

๑๒๐,๙๙๒

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1051

15.0.4771.1000

๑๒๔,๐๗๒

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1053

15.0.4771.1000

๑๒๒,๐๑๖

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1054

15.0.4771.1000

๑๑๑,๗๘๔

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1055

15.0.4771.1000

๑๑๖,๘๙๖

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1057

15.0.4771.1000

๑๒๑,๕๑๒

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1058

15.0.4771.1000

๑๒๙,๗๐๔

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1060

15.0.4771.1000

๑๒๔,๐๗๒

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1061

15.0.4771.1000

๑๑๗,๙๒๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1062

15.0.4771.1000

๑๒๓,๕๕๒

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1063

15.0.4771.1000

๑๒๐,๔๘๐

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1066

15.0.4771.1000

๑๒๗,๖๕๖

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1081

15.0.4771.1000

๑๒๓,๐๔๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1086

15.0.4771.1000

๑๒๕,๐๙๖

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1087

15.0.4771.1000

๑๒๕,๖๐๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_2052

15.0.4771.1000

๖๗,๗๕๒

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_2070

15.0.4771.1000

๑๒๘,๖๘๐

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_2074

15.0.4771.1000

๑๒๔,๕๗๖

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_3082

15.0.4771.1000

๑๓๐,๗๒๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ochelper.dll

15.0.4779.1000

๒๑๙,๓๐๔

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.ochelper.dll.x64

15.0.4779.1000

๒๑๙,๓๐๔

23-Dec-2015

01:32

Not Applicable

Lync.ochelper.dll.x86

15.0.4779.1000

๑๕๓,๗๖๘

23-Dec-2015

01:32

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1025

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1026

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1028

15.0.4705.1000

๑๑,๙๓๖

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1029

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๐

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1030

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1031

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1032

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1033

15.0.4703.1000

๑๑,๔๒๔

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1035

15.0.4705.1000

๑๒,๔๕๖

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1036

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1037

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1038

15.0.4705.1000

๑๒,๔๕๖

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1040

15.0.4705.1000

๑๒,๔๕๖

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1041

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1042

15.0.4705.1000

๑๑,๙๔๔

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1043

15.0.4705.1000

๑๒,๔๕๖

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1044

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1045

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1046

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1048

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1049

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1050

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1051

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1053

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1054

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1055

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1057

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1058

15.0.4705.1000

๑๒,๙๖๐

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1060

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1061

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1062

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๐

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1063

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๐

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1066

15.0.4705.1000

๑๒,๔๕๖

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1081

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1086

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1087

15.0.4705.1000

๑๒,๔๕๖

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_2052

15.0.4705.1000

๑๑,๙๓๖

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_2070

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_2074

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๐

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_3082

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocimport.dll

15.0.4779.1000

๑,๐๖๐,๕๕๒

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.ocintldate.dll

5.0.8308.880

๙๔,๕๐๔

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.ocmsptls.dll

5.0.8308.880

๑,๑๐๕,๑๙๒

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.ocoffice.dll

15.0.4779.1000

๑๙๖,๒๖๔

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.ocogl.dll

5.0.8308.880

๒,๐๘๕,๑๖๐

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.ocpptview.dll

5.0.8308.880

๒,๔๐๙,๗๖๘

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.ocppvwintl.dll

5.0.8308.880

๓๕๑,๐๑๖

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.ocpubmgr.exe

15.0.4787.1001

๒,๐๙๗,๘๘๐

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.ocpubres.dll_1025

15.0.4705.1000

๑,๔๙๗,๒๔๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1026

15.0.4719.1000

๑,๕๐๓,๔๐๐

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1028

15.0.4719.1000

๑,๔๘๖,๕๐๔

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1029

15.0.4709.1000

๑,๕๐๑,๓๓๖

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1030

15.0.4705.1000

๑,๕๐๑,๓๕๒

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1031

15.0.4705.1000

๑,๕๐๘,๐๐๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1032

15.0.4719.1000

๑,๕๐๖,๙๘๔

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1033

15.0.4703.1000

๑,๕๐๐,๘๓๒

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1035

15.0.4705.1000

๑,๕๐๒,๓๖๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1036

15.0.4719.1000

๑,๕๐๖,๙๘๔

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1037

15.0.4705.1000

๑,๔๙๕,๗๑๒

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1038

15.0.4711.1000

๑,๕๐๒,๘๘๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1040

15.0.4705.1000

๑,๕๐๔,๙๒๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1041

15.0.4705.1000

๑,๔๙๑,๖๑๖

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1042

15.0.4719.1000

๑,๔๙๐,๐๘๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1043

15.0.4719.1000

๑,๕๐๓,๙๒๐

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1044

15.0.4705.1000

๑,๕๐๑,๘๕๖

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1045

15.0.4711.1000

๑,๕๐๔,๔๐๘

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1046

15.0.4705.1000

๑,๕๐๓,๔๐๐

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1048

15.0.4705.1000

๑,๕๐๔,๙๒๘

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1049

15.0.4719.1000

๑,๕๐๒,๓๗๖

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1050

15.0.4711.1000

๑,๕๐๒,๓๖๐

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1051

15.0.4705.1000

๑,๕๐๒,๓๗๖

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1053

15.0.4719.1000

๑,๕๐๒,๓๖๘

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1054

15.0.4705.1000

๑,๔๙๙,๘๑๖

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1055

15.0.4709.1000

๑,๕๐๐,๓๒๐

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1057

15.0.4705.1000

๑,๕๐๑,๘๕๖

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1058

15.0.4719.1000

๑,๕๐๒,๘๘๘

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1060

15.0.4711.1000

๑,๕๐๒,๓๖๘

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1061

15.0.4711.1000

๑,๕๐๐,๘๓๒

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1062

15.0.4711.1000

๑,๕๐๒,๓๖๐

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1063

15.0.4711.1000

๑,๕๐๑,๘๔๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1066

15.0.4705.1000

๑,๕๐๓,๙๐๔

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1081

15.0.4719.1000

๑,๕๐๓,๔๐๐

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1086

15.0.4705.1000

๑,๕๐๑,๘๕๖

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1087

15.0.4711.1000

๑,๕๐๑,๘๖๔

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_2052

15.0.4705.1000

๑,๔๘๕,๙๘๔

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_2070

15.0.4719.1000

๑,๕๐๓,๙๑๒

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_2074

15.0.4719.1000

๑,๕๐๒,๘๘๐

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_3082

15.0.4719.1000

๑,๕๐๕,๔๔๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ocrec.dll

15.0.4787.1000

๘๙๐,๐๒๔

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.ocsaext.dll

5.0.8308.880

๓๐๔,๔๒๔

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.propertymodelprox.dll

15.0.4703.1000

๔๖๔,๐๕๖

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.psom.dll

15.0.4787.1000

๑,๓๓๔,๙๕๒

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.rdpqoemetrics.dll

5.0.8308.872

๔๔,๒๙๖

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.rtmcodecs.dll

5.0.8687.149

๔,๑๑๙,๘๔๘

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.rtmmediamanager.dll

5.0.8687.149

๙๒๔,๔๕๖

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.rtmmvras.dll

5.0.8687.149

๗๑,๙๘๔

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.rtmmvrcs.dll

5.0.8687.149

๔๐,๒๔๐

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.rtmmvrhw.dll

5.0.8687.149

๗๐,๔๔๐

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.rtmmvrsplitter.dll

5.0.8687.149

๓๗,๑๖๘

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.rtmpal.dll

5.0.8687.149

๖๒๘,๕๒๐

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.rtmpltfm.dll

5.0.8687.149

๗,๘๗๖,๓๙๒

22-Dec-2015

18:44

x64

Lync.scdec.dll

15.0.4703.1000

๑๑๓,๓๑๒

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.sct.dll

Not Applicable

๒,๒๑๐,๔๘๐

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.uc.dll

15.0.4787.1002

๓๘,๐๕๗,๑๙๒

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.ucaddin.dll

15.0.4779.1000

๑,๔๔๙,๖๔๐

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.ucaddinres.dll_1025

15.0.4771.1000

๑๖๖,๕๖๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1026

15.0.4771.1000

๑๗๑,๖๘๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1028

15.0.4771.1000

๑๕๔,๗๙๒

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1029

15.0.4771.1000

๑๖๙,๖๓๒

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1030

15.0.4771.1000

๑๖๘,๑๐๔

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1031

15.0.4771.1000

๑๗๓,๗๓๖

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1032

15.0.4771.1000

๑๗๓,๒๒๔

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1033

15.0.4763.1000

๑๖๘,๐๐๘

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1035

15.0.4771.1000

๑๖๙,๑๒๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1036

15.0.4771.1000

๑๗๓,๗๓๖

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1037

15.0.4771.1000

๑๖๓,๔๙๖

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1038

15.0.4771.1000

๑๗๑,๖๙๖

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1040

15.0.4771.1000

๑๗๑,๖๘๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1041

15.0.4771.1000

๑๕๘,๓๗๖

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1042

15.0.4771.1000

๑๕๗,๘๖๔

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1043

15.0.4771.1000

๑๗๑,๖๙๖

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1044

15.0.4771.1000

๑๖๘,๑๐๔

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1045

15.0.4771.1000

๑๗๑,๖๘๐

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1046

15.0.4771.1000

๑๗๐,๖๖๔

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1048

15.0.4771.1000

๑๗๑,๑๗๖

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1049

15.0.4771.1000

๑๗๐,๖๖๔

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1050

15.0.4771.1000

๑๗๑,๑๖๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1051

15.0.4771.1000

๑๗๐,๑๕๒

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1053

15.0.4771.1000

๑๖๘,๖๐๘

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1054

15.0.4771.1000

๑๖๗,๕๙๒

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1055

15.0.4771.1000

๑๖๙,๖๓๒

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1057

15.0.4771.1000

๑๖๘,๖๑๖

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1058

15.0.4771.1000

๑๗๐,๖๖๔

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1060

15.0.4771.1000

๑๗๐,๑๕๒

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1061

15.0.4771.1000

๑๖๘,๖๑๖

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1062

15.0.4771.1000

๑๗๐,๑๔๔

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1063

15.0.4771.1000

๑๗๐,๑๔๔

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1066

15.0.4771.1000

๑๗๐,๖๖๔

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1081

15.0.4771.1000

๑๖๙,๖๔๐

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1086

15.0.4771.1000

๑๗๐,๑๕๒

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1087

15.0.4771.1000

๑๗๐,๑๕๒

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_2052

15.0.4771.1000

๑๕๔,๗๙๒

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_2070

15.0.4771.1000

๑๗๑,๑๗๖

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_2074

15.0.4771.1000

๑๖๙,๑๒๐

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_3082

15.0.4771.1000

๑๗๑,๖๘๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.uccapi.dll

15.0.4787.1002

๙,๗๙๙,๘๘๐

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.uccapires.dll_1025

15.0.4553.1000

๑,๒๘๓,๒๓๒

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1026

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๗๙๒

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1028

15.0.4553.1000

๑,๒๗๖,๐๖๔

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1029

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๗๙๒

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1030

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๒๘๐

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1031

15.0.4553.1000

๑,๒๘๗,๘๔๐

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1032

15.0.4553.1000

๑,๒๘๘,๘๖๔

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1033

15.0.4420.1017

๑,๒๘๔,๗๑๒

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1035

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๒๘๐

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1036

15.0.4553.1000

๑,๒๘๘,๓๕๒

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1037

15.0.4553.1000

๑,๒๘๑,๖๙๖

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1038

15.0.4553.1000

๑,๒๘๗,๓๒๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1040

15.0.4553.1000

๑,๒๘๗,๘๔๐

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1041

15.0.4553.1000

๑,๒๗๘,๖๒๔

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1042

15.0.4553.1000

๑,๒๗๘,๑๑๒

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1043

15.0.4705.1000

๑,๒๘๖,๒๙๖

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1044

15.0.4705.1000

๑,๒๘๔,๗๖๐

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1045

15.0.4553.1000

๑,๒๘๗,๓๒๘

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1046

15.0.4553.1000

๑,๒๘๖,๓๐๔

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1048

15.0.4553.1000

๑,๒๘๖,๘๑๖

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1049

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๗๙๒

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1050

15.0.4553.1000

๑,๒๘๖,๓๐๔

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1051

15.0.4553.1000

๑,๒๘๖,๓๐๔

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1053

15.0.4705.1000

๑,๒๘๕,๒๘๐

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1054

15.0.4553.1000

๑,๒๘๔,๒๕๖

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1055

15.0.4705.1000

๑,๒๘๕,๒๗๒

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1057

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๗๙๒

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1058

15.0.4553.1000

๑,๒๘๖,๓๐๔

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1060

15.0.4553.1000

๑,๒๘๔,๗๖๘

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1061

15.0.4553.1000

๑,๒๘๓,๗๔๔

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1062

15.0.4705.1000

๑,๒๘๕,๗๘๔

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1063

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๗๙๒

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1066

15.0.4705.1000

๑,๒๘๗,๓๒๐

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1081

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๗๙๒

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1086

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๗๙๒

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1087

15.0.4553.1000

๑,๒๘๔,๗๖๘

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_2052

15.0.4553.1000

๑,๒๗๕,๕๕๒

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_2070

15.0.4553.1000

๑,๒๘๗,๓๒๘

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_2074

15.0.4553.1000

๑,๒๘๖,๘๑๖

24-Dec-2015

07:03

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_3082

15.0.4553.1000

๑,๒๘๖,๘๑๖

24-Dec-2015

07:02

Not Applicable

Lync.ucmapi.exe

15.0.4779.1000

๑,๑๐๕,๕๗๖

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.ucmp.dll

6.0.1448.0

๔,๙๙๒,๖๘๐

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.ucvdi.dll

15.0.4787.1002

๓๓,๗๕๒,๒๙๖

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.vc1decodermftdll.dll

5.0.8687.149

๑,๑๗๓,๒๙๖

23-Dec-2015

01:28

x64

Lync.veman.xml

Not Applicable

๓๓๖

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lync.win32msgqueue.dll

15.0.4779.1000

๘๓,๖๕๖

23-Dec-2015

01:28

x64

Lyncwh.activepresenterchange.wav

Not Applicable

๒๕๕,๓๒๐

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.appinvite.wav

Not Applicable

๒๙๓,๙๐๘

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.callended.wav

Not Applicable

๑๖๑,๑๙๒

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.changemodality.wav

Not Applicable

๒๕๔,๐๐๘

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.connecting.wav

Not Applicable

๑๘๗,๒๔๔

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.fsringing.wav

Not Applicable

๗๒๐,๐๔๔

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.iminvite.wav

Not Applicable

๒๙๓,๙๐๘

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.joinedconference.wav

Not Applicable

๕๓๙,๕๘๔

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.mmvrairspace.dll

5.0.7884.0

๕๔,๗๖๘

23-Dec-2015

01:28

x64

Lyncwh.mmvrcustom.dll

5.0.7884.0

๔๔,๐๐๘

23-Dec-2015

01:28

x64

Lyncwh.muting.wav

Not Applicable

๒๑๙,๒๔๔

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.newim.wav

Not Applicable

๒๙๓,๙๐๘

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.onhold.wav

Not Applicable

๘๗๙,๕๙๖

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.presence.wav

Not Applicable

๒๔๕,๘๔๔

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.redirect.wav

Not Applicable

๓๔๒,๔๓๒

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.ringback.wav

Not Applicable

๗๒๐,๐๔๔

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.ringing.wav

Not Applicable

๗๒๐,๐๔๔

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.secondcall.wav

Not Applicable

๓๐๖,๕๖๔

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.untag.wav

Not Applicable

๒๔๑,๐๙๖

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.videoadded.wav

Not Applicable

๒๕๗,๕๕๖

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Lyncwh.videocall.wav

Not Applicable

๗๒๐,๐๔๔

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

Ocpubmgr.veman.xml

Not Applicable

๓๔๔

23-Dec-2015

01:28

Not Applicable

ระบบ Office TechCenter มีการอัปเดตการดูแลระบบล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับ Office เวอร์ชันทั้งหมด คลิกOffice System TechCenter

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน

สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

มีคําติชมเพิ่มเติมใดๆ หรือไม่ (ไม่บังคับ)

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×