ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ประกาศ

การอัปเดตนี้ไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไป เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ให้ติดตั้งการอัปเดตล่าสุดของ Microsoft Office จากบทความ Microsoft เอกสารต่อไปนี้:

การอัปเดตล่าสุดสำหรับ Office เวอร์ชันที่ใช้ Windows Installer (MSI)

Microsoft ได้เผยแพร่การอัปเดตสำหรับ Microsoft Lync ๒๐๑๓ที่รวมถึงไคลเอ็นต์ Skype for Business ใหม่อีกครั้ง หมายเลขเวอร์ชันของการอัปเดตนี้คือ15.0.4737.1001.In นอกเหนือไปจากการวางจำหน่ายของไคลเอ็นต์ใหม่การอัปเดตนี้จะแก้ไขรายการของปัญหา นอกจากนี้ให้ดูปัญหาที่ทราบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตนี้ การติดตั้ง14กรกฎาคม๒๐๑๕การอัปเด KB3054946 มีข้อกำหนดเบื้องต้นที่เฉพาะเจาะจง ตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้นก่อนที่คุณจะติดตั้งการอัปเดตนี้

ปัญหาที่การอัปเดตการแก้ไข

การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:

ปัญหาที่ทราบแล้ว

หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตนี้คุณอาจพบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากติดตั้งการอัปเดตการอัปเดตนี้เวอร์ชันสากลมีแอตทริบิวต์ไฟล์หรือแอตทริบิวต์ไฟล์เวอร์ชันที่ใหม่กว่าซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ การอัปเดตนี้อาจไม่มีไฟล์ทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่ออัปเดตผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นล่าสุด การอัปเดตนี้มีเฉพาะไฟล์ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

x86 Lync-x-none.msp

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Autohelper.dll

15.0.4735.1000

๖๖,๗๒๘

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.appshapi.dll

5.0.8308.872

๒,๗๑๙,๔๙๖

24-Jun-2015

15:41

x86

Lync.appsharingchromehook.dll.x86

15.0.4509.1000

๒๐,๑๒๘

24-Jun-2015

23:10

Not Applicable

Lync.appsharingchromehook64.dll.x64

15.0.4665.1000

๒๓,๒๐๐

24-Jun-2015

23:13

Not Applicable

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

15.0.4735.1000

๓๒,๙๓๖

24-Jun-2015

23:10

Not Applicable

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

15.0.4735.1000

๓๙,๐๘๐

24-Jun-2015

23:13

Not Applicable

Lync.appsharingmediapr.dll

15.0.4735.1000

๑๐๘,๒๐๐

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.appshcom.dll

5.0.8308.872

๒๙๔,๑๖๐

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.appshvw.dll

5.0.8308.872

๒,๙๙๗,๕๑๒

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.e.propertymodel.dll

15.0.4519.1000

๙๐๐,๘๐๐

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.lync.exe

15.0.4737.1000

๒๔,๑๐๐,๕๒๐

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.lyncdesktopresour.dll_1025

15.0.4737.1000

๕๓๒,๖๔๘

25-Jun-2015

12:08

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1026

15.0.4737.1000

๕๙๖,๖๔๘

25-Jun-2015

12:08

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1028

15.0.4737.1000

๓๖๘,๒๙๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1029

15.0.4737.1000

๕๗๖,๖๘๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1030

15.0.4737.1000

๕๗๑,๐๔๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1031

15.0.4737.1000

๖๒๓,๗๘๔

25-Jun-2015

12:08

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1032

15.0.4737.1000

๖๓๓,๐๐๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

15.0.4735.1000

๓๕๒,๙๓๖

24-Jun-2015

23:10

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1035

15.0.4737.1000

๕๗๓,๐๙๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1036

15.0.4737.1000

๖๓๔,๕๓๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1037

15.0.4737.1000

๔๙๗,๓๒๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1038

15.0.4737.1000

๕๙๕,๖๒๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1040

15.0.4737.1000

๖๐๘,๙๓๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1041

15.0.4737.1000

๔๒๔,๖๑๖

25-Jun-2015

12:08

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1042

15.0.4737.1000

๔๑๗,๔๔๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1043

15.0.4737.1000

๖๐๐,๒๓๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1044

15.0.4737.1000

๕๕๖,๒๐๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1045

15.0.4737.1000

๖๐๑,๗๖๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1046

15.0.4737.1000

๕๙๓,๐๖๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1048

15.0.4737.1000

๕๙๘,๖๙๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1049

15.0.4737.1000

๕๘๘,๙๖๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1050

15.0.4737.1000

๕๗๖,๑๖๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1051

15.0.4737.1000

๕๘๑,๘๐๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1053

15.0.4737.1000

๕๖๒,๓๔๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1054

15.0.4737.1000

๕๔๒,๘๘๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1055

15.0.4737.1000

๕๖๑,๓๒๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1057

15.0.4737.1000

๕๗๑,๕๖๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1058

15.0.4737.1000

๕๙๕,๑๑๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1060

15.0.4737.1000

๕๗๘,๒๑๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1061

15.0.4737.1000

๕๕๘,๒๔๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1062

15.0.4737.1000

๕๘๓,๘๔๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1063

15.0.4737.1000

๕๗๖,๖๘๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1066

15.0.4737.1000

๕๙๔,๖๐๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1081

15.0.4737.1000

๕๗๕,๑๔๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1086

15.0.4737.1000

๕๘๓,๘๔๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1087

15.0.4737.1000

๕๘๕,๘๙๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_2052

15.0.4737.1000

๓๗๐,๓๔๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_2070

15.0.4737.1000

๖๐๓,๓๐๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_2074

15.0.4737.1000

๕๗๖,๑๖๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_3082

15.0.4737.1000

๖๐๖,๓๗๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

15.0.4737.1000

๑๑,๕๕๓,๙๖๐

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.lynchtmlconv.exe

15.0.4737.1000

๖,๗๓๖,๐๔๐

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.lynchtmlconvpxy.dll

15.0.4521.1000

๒๒,๖๙๖

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.lyncmodelproxy.dll

15.0.4737.1000

๑,๙๑๕,๐๔๘

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.lyncvdiplugin.dll

15.0.4735.1000

๑๗๔,๒๔๘

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.man

Not Applicable

๒,๗๐๘

24-Jun-2015

23:10

Not Applicable

Lync.meetingjoinaxoc.dll

15.0.4703.1000

๕๙,๐๔๐

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

15.0.4703.1000

๓๔,๐๗๒

24-Jun-2015

23:10

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1025

15.0.4709.1000

๑๐๙,๗๒๐

25-Jun-2015

12:08

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1026

15.0.4709.1000

๑๒๕,๕๙๒

25-Jun-2015

12:08

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1028

15.0.4709.1000

๖๕,๖๘๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1029

15.0.4709.1000

๑๒๑,๕๐๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1030

15.0.4709.1000

๑๒๒,๕๒๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1031

15.0.4709.1000

๑๓๘,๓๙๒

25-Jun-2015

12:08

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1032

15.0.4709.1000

๑๓๙,๙๒๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1033

15.0.4709.1000

๕๙,๕๖๐

24-Jun-2015

23:10

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1035

15.0.4709.1000

๑๒๓,๕๔๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1036

15.0.4709.1000

๑๓๗,๓๗๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1037

15.0.4709.1000

๙๘,๙๖๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1038

15.0.4709.1000

๑๒๘,๑๕๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1040

15.0.4709.1000

๑๓๑,๗๔๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1041

15.0.4709.1000

๘๒,๐๘๐

25-Jun-2015

12:08

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1042

15.0.4709.1000

๘๒,๐๗๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1043

15.0.4709.1000

๑๓๐,๗๒๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1044

15.0.4709.1000

๑๑๙,๔๔๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1045

15.0.4709.1000

๑๓๖,๘๕๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1046

15.0.4709.1000

๑๒๖,๖๑๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1048

15.0.4709.1000

๑๒๘,๖๖๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1049

15.0.4709.1000

๑๒๗,๖๔๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1050

15.0.4709.1000

๑๒๐,๔๗๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1051

15.0.4709.1000

๑๒๓,๕๔๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1053

15.0.4709.1000

๑๒๑,๕๐๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1054

15.0.4709.1000

๑๑๑,๒๕๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1055

15.0.4709.1000

๑๑๖,๘๘๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1057

15.0.4709.1000

๑๒๑,๔๙๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1058

15.0.4709.1000

๑๒๙,๑๘๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1060

15.0.4709.1000

๑๒๔,๐๕๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1061

15.0.4709.1000

๑๑๗,๙๑๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1062

15.0.4709.1000

๑๒๓,๕๔๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1063

15.0.4709.1000

๑๒๐,๔๗๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1066

15.0.4709.1000

๑๒๗,๖๔๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1081

15.0.4709.1000

๑๒๓,๐๓๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1086

15.0.4709.1000

๑๒๕,๐๘๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1087

15.0.4709.1000

๑๒๕,๖๐๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_2052

15.0.4709.1000

๖๗,๒๒๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_2070

15.0.4709.1000

๑๒๘,๖๖๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_2074

15.0.4709.1000

๑๒๔,๐๕๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_3082

15.0.4709.1000

๑๓๐,๗๒๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelper.dll

15.0.4735.1000

๑๕๓,๗๖๘

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.ochelper.dll.x64

15.0.4735.1000

๒๑๙,๓๐๔

24-Jun-2015

23:13

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1025

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:08

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1026

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:08

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1028

15.0.4705.1000

๑๑,๙๓๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1029

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1030

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1031

15.0.4705.1000

๑๒,๔๕๖

25-Jun-2015

12:08

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1032

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1033

15.0.4703.1000

๑๑,๔๓๒

24-Jun-2015

23:10

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1035

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1036

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1037

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1038

15.0.4705.1000

๑๒,๔๖๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1040

15.0.4705.1000

๑๒,๔๕๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1041

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:08

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1042

15.0.4705.1000

๑๑,๙๓๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1043

15.0.4705.1000

๑๒,๔๖๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1044

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1045

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1046

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1048

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1049

15.0.4705.1000

๑๒,๔๕๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1050

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1051

15.0.4705.1000

๑๒,๔๕๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1053

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1054

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1055

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1057

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1058

15.0.4705.1000

๑๒,๙๖๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1060

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1061

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1062

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1063

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1066

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1081

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1086

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1087

15.0.4705.1000

๑๒,๔๕๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_2052

15.0.4705.1000

๑๑,๙๓๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_2070

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_2074

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_3082

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocimport.dll

15.0.4735.1000

๖๒๘,๔๒๔

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.ocintldate.dll

5.0.8308.871

๘๒,๗๑๒

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.ocmsptls.dll

5.0.8308.871

๘๓๒,๒๗๒

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.ocoffice.dll

15.0.4737.1000

๑๓๘,๔๐๘

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.ocogl.dll

5.0.8308.871

๑,๗๓๖,๙๗๖

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.ocpptview.dll

5.0.8308.871

๑,๘๗๒,๖๕๖

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.ocppvwintl.dll

5.0.8308.871

๓๕๐,๙๙๒

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.ocpubmgr.exe

15.0.4737.1000

๑,๕๔๓,๘๙๖

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.ocpubres.dll_1025

15.0.4705.1000

๑,๔๙๗,๗๖๐

25-Jun-2015

12:08

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1026

15.0.4719.1000

๑,๕๐๓,๙๑๒

25-Jun-2015

12:08

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1028

15.0.4719.1000

๑,๔๘๗,๐๑๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1029

15.0.4709.1000

๑,๕๐๑,๘๔๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1030

15.0.4705.1000

๑,๕๐๑,๘๕๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1031

15.0.4705.1000

๑,๕๐๘,๕๑๒

25-Jun-2015

12:08

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1032

15.0.4719.1000

๑,๕๐๗,๔๙๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1033

15.0.4703.1000

๑,๔๙๙,๓๐๔

24-Jun-2015

23:10

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1035

15.0.4705.1000

๑,๕๐๒,๘๘๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1036

15.0.4719.1000

๑,๕๐๗,๔๙๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1037

15.0.4705.1000

๑,๔๙๖,๒๓๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1038

15.0.4711.1000

๑,๕๐๓,๔๐๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1040

15.0.4705.1000

๑,๕๐๕,๔๔๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1041

15.0.4705.1000

๑,๔๙๒,๑๓๖

25-Jun-2015

12:08

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1042

15.0.4719.1000

๑,๔๙๐,๖๐๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1043

15.0.4719.1000

๑,๕๐๔,๔๓๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1044

15.0.4705.1000

๑,๕๐๒,๓๗๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1045

15.0.4711.1000

๑,๕๐๔,๙๒๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1046

15.0.4705.1000

๑,๕๐๓,๙๑๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1048

15.0.4705.1000

๑,๕๐๕,๔๔๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1049

15.0.4719.1000

๑,๕๐๒,๘๘๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1050

15.0.4711.1000

๑,๕๐๒,๘๗๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1051

15.0.4705.1000

๑,๕๐๒,๘๘๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1053

15.0.4719.1000

๑,๕๐๒,๘๘๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1054

15.0.4705.1000

๑,๕๐๐,๓๒๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1055

15.0.4709.1000

๑,๕๐๐,๘๒๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1057

15.0.4705.1000

๑,๕๐๒,๓๖๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1058

15.0.4719.1000

๑,๕๐๓,๔๐๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1060

15.0.4711.1000

๑,๕๐๒,๘๘๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1061

15.0.4711.1000

๑,๕๐๑,๓๔๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1062

15.0.4711.1000

๑,๕๐๒,๘๗๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1063

15.0.4711.1000

๑,๕๐๒,๓๖๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1066

15.0.4705.1000

๑,๕๐๔,๔๒๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1081

15.0.4719.1000

๑,๕๐๓,๙๑๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1086

15.0.4705.1000

๑,๕๐๒,๓๖๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1087

15.0.4711.1000

๑,๕๐๒,๓๖๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_2052

15.0.4705.1000

๑,๔๘๖,๔๙๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_2070

15.0.4719.1000

๑,๕๐๔,๔๒๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_2074

15.0.4719.1000

๑,๕๐๓,๓๙๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_3082

15.0.4719.1000

๑,๕๐๕,๙๖๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ocrec.dll

15.0.4735.1000

๕๙๓,๐๖๔

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.ocsaext.dll

5.0.8308.871

๒๙๖,๒๐๘

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.propertymodelprox.dll

15.0.4703.1000

๓๒๕,๘๒๔

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.psom.dll

15.0.4737.1000

๙๓๔,๕๖๘

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.rdpqoemetrics.dll

5.0.8308.872

๔๒,๗๖๘

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.rtmcodecs.dll

5.0.8687.135

๓,๘๗๓,๐๕๖

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.rtmmediamanager.dll

5.0.8687.135

๗๖๒,๑๔๔

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.rtmmvras.dll

5.0.8687.135

๖๑,๗๓๖

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.rtmmvrcs.dll

5.0.8687.135

๓๖,๖๔๐

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.rtmmvrhw.dll

5.0.8687.135

๖๐,๗๑๒

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.rtmmvrsplitter.dll

5.0.8687.135

๓๒,๕๕๒

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.rtmpal.dll

5.0.8687.135

๕๐๕,๖๓๒

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.rtmpltfm.dll

5.0.8687.135

๖,๘๕๐,๘๔๘

24-Jun-2015

15:41

x86

Lync.scdec.dll

15.0.4703.1000

๘๐,๕๔๔

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.sct.dll

Not Applicable

๑,๗๕๔,๒๙๖

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.uc.dll

15.0.4737.1001

๒๖,๓๘๗,๑๗๖

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.ucaddin.dll

15.0.4735.1000

๑,๐๙๐,๒๑๖

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.ucaddinres.dll_1025

15.0.4731.1000

๑๖๕,๕๔๔

25-Jun-2015

12:08

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1026

15.0.4731.1000

๑๗๐,๑๕๒

25-Jun-2015

12:08

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1028

15.0.4731.1000

๑๕๔,๒๘๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1029

15.0.4731.1000

๑๖๘,๖๐๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1030

15.0.4731.1000

๑๖๗,๐๘๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1031

15.0.4731.1000

๑๗๒,๗๑๒

25-Jun-2015

12:08

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1032

15.0.4731.1000

๑๗๑,๖๘๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1033

15.0.4731.1000

๑๖๕,๕๔๔

24-Jun-2015

23:10

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1035

15.0.4731.1000

๑๖๘,๑๐๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1036

15.0.4731.1000

๑๗๒,๒๐๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1037

15.0.4731.1000

๑๖๒,๔๗๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1038

15.0.4731.1000

๑๗๐,๖๗๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1040

15.0.4731.1000

๑๗๐,๑๕๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1041

15.0.4731.1000

๑๕๗,๓๕๒

25-Jun-2015

12:08

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1042

15.0.4731.1000

๑๕๖,๘๔๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1043

15.0.4731.1000

๑๗๐,๑๖๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1044

15.0.4731.1000

๑๖๖,๕๖๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1045

15.0.4731.1000

๑๗๐,๑๔๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1046

15.0.4731.1000

๑๖๙,๖๔๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1048

15.0.4731.1000

๑๗๐,๑๕๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1049

15.0.4731.1000

๑๖๙,๖๔๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1050

15.0.4731.1000

๑๖๙,๖๓๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1051

15.0.4731.1000

๑๖๘,๖๑๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1053

15.0.4731.1000

๑๖๗,๕๘๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1054

15.0.4731.1000

๑๖๖,๐๕๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1055

15.0.4731.1000

๑๖๘,๖๐๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1057

15.0.4731.1000

๑๖๗,๕๙๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1058

15.0.4731.1000

๑๖๙,๑๒๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1060

15.0.4731.1000

๑๖๙,๑๒๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1061

15.0.4731.1000

๑๖๗,๐๘๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1062

15.0.4731.1000

๑๖๘,๖๐๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1063

15.0.4731.1000

๑๖๘,๖๐๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1066

15.0.4731.1000

๑๖๙,๖๔๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1081

15.0.4731.1000

๑๖๘,๖๑๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1086

15.0.4731.1000

๑๖๙,๑๒๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1087

15.0.4731.1000

๑๖๙,๑๒๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_2052

15.0.4731.1000

๑๕๔,๒๘๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_2070

15.0.4731.1000

๑๖๙,๖๔๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_2074

15.0.4731.1000

๑๖๘,๐๙๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_3082

15.0.4731.1000

๑๗๐,๖๖๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapi.dll

15.0.4735.1000

๖,๐๖๔,๓๒๘

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.uccapires.dll_1025

15.0.4553.1000

๑,๒๘๓,๒๓๒

25-Jun-2015

12:08

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1026

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๗๙๒

25-Jun-2015

12:08

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1028

15.0.4553.1000

๑,๒๗๖,๐๖๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1029

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๗๙๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1030

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๒๘๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1031

15.0.4553.1000

๑,๒๘๗,๘๔๐

25-Jun-2015

12:08

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1032

15.0.4553.1000

๑,๒๘๘,๘๖๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1033

15.0.4420.1017

๑,๒๘๔,๗๑๒

24-Jun-2015

23:10

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1035

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๒๘๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1036

15.0.4553.1000

๑,๒๘๘,๓๕๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1037

15.0.4553.1000

๑,๒๘๑,๖๙๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1038

15.0.4553.1000

๑,๒๘๗,๓๒๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1040

15.0.4553.1000

๑,๒๘๗,๘๔๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1041

15.0.4553.1000

๑,๒๗๘,๖๒๔

25-Jun-2015

12:08

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1042

15.0.4553.1000

๑,๒๗๘,๑๑๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1043

15.0.4705.1000

๑,๒๘๖,๒๙๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1044

15.0.4705.1000

๑,๒๘๔,๗๖๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1045

15.0.4553.1000

๑,๒๘๗,๓๒๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1046

15.0.4553.1000

๑,๒๘๖,๓๐๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1048

15.0.4553.1000

๑,๒๘๖,๘๑๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1049

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๗๙๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1050

15.0.4553.1000

๑,๒๘๖,๓๐๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1051

15.0.4553.1000

๑,๒๘๖,๓๐๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1053

15.0.4705.1000

๑,๒๘๕,๒๗๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1054

15.0.4553.1000

๑,๒๘๔,๒๕๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1055

15.0.4705.1000

๑,๒๘๕,๒๗๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1057

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๗๙๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1058

15.0.4553.1000

๑,๒๘๖,๓๐๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1060

15.0.4553.1000

๑,๒๘๔,๗๖๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1061

15.0.4553.1000

๑,๒๘๓,๗๔๔

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1062

15.0.4705.1000

๑,๒๘๕,๗๙๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1063

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๗๙๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1066

15.0.4705.1000

๑,๒๘๗,๓๒๐

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1081

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๗๙๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1086

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๗๙๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1087

15.0.4553.1000

๑,๒๘๔,๗๖๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_2052

15.0.4553.1000

๑,๒๗๕,๕๕๒

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_2070

15.0.4553.1000

๑,๒๘๗,๓๒๘

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_2074

15.0.4553.1000

๑,๒๘๖,๘๑๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_3082

15.0.4553.1000

๑,๒๘๖,๘๑๖

25-Jun-2015

12:09

Not Applicable

Lync.ucmapi.exe

15.0.4735.1000

๙๑๐,๕๐๔

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.ucmp.dll

6.0.1408.0

๓,๓๓๐,๒๑๖

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.ucvdi.dll

15.0.4737.1001

๒๓,๕๓๖,๘๗๒

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.vc1decodermftdll.dll

5.0.8687.135

๑,๑๒๓,๑๑๒

24-Jun-2015

23:10

x86

Lync.veman.xml

Not Applicable

๓๓๖

24-Jun-2015

23:10

Not Applicable

Lync.win32msgqueue.dll

15.0.4735.1000

๖๔,๗๑๒

24-Jun-2015

23:10

x86

Lyncwh.activepresenterchange.wav

Not Applicable

๒๕๕,๓๒๐

24-Jun-2015

23:10

Not Applicable

Lyncwh.appinvite.wav

Not Applicable

๒๙๓,๙๐๘

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Lyncwh.callended.wav

Not Applicable

๑๖๑,๑๙๒

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Lyncwh.changemodality.wav

Not Applicable

๒๕๔,๐๐๘

24-Jun-2015

23:10

Not Applicable

Lyncwh.connecting.wav

Not Applicable

๑๘๗,๒๔๔

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Lyncwh.fsringing.wav

Not Applicable

๗๒๐,๐๔๔

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Lyncwh.iminvite.wav

Not Applicable

๒๙๓,๙๐๘

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Lyncwh.joinedconference.wav

Not Applicable

๕๓๙,๕๘๔

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Lyncwh.mmvrairspace.dll

5.0.7884.0

๔๗,๑๐๔

24-Jun-2015

23:10

x86

Lyncwh.mmvrcustom.dll

5.0.7884.0

๓๘,๘๘๘

24-Jun-2015

23:10

x86

Lyncwh.muting.wav

Not Applicable

๒๑๙,๒๔๔

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Lyncwh.newim.wav

Not Applicable

๒๙๓,๙๐๘

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Lyncwh.onhold.wav

Not Applicable

๘๗๙,๕๙๖

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Lyncwh.presence.wav

Not Applicable

๒๔๕,๘๔๔

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Lyncwh.redirect.wav

Not Applicable

๓๔๒,๔๓๒

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Lyncwh.ringback.wav

Not Applicable

๗๒๐,๐๔๔

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Lyncwh.ringing.wav

Not Applicable

๗๒๐,๐๔๔

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Lyncwh.secondcall.wav

Not Applicable

๓๐๖,๕๖๔

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Lyncwh.untag.wav

Not Applicable

๒๔๑,๐๙๖

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Lyncwh.videoadded.wav

Not Applicable

๒๕๗,๕๕๖

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Lyncwh.videocall.wav

Not Applicable

๗๒๐,๐๔๔

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Ocpubmgr.veman.xml

Not Applicable

๓๔๔

24-Jun-2015

23:10

Not Applicable

x64 Lync-x-none.msp

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Autohelper.dll

15.0.4735.1000

๙๑,๓๐๔

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.appshapi.dll

5.0.8308.872

๓,๑๙๖,๑๖๘

24-Jun-2015

15:42

x64

Lync.appsharingchromehook.dll.x86

15.0.4509.1000

๒๐,๑๒๘

24-Jun-2015

23:13

Not Applicable

Lync.appsharingchromehook64.dll.x64

15.0.4665.1000

๒๓,๒๐๐

24-Jun-2015

23:10

Not Applicable

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

15.0.4735.1000

๓๒,๙๓๖

24-Jun-2015

23:13

Not Applicable

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

15.0.4735.1000

๓๙,๐๘๐

24-Jun-2015

23:10

Not Applicable

Lync.appsharingmediapr.dll

15.0.4735.1000

๑๕๑,๗๒๐

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.appshcom.dll

5.0.8308.872

๓๕๘,๑๕๒

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.appshvw.dll

5.0.8308.872

๓,๔๑๒,๒๔๘

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.e.propertymodel.dll

15.0.4519.1000

๑,๒๘๙,๔๐๘

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.lync.exe

15.0.4737.1000

๒๗,๘๗๑,๙๑๒

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.lyncdesktopresour.dll_1025

15.0.4737.1000

๕๓๒,๖๔๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1026

15.0.4737.1000

๕๙๖,๖๔๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1028

15.0.4737.1000

๓๖๘,๒๙๖

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1029

15.0.4737.1000

๕๗๖,๖๘๐

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1030

15.0.4737.1000

๕๗๑,๐๔๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1031

15.0.4737.1000

๖๒๓,๗๘๔

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1032

15.0.4737.1000

๖๓๓,๐๐๐

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

15.0.4735.1000

๓๕๒,๙๓๖

24-Jun-2015

23:10

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1035

15.0.4737.1000

๕๗๓,๐๙๖

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1036

15.0.4737.1000

๖๓๔,๕๓๖

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1037

15.0.4737.1000

๔๙๗,๓๒๐

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1038

15.0.4737.1000

๕๙๕,๖๒๔

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1040

15.0.4737.1000

๖๐๘,๙๓๖

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1041

15.0.4737.1000

๔๒๔,๖๑๖

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1042

15.0.4737.1000

๔๑๗,๔๔๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1043

15.0.4737.1000

๖๐๐,๒๓๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1044

15.0.4737.1000

๕๕๖,๒๐๐

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1045

15.0.4737.1000

๖๐๑,๗๖๘

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1046

15.0.4737.1000

๕๙๓,๐๖๔

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1048

15.0.4737.1000

๕๙๘,๖๙๖

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1049

15.0.4737.1000

๕๘๘,๙๖๘

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1050

15.0.4737.1000

๕๗๖,๑๖๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1051

15.0.4737.1000

๕๘๑,๘๐๐

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1053

15.0.4737.1000

๕๖๒,๓๔๔

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1054

15.0.4737.1000

๕๔๒,๘๘๘

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1055

15.0.4737.1000

๕๖๑,๓๒๐

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1057

15.0.4737.1000

๕๗๑,๕๖๐

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1058

15.0.4737.1000

๕๙๕,๑๑๒

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1060

15.0.4737.1000

๕๗๘,๒๑๖

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1061

15.0.4737.1000

๕๕๘,๒๔๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1062

15.0.4737.1000

๕๘๓,๘๔๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1063

15.0.4737.1000

๕๗๖,๖๘๐

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1066

15.0.4737.1000

๕๙๔,๖๐๐

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1081

15.0.4737.1000

๕๗๕,๑๔๔

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1086

15.0.4737.1000

๕๘๓,๘๔๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1087

15.0.4737.1000

๕๘๕,๘๙๖

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_2052

15.0.4737.1000

๓๗๐,๓๔๔

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_2070

15.0.4737.1000

๖๐๓,๓๐๔

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_2074

15.0.4737.1000

๕๗๖,๑๖๘

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_3082

15.0.4737.1000

๖๐๖,๓๗๖

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

15.0.4737.1000

๑๕,๔๔๔,๖๔๘

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.lynchtmlconv.exe

15.0.4737.1000

๘,๗๑๙,๕๒๘

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.lynchtmlconvpxy.dll

15.0.4521.1000

๒๗,๓๐๔

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.lyncmodelproxy.dll

15.0.4737.1000

๑,๘๐๘,๐๔๐

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.lyncvdiplugin.dll

15.0.4735.1000

๒๒๒,๓๗๖

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.man

Not Applicable

๒,๗๐๘

24-Jun-2015

23:10

Not Applicable

Lync.meetingjoinaxoc.dll

15.0.4703.1000

๗๔,๙๑๒

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

15.0.4703.1000

๓๔,๐๗๒

24-Jun-2015

23:10

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1025

15.0.4709.1000

๑๐๙,๗๒๐

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1026

15.0.4709.1000

๑๒๕,๕๙๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1028

15.0.4709.1000

๖๕,๖๘๘

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1029

15.0.4709.1000

๑๒๑,๔๙๖

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1030

15.0.4709.1000

๑๒๒,๕๒๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1031

15.0.4709.1000

๑๓๘,๓๙๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1032

15.0.4709.1000

๑๓๙,๙๓๖

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1033

15.0.4709.1000

๕๙,๕๕๒

24-Jun-2015

23:10

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1035

15.0.4709.1000

๑๒๓,๕๕๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1036

15.0.4709.1000

๑๓๗,๓๖๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1037

15.0.4709.1000

๙๘,๙๖๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1038

15.0.4709.1000

๑๒๘,๑๕๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1040

15.0.4709.1000

๑๓๑,๗๓๖

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1041

15.0.4709.1000

๘๒,๐๗๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1042

15.0.4709.1000

๘๒,๐๗๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1043

15.0.4709.1000

๑๓๐,๗๑๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1044

15.0.4709.1000

๑๑๙,๔๔๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1045

15.0.4709.1000

๑๓๖,๘๕๖

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1046

15.0.4709.1000

๑๒๖,๖๑๖

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1048

15.0.4709.1000

๑๒๘,๖๖๔

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1049

15.0.4709.1000

๑๒๗,๖๔๘

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1050

15.0.4709.1000

๑๒๐,๔๗๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1051

15.0.4709.1000

๑๒๓,๕๔๔

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1053

15.0.4709.1000

๑๒๑,๕๐๔

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1054

15.0.4709.1000

๑๑๑,๒๕๖

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1055

15.0.4709.1000

๑๑๖,๘๘๘

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1057

15.0.4709.1000

๑๒๑,๕๐๔

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1058

15.0.4709.1000

๑๒๙,๑๘๔

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1060

15.0.4709.1000

๑๒๔,๐๕๖

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1061

15.0.4709.1000

๑๑๗,๙๑๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1062

15.0.4709.1000

๑๒๓,๕๔๔

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1063

15.0.4709.1000

๑๒๐,๔๗๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1066

15.0.4709.1000

๑๒๗,๖๔๐

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1081

15.0.4709.1000

๑๒๓,๐๓๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1086

15.0.4709.1000

๑๒๕,๐๘๐

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1087

15.0.4709.1000

๑๒๕,๕๙๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_2052

15.0.4709.1000

๖๗,๒๒๔

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_2070

15.0.4709.1000

๑๒๘,๖๖๔

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_2074

15.0.4709.1000

๑๒๔,๐๖๔

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_3082

15.0.4709.1000

๑๓๐,๗๑๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ochelper.dll

15.0.4735.1000

๒๑๙,๓๐๔

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.ochelper.dll.x86

15.0.4735.1000

๑๕๓,๗๖๘

24-Jun-2015

23:13

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1025

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1026

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1028

15.0.4705.1000

๑๑,๙๓๖

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1029

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๐

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1030

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1031

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1032

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1033

15.0.4703.1000

๑๑,๔๒๔

24-Jun-2015

23:10

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1035

15.0.4705.1000

๑๒,๔๕๖

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1036

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1037

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1038

15.0.4705.1000

๑๒,๔๕๖

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1040

15.0.4705.1000

๑๒,๔๕๖

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1041

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1042

15.0.4705.1000

๑๑,๙๔๔

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1043

15.0.4705.1000

๑๒,๔๕๖

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1044

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1045

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1046

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1048

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1049

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1050

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1051

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1053

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1054

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1055

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1057

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1058

15.0.4705.1000

๑๒,๙๖๐

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1060

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1061

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1062

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๐

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1063

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๐

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1066

15.0.4705.1000

๑๒,๔๕๖

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1081

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1086

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1087

15.0.4705.1000

๑๒,๔๕๖

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_2052

15.0.4705.1000

๑๑,๙๓๖

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_2070

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_2074

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๐

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_3082

15.0.4705.1000

๑๒,๔๔๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocimport.dll

15.0.4735.1000

๑,๐๖๐,๕๕๒

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.ocintldate.dll

5.0.8308.871

๙๔,๔๘๘

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.ocmsptls.dll

5.0.8308.871

๑,๑๐๕,๑๗๖

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.ocoffice.dll

15.0.4737.1000

๑๙๖,๒๖๔

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.ocogl.dll

5.0.8308.871

๒,๐๘๔,๑๑๒

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.ocpptview.dll

5.0.8308.871

๒,๔๐๙,๗๔๔

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.ocppvwintl.dll

5.0.8308.871

๓๕๐,๙๙๒

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.ocpubmgr.exe

15.0.4737.1000

๒,๐๙๗,๓๖๘

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.ocpubres.dll_1025

15.0.4705.1000

๑,๔๙๗,๒๔๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1026

15.0.4719.1000

๑,๕๐๓,๔๐๐

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1028

15.0.4719.1000

๑,๔๘๖,๕๐๔

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1029

15.0.4709.1000

๑,๕๐๑,๓๓๖

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1030

15.0.4705.1000

๑,๕๐๑,๓๕๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1031

15.0.4705.1000

๑,๕๐๘,๐๐๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1032

15.0.4719.1000

๑,๕๐๖,๙๘๔

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1033

15.0.4703.1000

๑,๕๐๐,๘๓๒

24-Jun-2015

23:10

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1035

15.0.4705.1000

๑,๕๐๒,๓๖๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1036

15.0.4719.1000

๑,๕๐๖,๙๘๔

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1037

15.0.4705.1000

๑,๔๙๕,๗๑๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1038

15.0.4711.1000

๑,๕๐๒,๘๘๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1040

15.0.4705.1000

๑,๕๐๔,๙๒๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1041

15.0.4705.1000

๑,๔๙๑,๖๑๖

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1042

15.0.4719.1000

๑,๔๙๐,๐๘๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1043

15.0.4719.1000

๑,๕๐๓,๙๒๐

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1044

15.0.4705.1000

๑,๕๐๑,๘๕๖

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1045

15.0.4711.1000

๑,๕๐๔,๔๐๘

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1046

15.0.4705.1000

๑,๕๐๓,๔๐๐

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1048

15.0.4705.1000

๑,๕๐๔,๙๒๘

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1049

15.0.4719.1000

๑,๕๐๒,๓๗๖

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1050

15.0.4711.1000

๑,๕๐๒,๓๖๐

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1051

15.0.4705.1000

๑,๕๐๒,๓๗๖

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1053

15.0.4719.1000

๑,๕๐๒,๓๖๘

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1054

15.0.4705.1000

๑,๔๙๙,๘๑๖

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1055

15.0.4709.1000

๑,๕๐๐,๓๒๐

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1057

15.0.4705.1000

๑,๕๐๑,๘๕๖

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1058

15.0.4719.1000

๑,๕๐๒,๘๘๘

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1060

15.0.4711.1000

๑,๕๐๒,๓๖๘

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1061

15.0.4711.1000

๑,๕๐๐,๘๓๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1062

15.0.4711.1000

๑,๕๐๒,๓๖๐

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1063

15.0.4711.1000

๑,๕๐๑,๘๔๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1066

15.0.4705.1000

๑,๕๐๓,๙๐๔

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1081

15.0.4719.1000

๑,๕๐๓,๔๐๐

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1086

15.0.4705.1000

๑,๕๐๑,๘๕๖

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1087

15.0.4711.1000

๑,๕๐๑,๘๖๔

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_2052

15.0.4705.1000

๑,๔๘๕,๙๘๔

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_2070

15.0.4719.1000

๑,๕๐๓,๙๑๒

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_2074

15.0.4719.1000

๑,๕๐๒,๘๘๐

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_3082

15.0.4719.1000

๑,๕๐๕,๔๔๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ocrec.dll

15.0.4737.1000

๘๘๙,๐๐๐

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.ocsaext.dll

5.0.8308.871

๓๐๔,๔๐๐

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.propertymodelprox.dll

15.0.4703.1000

๔๖๔,๐๕๖

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.psom.dll

15.0.4737.1000

๑,๓๓๔,๔๔๐

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.rdpqoemetrics.dll

5.0.8308.872

๔๔,๒๙๖

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.rtmcodecs.dll

5.0.8687.135

๔,๑๑๙,๓๓๖

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.rtmmediamanager.dll

5.0.8687.135

๙๒๓,๔๓๒

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.rtmmvras.dll

5.0.8687.135

๗๑,๙๗๖

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.rtmmvrcs.dll

5.0.8687.135

๔๐,๒๓๒

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.rtmmvrhw.dll

5.0.8687.135

๗๐,๔๔๐

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.rtmmvrsplitter.dll

5.0.8687.135

๓๗,๑๖๐

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.rtmpal.dll

5.0.8687.135

๖๒๘,๕๒๐

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.rtmpltfm.dll

5.0.8687.135

๗,๘๖๖,๑๕๒

24-Jun-2015

15:42

x64

Lync.scdec.dll

15.0.4703.1000

๑๑๓,๓๑๒

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.sct.dll

Not Applicable

๒,๒๑๐,๔๘๐

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.uc.dll

15.0.4737.1001

๓๗,๖๑๗,๘๙๖

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.ucaddin.dll

15.0.4735.1000

๑,๕๔๕,๓๘๔

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.ucaddinres.dll_1025

15.0.4731.1000

๑๖๕,๕๔๔

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1026

15.0.4731.1000

๑๗๐,๑๕๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1028

15.0.4731.1000

๑๕๔,๒๘๐

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1029

15.0.4731.1000

๑๖๘,๖๐๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1030

15.0.4731.1000

๑๖๗,๐๘๐

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1031

15.0.4731.1000

๑๗๒,๗๑๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1032

15.0.4731.1000

๑๗๑,๖๘๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1033

15.0.4731.1000

๑๖๕,๕๔๔

24-Jun-2015

23:10

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1035

15.0.4731.1000

๑๖๘,๑๐๔

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1036

15.0.4731.1000

๑๗๒,๒๐๐

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1037

15.0.4731.1000

๑๖๒,๔๗๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1038

15.0.4731.1000

๑๗๐,๖๗๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1040

15.0.4731.1000

๑๗๐,๑๕๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1041

15.0.4731.1000

๑๕๗,๓๕๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1042

15.0.4731.1000

๑๕๖,๘๔๐

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1043

15.0.4731.1000

๑๗๐,๑๖๐

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1044

15.0.4731.1000

๑๖๖,๕๖๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1045

15.0.4731.1000

๑๗๐,๑๔๔

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1046

15.0.4731.1000

๑๖๙,๖๔๐

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1048

15.0.4731.1000

๑๗๐,๑๕๒

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1049

15.0.4731.1000

๑๖๙,๖๔๐

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1050

15.0.4731.1000

๑๖๙,๖๓๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1051

15.0.4731.1000

๑๖๘,๖๑๖

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1053

15.0.4731.1000

๑๖๗,๕๘๔

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1054

15.0.4731.1000

๑๖๖,๐๕๖

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1055

15.0.4731.1000

๑๖๘,๖๐๘

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1057

15.0.4731.1000

๑๖๗,๕๙๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1058

15.0.4731.1000

๑๖๙,๑๒๘

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1060

15.0.4731.1000

๑๖๙,๑๒๘

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1061

15.0.4731.1000

๑๖๗,๐๘๐

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1062

15.0.4731.1000

๑๖๘,๖๐๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1063

15.0.4731.1000

๑๖๘,๖๐๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1066

15.0.4731.1000

๑๖๙,๖๔๐

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1081

15.0.4731.1000

๑๖๘,๖๑๖

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1086

15.0.4731.1000

๑๖๙,๑๒๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1087

15.0.4731.1000

๑๖๙,๑๒๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_2052

15.0.4731.1000

๑๕๔,๒๘๐

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_2070

15.0.4731.1000

๑๖๙,๖๔๐

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_2074

15.0.4731.1000

๑๖๘,๐๙๖

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_3082

15.0.4731.1000

๑๗๐,๖๖๔

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.uccapi.dll

15.0.4735.1000

๙,๒๖๑,๒๕๖

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.uccapires.dll_1025

15.0.4553.1000

๑,๒๘๓,๒๓๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1026

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๗๙๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1028

15.0.4553.1000

๑,๒๗๖,๐๖๔

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1029

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๗๙๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1030

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๒๘๐

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1031

15.0.4553.1000

๑,๒๘๗,๘๔๐

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1032

15.0.4553.1000

๑,๒๘๘,๘๖๔

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1033

15.0.4420.1017

๑,๒๘๔,๗๑๒

24-Jun-2015

23:10

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1035

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๒๘๐

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1036

15.0.4553.1000

๑,๒๘๘,๓๕๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1037

15.0.4553.1000

๑,๒๘๑,๖๙๖

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1038

15.0.4553.1000

๑,๒๘๗,๓๒๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1040

15.0.4553.1000

๑,๒๘๗,๘๔๐

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1041

15.0.4553.1000

๑,๒๗๘,๖๒๔

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1042

15.0.4553.1000

๑,๒๗๘,๑๑๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1043

15.0.4705.1000

๑,๒๘๖,๒๙๖

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1044

15.0.4705.1000

๑,๒๘๔,๗๖๐

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1045

15.0.4553.1000

๑,๒๘๗,๓๒๘

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1046

15.0.4553.1000

๑,๒๘๖,๓๐๔

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1048

15.0.4553.1000

๑,๒๘๖,๘๑๖

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1049

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๗๙๒

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1050

15.0.4553.1000

๑,๒๘๖,๓๐๔

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1051

15.0.4553.1000

๑,๒๘๖,๓๐๔

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1053

15.0.4705.1000

๑,๒๘๕,๒๘๐

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1054

15.0.4553.1000

๑,๒๘๔,๒๕๖

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1055

15.0.4705.1000

๑,๒๘๕,๒๗๒

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1057

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๗๙๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1058

15.0.4553.1000

๑,๒๘๖,๓๐๔

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1060

15.0.4553.1000

๑,๒๘๔,๗๖๘

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1061

15.0.4553.1000

๑,๒๘๓,๗๔๔

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1062

15.0.4705.1000

๑,๒๘๕,๗๘๔

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1063

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๗๙๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1066

15.0.4705.1000

๑,๒๘๗,๓๒๐

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1081

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๗๙๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1086

15.0.4553.1000

๑,๒๘๕,๗๙๒

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1087

15.0.4553.1000

๑,๒๘๔,๗๖๘

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_2052

15.0.4553.1000

๑,๒๗๕,๕๕๒

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_2070

15.0.4553.1000

๑,๒๘๗,๓๒๘

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_2074

15.0.4553.1000

๑,๒๘๖,๘๑๖

25-Jun-2015

12:22

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_3082

15.0.4553.1000

๑,๒๘๖,๘๑๖

25-Jun-2015

12:21

Not Applicable

Lync.ucmapi.exe

15.0.4735.1000

๑,๑๐๕,๐๖๔

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.ucmp.dll

6.0.1408.0

๔,๘๑๐,๙๒๐

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.ucvdi.dll

15.0.4737.1001

๓๓,๓๐๒,๗๖๐

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.vc1decodermftdll.dll

5.0.8687.135

๑,๑๗๓,๒๘๘

24-Jun-2015

23:10

x64

Lync.veman.xml

Not Applicable

๓๓๖

24-Jun-2015

23:10

Not Applicable

Lync.win32msgqueue.dll

15.0.4735.1000

๘๓,๖๕๖

24-Jun-2015

23:10

x64

Lyncwh.activepresenterchange.wav

Not Applicable

๒๕๕,๓๒๐

24-Jun-2015

23:10

Not Applicable

Lyncwh.appinvite.wav

Not Applicable

๒๙๓,๙๐๘

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Lyncwh.callended.wav

Not Applicable

๑๖๑,๑๙๒

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Lyncwh.changemodality.wav

Not Applicable

๒๕๔,๐๐๘

24-Jun-2015

23:10

Not Applicable

Lyncwh.connecting.wav

Not Applicable

๑๘๗,๒๔๔

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Lyncwh.fsringing.wav

Not Applicable

๗๒๐,๐๔๔

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Lyncwh.iminvite.wav

Not Applicable

๒๙๓,๙๐๘

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Lyncwh.joinedconference.wav

Not Applicable

๕๓๙,๕๘๔

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Lyncwh.mmvrairspace.dll

5.0.7884.0

๕๔,๗๖๘

24-Jun-2015

23:10

x64

Lyncwh.mmvrcustom.dll

5.0.7884.0

๔๔,๐๐๘

24-Jun-2015

23:10

x64

Lyncwh.muting.wav

Not Applicable

๒๑๙,๒๔๔

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Lyncwh.newim.wav

Not Applicable

๒๙๓,๙๐๘

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Lyncwh.onhold.wav

Not Applicable

๘๗๙,๕๙๖

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Lyncwh.presence.wav

Not Applicable

๒๔๕,๘๔๔

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Lyncwh.redirect.wav

Not Applicable

๓๔๒,๔๓๒

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Lyncwh.ringback.wav

Not Applicable

๗๒๐,๐๔๔

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Lyncwh.ringing.wav

Not Applicable

๗๒๐,๐๔๔

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Lyncwh.secondcall.wav

Not Applicable

๓๐๖,๕๖๔

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Lyncwh.untag.wav

Not Applicable

๒๔๑,๐๙๖

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Lyncwh.videoadded.wav

Not Applicable

๒๕๗,๕๕๖

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Lyncwh.videocall.wav

Not Applicable

๗๒๐,๐๔๔

24-Jun-2015

23:09

Not Applicable

Ocpubmgr.veman.xml

Not Applicable

๓๔๔

24-Jun-2015

23:10

Not Applicable

ระบบ Office TechCenter มีการอัปเดตการดูแลระบบล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับ Office เวอร์ชันทั้งหมด คลิกOffice System TechCenter

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×