ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ประกาศ

การอัปเดตนี้ไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไป เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ให้ติดตั้งการอัปเดตล่าสุดของ Microsoft Office จากบทความ Microsoft เอกสารต่อไปนี้:

การอัปเดตล่าสุดสำหรับ Office เวอร์ชันที่ใช้ Windows Installer (MSI)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการอัปเด KB3114508 สำหรับ Microsoft SharePoint Foundation ๒๐๑๓ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่12มกราคม๒๐๑๖ การอัปเดตนี้มีข้อกำหนดเบื้องต้น

การปรับปรุงและการแก้ไข

  • แปลข้อกำหนดบางส่วนของ web part สำหรับไซต์ฟีดในภาษาฝรั่งเศสเพื่อความถูกต้องของความหมาย

  • แปลคำบางคำในหลายภาษาสำหรับฟังก์ชันเฉพาะบนวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

ข้อมูลการปรับปรุง

การรีสตาร์ตข้อมูล

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตนี้

เบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การอัปเดตนี้คุณต้องมีMicrosoft SharePoint Foundation ๒๐๑๓ Service Pack 1ติดตั้งอยู่

อ้างอิง

เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายการอัปเดตซอฟต์แวร์ ระบบ Office TechCenterมีการอัปเดตการดูแลระบบล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับ Office เวอร์ชันทั้งหมด

ข้อมูลไฟล์

เวอร์ชันสากลของการอัปเดตนี้มีแอตทริบิวต์ไฟล์ (หรือแอตทริบิวต์ไฟล์เวอร์ชันที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับไฟล์เหล่านี้จะแสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลไฟล์จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่นให้ใช้แท็บโซนเวลาในรายการวันที่และเวลาในแผงควบคุม

ข้อมูล wss-x-none

ตัวระบุไฟล์

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.4771.1000

๑,๐๗๑,๘๐๘

08-Dec-2015

22:44

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

15.0.4787.1000

๑๐,๓๗๗,๘๙๖

08-Dec-2015

22:44

ข้อมูล wssmui-en-us

ตัวระบุไฟล์

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Accreqctl.csst_1033

Accessrequestscontrol.css

Not applicable

๒,๗๔๗

08-Dec-2015

22:46

Accreqctl.css_1033

Accessrequestscontrol.css

Not applicable

๒,๗๔๗

08-Dec-2015

22:46

Aclinv.csst_1033

Aclinv.css

Not applicable

๔๔๙

08-Dec-2015

22:46

Aclinv.css_1033

Aclinv.css

Not applicable

๔๔๙

08-Dec-2015

22:46

Addgallery.globalization.resources.dll_1033

Addgallery.globalization.resources.dll

15.0.4420.1017

๒๓,๗๑๒

08-Dec-2015

22:46

Ahapp.csst_1033

Autohostedapplicenses.css

Not applicable

๑,๐๒๓

08-Dec-2015

22:46

Ahapp.css_1033

Autohostedapplicenses.css

Not applicable

๑,๐๒๓

08-Dec-2015

22:46

Applcns.csst_1033

Applicensing.css

Not applicable

๒,๗๑๐

08-Dec-2015

22:46

Applcns.css_1033

Applicensing.css

Not applicable

๒,๗๑๐

08-Dec-2015

22:46

Avreport.htm_1033

Avreport.htm

Not applicable

๘,๖๒๔

08-Dec-2015

22:46

Bform.debug.js_14_1033

Bform.debug.js

Not applicable

๓๘๑,๗๓๒

08-Dec-2015

22:46

Bform.js_14_1033

Bform.js

Not applicable

๒๔๘,๙๑๙

08-Dec-2015

22:46

Blog.css_14_1033

Blog.css

Not applicable

๙,๓๕๐

08-Dec-2015

22:46

Blog_v4t.css_14_1033

Blog.css

Not applicable

๙,๓๕๐

08-Dec-2015

22:46

Bpstd.asx_1033

Bpstd.aspx

Not applicable

๓,๒๘๗

08-Dec-2015

22:46

Bpstd.asx_14_1033

Bpstd.aspx

Not applicable

๓,๖๔๘

08-Dec-2015

22:46

Calendar.css_14_1033

Calendar.css

Not applicable

๒๙,๘๑๔

08-Dec-2015

22:46

Calendarv4.css_14_1033

Calendarv4.css

Not applicable

๑๗,๐๓๗

08-Dec-2015

22:46

Calendarv4_v4t.css_14_1033

Calendarv4.css

Not applicable

๑๗,๐๓๗

08-Dec-2015

22:46

Calendar_v4t.css_14_1033

Calendar.css

Not applicable

๒๙,๘๑๔

08-Dec-2015

22:46

Cnewdoc.css_1033

Createnewdocument.css

Not applicable

๒๖๔

08-Dec-2015

22:46

Cnewdoc.css_14_1033

Createnewdocument.css

Not applicable

๒๖๔

08-Dec-2015

22:46

Core.css_14_1033

Core.css

Not applicable

๑๓๖,๐๒๗

08-Dec-2015

22:46

Core.debug.js_14_1033

Core.debug.js

Not applicable

๓๖๗,๔๘๖

08-Dec-2015

22:46

Core.js_0001_14_1033

Core.js

Not applicable

๒๓๙,๑๗๓

08-Dec-2015

22:46

Core.rsx_1033

Core.en-us.resx

Not applicable

๔๙๐,๐๐๕

08-Dec-2015

22:46

Corev15.csst_1033

Corev15.css

Not applicable

๓๒๒,๕๗๐

08-Dec-2015

22:46

Corev15.css_1033

Corev15.css

Not applicable

๓๒๒,๕๗๐

08-Dec-2015

22:46

Corev15a.csst_1033

Corev15app.css

Not applicable

๓๒๒,๖๖๔

08-Dec-2015

22:46

Corev15a.css_1033

Corev15app.css

Not applicable

๓๒๒,๖๖๔

08-Dec-2015

22:46

Corev4.css_1033

Corev4.css

Not applicable

๒๐๘,๐๓๕

08-Dec-2015

22:46

Corev4.css_14_1033

Corev4.css

Not applicable

๑๙๑,๙๓๑

08-Dec-2015

22:46

Corev4_v4t.css_14_1033

Corev4.css

Not applicable

๑๙๑,๙๓๑

08-Dec-2015

22:46

Cui.css_1033

Cui.css

Not applicable

๓๗,๘๖๗

09-Dec-2015

20:52

Cui.css_14_1033

Cui.css

Not applicable

๓๗,๔๗๔

08-Dec-2015

22:46

Cuidark.css_1033

Cuidark.css

Not applicable

๓๓,๔๓๕

08-Dec-2015

22:46

Cuidark.css_14_1033

Cuidark.css

Not applicable

๔๐,๒๖๓

08-Dec-2015

22:46

Cuidark_v4t.css_14_1033

Cuidark.css

Not applicable

๔๐,๒๖๓

08-Dec-2015

22:46

Cui_v4t.css_14_1033

Cui.css

Not applicable

๓๗,๔๗๔

08-Dec-2015

22:46

Datepick.css_14_1033

Datepicker.css

Not applicable

๗,๔๘๔

08-Dec-2015

22:46

Datepick_v4t.css_14_1033

Datepickerv4.css

Not applicable

๗,๔๕๗

08-Dec-2015

22:46

Datepkv4.css_14_1033

Datepickerv4.css

Not applicable

๗,๔๕๗

08-Dec-2015

22:46

Ddashv15.csst_1033

Devdash.css

Not applicable

๓,๙๑๒

08-Dec-2015

22:46

Ddashv15.css_1033

Devdash.css

Not applicable

๓,๙๑๒

08-Dec-2015

22:46

Deadweb.xml_1033

Deadweb.xml

Not applicable

๑,๖๐๗

08-Dec-2015

22:46

Desnprv.css_1033

Designpreview.css

Not applicable

๑,๖๒๐

08-Dec-2015

22:46

Devdashstrings.debug.js_1033

Devdash_strings.debug.js

Not applicable

๔,๔๑๕

08-Dec-2015

22:46

Devdashstrings.js_1033

Devdash_strings.js

Not applicable

๔,๒๑๘

08-Dec-2015

22:46

Discthrd.css_14_1033

Discthread.css

Not applicable

๑,๙๒๙

08-Dec-2015

22:46

Discthrd_v4t.css_14_1033

Discthread.css

Not applicable

๑,๙๒๙

08-Dec-2015

22:46

Error.css_1033

Error.css

Not applicable

๔๙๖

08-Dec-2015

22:46

Error.htm_1033

Error.htm

Not applicable

๕,๖๖๕

08-Dec-2015

22:46

Errorv4.htm_1033

Errorv4.htm

Not applicable

๓,๒๑๗

08-Dec-2015

22:46

Filedlg.htm_0011_1033

Filedlg.htm

Not applicable

๕,๙๐๓

08-Dec-2015

22:46

Fmtmap16.png_1033

Formatmap16x16.png

Not applicable

๒๓,๐๒๖

09-Dec-2015

20:52

Fmtmap32.png_1033

Formatmap32x32.png

Not applicable

๔๘,๓๘๙

09-Dec-2015

20:52

Fontdlg.htm_1033

Fontdlg.htm

Not applicable

๓,๑๒๓

08-Dec-2015

22:46

Form.js_14_1033

Form.js

Not applicable

๑๒๖,๗๑๕

08-Dec-2015

22:46

Forms.css_1033

Forms.css

Not applicable

๖,๖๙๔

08-Dec-2015

22:46

Forms.css_14_1033

Forms.css

Not applicable

๗,๕๕๐

08-Dec-2015

22:46

Formst.css_1033

Forms.css

Not applicable

๖,๖๙๔

08-Dec-2015

22:46

Forms_v4t.css_14_1033

Forms.css

Not applicable

๗,๕๕๐

08-Dec-2015

22:46

Fpext.msg_1033

Fpext.msg

Not applicable

๑๗๐,๘๗๑

09-Dec-2015

20:52

Groupboard.css_14_1033

Groupboard.css

Not applicable

๑,๓๒๙

08-Dec-2015

22:46

Groupboard_v4t.css_14_1033

Groupboard.css

Not applicable

๑,๓๒๙

08-Dec-2015

22:46

Help.css_1033

Help.css

Not applicable

๑๒,๑๒๒

08-Dec-2015

22:46

Help.css_14_1033

Help.css

Not applicable

๘,๒๐๓

08-Dec-2015

22:46

Help_v4t.css_14_1033

Help.css

Not applicable

๘,๒๐๓

08-Dec-2015

22:46

Iframe.htm_1033

Iframe.htm

Not applicable

๓๙๖

08-Dec-2015

22:46

Init.debug.js_14_1033

Init.debug.js

Not applicable

๑๗๒,๐๘๑

08-Dec-2015

22:46

Init.js_0001_14_1033

Init.js

Not applicable

๑๑๗,๕๖๓

08-Dec-2015

22:46

Instable.htm_1033

Instable.htm

Not applicable

๔,๑๖๙

08-Dec-2015

22:46

Irmrept.htm_1033

Irmrept.htm

Not applicable

๙,๒๖๕

08-Dec-2015

22:46

Isswfresources_llcc.resx_1033

Resources.en-us.resx

Not applicable

๒,๐๗๒

08-Dec-2015

22:46

Languagepickercontrol.css_1033

Languagepickercontrol.css

Not applicable

๑,๔๕๖

08-Dec-2015

22:46

Layouts.css_1033

Layouts.css

Not applicable

๒๑,๖๒๓

08-Dec-2015

22:46

Layouts.css_14_1033

Layouts.css

Not applicable

๒๕,๓๕๐

08-Dec-2015

22:46

Layouts15t.css_1033

Layouts.css

Not applicable

๒๑,๖๒๓

08-Dec-2015

22:46

Layouts_v4t.css_14_1033

Layouts.css

Not applicable

๒๕,๓๕๐

08-Dec-2015

22:46

Mblrte.css_14_1033

Mblrte.css

Not applicable

๔๐,๑๑๗

08-Dec-2015

22:46

Mblrte_v4t.css_14_1033

Mblrte.css

Not applicable

๔๐,๑๑๗

08-Dec-2015

22:46

Menu.css_14_1033

Menu.css

Not applicable

๓,๐๔๐

08-Dec-2015

22:46

Menu21.css_14_1033

Menu-21.css

Not applicable

๒,๓๕๐

08-Dec-2015

22:46

Menu_v4t.css_14_1033

Menu.css

Not applicable

๓,๐๔๐

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

๒๒,๑๕๒

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

๓๙,๐๔๘

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

15.0.4561.1000

๒๑,๖๙๖

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

๑๙,๕๙๒

08-Dec-2015

22:46

Minimalv4.css_1033

Minimalv4.css

Not applicable

๒๙,๑๓๓

08-Dec-2015

22:46

Minimalv4.css_14_1033

Minimalv4.css

Not applicable

๒๘,๗๙๘

08-Dec-2015

22:46

Minimalv4_v4t.css_14_1033

Minimalv4.css

Not applicable

๒๘,๗๙๘

08-Dec-2015

22:46

Moderationworkflow.xml_1033

Moderationworkflow.xml

Not applicable

๙๓๕

08-Dec-2015

22:46

Moeerrorux.css_1033

Moeerrorux.css

Not applicable

๓,๕๒๗

09-Dec-2015

20:52

Moe_default_icon.png_1033

Moe_default_icon.png

Not applicable

๕๒๒

08-Dec-2015

22:44

Mssmsg.dll_0001.1033

Mssmsg.dll

15.0.4755.1000

๑๙๔,๖๕๖

08-Dec-2015

22:46

Mws.css_14_1033

Mws.css

Not applicable

๓,๒๖๑

08-Dec-2015

22:46

Mws_v4t.css_14_1033

Mws.css

Not applicable

๓,๒๖๑

08-Dec-2015

22:46

Osfserver_llcc.resx_1033

Osfserver.en-us.resx

Not applicable

๔๕,๐๒๕

09-Dec-2015

20:52

Oslo.csst_1033

Oslo.css

Not applicable

๓๒๖,๑๒๖

08-Dec-2015

22:46

Oslo.css_1033

Oslo.css

Not applicable

๓๒๖,๑๒๖

08-Dec-2015

22:46

Osloapp.csst_1033

Osloapp.css

Not applicable

๓๒๒,๖๖๔

08-Dec-2015

22:46

Osloapp.css_1033

Osloapp.css

Not applicable

๓๒๒,๖๖๔

08-Dec-2015

22:46

Ows.debug.js_14_1033

Ows.debug.js

Not applicable

๓๓๖,๒๐๑

08-Dec-2015

22:46

Ows.js_14_1033

Ows.js

Not applicable

๒๑๙,๐๘๓

08-Dec-2015

22:46

Owsnocr.css_14_1033

Owsnocr.css

Not applicable

๙,๙๑๙

08-Dec-2015

22:46

Owsnocr_v4t.css_14_1033

Owsnocr.css

Not applicable

๙,๙๑๙

08-Dec-2015

22:46

Pickerscriptresources.resx_1033

Pickerscriptresources.en-us.resx

Not applicable

๙,๐๘๑

08-Dec-2015

22:46

Pickertree.css_14_1033

Pickertree.css

Not applicable

๓๐,๐๓๓

08-Dec-2015

22:46

Picktree.css_1033

Pickertree.css

Not applicable

๒๖,๕๒๐

08-Dec-2015

22:46

Pptmpl.pptx_1033

Pptmpl.pptx

Not applicable

๒๗,๕๘๘

08-Dec-2015

22:46

Rgnlstng.xml_1033

Rgnlstng.xml

Not applicable

๒๖,๖๔๓

08-Dec-2015

22:46

Rgnlstng.xml_14_1033

Rgnlstng.xml

Not applicable

๒๖,๒๘๗

08-Dec-2015

22:46

Search.css.1033

Search.css

Not applicable

๔๕,๔๔๓

08-Dec-2015

22:46

Searchthemable.css.1033

Search.css

Not applicable

๔๕,๔๔๓

08-Dec-2015

22:46

Searchv15.css.1033

Searchv15.css

Not applicable

๕๗,๖๕๗

08-Dec-2015

22:46

Searchv15themable.css.1033

Searchv15.css

Not applicable

๕๗,๖๕๗

08-Dec-2015

22:46

Selcolor.htm_1033

Selcolor.htm

Not applicable

๑๒,๑๖๕

08-Dec-2015

22:46

Sharepoint.cachemanifest_1033

Sharepoint.cachemanifest

Not applicable

๘๖๗

08-Dec-2015

22:46

Sp.datetimeutil.res.resx_1033

Sp.datetimeutil.res.en-us.resx

Not applicable

๕,๘๒๕

08-Dec-2015

22:46

Sp.jsgrid.res.resx_1033

Sp.jsgrid.res.en-us.resx

Not applicable

๑๖,๒๕๙

08-Dec-2015

22:46

Sp.res.resx_1033

Sp.res.en-us.resx

Not applicable

๗๓,๕๑๕

08-Dec-2015

22:46

Sp.runtimeres.debug.js_1033

Sp.runtimeres.debug.js

Not applicable

๖,๓๙๗

08-Dec-2015

22:46

Sp.runtimeres.js_1033

Sp.runtimeres.js

Not applicable

๖,๐๙๗

08-Dec-2015

22:46

Spadminlcid.rsx_1033

Spadmin.en-us.resx

Not applicable

๓๕๙,๔๙๓

08-Dec-2015

22:46

Sphelp.png_1033

Sphelp.png

Not applicable

๑,๑๖๑

09-Dec-2015

20:52

Spintl.png_1033

Spintl.png

Not applicable

๔๑๔

09-Dec-2015

20:52

Spmsg.dll_1033

Microsoft.sharepoint.msg.dll

15.0.4745.1000

๒๒๖,๐๒๔

08-Dec-2015

22:46

Spmsgp.dll_1033

Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

15.0.4745.1000

๙๗,๕๑๒

08-Dec-2015

22:46

Spstd1.asx_0001_1033

Spstd1.aspx

Not applicable

๒,๘๘๙

08-Dec-2015

22:46

Spstd1.asx_0001_14_1033

Spstd1.aspx

Not applicable

๓,๘๗๐

08-Dec-2015

22:46

Spstd2.asx_0001_1033

Spstd2.aspx

Not applicable

๓,๗๔๔

08-Dec-2015

22:46

Spstd2.asx_0001_14_1033

Spstd2.aspx

Not applicable

๔,๗๒๕

08-Dec-2015

22:46

Spstd3.asx_1033

Spstd3.aspx

Not applicable

๓,๓๑๗

08-Dec-2015

22:46

Spstd3.asx_14_1033

Spstd3.aspx

Not applicable

๔,๒๙๘

08-Dec-2015

22:46

Spstd4.asx_1033

Spstd4.aspx

Not applicable

๓,๓๑๙

08-Dec-2015

22:46

Spstd4.asx_14_1033

Spstd4.aspx

Not applicable

๔,๓๐๐

08-Dec-2015

22:46

Spstd5.asx_1033

Spstd5.aspx

Not applicable

๔,๔๗๖

08-Dec-2015

22:46

Spstd5.asx_14_1033

Spstd5.aspx

Not applicable

๕,๔๕๗

08-Dec-2015

22:46

Spstd6.asx_1033

Spstd6.aspx

Not applicable

๔,๓๘๕

08-Dec-2015

22:46

Spstd6.asx_14_1033

Spstd6.aspx

Not applicable

๕,๓๖๖

08-Dec-2015

22:46

Spstd7.asx_1033

Spstd7.aspx

Not applicable

๔,๓๙๔

08-Dec-2015

22:46

Spstd7.asx_14_1033

Spstd7.aspx

Not applicable

๕,๓๗๕

08-Dec-2015

22:46

Spstd8.asx_1033

Spstd8.aspx

Not applicable

๔,๓๔๖

08-Dec-2015

22:46

Spstd8.asx_14_1033

Spstd8.aspx

Not applicable

๕,๓๒๗

08-Dec-2015

22:46

Spthemes.xml_1033

Spthemes.xml

Not applicable

๕,๕๔๑

08-Dec-2015

22:46

Srtdwngl.png_1033

Sortdownglyph.png

Not applicable

๓๑๙

09-Dec-2015

20:52

Srtupgl.png_1033

Sortupglyph.png

Not applicable

๓๒๐

09-Dec-2015

20:52

Storfrnt.css_1033

Storefront.css

Not applicable

๑๓,๒๐๔

08-Dec-2015

22:46

Storfrntt.css_1033

Storefront.css

Not applicable

๑๓,๒๐๔

08-Dec-2015

22:46

Stsinitstrings.debug.js_1033

Sts_initstrings.debug.js

Not applicable

๑๖,๔๕๙

08-Dec-2015

22:46

Stsinitstrings.js_1033

Sts_initstrings.js

Not applicable

๑๕,๘๖๘

08-Dec-2015

22:46

Stsstrings.debug.js_1033

Sts_strings.debug.js

Not applicable

๑๑๕,๘๘๔

08-Dec-2015

22:46

Stsstrings.js_1033

Sts_strings.js

Not applicable

๑๑๒,๔๓๒

08-Dec-2015

22:46

Survey.csst_1033

Survey.css

Not applicable

๑,๘๒๗

08-Dec-2015

22:46

Survey.css_1033

Survey.css

Not applicable

๑,๘๒๗

08-Dec-2015

22:46

Survey.css_14_1033

Survey.css

Not applicable

๒,๔๗๗

08-Dec-2015

22:46

Survey_v4t.css_14_1033

Survey.css

Not applicable

๒,๔๗๗

08-Dec-2015

22:46

Tapplcns.css_1033

Ta_applicensing.css

Not applicable

๓,๐๒๔

08-Dec-2015

22:46

Template.xml_1033

Template.xml

Not applicable

๒๕๗

08-Dec-2015

22:46

Themedlocalizedforgroundimages.csst_1033

Themedlocalizedforegroundimages.css

Not applicable

๗๔๒

08-Dec-2015

22:46

Themev4.css_1033

Themev4.css

Not applicable

๒,๔๐๗

08-Dec-2015

22:46

Themev4_v4t.css_14_1033

Themev4.css

Not applicable

๒,๔๐๗

08-Dec-2015

22:46

Timeline.csst_1033

Timeline.css

Not applicable

๓๐,๔๑๓

08-Dec-2015

22:46

Timeline.css_1033

Timeline.css

Not applicable

๓๐,๔๑๓

08-Dec-2015

22:46

Topologyhelp.xml_1033

Microsoft.sharepoint.topologyservice-help.xml

Not applicable

๔๐,๘๒๔

08-Dec-2015

22:46

Wdtmpl.dotx_1033

Wdtmpl.dotx

Not applicable

๑๑,๑๐๗

08-Dec-2015

22:46

Webtemp.xml_1033

Webtemp.xml

Not applicable

๕,๕๐๒

08-Dec-2015

22:46

Wiki.css_14_1033

Wiki.css

Not applicable

๑,๑๕๙

08-Dec-2015

22:46

Wiki_v4t.css_14_1033

Wiki.css

Not applicable

๑,๑๕๙

08-Dec-2015

22:46

Workflowactions_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

๔๗,๗๕๒

09-Dec-2015

20:52

Workflowservicesbase_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

๑๙,๖๓๒

09-Dec-2015

20:52

Workflows_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

๑๙,๐๘๐

09-Dec-2015

20:52

Wpeditv4.csst_1033

Wpeditmodev4.css

Not applicable

๑๑,๑๗๑

08-Dec-2015

22:46

Wpeditv4.css_1033

Wpeditmodev4.css

Not applicable

๑๑,๑๗๑

08-Dec-2015

22:46

Wpedmdv4.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

Not applicable

๑๗,๕๙๖

08-Dec-2015

22:46

Wpedmdv4_v4t.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

Not applicable

๑๗,๕๙๖

08-Dec-2015

22:46

Wpedtmde.css_14_1033

Wpeditmode.css

Not applicable

๑๘,๙๔๙

08-Dec-2015

22:46

Wsetupui.dll_1033

Wsetupui.dll

15.0.4561.1000

๖๘,๘๐๐

08-Dec-2015

22:46

Wshellui.mst_1033

Wshellui.mst

Not applicable

๑๖,๓๘๔

08-Dec-2015

22:46

Wss.actions_1033

Wss.actions

Not applicable

๙๔,๘๕๗

08-Dec-2015

22:46

Wsshelp.xml_1033

Microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

Not applicable

๓,๖๕๗,๔๙๖

08-Dec-2015

22:44

Wsslcid.rsx_1033

Wss.en-us.resx

Not applicable

๗๒๓,๐๙๘

08-Dec-2015

22:46

Wssmanifest.man_1033

Wssmanifest.man

Not applicable

๖๗๖,๑๐๑

08-Dec-2015

22:46

_basicpg.htm_1033

_basicpage.htm

Not applicable

๑๗๖

08-Dec-2015

22:46

_wppage.htm_1033

_webpartpage.htm

Not applicable

๑๗๙

08-Dec-2015

22:46

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×